Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề thủ công nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

27 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2020, 16:09

Luận án nhằm hệ thống hoá và góp phần bổ sung cơ sở lý luận về phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ; đánh giá thực trạng phát triển làng nghề và doanh nghiệp làng nghề; thực trạng sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ; đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất trong các làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, t�... Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờng đại học ngoại thơng Nguyễn Hữu Thắng PHT TRIN LNG NGH, DOANH NGHIP LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ” Thuộc chuyên ngành: Kinh tế giới quan hệ kinh tế Quốc tế Mã số: 62.31.07.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Hµ Néi, 2010 1    Luận án hoàn thành tại: Trường Đại học Ngoại Thương Người hướng dẫn khóa học: GS, TS Vũ Văn Hiền GS, TS Hoàng Văn Châu Phản biện 1: GS, TS Hoàng Đức Thân Phản biện 2: PGS, TS Nguyễn Quốc Thịnh Phản biện 3: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước Họp Trường Đại học Ngoại Thương Vào hồi 09 00 ngày 12 tháng 06 năm 2010 Có thể tìm hiểu Luận án thư viện Quốc gia 2    MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho đến Việt Nam nước nông nghiệp Tỷ lệ dân số sống nông thôn chiếm khoảng 75% Nơng nghiệp giữ vị trí vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội đất nước ta Ngồi nghề trồng trọt chăn nuôi, nông thôn ngày nhiều ngành nghề khôi phục phát triển trở lại mây tre đan, gốm sứ, dệt chiếu, thảm cói, thảm xơ dừa, hàng sơn mài, thêu ren, đồ gỗ, làm bún, miến, bánh, Trong q trình tích tụ liên kết, hình thành nên làng nghề gần xuất thêm mơ hình doanh nghiệp làng nghề chuyên sản xuất, kinh doanh vài loại sản phẩm đặc trưng cho làng Những làng nghề, doanh nghiệp làng nghề giải việc làm cho người nông dân thời kỳ nông nhàn tăng thêm thu nhập cho họ, đồng thời yếu tố quan trọng góp phần thay đổi mặt nơng thơn, thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Làng nghề doanh nghiệp làng nghề nơi chủ yếu sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, có vai trò quan trọng tới việc tăng kim ngạch xuất Trong xu tự hoá tồn cầu hố kinh tế thương mại, với việc Việt Nam gia nhập WTO, tạo hội để phát triển xuất nhiều chủng loại hàng hố Việt Nam nói chung hàng thủ cơng mỹ nghệ nói riêng Đồng thời với phát triển nhanh khoa học công nghệ, với sống thay đổi ngày đa số người dân giới, nhu cầu sử dụng hàng hố độc đáo, tinh xảo, mang tính văn hoá, nghệ thuật cao, gần gũi với thiên nhiên tăng lên, tạo nhiều hội cho sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ Đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ không đòi hỏi thực tế tại, mà q trình lâu dài, góp phần quan trọng vào tiến trình cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Muốn đẩy mạnh xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ phải phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề hướng bền vững Làng nghề doanh nghiệp làng nghề sở hoạt động xuất hàng thủ công mỹ nghệ Phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ đặt cần giải cách đồng bộ, từ nguồn lao động, nguyên liệu, vốn, môi trường, khoa học, cơng nghệ đến thị trường tiêu thụ, đòi hỏi Nhà nước Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, quan chức hiệp hội phải có chủ trương, sách giải pháp triệt để hiệu Muốn làm điều đó, trước hết cần có 3    nghiên cứu nghiêm túc, cụ thể khoa học lĩnh vực liên quan đến làng nghề, doanh nghiệp làng nghề đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hiện nay, hộ kinh tế gia đình, doanh nghiệp sản xuất làng nghề hoạt động chủ yếu theo tính truyền thống tự phát Việc nghiên cứu có tính quy mơ, khoa học cho phát triển làng nghề chưa thực thường xuyên Do hoạt động làng nghề nhiều lúng túng hiệu chưa cao Hoạt động xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề có từ lâu, thực theo kinh nghiệm thực tế chủ yếu, chưa có phân tích, đánh giá cụ thể q trình sản xuất, mơ hình quản lý đề chiến lược phù hợp với thực tiễn lâu dài Vì nhìn chung hoạt động sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề, doanh nghiệp làng nghề chưa tương xứng với tiềm năng, mạnh nguồn lao động dồi khu vực nơng thơn nguồn ngun liệu phong phú Với chủ trương, sách Đảng Nhà nước việc phát triển kinh tế nông thơn, thực cơng cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần xố đói, giảm nghèo, việc đẩy mạnh phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, phát triển xuất hàng thủ công mỹ nghệ vấn đề lớn cấp bách nhằm tạo hàng triệu việc làm vùng nơng thơn tạo hàng tỷ USD nguồn nguyên liệu sẵn có nước ta đất sét, mây tre lá, cỏ cây, phế thải công nghiệp, góp phần quan trọng việc thúc đẩy tiến trình cơng nghiệp hố nơng nghiệp, chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế khu vực nông thôn Với lý ý nghĩa đó, nhằm góp phần vào việc thực chủ trương lớn Đảng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân mục tiêu đẩy mạnh xuất hàng hoá Việt Nam, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề thủ công để đẩy mạnh xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ q trình hội nhập” làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế Tình hình nghiên cứu * Tình hình nghiên cứu đề tài nước Trên giới, làng nghề xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ chủ yếu có nước châu Á số nước châu Phi, nước cơng nghiệp phát triển châu Âu, châu Mỹ làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Do vậy, công trình nghiên cứu đề tài giới khơng có nhiều Các nước vùng lãnh thổ có làng nghề Trung Quốc, Thái Lan, Malaisia, Inđônêxa, Philippin, Nhật Bản, Hàn Quốc, có số đề tài nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng sách phát triển làng nghề họ, thường phạm vi hẹp chưa công bố rộng rãi 4    * Tình hình nghiên cứu đề tài nước Trong năm gần đây, nước có số cơng trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến việc phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam Trong cơng trình này, chủ yếu số đề tài cấp Bộ, ngành, hiệp hội có liên quan đến làng nghề xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam - Bộ Thương mại (nay Bộ Cơng Thương) có cơng trình “Đề án phát triển xuất hàng thủ công mỹ nghệ đến năm 2010” đề án hoàn thành tháng 5/2007 Đề án tập trung vào đánh giá yếu tố có tầm quan trọng định thành bại tăng trưởng xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đề khuyến nghị nhằm khai thác hiệu tiềm Việt Nam, góp phần giải cơng ăn việc làm “Đề án phát triển xuất hàng thủ công mỹ nghệ đến năm 2010” đưa giải pháp, sách, chế nhằm thực mục tiêu xuất ngành hàng thủ công mỹ nghệ Phương pháp sử dụng nghiên cứu phân tích quy trình hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất liên quan đến bốn nhóm vấn đề (1) sản xuất nước; (2) môi trường kinh doanh; (3) phát triển thị trường xuất khẩu; (4) phát triển bền vững - Bộ Thương mại (nay Bộ Cơng Thương) có “Đề án phát triển xuất giai đoạn 2006-2010” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định mục tiêu, định hướng giải pháp lớn cho phát triển xuất khẩu, có xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam thời kỳ 2006-2010 - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), có cơng trình “Nghiên cứu Quy hoạch phát triển ngành thủ công mỹ nghệ theo hướng cơng nghiệp hố nơng thơn Việt Nam”, với chun mục: Báo cáo cuối cùng, Báo cáo nghiên cứu quy hoạch tổng thể Cơng trình nghiên cứu dựa số liệu điều tra thực tế từ sản xuất, kinh doanh làng nghề Đề án hoàn thành tháng 2/2004 - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Bộ Giáo dục Đào tạo) “Xây dựng phát triển mơ hình làng nghề du lịch số tỉnh đồng Bắc Bộ”, mã số B2005-40-5, GS, TS Hoàng Văn Châu chủ nhiệm đề tài - PGS,TS Nguyễn Hữu Khải, ThS Đào Ngọc Tiến, ThS Vũ Thị Hiền “Chuyển dịch cấu hàng xuất Việt Nam” Sách chuyên khảo, Nhà xuất Thống kê, năm 2007 - PGS, TS Nguyễn Hữu Khải; ThS Đào Ngọc Tiến “Thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống” Sách chuyên khảo, Nhà xuất Lao động Xã hội, năm 2006 - Vũ Từ Trang “Nghề cổ đất Việt” Sách khảo cứu, Nhà xuất Văn hoá - Thông tin, năm 2007 5    - Phạm Côn Sơn “Làng nghề truyền thống Việt Nam” Sách tham khảo Nhà xuất Văn hoá dân tộc, năm 2007 - Nguyễn Văn Đáng “Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống Hà Nội vùng phụ cận đến năm 2010 năm tiếp theo” Mã số B2003 - 39-34 - Ngồi cơng trình nghiên cứu tương đối quy mô này, nhiều hội thảo bộ, ngành, Hiệp hội làng nghề có đề tài nghiên cứu lĩnh vực Chẳng hạn, năm 2008, Hiệp hội làng nghề Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bối cảnh mới”, Hội thảo “Tiềm thực trạng làng nghề Việt Nam nay” có nhiều tham luận, báo cáo nghiên cứu tình hình sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ nêu giải pháp phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề Trong đó, đáng lưu ý tham luận như: “Bảo tồn phát triển làng nghề”, “Phát triển nghề, làng nghề điều kiện mới” ông Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam, “ Một số vấn đề phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa phương - Kết nghiên cứu tỉnh Vĩnh Phúc Phú Thọ” ông Lê Đức Thịnh bà Lê Thị Phi Vân, “Định hướng bảo tồn phát triển làng nghề” thạc sĩ Bùi Văn Vượng, “Vài suy nghĩ du lịch làng nghề Việt Nam” ông Lưu Duy Dần, Phó chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam Bên cạnh đó, nhiều báo, tạp chí có viết thực trạng, vai trò, giải pháp phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, khía cạnh riêng rẽ, khơng mang tính tổng kết Tóm lại, đến có số cơng trình khoa học nghiên cứu liên quan đến vấn đề phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, sản xuất xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ cách tiếp cận mức độ khác nhau, chưa có cơng trình giải cách tồn diện có tính hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ q trình hội nhập Do vậy, tác giả hy vọng đề tài “Phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề thủ công để đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ trình hội nhập” góp phần giải phần yêu cầu xúc đặt Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hố góp phần bổ sung sở lý luận phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề với mục tiêu đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ; - Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề Việt Nam; 6    - Đánh giá thực trạng sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ thời gian qua để tìm kết quả, hạn chế, nguyên nhân sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, tăng nhanh xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam; - Đề xuất sách, giải pháp phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để tăng nhanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất b Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ khái niệm làng nghề doanh nghiệp làng nghề; - Phân tích q trình hình thành phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề Việt Nam; - Nêu vai trò làng nghề doanh nghiệp làng nghề phát triển kinh tế xã hội đất nước; - Rút học kinh nghiệm từ việc phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề số nước khu vực giới; - Điều tra thực trạng phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề; - Điều tra thực trạng xuất hàng thủ công mỹ nghệ doanh nghiệp làng nghề; - Đánh giá kết xuất hàng thủ công mỹ nghệ doanh nghiệp làng nghề; - Làm rõ quan điểm phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam; - Nêu phương hướng, mục tiêu phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ; - Đưa giải pháp chủ yếu phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề nhằm đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ; - Đề xuất số kiến nghị phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề nhằm đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án làng nghề, doanh nghiệp làng nghề sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ b Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Đánh giá thực trạng từ năm 2000 đến 2008, đề xuất định hướng giải pháp phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 7    - Về không gian: + Đề tài sâu nghiên cứu làng nghề xuất hàng thủ công mỹ nghệ doanh nghiệp làng nghề Thực tế lµng nghỊ vµ doanh nghiệp làng nghề xuất hàng thủ công mỹ nghệ chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam Do nghiên cứu xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ lµng nghỊ vµ doanh nghiệp làng nghề hiểu nghiên cứu xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam; + Nghiên cứu sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ sở tiếp cận chủ thể hộ sản xuất doanh nghiệp làng nghề qua phiếu điều tra; + Luận án quan tâm tới giải pháp vĩ mô Nhà nước việc thực làng nghề, doanh nghiệp làng nghề sản xuất kinh doanh xuất hàng thủ công mỹ nghệ; - Về lĩnh vực: Sản xuất làng nghề, xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu dựa sở phương pháp luận, kết hợp phương pháp thống kê, phân tích thơng tin, số liệu, liên hệ so sánh, khái quát tổng hợp Đồng thời áp dụng phương pháp điều tra xã hội thông qua khảo sát thực tế phát phiếu thăm dò Đóng góp luận án a/ Đánh giá cách toàn diện sâu sắc thực trạng làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, góp phần hồn chỉnh khái niệm doanh nghiệp làng nghề mối quan hệ biện chứng việc hình thành phát triển làng nghề tới việc đời phát triển doanh nghiệp làng nghề, tạo tảng vững thúc đẩy xuất hàng thủ công mỹ nghệ b/ Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn việc sản xuất, kinh doanh xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề doanh nghiệp làng nghề c/ Xây dựng liệu quan trọng cần thiết làng nghề, doanh nghiệp làng nghề góp phần truyền tải thơng tin, số liệu, quan điểm, nhu cầu từ sở tới Bộ, ngành, hiệp hội quan chức hoạch định sách đề giải pháp hữu hiệu cho việc phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề d/ Xác định rõ nội dung nhân tố tác động đến sản xuất xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ để có hướng điều chỉnh phù hợp e/ Cung cấp cho người quản lý, nghiên cứu người sản xuất có cách nhìn thêm kinh nghiệm việc phát triển làng 8    nghề, doanh nghiệp làng nghề đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ số quốc gia tiếng làng nghề f/ Đưa số dự báo quan trọng định hướng phát triển xuất hàng thủ công mỹ nghệ đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Việt Nam g/ Đề xuất cách hợp lý, khoa học với quan chức chế, sách, giải pháp phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để tăng nhanh xuất hàng thủ công mỹ nghệ KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tham khảo, nội dung luận án kết cấu thành chương Chương I: Tổng quan làng nghề, doanh nghiệp làng nghề tiềm xuất hàng thủ công mỹ nghệ doanh nghiệp làng nghề Chương II: Thực trạng xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam Chương III: Giải pháp phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ q trình hội nhập 9    CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LÀNG NGHỀ, DOANH NGHIỆP LÀNG NGHỀ VÀ TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LÀNG NGHỀ 1.1 Khái niệm, đặc điểm làng nghề doanh nghiệp làng nghề 1.1.1 Khái niệm làng nghề làng nghề thủ công mỹ nghệ Theo tác giả, làng nghề cụm dân cư sinh sống thôn (một làng), có hay số nghề tách khỏi nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh độc lập Thu nhập từ nghề chiếm tỷ lệ cao tổng giá trị sản phẩm toàn làng 1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp làng nghề doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ Doanh nghiệp làng nghề doanh nghiệp đời hoạt động theo Lt Doanh nghiƯp, nhằm chđ u sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ 1.2 Lịch sử phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề Việt Nam 1.2.1 Quá trình đời phát triển làng nghề a/ Thời kỳ phong kiến - Thời kỳ Đông Sơn (thời đại đồ đồng), người Việt Đông Sơn đúc trống đồng đạt tới đỉnh cao kỹ thuật nghệ thuật - Thời kỳ Bắc thuộc, nghề chủ yếu sản xuất công cụ vật dụng sắt, đồng, giấy, thuỷ tinh, mộc, - Thời cận đại, triều Nguyễn, trước Pháp xâm lược nước ta, từ năm 1858 trở trước, ngồi nghề nơng sản xuất hàng hố hầu hết cơng nghệ truyền thống b/ Thời kỳ Pháp thuộc  Nửa cuối kỷ thứ XIX đến năm 1945, quyền Pháp Đơng Dương nắm giữ vai trò chủ đạo phát triển sản xuất hàng thủ công Việt Nam   c/ Thời kỳ từ năm 1954 tới nay  Sau ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng, từ năm 1960 nghề làng nghề thủ cơng có điều kiện mở rộng phát triển mạnh 10    - Khó khăn cung cấp nguyên liệu;  - Khó khăn về tiêu thụ sản phẩm;  - Khó khăn tiếp cận với nguồn vốn; - Khó khăn nhiều chi phí phát sinh; - Khó khăn việc tuyển dụng lao động có tay nghề cao 1.4 Vai trò làng nghề, doanh nghiệp làng nghề với việc đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ phát triển kinh tế - xã hội 1.4.1 Vai trò việc đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ + Một là: Tổ chức sản xuất thành mặt hàng có số lượng lớn hơn, đồng hơn, có chất lượng kiểu dáng phù hợp với nhu cầu nhiều dân tộc giới; hàng hóa có kiểu dáng hợp lý cho đóng gói bao bì, vận chuyển bảo đảm an toàn cho người, + Hai là: Xúc tiến thị trường, nhằm quảng bá cho cá thương nhân, quan xúc tiến, người tiêu dùng, nước nước ngồi biết cơng dụng, giá trị lợi ích mặt hàng có điều kiện sử dụng 1.4.2 Vai trò phát triển kinh tế - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề cho thu nhập cao hẳn so với sản xuất nơng nghiệp, ngành góp phần xố đói, giảm nghèo nơng thơn - Sự phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề góp phần quan trọng việc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố- đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Cơng nghiệp hố, đại hố nông nghiệp, nông thôn xác định là vấn đề trọng tâm sách quốc gia phát triển kinh tế - xã hội Trong “Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội quốc gia năm 2001 - 2010” nêu rõ: “coi trọng công tác phát triển nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố nơng nghiệp, nông thôn, với mục tiêu giảm tỷ lệ lao động nơng nghiệp xuống 50%” 1.4.3 Vai trò phát triển văn hoá dân tộc Sản phẩm thủ công kết tinh của lao động vật chất lao động tinh thần Nó tạo nên bàn tay tài hoa óc sáng tạo người thợ thủ công Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính nghệ thuật cao Mỗi sản phẩm tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng nét đặc sắc văn hoá riêng, đồng thời thể nét độc đáo, sắc thái riêng làng nghề, doanh nghiệp làng nghề.  13    1.4.4 Vai trò xã hội Qua thực tiễn tính tốn chuyên gia, xuất triệu USD hàng thủ cơng mỹ nghệ, tạo việc làm thu nhập cho 3.000 - 4.000 lao động thường xuyên, lao động thời vụ gấp - lần.  1.4.5 Vai trò quan hệ đối ngoại - Sự phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề thu hút thêm khách du lịch đến với Việt Nam - Các sản phẩm làng nghề, doanh nghiệp làng nghề có vai trò quảng bá thương hiệu Việt Nam, mở rộng quan hệ đối ngoại Hiện hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam có mặt 130 quốc gia, vùng lãnh thổ giới Đây điều kiện thuận lợi để làng nghề, doanh nghiệp làng nghề quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp thương hiệu Việt Nam, để người tiêu dùng giới biết đến Việt Nam nhiều hơn, hiểu tiềm giá trị văn hoá nghệ thuật, đất nước người Việt Nam nhiều 1.5 Tiềm sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề doanh nghiệp làng nghề 1.5.1 Nguồn lao động Với dân số khoảng 86 triệu người, đa số sống nơng thơn, có 10 triệu lao động ngành nghề phi nông nghiệp, chiếm 29,5% lực lượng lao động nông thôn, nguồn lao động dồi cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ   Trong số lao động hoạt động ngành nghề nay, có tới 17,9% thuộc nhóm nơng, lâm, thuỷ sản; 40,76% thuộc nhóm nghề tiểu thủ cơng nghiệp, xây dựng 41,34% thuộc nhóm dịch vụ.  1.5 Nguồn nguyên liệu Nguyên liệu chủ yếu sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đất sét, song mây, tre, cọ, gỗ, kim loại, dừa, thường có sẵn nước, phân bổ khắp nơi nước 1.6.1 Kinh nghiệm Trung Quốc Chính phủ Trung Quốc quan tâm đến việc phát triển làng nghề kết hợp với điểm tham quan du lịch   1.6.2 Kinh nghiệm Thái lan Chính phủ Thái Lan phát động phong trào có tên gọi “One Tambon, One Product”, nghĩa “mỗi làng sản phẩm”   14    1.6.3 Kinh nghiệm Nhật Bản Năm 1974, Luật Phát triển nghề thủ công truyền thống (gọi tắt Luật Nghề truyền thống) Chính phủ Nhật Bản ban hành với mục đích khơi   Chính phủ Nhật Bản thành lập Hiệp hội Khuyến khích phát triển nghề thủ công truyền thống (gọi tắt Hiệp hội Nghề truyền thốngDensankyokai)   1.6.4 Bài học kinh nghiệm quốc tế Một là, bảo tồn, trì phát triển làng nghề truyền thống vấn đề đựợc nhiều quốc gia Châu Á trọng Hai là, Chính phủ trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho làng nghề Ba là, vai trò Nhà nước việc giúp đỡ, hỗ trợ tài cho làng nghề Bốn là, Nhà nước có sách ưu đãi mở rộng thị trường để khuyến khích làng nghề truyền thống phát triển Năm là, kết hợp chặt chẽ công nghiệp tiểu thủ công nghiệp làng nghề Sáu là, phát triển làng nghề gắn liền với phát triển du lịch làng nghề: Thu hút khách du lịch đến với làng nghề không giúp mở rộng thị trường mà kênh quảng cáo cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Hai lĩnh vực thúc đẩy phát triển Kinh nghiệm thực thành công Thái Lan CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CƠNG MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM 2.1 Tình hình xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam Trước năm 90 kỷ XX, hàng thủ công mỹ nghệ xuất Việt Nam chủ yếu xuất sang thị trường Liên Xô Đông Âu theo Nghị định thư ký kết Chính phủ Mặt hàng chủ yếu thảm len, thảm đay, thảm cói, chiếu cói, hàng mây tre đan, mành trúc, mành cọ, hàng thêu ren, khăn trải bàn, khăn trải giường, 2.2 Cơ cấu mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất Mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất nước ta nên chia thành nhóm sau đây: 15    - Nhóm hàng gốm sứ; - Nhóm mây tre lá; - Nhóm hàng sơn mài; - Nhóm hàng thêu ren; - Nhóm hàng gỗ mỹ nghệ; - Nhóm hàng đan, móc, dệt thổ cẩm; - Nhóm hàng đá quý, kim loại q; - Nhóm hàng giầy dép đính hạt cườm, kim tuyến, dép thủ cơng; - Nhóm hàng đồ chơi; - Nhóm hàng quà tặng, Trong có nhóm hàng chính, có kim ngạch lớn, có tiềm phát triển cao Nhà nước, địa phương nhà sản xuất kinh doanh quan tâm đầu tư phát triển xuất 2.3 Mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất chủ yếu 2.3.1 Mặt hàng gốm, sứ Gốm sứ gồm dòng sản phẩm khác nhau, sản xuất từ chủng loại nguyên liệu khác nhau, nung môi trường nhiệt độ khác nhau: + Sứ sản xuất từ đất sét tinh chế, có nhiều phụ gia tăng độ liên kết, tăng khả chịu nhiệt độ nung cao nung lò có nhiệt độ từ 1.300 đến 1.350 độ C.  + Gốm mặt hàng phát triển lâu đời hơn, sản xuất nguyên liệu chế biến thô, phụ gia tạo độ dính; nung nhiệt độ 900 đến 1.200 độ C.  2.3 Hàng mây, tre, cói, thảm Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên như: buông, bèo tây, tre nứa, song, mây, đay,… tập trung chủ yếu Cao Bằng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Hưng n, Vĩnh Long,…   Đặc điểm nhóm nguyên liệu dễ trồng, tận dụng vùng đất cằn, đất mặn,… loại nguyên liệu phát triển nhanh, dễ thu hoạch Song yêu cầu cao sơ chế, bảo quản để tránh độ ẩm cao gây mốc, mối mọt,… Song hàng năm mang lại nguồn ngoại tệ tương đối lớn cho đất nước: khoảng 226 triệu USD năm 2008, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2000 – 2008 20%/năm  16    2.3.3 Mặt hàng sơn mài Cả nước có 31 làng nghề sơn mài với khoảng 11 ngàn thợ Những địa phương làm nghề sơn mài nhiều Hà Tây, Bắc Ninh, Nam Định, Bình Dương, tiếng làng Bình Vọng (Thường Tín) Đình Bảng (Từ Sơn)   - Một loại sản phẩm có phẩm cấp thấp, sử dụng sơn hạt điều, sản xuất doanh nghiệp quy mơ nhỏ hộ gia đình   - Loại thứ hai sản phẩm có mẫu mã đẹp, sử dụng đồ nội thất chất lượng cao.  Trong thời gian qua, kim ngạch xuất tăng lên lần từ năm 2000 đến năm 2008.  2.3.4 Hàng thêu ren Phát triển cách khoảng 700 năm Kết điều tra cho thấy, số làng nghề thêu ren có 341 làng, 2/3 số nằm khu vực đồng sông Hồng 20% làng người dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Số lượng thợ nghề thêu ren khoảng 130 ngàn người Sản phẩm chủ yếu mặt hàng thêu ga trải giường, gối, khăn trải bàn, rèm loại, quần áo, loại thời trang cao cấp, 2.3.5 Đồ gỗ mỹ nghệ Cả nước có 342 làng nghề gỗ mỹ nghệ với khoảng 100 ngàn thợ Các địa phương có nhiều làng nghề gỗ Bắc Ninh, Hà Tây, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Cần Thơ Hiện nay, đồ gỗ mặt hàng xuất chủ lực, cần phải phát triển nhanh, cần nghiên cứu phát triển mẫu mã đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, phù hợp với sinh hoạt đại nước 2.4 Cơ cấu thị trường hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2.4.1 Những yếu tố tác động tới hình thành chuyển dịch cấu thị trường xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam: Có bốn yếu tố - Thứ nhất: Thị trường hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam bị tác động mạnh mẽ yếu tố trị nước sở mà hàng Việt Nam xuất tới   - Thứ hai: Bản sắc văn hóa dân tộc đất nước có tác động tới cấu thị trường xuất hàng thủ công mỹ nghệ nước ta   - Thứ ba: Cơ cấu thị trường xuất hàng thủ công mỹ nghệ phụ thuộc nhiều vào yếu tố kinh tế gồm: sách thuế quan, sắc thuế liên quan đến hàng hóa, hàng rào bảo hộ sức mua cộng đồng xã hội 17    - Thứ tư: Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên yếu tố tác động tới cấu hàng hóa, quy mơ thị trường xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ nước ta 2.4.2 Q trình hình thành, chuyển dịch cấu thị trường xuất hàng thủ công mỹ nghệ nước ta 2.4.3 Vai trò Nhà nước doanh nghiệp với cấu thị trường xuất hàng thủ công mỹ nghệ 2.5 Đánh giá kết xuất hàng thủ công mỹ nghệ doanh nghệp làng nghề 2.5.1 Kết đạt - Hiệu kinh tế Theo số liệu thống kê, năm 2008, nước xuất 62,8 tỷ USD, có 820 triệu USD hàng thủ công mỹ nghệ, 1,3% tổng kim ngạch xuất nước   - Hiệu xã hội Thực tiễn xuất triệu USD hàng thủ công mỹ nghệ phải sử dụng 3.000 – 4.000 lao động năm Vì vậy, với kim ngạch xuất 820 triệu USD năm 2008 tương đương với 2.460.000 lao động - Phát triển mối quan hệ đối ngoại Hàng thủ cơng mỹ nghệ nước ta mang đậm nét văn hóa dân tộc, có mặt 130 quốc gia vùng lãnh thổ giới Vì vậy, đẩy mạnh xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại hai chiều, góp phần phát triển mối quan hệ tồn diện Việt Nam nước giới 2.5.2 Hạn chế - Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam chậm nhiều mặt hàng khác - Cơ cấu, chủng loại, mẫu mã mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất thay đổi - Chất lượng hàng thủ công mỹ nghệ xuất vấn đề cần cảnh báo, nhiều khách hàng nước ngồi giảm lòng tin - Giá hàng thủ công mỹ nghệ xuất Việt Nam cao so với so với hàng hóa nước khu vực - Tình trạng khơng giữ chữ tín thường diễn làng nghề, doanh nghiệp làng nghề nên việc xuất chỗ có xu hướng chậm lại 18    - Thị phần xuất số mặt hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vào EU thấp so với nhiều nước khu vực, đặc biệt so với Trung Quốc 2.5.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân đạt kết - Nhờ sách đổi Đảng ta đề xướng, nên nhanh chóng chuyển đổi từ chế bao cấp sang hoạt động theo chế thị trường - Các doanh nghiệp động việc chuyển đổi, tìm kiếm thị trường xuất - Các làng nghề doanh nghiệp làng nghề ngày động, sáng tạo sản xuất, kinh doanh - Nhu cầu hàng thủ công mỹ nghệ giới ngày tăng b Nguyên nhân hạn chế - Cơ chế, sách Nhà nước chưa thực kích thích khuyến khích đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ - Sức cạnh tranh hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam chưa cao - Các doanh nghiệp làng nghề chưa trọng đến việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm - Công tác mở rộng thị trường doanh nghiệp yếu CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, DOANH NGHIỆP LÀNG NGHỀ ĐỂ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP 3.1 Quan điểm, đường lối vấn đề đặt trình hội nhập kinh tế quốc tế nước ta 3.1.1 Quan điểm đường lối Đảng ta hội nhập kinh tế quốc tế “ Độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại” với phương châm “ Việt Nam muốn làm bạn với tất nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập phát triển” 3.1.2 Những vấn đề đặt trình hội nhập kinh tế quốc tế Cần tập trung đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, góp phần tăng trưởng ổn định kinh tế, thời kỳ hậu khủng hoảng 19    - Định hướng điều chỉnh lại cấu sản xuất đầu tư, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế tạo điều kiện thuận lợi dể nâng cao lực cạnh tranh ngành hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp - Nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp   - Hoàn thiện hệ thống pháp luật sách quản lý kinh tế   - Đối với doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế có nhiều thuận lợi lớn Nó tạo nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng quan hệ, tiếp cận với phương thức quản lý tiên tiến, tiếp thu thành tựu khoa học, công nghệ giới tham gia vào cạnh tranh diễn ngày gay gắt quốc gia giới Đối với làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, hội, thuận lợi thách thức chung có mặt riêng biệt trình hội nhập đất nước Một là, mặt hàng thủ công mỹ nghệ chịu cạnh tranh mạnh mẽ nhiều mặt hàng khác thị trường nội địa Hiện nay, thị trường nội địa có hàng gốm sứ Trung Quốc bày bán, mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác khơng nhiều Hai là, q trình hội nhập kinh tế quốc tế chắn lượng khách du lịch khách đến quan hệ làm ăn tăng nhanh, điều tạo thêm hội cho làng nghề, doanh nghiệp làng nghề đẩy mạnh hoạt động xuất chỗ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng để nắm bắt thông tin, nhu cầu, thị hiếu họ cách xác Ba là, hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện dễ dàng cho hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam thâm nhập vào thị trường không sản xuất mặt hàng thủ công Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông 3.2 Dự báo sản xuất, tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ giới giai đoạn 2010 đến 2020 3.2.1 Dự báo sản xuất xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ giới khu vực - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ giới khu vực tăng, mức tăng không nhiều - Xuất hàng thủ công mỹ nghệ thấp mức tăng sản xuất 20    3.2.2 Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ giới khu vực 3.3 Quan điểm, định hướng phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề Việt Nam đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ 3.3.1 Quan điểm phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề Việt Nam 3.3.2 Phương hướng, mục tiêu phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề Việt Nam “Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng để tăng nhanh kim ngạch xuất mặt hàng chủ lực dầu thô, gạo, cà phê, cao su, hàng thuỷ sản, dệt may, da giày, hàng thủ công mỹ nghệ, điện tử linh kiện điện tử, phần mềm máy tính” 3.3.3 Phương hướng, mục tiêu đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ Phấn đấu tăng trưởng xuất mặt hàng mức 20 -22%/năm kim ngạch xuất 1,5 tỷ USD vào năm 2010.  3.3.4 Phương hướng, mục tiêu xuất số mặt hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu Việt Nam - Nhóm hàng gốm, sứ Mục tiêu năm 2010 kim ngạch xuất mặt hàng đạt 600 triệu USD đến năm 2015 tăng lên tỷ USD đến năm 2020 đạt khoảng 2,48 tỷ USD - Nhóm hàng mây, tre, cói, Mục tiêu năm 2010, mặt hàng đạt kim ngạch 400 triệu USD, đến năm 2015 tăng lên 700 triệu USD, năm 2020 đạt 1,74 tỷ USD - Nhóm hàng sơn mài, mỹ nghệ Mục tiêu năm 2010 kim ngạch xuất mặt hàng đạt 160 triệu USD, đến năm 2015 tăng lên 260 triệu USD đến năm 2020 đạt 647 triệu USD - Nhóm hàng thêu ren, thổ cẩm Mục tiêu kim ngạch xuất mặt hàng vào năm 2010 đạt 140 triệu USD đến năm 2015 tăng lên 250 triệu USD năm 2020 đạt 620 triệu USD - Nhóm hàng đồ gỗ mỹ nghệ Theo Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, xuất đồ gỗ Việt Nam đạt tỷ USD Mục tiêu có sở thực tiềm năng, mạnh uy tín đồ gỗ Việt Nam khẳng định thị trường giới 21    3.3.5 Định hướng số thị trường chủ yếu xuất hàng thủ công mỹ nghệ - Thị trường Liên minh Châu Âu EU Dự báo tốc độ tăng trưởng mặt hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường EU khoảng 18 - 20 % thời gian tới   - Thị trường Hoa Kỳ Dự báo, kim ngạch xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng từ 18 - 25%/năm thời gian đến năm 2020 - Thị trường Nhật Bản Dự báo kim ngạch xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam sang Nhật Bản tăng khoảng từ 15-17%/ năm khoảng thời gian đến năm 2020 - Thị trường Nga Đông Âu Dự báo khoảng - năm tới, xuất hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường tăng khoảng 15 - 18%/năm - Thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông Dự báo thời gian tới, xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vào ba thị trường tăng khoảng 13%/năm - Thị trường Trung Đông Dự báo khu vực thị trường nhập nhiều hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam thời gian tới Nhưng doanh nghiệp cần ý tới chủng loại mặt hàng chi phí vận chuyển cao đặc thù tiêu dùng người Hồi giáo 3.4 Giải pháp phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ 3.4.1 Giải pháp phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề 3.4.1.1 Quy hoạch phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề 3.4.1.2 Xây dựng chiến lược phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề 3.4.1.3 Xây dựng mơ hình chế quản lý phát triển làng nghề doanh nghiệp làng nghề 3.4.1.4 Tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến xuất 3.4.1.5 Kiện toàn tổ chức, nâng cao lực Hiệp hội làng nghề Hiệp hội ngành hàng 3.4.2 Giải pháp đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam 3.4.2.1 Đổi hoàn thiện chế, sách phát triển sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ 22    3.4.2.2 Đầu tư phát triển sở hạ tầng, vốn, thị trường cho làng nghề doanh nghiệp làng nghề 3.4.2.3 Đổi ứng dụng công nghệ đại kết hợp với công nghệ truyền thống 3.4.2.4 Phát triển nguồn nhân lực cho làng nghề doanh nghiệp làng nghề 3.4.2.5 Gắn phát triển làng nghề với phát triển văn hoỏ du lch để tăng cờng hoạt động xuất chỗ 3.5 Mt s kin ngh phỏt trin lng nghề DN làng nghề nhằm đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ 3.5.1 Kiến nghị quan Nhà nước - Đối với Chính phủ: cần định hướng hỗ trợ: + Hỗ trợ để có nguồn hàng có quy mơ phù hợp với thị trường; + Hỗ trợ để giới thiệu sản phẩm chỗ; + Hỗ trợ để phát triển thị trường xuất - Đối với Bộ, ngành + Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn:   a Hỗ trợ phát triển bền vững làng nghề, đặc biệt làng tham gia sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống b Nâng cao chất lượng sống nơng thơn, giảm tỷ lệ nghèo, đói - Bộ Công Thương: * Hỗ trợ trực tiếp gián tiếp để tăng cường tính cạnh tranh cho hàng thủ công mỹ nghệ * Tăng cường hỗ trợ xuất cho doanh nghiệp làng nghề chế, sách quy định Nhà nước xúc tiến thương mại - Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội: Hỗ trợ tăng cường đào tạo dạy nghề cải tiến điều kiện làm việc, bảo tồn phát triển kỹ thuật sản xuất thủ công truyền thống   - Bộ Kế hoạch - Đầu tư: Tăng cường hỗ trợ làng nghề phục hồi dự án phát triển ngành nghề thủ công vùng  - Bộ Giáo dục Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo nghề việc mở trường cao đẳng đại học có nhiều ngành học liên quan đến sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề  - Bộ Khoa học Công nghệ: Hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao suất, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 23    - Bộ Tài nguyên Môi trường: Cần phát triển hệ thống đánh giá trạng môi trường sở, làng nghề  - Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Tổng cục Du lịch cần tăng cường mối liện hệ với làng nghề để thu hút khách du lịch nước   3.5.2 Kiến nghị với địa phương 3.5.3 Kiến nghị với hiệp hội KẾT LUẬN Với đường lối cải cách mở cửa, đổi Đảng ta đề xướng lãnh đạo, 20 năm qua, đến thu thành tựu quan trọng Bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi nhanh chóng, vị Việt Nam trường quốc tế nâng lên tầm cao Tuy nhiên, so với nhiều quốc gia khu vực giới Việt Nam nước nghèo, lạc hậu Vì vậy, đẩy nhanh phát triển kinh tế nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng đất nước năm Để đạt mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội phải phát triển cách toàn diện tất lĩnh vực ngành, cấp Trong xuất lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt Những năm gần đây, lĩnh vực xuất có bước tiến nhanh Kim ngạch xuất không ngừng tăng trưởng với tốc độ khoảng 20%/năm Năm 2008 kim ngạch xuất đạt gần 63 tỷ USD, tăng 29,5% so với năm 2007 Thị trường xuất mở rộng Ngày Việt Nam có quan hệ bn bán với hầu vùng lãnh thổ giới Cơ cấu mặt hàng có thay đổi nhanh chóng Năm 2009 có 10 mặt hàng đạt kim ngạch tỷ USD Tuy nhiên, tại, số mặt hàng xuất chủ lực gặp khó khăn phải đối mặt với rào cản thương mại ngày nhiều với hành vi bảo hộ tinh vi thị trường lớn Việc tăng giá trị xuất phụ thuộc nhiều vào giá giới thị trường xuất lớn Trong thị trường xuất gặp khó khăn, chi phí đầu vào khơng giảm, chí tăng cao lương công nhân, lãi suất ngân hàng, chi phí tiêu cực, khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy giảm sút mạnh Hơn nữa, xuất phụ thuộc nhiều vào mặt hàng khoáng sản, nông, lâm, thuỷ sản; mặt hàng công nghiệp chế biến chủ yếu mang tính chất gia cơng; mặt hàng xuất chưa đa dạng, phong phú; số lượng mặt hàng xuất có kim ngạch lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh chưa nhiều Xuất chủ yếu dựa vào khai thác lợi so sánh sẵn có mà chưa khai thác lợi cạnh tranh thông qua việc xây dựng ngành công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với để hình thành chuỗi giá trị gia tăng xuất lớn Cho đến nay, chưa tận dụng triệt để lợi ích từ việc gia nhập WTO, hiệp định thương mại song phương khu vực ký kết Việt Nam đối tác để khai thác hết tiềm thị trường lớn Hoa Kỳ, EU, 24    Trung Quốc Đồng thời, việc tiếp cận nguồn vốn vay cho sản xuất, kinh doanh bất cập, lãi suất giảm nhiều, mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ với doanh nghiệp dịch vụ, điều làm chi phí tăng cao, ảnh hưởng tới khả hàng hố xuất Trước thực trạng đó, cần đa dạng hoá chủng loại hoá thị trường xuất để tăng nhanh kim ngạch xuất đối phó với bất cập, rủi ro xảy Trong xu hướng đó, đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ hướng đắn thích hợp Xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ khơng mang lại giá trị kinh tế, mà có ý nghĩa lớn vấn đề xã hội Đó việc giải công ăn việc làm cho người lao động với số lượng lớn; công cụ đắc lực để thực mục tiêu xố đói, giảm nghèo; yếu tố quan trọng để chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động xã hội Đồng thời giải pháp thực trình cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nông thôn Làng nghề, doanh nghiệp làng nghề nơi sản xuất kinh doanh chủ yếu mặt hàng thủ cơng mỹ nghệ Hiện nay, nước có 2000 làng nghề hàng chục ngàn doanh nghiệp làng nghề hoạt động nhiều lĩnh vực, chủ yếu sản xuất kinh doanh hàng thủ công, phần quan trọng hàng thủ cơng mỹ nghệ Tuy làng nghề, doanh nghiệp làng nghề sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực kinh tế xã hội, tại, làng nghề doanh nghiệp làng nghề nhiều điều bất cập Đó kết cấu sở hạ tầng làng nghề doanh nghiệp làng nghề yếu kém; mơi trường nhiễm nặng; kỹ thuật, công nghệ sản xuất lạc hậu; đề tài, mẫu mã sản phẩm chậm cải tiến; thiếu vốn sản xuất, kinh doanh; nguồn nguyên liệu cạn dần Đặc biệt việc triển khai những chủ trương, đường lối, chế, sách Đảng Nhà nước chưa thực tốt đồng bộ; vai trò làng nghề chưa trọng nâng cao Hoạt động xuất hàng thủ công mỹ nghệ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Do cấu chủng loại mặt hàng thủ cơng mỹ nghệ manh mún, phân tán, đơn điệu; đề tài, mẫu mã chậm cải tiến; chất lượng hàng hố khơng cao Kết sức cạnh tranh hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam thị trường giới thấp Điều làm hạn chế khả tiếp cận thị trường mới, trì mở rộng thị trường truyền thống Nguyên nhân hạn chế nội lực làng nghề, doanh nghiệp làng nghề phía quan quản lý Nhà nước Nhà nước, ban hành nhiều chế, sách phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nhiều quan thực hiện, chủ yếu bộ, ngành triển khai chậm khơng 25    đồng Nhiều sách đưa ra, quyền địa phương khơng thực nghiêm túc làm cho làng nghề doanh nghiệp làng nghề gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Chẳng hạn việc giải đất đai để mở rộng mặt sản xuất, việc vay vốn ngân hàng, đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng sở, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, Về phía làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, chưa theo kịp chế thị trường, tư tưởng ỷ lại Nhà nước phổ biến, thiếu tính chủ động, sáng tạo tổ chức sản xuất kinh doanh, thiếu liên kết, thiếu cạnh tranh lành mạnh; không làng nghề, doanh nghiệp làng nghề có tư tưởng làm ăn chụp giật, khơng giữ chữ “tín” với khách hàng Từ thực trạng trên, rút một nhận định có tính tổng qt là, phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để mở rộng xuất hàng thủ công mỹ nghệ thời kỳ hội nhập hướng đắn cấp bách tình hình đất nước nhiều năm tới Muốn phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ phải giải khó khăn, vướng mắc xảy Điều trước hết phụ thuộc vào cố gắng, động, sáng tạo làng nghề doanh nghiệp làng nghề, đồng thời, khơng thể tách rời chế, sách Nhà nước việc vận dụng thực bộ, ngành, địa phương Tuy có cố gắng với khó khăn khách quan, giới hạn lực cá nhân người thực hiện, luận án khơng thể tránh khỏi hạn chế định Trong trình thực luận án, bên cạnh cố gắng thân, tác giả nhận giúp đỡ hỗ trợ cách hiệu nhiều cá nhân tổ chức Tác giả bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn khoa học, giáo viên, cán lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương, lãnh đạo nhà quản trị doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu chuyên ngành, doanh nghiệp, cá nhân tạo điều kiện, cung cấp thơng tin tư liệu thực tế, góp ý chân thành cho nội dung luận án tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận án Hà Nội, năm 2010               26    DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Dự báo sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ Thế giới thời gian qua, Tạp chí Thương mại, số 17/2009 Đổi hồn thiện sách, chế phát triển sản xuất xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ, Tạp chí Thương mại, số 18/2009 Vì HAPROSIMEX Sài Gòn đạt mức tăng trưởng nhanh, Tạp chí Thương mại, số 23/1999   27    ... phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam; - Nêu phương hướng, mục tiêu phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ. .. thủ công mỹ nghệ; - Đưa giải pháp chủ yếu phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề nhằm đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ; - Đề xuất số kiến nghị phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề. .. doanh nghiệp làng nghề để đẩy mạnh xuất hàng thủ công mỹ nghệ trình hội nhập Do vậy, tác giả hy vọng đề tài Phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề thủ công để đẩy mạnh xuất hàng thủ cơng mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề thủ công nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề thủ công nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế