3 chuyen vien kiem soat noi bo

2 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:04

CHUN VIÊN KIỂM SỐT NỘI BỘ Mơ tả chi tiết cơng việc: - Rà sốt tồn sách quy trình có hồn thiện hệ thống tài liệu liên quan nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ pháp luật, quy chế kiểm sốt nội - Xây dựng trì tài liệu tuân thủ nghiệp vụ áp dụng cho hoạt động kinh doanh Công ty - Xây dựng kế hoạch danh sách kiểm tra; thực kiểm soát báo cáo thường kỳ (hàng ngày, hàng tháng đặc biệt) để đảm bảo cấp quản lý nhân viên tuân thủ quy trình đề ra, nhằm ngăn ngừa rủi ro trình hoạt động kinh doanh - Các công việc khác Trưởng phòng pháp chế & Kiểm sốt nội phân cơng - Thực cơng tác kiểm tốn Hội sở đơn vị kinh doanh - Đánh giá, theo dõi, phân tích cập nhật hồ sơ rủi ro cho đơn vị kiểm toán; - Thu thập thông tin, liệu chuẩn bị hồ sơ đồn kiểm tốn, chịu trách nhiệm chất lượng, tiến độ công việc, báo cáo kết kiểm toán - Kiến nghị, đề xuất biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời tồn tại, vi phạm rủi ro phát qua kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực kiến nghị sau kiểm toán - Tư vấn, hướng dẫn đơn vị kiểm toán vấn đề liên quan tới nghiệp vụ cơng tác kiểm sốt nhằm mục đích hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội - Đề xuất kiến nghị biện pháp nhằm xây dựng hồn thiện quy trình kiểm tốn, kỹ kiểm toán - Lập báo cáo thường kỳ đột xuất theo yêu cầu Trưởng Phòng, Ngân hàng Nhà nước Kỹ tối thiểu: - Am hiểu bao quát nghiệp vụ hoạt động ngân hàng, kiến thức tảng luật, kinh tế - Có kinh nghiệm làm việc ngành ngân hàng năm - Tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng Đại học khác có chun ngành liên quan vị trí ứng tuyển - Anh văn: khả đọc, hiểu, soạn thảo tài liệu liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, giao tiếp tốt - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 chuyen vien kiem soat noi bo , 3 chuyen vien kiem soat noi bo