Sử dụng các điều khiển nâng cao Excel để xây dựng chương trình ứng dụng trong xây dựng

4 27 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 03:29

Bài viết này đề cập tới các điều khiển (Control) nâng cao trong Excel. Khả năng của chúng trong xây dựng các chương trình trong lĩnh vực xây dựng giống như các phần mềm chuyên nghiệp. KHOA HC & CôNG NGHê S dng cỏc iu khin nâng cao Excel để xây dựng chương trình ứng dụng xây dựng Use of advanced controls in Excel to build construction application programs Phan Tự Hướng Tóm tắt Excel phần mềm mạnh mẽ giải nhiều toán từ đơn giản đến phức tạp Cho dù có nhiều phần mềm chuyên ngành Xây dựng giải hết yêu cầu thực tiễn Tuy nhiên hầu hết khai thác mức độ giới hạn tiềm Excel lớn Do việc áp dụng kiến thức nâng cao Excel giúp người sử dụng làm việc chủ động, hiệu Bài báo đề cập tới điều khiển (Control) nâng cao Excel Khả chúng xây dựng chương trình lĩnh vực xây dựng giống phần mềm chuyên nghiệp Từ khóa: Excel, điều khiển nâng cao, chương trình ứng dụng, xây dựng Abstract Excel is powerful software that can calculate many works from simple to complex Although there are many software specialized in Construction but can not calculate all the practical requirements However, most of us are only exploiting to a limited extent, despite the great potential of Excel Therefore, the advanced application in Excel will help users to work more effectively This article deals with advanced controls in Excel Their ability to build programs in Excel is the same as professional software Key words: Excel, advanced control, application program, construction ThS Phan Tự Hướng Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa xây dựng Điện thoại: 0913532322 Giới thiệu điều khiển nâng cao Excel Các điều khiển nâng cao Excel (Spin, Scroll bar, TextBox,…) bảng tính cho phép sử dụng chuột để chọn hay nhập liệu chuyên nghiệp, giống sử dụng phần mềm chuyên dụng Ứng dụng kết hợp với định dạng bảng tính, “Conditonal Formatting” (CF) “Data Validation” (DV) đạt hiệu cao! Thông thường, tab Developer bị ẩn cài đặt Developer chứa ứng dụng nâng cao Excel Group Controls chứa nhóm điều khiển gồm “Form Controls” “ActiveX Controls” (hình 1) Bài báo đề cập tới đối tượng “Form Controls” “Form Controls” chứa nhiều điều khiển giống cơng cụ xây dựng phần mềm Gồm có Button, Label, “Combo Box”, “Check Box”, “List Box”, “Option Button”, Spinner Chúng xây dựng trực tiếp lên bảng tính đối tượng đồ họa thơng thường (hình 2) Chúng quan hệ trực tiếp với bảng tính, mà nhiều trường hợp khơng cần phải sử dụng lập trình (số hình 2) Đó mạnh “Form Controls” Hơn nữa, chúng dễ dàng xây dựng “Dialog Sheet”, Form điều khiển riêng biệt Excel (hình 3) “Dialog Sheet” giúp nhập liệu, kiểm soát liệu tốt (hình 10) Một số điều khiển Form Controls “Form Controls” chứa số điều khiển mơ tả bảng Bảng Mơ tả điều khiển “Form Controls” Điều khiển Hình ảnh Điều khiển Combo Box List Box Check Box Option Button Spinner Scroll Bar Hình ảnh 2.1 Xây dựng điều khiển bảng tính Chúng ta vẽ, thay đổi kích cỡ, chép điều khiển cách dễ dàng Đối tượng vẽ xong, di chuyển chuột có hình bàn tay (số hình 2) 2.2 Các thuộc tính điều khiển Ngày nhận bài: 30/5/2017 Ngày sửa bài: 15/6/2017 Ngày duyệt đăng: 05/10/2018 38 Khi chọn “Format Control” (số hình 2), cửa sổ “Format Control” hình Thuộc tính “Form Controls” có sáu phần “Colors and Lines”, Size, Protection, Properties, “Alt Text” Control Các thuộc tính đầu nhìn chung giống Thuộc tính Control tùy thuộc vào loại điều khiển, điều khiển T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG làm việc đối tượng 2.3 Liên kết điều khiển bảng tính từ Control Phần lớn điều khiển liên kết trực tiếp với worksheet thông qua ô liên kết (Cell link) Do đó, khai thác chức để điều khiển bảng tính nhờ số hàm hàm If, Index, Lookup, Vlookup, Offset hay thiết lập CF, DV - Với điều khiển “Option Button”: dùng hàm If lồng để xác định tên đối tượng chọn tương ứng với số thứ tự liên kết (hình 8) Cơng thức F12: = IF(C12=1,”Nam”,IF(C12= 2,”Nữ”,”Khơng rõ”)) Hình Các điều khiển “Form Controls” (1) “ActiveX Controls” (2) - Với điều khiển “Check Box”: kết lựa chọn thể ô liên kết C13, C14 (giá trị TRUE FALSE) Dựa vào giá trị ta sử dụng CF để thiết lập định dạng ô muốn điều khiển F13, F14 (hình 9) - Với điều khiển “List Box” “Combo Box”: sử dụng hàm Index để xác định giá trị chọn Hình thể kết xác định tên học sinh, ngôn ngữ chọn cho ô F15 F16 Xây dựng chương trình ứng dụng Excel Ứng dụng tốn xây dựng biểu đồ thí nghiệm cắt phẳng trục phòng (hình 10) Tập tin gồm sheet sau: Hình Thơng tin điều khiển “Name Box” “Formula Bar” - CSDL (hình 15 trái): Chứa bảng tra gốc danh sách cán thí nghiệm (đặt tên CBTN), số hiệu máy cắt (đặt tên MC) - Dialog1: “Dialog Form” xây dựng ứng dụng bên trong, thuận lợi cho việc nhập liệu xử lý liệu - Result: Kết thực Bảng xây dựng hoàn chỉnh cho việc nhập liệu từ Form tính tốn, vẽ biểu đồ Để xác định hệ số biến dạng vòng ứng biến (khác với máy cắt), sử dụng hàm Offset (ơ E12 hình 11) Với thí nghiệm cắt phẳng, dễ dàng xác định sức kháng cắt nhờ hàm liên quan đến “phương pháp bình phương nhỏ nhất” Linest, Intercept Để tự động hóa cao hơn, sử dụng lập trình VBA cho việc hiển thị Form gán giá trị từ ô Form vào (hình 12) Ví dụ dòng lệnh dòng số copy ký hiệu hố khoan từ Form (nằm “Edit Box 21”) vào C6 Hình “Dialog Sheet” tạo cửa sổ “Form Controls” Hình 13 giao diện bảng tính sức chịu tải cọc Loại cọc, phương pháp thi công, mác bê tông tạo danh sách DV để lựa chọn Các tính quan trọng đặt Name để dễ quản lý thay địa Ví dụ Ab tính tiết diện mũi cọc (hình 13) việc lạm dụng phần mềm chuyên ngành làm nhiều nhà thiết kế thụ động, hạn chế khả tư duy, phân tích tình Excel giúp sinh viên kỹ sư ngành xây dựng làm việc chủ động, sáng tạo nâng cao lực chuyên môn Kết luận Excel phần mềm sử dụng phổ biến nhiều lĩnh vực, đặc biệt xây dựng Hiện Cho đến nay, việc nghiên cứu sử dụng Excel trường Đại học phần lớn dừng kiến thức Các tài liệu chuyên sâu hướng dẫn cách bản, đầy đủ Do vậy, cần có quan tâm nhà khoa học nhiều ngành nghề./ S¬ 32 - 2018 39 KHOA HC & CôNG NGHê Hỡnh Cửa sổ thuộc tính Control điều khiển “Option Button” Hình Cửa sổ thuộc tính Control điều khiển “Check Box” Hình Cửa sổ thuộc tính Control điều khiển “List Box” Hình Cửa sổ thuộc tính Control điều khiển “Combo Box” Hình Xác định đối tượng “Option Button” nhờ hàm If Hình Sử dụng hàm Index với điều khiển “List Box” “Combo Box” 40 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG Hình 11 Hệ số biến dạng tương ứng với máy cắt Hình 10 Giao diện chương trình thí nghiệm cắt phẳng đất phòng Hình 12 Thủ tục VBA (rút gọn) giúp nhập liệu tối ưu Hình 13 Bảng tính sức chịu tải cọc Excel T¿i lièu tham khÀo Phan Tự Hướng Bài giảng ứng dụng Excel Địa chất cơng trình Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, 2010 Phan Tự Hướng Ứng dụng ngôn ngữ VBA Excel để giải số tốn Địa chất cơng trình Tạp chí khoa học Mỏ - Địa chất, 2006 Phan Tự Hướng Ứng dụng ngơn ngữ lập trình VBA Excel để tự động hố tính tốn xử lý thống kê tiêu lý đất dính Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường - Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2007 Phan Tự Hướng, 2012- 2015 Tài liệu “Excel nâng cao” dành cho Ban kinh tế xây dựng - Tập đồn Vingroup, Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục S.S.G (Wellspring) đơn vị tập đoàn CapitaLand Hà Nội Gunthar Pangaribuan 2015 An Introduction to EXCEL for Civil Engineers функций MathCad 2015 S¬ 32 - 2018 41 ... muốn điều khiển F13, F14 (hình 9) - Với điều khiển “List Box” “Combo Box”: sử dụng hàm Index để xác định giá trị chọn Hình thể kết xác định tên học sinh, ngôn ngữ chọn cho ô F15 F16 Xây dựng chương. .. cho ô F15 F16 Xây dựng chương trình ứng dụng Excel Ứng dụng toán xây dựng biểu đồ thí nghiệm cắt phẳng trục phòng (hình 10) Tập tin gồm sheet sau: Hình Thơng tin điều khiển “Name Box” “Formula Bar”... phân tích tình Excel giúp sinh viên kỹ sư ngành xây dựng làm việc chủ động, sáng tạo nâng cao lực chuyên môn Kết luận Excel phần mềm sử dụng phổ biến nhiều lĩnh vực, đặc biệt xây dựng Hiện Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng các điều khiển nâng cao Excel để xây dựng chương trình ứng dụng trong xây dựng, Sử dụng các điều khiển nâng cao Excel để xây dựng chương trình ứng dụng trong xây dựng

Từ khóa liên quan