Phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Long An

7 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 21:04

Bài viết trình bày giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt cho các khu vực khai thác nguồn nước cấp cho sinh hoạt và phục vụ nuôi trồng thủy sản, cũng như các giải pháp cần thực hiện bảo vệ cho các sông/kênh/rạch cũng được đề xuất. Điều này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý tài nguyên nước trong việc kiểm tra và cấp phép xả thải, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH theo hướng bền vững. PHÂN VÙNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Ngô Thụy Phương Hiếu (1) Nguyễn Văn Phước Nguyễn Thị Hồng My Lê Thị Hiền TÓM TẮT Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Long An, dự báo đến năm 2020, mức ô nhiễm gia tăng, đặc biệt nguồn thải công nghiệp, nguồn thải nuôi trồng thủy sản sinh hoạt Thông qua kết khảo sát kịch mô chất lượng nước mơ hình Mike11, đề xuất phân vùng tiếp nhận nước thải cho sông, kênh, rạch địa bàn tỉnh Long An thực sở khoa học phù hợp với nhu cầu thực tiễn, với 29/32 sông, kênh, rạch tiếp nhận nước thải loại A 3/32 sông, kênh, rạch tiếp nhận nước thải loại B Đồng thời, giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt cho khu vực khai thác nguồn nước cấp cho sinh hoạt phục vụ nuôi trồng thủy sản, giải pháp cần thực bảo vệ cho sông/kênh/rạch đề xuất Điều hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý tài nguyên nước việc kiểm tra cấp phép xả thải, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH theo hướng bền vững Từ khóa: Phân vùng tiếp nhận nước thải, Mike 1, Long An Giới thiệu Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020 tỉnh Long An, cấu kinh tế tỉnh có xu hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; điều gây áp lực môi trường sinh thái lượng nước thải từ ngành lĩnh vực gia tăng; tất yếu dẫn đến khó khăn mâu thuẫn việc phân vùng quản lý chất lượng nước xả thải Bên cạnh đó, lượng thải từ thị, từ sở sản xuất từ hộ nuôi trồng thủy sản… đổ trực tiếp xuống sông, kênh, rạch nhiều, gây ô nhiễm, bồi lấp ảnh hưởng đến dòng chảy, chất lượng nguồn nước Do vậy, việc đánh giá trạng dự báo chất lượng nước mặt tương lai, xác định đối tượng có khả gây nhiễm phân vùng tiếp nhận chất thải địa bàn tỉnh vấn đề cần thiết, từ đề xuất giải pháp bảo vệ phù hợp cho sông/ kênh/rạch, nhằm hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý việc cải thiện bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Long An Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Cơ sở liệu: Viện Môi trường Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP HCM 88 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 Đợt khảo sát điều tra năm 2015, kết phân tích 15 mẫu nước mặt, 24 mẫu nước kênh rạch nội đồng, 69 mẫu nước thải (từ nguồn thải sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bãi rác, chăn nuôi) số liệu quan trắc từ năm 2013 - 2015 [1,2] Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Long Anvà 13 huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản…[3] Kế thừa sơ đồ tính tốn thủy lực vùng ĐBSCL Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (KHTLMN) xây dựng từ năm 2002 đến Kết mô thủy lực theo thông số hiệu chỉnh kiểm định số liệu năm 2008 từ Viện KHTLMN kết đo đạc thủy văn tháng 4/2015 2.2 Phương pháp nghiên cứu Thu thập thông tin: từ Sở, ban, ngành, phòng TN&MT Thu mẫu nước mặt sông, kênh, rạch, nguồn thải gây tác động đến chất lượng nước mặt Kiểm định hiệu chỉnh mơ hình thủy lực: Với mạng lưới tính tốn thủy lực bao gồm 11.005 điểm nút KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ 1.332 nhánh sơng (Hình 1) Kết cho thấy, diễn biến mực nước lưu lượng vị trí đo hợp lý, tham số thủy lực tìm phù hợp với vùng nghiên cứu, sử dụng để mơ chất lượng nước (Hình 2, Hình 3) Dự báo diễn biến chất lượng nước từ kênh rạch mơ hình Mike 11: với KB - Kịch (KB1): Kịch trạng số liệu nguồn thải - Kịch (KB2): Số liệu nguồn thải lưu lượng thải theo quy hoạch đến năm 2020, nồng độ chất ô nhiễm - Kịch (KB3): Số liệu nguồn thải lưu lượng thải năm 2020, nồng độ nước thải sinh hoạt (NTSH) chợ (NT chợ) đạt QCVN14 cột A; nước thải công nghiệp (NTCN) chăn nuôi (NTCN) đạt QCVN 40 cột A; nước thải NTTS (NT NTTS) nông nghiệp (NTNN) không xử lý - Kịch (KB4): Số liệu nguồn thải lưu lượng thải năm 2020 Nồng độ NTSH, NT chợ đạt QCVN14 cột A, NTCN, NTC Nu đạt QCVN 40 cột A, NT NN không qua xử lý, NT NTTS đạt A khu vực Nhà máy cấp nước mặt (NMN Tân Tạo NMN Nhị Thành) - Kịch (KB5): Số liệu nguồn thải lưu lượng thải năm 2020 Nồng độ NT chợ, NTSH đạt QCVN14 cột A tái sử dụng 50%; NT cơng nghiệp đạt QCVN ▲Hình 1.Vị trí biên lưu lượng mực nước sơ đồ mạng lưới tính tốn cho tỉnh Long An ▲Hình Vị trí so sánh kết mơ kết quan trắc 40, cột A tái sử dụng 50%, NT chăn nuôi đạt QCVN 40 cột A, NT nông nghiệp NTTS không qua xử lý Đề xuất phân vùng xả thải:trên sở kết tính tốn mô theo Mike11, bảo vệ nguồn cấp nước mặt, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước địa phương Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt Năm 2015, chất lượng nước sơng chính: kênh Bảo Định,sơng Vàm Cỏ Đơng, thượng nguồn sông Cần Giuộc sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ sông Long Khốt đến rạch Chanh ) có cải thiện so với năm 2014 (amơni giảm 1,5 – 8,2 lần) bị ô nhiễm hữu (tăng 1,1 – 3,9 lần), chịu tác động từ nước thải sinh hoạt dân cư vùng, nên đáp ứng nhu cầu tưới tiêu thủy lợi theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 Càng phía hạ nguồn, chất lượng nước sông Vàm Cỏ Tây sông Vàm Cỏ Đông suy giảm dần; đặc biệt sông Cần Giuộc ô nhiễm amoni tăng từ 1,5 - 9,3 lần hạ nguồn điểm giáp ranh Long An- TP HCM nên đáp ứng cho mục đích giao thơng thủy Ngồi ra, chất lượng nước K.Xáng - Thầy Cai ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông thông qua kênh An Hạ; chất lượng nước đáp ứng cho mục đích giao thơng thủy(BOD vượt 1,13 lần; COD vượt 1,3 lần; NH4 vượt 3,8-11,8 lần so với QCVN08-MT:2015/ BTNMT, cột B1) Đối với nguồn gây tác động đến chất lượng nước mặt như: + NTSH từ khu dân cư, chợ chủ yếu nhiễm hữu (vượt 1,4÷24,5 lần) amoni (vượt 8,7- 155,4 lần) so với QCVN 14:2008/BTNMT không qua xử lý trước thải môi trường + Nước thải từ19 KCN vào hoạt độngđa số đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A Trong đó, nước thải từ sở sản xuất nhỏ lẻ bên KCN/CCN chưa đáp ứng quy chuẩn, ô nhiễm hữu vượt 1,9-7,2 lần amoni vượt 3,3 – 18,9 lần Đồng thời, nước thải ▲Hình So sánh kết mô quan trắc BOD vào mùa khô Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 89 ▲Hình Diễn biến WQI nước mặt sơng năm 2015 từ ao chứa sau bể biogascủa hộ chăn nuôi chưa đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, nhiễm hữu vượt 3,9÷88,6 lần amơni vượt 5,4 lần + Nước thải từ ao NTTS hầu hết bị ô nhiễm nhẹ hữu (vượt 1,3 - 4,2 lần) amoni (vượt 1,02 - 2,1 lần) so với QCVN08-MT:2015/BTNMT, cột A2 3.2 Dự báo lưu lượng tải lượng phát sinh từ nguồn thải lên sơng/ rạch Hiện tại, lưu lượng nước thải từ hoạt động trồng trọt chiếm tỷ lệ cao (52,7%), NTTS (43,7%), sinh hoạt (2,5%), công nghiệp chăn nuôi (1,1%); Dự báo đến năm 2020, tổng lượng nước thải phát sinh tăng 1,25 lần; đó, lượng nước thải từ hoạt động NTTS chiếm tỷ lệ cao (49,7%), trồng trọt (40,6%), công nghiệp (6,4%), sinh hoạt chăn nuôi (3,3%) Về tải lượng ô nhiễm, hoạt động NTTS với tải lượng ô nhiễm hữu chiếm tỷ lệ cao (60% ÷63% BOD, COD),TSS (31%) amoni (20%) tổng tải lượng thải Đến năm 2020, tải lượng nhiễm có giảm nhẹ cao BOD COD (từ 56% - 60%), TSS (55,2%) amôni (18,3%) Qua Bảng 1, ô nhiễm từ nguồn thải công nghiệp tăng cao (8 - 14 lần) có nhiều K/CCN quy hoạch tập trung lưu vực kênh An Hạ, Kênh Xáng - Thầy Cai, Rạch Chanh – Trị Yên, kênh Sơng Tra - Láng Ven, sơng Cần Giuộc, Sồi Rạp, Vàm Cỏ Đông Vàm Cỏ Tây; riêng kênh 28, Trung Ương, kênh 79, Dương Văn Dương, kênh 12, kênh 5000 - Bắc Đông với ô nhiễm gia tăng phát triển mạnh NTTS; kênh lại ô nhiễm tăng chủ yếu nguồn thải sinh hoạt 3.3 Kết mô chất lượng nước mơ hình Mike 11 + Kịch 1: Kết mô chất lượng nước theo kịch trạng tương đồng với kết lấy mẫu phân tích BOD, COD, NH4+, cụ thể: nồng độ ô nhiễm BOD từ 5-26 mg/l; COD từ 10-30 mg/l có dấu hiệu tăng vùng thượng lưu sông Vàm Cỏ Tây,ô nhiễm amoni xảy hầu hết khu vực Chất lượng nước sông, kênh, rạch đáp ứng nhu cầu Bảng Lưu lượng, tải lượng chất ô nhiễm vào sông, kênh, rạch theo nguồn thải 90 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Bảng Tải lượng ô nhiễm lĩnh vực lên sông, kênh, rạch tưới tiêu, thủy lợi; riêng khu vực kênh Xáng - Thầy Cai, kênh Rạch Chanh - Trị Yên, kênh Trà Cú với kênh 61 - kênh Ma Ren đáp ứng cho giao thông thủy + Kịch - kịch 2020: Mức nhiễm KB2 so với KB1 có tăng diện rộng, nồng độ ô nhiễm BOD từ 5–28 mg/l; amoni từ 1,5÷4 mg/l; chủ yếu mở rộng phía hạ nguồn phía trái sơng Vàm Cỏ Tây (đoạn từ kênh 28 đến kênh Tầm Vu - Hệ thống rạch Bà Lý), lưu vực kênh Dương Văn Dương, kênh 12, Bảo Định, rạch Chanh (TP Tân An) đáp ứng nhu cầu giao thông thủy + Kịch 3- KB3: Chất lượng nước cải thiện rõ so với KB 2, đạt yêu cầu tưới tiêu thủy lợi; ngoại trừ vài đoạn thuộc kênh Xáng - Thầy Cai, Rạch Chanh – Trị Yên (CĐ,CG), sông Vàm Cỏ Tây (đoạn ngang qua xã Tuyên Bình – (Vĩnh Hưng), xã Bình Tân, phường - Thị xã Kiến Tường bị ô nhiễm cục bộ, đáp ứng nhu cầu giao thông thủy + Kịch 4: Chất lượng nước sông, kênh, rạch cải thiện so với kịch 3, đạt yêu cầu cho tưới tiêu, thủy lợi Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 91 + Kịch 5: Chất lượng nước sơng rạch có nhiều chuyển biến cải thiện rõ rệt, với mức ô nhiễm hữu amoni giảm 50%, đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt sau xử lý cho nhiều lưu vực; cáclưu vực dọc sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ kênh Trung Ương đến kênh 28; từ rạch Cầu Bà Chốn đến sông Vàm Cỏ), hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông (đoạn từ kênh Trà Cú đến sông Vàm Cỏ), sông Vàm Cỏ, sông Sồi Rạp, hạ lưu sơng Cần Giuộc đáp ứng nhu cầu tưới tiêu thủy lợi Giải pháp bảo vệ nguồn nước Theo kết Dự báo từ phần 2, giải pháp bảo vệ nguồn nước cho khu vực trọng điểm sau: + Đối với nguồn cấp nước cho Nhà máy nước Nhị Thành (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) Chất lượng nước rạch Chanh (TP Tân An) không đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt; vậy, nguồn thải lưu vực tiểu lưu vực kề cận rạch Chanh cần: • Thực thu gom xử lý đạt QCVN14, cột A cho toàn NTSH/ chợ khu vực TP Tân An (gồm phường 4, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn, xã Hướng Thọ Phú, xã Khánh Hậu); huyện Thủ Thừa (gồm xã Bình Thạnh, Mỹ Phú, Mỹ An) huyện Tân Phước - Tiền Giang (xã Tân Hòa Thành, Phú Mỹ, Hưng Thạnh) • NTCN từ xã Hướng Thọ Phú, xã Mỹ Phú, Bình Thạnh, NT cơng nghiệp từ CCN Lợi Bình Nhơn phải qua xử lý đạt QCVN40- cột A + Đối với nguồn cấp nước cho Nhà máy nước Tân Tạo (xã Hồ Khánh Tây, huyện Đức Hòa) Để đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp cho Nhà máy nước Tân Tạo, nguồn thải lưu vực tiểu lưu vực kề cận xã Hồ Khánh Tây cần: • Thu gom xử lý toàn NTSH, địa phương dọc sông Vàm Cỏ Đông đoạn từ thị trấn Hiệp Hòa đến khu vực rạch Cần Xé đạt QCVN 14, cột A như: Thị trấn Hiệp Hòa, xã Hiệp Hòa, xã Tân Phú, xã Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam (H.Đức Hòa); Thị trấn Đơng Thành xã Mỹ Thạnh Đơng, Bình Hòa Bắc, Bình Hòa Nam (H Đức Huệ) • Quản lý nước thải từ hộ chăn ni thuộc xã Tân Phú (H.Đức Hòa), xã Mỹ Thạnh Đông, xã Bảng Phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải địa bàn tỉnh Long An 92 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ Đơng Thành (H.Đức Huệ); nước thải công nghiệp từ CCN Tân Phú, sở sản xuất xã Hòa Khánh Nam (H.Đức Hòa), KCN/CCN thải kênh Xáng-Thầy Cai phải qua xử lý đạt QCVN40 - cột A + Đối với nguồn cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản: • Theo kết điều tra, khảo sát,trên nhánh sông Vàm Cỏ Đơng, xã phía Bắc xã An Ninh Tây, Hiệp Hòa, TT Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa) xã Tân Phước Tây, An Nhựt Tân, Bình Trinh Đông (huyện Tân Trụ) quy hoạch nuôi cá ven sơng, • Trên nhánh sơng Vàm Cỏ Tây, việc nuôi cá ven sông quy hoạch xã Nhơn Hòa, Tân Bình (huyện Tân Thạnh); xã Mỹ Lạc (huyện Thủ Thừa); xã Bình Quới Phú Ngãi Trị (Huyện Châu Thành), xã Đức Tân Nhựt Ninh (huyện Tân Trụ), Phước Vĩnh Đông, Tân Tập, Long Phụng, Long Hựu Đơng (Cần Giuộc) • Để bảo vệ nguồn nước phục vụ NTTS: nước thải từ KCN/CCN theo quy hoạch đến 2020 xã Hòa Khánh Nam (H.Đức Hòa), Tân Đơng (H.Thạnh Hóa), Mỹ Phú (H.Thủ Thừa); phường 2,6 (TP.Tân An); CCN xã Phước Tân Hưng (H.Châu Thành) xã Tân Kim (H.Cần Giuộc) cần xử lý đạt QCVN40- cột A Đồng thời, thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư tập trung đạt QCVN14:2008/BTNMT – cột A + Đối với sông, kênh, rạch: sở số liệu thống kê Bảng 2, nhằm cải thiện khắc phục ô nhiễm sông, kênh, rạch, giải pháp cần thực cho lưu vực sau: Đối với lưu vực sông Vàm Cỏ Tây, sông Cần Giuộc, kênh Rạch Chanh – Trị Yên (CG, CĐ); sông Bến Lức, kênh An Hạ, kênh Xáng - Thầy Cai: trọng thực hiệnthu gom xử lý nguồn thải công nghiệp, sinh hoạt tái sử dụng nước thải sau xử lý Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 93 Đối với lưu vực kênh Bảo Định, sông Long Khốt,kênh12, kênh 28, Trung Ương, Tân Thành Lò Gạch (K.T7), kênh Sơng Trăng, kênh 79, kênh 5000 - Bắc Đông; kênh 61, kênh Ma Ren, Rạch Tràm - Mỹ Bình; kênh Dương Văn Dương, Phước Xuyên, Tầm Vu - HT rạch Bà Lý: cần quan tâm thực biện pháp thu gom xử lý nguồn thải sinh hoạt, chăn ni (nếu có); đồng thời cần kết hợp thực cải tạo ao/vuông NTTS sử dụng chế phẩm thân thiện với mơi trường; đó, cần quan tâm xử lý ô nhiễm amoni nguồn thải Đối với lưu vực kênh Tân Thành - Lò Gạch (k.T6), kênhTrà Cú, thượng nguồn sơng Vàm Cỏ Đơng, kênh Sáng, sơng Sồi Rạp, rạch Đôi Ma, sông Cần Đước, rạch Cai Tài: Nguồn thải sinh hoạt gây tác động chủ yếu đến chất lượng nước mặt lưu vực nên cần trọng thực biện pháp thu gom xử lý NTSH tái sử dụng sau xử lý nhằm đáp ứng nhu cấp nước sinh hoạt Bên cạnh đó, cần kết hợp thực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức BVMT cộng đồng tiết kiệm sử dụng bảo vệ nguồn nước Kết luận Qua kết điều tra, khảo sát mơ chất lượng nước mơ hình Mike 11 cho thấy, sông, kênh, rạch địa bàn tỉnh Long An không đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu thủy lợi Thông qua kịch đánh giá chất lượng nước Mơ hình Mike 11, kịch mang lại hiệu cao khía cạnh mơi trường kinh tế, vừa giảm thiểu lượng nước thải xuống sông rạch, giúp cải thiện chất lượng nguồn nước khu vực, vừa tiết kiệm lượng nước sử dụng, giúp giảm nhẹ phần sức ép khai thác sử dụng tài nguyên nước, khu vực khan nước Qua đó, đề xuất phân vùng tiếp nhận nước thải cho 32 sông, kênh, rạch; phương án BVMThiệu cho lưu vực cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản địa bàn tỉnh■ TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục thống kê tỉnh Long An Niên giám thống kê tỉnh Long An năm 2015 ( 2016) Trung tâm Quan trắc Dịch vụ kỹ thuật môi trường Báo cáo trạng môi trường tỉnh Long An giai đoạn 20112015 Sở TN&MT Long An (2015) Viện Môi trường Tài nguyên Điều tra, đánh giá trạng nguồn thải phân vùng xả nước thải vào sơng địa bàn tỉnh Long An UBND tỉnh Long An, (2016) ZONING FOR RECEPTION OF WASTEWATER IN LONG AN PROVINCE Ngô Thụy Phương Hiếu Nguyễn Văn Phước Nguyễn Thị Hồng My Lê Thị Hiền Institute for Environment and Resources, VNU HCM ABSTRACT According to the social-economic development planning of Long An Province, forecast to 2020, pollution levels will increase, especially industrial discharges, followed by aquaculture waste sources and activities Through survey results and five water quality simulation scenarios using Mike 11 model, the zoning of areas for wastewater reception of rivers/canals has been made based on scientific basis and in accordance with practical needs, with 29/32 rivers/canals receiving wastewater Type A and 3/32 rivers/canals receving wastewater Type B At the same time, measures to protect surface water for domestic supply and aquaculture, as well as measures to protect rivers/canals have also been proposed This will significantly support water resource managers in wastewater inspection and licensing, which can meet the needs of socio-economic development of Long An province towards sustainability Keywords: zoning for reception of wastewater, MIKE11, Long An 94 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 ... nguyên Điều tra, đánh giá trạng nguồn thải phân vùng xả nước thải vào sơng địa bàn tỉnh Long An UBND tỉnh Long An, (2016) ZONING FOR RECEPTION OF WASTEWATER IN LONG AN PROVINCE Ngô Thụy Phương Hiếu... tài nguyên nước, khu vực khan nước Qua đó, đề xuất phân vùng tiếp nhận nước thải cho 32 sông, kênh, rạch; phương án BVMThiệu cho lưu vực cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản địa bàn tỉnh TÀI... Hòa Nam (H Đức Huệ) • Quản lý nước thải từ hộ chăn ni thuộc xã Tân Phú (H.Đức Hòa), xã Mỹ Thạnh Đông, xã Bảng Phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải địa bàn tỉnh Long An 92 Chuyên đề số III, tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Long An, Phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Long An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn