5 bang quy dinh tieu chuan

5 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:18

Tên công ty Ngành nghề Địa Điện thoại : Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế : Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế : https://www.facebook.com/groups/tuvanketoan/ : BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH A- Cán Quản lý: I- Giám đốc Công ty: Chức trách: - Chủ trì duyệt chịu trách nhiệm đề án chiến lược đề án phát triển Doanh nghiệp theo giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội đất nước; - Ký ban hành văn sách, chế độ Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc Công ty; - Chủ trì tổ chức thực quản lý phương án, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh Công ty; Hiểu biết: - Nắm đường lối, Chủ trương Nhà nước, ngành, doanh nghiệp phát triển ngành, nghề; - Hiểu biết sâu, rộng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chun mơn, nghiệp vụ liên quan; - Có kiến thức sâu, rộng quản lý chung lĩnh vực nghiệp vụ có khả lãnh đạo, có nhiều kinh nghiệm tổ chức quản lý xử lý nghiệp vụ; Yêu cầu trình độ: - Tốt nghiệp đại học chun ngành II- Phó Giám đốc Cơng ty Kế toán Trưởng: Chức trách: - Chủ trì nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực công việc phân công - Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn phương án, đề án để quản lý thực phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh Công ty thuộc chuyên mơn đảm nhận; - Nghiên cứu, xây dựng quy định, quy chế, thể lệ quản lý nghiệp vụ; - Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ đề xuất biện pháp đạo, uốn nắn sai lệch việc thực nhiệm vụ; - Xây dựng nguyên tắc phối hợp công tác phận; - Tổ chức xây dựng quy chế quản lý nghiệp vụ thống như: Thông tin quản lý, thống kê số liệu, hồ sơ lưu trữ, chế độ báo cáo; - Tổng kết, đánh giá tình hình quản lý thực nhiệm vụ theo tiêu kinh tế, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên môn - Đề xuất phương án sửa đổi, điều chỉnh chế quản lý phương hướng sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực chun mơn phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty - Chịu đạo quản lý Giám đốc Công ty Hiểu biết: - Nắm vững đường lối, sách chung Nhà nước, ngành, doanh nghiệp số lĩnh vực có liên quan; - Nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Hiểu biết sâu nguyên tắc, chế quản lý nghiệp vụ lĩnh vực đảm nhận hệ thông khác liên quan; - Nắm vững thủ tục hành theo quy định pháp luật - Nắm vững khoa học quản lý thuộc lĩnh vực chuyên môn để vận dụng vào hoạt động doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế; - Có trình độ tổng hợp, tổ chức đạo, kiểm tra, phối hợp để triển khai nghiệp vụ thực công việc giao Làm được: - Các nội dung công việc cụ thể làm Công ty quy định theo thông kê công việc cho chức danh nghề nghiệp đầy đủ viên chức Cơng ty u cầu trình độ: - Có trình độ Đại học chun ngành Nếu có trình độ ĐH khác phải có chứng qua bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ tương đương ĐH chuyên ngành lĩnh vực đòi hỏi; B- Các ngạch nghiệp vụ: I- Chuyên viên Chức trách: - Xây dựng kế hoạch triển khai thực công việc giao - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đề xuất biện pháp điều chỉnh để thực tố kế hoạch - Soạn thảo văn quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ để thực cơng việc giao - Phân tích, đánh giá báo cáo kết thực công việc giao - Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu - Phối hợp với viên chức nghiệp vụ khác liên quan hướng dẫn viên chức nghiệp vụ ngạch thấp - Chịu đạo nghiệp vụ viên chức nghiệp vụ ngạch cao Hiểu biết: - Nắm sách chung Nhà nước, ngành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao - Hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh Cty - Nắm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giao - Hiểu thủ tục, nguyên tắc hành theo quy định Pháp luật - Viết văn quy định hướng dẫn thực Cong ty theo lĩnh vực chuyên môn giao Làm được: - Các nội dung công việc cụ thể làm Cty quy định theo thông kê công việc cho chức danh nghề đầy đủ viên chức Cơng ty u cầu trình độ: - Có trình độ Đại học, cao đẳng chuyên ngành Trường hợp có trình độ ĐH, cao đẳng khác, phải bồi dưỡng trình độ chun mơn, nghiệp vụ từ 06 tháng trở lên; - Đọc hiểu tài liệu, hồ sơ, sách chuyên môn 01 ngoại ngữ C- Công nhân, Lái xe, Phụ xe Chức trách: - Sử dụng thành thạo trang thiết bị, máy móc, dụng cụ…… để thực công việc giao - Chấp hành hướng dẫn, điều động, theo dõi, kiểm tra cán Quản lý nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất thực theo quy trình kỹ thuật, quy trình cơng nghệ, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức……; - Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thao tác kỹ thuật, tổ chức nơi làm việc khoa học, bảo vệ môi trường nơi làm việc - Đề xuất biện pháp cải tiến lao động phạm vi tổ chức nơi làm việc; - Phát bất hợp lý thực công việc đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục kỹ thuật theo trách nhiệm giao Hiểu biết: - Nắm đọc vẽ, dẫn kỹ thuật công việc giao - Nắm kiến thức lý thuyết có trình độ thực hành việc giải nhiệm vụ kỹ thuật giao - Hiểu quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức, kỹ thuật an toàn lao động người thiết bị theo công việc giao Yêu cầu trình độ: - Có Giấy phép lái xe quy định - Có thời gian làm việc lĩnh vực đảm nhiệm từ 06 tháng trở lên - Có sức khỏe tốt TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2015 Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế Lê Minh Trí (Người Đưa Tin) ... tục, nguyên tắc hành theo quy định Pháp luật - Viết văn quy định hướng dẫn thực Cong ty theo lĩnh vực chuyên môn giao Làm được: - Các nội dung công việc cụ thể làm Cty quy định theo thông kê công... động, theo dõi, kiểm tra cán Quản lý nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất thực theo quy trình kỹ thuật, quy trình cơng nghệ, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức……; - Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thao... kỹ thuật giao - Hiểu quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức, kỹ thuật an toàn lao động người thiết bị theo công việc giao u cầu trình độ: - Có Giấy phép lái xe quy định - Có thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 bang quy dinh tieu chuan , 5 bang quy dinh tieu chuan

Mục lục