Giao an c3 dai 9 theo 5 hoat dong

19 61 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2020, 00:07

Giáo án Đại số lớp Tuần 15 Ngày soạn: 21.11.2015 Năm học 2016-2017 Ngày dạy: 02/12/2016 HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Tiết 30 §1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN A MỤC TIÊU: * Kiến thức: - HS hiểu khái niệm phương trình bậc hai ẩn số nghiệm - Hiểu tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn biểu diễn hình học * Kỹ năng: - Biết cách tìm cơng thức nghiệm tổng qt vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm * Thái độ: - HS có thái độ học tập nghiêm túc, giúp đỡ học tập * Định hướng phát triển: QUA BÀI HỌC TIẾP TỤC RÈN LUYỆN CHO HS CÓ: + Năng lực kiến thức kĩ toán học;- Năng lực phát giải vấn đề; - Năng lực tư duy; - Năng lực giao tiếp (qua nói viết);- Năng lực mơ hình hóa tốn;- Năng lực sử dụng cơng cụ, phương tiện học tốn + Khắc sâu thêm phẩm chất như: - Yêu gia đình, quê hương, đất nước - Nhân ái, khoan dung;- Trung thực, tự trọng, chí cơng vơ tư; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại, môi trường tự nhiên;- Thực nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật B CHUẨN BỊ * Giáo viên: MCĐN, giáo án PowrPoint, máy tính bỏ túi, thước Bảng phụ nhóm * Học sinh: Máy tính bỏ túi, thước thẳng C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG GV Đặt vấn đề giới thiệu nội dung chương + GV đưa toán cổ sau (Bảng phụ) “ Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu Một trăm chân chẵn.” Hỏi có gà, chó? - Với tốn lớp chọn đại lượng ẩn (Số gà) lập phương trình: 2x + 4(36 – x) = 100 Hay 2x – 44 = gọi phương trình bậc ẩn có dạng ax + b + HS nghe GV trình bày = (a  0) - Nhưng tốn có hai đại lượng chưa biết gà chó; gọi số gà x, số chó y lập phương trình: x + y = 36 Hoặc 2x + 4y = 100 Ta quan sát thấy khác với phương trình trên; có tên gọi gì, số nghiệm bao nhiêu, cấu trúc nghiệm ? Muốn biết tìm hiểu nội dung chương III(GV ghi tên chương) Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp Năm học 2016-2017 + GV: Giới thiệu nội dung chương: - Phương trình bậc hai ẩn + HS mở mục lục Tr 136 SGK theo dõi - Hệ phương trình bậc hai ẩn - Các phương pháp giải hệ - Giải toán cách lập hệ ptrình Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 1/ Khái niệm phương trình bậc hai ẩn MT HS hiểu khái niệm phương trình bậc hai ẩn số nghiệm - GV: Giới thiệu phương trình x + y = 36; 2x + 4y = 100 ví dụ phương trình bậc hai ẩn số - GV: Gọi a hệ số x; b hệ số y; c số Hãy nêu dạng tổng quát HS trả lời: ax + by = c phương trình bậc hai ẩn số? GV nhấn mạnh: a � b � GV yêu cầu HS lấy ví dụ phương trình bậc HS: Lấy ví dụ: x – y = hai ẩn số ? Chỉ rõ hệ số a; b; c? 2x + 6y = 54 GV treo bảng phụ ghi tập sau yêu cầu HS làm phiếu học tập theo nhóm nhỏ: Trong PT sau, phương trình ptrình bậc hai ẩn: 2x - y =1; 2x2 + y = 1; 3x + 4y = 5; 0x + 4y = 7; 0x + 0y = 1; x + 0y = 5; - HS làm phiếu học tập trả lời x2 - y2 = 1; x - y + z = miệng GV(ĐVĐ) : Ta biết dạng phương trình bậc hai ẩn Vậy nghiệm cấu trúc nghiệm tìm hiểu phần b) - GV: Thay x = 2; y = 34 giá trị vế phương trình ? GV: Ta nói cặp số (2; 34) nghiệm phương trình - GV tương tự với x = ; y = 30 có nhận HS trả lời: Giá trị hai vế phương xét giá trị hai vế ? trình GV: Ta nói cặp số (5 ; 30) khơng phải nghiệm phương trình HS: Giá trị hai vế khác ? Vậy cặp số (x0; y0) nghiệm ptrình ax + by = c? GV nêu ý SGK HS trả lời GV: ? Hãy tìm nghiệm khác PT x + y = 36 ? ? Ta tìm cặp giá trị HS theo dõi nghiệm phương trình trên? ? Tương tự có nhận xét số nghiệm ptrình ax + by = c ? GV Ghi nhận xét nêu phần cuối mục 1)-> HS trả lời Đặt vấn đề chuyển Mục 2): Ta biết phương trình bậc có vơ số nghiệm, làm để biểu diễn tập HS ý nghiệm Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp Năm học 2016-2017 2/ Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn số MT Hiểu tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn biểu diễn hình học  Xét ptrình : 2x – y = - HS: y = 2x – - Biểu diễn y theo x? + HS làm việc cá nhân + GV cho HS hoàn thành ?3 bảng phụ 0, x -1 ? Có nhận xét cặp số bảng ? y=2x-1 -3 -1 ? Vậy phương trình có n ? - GV: Nếu cho x giá trị � R HS : Các cặp số nghiệm cặp số (x ;y), y = 2x – phương trình 2x – y = nghiệm ptrình (1) Như tập nghiệm HS : Có vơ số nghiệm phương trình (1) S = {(x;2x -1)/ x � HS: Nghe GV giảng R} Vậy nghiệm tổng quát phương trình (1) y (x; 2x -1) với x � R f(x) f(x)=2*x-1 GV : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn nghiệm phương trình đường thẳng y = 2x – 1( Vừa nói vừa x đưa hình vẽ đường thẳng y = 2x – lên bảng phụ) -1 GV tương tự tìm nghiệm tổng quát -1 phương trình sau : -2 ax + by = c ( a �0; b �0 ) HS làm GV để tìm nghiệm tổng quát phương trình bậc hai ẩn biểu diễn y theo x biểu diễn x theo y a c b b b c Hoặc x =  y  a a ax + by = c => y =  x  Vậy phương trình có nghiệm tổng quát �x �R � a c � y  x � b b � là:  Xét phương trình 0x + 2y = ? Hãy vài nghiệm phương trình ? ? Hãy viết nghiệm tổng quát PT? ? Tập nghiệm phương trình biễu diễn đường thẳng nào? GV vẽ đường thẳng y = lên bảng phụ Gv tương tự với ptrình : 0x + by = c có nghiệm tổng quát ?  Xét phương trình 4x + 0y = GV thực tương tự phương trình + GV hệ thống lại tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn số dạng tổng quát : Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp �y �R � b c hoặc: � x y � a a � HS: (0;2); (-2;2); (3;2) �x�R HS : � �y  HS trả lời miệng � c �y  HS thực � b � �x �R Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp Năm học 2016-2017 1) Phương trình bậc hai ẩn số ax + by = c có vơ số nghiệm, tập nghiệm biểu diễn đường thẳng 2) Nếu a � 0; b � đường thẳng (d) a b ĐTHS: y   x  c b * Nếu a � b = phương trình trở thành ax = c => tập nghiệm đường thẳng x = c a * Nếu a = b � ptrình trở thành by = c => tập nghiệm đường thẳng y = c b Hoạt động 3: LUYỆN TẬP-VẬN DỤNG MT Biết cách tìm cơng thức nghiệm tổng qt vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm GV hướng dẫn NHĨM HS hồn thành sơ đồ tổng kết học bảng phụ: ax + by = c ( ) Vô số nghiệm Cấu trúc: Một cặp số (x;y) PT bậc hai ẩn số x y Đường thẳng ax + by = c GV (nếu thời gian): Cho HS làm tập 2b,e,f theo nhóm Hoạt động TÌM TỊI, MỞ RỘNG - Học theo ghi SGK - BTVN: 1-3 tr SGK – tr SBT - Liên hệ thực tiễn xem trước Tuần 16 Ngày soạn: 28/11/2016 Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Ngày dạy: 06/12/2016 Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp Năm học 2016-2017 TIẾT 31 § HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN A MỤC TIÊU * Kiến thức: HS nắm khái niệm hệ nghiệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn * Kỹ năng:- HS nhận diện tập nghiệm HPT bậc hai ẩn - Biết minh hoạ hình học tập nghiệm hệ phương trình bậc hai ẩn - Vận dụng kiến thức vào làm số tập * Thái độ: - HS có thái độ học tập nghiêm túc, giúp đỡ học tập * Định hướng phát triển: QUA BÀI HỌC TIẾP TỤC RÈN LUYỆN CHO HS CĨ: + Năng lực kiến thức kĩ tốn học;- Năng lực phát giải vấn đề; - Năng lực tư duy; - Năng lực giao tiếp (qua nói viết);- Năng lực mơ hình hóa tốn;- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán + Khắc sâu thêm phẩm chất như: - Yêu gia đình, quê hương, đất nước - Nhân ái, khoan dung;- Trung thực, tự trọng, chí cơng vơ tư; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại, môi trường tự nhiên;- Thực nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật B CHUẨN BỊ GV : - MCĐN, giáo án PowrPoint, máy tính bỏ túi, thước HS : - Thước thẳng, êke C TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : KHỞI ĐỘNG THÔNG QUA VIỆC KIỂM TRA BÀI CŨ MT Gây hứng thú cho HS cần thiết phải học tiếp để biết nghiệm hệ pt bậc hai ẩn gi? HS1: - Định nghĩa phương trình bậc hai ẩn Cho ví dụ? - Thế nghiệm phương trình bậc hai ẩn ? số nghiệm nó? y HS2 : Chữa tập 3/tr7,sgk – Cho hai phương trình: x + 2y = – x – y = – Vẽ xác định toạ độ1 – giao Mđiểm hai đường thẳng đồng thời cho biết toạ độ – O x có phải nghiệm phương trình – cho không – GV yêu cầu HS khác nhận xét – I I I I I I I HS1 : - Định nghĩa Cho ví dụ : - Nghiệm phương trình bậc hai ẩn HS2 vẽ đồ thị bảng phụ GV Sau xác định toạ độ giao điểm thử lại để biết toạ độ giao điểm nghiệm hai phương trình Hoạt động : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 1/ KHÁI NIỆM VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN GV: Qua tập kiểm tra ta thấy cặp số HS nghe GV giới thiệu (2;1) nghiệm chung hai ptrình x + 2y = x –y = Ta nói cặp số (2;1)  x  2y 4  x  y 1 Là nghiệm hệ pt:  Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp GV tương tự yêu cầu HS thực ?1 GV: Sau yêu cầu HS đọc phần tổng quát Năm học 2016-2017 HS thực HS đọc phần tổng quát sgk/tr HƯỚNG HS ĐOC THÊM MỤC 2/ MINH HỌA HÌNH HỌC TẬP NGHIỆM CỦA HỆ PT BẬC NHẤT HAI ẨN GV:Ycầu HS điền vào chỗ trống ?2 HS thực GV yêu cầu HS tiếp tục đọc nội dung viết SGK : Từ suy : điểm chung HS đọc (d) (d/)  Ví dụ : Xét hệ phương trình  x  y 3(1)   x  y 0(2) GV: Từ phương trình hệ biễu diễn y theo x xét xem hai đường thẳng có vị trí tương đối với ? GV yêu cầu vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm phương trình mặt phẳng toạ độ? ? Xác định toạ độ giao điểm hai đg thẳng? ? Hãy thử lại xem cặp số (2;1) có phải nghiệm hệ phương trình cho khơng ?  Ví dụ 2: Xét hệ phương trình :  x  y  6(3)   x  y 3(4) HS đứng chỗ đáp: y = –x + ; y = x  Hai đường thẳng cắt (vì có hệ số góc khác nhau) HS vẽ biểu diễn tập nghiệm phương trình HS xác định toạ độ giao điểm hai đường thẳng HS thử lại cặp số (2;1) hệ phương trình HS kết luận nghiệm GV gợi ý dùng phương pháp giảng tương tự HS trả lời câu hỏi GV  Ví dụ : Xét hệ phương trình : giải tương tự ví dụ1  x  y 3(5)    x  y  3(6) ? Hãy biễu diễn y theo x từ hai ptrình hệ? ? Hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm hai phương trình nào? ? Vậy hệ pt có nghiệm ? Vì sao? GV: Vậy qua ba ví dụ cho biết hệ phương trình bậc hai ẩn có nghiệm ? Ứng với vị trí tương đối hai đường thẳng? GV: Qua học hôm không cần giải hệ ta đốn nhận số nghiệm hệ khơng ? dựa vào đâu để có dự đốn ? GV nói nội dung ý SGK Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp HS: Thực HS: Hai đường thẳng trùng HS: Hệ phương trình có vơ số nghiệm HS trả lời: Một hệ phương trình bậc hai ẩn có: + Một nghiệm hai đường thẳng cắt + Vô nghiệm hai đg thẳng song song + Vô số nghiệm hai đg thg trùng HS trả lời HS nghe giới thiệu Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp Năm học 2016-2017 Hoạt động 3,4 : LUYỆN TẬP-VẬN DỤNG MT - HS nhận diện tập nghiệm HPT bậc hai ẩn - Biết minh hoạ hình học tập nghiệm hệ phương trình bậc hai ẩn - Vận dụng kiến thức vào làm số tập GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm tập Bài tr11,sgk SGK trang 11 a) Hai đường thẳng cắt có hệ số (Đưa đề lên bảng phụ) góc khác (–2  hay a  a/)  Hệ phương trình có nghiệm b) Hai đường thẳng song song có hệ số góc ( a = a/ = – 0,5)  Hệ ptrình c) Hai đường thẳng cắt gốc toạ độ (vì có dạng y = ax)  Hệ phương trình có nghiệm d) Hai đường thẳng trùng  Hệ ptrình có vsn Hoạt động 5: TÌM TỊI-MỞ RỘNG - Nắm vững số nghiệm hệ phương trình ứng với vị trí tương đối hai đường thẳng - Bài tập nhà số 5, 6, 7, tr 11,12,sgk - Bài tập số 8, tr 4,5 SBT Tuần 16 Ngày soạn: 28.11.2016 Ngày dạy: 09/12/2016 TIẾT 32 §3 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ A MỤC TIÊU Kiến thức: - Giúp HS hiểu cách biến đổi hệ phương trình phương pháp - HS nắm vững trường hợp đặc biệt (hệ phương trình vơ nghiệm hệ phương trình có vô số nghiệm) Kĩ năng: Vận dụng phương pháp vào giải hệ phương trình 3.Thái độ : HS có ý thức học tập tốt Định hướng phát triển: QUA BÀI HỌC TIẾP TỤC RÈN LUYỆN CHO HS CĨ: + Năng lực kiến thức kĩ tốn học;- Năng lực phát giải vấn đề; - Năng lực tư duy; - Năng lực giao tiếp (qua nói viết);- Năng lực mơ hình hóa tốn;- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán + Khắc sâu thêm phẩm chất như: - Yêu gia đình, quê hương, đất nước - Nhân ái, khoan dung;- Trung thực, tự trọng, chí cơng vơ tư; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại, môi trường tự nhiên;- Thực nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật B CHUẨN BỊ GV: - MCĐN, giáo án PowrPoint, máy tính bỏ túi, thước HS : - Bảng phụ nhóm C TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động GV Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Hoạt động HS Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp Năm học 2016-2017 Hoạt động : KHỞI ĐỘNG MT Tạo hứng thú học tập cho HS HS: Đoán nhận số nghiệm hệ HS : phương trình sau giải thích sao?  x  y   y 2 x  a)     x  y    x  y 3    x  y 3  y 2 x  Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 1/ QUI TẮC THẾ MT Giúp HS hiểu cách biến đổi hệ phương trình phương pháp HS nắm vững trường hợp đặc biệt (hệ phương trình vơ nghiệm hệ phương trình có vơ số nghiệm) GV u cầu HS đọc hai bước giải hệ HS đọc hai bước giải hệ phương trình phương trình qui tắc sgk/tr13 qui tắc sgk/tr13 GV dùng ví dụ sgk/tr13 để minh hoạ qui tắc : Xét hệ ptrình :  x  y 2 (1)    x  y 1 (2) HS : x = + 3y (1/ ) Bước 1: - Từ phương trình (1), em HS: Được phương trình : (2/ ) biểu diễn x theo y? - Lấy kết x (1/ ) vào phương trình (2), ta phương HS: Được hệ phương trình : trình bậc ẩn gì? Bước : - Thay phương trình (1) Hệ phương trình tương đương với hệ phương trình (1/ ) thay phương trình cho (2) phương trình (2/ ) ta hệ phương trình gì? Hệ ptrình HS giải hệ phương trình (II) với hệ (I) ? - Hãy giải hệ phương trình (II) Vậy hệ pt cho có nghiệm là:  x  13  - Kết luận nghiệm hệ cho  y  GV lưu ý HS kết luận : Hệ phương trình cho có nghiệm : (–13 ; –5) HS nhắc lại bước giải hệ phương trình GV yêu cầu HS nhắc lại bước giải hệ phương trình phương pháp ? GV đưa bảng phụ có bước giải hệ HS theo dõi phương trình phương pháp GV đưa bảng phụ minh hoạ bước cách biểu diễn y theo x Hoạt động : LUYỆN TẬP-VÂN DỤNG MT Vận dụng phương pháp vào giải hệ phương trình  Ví dụ : Giải hệ phương trình :  x  y 3  x  y 4 (I)  (1) (2) GV: Yêu cầu HS giải hệ phương trình Hai HS lên bảng giải Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp 9 (Gọi HS lên bảng giải, HS biểu diễn ẩn x theo y từ phương trình (2); HS biểu diễn ẩn y theo x từ phương trình (1) ) GV đưa bảng phụ để HS quan sát lại minh hoạ đồ thị hệ phương trình GV : Như dù giải hệ phương trình phương pháp cho ta kết GV: Cho HS làm ?1 Năm học 2016-2017 HS nhìn vào bảng phụ (minh hoạ nghiệm hệ phương trình đồ thị) HS thực hiện: Kết : hệ phương trình có nghiệm (7;5) HS nghe đọc lại phần ý SGK HS giải hệ phương trình Kết : GV nêu phần ý sgk/tr 14 Hệ phương trình có vơ số nghiệm GV: u cầu HS làm ví dụ : HS giải thích : Giải hệ phương trình : Từ (1) (2) ta có : y = 2x + 3,  x  y  (1) hai đường thẳng biểu diễn hai phương  GV hỏi : - Bằng minh trình trùng nên hệ phương trình   x  y 3 (2) hoạ hình học giải thích hệ có vơ số nghiệm phương trình có vơ số nghiệm? GV: u cầu HS làm ?3  x  y 2  x  y 1 Cho hệ phương trình :  HS giải hệ phương trình HS nhìn vào (bảng phụ GV) hình vẽ GV: Yêu cầu HS giải hệ phương trình minh hoạ nghiệm hệ phương trình phương pháp GV treo bảng phụ yminh hoạ hình học – trình nghiệm hệ phương – – GV: Qua ví dụ ta thấy hệ phương –1 trình vơ nghiệm hệ2số ẩn – vế lại sốOkhác 0; hệ VSN x – hệ số ẩn vế lại HS ý – GV tóm tắt lại giải hệ– phương trình phương pháp (SGK/15) - Nêu bước giải hệ phương trình phương pháp thế? I I I I I I I Hoạt động : TÌM TỊI, MỞ RỘNG - Nắm vững hai bước giải hệ phương trình phương pháp - Bài tập 12c, 13, 14, 15 tr 15 sgk - Làm tập 98, 100, 101, 102, 106 tr 19 20 SBT - Xem trước Tuần 17 Ngày soạn 05/12/2016 Dạy ngày 13/12/2016 TIẾT 33 ÔN TẬP HỌC KỲ I A MỤC TIÊU Kiến thức: - Ôn tập cho HS kiến thức bậc hai Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp 10 Năm học 2016-2017 - Ôn tập cho HS kiến thức chương II: Khái niệm hàm số bậc y = ax + b tính đồng biến, nghịch biến hàm số bậc nhất, điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song nhau, trùng Kĩ năng: Luyện tập kỹ tính giá trị biểu thức biến đổi biểu thức có chứa bậc hai, tìm x câu hỏi liên quan đên rút gọn biểu thức Vận dung thành thảo kiến thức vào làm tập cụ thể Thái độ : Hs có ý thức học tập tốt chuẩn bị thi học kỳ đạt kết cao * Định hướng phát triển: QUA BÀI HỌC TIẾP TỤC RÈN LUYỆN CHO HS CÓ: + Năng lực kiến thức kĩ toán học;- Năng lực phát giải vấn đề; - Năng lực tư duy; - Năng lực giao tiếp (qua nói viết);- Năng lực mơ hình hóa tốn;- Năng lực sử dụng cơng cụ, phương tiện học toán + Khắc sâu thêm phẩm chất như: - Yêu gia đình, quê hương, đất nước - Nhân ái, khoan dung;- Trung thực, tự trọng, chí cơng vơ tư; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại, môi trường tự nhiên;- Thực nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật B CHUẨN BỊ * Giáo viên: MCĐN, giáo án PowrPoint, máy tính bỏ túi, thước Bảng phụ nhóm * Học sinh: Máy tính bỏ túi, thước thẳng C TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT CBH THÔNG QUA BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GV đưa đề lên phông chiếu Đề bài: Xét xem câu sau hay sai? Giải thích Nếu sai sửa lại cho Căn bậc hai  25 a x  x2 = a (đk: a  0) a0   aneáu (a  2)2  a  a  2neáu A B  A B A.B 0  A 0 A A   B B  B 0 52 5 HS trả lời miệng  2 Đúng     25  5  x 0 Sai (đk: a  0) sửa a x    x a Đúng A | A | Sai; sửa A.B  A B A  0, B 0 Vì A.B  xảy A < 0, B < 0, A , B khơng có nghĩa  A 0 B Sai; sửa  Vì B = 9  Đúng vì: A A khơng có nghĩa B B   2 2  5 5 52  1 3    3 3 Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp     5.2  9  5 Đúng vì: Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp 11 Năm học 2016-2017 1    x 1 x(2  x)  x 0  x 4 xác định   3   31  3 x 1 Sai; với x = phân thức Dạng Rút gọn, tính giá trị biểu thức  Bài Tính a 12,1.250 b 2,7 1,5 c 1172  1082 d 14 25 16  Bài Rút gọn biểu thức a 75 48 300 b 2     x 2 GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi, có giải thích, thơng qua ơn lại: - Định nghĩa bậc hai số - Căn bậc hai số học số k âm - Hằng đẳng thức A | A | - Khai phương tích, thương - Khử mẫu biểu thức lấy căn, trục thức mẫu - Điều kiện để biểu thức chứa xác định Hoạt động 2: TIẾP TỤC HÌNH THÀNH KIẾN THỨC THƠNG QUA VIỆC LUYỆN TẬP CÁC DẠNG BT ĐIỂN HÌNH CỦA CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA x  HS làm tập, sau phút gọi hai HS lên tính, em câu Kết quả: a 55 b 4,5 d c 45 HS làm tập, HS lên bảng làm a 25.3  16.3  100.3 5   10  4   b = |  |    1 =2- 3+ 3-1=1 c 15 200  450  50  : 10 d a  4b 25a3  5a 9ab2  16a với a > 0; b > c.15 20  45 15.2  3.3  30   23 5 a  4b.5a a  5a.3b a  2.4 a d  a(5  20ab 15ab 8)  a   5ab  a(3  5ab) HS hoạt động theo nhóm Dạng Tìm x  Bài 3: Giải phương trình  Bài 3: Giải phương trình a 16x  16  9x   4x   x  8 a ĐK: x  b 12 - x  x 0 Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp 12 Nửa lớp làm câu a Nửa lớp làm câu b GV yêu cầu HS tìm điều kiện x để biểu thức có nghĩa Năm học 2016-2017 16( x  1)   x  1   x  1   x  1  4 x  8  ( x  1) 8 ( x  1) 2  GV cho HS hoạt động nhóm khoảng phút đại diện hai nhóm lên bảng trình bày 9( x  1)  4( x  1)  x  8  x  4  x 5 (TMDK ) Nghiệm phương trình x = b.12 x  x 0ñk: x 0  x  x  120  x  x  x  120 x( x  4)  3( x  4) 0   ( x  4)( x  3) Có x  4  với x 0 Dạng Bài tập rút gọn tổng hợp  Bài (Bài 106 tr 20 SBT) Cho biểu thức: A a ab b  ab  a b   x  0  x 3 x = (thoả mãn điều kiện) Nghiệm phương trình x = Đại diện hai nhóm trình bày HS lớp góp ý, nhận xét  ab a  b ab a Tìm điều kiện để A có nghĩa - Các thức bậc hai xác định nào? - Các mẫu thức khác nào? - Tổng hợp điều kiện, A có nghĩa nào? GV nhấn mạnh: Khi tìm điều kiện để biểu thức chứa có nghĩa cần tìm điều kiện để tất biểu thức  tất mẫu thức (kể mẫu thức xuất trình biến đổi) khác b Khi A có nghĩa, chứng tỏ giá trị A khơng phụ thuộc vào a GV: Kết rút gọn không a, A có nghĩa, giá trị A k phụ thuộc a HS trả lời: - Các thức bậc hai xác định a  0; b0 - Các mẫu thức khác a  0; b  0, a  b - A có nghĩa a > 0; b > a  b b Một HS lên bảng rút gọn A A  a  ab  b  ab  a b  A   a b  a b A  a b a  ab a  b ab  a b b A  b Hoạt động 3: LUYỆN TẬP /VỀ CII: HÀM SỐ BẬC NHẤT GV nêu câu hỏi: HS trả lời miệng - Thế hàm số bậc nhất? Hàm số bậc - Hàm số bậc hàm số cho đồng biến nào? Nghịch biến nào? công thức y = ax + b a, b số cho trước a  - Hàm số bậc xác định với giá trị x  R, đồng biến R a > 0, GV nêu tập sau nghịch biến R a < Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp 13 Năm học 2016-2017  Bài Cho hàm số y = (m + 6)x – a Với giá trị m y hàm số bậc nhất? b Với giá trị m hàm số y đồng biến? Nghịch biến?  Bài 2: Cho đường thẳng y = (1 – m)x + m -2 (d) a Với giá trị m đường thẳng (d) qua điểm A (2; 1) HS trả lời a y hàm số bậc  m +   m  -6 Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên b Hàm số đồng biến m + >  m > -6 Hàm số y nghịch biến m + < 0 m0m 0; x   x   1   b P =   : x  x ( x  ) x       x 1 � � x 1 � �  điểm   x 1 x   x x  1 ( x  1)( x  1) ( x  1)( x  1) : P= P= x( x  1) ( x  1)( x  1) x( x  1) ( x  1) P=    x 1 điểm x Câu (2 điểm) a) Hàm đồng biến m > 3; Nghịch biến m < 0,5 điểm b) m = đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 5x 0,5 điểm c) m = => Hàm số y= 3x – 1 điểm y f(x)=3x - -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 x -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 Câu ( điểm) a) Ta có: AC = CM (Tính chất tiếp tuyến cắt nhau) BD = MD (Tính chất tiếp tuyến cắt nhau) Mà CD = CM + MD Suy ra: CD = AC + BD (1 điểm ) b) * Theo tính chất tiếp tuyến cắt nhau, ta có: A AOC = MOC, BOD = MOD Mà AOC + MOC + BOD + MOD = 1800 C Suy ra: 2MOC + MOD = 1800  COD = 2( MOC + MOD ) =1800  COD = 900 * Xét tam giác vuông COD, ta có: OM2 = CM MD x = AC BD = R2 (1 điểm ) c) Theo câu b) ta có tam giác COD vng O => AB tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác COD O hay AB tiếp tuyến đường tròn (I) đường kính CD (1 điểm ) O M I B D y VI Đánh giá rút kinh nghiệm: Tuần 18 Ngày soạn: 12/12/2016 TIẾT 36 TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I A MỤC TIÊU : Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên Giáo án Đại số lớp 19 Năm học 2016-2017 Qua tiết trả nhằm đánh giá kết kiểm tra học kì HS ; Rút sai lầm thường gặp phải em nhằm bổ sung nhắc nhở để lần sau em tránh vấp phải Qua GV tự rút kinh nghiệm giảng dạy B CHUẨN BỊ: Tập chấm HS; lời giải (Phần đáp án) C TIẾN HÀNH TIẾT DẠY : GV chiếu đề yêu cầu HS đọc HS đọc đề GV hướng dẫn HS chữa kiểm tra HS chữa theo hướng dẫn GV chữa xong yêu cầu HS trả HS trả GV nhận xét, nêu số lỗi thường gặp HS Chú ý rút kinh nghiệm GV khen làm tốt HS ý GV lấy điểm D HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Xem lại làm để rút kinh nghiệm - Ôn lại kiến thức học kỳ I - Chuẩn bị đồ dùng sách cho học kỳ II - Đọc trước ''Giải tốn cách lập hệ phương trình'' Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên ... câu Kết quả: a 55 b 4 ,5 d c 45 HS làm tập, HS lên bảng làm a 25. 3  16.3  100.3 5   10  4   b = |  |    1 =2- 3+ 3-1=1 c  15 200  450  50  : 10 d a  4b 25a3  5a 9ab2  16a với... 9ab2  16a với a > 0; b > c. 15 20  45  15. 2  3.3  30   23 5 a  4b.5a a  5a.3b a  2.4 a d  a (5  20ab 15ab 8)  a   5ab  a(3  5ab) HS hoạt động theo nhóm Dạng Tìm x  Bài 3:... B Sai; sửa  Vì B = 9  Đúng vì: A A khơng có nghĩa B B   2 2  5 5 5 2  1 3    3 3 Giáo viên: Vũ Sĩ Hiệp     5. 2  9  5 Đúng vì: Trường THCS Hồng Quang-Ân Thi-Hưng Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an c3 dai 9 theo 5 hoat dong, Giao an c3 dai 9 theo 5 hoat dong, C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn