Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế

6 701 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 16:27

Hà nội, 03/2010 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN Ề HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ Đối với việc tải phần mềm ứng dụng từ trang Web của Tổng cục Thuế, doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn tại địa chỉ: T NG C C THUỔ Ụ ẾTÀI LI U H NG D N CÀI Đ TỆ ƯỚ Ẫ ẶNG D NG H TR KHAI THUỨ Ụ Ỗ Ợ ẾPhiên b n ả 2.5.0(DÙNG CHO DOANH NGHI P)ỆHà n i, 03/2010ộH NG D N CÀI Đ T PH N M M H TR KHAI THUƯỚ Ẫ Ặ Ầ Ề Ỗ Ợ Ế Đ i v i vi c t i ph n m m ng d ng t trang Web c a T ng c cố ớ ệ ả ầ ề ứ ụ ừ ủ ổ ụ Thu , doanh nghi p có th xem h ng d n t i đ a ch : ế ệ ể ướ ẫ ạ ị ỉhttp://www.gdt.gov.vn/HD_tai_bo_cai_UD_HTKK_v2.5.doc.1.1 Đ i v i h th ng ch a có ng d ng HTKK.ố ớ ệ ố ư ứ ụĐ i v i vi c cài đ t ph n m m ng d ng t đĩa CD, các b c ti n hànhố ớ ệ ặ ầ ề ứ ụ ừ ướ ế nh sau: ưVi c cài đ t ph n m m ng d ng HTKK ệ ặ ầ ề ứ ụ 2.5.0 đ c th c hi n theo cácượ ự ệ b c nh sau: ướ ư• B c 1: Cài đ t t đĩa CD ướ ặ ừ H tr khai thuỗ ợ ế ho c t th m c đã ch aặ ừ ư ụ ứ b cài đ t trên máy tính.ộ ặo Tr ng h p màn hình cài đ t t đ ng hi n th sau khi đ a đĩa CDườ ợ ặ ự ộ ể ị ư cài đ t vào: Ch n menu ặ ọ Cài đ t ng d ngặ ứ ụ và th c hi n theoự ệ h ng d n.ướ ẫo Tr ng h p màn hình cài đ t không t đ ng hi n th ho c cài đ tườ ợ ặ ự ộ ể ị ặ ặ t th m c đã ch a b cài trên máy tính:ừ ư ụ ứ ộ Kích đúp chu t trái vào ộ My Computer trên màn hình. Vào ch a th m c “ổ ứ ư ụ Cai dat” ch y file ạ setup.exe. • B c 2: Xu t hi n màn hình cài đ t nh sau:ướ ấ ệ ặ ư Trên màn hình xu t hi n giao di n đ ch n th m c cài đ t nh sau:ấ ệ ệ ể ọ ư ụ ặ ưNh n nút “ấ Tiep tuc” đ th c hi n vi c cài đ t, sau khi nh n màn hình hi n raể ự ệ ệ ặ ấ ệ nh sauưM c đ nh th m c cài đ t s tr đ n th m c ặ ị ư ụ ặ ẽ ỏ ế ư ụ HTKK130 trong th m cư ụ Program Files. N u không c n thay đ i th m c m c đ nh ch n ế ầ ổ ư ụ ặ ị ọ “Tiep tuc” >Đ hu cài đ t ch n nút ể ỷ ặ ọ ”Huy bo”N u mu n thay đ i th m c ch n nút “ế ố ổ ư ụ ọ Chon…”Ch n th m c cài đ t r i ch n ọ ư ụ ặ ồ ọ “Tiep tuc”> S xu t hi n màn hình cài đ t nhẽ ấ ệ ặ ư sau:Trên màn hình s ch rõ chi ti t các thao tác có th . Nh n nút “ẽ ỉ ế ể ấ Cai dat” đ b tể ắ đ u cài đ t ng d ng. Màn hình s hi n ra nh sauầ ặ ứ ụ ẽ ệ ưK t thúc quá trình cài đ t, nh n nút “ế ặ ấ Finish” hi n th màn hình sau.ể ịĐóng các ng d ng khác đang m .ứ ụ ởNh n nút ấ Finish đ hoàn thành quá trình cài đ t.ế ặCh máy tính kh i đ ng l i (b t bu c ph i kh i đ ng l i).ờ ở ộ ạ ắ ộ ả ở ộ ạSau khi k t thúc quá trình cài đ t, trên màn hìnhế ặ Desktop xu t hi n bi u t ngấ ệ ể ượ HTKK.Kích đúp vào bi u t ng HTKK đ kh i đ ng ch ng trình.ể ưở ể ở ộ ươCài đ t công c h tr k t xu t t khai mã v ch theo dặ ụ ỗ ợ ế ấ ờ ạ ạng file *.pdf. Các b c th c hi n:ướ ự ệ- M đĩa CD HTKK ở 2.5.0 ho c t i b cài t i đ a ch ặ ả ộ ạ ị ỉ http://www.gdt.gov.vn, sau đó vào th m c PDF Write và ch y l n l t các file ư ụ ạ ầ ượ Converter.exe, CuteWriter.exe đ th c hi n cài đ t máy in o PDFể ự ệ ặ ả- Ch y fileạ AcrobatReader5.exe đ cài đ t Acrobat 5.0 và th c hi n theoể ặ ự ệ h ng d n.ướ ẫ . THUỔ Ụ ẾTÀI LI U H NG D N CÀI Đ TỆ ƯỚ Ẫ ẶNG D NG H TR KÊ KHAI THUỨ Ụ Ỗ Ợ ẾPhiên b n ả 2.5.0(DÙNG CHO DOANH NGHI P)ỆHà n i, 03/2010ộH NG D N CÀI Đ T. ư• B c 1: Cài đ t t đĩa CD ướ ặ ừ H tr kê khai thuỗ ợ ế ho c t th m c đã ch aặ ừ ư ụ ứ b cài đ t trên máy tính.ộ ặo Tr ng h p màn hình cài đ t t
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế