Tính toán cân bằng nước tỉnh Ninh Thuận ứng các kịch bản biến đổi khí hậu

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 21:09

Để có cơ sở đề xuất các giải pháp thích ứng, cần tính toán cân bằng nước để xem lượng nước thiếu ở các tiểu lưu vực như thế nào là rất cần thiết. Bài viết sử dụng mô hình NAM để tính toán lượng nước đến ứng với các kịch bản BĐKH và cân bằng với nhu cầu nước thực tế ở từng lưu vực. TÍNH TỐN CÂN BẰNG NƯỚC TỈNH NINH THUẬN ỨNG CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Báo Văn Tuy (1) Nguyễn Đinh Tuấn TÓM TẮT Ninh Thuận tỉnh ven biển, có khí hậu khơ hạn nước Trong năm gần đây, tác động biến đổi khí hậu (BĐKH) dòng chảy mùa mưa tăng nhanh cạn kiệt vào mùa khơ Do đó, thường xun xảy tình trạng thiếu nước Để có sở đề xuất giải pháp thích ứng, cần tính tốn cân nước để xem lượng nước thiếu tiểu lưu vực cần thiết Bài báo sử dụng mơ hình NAM để tính tốn lượng nước đến ứng với kịch BĐKH cân với nhu cầu nước thực tế lưu vực Kết cho thấy, hầu hết tiểu lưu vực trung du ven biển thiếu nước vào mùa khơ, chí tiểu lưu vực ven biển thiếu vào mùa mưa.Vì vậy, việc phát triển cơng trình hồ chứa, đập dâng trữ nước cho mùa khơ và chuyển đổi cấu trồng, sử dụng tiết kiệm nước giải pháp phi cơng trình cần thiết Từ khóa: BĐKH, cân nước, Ninh Thuận, Tài ngun nước, Mơ hình NAM Mở đầu Ninh Thuận tỉnh ven biển thuộc cực Nam Trung Bộ với khoảng 2/3 diện tích vùng núi, với nhiều núi cao Vùng đồng khu đất nhỏ hẹp ven biển (lớn khu vực đồng Phan Rang) Do đại phận diện tích Ninh Thuận có địa hình dốc nên có mưa lớn, nước tập trung nhanh, dễ sinh lũ vùng hạ du Ninh Thuận có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 8-11; mùa khô từ tháng 12 - năm sau Nhiệt độ trung bình năm 27oC Lượng bốc trung bình 1.827 mm/năm Lượng mưa trung bình 705 mm/ năm Phan Rang vùng ven biển; tăng đần theo độ cao 1.100 mm vùng núi chí cao (Bùi Đức Tuấn, 2005) Do tác động khí hậu cực đoan thời gian gần đây, tình trạng hạn hán thiếu nước thường xuyên xảy ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất địa phương Mặc dù có nhiều biện pháp khắc phục xây hồ, ngăn đập, trồng rừng tránh khỏi khí hậu khắc nghiệt mùa khơ với đợt nắng nóng kéo dài làm suy giảm nhanh chóng dòng chảy sơng suối tỉnh, dẫn đến tình trạng hạn hán thiếu nước kéo dài suốt mùa khô Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM 30 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 ▲Hình 1: Mạng lưới thủy hệ tỉnh Ninh Thuận hàng năm (Ban phòng chống lụt bão tỉnh, 2012) Để xác định sở khoa học cho việc đề xuất phương thức khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước, việc xây dựng đồ dự báo thiếu nước quan trọng Trong khuôn khổ báo này, chúng tơi trình bày mơ hình tính toán cân nước kết hợp với GIS để xây dựng đồ dự báo thiếu nước ứng với kịch BĐKH khác KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Phương pháp a Giới thiệu mơ hình NAM Mơ hình NAM dùng mơ q trình mưa - dòng chảy mặt xảy phạm vi lưu vực sông, NAM từ viết tắt tiếng Đan Mạch “NedborAfstromnings-Model”, có nghĩa mơ hình giáng thủy dòng chảy NAM áp dụng độc lập môđun lượng mưa - dòng chảy mơ hình MIKE11 Dữ liệu đầu vào mơ hình mưa, bốc tiềm năng, nhiệt độ Kết đầu mơ hình dòng chảy lưu vực, mực nước ngầm thơng tin khác chu trình thủy văn, thay đổi tạm thời độ ẩm đất khả bổ sung nước ngầm Dòng chảy lưu vực phân cách gần thành dòng chảy mặt, dòng chảy sát mặt dòng chảy ngầm b Tính toán nhu cầu sử dụng nước Nhu cầu nước xác định dựa vào thống kê năm 2014, quy hoạch kinh tế - xã hội 2020 tiêu chuẩn dùng nước cho ngành: + Nhu cầu nước cho sinh hoạt, dịch vụ du lịch, công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản tính tốn dựa tiêu chuẩn cấp nước có báo cáo “Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010 tầm nhìn năm 2020” + Nhu cầu nước cho loại trồng thực chất toán cân nước mặt ruộng cho khu tưới tổng hợp cho tồn hệ thống với kiểu bố trí trồng khác Nhu cầu nước cho loại trồng tính tốn từ chương trình CROPWAT + Nhu cầu cho dòng chảy mơi trường lấy với lưu lượng nhỏ ứng với tần suất P=90% phía sau lấy sau đập Lâm cấm m³/s Lượng nước dự phòng lấy 5% tổng nhu cầu chưa tính dòng chảy mơi trường (UBND, 2008) + Nhu cầu nước cho lâm nghiệp lấy dựa báo cáo đề tài “Nghiên cứu tương quan cân nước đề xuất giải pháp cấp nước cho vùng đất cát ven biển tỉnh Ninh Thuận” (Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận, 2012) 26 m3/ngày/ha c GIS: GIS hệ thống cho phép thu thập, lưu trữ, phân tích hiển thị nhiều nguồn thông tin Đặc biệt, GIS mạnh việc xử lý phân tích liệu khơng gian Ngồi ra, GIS cho phép hiển thị trực quan đồ kết Bản đồ thiếu nước xây dựng sau tính tốn cân lượng nước đến tính tốn từ mơ hình NAM nhu cầu nước lưu vực Bản đồ thiếu nước hiển thị phần trăm lượng nước thiếu so với nhu cầu d Dữ liệu + Dữ liệu địa hình: Sử dụng đồ cao độ số DEM có độ phân giải 90 x 90 để phân chia lưu vực + Tài liệu khí tượng thủy văn: Sử dụng trạm đo địa bàn vùng lân cận, bao gồm tài liệu mưa, bốc tài liệu lưu lượng thực đo để hiệu chỉnh mơ hình: Dữ liệu mưa: + Vùng phía Nam Ninh Thuận: Trạm Nhị Hà, Phan Rang, Ba Tháp, Cà Ná + Vùng phía Bắc Ninh Thuận: Trạm Tân Mỹ, Sông Pha Số liệu bốc hơi: Trạm Phan Rang trạm tham khảo Phan Phiết;  Số liệu thực đo lưu lượng: Trạm Tân Mỹ trạm tham khảo sông Lũy e Kịch tính tốn + Kịch BĐKH: Kịch B2 Bộ TN&MT (MONRE, 2012) + Quy hoạch thủy lợi 2020 (UBND Ninh Thuận, 2008) +Quy hoạch KT-XH 2020 (UBND Ninh Thuận, 2011) Kết thảo luận a Phân chia tiểu lưu vực Dựa vào phân chia địa hình tạo nên tiểu lưu vực có tính độc lập tương đối tiềm nguồn nước, dựa theo hệ thống cơng trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước kết hợp với địa giới hành đơn vị quản lý hệ thống cơng trình khai thác sử dụng nước mơ hình DEM, tồn hệ thống sơng suối chia thành 10 tiểu lưu vực (hình 1) 1: Tiểu vùng lưu vực thượng nguồn sông Cái; 2: Tiểu vùng lưu vực sông Sắt - Trà Co; 3:Tiểu vùng lưu vực sông Than; 4: Tiểu vùng lưu vực Cho Mo – Suối Ngang; 5: Tiểu vùng sông Trâu; 6: Tiểu vùng lưu vực sông suối ven biển phía bắc sơng Cái; 7: Tiểu vùng lưu vực sông Quao; 8: Tiểu vùng lưu vực sông Lu; 9: Tiểu vùng lưu vực sông suối ven biển nam sơng Cái; 10: Tiểu lưu vực Tp.PR-TC b Tính toán nhu cầu nước Trên sở báo cáo, số thống kê tiêu chuẩn dùng nước ngành, kết tính tốn nhu cầu nước sau (bảng 1): Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 31 Bảng Tổng hợp nhu cầu dùng nước ngành (ĐVT: 103m3) TT Ngành dùng nước 2014 2020 Trồng trọt Chăn nuôi 536.475 14.241 691.987 26.102 Trồng rừng 38.197 105.738 Công nghiệp Thủy sản Dân sinh Du lịch- Dịch vụ 57.243 48.910 15.431 13.173 118.598 Dòng chảy mơi trường 94.608 94.608 Dự phòng Tổng cộng 36.184 856.462 53.065 1.210.968 32.584 26.339 ▲Hình 2: Phân chia tiểu lưu vực Bảng 2: Kết kiểm định mơ hình ▲Hình 3a: Kết lưu lượng thực đo mô trạm Tân Mỹ Tiêu chuẩn đánh giá Tân Mỹ Sông Lũy Sai số tổng lượng -BIAS 3% 5% Hệ số hiệu 0,85 0,87 ▲Hình 3b: Kết lưu lượng thực đo mơ trạm Sơng Lũy c Kiểm định mơ hình Hiện tại, địa bàn tỉnh có trạm thủy văn Tân Mỹ quan trắc lưu lượng khu vực miền núi, nên sử dụng trạm để chuẩn hóa thơng số mơ hình cho lưu vực miền núi Riêng vùng ven biển, khơng có trạm quan trắc lưu lượng, nên lấy trạm thủy văn Sông Lũy để chuẩn hóa thơng số mơ hình thuộc lưu vực ven biển Ninh Thuận Kết cho thấy, đường trình tính tốn thực đo phù hợp Sai số tổng lượng dòng chảy năm tính tốn thực đo không vượt 5% hệ số tương quan tính tốn thực đo mùa kiệt đạt từ 0,85 - 0,87 Từ cho thấy, thơng số hiệu chỉnh, kiểm định đáng tin cậy sử dụng thơng số tính tốn cho lưu vực nghiên cứu d Kết tính tốn cân Kết tính tốn lượng nước đến ứng với tần suất 85% (2014) 1.338 triệu m3 Trong đó, riêng tiểu lưu vực thượng nguồn sơng Cái sông Sắt chiếm 79% Như vậy, lượng nước đến từ tiểu lưu vực lại ít, 21% Đặc biệt tiểu lưu vực ven biển (tiểu lưu vực ven biển phía Bắc Nam sơng Cái) có lượng nước đến chiếm 0,85% lượng nước đến toàn tỉnh (bảng 3) Bảng 3: Lượng nước đến ứng với tần suất 85% năm 2014 (ĐVT: 106 m3) 32 10 11 12 66,01 40,24 47,57 27,94 62,12 65,9 74,73 86,34 86,81 75,07 56,29 61,36 25,01 10,01 15,34 10,12 52,89 51,4 31,14 38,75 36,29 23,73 11,54 8,32 7,7 3,07 1,52 1,97 0,75 4,03 3,95 1,65 11,85 8,81 4,41 2,43 2,15 0,85 0,42 0,56 0,25 1,17 1,21 0,58 3,52 2,96 2,22 1,02 2,66 1,04 0,53 0,62 0,61 1,71 1,88 1,54 5,33 5,77 7,34 2,98 0,06 0,03 0 0,11 0,14 0,23 0,28 0,57 1,12 2,26 0,78 2,94 1,16 1,48 1,35 0,54 3,77 2,39 0,96 5,14 4,97 2,81 1,29 0,75 3,04 2,26 0,93 7,59 3,53 1,34 4,73 6,93 4,46 1,72 0,3 0,1 0,44 0,34 0,14 1,11 0,52 0,19 0,69 1,01 0,64 0,25 10 13,4 5,36 2,84 3,55 1,35 7,39 7,09 2,98 20,8 15,64 7,82 4,3 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Bảng 4: Quy hoạch hồ chứa địa bàn Ninh Thuận (ĐVT: 106m3) Đến năm 2020, theo quy hoạch thủy lợi, tỉnh xây dựng thêm hồ chứa (bảng 4) Trong đó, hồ sơng Cái có dung tích 219,28 triệu m3, có ý nghĩa lớn việc điều tiết nguồn nước vào mùa khô Lượng nước đến ứng với tần suất 85% vào năm 2020 (ứng với phương án quy hoạch hồ chứa) 1.698 triệu m3, tăng 360 triệu m3 so với năm 2014 (bảng 5) So với nhu cầu, lượng nước đến đáp ứng Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không theo vùng theo mùa nên lượng nước thiếu hụt lớn Hầu tất tháng mùa khô thiếu nước Lượng nước thiếu vào năm 2014 490 triệu m3 Kết tính cân nước chi tiết tháng trình bày bảng Kết cho thấy, hầu hết tiểu lưu vực trung du ven biển thiếu nước tất tháng mùa khô (ngoại trừ tiểu lưu vực thượng nguồn sơng Cái sơng Sắt-Trà Co Thậm chí, tiểu lưu vực ven biển tiểu lưu vực sông Trâu, tiểu lưu vực phía Nam Bắc sơng Cái thiếu nước tháng mùa mưa TT Tên hồ Dung tích Hồ chứa nước Sơng Cái 219,28 Hồ Sinh thái Đa Mây 7,16 Hồ chứa nước Sơng Than 60,62 Hồ Ơ Căm 9,57 Hồ chứa nước Kiền Kiền 0,213 Hồ chứa nước Lợi Hải 3,26 Nguồn: UBND Ninh Thuận, 2008 Mặc dù lượng nước đến có tăng nhu cầu nước năm 2020 tăng thêm 354 triệu m3 nên lượng nước thiếu lớn (549 triệu m3) Các tiểu lưu vực thiếu nước gia tăng Ngoài tiểu lưu vực sơng Trâu, phía Nam Bắc sơng Cái thiếu nước vào tháng mùa mưa đến năm 2020 có thêm tiểu lưu vực sơng Quao, sơng Lu Bảng 5: Lượng nước đến ứng với tần suất 85% năm 2020 (ĐVT: 106 m3) 1 89,71 10 11 12 49,67 61,97 37,32 109,5 113,4 104,8 124,1 122 97,78 67,23 69,17 31,95 39,93 37,27 24,2 11,74 8,4 25,37 10,14 15,51 10,18 52,18 51,53 13,86 5,52 2,74 3,55 1,32 7,16 7,1 3,06 21,9 16,12 4,37 3,76 1,48 0,73 0,96 0,42 1,99 2,04 0,97 6,17 4,88 3,2 1,52 2,71 1,05 0,53 0,62 0,65 1,81 2,08 1,8 5,92 6,64 8,83 3,37 0,06 0,03 0 0,11 0,14 0,24 0,3 0,62 1,15 2,31 0,76 2,91 1,14 1,46 1,37 0,52 3,72 2,39 1,03 5,31 5,11 2,87 1,29 1,98 0,75 2,99 2,29 0,9 7,5 3,51 1,43 4,9 7,13 4,54 1,72 0,29 0,1 0,43 0,35 0,13 1,09 0,52 0,2 0,71 1,04 0,65 0,25 10 13,48 5,39 2,85 3,57 1,33 7,35 7,14 3,07 21,52 16,07 4,34 Bảng 6: Kết tính tốn lượng nước thiếu tiểu lưu vực năm 2014 (ĐVT: 106 m3) 3,7 10,4 14,6 12,6 9,4 5,9 7,4 6,6 10 11 12 2,6 0,9 2,9 4,0 3,4 2,4 1,6 2,0 1,5 14,9 18,0 22,2 20,8 15,1 10,5 12,4 12,2 1,5 1,6 6,5 5,3 6,1 7,8 7,7 6,4 4,5 4,8 5,2 2,7 2,3 2,1 11,0 14,2 15,6 12,5 11,8 8,3 10,0 11,1 7,6 10,5 9,8 8,3 7,6 1,1 5,7 6,1 4,0 5,2 5,7 4,8 3,7 3,0 3,9 2,8 2,8 1,3 2,8 10 0,2 1,6 2,4 7,1 0,3 0,4 1,8 3,4 0,2 0,6 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 33 Bảng Kết tính tốn lượng nước thiếu tiểu lưu vực năm 2020 (ĐVT: 106 m3) 10 11 12 1,5 12,7 19,2 16,6 12,7 6,5 8,6 8,3 2,7 0,1 3,3 5,1 4,5 3,0 1,5 2,1 2,2 0,1 1,5 6,6 9,5 10,8 4,6 3,7 5,4 10,8 0,4 4,4 5,5 7,3 7,7 6,1 4,3 4,6 6,1 3,8 3,5 0,4 2,2 10,1 12,9 13,9 14,4 9,6 5,9 9,0 18,3 4,0 5,7 6,5 8,6 14,5 17,1 17,3 16,2 14,0 5,4 10,5 12,4 3,6 1,7 2,5 8,8 7,1 8,1 9,2 8,7 6,8 4,4 5,6 6,2 3,9 3,4 2,7 4,5 0,8 4,0 2,6 4,1 10 Dựa vào kết tính cân nước tiểu lưu vực, đồ vùng thiếu nước xây dựng sở phần trăm nước thiếu so với nhu cầu mùa mưa mùa khô giai đoạn quy hoạch thủy lợi năm 2020 Qua tính tốn cân cho thấy, lượng nước thiếu lớn, đặc biệt tiểu lưu vực ven biển Vì vậy, cần triển khai đồng giải pháp: Giải pháp cơng trình: Cần rà soát quy hoạch thủy lợi, tiến hành xây dựng hồ chứa phê duyệt để bổ sung nguồn nước cho mùa khô Triển khai xây dựng hồ ao nhỏ để trữ nước chỗ với quy mô phù hợp, với giải pháp che phủ hạn chế bốc tạo nguồn nước mặt tăng nước ngầm Kiên cố hóa kênh mương, giảm tổn thất nguồn nước trình dẫn nước Xây dựng quy trình vận hành liên hồ để có phối hợp tốt hồ chứa việc tích nước cấp nước Ứng dụng kỹ thuật tưới đại, tiết tiêu kiệm nước tưới phun, tưới nhỏ giọt cho trồng có giá trị kinh tế cao nho, táo, hành tỏi Giải pháp phi cơng trình: Chuyển đổi xếp cấu kinh tế, cấu mùa vụ, trồng phù hợp: Sử dụng loại giống trồng thích hợp, sử dụng nước với thời gian gieo trồng thích hợp để giảm diện tích lúa loại cần nhiều nước, đảm bảo thu nhập cao cho nông dân 34 0,2 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 1,8 ▲Bản đồ vùng thiếu nước mùa khô 2014 ▲Bản đồ vùng thiếu nước mùa mưa 2014 ▲Bản đồ vùng thiếu nước mùa khô 2020 ▲Bản đồ vùng thiếu nước mùa mưa 2020 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Trồng rừng bảo vệ rừng: Để bảo vệ rừng đầu nguồn, tăng lưu lượng nước hệ thống sông suối giảm nhẹ thiên tai lũ lụt Nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm nước cộng đồng, chống ô nhiễm nguồn nước Kết luận Ninh thuận tỉnh khô hạn nước Trong năm gần đây, tác động BĐKH, dòng chảy mùa mưa tăng nhanh cạn kiệt vào mùa khơ Do đó, thường xuyên xảy tình trạng thiếu nước Kết tính tốn lượng nước đến ứng với tần suất 85% (năm 2014) 1.338 triệu m3 Trong đó, riêng tiểu lưu vực thượng nguồn sông Cái sông Sắt chiếm 79% Theo quy hoạch tỉnh, đến năm 2020 có hồ xây dựng với dung tích 300 triệu m3 Lượng nước đến ứng với tần suất 85% năm 2020 1.698 triệu m3 (tăng 360 triệu m3 so với năm 2014) Nhu cầu nước tỉnh năm 2014 năm 2020 tương ứng 856 1.211 triệu m3 Tính tốn cân cho thấy, năm 2014, tỉnh thiếu 490 triệu m3 Đến năm 2020, lượng nước đến có tăng nhu cầu nước năm 2020 tăng cao (tăng thêm 354 triệu m3 so với năm 2014) nên lượng nước thiếu 549 triệu m3 Lượng nước thiếu tập trung vào tháng mùa khô hầu hết tiểu lưu vực trung du ven biển Thậm chí, tiểu lưu vực ven biển tiểu lưu vực sông Trâu, tiểu lưu vực phía nam bắc sơng Cái thiếu nước tháng mùa mưa Để ứng phó với tình trạnh thiếu nước tương lai, cần triển khai đồng nhiều giải pháp khác xây dựng hồ chứa, kiên cố hóa kênh mước để chống thất thốt, tưới tiêu tiết kiệm, chuyển đổi cấu trồng, bảo vệ rừng , bảo vệ nguồn nước■ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Đức Tuấn, 2005 Đặc điểm khí tượng –thủy văn tỉnh Ninh Thuận Đề tài khoa học cấp tỉnh Ban phòng chống lụt bão tỉnh, 2012 Báo cáo chương trình phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận.Báo cáo UBND Ninh Thuận, 2008 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Báo cáo Sở KHCN tỉnh Ninh Thuận, 2012.Nghiên cứu tương quan cân nước đề xuất giải pháp cấp nước cho vùng đất cát ven biển tỉnh Ninh Thuận Đề tài khoa học cấp tỉnh MONRE, 2012 Kịch BĐKH nước biển dâng cho Việt nam.NXB TN&MT Bản đồ Việt Nam UBND Ninh Thuận (2011) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Báo cáo CALCULATION OF WATER BALANCE ACCORDING TO CLIMATE CHANGE SCENARIOS IN NINH THUẬN PROVINCE Báo Văn Tuy Nguyễn Đinh Tuấn Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment ABSTRACT Ninh Thuan is a coastal province, with the driest climate in the country In recent years, due to the impacts of climate change, the flow in the rainy season increases rapidly but dries out in the dry season Hence, water shortage frequently occurs In order to propose adaptation measures, it is necessary to calculate water balance to identify the optimum water volume in sub-basins The article uses NAM model to calculate the amount of water forming from rainfall according to climate change scenarios and according to the real demand of water in each sub-basin The result shows that almost all midland and coastal sub-basins experience water shortage in the dry season; coastal sub-basins even suffer water shortage in the rainy season Therefore, the development of reservoirs and dams to store water for dry season, conversion of plantations and water efficiency, etc are necessary non-structural measures Keyword: Climate change, water balance, Ninh Thuan, water resource, NAM model Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 35 ... quan cân nước đề xuất giải pháp cấp nước cho vùng đất cát ven biển tỉnh Ninh Thuận Đề tài khoa học cấp tỉnh MONRE, 2012 Kịch BĐKH nước biển dâng cho Việt nam.NXB TN&MT Bản đồ Việt Nam UBND Ninh Thuận. .. chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận. Báo cáo UBND Ninh Thuận, 2008 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Báo cáo Sở KHCN tỉnh Ninh Thuận, 2012.Nghiên... hiển thị trực quan đồ kết Bản đồ thiếu nước xây dựng sau tính tốn cân lượng nước đến tính tốn từ mơ hình NAM nhu cầu nước lưu vực Bản đồ thiếu nước hiển thị phần trăm lượng nước thiếu so với nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán cân bằng nước tỉnh Ninh Thuận ứng các kịch bản biến đổi khí hậu, Tính toán cân bằng nước tỉnh Ninh Thuận ứng các kịch bản biến đổi khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn