03 danh mục các nghi lễ

1 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:22

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH-03 : 5.0 : : Page of Document name: CHECK LIST CÁC LOẠI NGHI LỄ TRONG DN Khi tổ chức loại nghi lễ này, cần lưu ý số điểm sau: + Phải mang tính chuyên nghiệp, nghi lễ cẩu thả dẫn tới “niềm tin” không tốt nhân viên người dự” Do vậy, mục tiêu trước mắt đạt mà lợi ích khơng đạt + Các nghi lễ phải công bố, phải thấu hiểu nhân viên họat động thường kỳ doanh nghiệp, mục đích ý nghĩa chúng + Có phải xảy thường xuyên định kỳ thực tế Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lọai nghi lễ Giới thiệu thành viên Giới thiệu định bổ nhiệm Chuyển giao công tác Cho nhân viên xin nghỉ việc Phát phấn thưởng cuối năm Phát phần thưởng thi thể thao văn nghệ Phát phần thưởng theo phong trào công ty đề xuất Phát phần thưởng thòan thành dự án Các họp thường kỳ Ngày thành lập doanh nghiệp Ngày giỗ tổ Ngày hội sáng tạo Ngày 8/3 Ngày 20/10 Các thi đấu thể thao thường kỳ Các thi văn nghệ, nấu ăn, cắm hoa mang tính chất thường kỳ Du lịch, dã ngọai thường kỳ Lễ hội doanh nghiệp Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: 03 danh mục các nghi lễ , 03 danh mục các nghi lễ