Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư công ty cổ phần bao bì Hải Cường

43 23 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 03:29

Mục tiêu của báo cáo là đầu tự mặt bằng và trang bị máy móc thiết bị tạo ra sản phẩm bao bì, may bảo hộ lao động đáp ứng nhu cầu hiện nay và hướng đến xuất khẩu. Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường MỞ ĐẦU 1. Sự hình thành dự án và cần thiết thành lập báo cáo Trước nhu cầu về số lượng bao bì của các cơng ty: Cty TNHH CBTS XNK   Phú Cường, Cty CP CBTS XK Minh Hải, CTY TNHH CBTS XNK Kiên Cường,  Cty CP TPTS XNK Cà Mau, Cty CP CBTS XK Việt Cường và các cơ  sở  sản  xuất khác. Chúng tơi mạnh dạn đầu tư  xây dựng mới Cơng ty cổ  phần bao bì  Hải Cường để  đáp  ứng nhu cầu đó. Đồng thời vươn xa hơn nữa ra thị  trường   ngồi tỉnh trong lĩnh vực sản xuất bao bì cho ngành thủy sản Việc đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế  ­ xã hội thì u cầu bảo vệ  mơi   trường ln được song hành. Các dự  án đầu tư  có  ảnh hưởng đến mơi trường   nhất thiết phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường (ĐTM). Đó  là điều kiện cần để đảm bảo phát triển bền vững. Cơng ty Cổ phần bao bì Hải  Cường tiến hành lập ĐTM nhằm phân tích, dự báo, đánh giá các tác động và nêu  ra giải pháp xử  lý, giảm thiểu các tác động tiêu cực. ĐTM là cơ  sở  pháp lý và   khoa học để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ mơi trường kiểm tra giám sát  cơng tác bảo vệ  mơi trường khi tiến hành xây dựng và các hoạt động sau này  của dự án 2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật Các văn bản pháp luật gồm: ­ Luật Bảo vệ mơi trường đã được Quốc hội thơng qua ngày 25/11/2005 ­ Nghị  định 80/2006/NĐ­CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ  Nước Cộng   Hồ Xã Hội Chủ  Nghĩa Việt Nam về  việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi  hành một số điều của Luật Bảo vệ Mơi trường ­ Thơng tư  08/2006/TT­BTN&MT ngày 08/09/2006 của Bộ  Tài ngun &   Mơi trường hướng dẫn về  đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động  mơi trường và cam kết bảo vệ mơi trường ­ Các tiêu chuẩn mơi trường Việt Nam Ngồi các văn bản pháp lý, các phương pháp được sử  dụng để  đánh giá   như: thống kê, so sánh và các số liệu thu thập được từ khảo sát thực tế nơi xây  dựng dự án 3. Tổ chức thực hiện Để  thực hiện báo cáo ĐTM Cty Cổ  phần bao bì Hải Cường kết hợp với   Văn phòng Đăng ký Quyền sử  dụng Đất tỉnh Cà Mau để  hồn thiện nội dung.  Ngồi ra, còn tham khảo ý kiến của các ngành liên quan             Trang 1 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường CHƯƠNG I MƠ TẢ SƠ LƯỢC DỰ ÁN 1.1 Tên dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI CƯỜNG 1.2 Chủ dự án CTY TNHH CBTS XNK PHÚ CƯỜNG 1.3 Vị trí của dự án Địa điểm thực hiện dự án: Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Tp Cà Mau, tỉnh Cà  Mau ­ Phía Đơng giáp đất nơng nghiệp và nhà máy điện Diesel ­ Phía Tây giáp đất nơng nghiệp và trạm trộn bêtơng ­ Phía Nam giáp Quốc lộ 1A ­ Phía Bắc giáp đất nơng nghiệp 1.4 Nội dung cơ bản của dự án 1.4.1 Quy mơ Xây dựng mới các phân xưởng sản xuất và cơ sở hạ tầng trang thiết bị sản   xuất bao bì và may bảo hộ lao động. Dự  án triển khai trên diện tích 9.894,0 m2  và 133,9 m2 sử dụng làm bến nhập xuất hàng hố 1.4.2 Các hạng mục cơng trình Các hạng mục cơng trình chính của dự án gồm: ­ Cải tạo nâng cấp nhà xưởng sản xuất, diện tích 1.894 m2 ­ Xây dựng nhà xưởng tạo sóng, diện tích 453,6 m2 ­ Xây dựng xưởng bảo hộ lao động, diện tích 212,5 m2 ­ Xưởng sửa chữa 473 m2, xưởng hố chất 306 m2 1.4.3 Các cơng trình phụ trợ Khu hành chính 207,0 m2, cải tạo khu tập thể 262,0 m2, nhà bảo vệ, nhà xe,  đường nội bộ, cải tạo và xây mới hàng rào 203m, điện, nước, cây xanh…             Trang 2 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường 1.4.4 Danh mục các thiết bị máy móc và hố chất sử dụng Các thiết bị máy móc mà chúng tơi sử dụng, được thể hiện ở bảng sau: TT 10 11 12 13 DANH MỤC ĐVT SỐ LƯỢNG Máy dợn sóng nền Bộ Lò hơi 01 tấn Bộ Máy in thùng 4 màu hệ Flexo Bộ Máy cắt khe Bộ Xe nâng giấy cuồng Chiếc Máy dán thùng Cái Máy cột dây Cái Máy khắc chữ Cái Máy chụp ảnh A1 Bộ Phương tiện vận chuyển Chiếc Máy thổi túi PE Bộ Máy cắt lằn xả biên Bộ Dây chuyền may đồ bảo hộ lao động Bộ (Nguồn: Dự án đầu tư xây dựng Cty bao bì Hải Cường) Dự  án sử  dụng các máy móc, thiết bị  mới hồn tồn; một số  ít thiết bị  đã  qua sử dụng với tình trạng kỹ thuật 85% Các hố chất sử dụng trong sản xuất khơng nhiều, gồm các dạng sau: TT Danh mục Ghi chú Mực in Dạng lỏng Bột Loại kết hợp với nước để tạo hồ  dán (Nguồn: Dự án đầu tư xây dựng Cty bao bì Hải Cường) 1.4.5 Mơ tả dây chuyền sản xuất Sản xuất thùng carton: Tiếp nhận ngun liệu (giấy)      khâu dợn sóng              Cắt                 B ế,   in, Đóng dán Thành phẩm Cơng suất: 6.607.055 thùng/năm Sản xuất túi PE: Pha kéo Mẽ nhiệt Ống tre gió Cắt ép Thành phẩm             Trang 3 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường Tiếp nhận ngun liệu (hạt PE) Cơng suất: tổng khối lượng túi PE là 336.960 kg/năm và 7.789.824 hộp PE Sản xuất bảo hộ lao động: Ngun liệu (vải)           cắt, vắt sổ, may, thùa phi, đươm nút         sản   phẩm Cơng suất: 15.000 bộ/năm 1.5 Mục tiêu dự án Đầu tư mặt bằng và trang bị máy móc thiết bị tạo ra sản phẩm bao bì; may   bảo hộ lao động đáp ứng nhu cầu hiện nay và hướng đến xuất khẩu 1.6 Tiến độ thực hiện Khởi cơng và hồn thành trong năm 2007             Trang 4 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MƠI TRƯỜNG VÀ KINH  TẾ ­ XàHỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Địa hình ­ địa chất Địa hình khu vực Cà Mau tương đối bằng phẳng, đây là đặc trưng chung của   vùng Đồng Bằng Sơng Cửu Long. Qua tham khảo số  liệu của các dự  án xây  dựng trong khu vực thành phố  Cà Mau, độ  cao trung bình dao động từ  0,1  ÷ 0.8m Dựa trên kết quả khảo sát của Xí nghiệp khảo sát Thiết kế, địa chất khu vực  thành phố Cà Mau có những điểm sau: ­ Đất có nguồn gốc sơng biển hổn hợp, nền đất được cấu tạo bởi trầm tích   có tuổi Holoxen trung thượng phía trên, phía dưới có nguồn gốc sơng biển hỗn   hợp tuổi  Holoxen sớm ­ Cấu tạo các lớp đất khu vực thành phố Cà Mau từ trên xuống gồm: +   Lớp   bùn   sét   có   bề   dày   khoảng   17­18m,   cường   độ   chịu   tải   R=0,5­ 1kg/cm2 +   Kế       lớp   sét   có   bề   dày   chưa   xác   định,   cường   độ   chịu   tải  R=3kg/cm2 + Riêng tuyến đường Ngơ Quyền: trên là lớp sét yếu dày khoảng 24m, kế  dưới là lớp sét dẻo với chiều dayy lớn hơn 8m 2.1.2 Nhiệt độ Theo số liệu thống kê, nhiệt độ trung bình tại khu vực Cà Mau hàng năm cao  27,60C, biên độ dao động nhỏ hơn 3,40C. Diễn biến nhiệt độ trong các năm gần  đây như sau: Bảng 2.1: Diễn biến nhiệt độ các tháng trong những năm 2001­2005 (O0C) 2001 26,4 26,7 27,6 28,2 28,2 2002 26,5 26,8 27,9 29,2 28,6 2003 26,3 26,5 27,9 29,7 29,7 2004 26,3 26,1 28,3 29,7 28,6 27, 27, 28, 28, 27, 28, 28, 27, 27, 27, 27, 28, 27, 27, 27, 27, 10 11 12 26,8 27,2 26,9 Cả  năm 27,3 27,2 26,7 26,8 27,6 28,0 27,5 27,7 27,8 27,0 27,7 26,1 27,6             Trang 5 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường 2005 26,8 26,0 27,7 29,3 29,0 28, 27, 28, 27, 27,6 27.4 25,8 27,6 (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Cà Mau) 2.1.3 Độ ẩm Độ   ẩm tương đối trung bình trong các năm gần đây cao 82% và thường đạt  cao nhất vào tháng 10 là 88%, thấp nhất vào tháng 3 là 73% Bảng 2.2:  Diễn biến độ   ẩm tương đối trung bình trong các năm 2001­2005  (%)  Tháng Năm 2001 2002 2003 2004 2005 10 11 12 80 81 74 76 78 79 79 75 76 79 78 79 74 76 77 80 79 73 75 75 84 82 76 83 80 86 85 84 82 82 84 81 83 87 87 85 85 86 84 84 84 84 86 86 83 88 86 83 87 85 83 80 84 83 82 82 77 81 78 84 Cả  năm 83 82 80 81 81 (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Cà Mau) 2.1 4 Số giờ nắng Cà Mau nằm trong khu vực có số giờ nắng trung bình khá cao khoảng 2.324   giờ. Trong năm, tháng 03 có số  giờ  cao nhất đạt 276 giờ /tháng, tháng 07 có số  giờ nắng thấp nhất 134 giờ/tháng Bảng 2.3: Số giờ nắng trong những năm gần đây Năm 2001 2002 2003 2004 2005 Số giờ nắng cả năm (giờ) 2.148,7 2.507,6 2.317,7 2.321,7 2.324,2 (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Cà Mau) 2.1.5 Lượng mưa Khu vực Cà Mau chịu  ảnh hưởng của gió mùa nên lượng mưa hàng năm  cao. Mùa mưa kéo dài từ  tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa chiếm tới 91%,   trong giai đoạn này cường độ  cao nhất là 541mm (08/2002). Trong khi mùa khô   từ  tháng 11 đến tháng 05 năm sau, lượng mưa chỉ  chiếm 9%, cường độ  thấp  nhất 0,4 mm (04/2002) Bảng 2.4: Lượng mưa (mm) tại Cà Mau Mùa mưa (05­11) Mùa khơ (11­05)             Trang 6 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường Năm Lượng mưa Tỉ lệ   (%) Lượng mưa Tỉ lệ (%) 2001 2339 89 291 11 2002 1989 83 408 13 2003 2273 98 55 2004 2426 97 65 2005 2059 91 204 (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Cà Mau) Cả  năm 2630 2397 2328 2491 2263 2.1.6 Chế độ gió Trong năm có hai hướng gió chính, từ  tháng 11 – 05 hướng gió Đơng Bắc   chiếm  ưu thế, tốc độ  trung bình 3,3 m/s, vận tốc tức thời đạt 28,0 m/s. Các   tháng còn lại có hướng gió chính là Tây – Nam tốc độ  trung bình 1,8 m/s giai  đoạn này trùng với thời gian mưa nhiều trong năm, tháng 05 – 11 2.1.7 Chế độ thủy văn Cà Mau với hệ  thống sơng ngòi chằng chịt và có hai phía giáp biển (đơng,   tây). Đây là một lợi thế về mặt giao thơng, thủy lợi…khu vực thực hiện dự án   có Kinh sáng Cà Mau ­ Bạc Liêu. Chế  độ  thủy văn khu vực Cà Mau chịu  ảnh   hưởng của chế độ triều biển phía Đơng, bán nhật triều 2.2 Điều kiện kinh tế ­ xã hội 2.2.1 Dân số Dân số  thành phố  Cà Mau đến năm 2005 là 202.471 người, mật độ  trung   bình 826 người/km2. Dân số hoạt động trong ngành thủy sản chiếm phần lớn, ít  nhất là trong lĩnh vực xây dựng. Tại khu vực thực hiện dự án, dân cư  có chiều   hướng gia tăng nhanh (gia tăng cơ  học) do có sự  hình thành các nhà máy chế  biến thủy hải sản 2.2.2 Cơ sở hạ tầng – giao thơng * Khả năng cung cấp điện – thơng tin liên lạc Khu vực đã có mạng điện quốc gia phục vụ  đáp  ứng được nhu cầu phát  triển kinh tế ­ xã hội của tỉnh Về thơng tin liên lạc, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hiện nay, có đường dây  cáp   ngầm       nhà   cung   cấp   dịch   vụ   viễn   thông   như:   Vinaphone,   VMS  MobiPhone, Viettel,…cung cấp các dịch vụ đa dạng             Trang 7 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường * Nước Khu vực dự  án hiện nay chưa có mạng lưới cấp nước đơ thị. Để  đáp ứng  nhu cầu nước sinh hoạt, cơng ty chúng tơi sử dụng nguồn nước ngầm từ giếng   khoan * Giao thơng Địa điểm thực hiện dự  án có Quốc lộ  1A đi qua, đây là tuyến giao thơng  quan trọng của tỉnh Cà Mau với bên ngồi. Bên cạnh đó Kinh sáng Cà Mau­Bạc  Liêu cũng góp phần đáng kể đến giao thơng và vận chuyển hàng hố 2.2.3 Nơng nghiệp Đây là vùng đất nhiễm mặn tạm thời nên hoạt động nơng nghiệp kém phát   triển. Vào thời kỳ đầu mùa mưa, một số  nơi tận dụng nước mưa để  rửa phèn,  rửa mặn, trồng các lồi rau củ phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Những hộ có điều   kiện lên mương líp, cải tạo đất thì trồng được quanh năm, nhưng chỉ ở quy mơ  gia đình Chăn ni cũng dừng lại ở quy mơ nơng hộ Ni trồng thủy sản, trên tồn thành phố đất ni tơm chiếm trên 60% tổng   diện tích đất tự  nhiên. Bên cạnh đó diện tích ni tơm cơng nghiệp cũng tăng.  Tuy nhiên sản lượng tơm ni cơng nghiệp hàng năm khơng cao 2.2.4 Thương mại và dịch vụ Các cơ  sở  kinh doanh lớn nhỏ  tập trung tại trung tâm, kinh doanh   nhiều  lĩnh vực khác nhau, đáng kể  nhất vẫn là hoạt động của các nhà máy chế  biến  thủy hải sản 2.2.5 Y tế và giáo dục Theo số  liệu tham khảo từ  các ngành liên quan, tình hình y tế  và giáo dục   ngày càng được nâng cao và đáp ứng được yêu cầu cho sự phát triển xã hội 2.3 Hiện trạng mơi trường nền 2.3.1 Mơi trường khơng khí a. Chất lượng khơng khí             Trang 8 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường Để  đánh giá chất lượng khơng khí xung quanh cho một khu vực đòi hỏi  phải lấy mẫu, phân tích nhiều thơng số trong khoảng thời gian nhất định. Trong   điều kiện giới hạn chúng tơi lựa chọn một số thơng số tiêu biểu như sau: Bảng2.5: Chất lượng mơi trường khơng khí tại khu vực dự án TT chỉ tiêu Phương pháp đo Kết quả  TCVN 5937 :  TCVN 5938 :  (µg/m3) 2005 2005 HF Máy OLDHAM 167 20(trung bình 1  giờ) SO2 Máy OLDHAM 267 350 (trung  bình 1 giờ) CO Máy OLDHAM 30.000 (trung  bình 1 giờ) H2S Máy OLDHAM 1.414 42(trung bình 1  giờ) HCl Máy OLDHAM 152 60(trung bình  24 giờ) NH3 Máy OLDHAM 200(trung bình  1 giờ) Bụi Máy OLDHAM 360 300 (trung  bình 1 giờ) (Nguồn: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng Đất tỉnh Cà Mau) Vị trí đo: ấp Cây Trâm, Xã định Bình, Tp. Cà Mau, ngày 16/4/2007 TCVN 5937 : 2005 Chất lượng khơng khí – Tiêu chuẩn chất lượng khơng  khí xung quanh TCVN 5938 : 2005 Chất lượng khơng khí xung quanh ­ Nồng độ tối đa cho  phép của một số chất độc hại trong khơng khí xung quanh Nhận xét: Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng khơng khí nơi đây có   biểu hiện ơ nhiễm. Giá trị các thơng số đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần,   có NH3, CO, SO2 thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Điều này có thể  lý giải do   điểm đo mẫu gần trục lộ  giao thơng và nhất là cạnh nhà máy điện Diesel Cà   Mau. Đây là hai nguồn có khả  năng gây ơ nhiễm mơi trường khơng khí xung  quanh b. Tiếng ồn Để  xác định mức  ồn nền chúng tơi thực hiện đo nhanh tại khu vực thực   hiện dự án, kết quả như sau:             Trang 9 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án đầu tư Cơng ty cổ phần bao bì Hải Cường Bảng 2.6: Mức ồn tại khu vực thực hiện dự án Thời gian đo Mức ồn (Khu vực 3) Thiết bị đo 09 giờ, 16/4/2005 62 – 73 LA215 TCVN 5949 : 1998 75 (Nguồn: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng Đất tỉnh Cà Mau) Vị trí đo: ấp Cây Trâm, Xã định Bình, Tp. Cà Mau, ngày 16/4/2007 TCVN 5949 : 1998 Âm học ­ Tiếng ồn khu vực cơng cộng và dân cư ­ Mức   ồn tối đa cho phép Kết quả  đo thực tế  cho thấy mức  ồn nền khu vực khơng vượt q tiêu  chuẩn cho phép 2.3.2 Mơi trường nước a. Nước mặt Kết quả phân tích một số chỉ tiêu tiêu biểu phản ánh chất lượng nước mặt   tại khu vực thực hiện dự án, kết quả như sau: Bảng 2.7: Chất lượng nước mặt TT Chỉ  tiêu pH Nhiệt  độ Độ đục DO BOD5 Chỉ số  Pemang anat Colifor m EC Đơn  vị ­ C Phương pháp thử Máy TOA–WQC–22A Máy TOA–WQC–22A NTU mg/l mg/l Máy TOA–WQC–22A Máy TOA–WQC–22A Thiết   bị   đo   BOD­ OXITOP mgO2/l TCVN 6186­1996 mg/l TCVN 6187­2­1996 mS/m Máy TOA–WQC–22A Kết quả NM1 NM2 7,4 6,52 31,4 28,4 TCVN 5942 : 1995 A B 6,0­8,5 5,5­9,0 ­ ­ 354 9,65 16 17 7,35 6,0 20,0 >6,0 6,0 80,0 >2,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư công ty cổ phần bao bì Hải Cường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư công ty cổ phần bao bì Hải Cường, 1 Đối với các tác động xấu, Trong quá trình sản xuất, bụi phát sinh tại các phân xưởng sản xuất thùng carton và xưởng may bảo hộ lao động. Vì nguồn này có chứa các hạt có kích thước rất nhỏ nếu không xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lao động và môi trường không khí. Chúng t, CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG,CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, 2 Chương trình quản lý và giám sát môi trường, 1 Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn