dạy tiết luyện tạp môn toán thcs theo hướng phát huy tính chủ động của học sinh

7 58 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2020, 00:01

Chun đề: “Dạy tiết luyện tập mơn Tốn trường THCS theo hướng phát huy tính chủ động học sinh ” I TÊN CHUYÊN ĐỀ “Dạy tiết luyện tập mơn Tốn trường THCS theo hướng phát huy tính chủ động học sinh” II LÝ DO THỰC HIỆN CHUN ĐỀ Tiết luyện tập Tốn trường phổ thơng nói chung cấp THCS nói riêng có vị trí quan trọng khơng chỗ chiếm tỷ lệ cao số tiết học mà điều chủ yếu là: Nếu tiết học lý thuyết cung cấp cho học sinh kiến thức ban đầu tiết luyện tập có tác dụng hồn thiện kiến thức đó, nâng cao lý thuyết chừng mực có thể, làm cho học sinh nhớ khắc sâu vấn đề lý thuyết học Đặc biệt tiết luyện tập học sinh có điều kiện để thực hành, vận dụng kiến thức học vào việc giải tốn thực tế, tốn có tác dụng rèn luyện kỹ tính tốn, rèn luyện thao tác tư để phát triển lực sáng tạo sau Luyện tập lặp lặp lại hành động định nhằm hình thành củng cố kỹ năng, kỹ xảo cần thiết thực cách có tổ chức, có kế hoạch Luyện tập hình thức vận dụng kiến thức học vào vấn đề cụ thể, vào thực tế, vào vấn đề Trong nhiều trường hợp, giải tốn tiết luyện tập hình thức tốt để dẫn dắt học sinh tự đến kiến thức Vì qua tiết luyện tập học sinh nâng cao tính độc lập sáng tạo, hiểu sâu hơn, hơn, lực tư phẩm chất trí tuệ phát triển tốt Việc giải tốn tiết luyện tập hình thức tốt để giáo viên kiểm tra học sinh học sinh tự kiểm tra lực, mức độ tiếp thu vận dụng kiến thức học Thực tế cho thấy đa số học sinh có suy nghĩ tiết luyện tập không quan trọng tiết học lý thuyết Qua giảng dạy nhiều năm cho thấy phận không nhỏ học sinh không nắm lý thuyết nên việc làm tập khó khăn, không luyện nhiều tập nên không khắc sâu lí thuyết Về phía giáo viên, thực tế cho thấy nhiều giáo viên lúng túng dạy loại tiết học Do không nắm phương pháp thể tiết luyện tập hay nội dung soạn thiếu sót chưa đủ nội dung cần dạy tiết luyện tập nên hiệu tiết dạy chưa cao Chính lý tổ chúng tơi chọn chun đề: “Dạy tiết luyện tập mơn Tốn trường THCS theo hướng phát huy tính chủ động học sinh” III MỤC ĐÍCH CỦA CHUN ĐỀ - Hồn thiện, nâng cao mức độ phổ thông cho phép phần lý thuyết tiết học trước thông qua số hệ thống tập (gồm tập SGK, SBT BT GV tự biên soạn) xếp hợp lý theo kế hoạch lên lớp - Rèn cho học sinh kỹ giải tốn , hình thành thuật tốn dựa sở nội dung lý thuyết học phù hợp với trình độ tiếp thu đại đa số học sinh lớp học thông qua hệ thống câu hỏi, tập chuyên đề tập xếp theo chủ ý giáo viên Thực chất vận dụng lý thuyết để giải hệ thống tập nhằm hình thành số kỹ cần thiết cho học sinh mà kỹ dùng nhiều tập thực tiễn - Thông qua nội dung phương pháp tiết học rèn luyện cho học sinh nề nếp làm việc có tính khoa học, học tập tích cực, chủ động sáng tạo phương pháp tư thao tác cần thiết - Tùy theo yêu cầu cụ thể tiết học đặc điểm phân môn học (Số học, Đại số, Hình học) mà tiết luyện tập lên yêu cầu trọng tâm riêng IV NỘI DUNG 1) Cấu trúc nội dung tiết luyện tập - Tiết luyện tập cấu trúc theo nhiều phương án khác tuỳ theo chủ ý người Có phương án bản: a) Phương án Trước hết nhắc lại cách có hệ thống nội dung lý thuyết học (Định nghĩa, định lý, quy tắc, công thức, nguyên tắc giải tốn,…), sau mở rộng phần lý thuyết mức độ phổ thông chừng mực cụ thể (Thông qua phần kiểm tra miệng đầu tiết học) Việc kiểm tra có nhiều hình thức Sau cho học sinh trình bày lời giải làm nhà mà giáo viên quy định nhằm kiểm tra vận dụng lý thuyết giải toán học sinh, kiểm tra kỹ giải toán , cách diễn đạt lời cách trình bày lời giải toán học sinh Tiếp theo cho học sinh nhận xét làm bạn Sau học sinh nhận xét làm bạn giáo viên cần chốt lại vấn đề có tính chất giáo dục theo nội dung sau: + Khẳng định chỗ làm đúng, làm tốt học sinh để động viên kịp thời + Phân tích sai lầm nguyên nhân dẫn đến sai lầm + Đưa cách giải ngắn gọn hơn, thông minh vận dụng lý thuyết linh hoạt (nếu được) Cuối cho học sinh làm số tập (Có hệ thống tập tiết luyện tập mà học sinh chưa làm giáo viên tự biên soạn) nhằm đạt số yêu cầu sau: - Kiểm tra hiểu biết học sinh phần lý thuyết mở rộng (hoặc sâu hơn) mà giáo viên đưa tiết luyện tập - Rèn luyện phẩm chất trí tuệ : Tính nhanh, tính nhẩm cách thơng minh, rèn luyện tính linh hoạt sáng tạo qua cách giải khác toán, tính thuận nghịch tư - Khắc sâu hồn thiện phần lý thuyết qua tập có tính chất phản ví dụ, tập có tính chất thực tế - Thơng qua tập hình thành phương pháp giải dạng tốn cụ thể (Hình thành thuật tốn) - Chú ý có tập giải mẫu, có tập gợi ý phương hướng giải vắn tắt lợi dụng kết làm để giải b) Phương án Trước hết cho học sinh trình bày lời giải tập cho làm nhà để kiểm tra xem học sinh hiểu lý thuyết đến đâu? Kỹ vận dụng lý thuyết việc giải toán nào? Học sinh mắc sai lầm nào? Các sai lầm thường mắc phải? Cách trình bày diễn đạt lời giải tốn ngơn ngữ toán học nào? Thực chất bước kiểm tra lại chất lượng học tập học sinh cách tồn diện mơn Tốn cụ thể tiết học Toán vừa qua Trên sở nắm vững thơng tin vấn đề nói giáo viên cần phải chốt lại vấn đề có tính chất trọng tâm: - Nhắc lại số vấn đề chủ yếu lý thuyết mà học sinh chưa hiểu chưa hiểu sâu nên không vận dụng tốt vào việc giải tập toán - Chỉ sai sót học sinh sai sót thường mắc phải học sinh mà giáo viên tích luỹ qua q trình dạy học - Hướng dẫn cho học sinh cách trình bày diễn đạt lời nói, ngơn ngữ Tốn học, ký hiệu Tốn học Sau cho học sinh làm số tập (Trong hệ thống tập luyện tập mà giáo viên tự biên soạn) nhằm đạt yêu cầu sau: - Hoàn thiện lý thuyết Khắc phục sai lầm mà học sinh thường mắc phải - Rèn luyện phẩm chất trí tuệ : Tính nhanh, tính nhẩm cách thơng minh, tính linh hoạt sáng tạo giải toán - Rèn vài thuật toán mà yêu cầu học sinh phải ghi nhớ trình học tập - Rèn luyện cách phân tích nội dung tốn để tìm phương hướng giải toán Các bước tiến hành giải tốn - Rèn luyện cách trình bày lời giải toán văn viết * Mỗi phương án có phần chủ yếu : + Hoàn thiện lý thuyết + Rèn kỹ thực hành + Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh 2) Quy trình soạn thực tiết luyện tập toán lớp a) Nghiên cứu tài liệu - Trước hết phải nghiên cứu phần lý thuyết học mà học sinh học Trong nội dung lý thuyết phải xác định rõ ràng phần kiến thức trọng tâm Kiến thức nâng cao mở rộng cho phép Bước nghiên cứu tập SGK, SBT tốn theo u cầu sau tự phải giải yêu cầu này: - Cách giải tốn nào? - Có thể giải toán cách nào? - Cách giải cách giải thường gặp? Cách giải bản? - Ý đồ tác giả đưa tốn để làm gì? - Mục đích tác dụng tập nào? Cuối nghiên cứu sách tham khảo b) Nội dung soạn * Nội dung soạn (hay nội dung giáo án) phải thể mục chủ yếu sau đây: a) Mục tiêu tiết luyện tập b) Cấu trúc tiết luyện tập - Chữa tập kỳ trước + Số lượng tập Dự kiến thời gian + Chốt lại vấn đề qua tập (Về lý thuyết, thuật toán, điểm cần ghi nhớ) - Cho học sinh làm (Chọn lọc SGK, SBT giáo viên tự biên soạn) + Số lượng tập Dự kiến thời gian + Chốt lại vấn đề sau học sinh làm toán - Hướng dẫn học sinh học bài, làm nhà sau tiết luyện tập + Hệ thống tập cho nhà làm ( Trong SGK, SBT giáo viên tự biên soạn) + Hướng dẫn tập nhà + Nêu yêu cầu chuẩn bị cho tiết học sau Áp dụng cụ thể tiết luyện tập chương trình mơn Tốn THCS - Dạy thể nghiệm tiết: + Số học 6: Tiết 23 Luyện tập (Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9) + Hình học 8: Tiết 16 Luyện tập (Hình chữ nhật) 4) Giải pháp a) Đối với giáo viên - Đầu tư thời gian cho việc soạn + Nghiên cứu kỹ SGK, SBT đọc tài liệu tham khảo + Chuẩn bị đồ dùng phương tiện dạy học cách chu đáo + Xây dựng hệ thống câu hỏi xác phù hợp với đối tượng học sinh - Giáo viên cần phải tạo cho học sinh có động ham muốn khám phá cách giải mới, phát tiết luyện tập hình học Đây biện pháp cần thiết tạo nên tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập cho học sinh - Dạy học sinh tìm đường lối để giải tốn ko giải toán cho học sinh - Tác động đến tất đối tượng học sinh lớp câu hỏi tập hợp lí cho tất học sinh tích cực suy nghĩ, tích cực trả lời Chú ý chọn lọc để nội dung tinh giản kết hợp với phương pháp sáng tạo cho học sinh không cảm thấy nặng nề học tiết luyện tập - Hình thành cho học sinh thuật toán, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức vào tập b) Đối với học sinh - Nghiêm túc việc củng cố kiến thức tiếp thu kiến thức mở rộng - Ghi nhớ kiến thức trọng tâm, cách giải dạng toán cụ thể, rèn luyện kỹ giải toán - Chú ý đến sai lầm thường mắc phải - Chịu khó làm tập nhà KẾT LUẬN Để có kiến thức mơn tốn vững cần phải có thời gian dài nỗ lực cố gắng thầy trò Kết phản ánh việc áp dụng lý thuyết vào giải tập SGK vào toán thực tiễn Một tiết luyện tập theo hướng phát huy tính chủ động học sinh phải bộc lộ đặc trưng sau: - Tiết luyện tập tiết chữa tập - Tiết luyện tập phải tiết dạy cách suy nghĩ giải toán - Lượng tập vừa phải để có điều kiện khắc sâu kiến thức vận dụng phát triển lực tư cần thiết giải toán - Các tập phân thành dạng có liên quan với - Trong tiết luyện tập phải có giải mang tính chất giải mẫu, có giải vắn tắt Chú ý vận dụng kết tập trước vào tập sau - Học sinh có thời gian làm quen với tốn , nghiên cứu tìm tòi lời giải tốn để học sinh hưởng niềm vui tự tìm chìa khố lời giải - Sau tiết luyện tập học sinh củng cố khắc sâu lý thuyết, kiến thức trọng tâm rèn luyện kỹ giải toán Với số giải pháp trên, thấy em học tiết luyện tập đạt hiệu quả, em có kỹ phân tích tốn, kĩ tìm tòi lời giải, kỹ trình bày lời giải tìm thêm cách giải khác Nhưng để nâng cao hiệu giải pháp giáo viên cần trọng việc học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp phương tiện thông tin khác, dạy số tiết luyện tập giáo viên nên sử dụng giảng điện tử nhằm kích thích hứng thú học sinh Giáo viên trọng đến việc hướng dẫn học sinh có ý thức tự giác học tập học làm trước đến lớp, cần xem lại dạng toán học lớp để nắm phương pháp kĩ giải tốn Đối với học sinh giỏi ngồi tập SGK nên tham khảo thêm tài liệu khác Phát huy tình thần tương thân tương trợ giúp đỡ lẫn học tập, học sinh giỏi kèm cặp giúp đỡ học sinh yếu Việc dạy học trình phức tạp đầy khó khăn đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Ln tìm hướng đắn cho trình dạy học thân, biết kế thừa vận dụng sáng tạo kinh nghiệm mà hệ trước truyền lại Bên cạnh đòi hỏi học sinh phải hợp tác cách tích cực nhiệm vụ thành cơng Trên chuyên đề không tổ chúng tơi đúc kết q trình giảng dạy học tập tìm hiểu qua đồng nghiệp trước Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, đồng nghiệp để chun đề hồn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Tốn V KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - Tháng 9: Thảo luận viết lý thuyết (đ/c Lâm chịu trách nhiệm viết phần nội dung chuyên đề gửi lên mail cá nhân tổ để thảo luận) - Tháng 10: Trình bày nội dung chuyên đề thảo luận (đ/c Lâm chủ trì) Dạy thể nghiệm tiết + Số học 6: Tiết 23 Luyện tập (Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9) – Đ/c Lựu dạy thể + Hình học 8: Tiết 16 Luyện tập (Hình chữ nhật) – Đ/c Lâm dạy thể Đánh giá, rút kinh nghiệm phần lý thuyết tiết dạy - Từ tháng 11 trở áp dụng mặt tốt chuyên đề vào tiết dạy Luyện tập lớp Thượng Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2019 Duyệt BGH Tổ trưởng Trần Thanh Lâm ... thuyết vào giải tập SGK vào toán thực tiễn Một tiết luyện tập theo hướng phát huy tính chủ động học sinh phải bộc lộ đặc trưng sau: - Tiết luyện tập tiết chữa tập - Tiết luyện tập phải tiết dạy. .. cần thiết tạo nên tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập cho học sinh - Dạy học sinh tìm đường lối để giải toán ko giải toán cho học sinh - Tác động đến tất đối tượng học sinh lớp câu hỏi tập... tích cực chủ động sáng tạo học sinh 2) Quy trình soạn thực tiết luyện tập toán lớp a) Nghiên cứu tài liệu - Trước hết phải nghiên cứu phần lý thuyết học mà học sinh học Trong nội dung lý thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: dạy tiết luyện tạp môn toán thcs theo hướng phát huy tính chủ động của học sinh, dạy tiết luyện tạp môn toán thcs theo hướng phát huy tính chủ động của học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn