Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội

13 11 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 05:52

Mục tiêu nghiên cứu: Khái quát và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cho vay tiêu dùng trong các ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại Vietibank CN TP Hà Nội, đưa ra các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CNTP Hà Nội. Mời các bạn tham khảo! TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ I Tính cấp thiết đề tài Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam giai đoạn hình thành Dù đánh giá thị trường tiềm với tốc độ phát triển 20%/năm, sau 10 năm dư nợ cho vay tiêu dùng khiêm tốn, chiếm khoảng 8% GDP Tuy nhiên, thị trường đầy tiềm năng, phát triển mạnh mẽ tương lai gần Việt Nam Vì GDP Việt Nam tăng trưởng ổn định tăng dần qua hàng năm, theo thu nhập bình qn đầu người tăng lên Khi thu nhập tăng, nhu cầu mua sắm người dân tỷ lệ thuận theo điều kiện yếu tố quan trọng để thúc đẩy thị trường tài tiêu dùng Bên cạnh đó, dân số Việt Nam trẻ, độ tuổi lao động chiếm tới khoảng 60%, mà đối tượng có nhiều nhu cầu: mua nhà, sắm xe, vật dụng cần thiết cho sống Các bạn trẻ có tư đại hơn, đốn trước nhu cầu tài thân gia đình Những năm qua, Việt Nam thu hút đầu tư nước hiệu Hàng chục tỷ USD nhà đầu tư nước đổ vào Việt Nam, số lượng chuyên gia, lao động người nước sang Việt Nam nhiều nhóm khách hàng ưa thích sử dụng dịch vụ tài tiêu dùng Tại Hà Nội, với mật độ dân cư đông đúc, số lượng bạn trẻ trường năm lên tới số hàng nghìn nhiều người định sống làm việc tai Hà Nội, dự án xây dựng chung cư địa bàn ngày gia tăng đáp ứng nhu cầu người dân, thành phố nhiều nơi quy hoạch mở rộng, thị trường đầy tiền ngân hàng thương mại để phát triển cho vay tiêu dùng “Chính thế, ngân hàng thương mại cần đẩy mạnh hoạt động cho vay nữa, để phát huy vai trò trung gian tài mình, trở thành kênh kết nối có hiệu nguồn vốn ngân hàng huy động với nhu cầu bị giới hạn khả tốn người tiêu dùng, từ tạo lợi nhuận cho ngân hàng đóng góp cho phát triển chung toàn xã hội” Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần với 64% vốn chủ sở hữu thuộc Nhà nước là”một ngân hàng hàng đầu quy mô chất lượng hoạt động Việt Nam Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, phát triển cho vay tiêu dùng mục tiêu trước mắt lâu dài ngân hàng nhằm mục đích trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” Trước bối cảnh đó, đầu năm 2014, Vietinbank chuyển đổi mơ hình hoạt động đầu tư hạ tầng công nghệ nhằm phát triển lĩnh vực bán lẻ.Chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Thành Phố Hà Nội chi nhánh đầu hoạt động hệ thống Chi nhánh”đã nhận thức tầm quan trọng việc thiết lập quan hệ với khu vực khách hàng vay tiêu dùng địa bàn.”Tất khách hàng doanh nghiệp đưa vào phòng trụ sở chi nhánh quản lý, phòng giao dịch địa bàn Hà Nội tập trung vào phát triển cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Chi nhánh triển khai nhiều loại hình”cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân,”không ngừng đẩy mạnh dư nợ cho vay tiêu dùng, bước cải thiện quy định, quy trình cho vay phù hợp nhu cầu người dân “Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh nói riêng hệ thống Vietinbank nói chung có hạn chế như:thủ tục cho vay rườm ra, sách cho vay tiêu dùng chưa kịp thời, sản phẩm cho vay chưa đa dạng, chưa thật thu hút khách hàng chưa xứng tầm với tiềm vị ngân hàng Đối với Chi nhánh tồn vướng mắc cơng tác thẩm định cho vay, sác bán hàng chăm sóc khách hàng…làm ảnh hưởng đến khả phát triển cho vay tiêu dùng mình.Do đó, việc tìm hiểu thực trạng cho vay tiêu dùng chi nhánh đưa giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng cần thiết.” Chính vậy, đề tài: “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội” (Gọi tắt Vietinbank CN TP Hà Nội) lựa chọn để nghiên cứu, tìm hiểu từ đưa giải pháp giải hạn chế kiến nghị nhằm phát triển cho vay tiêu dùng II Mục tiêu nghiên cứu Khái quát hệ”thống hóa vấn đề lý luận cho vay tiêu dùng cácngân hàng thương mại” “Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng Vietibank CN TP Hà Nội” Đưa giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN TP Hà Nội III Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài tiêu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN TP Hà Nội b Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Đề tài nghiên cứu Vietinbank CN TP Hà Nội Về thời gian: Đề tài thực khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015, phản ánh rõ thực trạng cho vay tiêu dùng tạiVietinbank Hà Nội IV Phương pháp nghiên cứu: 4.1 Các phương pháp kỹ thuật sử dụng Các phương pháp sử dụng nhiều trình nghiên cứu là: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: từ báo cáo tài tìm hiểu thơng tin internet, tạp chí; Phương pháp thống kê mơ tả; Phương pháp phân tích, tổng hợp;Các phương pháp xử lý số liệu, phân tích so sánh đánhgiá nhằm làm rõ vấn đề mà mục tiêu nghiên cứu đề 4.2 Nguồn thu thập liệu - Báo cáo tài Vietinbank CN TP Hà Nội, số liệu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015 Vietinbank CN TP Hà Nội số báo cáo phòng tổng hợp - Các cơng văn quy trình cấp tín dụng, sản phẩm cho vay, điều kiện vay áp dụng Vietinbank - Bảng tổng hợp kế hoạch thực kế hoạch kinh doanh hàng năm, Bảng phân loại nợ hàng năm Vietinbank CN TP Hà Nội V Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài kết cầu thành chương: Chương 1: Tổng quan phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội Chương 3: Các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội VI Nội dung viết Chương 1: Tổng quan phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương trình bày sở lý thuyết chung về”cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại” Theo Lênin: “Ngân hàng xí nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ tín dụng Sự đời ngân hàng kết phân công lao động xã hội, chừng kinh doanh hàng hố có ngân hàng, ngân hàng kế tốn cho kinh tế” Đứng phương diện loại hình dịch vụ cung cấp, giáo sư Peter S.Rose- Hoa Kì khẳng định: “Ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất- đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế” “Theo Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 16 tháng năm 2010 có”hiệu lực từ ngày 01/01/2011, “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” “Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền gửi; Cấp tín dụng; Cung ứng dịch vụ tốn qua tài khoản” Trong đó, hoạt động cho vay có”vai trò quan trọng ngân hàng, thu nhập từ hoạt động khơng chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập mà bảo đảm cho việc chi trả lãi nguồn huy động được.”Tại khoản 16 Điề u Luâ ̣t các tổ chức tín du ̣ng số 47/2010/QH12: “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng , theo đó tở chức tín dụng giao ho ặc cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian nhấ t ̣nh theo thỏa thuận với nguyên tắ c có hoàn trả cả gớ c và la.”̃i Có nhiều tiêu thức để phân loại hình thức”cho vay ngân hàng: Phân theo mục đích sử dụng vốn, Phân loại theo thời hạn tín dụng, Phân loại theo mức độ tín nhiệm khách hàng, Phân loại theo phương thức cho vay, Phân loại theo phương thức hồn trả nợ vay” Có thể hiểu“Cho vay tiêu dùng khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, chi tiêu người tiêu dùng, bao gồm cá nhân hộ gia đình.các khoản cho vay tiêu dùng nguồn tài quan trọng người tiêu dùng để trang trải nhu cầu sống : nhà ở, phương tiện lại, học tập, sinh hoạt, du lịch, y tế trước họ có đủ khả tài để chi trả Đặc điểm cho vay tiêu dùng: quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn,”các khoản vay tiêu dùng có lãi suất “cứng nhắc”,“các khoản cho vay tiêu dùng thường có độ rủi ro cao, khoản cho vay tiêu dùng có chi phí lớn, cho vay tiêu dùng khoản mục có khả sinh lời cao nhất.” Khi nói đến“sự phát triển cho vay tiêu dùng nói đến gia tăng quy mô số lượng chất lượng hoạt động ngân hàng thương mại Gia tăng số lượng gồm đại lượng cụ thể dư nợ cho vay, số lượng hợp đồng cho vay Sự gia tăng chất lượng cho vay tiêu dùng bao gồm đại lượng giảm nợ hạn, nợ xấu, nâng cao lợi nhuận, phát triển đa dạng loại hình sản phẩm khác nhau,cũng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng rút ngắn thời gian thủ tục…” Bên cạnh tiêu chí phản ánh kết phát triển”cho vay tiêu dùng: Dư nợ cho vay, số lượng khách hàng vay tiêu dùng, tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ CVTD, lợi nhuận từ hoạt động CVTD,”còn có tiêu chí ảnh hưởng đến”kết phát triển cho vay tiêu dùng như: sách cho vay ngân hàng, quy trình cấp tín dụng, thơng tin tín dụng thẩm định khách hàng, nguồn nhân lực, trình độ cơng nghệ quản lý, nhân tố khác.” Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội Chương giới thiệu tổng quan”về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội: Quá trình hình thành phát triển, Cơ cấu tổ chức, khái quát tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015; trình bày thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng chi nhánh, kết tốt hạn chế nguyên nhân hoạt động này.” Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh TP.Hà Nội”có trụ sở số 6, Ngơ Quyền, Quận Hồn Kiếm,”là tiền thân Ngân hàng nghiệp vụ khu vực I Hà Nội Vietinbank Chi nhánh TP.Hà Nội trải qua hơn”20 năm xây dựng phát triển, không ngừng đổi hoàn thiện để phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội đất nước.” Với phục hồi của”nền kinh tế ngành ngân hàng có dấu hiệu tích cực, với vị chi nhánh mạnh hệ thống VietinBank, Chi nhánh TP Hà Nội có mức độ tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận hạch toán Chi nhánh liên tục tăng qua năm Năm 2013, Chi nhánh có lợi nhuận 275,7 tỷ đồng năm 2014 422,3 tỷ đồng tăng 53,2% lũy năm 2015 lợi nhuận Chi nhánh đạt 983,9 tỷ đồng tăng 133% so với năm 2014 Trong đó, thu từ hoạt động kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập khoảng từ 50% - 55%, sau thu từ lãi vay chiếm từ 40% - 45% tổng thu nhập, lại thu từ dịch vụ thu khác Lợi nhuận từ HĐKD 924,4 tỷ đồng” Qua năm tình hình huy động vốn Chi nhánh có tăng trưởng Năm 2014, tổng nguồn vốn huy động Chi nhánh 53,743 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2013 Đến năm 2015”tổng nguồn vốn huy động chi nhánh là”60,486 tỷ đồng, 112,55% tổng nguồn vốn huy động năm 2014 Để giữ vững tăng cường huy động vốn, mặt chi nhánh TP.Hà Nội đẩy mạnh huy động vốn với nhiều nhóm giải pháp đạo thực liệt, hiệu Mặt khác ngân hàng tích cực triển khai chương trình marketing tiền gửi dân cư, áp dụng đồng sản phẩm tiền gửi với nhiều giá trị gia tăng lãi suất cho khách hàng như: sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm lãi suất thả nổi, siêu thả nổi, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm kiều hối… ”Hoạt động tín dụng Vietinbank Chi nhánh TP.Hà Nội xác định có vị trí chiến lược, đóng góp phần lớn vào lợi nhuận thu hàng năm Tổng dư nợ cho vay chi nhánh không ngừng tăng trưởng năm vừa qua Tăng trưởng tín dụng Chi nhánh ln năm sau cao năm trước cụ thể: dư nợ cho vay chi nhánh năm 2013 53,332 (tỷ đồng) đến năm 2014 55,758 (tỷ đồng) tăng 4,55% so với năm 2013 tính đến cuối năm 2015 dư nợ cho vay chi nhánh 64,300 (tỷ đồng) tăng 15.34% so với năm 2014, mức tăng cao, Với kết đạt năm qua, 2016 hứa hẹn năm phát triển rực rỡ Vietinbank CN TP Hà Nội nói riêng hệ thống NHCT nói chung" Để xem xét hiệu phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank CNTP Hà Nội, luận văn tiến hành phân tích đánh giá tiêu phát triển tiêu ảnh hưởng, cụ thể sau:  Đánh giá kết phát triển - Dư nợ doanh số CVTD: Năm 2014 dư nợ tăng 128,5% so với năm trước năm 2015 dư nợ tăng 137,4% đạt 4.981 tỷ đồng Đây số ấn tượng giúp chi nhánh TP Hà Nội đạt danh hiệu chi nhánh đặc biệt xuất sắc xét thi đua hệ thống NHCT cuối năm 2015 Mức tăng dư nợ điều kiện có nhiều ngân hàng cạnh tranh địa bàn thành phố Hà Nội thể cố gắng công tác”tăng cường cho vay thành phần kinh tế, đảm bảo an toàn vốn vay đơi với tăng trưởng tín dụng Dư nợ tăng trưởng mạnh qua năm doanh số cho vay tiêu dùng chi nhánh ngày tăng Doanh số cho vay tiêu dùng tăng cho thấy cho vay tiêu dùng chi nhánh phát triển Điều chứng tỏ ngân hàng khẳng định vị lòng khách hàng thân thiết khách hàng tiềm Doanh số cho vay tiêu dùng năm 2014 tăng 63,5% so với năm 2013 đạt 2.145 tỷ đồng, đến năm 2015 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 4.314 tỷ đồng tăng 101.1% so với năm 2014.” - Số lượng khách hàng vay tiêu dùng: “Số lượng khách hàng vay tiêu dùng chi nhánh tăng lên qua năm Năm 2013, chi nhánh có 815 khách hàng tiêu dùng dùng, đến năm 2014, số lượng khách tăng 71,04% đạt 1.394 người năm 2015 tăng 109,3% lên đến 2.918 người Số lượng khách hàng tăng vớidoanh số cho vay dư nợ tăng chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh phát triển tốt.” - Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Tỷ lệ nợ hạn CVTD năm 2014 chiếm 4,2% giảm 1,1% so với năm 2013, năm 2015 tỷ lệ nợ hạn CVTD lại giảm xuống 2,8% Tỷ lệ mức độ thấp an toàn, rủi ro CVTD hạn chế, việc”phát triển cho vay tiêu dùng có hiệu Đó dấu hiệu tốt cho cơng tác thu nợ chi nhánh có chuyển biến tích cực.” - Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng “Tỷ trọng lợi nhuận cho vay tiêu dùng tổng lợi nhuận chi nhánh có tăng trưởng qua năm số tuyệt đối tương đối Tỷ trọng năm 2013 3,8% đến năm 2015 tỷ trọng 10,3 %.Điều cho thấy phát triển cho vay tiêu dùng ngày phát huy hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh Nhìn chung, CVTD chi nhánh có xu hướng phát triển tốt trọng hơn, hứa hẹn đem lại ngày nhiều lợi nhuận cho chi nhánh.”  Đánh giá nhân tố ảnh hưởng Điều kiện cho vay, sản phẩm cho vay, quy trình cho vay tiêu dùng, cơng tác thẩm định sách bán hàng Vietinbank CN TP Hà Nội - Tác động tích cực Thứ nhất, hệ thống sản phẩm CVTD thời gian qua chi nhánh áp dụng tương đối đầy đủ liên tục nghiên cứu bổ sung tiện ích nhằm”đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng.” Thứ hai, quy trình cho vay thiết kế cho sản phẩm, lập thành văn bản, áp dụng thống cho tất khách hàng Thứ ba, thời gian xử lý hồ sơ bản”nhanh chóng thuận tiện cho khách hàng Thứ tư, công tác quản trị rủi ro, thẩm định tín dụng CVTD đầu tư mực, dẫn đến giảm thiểu mức độ rủi ro cho vay.” Thứ năm, công tác tiếp thị phát triển khách hàng quan tâm thực quán triệt đến tư tưởng cán QHKH - Tác động tiêu cực Thứ nhất, sách cho vay ngân hàng hạn chế chưa kịp thời Thứ hai, danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng chi nhánh hạn hẹp, chưa tạo khác biệt có tính cạnh tranh cao thị trường Thứ ba, so với ngân hàng khác, mức cho vay, thời hạn cho vay, điều kiện khác sản phẩm khả cạnh tranh hơn, chưa thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Thứ tư, tài sản bảo đảm cho khoản vay chưa đa dạng, điều hạn chế khả mở rộng cho vay tiêu dùng Thứ năm quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng rườm rà nhiều thời gian Thứ sáu, công tác thẩm định chưa chặt chẽ áp lực tiêu giao khiến cho cán tín dụng nới lỏng quy định cho vay Thứ bảy, trung tâm thông tin khách hàng chưa thực hiệu Thứ tám, sách bán hàng chưa phát huy hết hiệu Chương 3: Các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội Dựa tìm hiểu thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank CN TP Hà Nội, tác động tích cực tiêu cực đến kết phát triển cho vay tiêu dùng, chương 3, với kết hợp với định hướng phát triển thời gian tới chi nhánh với hội thách thức thời gian tới, luận văn đưa số giải pháp nhằm góp phần phát triển cho vay tiêu dùng chi nhánh - Phát triển sản phẩm “Hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng cung cấp, đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn, phát triển sản phẩm mới, mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển sản phẩm phi tín dụng tạo sản phẩm trọn gói.” - Phát triển thị trường Đẩy mạnh cơng tác Marketing, quảng bá giới thiệu sản phẩm CVTD tới cơng chúng, hồn thiện sách khách hàng -Xây dựng sách lãi suất linh hoạt - Giải pháp giảm thiểu rủi ro Ngồi ra, để đạt hiệu phát triển cho vay tiêu dụng, bên cạnh nỗ lực chi nhánh việc tổ chức thực giải pháp phối hợp NHCT trụ sở hỗ trợ thơng qua sách Nhà nước vơ quan trọng VII Kết luận Ở Việt nam nay,“thị trường cho vay tiêu dùng thị trường có nhiều tiềm cần nghiên cứu phát triển, phát triển cho vay tiêu dùng góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm cho vay hệ thống ngân hàng thương mại Cho vay tiêu dùng phát triển giúp cho hộ gia đình có điều kiện tiếp cận với sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giúp họ nâng cao chất lượng sống từ nguồn vốn ngân hàng cung cấp, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng.” “Việc nghiên cứu giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội góp phần nhận mặt chưa phạm vi chi nhánh ngân hàng nói riêng tình hình chung củacác ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam Bên cạnh việc nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng tác dụng kích thích sản xuất, mở rộng đầu tư hoạt động kinh tế khác.” Qua nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội,“luận văn đề xuất số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng nêu số kiến nghị nhằm mục đích tạođiều kiện thuận lợi để ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng.” Trong trình nghiên cứu lý luận thực tiễn luận văn tiến hành thu thập tài liệu, phân tích hoạt động thực tế tham khảo ý kiến số người làm công tác quản lý lĩnh vực có liên quan Tuy nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, mong nhận ý kiến góp ý nhà khoa học, nhà quản lý, cán ngồi ngành để nâng cao tính khả thi giải pháp ... trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội Chương giới thiệu tổng quan”về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội: ... Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội Chương 3: Các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội VI Nội dung... triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội Dựa tìm hiểu thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank CN TP Hà Nội, tác động tích cực tiêu cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn