Tóm tắt đồ án tốt nghiệp: Xây dựng giải pháp Business Intelligent quản trị doanh nghiệp thông minh sử dụng công cụ Tableau tại Công ty vệ sinh môi trường đô thị Hưng Thịnh

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 18:53

Business Inteligence là giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh, là một hệ thống báo cáo cho phép tổ chức/doanh nghiệp khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về khách hàng, thị trường, nhà cung cấp, đối tác, nhân sự… và phân tích/sử dụng các dữ liệu đó thành các nguồn thông tin có ý nghĩa nhằm hổ trợ việc ra quyết định. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo Tóm tắt đồ án tốt nghiệp: Xây dựng giải pháp Business Intelligent quản trị doanh nghiệp thông minh sử dụng công cụ Tableau tại Công ty vệ sinh môi trường đô thị Hưng Thịnh. TRƯỜNG TRUNG CẤP CƠNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐƠNG ĐƠ ­­­ TĨM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BUSINESS INTELLIGENT QUẢN TRỊ  DOANH NGHIỆP THƠNG MINH SỬ DỤNG CƠNG CỤ  TABLEAU TẠI CƠNG TY VỆ SINH MƠI TRƯỜNG ĐƠ THỊ  HƯNG THỊNH Sinh viên thực hiện: Mai Tuấn Anh Ngành: Trung cấp tin học ứng dụng  Hệ: Chính quy Giảng viên hướng dẫn:  Kỹ sư  Nguyễn Đức Thịnh MỞ ĐẦU LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin cảm ơn cha mẹ mình người đã ln ủng hộ cho em về  vật chất cũng như tinh thần để giúp em vượt qua những khó khăn  trong lúc làm đồ án. Đồng thời em cũng gửi lời cám ơn q thầy cơ  khoa tin học ứng dụng. Bộ mơn tin học đã giúp cho em có những  kinh nghiệm q báu. Em xin gửi lời cảm ơn đến Giáo viên hướng  dẫn kỹ sư Nguyễn Đức Thịnh đã hướng dẫn em thực hiện thành  cơng đồ án này Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh TĨM TẮT Cơng ty vệ sinh mơi trường đơ thị Hưng Thịnh là một cơng ty lớn, với  quyết tâm xây dựng một mơi trường sống sạch sẽ, văn minh nhằm  đảm bảo vệ sinh mơi trường. Cơng ty vệ sinh mơi trường đơ thị  Hưng Thịnh đã cho ra những sản phẩm dịch vụ vệ sinh mơi trường  như: Thơng tắc cống, thơng tắc bể phốt, thơng tắc bồn cầu, hút bể  phốt, hút bùn, hút bi ổ ga, hút cống rãnh của thành phố Dịch vụ chính của cơng ty bao gồm: ­Thơng tắc cống ­Thơng tắc bể phốt ­Thơng tắc bồn cầu ­Thơng tắc tất cả các loại cống bằng những máy như lò xo, máy nén  khí, máy hút khí, máy làm tan mỡ ­Dịch vụ hút bể phốt, hút bùn cống, hút bi ơ ga, hút cống thành phố  bằng xe chun dụng với cơng nghệ Nhật Bản, cung cấp các loại  xe từ 1 khối đến 10 khối , nhằm phục vụ q khách hàng một cách  hiệu quả nhất Để nhằm phân tích hiệu quả dữ liệu các chỉ số về mơi trường, các hố  phốt trên địa bàn Hà nội, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nên việc áp dụng  cơng cụ tableau là cần thiết Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT Business Inteligence (BI): được hiểu là giải pháp quản trị doanh nghiệp  thông minh, là một hệ thống báo cáo cho phép tổ chức/doanh nghiệp  (TC/DN) khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về khách hàng  (KH), thị trường, nhà cung cấp, đối tác, nhân sự… và phân tích/sử dụng  các dữ liệu đó thành các nguồn thơng tin có ý nghĩa nhằm hổ trợ việc ra  quyết định. Thơng thường cấu trúc một bộ giải pháp BI nay đủ gồm  một kho dữ liệu tổng hợp (data warehouse) và các bộ báo cáo, bộ chỉ  tiêu quản lý hiệu năng TC/DN (Key Perfomance Indicators – KPIs), các  dự báo và phân tích giả lập (Balance Scorecards, Simulation and  Forecasting…) Thơng thường đầu ra trong mỗi giải pháp là các dữ liệu đã sẵn sàng  phục vụ việc phân tích. Tuy nhiên, đối với nhiều TC/DN, việc khai  thác các dữ liệu này chưa được chú trọng nên chỉ cừng ở các u cầu  kết xuất báo cáo nghiệp vụ đơn thuần của các phòng ban. Khá nhiều  thơng tin quan trọng cho người ra quyết định và lập kế hoạch chiến  lược đã bị bỏ qua do thiếu cơng cụ tổng hợp, phân tích,”móc nối” các  dữ liệu này, hoặc do người lãnh đạo khơng nhìn nhận khả năng này  nên khơng đặt ra u cầu với hệ thống CNTT. Xét ở góc độ đầu tư thì  đây là sự lãnh phí lớn Trên thực tế, BI cần cho mọi TC/DN có nhu cầu tích hợp dữ liệu và  phân tích thơng tin. Đối với nhà quản lý, đây là hệ thống phân tích hoạt  động DN chính xác và tồn diện nhất do thơng tin được tổng hợp từ  nhiều nguồn trong DN. Trong nhiều trường hợp, nếu khơng sử dụng  BI, TC/DN sẽ khơng có được kết quả ngay, thậm chí có thể tốn kém  một khoản chi phí cho việc khảo sát, nghiên cứu, tìm tòi mới có được  kết quả. Với BI, DN dễ dàng có ngay thơng tin phân tích quản lý, để  trả lời các câu hỏi như: “KH quan trọng nhất của DN hiện nay là ai?;  “Thị trường nào đang mang lại tỷ trọng lợi nhuận chính?”… Ở mức hệ thống, BI là khâu cuối cùng của các giải pháp ERP, CRM…  nghĩa là chỉ khi các hệ thống quản trị thơng tin này đi vào vận hành,  khai thác thì BI mới phát huy được cơng việc của mình. Ở mức đơn  giản, BI là các u cầu đặt ra của nhà lãnh đạo với mỗi hệ thống PM  quản lý. Ví dụ, nhiều cơng ty hiện nay khai thác báo cáo tài chính hoặc  u cầu đơn vị triển khai xây dung thêm phân hệ báo cáo tài chính hoặc  u cầu đơn vị triển khai xây dựng thêm phân hệ báo cáo cho hội đồng  quản trị song song với hệ thống ERP trong doanh nghiệp Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh BI vừa là đầu ra cuối cùng của các hệ thống ERP, CRM… vừa là đầu  vào cho chính các hệ thống này. Vì nếu xây dựng DN từ các kết quả  đánh giá của BI, tức là từ các chỉ số đánh giá hiệu năng DN thì DN sẽ  có thơng tin đầu vào phản án chính xác kết quả đầu ra đó. Khi moat  doanh nghiệp  thì việc áp dụng BI là phần liên kết rất nên phát triển và  tận dụng. Điều đó sẽ giúp TC/DN hồn thiện hệ thống ứng dụng  CNTT của mình để thúc đẩy phát triển và nâng cao khả năng cạnh  tranh BI có thể triển khai trên những dữ liệu phi cấu trúc được tồn tại ở  nhiều loại như những tờ trình, báo cáo tổng kết của một cá nhân , một  bộ phận, các email chào hàng hay phàn nàn của khách hàng… tích hợp  chúng lại và gốp với dữ liệu có cấu trúc để phân tích. Đây là khả năng  có thể đứng độc lập của BI, nghĩa là những doanh nghiệp chưa có điều  kiện sử dụng hệ thống ERP hay phần mềm nào đó, chỉ sử dụng Excel,  Access mà có nhu cầu phân tích thì BI là giải pháp tối ưu cho doanh  nghiệp … Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh CHƯƠNG 2  GIẢI PHÁP BUSINESS INTELLIGENT  (TABLEAU) Do trình độ triển khai giải pháp trong phạm vi nhỏ và chỉ ở trình độ  trung cấp tin học cho nên hiện tại tơi chọn giải pháp TABLEAU để  ứng dụng trong giải pháp quản trị doanh nghiệp trong cơng ty TABLEAU (NYSE: DATA) giải pháp phân tích số liệu khá hay trên thế  giới, và đặc biệt dễ triển khai cho hiệu quả tức thì, với khả năng  tích hợp trên các nền tảng thiết bị di động, các hiệu ứng bóng bẩy,  giải quyết được bài tồn làm cho data trở nên dễ hiểu hơn Tableau được Christian Chabot thành lập tháng 1/2003 với ý chí  "Making data easy to see and understand is one of the great opportunities  of our time" Mục tiêu Tableau đơn giản: "help people see and understand their data" - Tableau phát triển giá trị cốt lõi dựa trên: 1­ Trực quan (Visual) và Phân tích (Analytics) Đây là 2 tính năng trọng tâm của Tableau, rất dễ dàng các nhà quản trị  có thể Visual các dữ liệu của mình, thay thế các con số trên báo cáo  khơ khan thành các biểu đồ giúp cho nhà quản trị dễ dàng nắm chiều  hướng của các hoạt động của doanh nghiệp mình, nhất là đối với  doanh thu, chi phí, Chỉ với các thao tác kéo thả, bạn có thể xây dựng  được các visual, phân tích và tổng hợp chúng thành các dashboard Tableau kết nối đồng thời với nhiều dữ liệu khác nhau, tạo nên một  trung tâm phân tích số liệu thơng qua các phòng ban (kinh doanh, tài  chính kế tốn, nhân sự, kho), hoặc cơng ty thành viên của doanh nghiệp  đồng thời dễ dàng chia sẻ các phân tích này với đồng nghiệp 2­ Khai thác (Discovery) Rất dễ dàng bạn xây dựng các kịch bản nhằm trả lời mọi câu hỏi của  nhà quản trị đặt ra dạng như nếu như chi phí vận chuyển tăng lên 2%  thì ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận và khi đó chỉ số lợi nhuận trên  doanh thu ảnh hưởng như thế nào; cũng như tỉ giá tăng 3% thì ảnh  hưởng thế nào đến ngun vật liệu cũng như lợi nhuận của doanh  nghiệp.  Tableau giúp cho nhà quản trị dễ dàng vận hành dữ liệu của doanh  Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh nghiệp cùng với các số liệu của ngành nghề giúp cho nhà quản trị  nhanh chóng am hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng và sâu sắc với  sản phẩm của mình  Bản đồ Sử dụng phân tích số liệu hiển thị trên nền bản đồ địa lý giúp bạn rất  dễ dàng nhận ra các chỉ tiêu phân tích trên bản đồ như doanh thu ở khu  vực, tình hình tăng/giảm doanh thu của khu vực, độ phủ (coverage) của  sản phẩm trên khu vực địa lý,   Rất nhanh chóng Tableau cung cấp  ngay cho nhà quản trị tồn bộ các thơng tin quan trọng  6­ Mobility Tương thích với Andriod và iOS giúp các nhà quản trị ln có được  thơng tin và khả năng phân tích số liệu mọi lúc mọi nơi 7­ Facebook, Twitter và mạng xã hội Trực tiếp phân tích các số liệu của các fan­page trên Faebook, các twitt  của các Twitter cùng với các chi tiết thơng tin của twitter, và với khả  năng truy cập trực tiếp vào Google Analytics giúp cho nhà quản trị định  hướng được thị trường, sâu sắc hơn với các tính năng của sản phẩm  nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng tại từng thị trường 8­ Tích hợp với R Khả năng phân tích dữ liệu trên các hệ thống dữ liệu thống kê, đồng  thời bạn có thể phát triển ngơn ngữ R với Tableau và với các thao tác  kéo thả của visual và phân tích số liệu giúp cho bạn nhanh chóng có  được rất nhiều góc nhìn khác nhau của các số liệu thống kê Tableau là kế nối nối nhà quản trị với dữ liệu, giúp nhà quản trị có thể  đưa các ý tưởng quản trị của mình vào phân tích, vào số liệu nhằm tìm  kiếm cơ hội cho các hoạt động kinh doanh của mình, nâng cao năng lực  cạnh tranh và tối ưu hóa tài sản của doanh nghiệp mình Với Tableau, có dữ liệu là có các trực quan, là có phân tích nó tạo nên  mơi trường làm việc phân tích (analytics culture), và làm việc trên số  liệu với các văn hóa đo lường ­ tơn chỉ làm việc của Tableau là "Help  people see and understand their data" với định hướng "self ­services" (tự  khai phá cho nhà quản trị) và chúng ta có thể tóm lược các lợi ích của  Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh Tableau Các nhà quản trị ln có trong tay chuỗi dữ liệu theo thời gian  giúp họ dễ dàng nhận ra các sự đột biến và phương án ứng xử  với các đột biến này. Đồng thời cũng là nền tảng để họ đưa ra  các quyết định chính xác, đúng thời điểm Xây dựng mơi trường làm việc cộng tác cho mọi thành viên từ  các phòng ban của doanh nghiệp và dựa vào số liệu với văn hóa  phân tích và đo lường chi tiết Ai cũng có thể xem (see), phân tích, và hiểu (understand) các số  liệu của mình quản lý sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn vận  hành trong mơi trường tối ưu nhất, đem lại hiệu quả làm việc  cao nhất Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG Các bước triển khai giải pháp BI Tìm hiểu yêu/nhu cầu quản trị Xây dựng DB WH Xây dựng Business Model Phát triển báo cáo, phân tích, B Đưa giải pháp vào vận hành thật sự Hiện nay có các cơng cụ chun nghiệp hơn về ETL như IBM  Integration Bus, hoặc dùng IBM InfoSphere DataStage.  Tuy nhiên do kinh phí và mức độ đồ án ở trình độ trung cấp tin học   nên tạm thời sử dụng cơng cụ SSIS của MS SQL Server, cơng cụ  này  rất thơ sơ và mất nhiều thời gian sử dụng Mơ hình dữ liệu trong doanh nghiệp Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh 10 Mơ hình  ETL Sử dụng ETL_Tool SSIS để import dữ liệu Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh 11 Cài đặt, load dữ liệu, phân tích và hiển thị dữ liệu bằng giải pháp  Tableau KẾT LUẬN Do trình độ đồ án chỉ ở mức độ trung cấp tin học, nên việc triển khai  dự án BI còn nhiều hạn chế, và sử dụng giải pháp Tableau nhằm thực  hiện nhanh, và chủ yếu chỉ đi trên bề mặt là biểu diễn dữ liệu, cũng có  cấp độ phân tích dữ liệu, so sánh dữ liệu và dự đốn dữ liệu, nhưng  chưa sâu Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh 12 Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh 13 Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh ... dẫn kỹ sư Nguyễn Đức Thịnh đã hướng dẫn em thực hiện thành  cơng đồ án này Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh TĨM TẮT Cơng ty vệ sinh mơi trường đơ thị Hưng Thịnh là một cơng ty lớn, với ... quyết tâm xây dựng một mơi trường sống sạch sẽ, văn minh nhằm  đảm bảo vệ sinh mơi trường.  Cơng ty vệ sinh mơi trường đơ thị Hưng Thịnh đã cho ra những sản phẩm dịch vụ vệ sinh mơi trường như: Thơng tắc cống, thơng tắc bể phốt, thơng tắc bồn cầu, hút bể ... phốt trên địa bàn Hà nội, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nên việc áp dụng cơng cụ tableau là cần thiết Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy Mai Tuấn Anh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT Business Inteligence (BI): được hiểu là giải pháp quản trị doanh nghiệp thơng minh,  là một hệ thống báo cáo cho phép tổ chức /doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt đồ án tốt nghiệp: Xây dựng giải pháp Business Intelligent quản trị doanh nghiệp thông minh sử dụng công cụ Tableau tại Công ty vệ sinh môi trường đô thị Hưng Thịnh, Tóm tắt đồ án tốt nghiệp: Xây dựng giải pháp Business Intelligent quản trị doanh nghiệp thông minh sử dụng công cụ Tableau tại Công ty vệ sinh môi trường đô thị Hưng Thịnh, TABLEAU (NYSE: DATA) giải pháp phân tích số liệu khá hay trên thế giới, và đặc biệt dễ triển khai cho hiệu quả tức thì, với khả năng tích hợp trên các nền tảng thiết bị di động, các hiệu ứng bóng bẩy, giải quyết được bài toàn làm cho data trở nên dễ hiểu , CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn