Đề tài: Phân tích công việc của trưởng phòng marketing

34 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:11

Đề tài Phân tích công việc của trưởng phòng marketing gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Cơ sở lí luận về phân tích công việc, phân tích công việc của trưởng phòng marketing,... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING …….…… ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC CỦA TRƯỜNG PHỊNG MARKETING GVHD: Ths. Cảnh Chí Hồng Nhóm thực hiện:  Huỳnh Đức Khánh Hưng Vũ Thị Thùy Linh Cao Nữ Hồng Phương Ly Tơ Thị Phương Nga Lê Huỳnh Diễm Phúc Phan Châu Thơng Nguyễn Hồng Anh Thư Nguyễn Thị Thanh Thương Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015 MỤC LỤC Mục lục bảng – sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ phân tích cơng việc .2 Sơ đồ 1.2 Tiến trình phân tích cơng việc  Bảng 2.1 Bản tiêu chuẩn mơ tả cơng việc trưởng phòng marketing 18 Cơ sở lí luận về phân tích cơng việc: 1.1 Một số khái niệm: ­ Cơng việc:  là những việc làm mà một tổ  chức đề  ra để  người lao động  dựa vào đó để  thực hiện chức năng của mình trong tổ  chức. Qua những  việc đó góp phần đưa tổ chức đạt tới mục tiêu của mình. Đồng thời, cơng  việc là căn cứ  để  tổ  chức kiểm tra, đánh gia năng lực làm việc của từng  người lao động dựa vào kết quả họ đạt được.  Ngồi ra, cơng việc còn có   tác động đến chế độc lương bổng, thăng tiến trong tổ chức ­ Nghề: là tổng hợp những cơng việc cùng nội dung, có liên quan đến nhau   một mức độ  nhất định nhưng đòi hỏi người lao động hiểu tổng qt,  đồng bộ và nghiệp vụ chun mơn, kĩ năng, kinh nghiệp cần thiết để thực  hiện. Như  cơng việc PR, tổ  chức sự  kiện, thiết kế  pa­nơ áp­phích,… đề  thuộc nghề marketing ­ Phân tích cơng việc:là q trình tìm hiểu, nghiên cứu những cơng việc cụ  thể trong tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng nên bản mơ tả chi tiết cơng  việc và bản tiêu chuẩn cơng việc ­ Bản mơ tả cơng việc: bao gồm những cơng tác cụ thể mà tổ chức giao cho  người lao động, trách nhiệm và nghĩa vụ  của người lao  động khi làm  những cơng tác được giao, cũng như quyền hạng và các mối quan hệ cần   thiết, kết quả cần đạt được sau khi hồn tất việc ­ Bản tiêu chuẩn cơng việc: là hàng loạt những quy định kiểu mẫu để chọn  lựa người lao động vào vị  trí thích hợp như  tuổi tác, trình đơ học vấn,  chun mơn, kĩ năng và kinh nghiệm,… 1.2 Sơ đồ và ý nghĩa phân tích cơng việc: 1.2.1Sơ đồ phân tích cơng việc: Sơ đồ 1.1 Sơ đồ phân tích cơng việc 1.2.2 Ý nghĩa phân tích cơng việc:  Đối với nhà quản trị: ­ Phân tích đặc điểm kỹ  thuật của cơng việc và xác định nhuồn nhân lực   phù hợp với cơng việc để đạt hiệu quả cao nhất ­ Tạo cơ  sở  các chức năng quản trị  nguồn nhân lực. Định hướng cho q  trình phân cơng nhân lức cho các việc vào thời điểm hiện tại và trong  tương lai dài hạn. Xem xét các trường hợp bổ  sung nguồn nhân lực từ  cơng ty hay tuyển dụng thêm nguồn nhân lực vào vị trí còn thiếu ­ Đánh gia chất lượng cơng việc làm cơ sở cho mức lương bổng và thù lao  cũng như trợ cấp cho người lao động ­ Mơ tả được tính chất cơng việc có gây hại cho sức khỏe và sự an tồn của  người lao động giúp người quản trị  đưa ra quyết định loại bỏ  yếu tố  ra   khỏi cơng tác cụ thể ­ Tăng   tính   công       việc   thăng   chức,   bổ   nhiệm   vào     vị   trí,  thưởng phạt cơng minh giữa các người lao động ­ Tạo động lực làm việc cho người lao động qua hạng mục mức trợ cấp và  thưởng ­ Giúp nhà quản trị điều tiết nguồn lao động trong tổ chức ­ Giảm khoảng cách của nhà quản trị và người lao động  Đối với người lao động: ­ Bản mơ tả cơng việc giúp cho nhân viên hiểu rõ về nội dung u cầu của   tính chất cơng việc và quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân người lao  động, là động lực phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được  mức lương và chức danh họ  kì vọng, khơng ngừng trao dồi kiến thức và   nghiệm vụ cần thiết ­ Bản tiêu chuẩn cơng việc giúp người lao động hiểu được tố  chất cần   thiết phù hợp cho vị trí cơng việc đó.  1.2.3 Tiến trình phân tích cơng việc: Tiến trình cơng việc thường được tiến hành theo các bước sau: Sơ đồ 1.2 Tiến trình phân tích cơng việc Tham gia vào q trình phân tích cơng việc phải có sự đóng góp của các nhà  quản trị  các cấp, chun gia phân tích, chun viên tư  vấn và cơng nhân viên.  Trước khi thực hiện việc phân tích cơng việc cần nhìn một cách bao qt về q  trình làm việc của tồn nhân viên Bước 1: Xác định mục đích của phân cơng cơng việc. Xác định mục đích việc sử  dụng thơng tin để có phương pháp thu nhập hiệu quả Bước 2: Thu thập thơng tin cơ bản có sẳn. Thu thập các thơng tin như sơ đồ tổ  chức, sơ đồ tiến trình cơng việc và bảng mơ tả cơng việc.  Bước 3: Lựa chọn các cơng việc tiêu biểu. Giai đoạn này cần thiết khi trong tổ  chức có q nhiều cơng việc tương tự  nhau. Mang ý nghĩa chọn lọc lại và săp  xếp thứ tự làm của tất cả cơng việc trong tổ chức Bước 4: Thu thập thơng tin cần thiết để  phân tích cơng việc. Thơng tin cần tìm  bao gồm: hoạt đơng liên quan, thái độ   ứng xử, điều kiện làm việc, cá tính và  khả năng Bước 5: Xử lý thơng tin. Kiểm tra lại thơng tin thu thập được với các nhân viên  có liên quan chịu trách nhiệm làm và quản lý đương nhiệm Bước 6: Soạn thảo bản mơ tả cơng việc và bản tiêu chuẩn cơng việc.Đây là mục  tiêu hương đến khi phân tích cơng việc 1.3 Các phương pháp phân tích cơng việc: Các phương pháp phân tích cơng việc đều có những ưu và khuyết điểm nên  tùy từng trường hợp mà nhà quản trị  đưa ra các chọn lọc sao cho phù hợp với   từng đối tượng và tính chất cơng việc 1.3.1Bảng câu hỏi: Đối tượng tham gia vào khảo sát bảng câu hỏi là tồn bộ nhân viên trong tổ  chức, từ cấp lãnh đạo. Qua bảng câu hỏi này nhà quản trị sẽ thu thập được một  số thơng tin quan trọng như tần suất làm việc, khối lượng cơng việc, năng suất  làm việc của từng nhân viên trong một khoảng thới gian ngắn. Nhưng phương   pháp có nhiều hạn chế  về  tính chân thật của câu trả  lời do họ  khơng có thời   gian xử lí các câu hỏi và câu trả lời khơng đây đủ thơng tin u cầu 1.3.2 Quan sát: Phương pháp này nhà quản trị nhìn nhận thơng tin dưới con mắt chủ quan   của người quản trị. Đòi hỏi người quản trị khơng bị ảnh hưởng bởi cảm xác cá  nhân và có con mắt nhìn người. Phương pháp này chỉ hợp khi các cơng việc làm  bằng thủ cơng ­  tay chân. Còn đối với cơng việc trí ọc thì khơng đủ  cơ  sở  đưa  ra kết luận 1.3.3 Phỏng vấn: Bao gồm cả hai phương pháp phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn theo nhóm.  Đó là phương pháp phỏng vấn và kiểm tra chéo giữa người quản lý với người bị  quản lý để có được thơng tin đầy đủ và chính xác 1.3.4 Ghi chép lại trong nhật ký: Phương pháp này cần sự hợp tác của tồn nhân viên khi áp dụng mỗi nhân  viên sẽ ghi lại nhật kí làm việc trong một ngày vào một quyển sổ. Phương pháp  tuy là tự cơng nhân viên ghi nhưng sẽ hạn chế được mức độ phóng đại của cơng   việc 1.3.5 Bảng danh sách kiểm tra: Danh sách này bao gồm các cơng việc chính cũng như liên quan. Để  khi cá  nhân đảm nhiệm cơng việc hoặc cấp quản trị trực tiếp của đương sự được u  cầu kiểm tra xem mỗi mục có áp dụng cho cơng việc đang cần kiểm tra khơng   Bảng danh sách kiểm tra  hữu dụng vì cá nhân dễ trả lời  Cơng nhân trong cơng ty:      Đối với các nhân viên trong cơng ty, trưởng phòng marketing cũng cần   xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, với những cơng nhân trong bộ phận sản xuất, bộ  phận kỹ  thuật vì trưởng phòng marketing phải trực tiếp theo dõi và quan tâm  đến bộ phận này để đảm bảo những sản phẩm được sản xuất đúng thời hạn và  chất lượng Quan hệ cơng việc bên ngồi cơng ty:       Trưởng phòng marketing còn có những mối quan hệ  bên ngồi cơng ty,  điển hình là với một số đối tượng như sau:  Đối với khách hàng:        Marketing rất quan tâm đến khách hàng, họ  quan tâm rằng những sản   phẩm của cơng ty có đáp  ứng đầy đủ  nhu cầu của khách hàng khơng, hoặc   khách hàng có cần thêm những gì cho sản phẩm. Để  nắm bắt được những ý   kiến, cảm nhận của khách hàng dành cho sản phẩm ra sao và họ có những mong  muốn gì thêm cho sản phẩm thì trưởng phòng Marketing sẽ  tiếp cận (khách  hàng) cũng như đưa ra những biện pháp để tìm hiều những thơng tin (từ họ) đó      Ngồi ra, khi sản phẩm của cơng ty được xuất khẩu ra nước ngồi,  trưởng phòng marketing sẽ là người sang các nước để tìm hiểu thị hiếu, thái độ  của khách hàng nước ngồi, trưởng phòng sẽ xem sét thái độ của khách hàng để  xem họ có những đánh giá tốt hay khơng cho sản phẩm, chính trong q trình tìm   hiểu đó, trưởng phòng marketing sẽ  có sự  tương tác với các khách hàng ngồi   nước  Đối với đối thủ cạnh tranh:     Ngồi khách hàng, trưởng phòng marketing cũng sẽ là người tìm hiểu về    đối  thủ   cạnh tranh là   công  ty khác  để   biết   những  phương  hướng hoạt động của họ, để từ đó thiết kế cho cơng ty mình một kế hoạch hoạt  động khác biệt hơn      Bên cạnh đó, trưởng phòng marketing còn có mối quan hệ  với những   giám đốc, trưởng phòng, phó phòng marketing của các cơng ty khác tạo ra mối  quan hệ tốt đẹp với họ, để có sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động chung ở  lĩnh vực marketing  Đối với chính quyền:        Trưởng phòng Marketing cũng sẽ  tạo mối quan hệ  tốt đẹp với chính  quyền để tham gia vào các chương trình tình nguyện từ thiện vì cộng đồng giúp  đỡ mọi người và tăng uy tín, hình ảnh cho cơng ty 2.1.5 Quyền hạn: ­  Được quyền  đề  xuất  khen thưởng, kỷ  luật,  điều chỉnh lương CBNV   thuộc Phòng Marketing theo quy định chung của Cơng ty ­ Quyết định các vấn đề  liên quan đến việc phân cơng, giao việc cho nhân   sự thuộc phòng Marketing nhằm thực hiện các mục tiêu cơng việc đề ra ­ Ban hành các thơng báo, quy định liên quan đến cơng tác Marketing trong   phạm vi trách nhiệm cơng việc được giao ­ Chủ  động quyết định những phần cơng việc được  ủy quyền bởi Giám  đốc Marketing ­ Kiểm tra, giám sát các bộ phận Marketing của đơn vị khác trong việc thực   hiện cơng tác Marketing 21 ­ Phê duyệt các chi phí liên quan đến Marketing thuộc phạm vi phụ trách ­ Tư vấn và tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề liên quan ­ Quản lý, sử  dụng cơ  sở  vật chất, vật tư  thiết bị  trong phạm vi trách  nhiệm được giao 2.1.6 Công việc báo cáo: Q trình báo cáo cơng việc của trưởng phòng marketing được diễn ra như  sau  Nhận nhiệm vụ từ ban lãnh đạo: Trưởng phòng Marketing sẽ  nhận nhiệm vụ  từ ban lãnh đạo, có thể  là từ  trực tiếp giám đốc hoặc là phó giám đốc, trưởng phòng sẽ  có mặt và họp cùng   với ban lãnh đạo để được họ truyền đạt những thơng tin, những u cầu và mục  tiêu cần đạt trong dự án mới cho trưởng phòng nắm rõ.     Trong lần họp nhận dự án mới đó, ban lãnh đạo cũng sẽ  thơng báo thời  hạn cần hồn thiện dự án cho trưởng phòng marketing để trưởng phòng thiết kế  bảng cơng việc thật hợp lý  Giao nhiệm vụ cho nhân viên:     Sau khi nhận nhiệm vụ chính từ  ban lãnh đạo, trưởng phòng marketing   sẽ truyền đạt đến nhân viên những ý chính trong dự án mới, trưởng phòng cũng   sẽ đưa ra những tiêu chí, những mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án    Sau khi đã truyền tải hết những điều liên quan đến dự án, trưởng phòng   tiến hành phân chia cơng việc cụ  thể  cho từng nhân viên trong phòng đảm  nhận, trưởng phòng cũng sẽ  đưa ra một khoản thời gian hồn thành nhất định,  trước thời gian mà ban lãnh đạo u cầu với mục đích có thời gian để  trưởng   phòng tổng hợp, chỉnh sửa lại dự án cho đúng với u cầu đề ra  Báo cáo lại cơng việc cho ban lãnh đạo:     Sau khi đã tổng hợp, hồn chỉnh bảng dự án, trưởng phòng sẽ mang bảng  kế  hoạch chi tiết lên ban lãnh đạo để  họ  xem xét và đánh giá, nếu bảng kế  hoạch được đồng ý thì trưởng phòng sẽ  bắt đầu cho thực hiện cơng việc dựa  vào bảng kế  hoạch đã xây dựng, nếu bảng kế  hoạch chưa được chấp nhận,   trưởng phòng sẽ cũng với nhân viên trong phòng chỉnh sửa và cũng được trưởng   phòng marketing báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo sau mỗi lần chỉnh sửa đó đến  khi đạt u cầu Kết thúc một dự án, trưởng phòng marketing cũng sẽ  báo cáo lên ban lãnh   đạo kết quả đạt được 2.1.7 Điều kiện làm việc: ­ Được trang bị  các máy móc, thiết bị, cơng cụ  dụng cụ, văn phòng phẩm  phù hợp hỗ trợ cơng việc ­ Được huấn luyện, đào tạo về  qui trình làm việc, kỹ  năng mềm phù hợp  với tính chất cơng việc ­ Được tham dự  các khóa đào tạo, hội thảo về  lĩnh vực liên quan đến   chuyên ngành ­ Được hưởng các quyền lợi về lương bổng theo đúng Điều lệ và các Quy   định của Công ty tương đương với chức danh ­ Phúc lợi: Hưởng chế  độ  bảo hiểm theo đúng Luật lao động Việt Nam:   BHYT, BHXH, BHTN. Các chế độ phụ cấp, thưởng của cơng ty ­ Ngày nghỉ: Theo quy định của Cơng ty và Luật lao động 23 2.2 Bản mơ tả tiêu chuẩn cơng việc: Dựa vào bản mơ tả cơng việc ta có thể xây dựng tiêu chuẩn cơng việc như  sau: Tiêu  Mức độ thức Kiến  Cần thiết thức  chun  mơn,   văn  hóa Mong muốn Ngoại  ngữ Vi tính Kinh  nghiệm Tiêu chuẩn Trình độ  văn hóa : Tốt nghiệp Đại học  trở lên Trình   độ   chuyên   môn:   Tốt   nghiệp   đại  học   chuyên   ngành   Thương   mại   /PR/  Marketing Có kiến thức chun sâu về  bán hàng và  marketing Hiểu biết kiến thức và q trình chăm sóc  khách   hàng     có   khả     đánh   giá   nhu  cầu , đáp  ứng được những nhu cầu tiêu  chuẩn chất lượng và đánh giá mức độ hài  lòng của khách hàng Cần thiết Thơng thạo tiếng Anh Cần thiết Có   kiến   thức     có   thể   làm   việc   với  phương tiện truyền thông Thành   thạo   vi   tính   văn   phòng:   Word,  Excel,Power Point Thành thạo các phần mền đồ họa    năm   công   tác     lĩnh   vực   tương  đương Có kinh nghiệm marketing quốc tế Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư  duy tổng  hợp và phân tích tốt Nắm bắt nhu cầu của thị trường và khách  hàng Có  kỹ  năng phân tích và phát triển mọi  phương diện trong kế hoạch marketing Có khả  năng thuyết trình, đàm phán,giao  tiếp tốt, khả năng xây dựng tinh thần làm  Mong muốn Cần thiết Mong muốn Các   kỹ  Cần thiết   làm  việc   với  con người Mong muốn Kỹ   năng  Cần thiết làm   việc  vởi   dữ  liệu Mong muốn Phẩm  Cần thiết chất   cá  nhân việc nhóm hiệu quả Khả  năng làm việc độc lập và làm việc  dưới áp lực cao Có kỹ  năng giao tiếp nội bộ  tốt, có tinh  thần  kỷ   luật  cao   cơng   việc,  trung  thực, có tinh thần xây dựng và thích  ứng   với văn hố của Cơng ty Có kỹ  năng lập kế  hoạch cơng việc phù  hợp Giao   tiếp   với     người   bên   ngồi   ,  giới thiệu tổ chức mình cho khách hàng Quản lý thời gian bản thân và người khác  Kỹ  năng làm việc với khách hàng nước  ngồi  Có mối quan hệ  tốt với truyền thơng và  báo chí Kỹ năng thuyết phục người khác thay đổi  quan điểm , hành vi Kỹ  năng tư  vấn , giải đáp thắc mắc và  giúp đỡ người khác  Quan sát , thu thập ,xử  lý thơng tin chính  xác Kỹ năng phân tích số liệu , đưa ra dự báo Kỹ năng tính tốn chính xác  Thu   thập   xử   lý   thơng   tin     xác   từ  nhiều nguồn khác nhau  Thống   kê   ,  kiểm   tra   ,  xử   lý   ,    xử   lý  thơng tin đạt hiệu quả chính xác Trung thực, năng  động,sáng tạo, có tinh  thần trách nhiệm cao Nhạy bén và xử lý tình huấn tốt  Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, nhiệt  huyết, chịu được áp lực cơng việc cao.  Tác phong linh hoạt , văn minh, hòa đồng  cầu tiến  Giữ bí mật thơng tin kinh doanh của cơng  ty  Sức khỏe tốt cá khả năng cơng tác xa , và  làm việc ngoại giờ 25 Mong muốn Tạo động lực truyền cảm hứng cho nhân  viên Cố gắng hết mình vì cơng việc  Ln cố  gắng hồn thiện cơng việc hồn  thành sớm hơn so với kế hoạc Bảng 2.1 Bản tiêu chuẩn mơ tả cơng việc trưởng phòng marketing 2.3 Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực: Việc đầu tiên cần làm của một trưởng phòng Marketing là việc hoạch định   nguồn nhân lực cho phòng của mình. Xem xét lượng cơng việc của phòng và tình  hình làm việc hiện tại của các nhân viên để  hoạch định được nguồn nhân lực   cho phòng. Hoạch định nguồn nhân lực   đây tức là việc lên kế  hoạch về  số  lượng thành viên và việc phân cơng cơng việc cụ  thể  cho từng thành viên, có  th mướn người bên ngồi hay . Về số lượng thành viên và nhiệm vụ của từng   người thì tùy thuộc vào lượng cơng việc của phòng hay là quy mơ của cơng ty  mà quyết định. Số  lượng thành viên phải phù hợp với lượng cơng việc để  có   thể  phân cơng phù hợp dẫn đến việc vận hành tốt cơng việc. Trưởng phòng  Marketing cần phải nắm rõ cách thức làm việc của bộ  phận mình gồm những   khâu nào thiết kế sản phẩm, chiêu thị, phân phối, ; ai có thể làm được khâu nào;  có thể th mướn người lúc cần thiết (trong những dự án lớn) hay là tuyển đầy  đủ người làm việc đó vào phòng; việc sắp xếp cơng việc sao cho trơi chảy 2.4 Tuyển mộ: Phòng Marketing kết hợp với bộ phận nhân sự  để  lên kế  hoạch tuyển mộ  nhân lực cho vị trí trưởng phòng marketing. Với tóm tắt vị trí cơng việc như sau:   Trưởng   phòng   Marketing   có   trách   nhiệm   tổ   chức   thống     hoạt   động  marketing trong tồn cơng ty. Chịu trách nhiệm lập kế  hoạch và tổ  chức thực   hiện các nhiệm vụ  liên quan đến việc phát triển thương hiệu chung của Cơng  ty. Chịu  trách nhiệm tổ chức quản lý và duy trì hoạt động trang Web của cơng  ty và các trang Web do cơng ty tài trợ. Tổ chức thực hiện các sự  kiện, PR theo  chiến lược phát triển thương hiệu chung của Cơng ty. Và các u cầu sau:   Trình độ văn hố :    Tốt nghiệp Đại học trở lên  Trình độ chun mơn:  ­ Được đào tạo về quản lý KTKT nhiệm vụ được giao ­ Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về  quản trị và điều hành   DN và các lãnh vực nghiệp vụ phụ trách ­ Thơng hiểu hệ  thống luật kinh tế  hiện hành và có kiến thức pháp lý  tổng qt  Kỹ  năng:     ­ Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành ­ Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch   trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên  môn phụ trách ­ Xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành  chánh quản trị điều hành doanh nghiệp ­ Chỉ   huy,   điều   khiển,   kiểm   soát     trình   hoạt   động     doanh  nghiệp ­ Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo  chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp ­ Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp 27 ­ Nghiên cứu  ứng dụng cơng trình đổi mới hệ  thống quản lý và phát  triển doanh nghiệp ­ Nói và viết thơng thạo ít nhất 1 ngoại ngữ ­ Ngoại giao và ứng xử tốt  Kinh  nghiệm: Có q trình kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp từ 3 năm trở  lên. Đã có thời gian hoạt động   lĩnh vực chun mơn chính từ  5 năm trở  lên 2.5 Tuyển chọn: Sau khi được tuyển mộ  với một số  lượng  ứng viên cụ  thể  thông qua quá   trình xem xét hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ thì phòng marketing sẽ kết hợp với phòng   nhân sự  gạn lọc  ứng viên thơng qua việc phỏng vấn chun mơn và đánh giá  năng lực làm việc. Ngồi ra, phòng marketing còn lựa chọn ứng viên có tính cách  phù hợp với các quy định bất thành văn của phòng để  có thể  hòa nhập tốt khi  bắt tay vào làm việc. Ứng viên được nhận vào làm khi đáp ứng được đầy đủ các  tiêu chuẩn trong cơng việc và được các thành viên trong phòng marketing đồng ý   tiếp nhận 2.6 Đào tạo và phát triển: Trưởng phòng marketing cũng có các cơ  hội được đào tạo và phát triển  trong q trình làm việc thơng qua chế  độ  đào tạo và phát triển của cơng ty   Việc đào tạo và phát triển cho nhân viên cấp dưới của mình cũng rất quan trọng   đối với vai trò của trưởng phòng marketing. Đào tạo nhân viên mình giúp họ  nâng cao trình độ  chun mơn trong các lĩnh vực như  truyền thơng, pr, sự  kiện   các lĩnh vực đòi hỏi phải tiếp cận thường xun và am hiểu mới thực hiện  được. Trưởng phòng marketing có thể  đào tạo nhân viên của mình bằng cách  gửi nhân viên đi học các khóa đào tạo chun sâu trong các lĩnh vực quảng cáo,  pr, sự kiện,…hoặc tự mình đào tạo thơng qua các lớp học sau giờ làm để chia sẻ  kinh nghiệm làm các chương trình trước đây với nhân viên. Các lớp đào tạo sẽ  giúp nhân viên tự tin hơn khi làm việc và có thể làm tốt cơn việc hơn. Ngồi ra,  việc đào tạo còn là một đầu tư  dài hạn giúp nhân viên phát triển và hỗ  trợ đắc   lực cho trưởng phòng marketing 2.7 Đánh giá cơng tác: Ngồi việc quản lý các hoạt động marketing, trưởng phòng marketing còn  làm cơng tác đánh giá, kiểm tra, giám sát các cơng việc của bộ phận mình. Trong   đó bao gồm các hoạt động đánh giá như sau: ­ Quản lý và điều hành tồn bộ hoạt động của Phòng Marketing – Chăm sóc  khách hàng ­ Quản lý các hoạt động online marketing bao gồm xây dựng, cải tiến, quản  lý website cho Cơng ty ­ Giám sát và báo cáo các hoạt động marketing đã và đang triển khai ­ Phân tích, đánh giá hiệu của các hoạt động marketing, định hướng các  hoạt động marketing cho giai đoạn tiếp theo ­ Xây dựng, cải tiến, quản lý bộ  nhận diện thương hiệu cho Cơng ty bao   gồm lên  ý tưởng logo, màu sắc, guideline, slogan,  ấn phẩm tĩnh, hình  ảnh… ­ Tìm kiếm, đề  xuất và giám sát nhà cung cấp cho các vật tư, tài liệu,  ấn   phẩm tĩnh và động để phục vụ cho hoạt động marketing của Công ty 29 ­ Giám sát, theo dõi việc sản xuất, kiểm tra chất lượng mẫu mã, sản phẩm  và bàn giao mẫu mã, sản phẩm marketing của các bộ  phận, nhà máy liên   quan ­ Tổ chức và Phối hợp thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng; giám  sát các hoạt động, chương trình bán hàng mục tiêu và triển khai thực hiện  các chính sách bán hàng của Cơng ty ­ Tổ chức các hoạt động marketing hỗ trợ cho các sự kiện bán hàng và các   sự kiện khác của Cơng ty ­ Kiểm tra, đánh giá hệ  thống phân phối, hệ  thống nhân viên kinh doanh Xây dựng Giáo trình đào tạo và hệ thống kiến thức về marketing, đào tạo,   chia sẻ, hướng dẫn cho các nhân viên marketing 2.8 Lương bổng và phúc lợi: Cơng việc thiết lập bảng lương bổng và phúc lợi thường do bộ phận nhân sự  làm nhưng trưởng phòng marketing cũng có nhiệm vụ hình thành cấu trúc lương   cho các nhân viên dưới quyền của mình. Điều này giúp đỡ rất nhiều cho các bộ  phận khác ­ Hình thành cấu trúc lương cho nhân viên, quản lý và phân bổ lương bổng  phù hợp cho nhân viên ­ Thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, phúc lợi cho nhân viên. Giải tỏa  những thắc mắc và mối quan tâm của nhân viên (về  lương, nghỉ  phép…)   một cách phù hợp. Hóa giải các vấn đề giữa nhân viên và quản lý ­ Đề  xuất khen thưởng, kỷ  luật, nâng lương, nghỉ  phép đối với nhân viên  thuộc quyền 2.9 An tồn và y tế: Trưởng phòng marketing là người phải thực hiện các thủ  tục đảm bảo an  tồn cho nhân viên dưới quyền của mình, bao gồm những cơng việc sao cho họ  được hưởng các chế độ đảm bảo sức khỏe tốt nhất: ­ Thành lập hệ thống an tồn lao động cho nhân viên ­ Thực hiện các cơng việc liên quan đến bảo hiểm cho cán bộ, nhân viên  cùng phòng trong cơng ty (Liệt kê danh sách những người tham gia bảo   hiểm, làm thẻ bảo hiểm, các chế  độ  bảo hiểm đối với những người  ốm   đau…) 2.10 Giao tế nhân sự và quan hệ lao động: Kỹ  năng giao tế  là một trong những kĩ năng khơng thể  thiếu của một nhà   quản trị giỏi Người quản trị có khả năng giao tế giỏi là người có khả năng thuyết phục,  thương thảo và giao thiệp một cách hữu hiệu với những người xung quanh   Trong các doanh nghiệp ngày nay mơi trường làm việc theo nhóm, tập thể  thì   những kỹ năng về giao tế này khơng thể thiếu được. một số kỹ năng quan trọng   trong vấn đề giao tế là sự tự tin, khả năng giao tế và tạo được những mối liên   hệ tốt đẹp trong cơng việc khi làm việc với người khác, nhất là người làm quản   trị, muốn thuyết phục nhân viên và giao phó cơng việc cho họ  một cách hiệu  quả nhất thì kỹ thuật giao tế nắm một vai trò quan trọng Trên cương vị của một trưởng phòng marketing cần phải: ­ Là một người lắng nghe tốt ­ Dành thời gian cho nhân viên 31 ­ Trò chuyện với nhân viên về cơng việc ­ Đưa ra những thơng điệp nhất qn về  những quan điểm của bản   thân ­ Định kỳ đưa ra các phản hồi, ý kiến đánh giá; tránh những điều ngạc  nhiên bất ngờ 2.11 ­ Học cách giao tiếp trò chuyện trước các nhóm nhân viên ­ Quan tâm tới việc tự đánh giá bản thân ­ Hành động trên những phản hồi của nhân viên Nghiên cứu nhân sự: Trưởng phòng marketing cần phải nghiên cứu kỹ  nhân sự  của mình   đây   chính là nhân viên làm việc trong doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp mỗi người   lao động là một thế  giới riêng biệt, họ  khác nhau về  năng lực quản trị, về  nguyện vọng, về  sở thích…vì vậy họ  có những nhu cầu ham muốn khác nhau.  Dựa trên những thơng tin đã nghiên cứu về  khả  năng chun mơn, lĩnh vực am   hiểu và nổi trội nhất về các mặt của markting kết hợp với tính cách, sở thích và  cách thức làm việc của từng nhân viên, Trưởng phòng marketing phải nghiên  cứu kỹ vấn đề này để giao phó cơng việc một cách hợp lý nhất, từ đó hiệu quả  của cơng việc chung sẽ  được nâng cao đồng thời nhân viên làm việc cũng hài  lòng và phù hợp hơn 2.12 Tuyển dụng bình đẳng: Trưởng   phòng   marketing     đạo   phòng   marketing   phối   hợp   với   phòng  tuyển dụng đề ra các phương cách tuyển dụng bình đẳng về trình độ, giới tính,  khả năng của ứng viên nhằm tăng khả năng tìm được người tài và phù hợp nhất   với vị trí cần tuyển dụng cho cơng ty. Cần xem xét dựa trên kinh nghiệm chun  mơn về marketing và ý thức trách nhiệm với cơng việc để tuyển dụng 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo trình Quản trị nguồn nhân lực của PGS.TS Trần Thị Kim Dung,  nhà xuất bản tổng hợp – tp.Hồ Chí Minh, năm 2011 Sách bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, nhóm biên soạn thầy cơ giảng  viên trường Đại Học Tài chính – Marketing, năm 2013 Tham khảo các trang web sau: http://thegioimarketing.net/mk/320 https://nhaquanlytuonglai.wordpress.com http://www.bmt­tech.vn http://ictroi.com ... Sơ đồ và ý nghĩa phân tích cơng việc: 1.2.1Sơ đồ phân tích cơng việc: Sơ đồ 1.1 Sơ đồ phân tích cơng việc 1.2.2 Ý nghĩa phân tích cơng việc:  Đối với nhà quản trị: ­ Phân tích đặc điểm kỹ  thuật của cơng việc và xác định nhuồn nhân lực... Sơ đồ 1.1 Sơ đồ phân tích cơng việc .2 Sơ đồ 1.2 Tiến trình phân tích cơng việc Bảng 2.1 Bản tiêu chuẩn mơ tả cơng việc trưởng phòng marketing 18 Cơ sở lí luận về phân tích cơng việc: ...  được lí giải qua bảng mơ tả  cơng việc và bảng tiêu chí chọn trưởng phòng marketing 2.1 Bảng mơ tả cơng việc:   2.1.1 Chức danh cơng việc Trưởng phòng Marketing 2.1.2 Tóm tắt cơng việc: Trưởng phòng Marketing có trách nhiệm tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Phân tích công việc của trưởng phòng marketing, Đề tài: Phân tích công việc của trưởng phòng marketing

Từ khóa liên quan