01 phân cấp văn hóa doanh nghiệp

5 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:22

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH-01 : 5.0 : : Page of Document name: TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Stt Yêu tố Yếu-1 + Các vật dụng để lộn xộn + Nơi làm việc lộn xộn, dơ bẩn + Khơng có nơi tiếp khách có dơ Kiến trúc Doanh nghiệp Sản phẩm + Chất lượng sản phẩm không ổn định + Chất lượng không đảm bảo + Lợi ích sản phẩm khơng thoả mãn khách hang Máy móc, cơng nghệ + Cơng cụ làm việc thơ sơ + Máy móc dơ bẩn Các nghi lễ Khơng tổ chức có tổ chức qua loa Phân cấp T.bình-2 Khá-3 + Không nằm vào yếu + Khoảng cách vị trí tố phần yếu làm việc lối thơng + Bàn ghế làm việc đầy thống (trên 1.5m) đủ + Có phòng tiếp khách riêng + Các phòng làm việc rõ ràng (có ký hiệu) + Phòng bảo vệ nơi để xe gọn gàng + Chất lượng sản phẩm ổn + Chất lượng sản phẩm định ổn định + Mức chất lượng sản + Hàng VN chất lượng phẩm mức tối thiểu cao tương đương + Lợi ích sản phẩm + Sản phẩm thoả mãn mức tối 05 sản phẩm hang đầu thiểu + Có thêm lợi ích mặt giá trị gia tăng + Có cơng cụ làm việc, + Máy móc, cơng cụ làm máy móc tốt việc sẽ, ngăn nắp + Khơng phạm vào phần + Các công nghệ sử dụng yếu cơng nghệ mới, tiên tiến + Có tổ chức chưa + Số lượng nghi lễ đủ đầy đủ (các loại nghi lễ đủ 60 % theo theo phần phụ lục nghi danh mục phụ lục Mạnh-4 + Kiến trúc thể triêt lý DN + Vị trí làm việc nhân viên cá nhân hố + Vị trí tiếp tân, phòng khách có tính cách + Tồn khu vực làm việc sẽ, ngăn nắp Ngoài mức phần phần cấp Sản phẩm biểu tượng ngành sản phẩm tương đương Tương tự phần (không xếp hạng cao hơn) + Tổ chức đủ đến 70 % nghi lễ danh mục lien quan LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVH-01 : 5.0 : : Page of Document name: lễ) + Tổ chức chưa chuyên nghiệp Giai thoại Không đánh giá phần + Cơng ty khơng nêu giai thoại có mang tính vơ thức Biểu tượng Cơng ty khơng có logo + Cơng ty có logo nhân viên không hiểu ý nghĩa Ngôn ngữ, hiệu Không tính điểm + Khơng có hiệu + Tổ chức chuyên nghiệp + Tính tổ chức chuyên nghiệp + Toàn nhân viên thấu hiểu nghi lễ mong muốn thực chúng cách “thật lòng”, qn + Cơng ty có nêu + Có nhiều giai thoại giai thoại cơng ty + Các giai thoại nêu + Chúng nhắc lại nhà quản lý chủ động thuờng xuyên thực + Mang tính chủ động + Nhân viên có biết, nhà quản lý nhằm đưa nhiều người tính cách, giá trị khơng hiểu ý nghĩa công ty + Trên 70 % nhân viên thấu hiểu coi niềm tự hào, muốn phấn đấu + Logo có ý nghĩa + Logo có ý nghĩa + Dưới 70 % nhân viên + Nhất quán với sứ mạng, hiểu ý nghĩa logo tầm nhìn biểu trưng khác + Trên 70 % nhân viên thấu hiểu biểu tượng logo + Cơng ty có hiệu + Khẩu hiệu quán với + Khẩu hiệu không biểu tượng sứ mạng, quán với biểu tượng tầm nhìn cơng ty khác có nhân + Trên 70 % nhân viên thâu viên không thấu hiểu hiểu LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVH-01 : 5.0 : : Page of Document name: thấu hiểu 70 % + Phong cách giao tiếp + Cơng ty có tiêu chuẩn khách hang đánh huấn luyện nhân viên giá 3- điểm phong cách giao tiếp + Phong cách giao tiếp khách hang, nhân viên đánh giá từ 4-5 điểm/5 điểm Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ + Dưới điểm + Phong cách giao tiếp đánh giá từ – điểm Sứ mạng tổ chức, triết lý kinh doanh Khơng tính điểm Cơng ty khơng có sứ mạng, triết lý kinh doanh, có hình thức + Cơng ty có sứ mạng… + Đã triển khai cho nhân viên + Cơng ty có khố đào tạo cho nhân viên + Dưới 70 % nhân viên thấu hiểu 10 Tri thức doanh nghiệp Không tính điểm Khơng có tủ sách có mang tính hình thức + Cơng ty có tủ sách doanh nghiệp + Khơng có quy định quản lý thực tri thức doanh nghiệp 11 Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu + Công ty khơng có văn quản lý + Cơng ty có văn + Cơng ty thực quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quản + Chưa thực theo tiêu lý + cơng ty có sứ mạng liên quan đến ngành, dân tộc + Đã triển khai cho nhân viên + Trên 70 % nhân viên thấu hiểu + Cơng ty có chương trình hướng nghiệp chi tiết cho nhân viên + Có tủ sách loại tri thức khác + Tri thức phận có trách nhiệm quản lý tốt + Có kế hoạch thực chia tri thức + Tính chia trở thành tính cách mạnh công ty + Công ty thực hiên có hiệu tồn quy trình quản lý theo tiêu LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVH-01 : 5.0 : : Page of Document name: chuẩn + Còn mang tính hình thức 12 Phong cách lãnh đạo Làm việc theo tính chất mệnh lệnh gia đình + Kiến thức yếu quản trị + Quản lý theo thói quen 13 Sự phân chia quyền lực + Công ty chưa phân chia quyền lực Hầu GD định việc + Khơng có phận rõ ràng + Cơng ty chưa phân chia quyền lực + Đã phần thành phòng ban 14 Tính cách doanh nghiệp: Khơng tính điểm Khơng tính điểm + Dưới 50 % nhân viên có lý tưởng phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp + Dưới 30 % nhân viên cho sứ mạng, tầm nhìn cơng ty hồn + Từ 50 – 70 % nhân viên có lý tưởng phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp + Từ 30 đến 50 % nhân viên cho sứ mạng, tầm nhìn cơng Phần đánh giá tính cách doanh nghiêp, bạn phải thiết kế câu hỏi riêng 15 Lý tưởng 16 Niềm tin (được đánh giá theo + Tính thực tế quy trình yếu + Tính cải tiến chưa thực nhiều + Kiển thức quản trị vững + Cơng ty có phân chia quyền lực + Loại quyền lực theo ài chính, nhân sự, chuyên mơn chưa đầy đủ chung chung Cơng ty có tun bố quy định tính cách (theo danh mục tính cách) + Từ 70 – 90 % nhân viên có lý tưởng phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp + Từ 50 đến 70 % nhân viên cho sứ mạng, tầm nhìn cơng chuẩn thời gian năm trở lên + Quản lý theo tình + Phong cách lãnh đạo (thường xun) phù hợp với loại hình tính chất kinh doanh + Cơng ty có phân chia quyền lực rõ ràng cho cấp quản lý + Quyền lực phân đủ gồm nhân sự, chuyên mơn, tài + Gồm phần tiêu chuẩn bên + tính cách giải thích phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn triết lý kinh doanh doanh nghiệp + Trên 50 % nhân viên thấu hiểu đồng thuận tính cách + Trên 90 % nhân viên có lý tưởng phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp + Trên 70 % nhân viên cho sứ mạng, tầm nhìn cơng ty hoàn toàn LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVH-01 : 5.0 : : Page of Document name: 17 mức cao nhất, số khác sở để đánh giá thêm) toàn + Dưới 30 % nhân viên cho công ty thành công + Dưới 30 % nhân viên tự hào công ty + Dưới 30 % nhân viên thoả mãn chế độ cơng ty ty hồn tồn + Từ 30 đến 50 % nhân viên cho công ty Từ 30 đến 50 % nhân viên tự hào công ty + Từ 30 đến 50 % nhân viên thoả mãn chế độ cơng ty Chuẩn mực đạo đức Khơng tính điểm Cơng ty khơng có chuẩn mực đạo đức quy định ty hoàn toàn + Từ 50 đến 70 % nhân viên cho công ty thành công + Từ 50 đến 70 % nhân viên tự hào công ty + Từ 50 đến 70 % nhân viên thoả mãn chế độ cơng ty + Cơng ty có số chuẩn mực quy định rải rác + Trên 70 % nhân viên cho công ty thành công + Trên 70 % nhân viên tự hào công ty + Trên 70 % nhân viên thoả mãn chế độ công ty + Công ty có quy định chuẩn mực đạo đức công ty + Trên 90 % nhân viên thấu hiểu cho ... viên thấu hiểu 10 Tri thức doanh nghiệp Khơng tính điểm Khơng có tủ sách có mang tính hình thức + Cơng ty có tủ sách doanh nghiệp + Khơng có quy định quản lý thực tri thức doanh nghiệp 11 Quy trình,... mạng, tầm nhìn triết lý kinh doanh doanh nghiệp + Trên 50 % nhân viên thấu hiểu đồng thuận tính cách + Trên 90 % nhân viên có lý tưởng phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp + Trên 70 % nhân... lực + Đã phần thành phòng ban 14 Tính cách doanh nghiệp: Khơng tính điểm Khơng tính điểm + Dưới 50 % nhân viên có lý tưởng phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp + Dưới 30 % nhân viên cho sứ
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 phân cấp văn hóa doanh nghiệp , 01 phân cấp văn hóa doanh nghiệp