Sang kiến kinh nghiêm chữa lỗi dùng từ trong dạy học làm văn ở trung học phổ thông

27 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2020, 14:56

SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỮA LỖI DÙNG TỪ TRONG DẠY HỌC LÀM VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Lĩnh vực: Ngữ văn Tên tác giả: Lâm Thị Thủy Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Đơn vị công tác: Trường THPT Hướng Hóa NĂM HỌC 2018 – 2019 MỤC LỤC Tiêu đề Trang MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU A Lí chọn đề tài B Mục đích nghiên cứu C Đối tượng nghiên cứu D Phương pháp nghiên cứu E Phạm vi kế hoạch thực PHẦN NỘI DUNG A THỰC TRẠNG VỀ LỖI DÙNG TỪ CỦA HỌC SINH THPT I Khái niệm lỗi dùng từ học sinh II Khảo sát lỗi dùng từ học sinh B MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỮA LỖI DÙNG TỪ TRONG DẠY HỌC LÀM VĂN 10 I Xây dựng hệ thống tập khắc phục ngăn ngừa lỗi dùng từ 10 II Chữa lỗi dùng từ dạy học làm văn 14 C Kết thực 17 I Đo lường thu thập liệu 17 II Phân tích liệu thảo luận kết 17 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 18 PHẦN PHỤ LỤC 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 PHẦN MỞ ĐẦU A Lí chọn đề tài I Cơ sở lí luận: Chúng ta biết ngôn ngữ vỏ vật chất để tư Khơng có hình thức tư lại không thông qua ngôn ngữ Trong ngôn ngữ, từ lại đơn vị nhất, phận cấu thành ngôn ngữ Giữa từ đơn vị khác có mối quan hệ qua lại lẫn Chỉ đơn giản nhất, tư hay giao tiếp muốn tạo lập phát ngơn người sử dụng ngôn ngữ phải kết hợp từ thành câu để thực chức biểu đạt hay thông báo Cho nên nói việc hiểu từ, dùng từ xác điều kiện định hiệu giao tiếp tư Thấy tầm quan trọng nên sách giáo khoa phổ thông trọng đến việc dạy học từ ngữ bao gồm cung cấp vốn từ và rèn luyện kỹ sử dụng từ để đáp ứng nhu cầu tư giao tiếp cho em Về mặt lý thuyết thực tốt nhiệm vụ trình dạy học, học sinh không nắm vững tri thức ngôn ngữ tiếng Việt mà vốn từ, khả giao tiếp em hoàn thiện, tạo điều kiện tốt cho trình chiếm lĩnh tri thức khoa học khác II Cơ sở thực tiễn: Tuy nhiên, thực tế việc sử dụng từ ngữ học sinh phổ thơng nay, có Trung học phổ thơng (THPT), nhiều bất cập so với yêu cầu chương trình yêu cầu xã hội Điều không làm hạn chế đến giao tiếp em mà ảnh hưởng đến phát triển tư duy, tình u văn hóa dân tộc tiếng nói mẹ đẻ, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến kết học học tập em Học sinh lớp 11 THPT đối tượng xem hoàn thiện cấp học, rèn luyện từ ngữ tiếng Việt suốt 10 năm liền Nhưng khơng phải mà tri thức từ, kỹ sử dụng từ em đạt đến độ hồn thiện Qua q trình giảng dạy, nhận thấy, làm kiểm tra Làm văn, học sinh mắc nhiều lỗi dùng từ, làm ảnh hưởng đến chất lượng viết nói riêng hiệu việc dạy học mơn Ngữ văn nói chung Lỗi dùng từ học sinh tượng xuất Hậu giáo viên nhận thấy Tuy nhiên thực trạng tồn cách dai dẳng q trình dạy học mơn Sở dĩ lúng túng việc tìm nguyên nhân giải pháp nhằm khắc phục, ngăn ngừa cách có hiệu III Lí chọn đề tài Xuất phát từ suy nghĩ trên, q trình dạy học, tơi cố gắng đúc rút kinh nghiệm “Chữa lỗi dùng từ dạy học làm văn trung học phổ thông”- đối tượng học sinh lớp 11, nhằm đề xuất số biện pháp chữa lỗi mang tính khả thi, góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Ngữ văn nhà trường B Mục đích nghiên cứu - Giúp giáo viên học sinh nhận thức vai trò chữa lỗi dùng từ dạy học làm văn - Đưa số kinh nghiệm biện pháp chữa lỗi để nâng cao hiệu diễn đạt học sinh - Từ đó, nhằm nâng cao lực làm văn chất lượng học tập môn Ngữ văn nhà trường THPT C Đối tượng nghiên cứu Chương trình ngữ văn THPT Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: Học sinh khối 11 D Phương pháp nghiên cứu Thực đề tài này, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp hệ thống Phương pháp thống kê Phương pháp so sánh Phương pháp phân tích E Phạm vi kế hoạch nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Học sinh khối 11 lớp giáo viên giảng dạy trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị Thời gian nghiên cứu: Trong năm học: 2016 - 2017, 2017 - 2018 PHẦN NỘI DUNG A THỰC TRẠNG VỀ LỖI DÙNG TỪ CỦA HỌC SINH THPT I Khái quát lỗi dùng từ học sinh Khái niệm lỗi dùng từ Có thể hiểu lỗi dùng từ trường hợp người nói, người viết khơng đáp ứng yêu cầu dùng từ Họ dùng từ khơng đúng, thiếu xác, khơng phù hợp với hồn cảnh giao tiếp, khơng diễn đạt diễn đạt khơng cần nói, người nghe khơng hiểu, hiểu sai thơng tin trình bày Hiệu giao tiếp mà không đảm bảo Khái quát lỗi dùng từ học sinh Lỗi dùng từ học sinh phổ biến, nghiêm trọng có chiều hướng ngày gia tăng Học sinh ngữ học tiếng , chữ dân tộc ròng rã 12 năm mà sai tả, viết khơng thành câu nói theo giọng địa phương, khơng biết ứng xử tình giao tiếp thơng thường Số học sinh giỏi tiếng mẹ đẻ thấp Các tượng dùng từ ngữ thiếu xác, thiếu thẩm mĩ nhiều Khả sử dụng từ ngữ văn chưa tốt, vốn từ nghèo nàn dẫn đến nhiều trường hợp sai, nhầm lẫn cách nực cười khó tin Trong viết em khơng chịu khó suy nghĩ để chọn từ, để tránh lặp từ, dùng nhiều từ sáo rỗng bắt chước máy móc văn mẫu Lỗi dùng từ phổ biến nói giao tiếp thơng thường Ta thấy nhan nhản từ tục tĩu, ghê tai xưng hơ hay phủ định Rất khó tin khơng muốn tin có học sinh dùng từ sai lời chào giáo viên Nhiều em tỏ vơ tư, hồn nhiên cất lên lời chào “ê thầy” Có thể nói rằng, thực trạng sử dụng ngôn ngữ đáng báo động nhà trường Việc sử dụng từ ngữ cách tùy tiện, thiếu suy nghĩ, thiếu văn hóa khơng làm cho tiếng Việt vẻ lịch vốn có mà dẫn đến tầm thường hóa kỷ cương bước nhỏ II Khảo sát lỗi dùng từ học sinh Ra đề khảo sát Mục đích việc khảo sát làm cho học sinh bộc lộ vốn từ khả sử dụng từ ngữ mình, qua để xác định thực trạng lỗi dùng từ em Do tiến hành khảo sát hai đề làm văn, đề làm văn kiểm tra chung lớp, đề yêu cầu làm nhà Đề viết lớp: Phân tích cảnh sắc thiên nhiên tâm trạng nhân vật trữ tình hai khổ thơ đầu thơ Đây thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử Đề viết nhà: Một danh nhân nói rằng: “Đường khơng khó ngăn sơng cách núi, mà khó lòng người ngại núi e sơng” Suy nghĩ em câu nói trên? Với việc hai đề, viết lớp thuộc nghị luận văn học, viết nhà thuộc nghị luận xã hội, cân nhắc cho vừa phù hợp với chương trình, vừa đảm bảo học sinh bộc lộ khả sáng tạo, qua thấy việc sử dụng từ ngữ học sinh cách sinh động Công việc khảo sát xác định lỗi nhờ trở nên chân thực, khách quan tồn diện Tiêu chí phân loại lỗi Muốn chữa lỗi trước hết phải phát lỗi, sau phân loại chúng thành dạng để từ có cách chữa phù hợp Để phân loại lỗi cần dựa sở yêu cầu chung việc sử dụng tiếng Việt hành văn văn bản: - Yêu cầu viết ngữ âm, chữ viết: Trong sử dụng tiếng Việt, việc phát âm theo giọng địa phương điều khơng tránh khỏi, viết đòi hỏi phải viết hình thức âm cấu tạo từ, cách tuân thủ chuẩn tả - Yêu cầu dùng từ xác: Chính xác với nội dung, ý nghĩa sắc thái biểu cảm mà từ mang Nghĩa từ có nghĩa đen (nghĩa gốc) lẫn nghĩa bóng (nghĩa phái sinh) Nếu muốn dùng theo nghĩa phái sinh phải vào nghĩa gốc từ - Yêu cầu hành văn súc tích, rõ ràng, sáng: Đối với việc viết văn, sử dụng từ nhiều nghĩa, lối diễn đạt bóng bẩy, hình tượng cần thiết tốt Tuy nhiên điều khơng có nghĩa bắt chước cách máy móc lối diễn đạt người khác, dùng từ không hiểu nghĩa Không lạm dụng từ Hán - Việt hay từ thuộc phong cách ngôn ngữ khác, đặc biệt từ địa phương Từ ngữ dùng câu, văn phải thiết lập mối quan hệ cho ngữ pháp, tránh gây hiểu nhầm cho người khác - Yêu cầu tính nghệ thuật: Đối với văn hay việc dùng từ, câu chưa đủ mà khả hành văn cần nâng lên để đạt tính nghệ thuật Tính nghệ thuật biểu tính hình tượng, tính cảm xúc, tính hệ thống tính cá thể Tức hành văn học sinh phải tái xác thực, làm xuất người đọc, người nghe hình ảnh, giác quan gợi lên lòng người đọc suy nghĩ, tình cảm mà người viết muốn gởi gắm tất nhiên ngôn ngữ phải thống nhất, hỗ trợ, giải thích cho nhằm đạt hiệu diễn đạt Từ tiêu chí đây, tơi tiến hành phân loại lỗi dùng từ học sinh - Lỗi nghĩa - Lỗi âm hình thức cấu tạo - Lỗi lặp từ, thừa từ - Lỗi dùng từ không hợp phong cách - Lỗi kết hợp từ không đặc điểm ngữ pháp - Lỗi dùng từ sáo rỗng cơng thức 3.Phân tích lỗi dùng từ làm hoc sinh a Kết khảo sát lỗi - Đối tượng tham gia làm bài: học sinh lớp 11A1, 11B2, 11B8 - Tổng số làm: 100 - Tổng số mắc lỗi: 100 = 100% - Tổng số lỗi thống kê được: 725 lỗi, trung bình mắc 7,25 lỗi - Kiểu lỗi: Tính chung kiểu lỗi phân loại bị mắc phải.Tính riêng số kiểu lỗi bị mắc phải khác b.Một số nhận xét kết lỗi - Trong kiểu lỗi, mức độ mắc lỗi học sinh theo thứ tự: nhiều lỗi nghĩa từ, thứ hai lỗi âm hình thức cấu tạo từ, thứ ba lỗi kết hợp từ, thứ tư lỗi dùng từ không phong cách, thứ năm lỗi thừa từ lặp từ, cuối lỗi dùng từ sáo rỗng công thức - Có chênh lệch lỗi làm lớp làm nhà Bài viết lớp nghị luận văn học, đề tương đối khó, lại viết thời gian hạn hẹp, học sinh điều kiện lựa chọn, đọc lại sửa lỗi cho cho mình, ngun nhân làm cho lỗi nghĩa từ tăng cao Còn viết nhà có nhiều thời gian hơn, lại thuộc nghị luận xã hội, gần gũi với đời sống nên lỗi nghĩa giảm so với lớp, điều khiến cho lỗi dùng từ sai phong cách mà chủ yếu từ ngữ lại tăng Bài làm nhà bộc lộ rõ học sinh lạm dụng máy móc sách tham khảo mà lỗi dùng từ sáo rỗng cơng thức nhiều Đề thứ hai đòi hỏi phải giải thích nghĩa đen nghĩa bóng, nhiều viết tỏ lúng túng diễn đạt, dẫn đến lỗi lặp từ, thừa từ c Dẫn chứng lỗi dùng từ thông thường học sinh c.1.Lỗi âm hình thức cấu tạo từ Đây lỗi thường mắc phải số từ định, tần số xuất lại cao Viết nỗi bất hạnh Hàn Mặc Tử, nhiều học sinh viết: - Ta cảm thông, ngậm ngủi cho số phận nhà thơ tài hoa bạc mệnh - Chỉ có trăng thực mang đến cho Hàn Mặc Tử an uổi Để nói lên cố gắng người trước khó khăn sống, có em viết: - Thành cơng khơng nghiểm nhiên có mà phải trải qua nỗ lực phấn đấu thân người - Khi thực công việc đó, ngồi tâm cần phải kiên trì nhẩn nại hi vọng thành cơng Và số từ khác thường bị mắc lỗi như: “bâng khuâng” viết bâng khuân, “trong sáng” viết thành trơng sáng, “cảnh sắc” viết thành cảnh xắc Trong câu từ in nghiêng từ bị viết sai mặt hình thức cấu tạo, viết phải là: ngậm ngùi, an ủi,nghiễm nhiên, nhẫn nại Nguyên nhân loại lỗi người sử dụng bị ảnh hưởng cách phát âm Thường từ bị viết sai có âm gần giống với âm từ nên gây nhầm lẫn Người viết tưởng Cũng có người khác phát âm khơng không hiểu nên học sinh bắt chước viết theo Điều tạo thành thói quen khơng tốt sử dụng từ ngữ Một nguyên nhân học sinh khơng nắm chuẩn tả, viết cách cẩu thả, tùy tiện, cảm tính, bị thói quen chi phối Có từ khơng đáng sai, chí từ biết, hiểu mắc lỗi khơng cẩn thận c.2.Lỗi nghĩa từ Đây loại lỗi phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ cao biểu mắc lỗi học sinh Có thể phân lỗi thành hai dạng: * Dùng sai hoàn toàn nghĩa: Chẳng hạn như: (1) Đây thơ thành công tâm lý nội tiết (2) Hàn Mặc Tử ngậm ngùi, sầm uất biết khơng hội thăm thơn Vĩ (3) Qua cảm nhận tinh tú Hàn Mặc Tử, Vĩ Dạ lên đẹp (4) Sự cố gắng nỗ lực vượt lên khó khăn nhiều lúc mang lại cho thành công mỹ miều (5) Có người đạt thành cơng không minh mẫn Họ dùng nhiều thủ đoạn để đạt mục đích Ở câu (1) từ “nội tiết”, dùng sai hoàn toàn nghĩa sai phong cách Đây thuật ngữ khoa học sinh học Trong câu (2) học sinh dùng sai từ “sầm uất” (nhà cửa đông vui, nhộn nhịp), thực ý định em viết từ “trầm uất”(buồn u uất lòng) Tương tự câu (3), (4) (5) có nhầm lẫn “tinh tú” “tinh tế”, “mỹ miều” “mỹ mãn”, “minh mẫn” “minh bạch” Đây từ hoàn toàn khác nghĩa, có yếu tố giống gây nhầm lẫn * Dùng từ khơng xác nghĩa Đây trường hợp từ gần nghĩa, có nét nghĩa giống Một số biểu dạng lỗi sau: - Dù hoạn nạn khó khăn, dù có bị đời lung lay tâm khơng nản chí giúp vượt qua tất - Hàn Mặc Tử phải sống li thân trại phong Qui Hòa - Chúng ta trân trọng nỗi đau nhà thơ Nguyên nhân loại lỗi người viết nhầm lẫn nghĩa không hiểu nghĩa từ Điều phổ biến việc dùng từ Hán - Việt Các em dùng sai tưởng dùng theo cảm tính Đặc biệt từ gần âm, gần nghĩa có chung yếu tố cấu tạo tỷ lệ mắc lỗi cao Thường từ có nét nghĩa chung học sinh dựa vào nét chung để dùng mà nghĩa từ có khác cần sử dụng khác c.3 Lỗi dùng từ không hợp phong cách văn sử dụng Đây loại lỗi chiếm tỷ lệ khơng cao, điều đáng nói mơ hồ học sinh loại lỗi Có nhiều em chí khơng có ý thức kiểu diễn đạt phong cách loại hình văn mà trình bày Biểu rõ loại lỗi sử dụng từ ngữ thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, từ ngữ, từ địa phương từ thuộc phong cách ngôn ngữ khác vào viết ( tất nhiên trường hợp dùng có ý thức nhằm tạo hiệu diễn đạt) Sau số trích dẫn biểu chủ yếu loại lỗi này: - Cuộc sống có nhiều khó khăn mà ta phải bước qua, không bước qua dược ta bị đè đầu cởi cổ - Núi sông hai tượng trưng cho khó khăn gian khổ - Dù bạn phải cố gắng lên Trong câu trên, từ “bước qua”, “hai cái”, “nhé” ngữ cố định “đè đầu cởi cổ” vốn dùng cho phong cách ngôn ngữ giao tiếp thông thường Có nhiều em dùng ngơn ngữ phim ảnh, ngơn ngữ tiếng Anh vào văn: - Chị dù có làm a hồng tâm học tập - Cuộc sống gia đình anh khó khăn thi vào đại học anh ok (ơ kê) Một từ có nguồn gốc từ xa xưa dùng phạm vi hẹp, từ tiếng nước ngồi ngơn ngữ đại giao tiếp thông thường Thế sử dụng học sinh dường không ý thức khác chúng với ngôn ngữ văn nghị luận Nguyên nhân loại lỗi không nắm đặc điểm phong cách ngơn ngữ thuộc loại hình văn khác Không phân biệt phong cách ngữ phong cách ngôn ngữ văn viết dẫn đến nói viết, viết nói c.4 Lỗi lặp từ Lỗi học sinh thường hay mắc phải cần giải thích cắt nghĩa vấn đề Biểu chủ yếu lỗi việc lặp lại hoàn toàn từ hay từ có giá trị tương đương nghĩa câu, đoạn văn, mục đích liên kết hay nhấn mạnh nội dung Dưới đoạn viết học sinh: “ Hàn Mặc Tử bất hạnh, ông viết lên nỗi bất hạnh mà đời đem đến cho ơng bất hạnh mà Hàn Mặc Tử làm thơ hay để nói nỗi bất hạnh, đau buồn mình” Biểu lỗi lặp từ có hai dạng: Lặp hồn tồn lặp đồng nghĩa *Lỗi lặp hoàn toàn - Hàn Mặc Tử nhà thơ mới, Hàn Mặc Tử sáng tác nhiều thơ Đây thơn Vĩ Dạ xem thơ hay Hàn Mặc Tử Từ Hàn Mặc Tử lặp lại ba lần câu không cần thiết, làm cho câu văn trở nên nặng nề, thiếu thoát Câu sau mắc lỗi tương tự: - “Khi ta lựa chọn đường cho sau này, dù đường lựa chọn có nhiều chơng gai hay khó khăn đường đời khơng nản chí”… * Lặp từ đồng nghĩa Mở đầu văn, có học sinh viết: “Hàn Mặc Tử thi sĩ, nhà thơ tiếng phong trào thơ mới” Một học sinh khác lại viết: “Đây thôn Vĩ Dạ tác phẩm hay, xuất sắc thành công Hàn Mặc Tử” Ở câu thứ nhất, hai từ nhà thơ thi sĩ thực một, khác từ từ Việt, từ từ Hán-Việt, hai từ lại đứng cạnh Viết thừa Câu thứ hai mắc lỗi tương tự Ba từ hay, xuất sắc, thành công vừa đồng nghĩa vừa bao hàm nghĩa lẫn Muốn câu văn, đoạn văn đạt sáng, hàm súc phải lược bỏ yếu tố thừa, lặp Có thể thấy nguyên nhân lỗi lặp cách diễn đạt rối rắm, cắt nghĩa khơng rạch ròi, khả kết hợp xếp từ ngữ để biểu đạt ý, câu câu yếu Đặc biệt học sinh nghèo vốn từ để diễn đạt c.5 Lỗi kết hợp từ không đặc điểm ngữ pháp Lỗi kết hợp từ người viết kết hợp từ với không phù hợp với khả kết hợp Mỗi từ có đặc điểm ngữ pháp riêng , thể nội dung nghĩa khả kết hợp với từ khác Chính kết hợp sai ngun tắc làm nội dung câu bị thiếu, không diễn đạt rõ nghĩa Có thể thấy vài biểu chủ yếu loại lỗi học sinh sau: - Nếu ngại khó khăn khơng thành cơng - Nhiều gương vượt qua số phận thành công Câu thứ viết thiếu quan hệ từ “thì” “sẽ” Câu thứ hai thiếu từ, cần phải diễn đạt “Nhiều gương giàu nghị lực vượt lên số phận để đạt thành công” - Thực tế nhiều người làm việc lực Câu sai từ “năng lực” khơng thể liền với “làm việc là” Có thể sửa lại “Nhiều người làm việc nổ” - Cuộc đời dành cho Hàn Mặc Tử bất hạnh Từ “dành cho” để ưu có tính tốt đẹp, khơng thể kết hợp với “bất hạnh” Cần phải thay từ “dành cho” từ “đưa đến” phù hợp Nguyên nhân loại lỗi viết thừa thiếu quan hệ từ Do không nắm đặc điểm từ loại người viết không phân biệt đặc điểm kết hợp khác từ chúng có quan hệ với thành phần chung c6 Lỗi dùng từ sáo rỗng công thức Đây loại lỗi người tạo lập văn dùng từ mà người khác dùng nhiều Bắt chước cách máy móc, đối tượng, hồn cảnh, nội dung diễn đạt có phù hợp với từ ngữ hay khơng Đây lối “nói chữ”, dùng từ văn hoa bóng bẩy, “nói to giọng” nội dung lại chung chung, chứa đựng thông tin, chí trống rỗng Một số biểu học sinh loại lỗi sau: - Gần bảy thập kỷ trôi qua, thời gian đóng dày lên trang thơ lớp bụi mờ năm tháng qua để lại in hằn lên vết chân rõ nét - Những vần thơ chứa chan giọt lệ nóng hổi trào dâng sáng ngời long lanh bầu trời, nhức nhối trái tim muôn người mãi muôn đời sau Các em dùng từ văn hoa bóng bẩy với từ mà khơng hiểu nghĩa - Con đường mơ ước đường nhung huyền khát vọng sâu xa thẳm sâu tâm hồn khát khao cháy bỏng rực sáng niềm tin - Bằng nhiệt huyết nam nhi trái tim tuổi trẻ, khát khao cháy bỏng tự em học tập rèn luyện tốt để vươn tới tầm cao Trên ví dụ điển hình biểu lỗi sáo rỗng học sinh Thực cách viết sáo rỗng sai thật chứa q thơng tin chứa thông tin không liên quan đến nội dung cần diễn đạt, tác dụng thiết thực Nguyên nhân lỗi lực cảm thụ từ ngữ học sinh yếu Các em bắt chước lối viết người khác cách máy móc mà khơng quan tâm đến từ dùng có phù hợp ý nói hay khơng Có q nhiều sách tham khảo dạng văn hay, tạo điều kiện tốt cho tâm lý văn hoa bóng bẩy, thích bắt chước học sinh phát triển B MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỮA LỖI DÙNG TỪ TRONG DẠY HỌC LÀM VĂN I Xây dựng hệ thống tập khắc phục ngăn ngừa lỗi dùng từ 10 ngữ nhằm mục đích rèn cho học sinh số kỹ rèn luyện từ ngữ vốn có mình, kết hợp chúng theo quy tắc yêu cầu định để diễn đạt nội dung, ý nghĩa cần nói * Bài tập điền từ: - Bài tập 1: Chọn từ từ cho trước sau để điền vào chỗ trống: a) nhan sắc, xinh đẹp + Cô người tài hoa + Cô trẻ trung b) truy lùng, săn lùng + tên tội phạm + cổ vật quý c) suy sụp, sụp đổ + chế độ phong kiến + tinh thần ngày - Bài tập 2: Chọn từ từ cho trước để điền vào chỗ trống câu: a)Đồng thời phải bồi dưỡng người tài giỏi (Phạm Văn Đồng) tìm ra, phát b)Mỗi ngày Mị khơng nói, cứ…như rùa ni xó cửa (Tơ Hồi) im lặng, c)Ăn với đứa lên hai chồng chết Cách tháng sau đứa lên sái để lại chị (Nguyễn Khải) đi, bỏ d)Biết rõ tôi, địch bắt Nhưng giữ vững lập trường chiến đấu (Nguyễn Đức Thuận) đầu hàng, khuất phục - Bài tập 3: Cho từ: vấn đề, phát triển, sử dụng, làm việc, phung phí, đời sống Hãy chọn điền từ phù hợp vào chỗ trống đoạn văn Đánh giá người cao hay thấp nhìn vào thời gian nhàn rỗi họ Có người “đầu tắt mặt tối” khơng có lấy chút nhàn rỗi Có người thời gian vào nhậu nhẹt triền miên Có người biết dùng thời gian để Phải để người có thời gian nhàn rỗi biết hữu ích thời gian xã hội có văn hóa (Hữu Thọ - sách Ngữ Văn 11 nâng cao ) - Bài tập 4: Cho từ: mưu đồ, thản, dằn vặt, lòng đố kị, tội ác, không hiểu, thành công Thực yêu cầu tập Trên thực tế, không ngăn cản người khác , lòng đố kị có hại cho thân kẻ đố kị Nó vừa làm cho kẻ đố kị không sống , khổ đau lí khơng đáng, lại vừa dẫn họ đến xấu xa, chí phạm Kẻ đố kị “ngồi trời có trời”, “ngồi núi có núi”, tài cón có người tài ( Băng Sơn – sách Ngữ Văn 11 nâng cao) 13 * Bài tập dùng từ tạo câu, dựng đoạn - Bài tập 1: Đặt câu với từ a) khoan thai c) bới móc e) chắp cánh b) bờm xờm d) níu kéo g) vướng vít - Bài tập 2: Dùng từ sau để viết đoạn văn ngắn nói tình cảm gắn bó với quê hương: thân thương, ký ức, trẻ nhỏ, khắc khoải, trơng ngóng, mãnh liệt, sâu lắng,vời vợi, hiền hòa, bình n - Bài tập 3: Viết đoạn văn nói lên suy nghĩ việc học thân, khó khăn học môn Ngữ Văn * Bài tập đánh giá dùng từ hay, đạt hiệu nghệ thuật cao Đây tập đặt học sinh trước câu thơ, văn hay yêu cầu em phân tích, đánh giá cảm nhận hay Mục đích tập rèn cho học sinh khả phân tích, đánh giá lực cảm thụ từ ngữ, cảm thụ thơ, qua hình thành thói quen tìm tòi, sử dụng từ ngữ cách xác, hình tượng sáng tạo - Bài tập 1: Phân tích đánh giá giá trị cách dùng từ câu sau: a) Cậy em em có chịu lời Ngồi lên cho chị lạy thưa (Nguyễn Du) b) Từ tơi bừng nắng hạ Mặt trời chân lí chói qua tim (Tố Hữu) c) Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song (Huy Cận) - Bài tập 2: Phân tích, đánh giá hay, sáng tạo cách dùng từ ví dụ sau: a)Lòng anh thơi cưới lòng em (Xuân Diệu) b)Miếng vá đời vai mẹ Sao nỡ vịn vai em (Tơ Đơng Hải) c)Đời nằm vòng chữ tơi Mất bề rộng ta tìm bề sâu Nhưng sâu lạnh Ta thoát lên tiên Thế Lữ, ta phiêu lưu trường tình Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say Xuân Diệu Nhưng động tiên khép, tình u khơng bền, điên cuồng tỉnh, say đắm bơ vơ Ta ngẩn ngơ buồn trở hồn ta Huy Cận (Hoài Thanh) Bài tập ngăn ngừa lỗi: Mục đích hệ thống tập giúp học sinh vận dụng kiến thức từ ngữ để nhận biết, phát lỗi dùng từ người khác sửa lại cho Từ việc nhận diện, phát chữa lỗi cho người khác, học sinh tránh lỗi dùng từ cho mình, dần tiến tới viết khơng bị mắc lỗi - Bài tập 1: Phát lỗi dùng từ câu sau: +Muốn nhautiến phải tố cáo hành vi gian lận kiểm tra + Ngoài sân, rơi rào rào , báo hiệu mùa thu bắt đầu + Buổi khai giảng diễn hoành tráng lộng lẫy 14 + Nhiều bạn lớp ta cón nói chuyện riêng khúc khích - Bài tập 2: Hãy lỗi dùng từ câu đây, phân tích nguyên nhân sai chữa lại cho + Chị em Thúy Kiều, Thúy Vân tuổi cập kê mười sáu – tuổi đẹp người gái + Bạn cần luyện tập lại thứ tình cảm nông nổi, tầm thường bạn + Những học hôm qua chắp cánh cho tài em nở rộ + Bắt trẻ em chưa vị thành niên lao động sức vi phạm pháp luật + Một gió thu phonh làm cho nhớ nhà da diết + Nam tự lập phương án cụ thể cho để đưa phong trào lớp lên + Chán ngán cảnh sống chen chúc ông lui quê ẩn, vui thú hưởng thụ thú điền viên, núi sông ruộng vườn sơn thủy - Bài tập 3: Các câu sau có mắc lỗi dùng từ khơng? Vì sao? + Nỗi niềm chi Huế Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên (Tố Hữu) + Gió mưa bệnh giời Tương tư bệnh tơi u nàng (Nguyễn Bính) + Một dân tộc gan góc chống ách nơ lệ Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phía đồng minh chống phát xít năm nay, dân tộc phải tự do! Dân tộc phải độc lập (Hồ Chí Minh) II Chữa lỗi dùng từ dạy học làm văn Tiếng Việt tiếng ghi âm, hầu hết từ tiếng Việt phát âm viết Tuy nhiên yêu cầu việc sử dụng từ ngữ ngơn nói viết khác Khi nói, yêu cầu dùng từ đơn giản, mang đậm ngơn ngữ đời thường Cách nói giàu hình ảnh, thân mật Có thể dùng từ địa phương, chí tiếng lóng Khi viết, từ ngữ dùng phải xác, sáng, chuẩn mực Đây sở để chữa lỗi dùng từ nói viết Chữa lỗi dùng từ nói Trong dạy học làm văn, giáo viên tạo hệ thống câu hỏi, tình có vấn đề u cầu học sinh trả lời đường giải thích, lập luận Đây kỹ văn nghị luận Chẳng hạn dạy “Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận” (sách Ngữ Văn 11), thực hành đề “Bàn nôn nóng” để minh họa cho thao tác phân tích, so sánh , bác bỏ, bình luận, giáo viên đưa học sinh vào tình có vấn đề sau: Có nơn nóng biểu bứt phá so với trì trệ hồn cảnh? Với tình này, học sinh sau nắm lôgic vấn đề theo suy luận thuận chiều: “Nơn nóng thường khiến đối tượng có hành động bất chấp pháp luật, quy luật dẫn đến đổ vỡ, thất bại”, phải lật lại vấn đề, đưa dẫn chứng, lập luận theo hướng ngược lại ( có nơn nóng lại phá so với trì trệ hồn cảnh) Từ em nhận chỗ phi thực tế (hay có lý) giả thiết ban đầu trả lời đắn câu hỏi có hay khơng cách thuyết phục 15 Như vậy, vấn đề đưa nhìn nhận nhiều chiều Học sinh tự tìm tòi, tự đặt câu hỏi giải tình Trong q trình đó, em khơng xác định thao tác lập luận phải sử dụng thiết lập đoạn văn mà áp dụng vốn từ vốn sống Giáo viên qua thấy khả dùng từ, cách diễn đạt học sinh tiến hành hướng dẫn học sinh sửa sai sót, hạn chế sau em vừa trình bày xong Khi hướng dẫn sửa, giáo viên cần nhận xét cách cắt nghĩa vấn đề học sinh, từ dùng sai, phân tích ngắn gọn nguyên nhân, hậu của việc dùng sai, hiểu sai, sau chữa lại cho Cách giúp học sinh mắc lỗi nhận lỗi em khác rút kinh nghiệm Trong trường hợp chữa lỗi dùng từ nói học sinh có cách khác, giáo viên tiếp tục cho học sinh khác phát biểu vấn đề cho lớp nhận xét hai câu trả lời Cách phát huy tính tích cực lớp , giúp em nhận rõ từ mắc lỗi, tránh việc lặp lại lần sau Biện pháp áp dụng thảo luận, thực hành Văn Ưu điểm biện pháp chữa lỗi dùng từ nói thời điểm giáo viên nhận thấy khả dùng từ nhiều học sinh, chừng mực định Học sinh phát lỗi nhanh chóng, chữa lỗi cách trực tiếp Đặc biệt biện pháp hạn chế đến mức tối đa cách phát âm sai âm từ, rèn luyện khả diễn đạt ngữ cho học sinh, giúp em tự tin giao tiếp tốt Tuy nhiên, biện pháp đòi hỏi giáo viên phải vận dụng cách linh hoạt, không nhiều thời gian, không hoàn thành nội dung học Chữa lỗi dùng từ viết a Giáo viên thực lồng ghép dạy tiết luyện tập, tiết tự chọn phần “Xây dựng hệ thống tập khắc phục ngăn ngừa lỗi dùng từ” nói phần Đó kiến thức kĩ tảng để sử dụng từ ngữ đúng, diễn đạt hay b Trên sở kiến thức tảng trang bị trên, xin chia sẻ thêm số kinh nghiệm cụ thể để chữa lỗi dung từ viết học sinh b.1.Chấm bài: Giáo viên chấm cẩn thận, có nhận xét đánh giá, lưu ý lỗi cho học sinh b.2.Trả bài, sửa lỗi: Ngoài việc sửa lỗi thường xuyên trình dạy học trả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì giáo viên nên dành trọng tâm sửa lỗi dùng từ vài tiết có định hướng để học sinh chuẩn bị trước Tiến trình thực kết hợp linh hoạt số cách sau: - Thông thường giáo viên trả vào điểm thực vào cuối tiết dạy thay đổi trình tự việc trả cho học sinh từ đầu buổi học - Phần sửa lỗi dành cho học sinh tùy vào hoàn cảnh thực tếcó thể tham khảo sử dụng cách: +Yêu cầu học sinh dựa lời nhận xét giáo viên, tìm lỗi sai sửa lỗi sai: Cách làm vừa tạo cho học sinh thói quen sửa lỗi, vừa biết tự đánh giá sản phẩm mình, trân trọng sản phẩm bởi, đối tượng đọc 16 viết em phải em Từ giúp em có ý thức việc đầu tư tâm sức vào viết + Học sinh trao đổi cho tìm lỗi, sửa lỗi: Cách làm tạo hứng thú cho em em đọc đánh giá, tìm lỗi sai sửa cho bạn + Thảo luận nhóm bàn, chọn số lỗi phổ biến, ghi giấy đề xuất cách sửa: Cách làm tạo hứng thú, sôi cho lớp học vừa khái quát số lỗi sai phổ biến việc sửa chữa trở nên dễ dàng - Phần sửa lỗi dành cho giáo viên: Về phía giáo viên thực linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Có thể tham khảo số cách sau: + Đưa số lỗi khái quát chung mà giáo viên thực chấm bài, cho vài ví dụ cụ thể, sau u cầu học sinh tìm (hoặc bạn trao đổi cho để tìm lỗi sửa) bổ sung thêm ví dụ cho lỗi khái quát sửa lớp ngơn ngữ nói (để tiết kiệm thời gian) + Giáo viên tổng hợp sản phẩm bàn hoàn thành (nếu sử dụng thảo luận bàn), chụp trình chiếu tivi để lớp theo dõi Sau sửa xong, giáo viên khái quát lại lỗi học sinh thường mắc phải để rút kinh nghiệm, khắc phục viết sau + Giáo viên sử dụng phương pháp khác yêu cầu học sinh nhà đọc lại bài, tìm lỗi sửa lỗi vào cuối làm Sau nộp lại làm, tùy theo mức độ thực học sinh mà giáo viên thêm điểm cộng (+ ) điểm trừ (- ) kiểm tra khác, kiểm tra miệng lớp Cách làm thân làm nhiều học sinh chăm chút để đọc xem xét, đánh giá làm, diễn đạt, dung từ Đây cách sử dụng b.3 Giáo viên đọc vài đoạn làm tốt lớp vừa để tuyên dương khuyến khích học sinh phấn đấu vừa để em nhận viết thực tế bạn lớp mình, gần viết văn hay khơng phải văn người tiếng Ngồi ra, chọn viết vài đoạn văn học sinh giỏi quốc gia địa phương học sinh tham khảo C Kết thực hiện: Thời gian tiến hành thực nghiệm theo kế hoạch môn tăng thêm hai buổi phụ đạo nhằm đảm bảo độ tin cậy liệu thu thập đánh giá có sở thực tiễn I Đo lường thu thập liệu: - Bài kiểm tra trước tác động, giáo viên đề cho hai lớp làm - Bài kiểm tra sau tác động, giáo viên đề cho hai lớp làm - Tiến hành kiểm tra chấm II Phân tích liệu thảo luận kết Kết kiểm tra: Trước tác động Sau tác động 17 Điểm trung bình Giá trị p T-test Mức độ ảnh hưởng (SMD) TN(11A1) ĐC(11A2) TN(11A1) ĐC(11A2) 6.4 6.1 7.3 6.7 0.183 0.0014 0.95 Nhận xét: - Qua kết thực nghiệm cho thấy tiến học sinh trước sau tác động Kết lớp thực nghiệm (TN) đạt kết cao kết lớp đối chứng (ĐC) - Việc sử dụng giải pháp nêu để chữa lỗi dùng từ cho học sinh mang lại kết bước đầu đáng khích lệ PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A Kết luận Đề tài “Chữa lỗi dùng từ dạy học làm văn” ấp ủ từ lâu thực áp dụng năm học vừa qua (2017-2018) đối tượng học sinh lớp 11 Trong thực tế, để khắc phục hạn chế dùng từ học sinh trình dài lâu bền bỉ, khơng năm học mà phải nhiều năm liền Tuy nhiên năm qua với cố gắng thầy trò, tơi nhận thấy có tiến rõ rệt việc dùng từ học sinh Đối với biện pháp chữa lỗi nói, học sinh có khả nhận diện phát lỗi nhanh Hầu tất câu có từ mắc lỗi, giáo viên đọc lên học sinh phát xác đề xuất cách chữa Có lỗi dùng từ 18 kín, học sinh phát chữa tốt Tuy nhiên cách chữa, phương án đề xuất em đúng, hay Điều đáng nói khơng khí học tập, thái độ khắc phục lỗi đa số học sinh sôi nổi, tiếp thu nhanh hướng dẫn cách ghi nhớ để tránh không phạm lỗi lần sau Đối với biện pháp chữa lỗi viết, lỗi giáo viên phát hướng dẫn học sinh cách chữa việc yêu cầu em tự phát chữa lỗi cho phát huy tính tích cực chủ động việc khắc phục lỗi Tuy nhiên cách thức đổi cho để phát chữa lỗi lại chiếm nhiều thời gian Do q trình dạy học tơi kết hợp chữa nói (giáo viên đọc, học sinh đọc) chữa viết Trong giáo viên nêu yêu cầu cụ thể khung lời phê để học sinh nhà tiếp tục công việc chữa lỗi Riêng hệ thống tập ngăn ngừa khắc phục lỗi chứng tỏ ưu điểm học sinh đặt trước tình huống, cách sử dụng từ ngữ cụ thể, việc nhận diện chữa lỗi diễn chủ động Khơng khí học tập sôi đạt hiệu cao Nếu cách thức vừa nêu chủ yếu diễn “phần cứng” học việc khuyến khích học sinh tự phát triển vốn từ thông qua việc làm “từ điển mi ni” hay đọc nhiều tác phẩm văn học diễn thường xuyên bên lề học Nhiều học sinh thấy nhiều tính hữu dụng từ cách học Khơng học sinh vận dụng nhiều từ ngữ, thành ngữ thu góp q trình nói viết B Kiến nghị Qua thực tế dạy học trường phổ thông, nhận thấy vấn đề sử dụng tiếng Việt học sinh đáng lo ngại Sự tùy tiện, thiếu trau chuốt lời ăn tiếng nói khơng làm vẻ lịch vốn có tiếng Việt mà hình thành thói quen không tốt học sinh, ành hưởng nghiêm trọng đến phát triển nhân cách em Sử dụng từ ngữ tùy tiện, cẩu thả, mắc nhiều lỗi dùng tò hệ tất yếu việc nghèo nàn vốn từ mà nguyên nhân sâu xa thái độ rèn luyện ý thức học tập yếu Từ thực trạng này, mạnh dạn đề xuất số biện pháp cụ thể, có khả phối hợp linh động, liên thơng q trình dạy học môn Ngữ Văn Biện pháp chữa lỗi phong phú, liên quan chặt chẽ với nên dễ phối họp, vận dụng thực tiễn dạy học Hệ thống tập đa dạng kiểu loại, vừa sức, sát với nội dung yêu cầu dạy học tích họp, mặt khác phát huy tính chủ động, tích cực học sinh việc khắc phục ngăn ngừa lỗi, tạo thêm niềm vui hứng thú học tập phân mơn tiếng Việt, góp phần hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh Bản thân áp dụng biện pháp trình dạy học thu số kết định Cũng phải nói thêm để có thành cơng việc chữa lỗi dùng từ cho học sinh đòi hởi nhiều kiên trì, nhẫn nại, sáng tạo người giáo viên 19 Chắc chắn sáng kiến kinh nghiệm nhiều hạn chế định cần bổ sung, mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp PHẦN PHỤ LỤC GIÁO ÁN ỨNG DỤNG: TRẢ BÀI VIẾT SỐ (Lớp 11 -Nghị luận xã hội) I MỤC TIÊU Kiến thức:Học sinh nắm nội dung ý nghĩa vấn đề: Những thay đổi làng quê Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, thị hóa Kỹ năng: - Rèn luyện lực hiểu biết xã hội để phân tích, đánh giá vấn đề - Rèn luyện kỹ phát lỗi, lựa chọn thay từ chữa lỗi, tiến đến việc viết văn không mắc lỗi dùng từ Thái độ:Mỗi người cần có ý thức việc bảo tồn giá trị truyền thống làng quê Việt Nam 20 Năng lực hướng tới: - Năng lực tạo lập văn - Năng lực làm văn nghị luận xã hội - Năng lực tự đánh giá sản phẩm thân qua viết II PHƯƠNG PHÁP VÀ KTDH - Giáo viên: Trả bài, lập dàn ý bản, nhận xét chung - Học sinh nhận bài, đọc, tìm sửa lỗi - Thảo luận III.CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo viên chấm bài, nhận xét học sinh, soạn giáo án - Học sinh: Lập lại dàn ý viết số vừa làm xong Xem lại kiểu lỗi thường gặp diễn đạt IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động khởi động:Khơng Hoạt động hình thành thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY&TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1:Trả bài, tìm hiểu đề I.Tìm hiểu đề lập dàn ý lập dàn ý Đề ra: Tố Hữu thơ Nhớ đồng có - Giáo viên trả cho học sinh khổ thơ cảm xúc làng quê Việt Nam sau: Gì sâu trưa thương nhớ Hiu quạnh bên tiếng hò! Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi Đâu ruồng tre mát thưở yên vui Đâu ô mạ xanh mơn mởn Đâu nương khoai sắn bùi Đâu đường bước vạn đời Xóm nhà tranh thấp ngủ im Giữa dòng ngày tháng âm u Khơng đơi nhimg mà trơi trơi Gì sâu trưa hiu quạnh Ôi-ruộng đồng quê thương nhớ ơi! Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa, thị hóa vần thơ gợi cho anh (chị) suy nghĩgì thay đổi làng quê Việt Nam - Giáo viên cho học sinh nhắc lại đề a Các yêu cầu đề: xác định yêu cầu đề + Thao tác lập luận: so sánh, phân tích, PP phát vấn chứng minh, đặc biệt bình luận + Nội dung: Những thay đổi làng quê Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, thị hóa (nội dung trọng tâm: giá trị 21 - Giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng luận điểm cho phần thân (giải vấn đề viết) Gv phát vấn gợi mở hướng dẫn học sinh lập dàn ý nhanh Chú ý sửa lỗi dùng từ học sinh học sinh trả lời câu hỏi xây dựng dàn ý phần thân Hoạt động 2: Nhận xét chung viết truyền thống làng quê Việt Nam ngày bị đi) + Tư liệu: Bài thơ Nhớ Đồng; hiểu biết nông thôn Việt Nam xưa b Lập dàn ý - Đặt vấn đề: - Giải vấn đề: Ý 1: Hình ảnh làng quê Việt Nam đoạn thơ Tố Hữu + Một làng quê nghèo, bình đậm đà sắc dân tộc + Biểu hiện: tiếng hò buổi trưa hiu quạnh, mùi thơm đất quê, ruồng tre râm mát, ô mạ xanh mơn mởn, nương ngô nương khoai bùi, mái nhà tranh im lìm vắng lặng Ý 2: Hình ảnh làng q Việt nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, thị hóa có thay đổi nào? + Giàu ồn ào, khói bụi, nhiễm Nhà cao cửa rộng, khu cơng nghiệp đầy khói bụi, ruộng đồng bị thu hẹp lại, nhạc trẻ xập xình suốt ngày + Có nhiều điều đáng mừng nhiều điều đáng lo Mừng sống khấm trước, lo nét văn hóa truyền thống làng quê Việt Nam dần bị biến + Và điều khiến cho người vốn nặng lòng với truyền thống khơng khỏi đau xót Ý 3: Từ thực trạng này, cần phải làm gì? + Cần phải cố gắng dựng xây quê hương giàu đẹp bên cạnh phải ln có ý thức bảo tồn phát huy nét đẹp vốn có làng q nơng thơn Việt Nam + Đây khơng trách nhiệm nhà nước mà trách nhiệm người - Kết thúc vấn đề: II.Nhận xét chung viết - Về ưu điểm: 22 Giáo viên yêu cầu học sinh vừa xem lại lời nhận xét giáo viên làm vừa theo dõi phần nhận xét chung giáo viên lớp để rút kinh nghiệm Hoạt động 3: Chữa lỗi - Lỗi nội dung, kiến thức Giáo viên nêu số lỗi hướng sửa chữa Ví dụ như: “Tố Hữu nhà văn hóa lớn dân tộc.” —> Tố Hữu nhà thơ lớn Hai khái niệm nhà thơ lớn nhà văn hóa lớn có khác nhau, khơng “phong tặng” cách tùy tiện Lỗi đặc điểm sử dụng phương tiện ngôn ngữ: Giáo viên nêu số dẫn chứng lỗi bản, yêu cầu học sinh phát hiện, phân tích sữa lỗi Giáo viên hồn chỉnh thêm Ví dụ lỗi diễn đạt: “Tuy nơng thơn sống có khốn khó thành phố sống q xơ bồ.”—> Câu văn có hai vế, việc dùng hai quan hệ từ “tuy nhưng” phải với ý đối lập trường họp lại tương ứng với nên ý câu trở nên mâu thuẫn Sửa lại “Sống nơng thơn khốn khó vui, thành phố sống lại xô bồ” Vd lỗi viết câu:“Trong kho tàng văn học Việt Nam có nhiều + Đa số viết bám sát vào nội dung yêu cầu, số diễn đạt trơi chảy, mạch lạc,văn có cảm xúc + Nhiều em biết cách phân tích, bình luận vấn đề, dẫn chứng phong phú Thái độhọc tập nói chung tốt, có nhiều cố gắng - Về nhược điểm: + Một số em chưa bám sát vào yêu cầu đề, viết lệch sang nỗi nhớ quê hương đốivới người xa quê + Một vài em diễn đạt lan man, rối; chưa biết cách tổ chức lập luận vấn đề chohợp lý; Còn phạm nhiều lỗi, đặc biệt lỗi dùng từ III.Chữa lỗi 1.Lỗi nội dung, kiến thức: Lỗi đặc điểm sử dụng phương tiện ngôn ngữ: Giáo viên nêu số dẫn chứng lỗi bản, yêu cầu học sinh phát hiện, phân tích sữa lỗi Giáo viên hoàn chỉnh thêm Lỗi diễn đạt: - Lỗi viết câu: 23 thơ viết làng quê Việt Nam.” —> Lỗi nhầm trạng ngữ chủ ngữ, lỗi phổ biến học sinh Sửa lại: Kho tàng văn học Việt Nam có nhiều thơ viết làng quê Việt Nam Lỗi dung từ: Giáo viên chấm sửa lỗi bài, lại ghi vào lời phê yêu cầu mang tính bắt buộc việc tự sửa lỗi dành cho học sinh Yêu cầu: Ghi lại câu có từ dùng sai từ đưa thay cuối bài, giải thích ngắn gọn lại chữa Để kiểm soát việc tự sửa lỗi học sinh, giáo viên kiểm tra mang tính xác xuất, cần trọng nhiều làm yếu, khuyến khích cộng điểm học sinh thực cố gắng để khắc phục hạn chế làm * Đây phần làm việc lớp giáo viên học sinh: Giáo viên đưa dẫn chứng cụ thể lỗi dùng từ, hướng dẫn học sinh phát hiện, phân tích đề phương án sửa HS sửa: Từ sai từ “ly biệt” Có thể thay từ “biết ơn” GV bổ sung: Đây trường họp sai nghĩa kết hợp từ Ly biệt vốn động từ, khơng thể bổ nghĩa cho lòng Nếu thay từ biết ơn, đơi lạixa với ý đồ người viết Có thể sửa sau: Hầu hết người xa quê nặng trĩu lòng ly biệt quê hương HS sửa: Từ sai từ “manh - Lỗi dùng từ: + Nhận xét chung: Nhìn chung viết phạm tương đối nhiều lỗi dùng từ Lỗi có hầu hết làm, có nhiều có 10 lỗi dùng từ, số lượng khoảng lỗi dùng từ chiếm đa số.Trong dạng lỗi dùng từ, sai nhiều lỗi âm hình thức cấu tạo từ, lỗi nghĩa, lỗi thừa từ, lặp từ Điều đáng phê bình nhiều có kiểu lỗi sửa làm trước, có học sinh vi phạm lại + Dẫn chứng cụ thể:  Những từ sai âm cấu tạo, yêu cầu học sinh sửa nhanh: Xứ xở, ngở ngàn, cánh dều, thương nhá, sáng sớ, khát sưa, ấm cúg, côi cúc, bải cỏ, cổ hửu, Nguyên nhân sai người viết phát âm sai dẫn đến viết sai mà không hiểu, có trường hợp sai cẩu thả, viết khơng đủ chữ Từ sai nghĩa; Vd: Hầu hết người đếu có lòng ly biệt q hương Nơng thơn lại xuất thêm kẻ manh nha làm an ninh trật tự 24 nha” Đây trường hợp sai nghĩa Sửa lại lưumanh GV bổ sung: Manh nha động từ, có nghĩa có mầm mống, nảy sinh Nếu đặt vào câu gây tượng lặp với cụm xuất thêm Rất trường hợp người viết nhầm nghe người khác nói lại khơng hiểu nghĩa từ, hai từ có tiếng manh HS sửa: Cả hai trường hợp phạm lỗi lặp từ Trường hợp lặp hồn tồn từ phát triển phải dùng từ khác để thay bớt từ Trường hợp lặp từ gần nghĩa hai từ ô nhiễm dơ bẩn ta cần bỏ bớt từ dơ bẩn, riêng trường hợp người viết dùng từ ngữ khơng chịu HS sửa: Cả hai câu dùng hành văn với nhiều ngữ Câu trên: thơi thì, thì, tn ra; câu dưới: bây giờ, bạn Sửa lại cách bỏ từ diễn đạt lại: Ta khó nói hết q hương khn khổ làm văn Chủng ta sâu tìm hiếu vấn đề GV bổ sung: Lỗi xuất phát từ thói quen nói viết Bài văn nghị luận thuộc phong cách ngôn ngữ viết, khơng dùng cách nói ngữ HS sửa: Lỗi dùng từ sáo rỗng công thức: ca mn thưở, nhạc trữ tình say đắm Có sửa lại: Tinh yêu quê hương tình cảm cao đẹp tâm hồn người GV bổ sung: Đây cách viết không sai nghĩa, nhiên đọc lên nghe “sếnh”, làm cho hành Lỗi lặp từ: Vd: Cùng với phát triển không ngừng đất nước, làng quê nông thôn phát triển Vd: Môi trường bị ô nhiễm dơ bẩn khơng thể chịu Lỗi phong cách: VD: Thơi ta dừng lại nói q hương nhiều ý nghĩ tn Bây ta tìm hiểu vấn đề bạn Lỗi dung từ sáo rỗng: Vd: Tình yêu quê hương ca mn thuở, nhạc trữ tình say đắm tâm hồn 25 văn không sáng, cần có cách viết riêng mình, giản dị mà hiệu Hoạt động luyện tập Hoạt động vận dụng – mở rộng V Hướng dẫn tự học Hướng dẫn học cũ: - Sửa lỗi dùng từ vào cuối làm hướng dẫn, nộp lại cho giáo viên Có kiểm tra cộng điểm khuyến khích cho sửa cẩn thận - Khắc phục hạn chế nêu bài, rút kinh nghiệm cho sau Hướng dẫn chuẩn bị mới: Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Hướng Hóa, ngày 19 tháng năm 2019 Lâm Thị Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa - Sách giáo viên Ngữ Văn 10 - NXB Giáo dục Sách giáo khoa – Sách giáo viên Ngữ văn 11 – NXB Giáo dục Tài liệu tập huấn Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh, môn Ngữ Văn (2014), Hà Nội Đỗ Hữu Châu (1998), Cơ sở Ngữ nghĩa học từ vựng, NXB Giáo dục, Hà Nội Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển tiếng Việt (bản in lần thứ năm 2011), NXB Đà Nẵng 26 Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh (2008), Tiếng Việt thực hành, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội Hà Thúc Hoan (1997), Tiếng Việt thực hành, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Trọng Lạc (1996), 99 Phương tiện Biện pháp tu từ tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội 27 ... dùng từ học sinh II Khảo sát lỗi dùng từ học sinh B MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỮA LỖI DÙNG TỪ TRONG DẠY HỌC LÀM VĂN 10 I Xây dựng hệ thống tập khắc phục ngăn ngừa lỗi dùng từ 10 II Chữa lỗi dùng từ dạy. .. thân mật Có thể dùng từ địa phương, chí tiếng lóng Khi viết, từ ngữ dùng phải xác, sáng, chuẩn mực Đây sở để chữa lỗi dùng từ nói viết Chữa lỗi dùng từ nói Trong dạy học làm văn, giáo viên tạo... nghiệm Chữa lỗi dùng từ dạy học làm văn trung học phổ thơng”- đối tượng học sinh lớp 11, nhằm đề xuất số biện pháp chữa lỗi mang tính khả thi, góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Ngữ văn nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Sang kiến kinh nghiêm chữa lỗi dùng từ trong dạy học làm văn ở trung học phổ thông , Sang kiến kinh nghiêm chữa lỗi dùng từ trong dạy học làm văn ở trung học phổ thông

Từ khóa liên quan