Giáo án Văn 6 phát triển năng lực soạn 5 hoạt động

67 24 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 17:55

Mẫu Ngày soạn: Ngày dạy Bài -Tiết 1: Đọc thêm văn bản: CON RỒNG, CHÁU TIÊN (Truyền thuyết) I MỤC TIÊU Kiến thức - Khái niệm thể loại truyền thuyết - Nhân vật kiện, cốt truyện tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai đoạn đầu - Bóng dáng lịch sử thời kì dựng nước dân tộc ta tác phẩm văn học dân gian thời kì dựng nước Kỹ - Đọc diễn cảm văn truyền thuyết - Nhận việc truỵên - Nhận số chi tiêt tưởng tượng kì ảo tiêu biểu truyện 3.Thái độ: - Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc Năng lực: - Phát triển lực đọc- hiếu văn bản, lực cảm thụ văn học, lực hợp tác, lực ngôn ngữ để HS nắm số nét văn dg II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Kế hoạch học - Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, số hình ảnh tiêu biểu tác phẩm Học sinh: - Soạn - Dự án tìm hiểu tác giả, văn - Đọc tài liệu nhà văn Tơ Hồi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Mô tả phương pháp kĩ thuật thực chuỗi hoạt động học: Tên hoạt động Phương pháp thực Kĩ thuật dạy học A Hoạt động - Dạy học nghiên cứu tình - Kĩ thuật đặt câu hỏi khởi động - Kĩ thuật học tập hợp tác - Dạy học hợp tác B Hoạt động - Dạy học dự án - Kĩ thuật đặt câu hỏi hình thành kiến - Dạy học theo nhóm - Kĩ thuật học tập hợp tác thức - Dạy học nêu vấn đề giải - Kỹ thuật “khăn trải bàn” vấn đề - Thuyết trình, vấn đáp C Hoạt động - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật đặt câu hỏi luyện tập vấn đề - Kĩ thuật học tập hợp tác - Dạy học theo nhóm - Đóng vai D Hoạt động vận - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật đặt câu hỏi dụng vấn đề Mẫu E Hoạt động tìm - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật đặt câu hỏi tòi, mở rộng vấn đề Tổ chức hoạt động Tiến trình hoạt động A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo tâm thế, kích thích tìm tòi khám phá HS văn Phương thức thực hiện: - Hoạt động cá nhân, lớp Sản phẩm hoạt động - Trình bày miệng Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh đánh giá - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động: *Chuyển giao nhiệm vụ GV: Cho HS nghe hát: Tự hào VN Cảm xúc em nghe hát *Thực nhiệm vụ - Học sinh: Nghe câu hỏi trả lời - Dự kiến sản phẩm: Tự hào, xúc động nguồn gốc cao quý người VN *Báo cáo kết *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá Chốt: Nhắc đến giống nòi người Việt Nam tự hào nguồn gốc cao q - nguồn gốc Tiên, Rồng, Lạc cháu Hồng Vậy muôn triệu người Việt Nam từ miền ngược đến miền xuôi, từ miền biển đến rừng núi lại có chung nguồn gốc Truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên mà tìm hiểu hơm giúp em hiểu rõ điều Hoạt động GV- HS B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả, văn * Mục tiêu: Giúp HS nắm nét thể loại truyền thuyết * Phương thức thực hiện: trình bày dự án, hoạt động chung, hoạt động nhóm * Yêu cầu sản phẩm: Kết nhóm phiếu học tập, câu trả lời HS * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ: ? Trình bày dự án nghiên cứu nhóm tác giả, văn bản? 2.Thực nhiệm vụ: - HS: trao đổi lại, thống sản phẩm, trình bày sp - GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt Kiến thức chốt I Giới thiệu chung: Tác giả: nhân dân lao động ( TGDG) Văn a Thể loại: Truyền thuyết * Khái niệm truyền thuyết: - Truyện dân gian kể nhân vật, kiện có liên quan đến lịch sử thời khứ - Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo Mẫu - Dự kiến sản phẩm… + Truyền thuyết: - Truyện dân gian kể nhân vật, kiện có liên quan đến lịch sử thời khứ - Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo - Thể thái độ, cách đánh giá nhân dân kiện nhân vật LS Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt, bs: … Tuy truyền thuyết lịch sử truyện, tác phẩm nghệ thuật dân gian Cơ sở lịch sử, cốt lõi lịch sử truyền thuyết cho tác phẩm ? Đề xuất cách đọc văn bản? Hoạt động nhóm cặp đơi 1.GV chuyển giao nhiệm vụ: ? Văn chia làm phần? Nội dung phần? ? Kể việc văn Theo em, sv quan trọng nhất? 2.Thực nhiệm vụ: - HS: Hđ nhóm cặp đơi, thống ý kiến - GV: Quan sát, hỗ trợ - Dự kiến sản phẩm: Bố cục: phần a Từ đầu đến Long Trang  Giới thiệu Lạc Long Quân Âu Cơ b Tiếp lên đường  Chuyện Âu Cơ sinh nở kì lạ LLQ Âu Cơ chia c Còn lại  Giải thích nguồn gốc Rồng, cháu Tiên Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt ? Hs kể lại Hoạt động 2: Tìm hiểu văn * Mục tiêu: Giúp HS cảm nhận vẻ đẹp LLQ AC, hôn nhân Tiên Rồng nguồn gốc cao quý người VN * Phương thức thực hiện: HĐ chung, thảo luận - Thể thái độ, cách đánh giá nhân dân kiện nhân vật LS b Đọc, thích, bố cục - Đọc - Chú thích - Bố cục: phần a Từ đầu đến Long Trang  Giới thiệu Lạc Long Quân Âu Cơ b Tiếp lên đường  Chuyện Âu Cơ sinh nở kì lạ LLQ Âu Cơ chia c Còn lại  Giải thích nguồn gốc Rồng, cháu Tiên d Kể tóm tắt văn II, Tìm hiểu truyện Hình ảnh Lạc Long Quân Âu Cơ - Lạc Long Quân Âu Cơ “thần”, có nguồn gốc xuất thân đẹp Mẫu nhóm bàn * Yêu cầu sản phẩm: phiếu học tập, trả lời miệng * Cách tiến hành: Thảo luận nhóm bàn GV chuyển giao nhiệm vụ: - HS đọc đoạn trả lời câu hỏi: ? Hình ảnh Lạc Long Quân Âu Cơ giới thiệu qua chi tiết nào? ? Em thấy nguồn gốc xuất thân họ có giống khác nhau? ? Tại tác giả dân gian lại tưởng tượng LLQ có nguồn gốc từ nòi rồng, Âu Cơ dòng dõi tiên? Điều có ý nghĩa gì? 2.Thực nhiệm vụ: - HS: đọc sgk, hđ cá nhân, trao đổi nhóm bàn thống kết - GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt - Dự kiến sản phẩm: + Lạc Long Quân: Thần Rồng, sống nước, lên sống cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ + Âu Cơ: Xinh đẹp tuyệt trần, thường thích du ngoạn vùng đất có nhiều hoa thơm, cỏ lạ Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá -> Gv nhận xét, khái quát: Việc tưởng tượng LLQ Âu Cơ dòng dõi Tiên - Rồng mang ý nghĩa thật sâu sắc Bởi Rồng bốn vật thuộc nhóm linh mà nhân dân ta tôn sùng thờ cúng Còn nói đến Tiên nói đến vẻ đẹp tồn mĩ khơng sánh Tưởng tượng LLQ nòi Rồng, Âu Cơ nòi Tiên phải tác giả dân gian muốn ca ngợi nguồn gốc cao quí muốn thần kì hố, linh thiêng hố nguồn gốc giống nòi dân tộc VN ta GV chuyển: Lạc Long Quân vị thần tài - đức vẹn toàn, người yêu quý – Thế vị thần tài - đức vẹn toàn gặp nàng tiên sinh đẹp, Âu Cơ - họ đem lòng yêu trở thành vợ chồng, chung sống cạn cung điện Long Trang Muốn biết hôn nhân Thần, Tiên nào, vô Các em chuyển sang phần văn GV chuyển giao nhiệm vụ: - HS đọc đoạn trả lời câu hỏi: đẽ, cao quý + Lạc Long Quân nòi rồng trai thần Long Nữ ngự trị biển + Âu Cơ - dòng dõi Tiên núi cao - Lạc Long Qn có hình dáng nếp sinh hoạt kỳ lạ, có tài sức khỏe phi thường - Âu Cơ xinh đẹp, có phong cách sinh hoạt cao, lịch lãm - LLQ có cơng lớn nghiệp mở nước: bảo vệ dân, giúp dân làm ăn, hình thành nếp sống văn hóa cho nhân dân Cuộc nhân Thần - Tiên - Mối tình dun kỳ lạ Mẫu ? Việc kết duyên Lạc Long Qn Âu Cơ có kỳ lạ? Nhận xét mối tình duyên kỳ lạ này? ? Việc kết duyên đem lại kết tốt đẹp gì? ? Chỉ chi tiết tưởng tượng kỳ ảo cho biết ý nghĩa chi tiết kỳ ảo ấy? 2.Thực nhiệm vụ: - HS: đọc sgk, hđ cá nhân, trao đổi nhóm bàn thống kết - GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt - Dự kiến sản phẩm: + Rồng biển cả, Tiên chốn non cao gặp yêu kết thành duyên vợ chồng-> kết tinh đẹp đẽ người với thiên nhiên sông núi + Âu Cơ sinh nở kì lạ: Sinh bọc trăm trứng, nở trăm con, đẹp đẽ, khôi ngô -> thể ý nguyện đoàn kết cộng đồng người Việt Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá: Tất người VN sinh Chi tiết lạ mang tính chất hoang đường thú vị giàu ý nghĩa Nó bắt nguồn từ thực tế rồng, rắn đề đẻ trứng Tiên (chim) để trứng từ bọc trứng (đồng bào) mẹ Âu Cơ DTVN vốn khoẻ mạnh, cường tráng, đẹp đẽ, phát triển nhanh  nhấn mạnh gắn bó chặt chẽ, keo sơn, thể ý nguyện đoàn kết cộng đồng người Việt ? Em quan sát tranh SGK cho biết tranh minh hoạ cảnh gì? ? Lạc Long Quân Âu Cơ chia nào? Việc chia tay thể ý nguyện gì? ? HS đọc câu cuối LLQ nói việc chia ? Câu nói giúp em hiểu thêm tình anh em, tình vợ chồng? Đồn kết – gắn bó – thủy chung Kỹ thuật trình bày phút ?) Bằng hiểu biết em LS chống ngoại xâm công xây dựng đất nước, em thấy lời dặn thần sau có cháu thực khơng? kết tinh đẹp đẽ người với thiên nhiên sơng núi - Âu Cơ sinh nở kì lạ: + Sinh bọc trăm trứng, nở trăm con, đẹp đẽ, khôi ngô, không cần bú mớm, lớn nhanh thổi, khỏe mạnh thần  Chi tiết tưởng tượng sáng tạo diệu kì nhấn mạnh gắn bó keo sơn, thể ý nguyện đoàn kết cộng đồng người Việt - Âu Cơ Lạc Long Quân chia con: -> Cuộc chia tay phản ánh nhu cầu phát triển dt -> Mâu thuẫn gia đình giải cách thỏa đáng đầy tình nghĩa thủy chung - Con cháu Rồng – Tiên lập nước Văn Lang, dựng triều đại Hùng Vương bề thế, vững bền Mẫu * GVbs: LS ngàn năm dựng nước giữ nước dân tộc ta chứng minh hùng hồn điều Mỗi TQ bị lâm nguy, ND ta trẻ, già, trai, gái từ miền ngược đến miền xuôi, từ miền biển đến miền rừng núi xa xơi đồng lòng kề vai sát cánh đứng dậy diết kẻ thù Khi nhân dân vùng gặp thiên tai địch hoạ, nước đau xót, nhường cơm xẻ áo, để giúp đỡ vượt qua hoạn nạn ngày nay, ngồi đã, tiếp tục thực lời dặn Long Quân xưa việc làm thiết thực Hoạt động 3: Tổng kết ? Truyện hấp dẫn người đọc điều gì? ? Em, tìm chi tiết tưởng tượng, kỳ ảo truyện? ? Em hiểu tưởng tượng, kỳ ảo? - Những chi tiết khơng có thật, tác giả dân gian sáng tạo nhằm mục đích định Trong truyện cổ dân gian thường găn với quan niệm tín ngưỡng người xưa ? Em nói rõ vai trò chi tiết truyện? ? Truyện “Con Rồng, cháu Tiên” có ý nghĩa gì? HS thảo luận nhóm GV: Các ý nghĩa góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bồi đắp sức mạnh tinh thần dân tộc III Tổng kết: Nghệ thuật - Sử dụng nhiều yếu tố tưởng tg kỳ ảo làm tăng tính hấp dẫn truyện, tơ đậm tính chất kỳ lạ, lớn lao nhân vật, kiện, thần kỳ hóa, linh thiêng hóa nguồn gốc giống nòi Nội dung - Giải thích suy tơn nguồn gốc cao quý, linh thiêng cộng đồng người Việt - Biểu ý nguyện đoàn kết thống dtộc ta miền * Ghi nhớ (SGK) Mẫu C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP * Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết phần vb để làm tập * Nhiệm vụ: HS viết đv * Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân * Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời HS; ghi * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Đất nơi Chim Nước nơi Rồng Lạc Long Quân âu Cơ Đẻ đồng bào ta bọc trứng (Nguyễn Khoa Điềm - Mặt đường khát vọng) Từ vần thơ trên, em viết đoạn văn (khoảng 6-8 câu) bày tỏ suy nghĩ tình cảm em nguồn gốc nòi giống HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: - Nghe làm bt - GV hướng dẫn HS nhà làm D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG * Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức học áp dụng vào sống thực tiễn * Nhiệm vụ: HS vận dụng kiến thức học văn để trả lời câu hỏi GV * Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân * Sản phẩm: Câu trả lời HS * Cách tiến hành: Gv chuyển giao nhiệm vụ cho HS: + Tưởng tượng hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết ngồn gốc người VN HS tiếp nhận thực nhiệm vụ + Nghe yêu cầu + Trình bày cá nhân E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG * Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức học * Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ * Phương thức hoạt động: cá nhân * Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời HS vào * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Sưu tầm, tìm đọc tác phẩm có nội dung tương tự HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: Mẫu + Đọc yêu cầu + Về nhà suy nghĩ trả lời Tuần 1- Bài 1- Tiết 2: Đọc thêm văn BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nhân vật, kiện cốt truyện tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết - Cốt lõi lịch sử thời kì dựng nước dân tộc ta tác phẩm thuộc nhóm truyền thuyết thời kì Hùng Vương - Cách giải thích người Việt cổ phong tục quan niệm đề cao lao động, đề cao nghề nông-một nét đẹp văn hoá người Việt 2/ Kĩ - Đọc- hiểu văn thuộc thể loại truyền thuyết - Nhận sụ việc truyện 3/ Thái độ : - Bồi dưỡng tinh thần yêu lao động cho học sinh Năng lực: - Phát triển lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực hợp tác II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Kế hoạch học - Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, bảng phụ Học sinh: - Đọc trước bài, trả lời câu hỏi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Phương pháp kĩ thuật thực chuỗi hoạt động học Tên hoạt động A Hoạt động khởi động B Hoạt động hình thành kiến thức C Hoạt động luyện tập Phương pháp thực Đàm thoại, nêu giải vấn đề - Thuyết trình, vấn đáp - Dạy học nêu vấn đề giải vấn đề - Thuyết trình, vấn đáp D Hoạt động vận - Đàm thoại, Dạy học nêu vấn dụng đề giải vấn đề Kĩ thuật dạy học - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật học tập hợp tác - Kĩ thuật khăn phủ bàn - Kĩ thuật đặt câu hỏi Mẫu E Hoạt động tìm - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật đặt câu hỏi tòi, mở rộng vấn đề Tổ chức hoạt động Tiến trình hoạt động A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: - Tạo tâm hứng thú cho HS - Kích thích HS tìm hiểu nguồn gốc bánh chưng, bánh giầy Phương thức thực hiện: - Hoạt động cá nhân, lớp Sản phẩm hoạt động - Trình bày miệng Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh đánh giá - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động: *Chuyển giao nhiệm vụ Em hiểu ý nghĩa câu ca daonày ntn? Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ Cây nêu, tràng pháo bánh chưng xanh” *Báo cáo kết *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá GV: … Hàng năm tết đến, xuân về, nhân dân ta, cháu vua Hùng từ miền ngược đến miền xuôi, vùng rừng núi vùng biển lại nô nức, hồ hởi chở dong, xay gạo, giã gạo gói bánh quang cảnh làm sống lại truyền thuyết "Bánh chưng, bánh giầy" Hoạt động GV- HS Kiến thức chốt B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC I.Giới thiệu chung: Hoạt động 1: Giới thiệu tác giả, văn Tác giả: TGDG * Mục tiêu: Giúp HS nắm nét Văn tác giả, vb a Thể loại: truyền * Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân thuyết thời đại VH * Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời HS * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ: ? Trình bày hiểu biết em tác giả, văn bản? 2.Thực nhiệm vụ: - Dự kiến sản phẩm… Báo cáo kết quả: HS trình bày kết Đánh giá kết Mẫu - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá GV: đọc mẫu – hướng dẫn HS đọc HS ý phần thích SGK GV: 15 thích, có từ cấu tạo tiếng có từ cấu tạo tiếng, có từ Việt, có từ Hán Việt – từ tiếng tìm hiểu tiết học sau Thảo luận nhóm cặp đơi GV chuyển giao nhiệm vụ: ? Văn chia làm đoạn? ? Nêu ý đoạn? 2.Thực nhiệm vụ: - Dự kiến sản phẩm… + Đ1: Vua Hùng nêu ý định chọn người nối + Đ2: Các đua làm lễ tế Tiên Vương + Đ3: Vua Hùng chọn người nối ngơi Báo cáo kết quả: HS trình bày kết Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ? Em kể tóm tắt truyện - Hùng Vương già muốn truyền cho làm vừa ý, nối chí nhà vua - Các ông lang đua làm cỗ thật hậu, riêng Lang Liêu thần mách bảo, dùng gạo làm hai thứ bánh để dâng vua - Vua cha chọn bánh lang Liêu để tế trời đất Tiên Vương nhường ngơi cho chàng - Từ nước ta có tục làm bánh chưng, bánh giầy vào ngày tết Hoạt động 2: Tìm hiểu vb * Mục tiêu: Giúp HS hoàn cảnh, ý định vua Hùng chọn người nối * Phương thức thực hiện: HĐ chung, thảo luận nhóm bàn * Yêu cầu sản phẩm: phiếu học tập, trả lời miệng * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ: ? Vua Hùng chọn người nối ngơi hồn cảnh nào? ? Khi chọn người nối ngơi, nhà vua có ý định gì? ? Điều kiện hình thức truyền ngơi có đổi tiến so với đương thời? Qua đây, em thấy vua Hùng vị vua nào? ? Em có đồng ý với cách lựa chọn vua Hùng khơng? Vì sao? 10 b Đọc, thích, bố cục - Đọc - Bố cục + Đ1: Vua Hùng nêu ý định chọn người nối + Đ2: Các đua làm lễ tế Tiên Vương + Đ3: Vua Hùng chọn người nối ngơi c Kể tóm tắt II Tìm hiểu văn Việc vua Hùng chọn người nối ngơi Mẫu vật ? 2.Thực nhiệm vụ: - HS: Hđ nhóm cặp đơi, thống ý kiến - GV: Quan sát, hỗ trợ - Dự kiến sản phẩm: + Có 1) Vua Hùng kén rể 2) ST, TT đến cầu hôn 3) Vua Hùng phán đồ sính lễ 4) ST đến trước rước MN núi 5) TT đến sau, ko lấy đc MN nên tức giận đánh ST 6) Hai bên giao chiến, cuối TT thua đành rút quân 7) Hằng năm TT dâng nước đánh ST thua ( HS kể- GV tóm tắt lại) - Nó thể tư tưởng, chủ đề truyện, nhân vật trung tâm chủ đề truyện xoay quanh nhân vật - Là nhân vật nói đến nhiều nhất, thực nhiều hđ thể tư tưởng, chủ đề truyện Ngồi ra, tên nv đc dùng làm tiêu đè cho câu chuyện Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt, bs: … ? Em kể cho số truyện mà tên nv tiêu đề truyện ? HS : Sọ Dừa, Tấm Cám, Thánh Gióng, GV : Nói đến VBTS, ta phải kể đến yếu tố sv nv Vậy ( Sẽ học tiết học này) Hoạt động 2: Tìm hiểu văn II.Tìm hiểu văn * Mục tiêu: Giúp HS hiểu cách giải thích Vua Hùng kén rể tượng lũ lụt năm nước ta đồng thời ca ngợi công lao trị thủy vua Hùng * Phương thức thực hiện: HĐ chung, thảo luận nhóm bàn * Yêu cầu sản phẩm: phiếu học tập, trả lời miệng * Cách tiến hành: Thảo luận nhóm bàn GV chuyển giao nhiệm vụ: 53 Mẫu ? Đoạn truyện kể sv ? Vì VH kén rể ? ? Điều xảy ? ? Giải thích nghĩa từ « cầu » ? ? Hãy tìm từ đồng nghĩa với từ ? ? Tại ko dùng từ « hỏi vợ »-> Ở Từ ? Hai chàng trai giới thiệu quan hững chi tiết ? ? Em có nhận xét chi tiết gt ST, TT ? ? Những chi tiết kỳ ảo đc xây dựng nên yếu tố ? ? Qua đây, em hiểu sức mạnh tài hai vị thần? ? Trước tình đặc biệt vậy, Hùng Vương có thái độ sao? ? Cuối vua định thủ tài ST, TT hình thức nào? ? Em hiểu « sính lễ » nghĩa ? Dựa vào phần thích SGK trả lời nghĩa ? ? Cho biết từ Việt hay từ mượn ? ? Sính lễ mà vua Hùng thách gồm gì? ? Em có nhận xét sinh lễ nhà vua?( Rất khó kiếm) ? Từ đó, em có suy nghĩ thử thách mà vị thần phải vượt qua? ? Theo em, sính lễ này, khó tìm hơn? 2.Thực nhiệm vụ: - HS: đọc sgk, hđ cá nhân, trao đổi nhóm bàn thống kết - GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt - Dự kiến sản phẩm: +Chi tiết nghệ thuật kỳ ảo, bay bổng – thể trí tưởng tượng đặc sắc người xưa nhằm nâng tầm vóc nhân vật +Vua Hùng băn khoăn +Thách đố sinh lễ Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá -> Gv nhận xét, khái quát Như vậy, câu chuyện đưa ta vào tình thật khó xử Vua có người gái xinh đẹp có tới người muốn cầu hôn, mà - Mị Nương: Xinh đẹp, hiền dịu chàng trai tài giỏi, ngang tài, - vua cha yêu quý 54 Mẫu nagng sức Biết nhận lời ai, từ chối « xứng đáng làm rể vua Hùng » Trên thực tế, voi có ngà, Hơn nữa, sính lễ lại kiếm tg có ngày thơi Đây thử thách lớn lao vị thần Nếu trổ tài lần t1 vị thần ko phân công thắng bại, trổ tài lần t2 mang tc định, chạy đua liệt thời gian Như vậy, người rể mà vua Hùng kén chọn phải người kho giỏi sức lực mà giỏi trí tuệ - Đây thử thách đầy khó khăn hai vị thần Song ý vua dường có thiên sính lễ “sơn hào”, sản vật núi, quê hương ST, “hải vị” Trong khí ST chúa rừng non cao TT chúa vùng nước thẳm Các lễ vật khó kiếm song đốn người mang đủ lễ vật đến trước- Phải chăng, ước mơ nhân dân ta hướng htượng sông núi GV chuyển giao nhiệm vụ: GV : ST thắng cuộc, lấy đc MN, Các em ạ, câu chuyện dừng lại kết thúc đẹp Nhưng không, Vậy giao tranh diễn ntn ->p2 - HS đọc đoạn trả lời câu hỏi: ? Kết quả, Ai mang đủ lễ vật đến trước? ? Đến sau ko lấy đc vợ, TT có thái độ ? ? TT thể sức mạnh ghê gớm ntn ? ? Người xưa tưởng tượng sức mạnh ghê gớm TT nhằm MĐ ? ? ST thể sức mạnh ntn ? ? Người xưa tưởng tượng sức mạnh ghê gớm ST nhằm MĐ ? ? Em có nhận xét cách sử dụng từ ngữ đv ? ? Bức tranh minh họa cho chi tiết truyện? ? Kết hợp với đoạn văn, em tưởng tượng miêu tả lại giao tranh vị thần? ? Kết giao tranh ntn? ? Em có nhận xét diễn biến giao tranh 55 - Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn => Cả vị thần có tài cao phép lạ - Vua Hùng thử tài sính lễ “Một trăm ván cơm nếp voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thứ đơi” => Kỳ lạ, khó kiếm -ST thắng Cuộc giao tranh hai vị thần Mẫu 2.Thực nhiệm vụ: - HS: đọc sgk, hđ cá nhân, trao đổi nhóm bàn thống kết - GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt - Dự kiến sản phẩm: - Theo dõi tiếp đoạn truyện « TT đến sau »và cho biết: - Thủy Tinh giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương - Tượng trưng cho mưa bão, lũ lụt - > Nhằm hình tượng hóa sức mạnh mưa, bão, lũ lụt ->Tượng trưng cho sức mạnh nd ta công chống lũ lụt người Việt cổ Quan sát sản phẩm nhóm bảng phụ - Nhiều từ láy, động từ hành động, so sánh, trí tưởng tượng phong phú, HS quan sát tranh minh họa - TT: hơ mưa, gọi gió làm thành giơng bão rung chuyển đất trời, dâng nước sông cuồn cuộn - ST: Dùng phép lạ bốc đồi, rời dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ - TT dù có nhiều phép thuật cao cường phải khuất phục trước ST Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - - Giáo viên nhận xét, đánh giá:=> GV chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận ? Theo em, TT phải khuất phục trước ST? ? Theo em, nhân vật đại diện cho nghĩa? ? Chi tiết ST chiến thắng thể ước mơ người xưa? ? Theo câu chuyện này, hàng năm có tượng mưa bão , đâu ? ? Khái quát đặc sắc NT, ND truyện? 56 - Cuộc giao tranh diễn gay go, ác liệt - TT: Thể sức mạnh ghê gớm – chống lại ST nhằm cướp MN - ST: Thể sức mạnh thần kỳ, chống lại TT để bảo vệ hạnh phúc -> Sơn Tinh chiến thắng ->ước mơ chiến thắng thiên tai người xưa III Tổng kết Nghệ thuật: - Truyện xây dựng hình tượng nt kỳ ảo, bay bổng mang tính tượng trương khái quát cao Nội dung: - Truyện giải thích tượng lũ lụt hàng năm lưu vực sông Hồng nước ta - Thể sức mạnh ước mơ chế ngự bão lụt người Việt cổ - Suy tôn, ca ngợi công lao Mẫu 2.Thực nhiệm vụ: dựng nước vua Hùng - Kết giao tranh thể sức mạnh, * Ghi nhớ (SGK) chiến thắng nghĩa - Tư thần thoại hình tượng hóa sức nước hình tượng bão lụt thành kẻ thù truyền kiếp ST - Tầm vóc vũ trụ, tài khí phách ST biểu tượng sinh động cho chiến công người Việt cổ đấu tranh chống lũ lụt lưu vực sông Hồng sơng Đà Đây kỳ tích dựng nước thời đại vua Hùng – kỳ tích phát huy mạnh mẽ -Câu chuyện kết thúc = giận lưu luyến TT Đó cách giải thích tượng thiên nhiên người xưa Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - - Giáo viên nhận xét, đánh giá:=> HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP * Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết phần vb để làm tập * Nhiệm vụ: HS viết đv * Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân * Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời HS; ghi * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Học sinh kể tóm tắt dựa theo tình tiết chính, nhân vật HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: - Nghe làm bt - GV hướng dẫn HS nhà làm HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG * Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức học áp dụng vào sống thực tiễn * Nhiệm vụ: HS vận dụng kiến thức học văn để trả lời câu hỏi GV * Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân * Sản phẩm: Câu trả lời HS * Cách tiến hành: Gv chuyển giao nhiệm vụ cho HS 1) Học sinh tìm hiểu nạn phá rừng, cháy rừng Suy nghĩ mối quan hệ ý nghĩa truyện “ST, TT” với tượng thiên tai, lũ lụt năm gần đất nước ta Chủ trương Nhà nước việc vận động nhân dân xây dựng củng cố đê điều, nghiêm cấm nạn phá rừng đôi với trồng rừng 2) Tìm hiểu để biết: bão lụt tượng thiên tai khác( lốc xốy, động đất, sóng thần,…) gây thiệt hại kinh tế, gây nguy hiểm tính mạng 57 Mẫu người ntn? Nếu gặp bão lụt tượng thiên tai khác, em phải làm để đảm bảo an tồn cho giúp đỡ người khác? HS tiếp nhận thực nhiệm vụ + Nghe yêu cầu + Trình bày cá nhân HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG * Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức học * Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ * Phương thức hoạt động: cá nhân * Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời HS vào * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Học thuộc mục ghi nhớ SGK + kể tóm tắt truyện - Tìm đọc thơ “ST,TT” Nguyễn Nhược Pháp đê tháy cách cảm nhân độc đáo nhà thơ truyền thuyết HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: + Đọc yêu cầu + Về nhà suy nghĩ trả lời Ngày soạn: Ngày dạy Tuần 3- Bài - Tiết 10 NGHĨA CỦA TỪ I MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Giúp HS nắm nghĩa từ - Biết cách giải thích nghĩa từ 2/ Kĩ - HS biết lựa chọn từ nói viết Thái độ : - Tạo ham mê tìm hiểu từ Tiếng Việt cho học sinh Năng lực: Phát triển lực như: + Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác,… + Năng lực chuyên biệt: Năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn II CHUẨN BỊ: GV: Lập kế hoạch dạy học, tài liệu, máy chiếu, phiếu học tập HS: Nghiên cứu học, chuẩn bị sản phẩm theo phân cơng III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Phương pháp kĩ thuật thực chuỗi hoạt động học 58 Mẫu Tên hoạt động A Hoạt động khởi động B Hoạt động hình thành kiến thức C Hoạt động luyện tập Phương pháp thực Đàm thoại, nêu giải vấn đề - Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm - Dạy học nêu vấn đề giải vấn đề - Thuyết trình, vấn đáp D Hoạt động vận - Đàm thoại, Dạy học nêu vấn dụng đề giải vấn đề Kĩ thuật dạy học - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật học tập hợp tác - Kĩ thuật khăn phủ bàn - Kĩ thuật đặt câu hỏi E Hoạt động tìm - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật đặt câu hỏi tòi, mở rộng vấn đề Chuẩn bị - Thầy: Nghiên cứu + soạn giáo án * Phương pháp : vấn đáp, thảo luận nhóm - Trò: Đọc trước SGK III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo tâm thế, kích thích tìm tòi khám phá HS từ cấu tạo từ TV Phương thức thực hiện: - Hoạt động cá nhân, lớp Sản phẩm hoạt động - Trình bày miệng Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh đánh giá - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động: *Chuyển giao nhiệm vụ GV: treo bảng phụ: Em điền từ: đề đạt, đề bạt, đề cử, đề xuất vào chỗ trống cho phù hợp với nội dung sau: + :Trình bày ý kiến nguyện vọng lên cấp + : Cử giữ chức vụ cao + .: Giới thiệu để lựa chọn bầu cử + : Đưa vấn đề để xem xét, giải *Thực nhiệm vụ - Học sinh: Nghe câu hỏi trả lời - Dự kiến sản phẩm: + ( đề đạt) : Trình bày ý kiến nguyện vọng lên cấp + ( đề bạt) : Cử giữ chức vụ cao + (đề cử) .: Giới thiệu để lựa chọn bầu cử + (đề xuất) : Đưa vấn đề để xem xét, giải *Báo cáo kết 59 Mẫu *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá GV: Các em điền vào vị trí thích hợp, điều có nghĩa em hiểu nghĩa từ Vậy nghĩa từ gì? Bài học hơm nay, Trong giao tiếp hàng ngày, nói viết phải dùng từ âm, tả để người đọc, người nghe hiểu nghĩa từ Vậy nghĩa từ? Muốn giải nghĩa từ, thơng thường có cách nào? Bài học hơm giải đáp thắc mắc Hoạt động GV- HS Kiến thức chốt B Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động 1: Tìm hiểu nghĩa từ * Mục tiêu: Giúp HS nắm nghĩa từ * Phương thức thực hiện: hoạt động chung, hoạt động nhóm * Yêu cầu sản phẩm: Kết nhóm phiếu học tập, câu trả lời HS * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm cặp đơi 1.GV chuyển giao nhiệm vụ: Treo bảng phụ viết VD + YC HS đọc vd? ? Giải nghĩa từ „tập quán”? ? Giải nghĩa từ „Lẫm liệt”? Tìm từ đồng nghĩa với từ „lẫm liệt”? ? Giải nghĩa từ „nao núng”? Đặt văn cảnh ST, TT em hiểu nghĩa ntn? GV: Với câu hỏi trên, yêu các em thảo luận nhóm cặp thời gian phút 2.Thực nhiệm vụ: - HS: Làm việc cá nhân, sau thống kết nhóm - GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt - Dự kiến sản phẩm: - GV: Đặt văn „Con Rồng cháu Tiên” để pt thêm - Ở ngoài: VD tập quán người VN: ngày tết - Giải nghĩa từ „Lẫm liệt”( Tìm từ đồng nghĩa với từ „lẫm liệt”): hùng dũng, oai nghiêm GV: Hình ảnh TG lên thật đẹp đẽ với tư hùng dũng, oai nghiêm sánh ngang với trời đất Đó hcinhs người anh hùng khổng lồ thể 60 Mẫu xác, mang hùng khí non sơng Từ lẫm liệt diễn tả cách xác - Giải nghĩa từ „nao núng”( Đặt văn cảnh ST, TT em hiểu nghĩa ấy) ( Trước sức mạnh ghê gớm TT, ST bình tĩnh, tự tin bốc đồi, dời dãy núi, dũng cảm, kiên cường, ko khuất phục GV: Như vậy, cô em vừa giải thích nghĩa từ Theo dõi bảng thảo luận nhóm câu hỏi sau: 1.GV chuyển giao nhiệm vụ: ? Cho biết thích gồm phận? Chỉ phận với phận nào? - phận( phần trước phần sau dấu chấm) ? Mỗi phận có nhiệm vụ gì? ? Nghĩa từ ứng với phần mơ hình sau? 2.Thực nhiệm vụ: - HS: Làm việc cá nhân, sau thống kết nhóm - GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt - Dự kiến sản phẩm: Mỗi thích gồm phận: + Phần trước: Từ + Phần sau: Nghĩa từ GV: À vậy, em hiểu phần đứng sau dấu chấm phần để nêu lên nghĩa từ = Từ đơn vị mặt ngơn ngữ (hình thức nội dung) Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức GV đưa mơ hình lên bảng phụ = Nghĩa từ ứng với phần nội dung = Vậy tất nội dung vật, tính chất, hành động mà từ biểu thị – người ta gọi nghĩa từ ? Từ ví dụ trên, em cho biết Thế nghĩa từ? ? Lấy VD giải thích nghĩa từ? 61 I Nghĩa từ gì? Ví dụ: (SGK) - Tập quán: Thói quen cộng đồng đc hình thành từ lâu đời sống dt, đc người làm theo - Lẫm liệt: Hùng dũng, oai nghiêm - Nao núng: lung lay, ko vững lòng tin Mẫu VD: Bàn: Là đồ vật có chân dùng để viết Gv:Vậy ta giải thích nghĩa từ cách ? có cách giải thích nghĩa từ ? Ta sang phần hai Hoạt động 2: Tìm hiểu: cách giải thích nghĩa từ * Mục tiêu: Giúp HS nắm cách giải thích nghĩa từ * Phương thức thực hiện: hoạt động chung, hoạt động nhóm * Yêu cầu sản phẩm: Kết nhóm phiếu học tập, câu trả lời HS * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm cặp đơi GV treo bảng phụ 1.GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc lại thích phần I ? Từ tập quán xét nguồn gốc thuộc loại từ nào?( Hán Việt) ? Cơ có câu văn sau dùng từ tập quán thói quen Theo em chúng thay cho khơng? Tại sao? a Người Việt nam có tập quán ăn trầu b Bạn Nam có thói quen ăn quà vặt ? Vậy từ tập quán đợc giải thích ý nghĩa cách nào? 2.Thực nhiệm vụ: - HS: Làm việc cá nhân, sau thống kết nhóm - GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt - Dự kiến sản phẩm: Gồm yếu tố: tập Quán kết hợp lại + Tập: Làm làm lại nhiều lần thành quen + Quán: nhà nhỏ dùng để bán hàng Ko thể hiểu nghĩa yếu tố HV ghép lại tập quán để thành nghĩa chung(quán: bị mờ nhạt, nên SGK giải thích nghĩa từ tập quán ) Câu a dùng hai từ Câu b dùng đợc từ "thói quen"vì khơng thể nói : Bạn Nam có tập quán ăn quà vặt Lý : Tập quán có ý nghĩa rộng thờng gắn với chủ thể số đơng Thói quen có ý nghĩa hẹp, thờng gắn với chủ thể cá nhân Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết chuẩn bị nhóm, nhóm khác nghe 62 Nhận xét: - Nghĩa từ nội dung vật, tính chất, hành động, quan hệ mà từ biểu thị II Cách giải thích nghĩa từ Mẫu Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức ? Hãy giải thích từ ‘ Cây” theo cách trên? - Cây: Là loại có rễ cành rõ rệt GV: Cho hs đọc to phần giải nghĩa từ " lẫm liệt" bảng phụ đèn chiếu ? Em thấy: Hùng dũng, oai nghiêm, lẫm liệt thay cho khơng ?Vì ? - T lẫm liệt người anh hùng - T hùng dũng - T oai nghiêm -> Trong trường hợp ,ba từ thay cho - Vì chúng không làm cho nội dung thông báo ( nội dung miêu tả) sắc thái ý nghĩa ( trang trọng ) câu thay đổi-> Từ đồng nghĩa ?Lấy vd khác? - Trung thực : Thật thà, thẳng thắn - Dũng cảm: Can đảm, cảm ?Em có nhận xét cách giải thích nghã từ :"Nao núng "?( Giống từ lẫm liệt) Gv: Ngồi hai cách trên, có cách thứ ba ? Hãy nhân xét cách giải thích nghĩa từ sau? - Cao thượng : Không nhỏ nhen, ti tiện, đê hèn, hèn hạ lèm nhèm - Sáng sủa : không tối tăm, hắc ám, âm u, u am , nhem nhuốc - Nhẵn nhụi : Sù sì, nham nhở, mấp mơ, lổm nhổm, lởm chởm ?Vậy từ việc phân tích vd em thấy có cách giải thích nghĩa từ GV: tồn nội dung nằm ghi nhớ sgk/33 ? Từ ví dụ em rút có giải nghĩa từ cách nào? GV đưa VD để HS làm (BT4/36) ? Em giải nghĩa từ sau cách học? - Giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất để lấy nước - Rung rinh: chuyển động qua lại, nhẹ nhàng, liên tiếp 63 - Từ “Tập quán”:…… -> giải thích trình bày khái niệm mà từ biểu thị -Từ “lẫm liệt”:… “ nao núng”:… ->đưa từ đồng nghĩa (trái nghĩa) Từ “Cao thượng”: Không nhỏ nhen, ti tiện, đê hèn, hèn hạ lèm nhèm -> giải thích cách đa từ Mẫu - Hèn nhát: thiếu can đảm đến mức đáng khinh trái nghĩa với từ cần giải thích bỉ * Ghi nhớ- SGK 3.Hoạt động luyện tập: Bài tập 1: * Mục tiêu: HS hiểu cách giải thích nghĩa từ * Nhiệm vụ: Hs nghe câu hỏi, làm BT * Phương thức thực hiện: HĐ nhóm cặp đơi * u cầu sản phẩm: phiếu học tập; ghi * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: + HS đọc yc bt + HS thảo luận nhóm : Nhóm 1: Trình bày khái niệm mà biểu thị Nhóm 2: Đưa từ đồng nghĩa trái nghĩa HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: - Nghe làm bt - GV hướng dẫn HS - Dự kiến sản phẩm - Nhóm 1: Trình bày khái niệm mà biểu thị: Tập quán, lạc hầu, sính lễ, tàn quân, sứ giả - Nhóm 2: Đưa từ đồng nghĩa trái nghĩa: Hoảng hốt, phong, ghẻ lạnh, chứng giám Bài tập 2/36: * Mục tiêu: HS hiểu nghĩa từ * Nhiệm vụ: Hs nghe câu hỏi, làm BT * Phương thức thực hiện: HĐ nhóm cặp đơi * u cầu sản phẩm: phiếu học tập; ghi * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: + HS đọc yc bt + HS thảo luận nhóm :Mỗi nhóm tìm từ thích hợp với nghĩa từ cho sẵn HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: - Nghe làm bt - GV hướng dẫn HS - Dự kiến sản phẩm: + Nhóm a – Học tập + Nhóm 3: c – Học hỏi + Nhóm 2: b – Học lỏm + Nhóm 4: d – Học hành Bài tập 3.36 * Mục tiêu: HS hiểu nghĩa từ * Nhiệm vụ: Hs nghe câu hỏi, làm BT * Phương thức thực hiện: HĐ nhóm cặp đơi * u cầu sản phẩm: phiếu học tập; ghi * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: + HS đọc yc bt 64 Mẫu + HS thảo luận nhóm :Mỗi nhóm tìm từ thích hợp với nghĩa từ cho sẵn HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: - Nghe làm bt - GV hướng dẫn HS - Dự kiến sản phẩm: + Nhóm 1: a – Trung bình + Nhóm 3: c- Trung niên + Nhóm 2: b – Trung gian *Bài tập 5/36 * Mục tiêu: HS hiểu nghĩa từ văn cảnh cụ thể * Nhiệm vụ: Hs nghe câu hỏi, làm BT * Phương thức thực hiện: HĐ nhóm nhóm * Yêu cầu sản phẩm: phiếu học tập; ghi * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: + HS đọc yc bt + HS thảo luận nhóm : ? Đọc truyện « Thế khơng » cho biết nghĩa từ « » nhân vật Nụ có khơng ? HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: - Nghe làm bt - GV hướng dẫn HS - Dự kiến sản phẩm: - Nghĩa từ “mất” nhân vật “Nụ” hiểu có nghĩa: khơng biết đâu - Nghĩa thơng thường từ “mất”: Khơng sở hữu, khơng có, khơng thuộc => Cách biểu thị nhân vật Nụ không Hoạt động vận dụng: * Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức học áp dụng vào sống thực tiễn * Nhiệm vụ: HS vận dụng kiến thức học phói từ để trả lời câu hỏi GV * Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân * Sản phẩm: Câu trả lời HS * Cách tiến hành: Gv chuyển giao nhiệm vụ cho HS: - Tìm văn “Thánh Gióng” số từ ngữ khó giải thích HS tiếp nhận thực nhiệm vụ Hoạt động tìm tòi mở rộng: * Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức học * Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ * Phương thức hoạt động: cá nhân * Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời HS vào * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: + Đọc yêu cầu + Về nhà suy nghĩ trả lời - Học thuộc mục ghi nhớ SGK - Tra từ điển tiếng Việt để hiểu thêm nghĩa từ 65 Mẫu - HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: Thày cô liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có trọn đủ năm Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 66 Mẫu 67 ... phẩm: a Nhóm 1: Văn tự b Nhóm 2: Văn miêu tả c Nhóm 3: Văn nghị luận d Nhóm 4: Văn biểu cảm đ Nhóm 5: Văn thuyết minh Bài * Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết PTBĐ, xác định lý giải PTBĐ văn cụ thể *... thuộc kiểu văn nào? Vì em biết? HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: - Nghe làm bt - Trao đổi nhóm cặp - Dự kiến sản phẩm: b Bài tập - Văn HC – CV - Văn tự - Văn miêu tả - Văn thuyết minh - Văn biểu cảm... tập: Bài 1: a Nhóm 1: Văn tự b Nhóm 2: Văn miêu tả c Nhóm 3: Văn nghị luận d Nhóm 4: Văn biểu cảm đ Nhóm 5: Văn thuyết minh Bài - Truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên” thuộc kiểu văn tự - Vì: Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Văn 6 phát triển năng lực soạn 5 hoạt động, Giáo án Văn 6 phát triển năng lực soạn 5 hoạt động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn