Báo cáo: Công nghệ chế tạo bao bì - rót bia vào bao bì

67 22 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 03:22

Báo cáo Công nghệ chế tạo bao bì - rót bia vào bao bì gồm các nội dung chính như: Giới thiệu chung về bia và rượu, công nghệ chế tạo bao bì - rót bia vào bao bì, công nghệ chế tạo bao bì rót rượu vào bao bì. Mời các bạn cùng tham khảo! Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIA VÀ RƯU I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIA 1.1 Yêu cầu bao bì bia 1.1.1 Vi sinh vaät 1.1.2 Oxy 1.1.3 Nhiệt độ 1.1.4 Aùnh saùng 1.2 Sơ lược lòch sử phát triển bao bì bia 1.3 Phân loại bao bì bia 11 1.3.1 Theo vật liệu làm bao bì 11 1.3.2 Theo dạng sản phẩm 12 II GIỚI THIỆU CHUNG VỀ RƯU VANG 13 2.1 Giới thiệu rượu vang 13 2.2 Phân loại bao bì rượu 14 2.2.1 Theo vật liệu làm bao bì 15 2.2.2 Theo dạng sản phẩm 21 CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BAO BÌ - RÓT BIA VÀO BAO BÌ I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHAI THỦY TINH – RÓT BIA VÀO CHAI 24 1.1 Công nghệ chế tạo chai thủy tinh 24 1.1.1 Nguyên liệu 24 1.1.2 Qui trình công nghệ 24 1.1.3 Khuyết tật sản phẩm 26 1.1.4 Trang trí cho chai thuûy tinh 27 1.2 Công nghệ rót bia vào chai thuûy tinh 29 1.2.1 Quy trình công nghệ 29 1.2.2 Giải thích quy trình công nghệ 30 II CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LON NHÔM – RÓT BIA VÀO LON 40 2.1 Công nghệ chế tạo lon nhôm 41 2.2.1 Nguyên liệu 41 2.2.2 Quy trình công nghệ 41 Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào 2.2.3 Khuyết tật sản phẩm 45 2.2.4 Trang trí cho lon nhoâm 45 2.2 Công nghệ rót bia vào lon nhoâm 47 2.2.1 Quy trình công nghệ 47 2.2.2 Giải thích quy trình công nghệ 47 CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BAO BÌ - RÓT RƯU VÀO BAO BÌ I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NÚT BẦN – RÓT RƯU VÀO CHAI THỦY TINH 50 1.1 Công nghệ chế tạo nút bần 50 1.1.1 Giới thiệu 50 1.1.2 Công nghệ chế tạo nút baàn 51 1.2 Công nghệ rót rượu vào chai thủy tinh 56 1.2.1 Quy trình công nghệ 56 1.2.2 Giải thích quy trình công nghệ 56 II CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO “TÚI TRONG HỘP” – RÓT RƯU VÀO “TÚI TRONG HỘP” 59 2.1 Công nghệ chế tạo “túi hộp” 59 2.1.1 Tuùi 59 2.1.2 Hoäp 62 2.2 Công nghệ rót rượu vào túi hộp 63 2.2.1 Thieát bò rót 63 2.2.2 Voøi 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Chương GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIA VÀ RƯU Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIA 1.1 Yêu cầu bao bì bia Bia sản phẩm có từ lâu đời, làm từ lúa mạch Do gia tăng nhu cầu, bia trở thành thức uống đơn giản sử dụng nhiều giới Bốn mối nguy thường khiến nhà sản xuất bia lo ngại bao gồm: vi sinh vật, oxy, nhiệt ánh sáng 1.1.1 Vi sinh vật Vi sinh vật tác nhân gây hư hỏng tất đồ ăn thức uống Mặc dù bia có chứa rượu loại nhựa hoa houblon vốn không thích hợp cho tác nhân gây hại nào, vi sinh vật làm ảnh hưởng đến mùi vò sản phẩm phát triển mạnh thời điểm, đặc biệt trường hợp bia không bảo quản lạnh Để ngăn cản điều đó, nhà sản xuất thức uống thường áp dụng phương pháp trùng thời gian ngắn nhiệt độ cao để tiêu diệt vi sinh vật nhằm tạo sản phẩm an toàn mặt vi sinh Muốn tránh trùng, số nhà sản xuất lớn thường sử dụng phương pháp lọc vô trùng Khác với trình lọc bia nhằm loại bỏ nấm men thường tiến hành tất nhà máy, trình lọc vô trùng giúp loại bỏ phần lớn vi khuẩn thúc đẩy hư hỏng bia Những sản phẩm bán thò trường dạng “bia tươi chai” chúng thiếu hẳn “mùi nấu” có sau trình trùng Tuy nhiên, kích thước lỗ lọc nhỏ trình lọc làm số mùi hương vò đặc trưng bia 1.1.2 Oxy Sau vi sinh vật, mùi vò bia bò nhạt chủ yếu tác dụng oxy với hợp chất khác Tại thời điểm, bia xảy phản ứng oxy hoá tốc độ chúng phụ thuộc vào nhiệt độ hàm lượng oxy chai lọ Để chống lại trình oxy hoá hợp chất mùi, nhà sản xuất bia thường cố gắng làm cho hàm lượng oxy có chai lọ lon nhỏ Mặc dù khoảng không gian nắp mực bia hầu hết chai thường chứa khoảng 20ml khí với dây chuyền đóng chai có chất lượng cao, hàm lượng oxy giảm đến 2% Nhờ trình trùng, hầu hết sản phẩm bia đạt nhiệt độ cần thiết tức sau chiết rót vào chai hay lon Nếu hàm lượng oxy nhỏ, trình trùng điều khiển chế độ thích hợp nhằm đảm bảo giảm độ tươi bia không đáng kể Trong tất trường hợp khác biệt mùi vò phát người tiêu dùng huấn luyện cảm quan bia hàm lượng oxy cao hay trình trùng kiểm soát không tốt, mùi nấu Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào đặc trưng phát dễ dàng 1.1.3 Nhiệt độ Nhiệt độ bảo quản có tác động sâu sắc đến trình oxy hoá hay nhạt dần mùi vò bia Thông thường, vò bia bò nhạt bảo quản khoảng tuần nhiệt độ 100oF tương đương với bảo quản 70oF tuần 40oF năm Bên cạnh đó, tác động nhà phân phối, người bán lẻ người tiêu dùng thay đổi đột ngột nhiệt độ (chẳng hạn lấy hay cho vào tủ lạnh) ảnh hưởng xấu đến chất lượng bia 1.1.4 nh sáng Cuối cùng, nhà sản xuất thường tìm cách bảo vệ sản phẩm bia họ tránh khỏi mùi tác dụng ánh sáng bước sóng đặc trưng ánh sáng mặt trời ánh sáng đèn huỳnh quang, có tác động ánh sáng lên hợp chất hoa houblon, làm cho bia có mùi hôi Các chai thủy tinh sậm màu có tác dụng chống lại phản ứng làm giảm tới mức thấp ảnh hưởng chúng lên hầu hết sản phẩm bia Các chai thủy tinh xanh khả Và phản ứng oxy hoá khác mà ảnh hưởng tới mùi vò bia vào lúc đo xảy gần Đối với bia đựng chai thủy tinh xanh đặt ánh sáng huỳnh quang khoảng gần ta dễ dàng phát mùi hôi đặc trưng Đối với người uống bia, bia tươi thơm ngon yêu cầu hàng đầu Do đó, thật lý tưởng đến nhà máy bia uống bia từ thùng lên men Nhưng điều lúc làm Để giúp cho người tiêu dùng thuận lợi việc sử dụng đồng thời đem lại hội to lớn để mở rộng việc mua bán nhà sản xuất cách lâu, bia chiết rót vào dạng bao bì Chính nhờ trình chiết rót mà bia cung cấp đến người tiêu dùng giữ trạng thái tươi, mùi vò thơm ngon đặc trưng Do đó, công đoạn chiết rót phải tiến hành nguyên tắc đảm bảo cho sản phẩm sau chiết rót chống chòu tốt với tác động hại, làm giảm chất lượng bia đường vận chuyển hay giai đoạn phân phối, bảo quản sản phẩm trước thật đến tay người tiêu dùng 1.2 Sơ lược lòch sử phát triển bao bì bia ) Các dạng dụng cụ chứa Các dạng dụng cụ dùng để chứa bia bầu bí khô, bình đất sét túi làm từ da hay thuộc da Từ “blackjack” dùng nhằm để dụng cụ có dạng bình lớn làm thuộc da dùng chứa bia, phủ bên lớp hắc ín Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào ) Sự thay dụng cụ chứa thô sơ thùng chứa Tuy nhiên, cách 1000 năm xuất thêm bên cạnh dạng dụng cụ chứa khác mà ngày dùng để chứa bia, thùng gỗ Cũng giống hầu hết loại thực phẩm khác, chất lượng bia thường bò tác động sâu sắc vi sinh vật Nguyên nhân vi khuẩn nấm men dại sản sinh acid mà cho bia có vò chua giấm Mặc dù số loại vi sinh vật gây hư hỏng bia sống thùng gỗ dùng chứa bia người ta xem vần đề nhỏ Các nhà máy sản xuất bia rượu thường vệ sinh thùng chứa xử lý để khử hợp chất hóa học chất kiềm, chất màu để “làm sạch” chúng trước tái sử dụng để chiết rót Chỉ đến cuối năm 1800, có kết nghiêm cứu Louis Pateur có cách nhìn nhận tính bền vi sinh vật nhiễm ảnh hưởng chúng đến mùi vò bia Sử dụng thùng gỗ có lợi chúng có thời hạn sử dụng dài sử dụng cách dễ dàng Tóm lại, chúng chòu đựng va chạm mạnh chuyên chở đồng thời chứa lượng lớn bia Trước kỷ 16, hầu hết sản phẩm bia rượu bán thùng, giá thành chúng phụ thuộc vào thể tích thùng Để đảm bảo tính công mậu dòch, nhà sản xuất thường không cho phép tự ý sản xuất thùng chứa Các thùng dùng để đựng bia thương phẩm có dung tích 36 gallon cung cấp người thợ đóng thùng ngày nay, thùng rượu Anh vẫn cung cấp theo cách thức Trong vài kỷ, thùng chứa làm gỗ dạng bao bì bia chiếm ưu toàn giới Nhờ vào trình lên men phụ thực nấm men màsẽ có thêm lượng CO2 sinh bên thùng chứa Hàm lượng CO2 bia lúc chắn thấp hẳn so với hàm lượng CO2 bia ngày Đó gỗ có trạng thái xốp việc đóng kín nút thùng thô sơ nên làm thất thoát phần CO2 sinh Bia lấy khỏi thùng cách mở nút thùng rượu hay đầu vòi thông qua lỗ bòt kín bên thùng Lỗ thông phía thùng mở giúp không khí vào bên thùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc rót bia khỏi đầu vòi thùng ) Các cải tiến kỹ thuật giúp bảo quản tốt bia chứa thùng gỗ Khi bia tiêu thụ nhanh chóng việc sử dụng thùng gỗ để đựng bia tốt Tuy nhiên, hàng bò tồn trữ kho lâu, bia không sử dụng thùng bốc mở nắp bò thất thoát CO2 bò chua tác động vi sinh vật nhiễm vào từ không khí Do đó, người ta đề giải pháp kỹ thuật để giải vấn đè Trong thập kỷ cuối kỷ 19, loại khí nén trở nên phổ biến, lỗ thông thường nạp CO2 sạch, có áp lực cao không khí thường phòng ủ Kết làm gia tăng lượng CO2 bia làm giảm lượng lớn bia bò chua Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Sang năm 1900, hệ thống sử dụng 75% nhà máy bia Mỹ Nhờ cải tiến mà thùng gỗ giữ lại sử dụng cách rộng rãi khoảng kỷ 20 đến giai đoạn dạng bao bì khác sử dụng tốt Năm 1942, ấn phẩm “Hướng dẫn thực hành ngành công nghiệp bia rượu” nhà xuất Thực nghiệm ủ bia rượu nêu dạng thùng chứa sử dụng, bao gồm gạng thùng làm từ gỗ, phiến gỗ, thép không gỉ, thép nhôm Tại thời điểm này, tất dạng thùng chứa –trừ thùng chứa làm từ thép không gỉ– quét lót loại nhựa hữu vơ hay sáp để ngăn bia không tiếp xúc trực tiếp với thùng chứa Chính điều giúp cải thiện điều kiện vệ sinh bên thùng trước chiết rót làm giảm tới mức tối thiểu phát triển vi sinh vật gây ảnh hưởng tới mùi vò bia Trong trường hợp thùng làm nhôm hay thép, chúng bảo vệ để tránh khỏi ăn mòn hóa học tránh có mùi kim loại Vào thập kỉ cuối kỷ 18, việc ứng dụng rộng rãi kỹ thuật bảo quản lạnh vận chuyển phân phối bia tươi giúp chống lại xâm nhập vi sinh vật Các nhà sản xuất nhận thấy hầu hết vi sinh vật gây hại cho bia thường phát triển mạnh nhiệt độ cao Do loại trừ hoàn toàn hệ vi khuẩn nấm men có bia nên nhà sản xuất thường sử dụng nhiệt độ thấp để tránh biến đổi không mong muốn Ngày nay, hầu hết thùng chứa bia hay thùng bốc làm từ thép không gỉ Tuy nhiên, sản phẩm bia lại chứa bao bì làm vật liệu dễ vỡ Khi chiết rót, thùng bốc cần phải giữ lạnh nhằm giữ bia dạng nguyên chất Sự phát triển vi sinh vật gia tăng nhiệt độ thúc đẩy phản ứng oxy hóa phản ứng hóa học khác làm giảm chất lượng bia xảy nhanh Thực tế, người ta phải tìm cách để gia tăng thời hạn sử dụng bia chứa thùng bốc trước so với bia chứa dạng bao bì khác chai hay lon Bia rót thùng bốc thường giữ lạnh vận chuyển tiêu thụ bia chứa lon hay chai không cần Kết mùi vò bia tươi tự nhiên thời hạn sử dụng chúng ngắn nhiều –khoảng tuần Do đó, đa số trường hợp, người tiêu dùng mua bia tươi dạng giữ lạnh ) Sự đời sản phẩm bia chai Theo tài liệu ngành bia rượu trước kỷ 20, bia đóng chai chưa đề cập đến Tuy nhiên, có nhiều chứng chứng tỏ người ta sử dụng chai làm bao bì chứa đựng bia từ cách 300 năm Bia đóng chai đề cập đến lần buổi nói chuyện tiến só Alexander Nowell, chủ nhiệm St Paul’s Cathedral khoảng năm 1560 đến năm 1602 Báo cáo nêu vò tiến só đánh rơi chai bia đậy nút bần gần bờ sông lần câu cá Và sau vài ngày, ông trở lại bật nút chai Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào nghe thấy có tiếng nổ lớn, giống tiếng súng Điều chứng tỏ, từ ngày đầu, đặc trưng bia đóng chai thường xem xét lượng CO2 sinh trì mức cao Một nghiên cứu tiến hành vào năm 1615 Hội người nội trợ Anh mô tả trình làm rượu bia đóng chai, cho “các nút bần niền chặt sợi dây nhằm tránh bay hơi, đậy kín miệng chai – nơi thường dễ bò nhiễm, gây hư hỏng toàn rượu Khi lượng CO2 phù hợp, chai mở dạng bao gói cỏ vẻ bề “dành cho bia mà không uống lập tức” Những loại gồm bia để uống quán rượu rộng bia dành cho xuất Một tài liệu khác nêu “có khoảng 3000 chai bia làm thủy tinh sản xuất Anh vào năm 1695 bia đóng chai dường phổ biến suốt kỷ 18” Trong suốt năm 1700, chai có hình dạng thay đổi từ dạng bình thót cổ dạng củ hành sang dạng hình trụ dài thường dùng chứa rượu Bordeaux, công nghệ chế tạo chai chưa phát triển Các chai có thêm tham gia hỗ trợ khuôn làm từ sáp, gỗ hay đồng thau Kích thước thật chai khác rõ Các nút bần hữu dụng trường hợp Sau nén chèn khít vào chai, chúng dãn nở để đậy kín miệng chai hình dạng kích thước miệng chai Trong thập kỷ sau Cách mạng Mỹ, chai bia xem hàng hóa quan trọng đất nước non trẻ đến mức độ mà thực tế, chai Maryland bò tiêu hủy lửa đem vay nhận số vốn vay 8000$ từ US Congress, giúp cho việc tái xây dựng lại đất nước Tại nước Anh, việc xuất bia lúc ban đầu áp dụng bia dạng đóng chai Từ 1801 đến năm 1810, bang nước Mỹ xuất khoảng triệu gallon bia, 15% số dạng đóng chai Trước kỷ 20, việc đóng chai tiến hành theo phương pháp thủ công có hay dụng cụ thô sơ để rót đóng nút bần Nhìn chung, trình tương tự trình thực người sản xuất bia rượu quy mô gia đình Sự giới hóa công đoạn đóng chai bắt đầu với việc cải tiến khuôn vài cách tân ứng dụng khí nén đề cập đến vào khoảng kỷ 19 vào năm 1866, khuôn làm thép đưa tiếp sau loạt sáng chế máy móc để đóng chai Cùng với việc tạo chai có kích cỡ đồng nhất, có đòi hỏi cách đóng kín chai thích hợp vào năm 1892, người ta phát minh nắp có khía dạng miện mũ Các tiến lãnh vực bảo quản lạnh đời khí hóa lỏng giúp kỹ thuật chiết rót vào chai phát triển, cho phép bia bổ sung thêm CO2 nhân tạo trước rót, hạn chế trình lên men chai ) Ứng dụng phương pháp trùng Pasteur vào ngành bia Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Khi kỹ thuật chiết rót vào chai ngày phát triển, người ta cố gắng tìm cách đảm bảo chất lượng vệ sinh trình đóng chai bia Vào năm 1982, nhà sản xuất bia người Đức Thausing đề cập tới mùi hôi phát sinh bia bảo quản chai thủy tinh Chính điều khiến nhà sản xuất bia sử dụng chai có màu nâu để đựng bia nhằm tránh tượng Chính nghiên cứu tiên phong vi sinh Louis Pasteur vào năm cuối 1800 cho nhà sản xuất bia thấy dựa vào sản phẩm thu từ trình lên men, ta xác đònh chất trình Bên cạnh đó, bước tiến không phần quan trọng khác nổ lực nghiên cứu ông nhằm làm chấm dứt trình hư hỏng sản phẩm rượu Pháp Ngày nay, biết đến trình gia nhiệt nhằm tiêu diệt vi sinh vật gây hại có bên chai đậy kín Năm 1903, trình trùng trở thành phần quy trình sản xuất bia chiết rót tự động Các máy móc lớn để rửa sạch, chiết rót vô trùng chiếm phần lớn diện tích hầu hết nhà máy sản xuất bia Cùng với phát triển máy móc, vật liệu trình trình chiết rót thay đổi chút năm lại kỷ 20 Khi ngành công nghiệp sản xuất bia tái phục hồi lại sau Luật cấm nấu bán rượu (thời kỳ 1929 ÷ 1933 Mỹ), bia tươi chiếm 70% sản lượng Ngày nay, lượng bia tươi sản xuất giảm, khoảng 10% tổng lượng bia sản xuất Mỹ Cũng theo khuynh hướng mà hầu hết nhà máy sản xuất nhỏ, chai trở thành phần sản phẩm họ Tuy nhiên, trình chiết rót đóng chai tốn Các nhà máy sản xuất bia lớn thường dành khoảng 60% nguồn vốn họ cho trình đóng chai Trong lô chai trung bình, bia thật chiếm 20% tổng giá thành sản phẩm Ngay nhà máy sản xuất có đầu tư nặng phần thiết bò máy móc tiêu tốn chi phí cao cho việc đóng chai nhằm thu hút khách hàng, chất lượng bia Nếu trình vận hành không đúng, việc bảo dưỡng máy móc hay không quan tâm đến vấn đề vệ sinh hệ thống nhà máy trang bò tốt không đạt chất lượng Kết bia có mùi tạp dễ hỏng nghóa chúng hỏng nhanh chóng sau vài tuần sau sản xuất Để giảm tới mức thấp chi phí cho việc chiết rót đóng chai, nhiều nhà máy sản xuất quy mô nhỏ trở lại với phương thức cũ tức bỏ qua bước trùng vốn tốn thay chiết rót bia “sống” mà chứa nấm men lượng nhỏ đường chưa lên men Điều thúc đẩy trình lên men thứ chai, sản sinh CO2 giúp chống lại trình oxy hóa Các sản phẩm có mùi vò tự nhiên, tươi dễ hư hỏng không xử lý cách ) Sự xuất bia lon Cùng với việc trở thành hàng hóa bán hàng loạt, việc sử dụng lon để chiết rót bia ngày trở nên phổ biến dùng loại bao bì khác Tổng cộng có khoảng 60% Trang Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào lượng bia tiêu thụ Mỹ xuất khỏi nhà máy dạng lon Mặc dù ngày lon chiếm ưu loại bao bì, nhiên lon loại bao bì dùng để chiết rót bia Bia rót vào lon xuất lần thò trường Mỹ vào năm 1935 lon bia bán chạy so với bia dạng chai từ năm 1969 Tuy nhiên, kỹ thuật việc đóng lon biết đến cách any 200 năm Vào năm 1970, nhà sản xuất bánh kẹo người Pháp Nicholas Appert phát nấu thực phẩm chai đậy kín chúng không bò giảm giá trò Navy (người Pháp) kiểm tra lại điều vào năm 1806 số thực phẩm khác gồm thòt, rau quả, trái sữa Chỉ thời gian ngắn sau đó, người Anh Peter Durand nhận sáng chế cho phương pháp tương tự bao bì làm thép tráng thiếc Cho đến lúc này, trình biết đến chưa xuất nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tiển cách rộng rãi Sản lượng sản phẩm dạng khoảng 10 lon/ngày Vào năm 1900, người Đức di dân sang Mỹ tên Max Am phát minh hệ thống giúp thực trình đóng lon tự động Ban đầu, lon thiếc hoàn toàn không bò đậy giúp cho trình chiết rót thực nhanh chóng sau đó, thực nhanh trình đóng nắp (nắp có dạng miếng có gân) Hệ thống nhanh chóng thay hệ thống đóng gói thực phẩm khác ngày trở thành trình sử dụng thực phẩm dạng đóng hộp Theo tài liệu, sản phẩm bia dạng đóng lon sản xuất vào ngày 24 tháng năm 1935, Công ty bia rượu Krueger Newark sản xuất Cũng năm này, Schlitz giới thiệu dạng lon có phần phía dạng hình nón thay đổi nhỏ đáng ý việc thiết kế hình dạng chai Vào năm 1959, Coors lần đầu giới thiệu dạng lon nhôm Năm 1965, Công ty bia rượu Pittsburgh giới thiệu dạng lon có gắn thêm miếng kim loại để mở Cũng năm 1965, vòng dùng để mở nắp lon trở nên phổ biến làm cho lon trở thành loại bao bì dẫn đầu loại bao bì bia Từ đến nay, có thay đổi nhỏ việc tạo khóa mở lon để giảm lượng phế liệu phát sinh trình dập các vòng dùng để mở nắp lon Từ mặt chất lượng sản phẩm, sản phẩm bia lon người tiêu dùng ưa thích so với sản phẩm bia đóng chai Do sau chiết rót, ta thực trình trùng bao bì mối quan tâm chủ yếu phải làm giảm tới mức thấp hàm lượng O2 để giảm tác động trình trùng đến mùi vò bia làm chậm phản ứng gây nhạt vốn có trình bảo quản bia Hạn chế đặc trưng việc sử dụng lon để đựng bia khả gây ảnh hưởng tới mùi vò bia Các dạng chất bôi trơn, lớp phủ la sơn khác sử dụng trình sản xuất lon đóng nắp nguyên nhân tiềm tàng làm ảnh hưởng tới mùi vò bia Mặc dù yếu tố ảnh hưởng tới chất Trang 10 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm a GV: Đống Thò Anh Đào b Hình 3.1: Quá trình phơi khô phân loại a Phơi khô b Phân loại b Nấu sôi phân loại Gỗ bần nấu sôi nước để loại bỏ chất rắn hữu nằm lỗ hổng hay mao quản làm cho gỗ mềm dẻo Ngày xưa, gỗ đun sôi bồn chứa khoảng giờ, sau gỗ chọn để làm nút bần đun sôi lần trước đem chế biến Hiện nay, người ta cải tiến trình cách đun sôi gỗ sồi bồn chứa kín thép, nước bơm tuần hoàn vào bồn, qua bình lọc thiết bò khí quay trở lại bồn, toàn nước lọc 20 phút Thiết bò khí hoạt động cách liên tục sục không khí vào dòng nước làm hợp chất dễ bay TCA (trichloroannisole) tách khỏi nước trước nước quay trở lại bồn Theo cách này, gỗ sồi đun sôi mẻ nhỏ hơn, khoảng tấn/mẻ, nước tuần hoàn nhiệt độ đồng giúp cho trình tách tạp chất hiệu Đồng thời, nước không chứa chlorine, lại lọc thường xuyên kiểm tra đảm bảo hợp chất clorin hữu nên gỗ đảm bảo an toàn cho người sử dụng Sau nấu sôi, gỗ sồi chất đống, để làm bền môi trường thoáng gió hiệu chỉnh độ ẩm đem phân loại theo độ dày, độ xốp bề mặt gỗ a b c Hình 3.2: Quá trình nấu sôi phân loại a Nấu sôi Trang 53 d b Trích ly liên tục Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào c Làm bền d Phân loại theo chất lượng c Tạo hình phân loại nút bần Sau gỗ sồi đạt độ ẩm thích hợp, chúng cắt thành mảnh rộng chiều dài nút bần sau đem khoan để tạo hình Việc tạo hình nút bần thực máy hay tay Máy cho công suất lớn tạo hình tay lại cho chất lượng nút tốt người thợ lành nghề chọn vùng gỗ thích hợp để tạo hình Nút bần sau phân loại máy dựa số lượng lỗ hổng, khuyết tật bề mặt, nút có nhiều lỗ hổng chất lượng a b c d Hình 3.3: Quá trình cắt tạo hình nút bần a Hình 3.4: Quá trình tạo hình nút bần Trang 54 b Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm a Bằng tay GV: Đống Thò Anh Đào b Bằng máy d Đánh bóng rửa nút Người ta dùng đá mài để đánh bóng nút đến chiều dài cần thiết tạo bề mặt nhẵn hơn, sau rửa dung dòch hydrogen peroxide (H2O2) để tẩy loại vi sinh vật gây hư hỏng nút Ngay nước rửa chứa ozone để làm tăng khả tiệt trùng Một cải tiến việc rửa nút phương pháp INOS II: bơm nước nóng vào lỗ hổng nhờ thay đổi áp suất, rửa hoàn toàn bên bên nút Sau rửa, nút sấy khô lò nhiệt hay không khí tiệt trùng để điều chỉnh độ ẩm đến độ ẩm thích hợp a b Hình 3.5: Quá trình đánh bóng rửa nút a Đánh bóng b Rửa c Sấy khô e Hoàn thiện nút a b c d Hình 3.6: Quá trình đánh bóng rửa nút Trang 55 c Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào a Phân loại b Làm bền c Phủ sáp d Đóng gói Sau sấy khô, nút bần phân loại lần – lần tay – theo nhu cầu khách hàng, cần thiết in nhãn hiệu hay logo nhà phân phối hay sản xuất rượu Một lớp mỏng sáp paraphin silicon hay nhựa thông phủ bên nút bần để đóng nút vào chai dễ dàng Cuối cùng, nút bần thành phẩm bao gói túi polyethylene với khí bảo quản sulfur dioxide 1.2 Công nghệ rót rượu vào chai thủy tinh 1.2.1 Quy trình công nghệ Chai thủy tinh Rửa Rót sản phẩm Đóng nắp Dán nhãn Đóng két Thành phẩm 1.2.2 Giải thích quy trình công nghệ Quy trình rót rượu vào chai thủy tinh gas tương tự trình rót bia vào chai thủy tinh, khác giai đoạn chiết rót Đối với rượu ta sử dụng nguyên tắc rót trọng lực Trang 56 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Hình 3.7: Vận hành rót trọng lực Khi van A mở, chất lỏng thùng rót chảy xuống tác dụng cột nước “H” vào chai Khi cân thiết lập, chất lỏng ngừng chảy áp suất chai cao áp suất thùng rót Độ chênh áp, từ đỉnh thùng rót đến lối thoát van rót, tạo động lực để rót vào chai Tốc độ chảy thể tích (V) hàm áp cung cấp cho mặt thùng rót (p), độ nhớt chất lỏng rót(μ), đường kính ống rót (d) chiều dài ống (l) V= πpd 128μl Đây phương trình đơn giản hóa nhiều, áp dụng cho chế độ chảy màng với tốc độ chậm Trong thực tế, dòng chảy chảy rối, tỷ lệ với p Tuy nhiên chứng minh rằng, chất lỏng nhớt, ta cần phải tăng đường kính ống rót tăng p từ áp suất khí trời thành áp suất dư Quá trình điều khiển nào? Thật đơn giản để dự tính cách rót vào bình chứa – giống việc ta đặt chai vòi mở Để điều khiển trình, ví dụ này, chai sử dụng, hộp bìa cứng lon; chai phải đặt dụng cụ rót gắn chặt với dụng cụ rót trước chất lỏng chảy vào chai Đầu tiên, ta phải biết có chất lỏng thùng rót Cách đơn giản để biết điều sử dụng phao, có khả mở đóng dòng chất lỏng từ thùng tàng trữ chất lỏng đến thùng rót, để đảm bảo ổn đònh Trang 57 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Bước phải đảm bảo chai phải gắn chặt với dụng cụ rót Để đạt điều này, chai phải đặt ống rót nối với thùng rót Theo cách đơn giản nhất, chai đặt bàn đạp nhấc lên để dán kín với miếng đệm thùng rót Rõ ràng, việc thiết kế cổ chai chất lượng chai phải đủ khả để tạo kín khít Thêm vào đó, chai phải đảm bảo không bò phá vỡ tác dụng tải trọng đè xuống Khi chai gắn chặt với thùng rót, việc rót sản phẩm bắt đầu Van ống rót phải mở ra, sau bắt đầu rót tiếp tục van đóng lại Chai sau rót đầy, bàn đạp xuống hạ xuống đưa chai khỏi dụng cụ rót Chai tiếp tục đưa vào Từ ví dụ đơn giản này, người ta xây dựng trình rót với quy mô lớn Hầu hết máy rót chai hoạt động xoay vòng hình 3.8 Hình 3.8: Máy rót chai điển hình Các chai đưa từ máy rửa chai vào máy rót theo hàng một, thường giảm từ nhiều hàng thành hàng máy kết hợp Trên băng tải, chai vào máy rót điều khiển phận chặn chai Bộ phận điều kiện hoạt động bình thường cho chai qua vào máy rót Khi người vận hành máy muốn dừng máy rót, họ điều khiển phận chặn chai ngừng đưa chai vào dụng cụ rót Sau chai vào phận phân phối, chai đặt cách khoảng để phù hợp với bước phận rót Mỗi chai sau vào bàn đạp, thường gọi “bộ phận nâng”, đặt van rót riêng lẻ thùng rót Chai sau nhấc lên van rót Mỗi van rót ứng với phận hình chuông (centering bell) gắn kín vào chai Bộ phận có miếng bòt cao su bao kín với cổ chai Cổ chai, độ cứng cao su, tình Trang 58 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào trạng kín khít cao su áp suất đóng kín, tất đóng vai trò quan trọng trình làm kín Các chai đẩy phận hình chuông vào vò trí, để nối với van rót Phải cẩn thận không ép mạnh chai suốt trình Do đó, máy đại thường sử dụng phận nâng cổ chai, đònh vò vào vò trí, điều khiển áp lực xác lên phận nâng chai vận hành khí nén Bây chai đặt vào vò trí để rót Sản phẩm thùng rót chai vò trí van rót Thiết kế máy rót thường có thùng rót van rót gắn vào Van rót mở đóng đòn bẩy từ cam gắn với cấu rót tónh Van bò kích thích thùng rót đòn bẩy qua cam Vò trí chai nhận phận hình chuông không nhấc lên Như ta đảm bảo van rót không bò kích thích – việc rót vào chỗ chai Mỗi chai có mức rót thiết kế sẵn không phù hợp với trình rót mà phải phù hợp với giãn nở chất lỏng nhiệt độ cao điều kiện lạnh đông Những chế khác sử dụng để ngưng trình rót Trong suốt trình rót không khí bên chai rút lên tới mặt thùng rót Khi ống khí bò bao phủ chất lỏng, trình rót ngừng lại Máy rót quay qua cam đóng van quãng ngắn sau trình rót dừng lại; điều cho phép chai tháo khỏi máy rót Một sản phẩm chảy nhỏ giọt từ ống khí Vò trí ống chai có liên quan đến chiều cao rót yêu cầu II CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO “TÚI TRONG HỘP” – RÓT RƯU VÀO “TÚI TRONG HỘP” 2.1 Công nghệ chế tạo “túi hộp” 2.1.1 Túi Một nguyên tắc túi hộp tính mềm dẻo túi, thay đổi lớn thực để phù hợp với sử dụng sau Màng phải dai, dẻo chòu đâm, mài mòn va chạm Nếu sản phẩm cần có thời gian bảo quản lâu, lớp vật liệu bên có tác dụng hàng rào ngăn cản O2 nên sử dụng để tránh hư hỏng Nếu sản phẩm có thời gian bảo quản ngắn, chi phí yếu tố đònh việc lựa chọn nguyên liệu, thế, polyethylen rẻ tiền thường lựa chọn Để đơn giản, phần đề cập đến dạng phổ biến màng sử dụng sản xuất túi hộp 2.1.1.1 Polyethylen PE loại màng sử dụng nhiều công nghiệp bao bì Điển hình, Trang 59 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào người ta sử dụng LLDPE/ LDPE lớp lót bên túi LLDPE polymer tạo từ monomer butene octene Những màng khác sử dụng bao gồm VLDPE màng ghép cách phủ kim loại Độ dày màng đònh quan trọng Bảng 3.1 sử dụng hướng dẫn Bảng 3.1: Độ dày màng túi hộp Thể tích túi (l) – 10 10 – 20 ≥ 20 Độ dày lớp PE bên (μm ) 50 75 100 2.1.1.2 Màng ghép Một lớp dát mỏng bao gồm nhiều chất kết hợp với Nhiệt chất dính sử dụng để dán lớp lại với Nhiều lớp dát mỏng sử dụng túi hộp: − Lớp dát mỏng nylon/LDPE ghép với copolymer PVC/PVDC Lớp phủ bên hộp sợi thủy tinh − Lớp dát mỏng gồm copolymer EVA ghép với PET – LDPE, PET phủ kim loại − Phổ biến dạng polyester lớp phủ kim loại, thành phần mô tả hình 3.9 Lớp cùng: Polyethylen Lớp trung tâm: Polyester phủ kim loại Lớp hàn dán: Polyethylen Hình 3.9: Mặt cắt ngang màng polyester lớp phủ kim loại sử dụng phổ biến bao bì túi hộp Độ dày lớp sau: − Polyester: 12μm − Lớp polyethylen cùng: 32μm − Lớp hàn dán polyethylen cùng: 38μm Lớp màng ghép phủ kim loại cung cấp rào chắn tốt O2, đặc biệt sản phẩm có độ ẩm cao 2.1.1.3 Màng đồng ép Màng có lớp nhiều Bề dày tổng khoảng 80μm cho túi nhỏ Lớp bảo vệ co-polymer, EVOH, kẹp hai lớp PE để tạo cấu trúc dai dẻo Trong dạng lớp (hình 3.10), lớp tách cách dễ dàng, chất Trang 60 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào dính lớp liên kết thêm vào để tạo màng Lớp cùng: Polyethylen Lớp trung tâm: EVOH Lớp hàn dán: Polyethylen Hình 3.10: Mặt cắt ngang màng đồng ép Màng đồng ép EVOH làm tăng tính dẻo nhận thấy gây ô nhiễm môi trường so với túi phủ kim loại Độ bền túi quan trọng phải nguyên vẹn suốt trình phân phối tàng trữ sau Trong điều kiện bình thường, bao bì phải chòu dạng áp lực: va chạm thủy lực (thông thường gây tăng tốc/ giảm tốc bất ngờ bao gói) uốn Trong suốt trình vận chuyển, túi phải chòu dao động truyền tới rượu vang thông qua vật liệu uốn cong Bởi tất vật liệu dẻo phải hoạt động mệt mỏi, xuất lỗ túi bò hỏng Những phương pháp khắc phục vấn đề bao gồm việc sử dụng polymer có độ bền uốn cao, cải tiến chất dính lớp màng làm tăng độ bền liên kết màng dát mỏng, đảm bảo thể tích túi hộp sát cuối sử dụng túi bên làm giảm tác động Oxy thấm vào túi hộp theo cách: − Qua lớp màng túi − Qua vòi − Qua lỗ hổng kẽ hở vòi miếng đệm Một vấn đề liên quan tới việc đóng gói rượu vang vào bao bì túi hộp việc giảm thời gian bảo quản so với bao bì thủy tinh truyền thống Vào năm 70 Úc, việc đáng kể lượng SO2 tự kèm theo xuất mùi bò oxy hóa quan sát tháng sau đổ vào bao bì túi hộp Thời gian bảo quản tối thiểu yêu cầu tháng Người ta không chắn có hay không việc giảm thời gian bảo quản thấm O2 vào rượu vang thấm SO2 khỏi rượu vang Trong nghiên cứu, David tốc độ hấp thu O2 rượu (4.5L bên bao bì diện tích bề mặt 0.25m2) cao khoảng 0.17ppm/ ngày van đóng góp 33 – 52% lượng Trong điều kiện “khô”, O2 xuyên qua van chế: thấm thật qua vật liệu van, khuếch tán xuyên qua chỗ hở bề mặt bít kín Sự suy xét mặt lý thuyết chứng minh rằng: việc SO2 từ rượu thấm không đáng kể Từ nghiên cứu này, cải tiến đáng kể làm đặc tính chống thấm O2 túi đặc biệt thiết kế vòi Một đổi mới, thiết kế cấp sáng chế (được gọi Wrightseal), Trang 61 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào kết hợp với màng membrane có khả hàn kín nhiệt Màng membrane dán phần với miếng đệm suốt trình sản xuất túi Sau đổ đầy trước lồng vào vòi, màng membrane dán hoàn toàn với miếng đệm lối vào khí bò giảm nhiều Việc lựa chọn cẩn thận vật liệu màng đảm bảo túi không gắn chặt với màng membrane, phận hàn kín nhiệt liên kết với vật liệu túi suốt trình đóng kín Do đó, túi đóng kín hoàn toàn độc lập với nút màng membrane đục lỗ người tiêu dùng lần mở bao bì Một lượng đáng kể O2 di chuyển xuyên qua vòi trạng thái khô khe hở vòi miếng đệm Đối với bao bì tiêu chuẩn L với nylon – LLDPE dát mỏng phủ PVC/ PVdC dùng vòi nhấn, 73% O2 xâm nhập vào bao bì xuyên qua túi 27% xuyên qua vòi 2.1.2 Hộp Hộp phần thiếu túi hộp Chức ban đầu hộp để bảo vệ túi khỏi nguy hiểm gây va chạm suốt trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ Hộp sử dụng công cụ tiếp thò, dấu hiệu để nhận biết phân biệt sản phẩm với Hộp tạo từ lớp giấy, lớp trung tâm có gợn sóng để tăng độ bền Nếu giấy làm từ gỗ nguyên gọi Kraft chứa lượng tái chế gọi Test Kích thước gợn sóng tăng từ A đến E, làm tăng độ bền cách sử dụng hộp thành, ví dụ hộp với lớp gợn sóng ™ Tạo hộp Khi lựa chọn hộp, mối quan tâm độ bền Đặc tính hộp sử dụng cho bao bì túi hộp khác so với loại hộp khác Bao bì túi hộp đòi hỏi hộp cứng, không thay đổi hình dạng Gợn sóng theo chiều thẳng đứng tạo độ bền chất lỏng ép hộp theo chiều hộp với tính chất đẳng hướng cần có trợ giúp khác Điều thường thấy dạng hộp thấp bè bè hộp có cấu tạo đàn hồi Những hộp thành với gợn sóng B C cần thiết cần chứa thể tích lớn lít Hộp chòu ảnh hưởng bất lợi độ ẩm khu vực rót thường có độ ẩm cao, đó, phải thật cẩn thận để tránh ẩm ướt Người ta thường yêu cầu cắt giảm chi phí cho bao bì thường giảm chi phí cho sản xuất hộp Lớp giấy dùng để in lớp gợn sóng dùng để tăng độ bền, người ta thường nghó rằng, việc làm giảm lớp Kraft đắt tiền thành lớp Test khối lượng hại Nhưng thực gây hậu như: − Độ cứng độ bền hộp giảm, tăng rò rỉ − Giấy Test nhiều ma sát giấy Kraft, làm tăng khả rò rỉ ™ In hộp Trang 62 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Những hộp vào thò trường thực phẩm thường đơn giản, với dấu hiệu nhận biết logo Thêm vào đó, chúng có dẫn xác, mô tả phương pháp sử dụng để rót sản phẩm mà không gặp phải vấn đề rắc rối Một dẫn bao gồm chữ chữ hình minh họa, bước ™ Xếp túi vào hộp Chu vi túi nên lớn 10mm so với chu vi bên hộp và, tương tự thế, chiều dài túi nên lớn 10mm so với chiều cao bên hộp nhân với bề dày hộp Nếu không, túi có khả bò hư hỏng trình di chuyển nhỏ thể tích hộp phải tăng để thích hợp với túi cỡ Khả cho túi vào hộp phải tính toán, nữa, vòi đệm chiếm vài vò trí Do đó, theo hướng dẫn, 0.5 – 0.8 lít thể tích nên thêm vào khoảng trống đỉnh hộp Việc thiết kế hộp nên bao gồm dụng cụ rót túi Một điểm quan trọng: túi nên có hình chữ nhật để dễ dàng cho vào hộp 2.2 Công nghệ rót rượu vào túi hộp Khi tính đến việc mua dụng cụ rót cho túi hộp, nhiều thông số phải tính đến Việc đóng gói đònh lượng thể tích hay khối lượng, vô trùng hay không vô trùng, bán tự động hay hoàn toàn tự động, vòi hay hai vòi? ™ Chi phí Điều mà nhà sản xuất quan tâm chi phí Điều tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: tốc độ đổ đầy, mức độ cung cấp, chi phí thiết bò chi phí túi Những dụng cụ rót có nhiều dạng khau có giá từ vài ngàn pound đến hàng trăm ngàn pound Một công ty cần rót 1500 lít/h đạt tốc độ đóng gói – túi 10lít phút dụng cụ vòi, bán tự động Một dụng cụ rót vòi đổ đến túi phút, dụng cụ vòi tự động hoàn toàn đổ đầy 10 túi khoảng thời gian Kích thước dụng cụ rót tính đến 2.2.1 Thiết bò rót Vào đầu năm 80, Colored phát triển van rót cho việc làm đầy túi màng membrane kép thông qua màng membrane đóng kín phần Khi hoàn thành việc đổ đầy, lỗ hổng đóng kín Do sản phẩm tiếp xúc với không khí giai đoạn nào, túi tiệt trùng dán kín trước sau lấp đầy gần không khí vào nó, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm nhạy cảm với O2 Dây chuyền sản xuất dụng cụ rót tiệt trùng, tạo hệ thống vô trùng gần hoàn hảo Thêm vào đó, việc sử dụng nước suốt trình rót có lợi cho chất lượng sản phẩm làm giảm chi phí vận hành thời gian dài Trang 63 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Hình 3.11: Dụng cụ rót vòi bán tự động Hình 3.12 : Dụng cụ rót vòi bán tự động Hình 3.13 : Dụng cụ rót vòi tự động hoàn toàn Trang 64 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Hình 3.14 : Dụng cụ rót vòi tự động hoàn toàn ™ Lượng không khí Lượng không khí có bao bì túi hộp thường không ý Vai trò công nghiệp rót rượu quan trọng Dụng cụ rót rót túi ngày, trực tiếp vào hộp băng tải Phương pháp rót hộp phần lớn sử dụng không đủ thể tích cho việc vận hành tự động 2.2.2 Vòi Nhiều loại vòi phát triển công nghiệp túi hộp: “Vòi Fattori”: mở đóng “nút bấm” phần bên mặt bẩy lên, bóp méo hình dạng cho phép chất lỏng qua lỗ hổng bòt đúc Thiết kế không phổ biến gây nhiều rò rỉ có tính kinh tế so với khác Vòi nhấn: phát triển Waddington & Duval (W & D) vào đầu năm 80 trở thành tiêu chuẩn công nghiệp Khi mở, ta nhấn nút bấm, van bên mở chất lỏng chảy trực tiếp vào ly Hình 3.15: Vòi nhấn “Vòi Vitop”: việc phân phối thực cách kéo “cánh” gắn với van bên Trang 65 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào Hình 3.16: Vòi Vitop Vòi nút Vòi xoay: vòi mảnh gắn bên khác phụ thuộc vào độ kín để ngăn cản rò rỉ Một vấn đề vòi ống (barrel) phải hoàn toàn đồng tâm phải tương đối dễ xoay, gắn với túi dẻo bên Ngoài ra, chúng đòi hỏi tay để vận hành chúng thành công: tay để giữ ly, tay để giữ hộp tay thứ để vặn vòi! Vinitap Hình 3.17: Vòi Vinitap Trang 66 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi i, Công nghệ lên men ứng dụng công nghiệp thực phẩm, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,2003 [2] Đống Thò Anh Đào, Kỹ thuật bao bì thực phẩm, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005 [3] Nguyễn Đình Hòa, Công nghệ sản xuất malt – bia, [4] Gordon L Robert Son, Food packaging principle and Practice, Marcel Dekker, Inc, 1997 [5] Geoff A Giles, Handbook of Beverage Packaging, Seffield Academic Press, England, 1999 [6] Caùc trang web : www.interbev.co.th/AInnofill.gif www.canseamers.com/images/fig2a.gif www.lingermachine.com/pic/99.jpg www.crownseal.co.th/our-products/index-files http://www.corkfacts.com/nchoice.htm http://www.corkfacts.com/barkbotl.htm Trang 67 ... CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BAO BÌ – RÓT BIA VÀO BAO BÌ Trang 23 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHAI THỦY TINH – RÓT BIA VÀO CHAI 1.1 Công nghệ chế tạo chai... Quy trình công nghệ 47 2.2.2 Giải thích quy trình công ngheä 47 CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BAO BÌ - RÓT RƯU VÀO BAO BÌ I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NÚT BẦN – RÓT RƯU VÀO CHAI THỦY... trình rót bia vào chai Trang 29 Báo cáo môn công nghệ bao bì thực phẩm GV: Đống Thò Anh Đào 1.2.2 Giải thích quy trình công nghệ a Quá trình rửa Tùy theo trình trùng bia bao bì hay bao bì mà chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo: Công nghệ chế tạo bao bì - rót bia vào bao bì, Báo cáo: Công nghệ chế tạo bao bì - rót bia vào bao bì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn