Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

123 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2020, 19:44

Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ HÒA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM LỚP TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCGIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ HÒA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM LỚP TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Lan Hương THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hòa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Thầy giáo Cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu nhà trường Đặc biệt, với lòng thành kính, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.Vũ Lan Hương, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, người thân tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, thân em cố gắng chắn khơng tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong góp ý, dẫn Thầy, Cô bạn đồng nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hòa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM LỚP TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm công cụ đến đề tài 10 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục 10 1.2.2 Văn hóa, đa văn hóa, mơi trường giáo dục đa văn hóa 11 1.2.3 Khái niệm giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông 13 1.2.4 Khái niệm hoạt động chủ nhiệm lớp 13 1.2.5 Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 13 1.3 Hoạt động chủ nhiệm lớp trường phổ thông 14 1.4 Hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 17 1.4.1 Đặc điểm mơi trường giáo dục đa văn hóa 17 1.4.2 Mục tiêu, ý nghĩa hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 19 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.4.3 Nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 21 1.4.4 Phương pháp giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 23 1.4.5 Phối hợp lực lượng giáo dục tham gia vào hoạt động chủ nhiệm lớp 24 1.4.6 Yêu cầu người giáo viên chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 25 1.5 Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 27 1.5.1 Lập kế hoạch quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 27 1.5.2 Tổ chức thực kế hoạch quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 28 1.5.3 Chỉ đạo triển khai hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 30 1.5.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 31 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở 32 1.6.1 Yếu tố chủ quan 32 1.6.2 Các yếu tố khách quan 33 Kết luận chương 34 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM LỚP TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN 35 2.1 Khái quát địa bàn khảo sát 35 2.1.1 Vài nét tình hình kinh tế - xã hội huyện Đại Từ 35 2.1.2 Tổng quan trường trung học sở huyện Đại Từ 36 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 37 2.2.1 Mục đích khảo sát 37 2.2.2 Nội dung khảo sát 38 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.2.3 Đối tượng khảo sát 38 2.2.4 Phương pháp khảo sát 38 2.3 Thực trạng hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 38 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý giáo viên vai trò ý nghĩa hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa 38 2.3.2 Thực trạng mục tiêu hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 40 2.3.3 Thực trạng nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 41 2.3.4 Thực trạng phương pháp giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm mơi trường giáo dục đa văn hóa 47 2.3.5 Thực trạng phối hợp lực lượng giáo dục giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm môi trường giáo dục đa văn hóa 48 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 50 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa 50 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 53 2.4.3 Thực trạng đạo triển khaihoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 55 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 58 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa 60 2.6 Đánh giá chung 61 2.6.1 Thuận lợi 61 2.6.2 Khó khăn 62 Kết luận chương 65 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN 66 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 66 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục 66 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 66 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 66 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 66 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 67 3.2.1 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động chủ nhiệm lớpphù hợp với môi trường giáo dục nhà trường, địa phương 67 3.2.2 Chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao lực tổ chức hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa cho GVCN 72 3.2.3 Chỉ đạo đổi nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp trongmôi trường giáo dục đa văn hóa 76 3.2.4 Tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường để thực hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 80 3.2.5 Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa 83 3.3 Mối quan hệ biện pháp 86 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 87 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 87 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 87 3.4.3 Kết khảo nghiệm 87 Kết luận chương 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 Khuyến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL: Cán quản lý CTCN: Công tác chủ nhiệm QL: Quản lý THCS: Trung học sở THPT Trung học phổ thông NLGD: Năng lực giáo dục GV: Giáo viên HS: Học sinh ĐVH: Đa văn hóa GD ĐVH: Giáo dục đa văn hóa GDĐT Giáo dục Đào tạo Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng HS THCS người dân tộc năm học 2018 - 2019 36 Bảng 2.2 Số HS dân tộc thiểu số người năm học 2018 - 2019 36 Bảng 2.3 Kết hạnh kiểm kỳ I năm học 2018 - 2019 37 Bảng 2.4 Kết học lực kỳ I năm học 2018 - 2019 37 Bảng 2.5 Nhận thức cán quản lý giáo viên vai trò ý nghĩa hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa 39 Bảng 2.6 Nhận thức cán quản lý giáo viên mục tiêu hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 40 Bảng 2.7 Đánh giá GVCN thực trạng nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 42 Bảng 2.8 Tự đánh giá GVCN kết thực nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp 44 Bảng 2.9 Đánh giá GVCN tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh lớp chủ nhiệm mơi trường giáo dục đa văn hóa 46 Bảng 2.10 Đánh giá HS phương pháp chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 47 Bảng 2.12 Đánh giá CBQL thực trạng lập kế hoạch chủ nhiệm lớp môi trường GD ĐVH chủ nhiệm môi trường giáo dục đa văn hóa 52 Bảng 2.14 Đánh giá CBQL, GV thực trạng tổ chức thực hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa 54 Bảng 2.15 Đánh giá CBQL, GVCN thực trạng đạo nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp nhà trường mơi trường giáo dục đa văn hóa 55 Bảng 2.16 Đánh giá CBQL, GVCN đạo bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên chủ nhiệm lớp trường THCS mơi trường giáo dục đa văn hóa 57 Bảng 2.17 Đánh giá CBQL, GV thực trạng công tác kiểm tra đánh giá Hiệu trưởng hoạt động chủ nhiệm 59 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Ý kiến đánh giá của thầy/cô thực trạng lập kế hoạch chủ nhiệm lớp môi trường GD ĐVH trường THCS địa bàn huyện Đại Từ? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Kế hoạch nêu rõ đặc điểm, tình hình HS lớp chủ nhiệm Kế thừa kế hoạch nhà trường năm học trước đổi kế hoạch liên quan đến hoạt động chủ nhiệm lớp Kế hoạch đưa mục tiêu cần đạt, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm cho HS Kế hoạch nêu rõ nội dung hình thức tổ chức hoạt động Kế hoạch nêu rõ đặc điểm, tình hình HS lớp chủ nhiệm Ý kiến đánh giá của thầy/cô việc Hiệu trưởng quản lý việc lập kế hoạch của GVCN? Mức độ đánh giá T T Tiêu chí Rất thường xuyên Lập kế hoạch cho năm học Lập kế hoạch cho từng kỳ học Lập kế hoạch cho từng tháng giáo dục kỹ sống, giáo dục sắc văn hóa dân tộc Lập kế hoạch cho từng tuần tổ chức hoạt động Thường xuyên Không thực Ý kiến đánh giá của thầy/cô việc Hiệu trưởng tổ chức quản lý thực nội dung của GVCN? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Thành lập Tổ chủ nhiệm lớp Tổ chức xây dựng nhiệm vụ từng phận, Tốt Trung Chưa bình tốt cá nhân tổ Hiệu trưởng đôn đốc, kiểm tra, triển khai tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện HS Phó Hiệu trưởng báo cáo bằng văn cho Hiệu trưởng kết hoạt động tuần GVCN đôn đốc HS học tập, tổ chức hoạt động, giáo dục kỹ sống, tổ chức sinh hoạt lớp Thiết lập liên đới trách nhiệm phận Ý kiến của thầy/ cô Hiệu trưởng đạo bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên chủ nhiệm lớp trường THCS môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Mời chuyên gia bồi dưỡng lực công tác chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa Mời chun gia bồi dưỡng kỹ công tác chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa Bồi dưỡng giáo viên cốt cán làm công tác chủ nhiệm lớp nhân rộng điển hình tiên tiến Tổ chức chuyên đề giáo dục đa hóa Tổ chức hội thảo theo cụm trường công tác chủ nhiệm lớp mơi trường đa văn hóa Rất Không thường thường xuyên xuyên Không thực Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Rất Khơng thường thường xuyên xuyên Không thực Tổ chức Hội nghị/hội thảo cha mẹ giáo viên chủ nhiệm công tác chủ nhiệm lớp mơi trường đa văn hóa Giáo viên chủ nhiệm báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hàng năm Khuyến khích giáo viên chủ nhiệm tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ chủ nhiệm lớp mơi trường đa văn hóa Lấy phản hồi học sinh để giúp giáo viên chủ nhiệm nâng cao lực chủ nhiệm lớp Ý kiến của thầy/cô thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa của Hiệu trưởng cơng tác chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá T Tiêu chí T Đánh giá hoạt động chủ nhiệm thông qua hồ sơ, sổ sách Thông qua xếp loại hàng tuần, tháng, kỳ lớp chủ nhiệm Đánh giá hoạt động chủ nhiệm thơng qua Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chun mơn Thơng qua kết rèn luyện đạo đức văn hóa cuối năm học học sinh lớp chủ nhiệm Thơng qua hoạt động ngoại khóa, hội thi/cuộc thi/ sinh hoạt chuyên đề… Thông qua hội cha mẹ học sinh lực lượng giáo dục nhà trường Tốt Bình Chưa thường tốt Ý kiến của thầy/ cô yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Năng lực quản lý Hiệu trưởng Năng lực công tác chủ nhiệm GV Đặc điểm tâm lý HS Các văn bản, định hướng ngành công tác chủ nhiệm lớp Đặc điểm văn hóa dân tộc vùng, miền Điều kiện kinh tế, trị, văn hóa xã hội địa phương nơi trường đóng Năng lực quản lý Hiệu trưởng Rất ảnh Ít ảnh hưởng hưởng Không ảnh hưởng PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giáo viên chủ nhiệm) Để có sở đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường THCS địa bàn huyện Đại Từ, đề nghị thầy/cô trả lời câu hỏi Phiếu điều tra Tất thông tin nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, khơng phục vụ vào mục đích khác! Ý kiến đánh giá của thầy/cơ vai trò ý nghĩa của hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Đội ngũ GVCN lớp có vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ trị bậc THCS, giúp gia đình học sinh nhà trường giáo dục HS môi trường đa văn hóa Quản lý tồn diện học sinh lớp Hiện đội ngũ giáo viên trường đáp ứng yêu cầu hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường đa văn hóa, xây dựng tập thể HS thành mơi trường giáo dục cóquan hệ ứng xử tôn trọng, học hỏi, hiểu biết văn hóa dân tộc Do u cầu mơi trường đa văn hóa, đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên chuẩn bị lực cho HS đểcó kĩ giao tiếp liên văn hóa ý thức trách nhiệm, thái độ tơn trọng văn hóa - xã hội đa dạng Đội ngũ GVCN lớp có vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ trị bậc THCS, giúp gia đình học sinh nhà trường giáo dục HS môi trường đa văn hóa Rất quan trọng Quan trọng Khơng quan trọng 2.Ý kiến đánh giá của thầy/cô mục tiêu của hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa? TT Tiêu chí Mức độ đánh giá Rất Khơng Quan quan quan trọng trọng trọng Mục tiêu xây dựng mối quan hệ ứng xử hòa nhã, tơn trọng sắc văn hóa dân tộc Mục tiêu giáo dục kỹ sống, kỹ giao tiếp văn hóa, kỹ lắng nghe, kỹ tôn trọng lẫn Mục tiêu giúp HS giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mục tiêu xây dựng giá trị sống: có trách nhiệm, trung thực, lối sống giản dị Mục tiêu xây dựng lớp học hợp tác, dân chủ, tôn trọng Ý kiến đánh giá của thầy/cô thực trạng nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa? TT Tiêu chí Xây dựng kế hoạch hoạt động lớp bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc, sưu tầm ca dao, dân ca, tìm hiểu loại nhạc cụ dân tộc Tìm hiểu đánh giá tình hình lớp lý lịch hoàn cảnh từng học sinh dân tộc để xây dựng kế hoạch bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc, tổ chức hoạt động hội diễn văn nghệ, thi trình diễn trang phục dân tộc Xây dựng mơi trường học tập, vận dụng giá trị văn hóa dân tộc Tổ chức giáo dục kỹ sống, giao lưu văn hóa dân tộc trường học, thực hành nghề thủ công truyền thống Hướng dẫn học sinh tiếp nhận tinh hoa văn hóa, có trách nhiệm bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa dân tộc Phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường tổ chức tổ chức giáo dục giới quan khoa học phẩm chất đạo đức cho HS Mức độ đánh giá Không Thường thường xuyên xuyên Không thực Ý kiến tự đánh giá của thầy/cô kết thực nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Xây dựng kế hoạch hoạt động lớp bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc, sưu tầm ca dao, dân ca, tìm hiểu loại nhạc cụ dân tộc Tìm hiểu đánh giá tình hình lớp lý lịch hoàn cảnh từng học sinh dân tộc để xây dựng kế hoạch bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc, tổ chức hoạt động hội diễn văn nghệ, thi trình diễn trang phục dân tộc Xây dựng môi trường học tập, vận dụng giá trị văn hóa dân tộc Tổ chức giáo dục kỹ sống, giao lưu văn hóa dân tộc trường học, thực hành nghề thủ công truyền thống Hướng dẫn học sinh tiếp nhận tinh hoa văn hóa, có trách nhiệm bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa dân tộc Phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường tổ chức tổ chức giáo dục giới quan khoa học phẩm chất đạo đức cho HS Tốt Trung bình Chưa tốt Ý kiến tự đánh giá của thầy/cô tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh lớp chủ nhiệm môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Tổ chức sinh hoạt lớp Thảo luận, chuyên đề, giao lưu, trao đổi môi Tốt Bình Chưa thường tốt trường giáo dục đa văn hóa Tổ chức hội thi thi khiếu nhóm tổ, thi hiểu biết khoa học… Ý kiến của thầy/cô việc tổ chức phối hợp lực lượng công tác giáo dục học sinh để thực hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường THCS địa bàn huyện Đại Từ? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Rất thường xuyên Phối hợp giúp đỡ tổ chức Đội TNTP thực mục tiêu giáo dục Phối hợp với Ban giám hiệu lực lượng giáo dục khác trường Phối hợp với giáo viên môn Liên kết với gia đình học sinh Phối hợp với quyền địa phương tổ chức đoàn thể xã hội Thường xuyên Không thực Ý kiến đánh giá của thầy/cô mức độ lập kế hoạch phục vụ cho hoạt động chủ nhiệm môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí GVCN lập kế hoạch theo mẫu nhà trường GVCN lập kế hoạch tuần, tháng, học kỳ năm học GVCN tìm hiểu truyền thống, sắc văn hóa Tốt Bình Chưa thường tốt HS lớp chủ nhiệm GVCN tìm hiểu đa dạng văn hóa địa phương GVCN lập kế hoạch theo mẫu nhà trường Ý kiến đánh giá của thầy/cô việc Hiệu trưởng tổ chức quản lý thực nội dung của GVCN? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Thành lập Tổ chủ nhiệm lớp Tổ chức xây dựng nhiệm vụ từng phận, cá nhân Ban Hiệu trưởng đôn đốc, kiểm tra, triển khai tổ chức hoạt động giáo dục tồn diện HS Phó Hiệu trưởng báo cáo bằng văn cho Hiệu trưởng kết hoạt động tuần GVCN đôn đốc HS học tập, tổ chức hoạt động, giáo dục kỹ sống, tổ chức sinh hoạt lớp Thiết lập liên đới trách nhiệm phận Tốt Trung Chưa bình tốt Ý kiến của thầy/cô đạo nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp của nhà trường môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Thường xuyên Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch chủ nhiệm Chỉ đạo giảng dạy lồng ghép môn học nội dung Chưa Không thường thực xuyên giáo dục đa văn hóa Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi sinh hoạt lớp, hội thi/cuộc thi, tham quan Chỉ đạo giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh tiếp nhận tinh hoa văn hóa Chỉ đạo giáo viên xây dựng mơi trường học tập vận dụng giá trị văn hóa dân tộc Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên mơn tổ chức có hiệu hoạt động Chỉ đạo giáo viên thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh 10 Ý kiến của thầy/ côvề Hiệu trưởng đạo bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên chủ nhiệm lớp trường THCS môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Mời chuyên gia bồi dưỡng lực hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa Mời chuyên gia bồi dưỡng kỹ hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa Bồi dưỡng giáo viên cốt cán làm công tác chủ nhiệm lớp nhân rộng điển hình tiên tiến Tổ chức chuyên đề giáo dục đa hóa Tổ chức chuyên đề cấp cụm hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa Rất Khơng Khơng thường thường thực xuyên xuyên Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Rất Khơng Khơng thường thường thực xun xun Tổ chức Hội nghị/hội thảo cha mẹ giáo viên chủ nhiệm hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường đa văn hóa Giáo viên chủ nhiệm báo cáo sáng kiến hàng năm Khuyến khích giáo viên chủ nhiệm tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ chủ nhiệm lớp môi trường đa văn hóa Lấy phản hồi học sinh để giúp giáo viên chủ nhiệm nâng cao lực chủ nhiệm lớp 11 Ý kiến của thầy/cô thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa của Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Đánh giá hoạt động chủ nhiệm thơng qua hồ sơ, sổ sách Thông qua xếp loại hàng tuần, tháng, kỳ lớp chủ nhiệm Đánh giá hoạt động chủ nhiệm thơng qua Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn Thông qua kết rèn luyện đạo đức văn hóa cuối năm học học sinh lớp chủ nhiệm Thông qua hoạt động ngoại khóa, hội thi/cuộc thi/ sinh hoạt chun đề… Thơng qua hội cha mẹ học sinh lực lượng giáo dục nhà trường Tốt Bình thường Chưa tốt 12.Ý kiến của thầy/ cô yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Năng lực quản lý Hiệu trưởng Năng lực hoạt động chủ nhiệm GV Đặc điểm tâm lý HS Các văn bản, định hướng ngành hoạt động chủ nhiệm lớp Đặc điểm văn hóa dân tộc vùng, miền Điều kiện kinh tế, trị, văn hóa xã hội địa phương nơi trường đóng Năng lực quản lý Hiệu trưởng Rất ảnh Ít ảnh hưởng hưởng Không ảnh hưởng PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho học sinh) Để có sở đánh giá thực trạng hoạt động chủ nhiệm lớp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường THCS địa bàn huyện Đại Từ, đề nghị thầy/cô trả lời câu hỏi Phiếu điều tra Tất thông tin nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, khơng phục vụ vào mục đích khác! Ý kiến đánh giá của em phương pháp mà GVCN sử dụng hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa? Mức độ đánh giá TT 1 Tiêu chí Phương pháp tác động song song Phương pháp tác động trực tiếp Phương pháp bùng nổ sư phạm Rất thường xuyên Thường xuyên Không thực PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán quản lí giáo viên) Để ứng dụng biện pháp vào quản lý hoạt động GVCN mơi trường đa văn hóa trường THCS huyện Đại Từ có hiệu quả, xin thầy (cơ) vui lòng đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp sau bằng cách đánh dấu (x) vào cột tương ứng Ý kiến đánh giá của thầy (cô) mức độ cần thiết của biện pháp quản lý hoạt động của GVCN môi trường đa văn hóa trường THCS huyện Đại Từ? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa Chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức kỹ chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa cho GVCN Chỉ đạo đổi tổ chức tiết sinh hoạt lớp cho học sinh trongmơi trường giáo dục đa văn hóa Phối hợp lực lượng nhà trường để tổ chức, thực hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa Đổi hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa Đổi cơng tác kiểm tra, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa Rất cần Cần thiết thiết Không cần thiết Ý kiến đánh giá của thầy (cô) mức độ khả thi của biện pháp quản lý hoạt động của GVCN môi trường đa văn hóa trường THCS huyện Đại Từ? Mức độ đánh giá TT Tiêu chí Rất khả thi Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa Chỉ đạo bồi dưỡng lực chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa cho GVCN Chỉ đạo đổi tổ chức tiết sinh hoạt lớp cho học sinh trongmơi trường giáo dục đa văn hóa Phối hợp lực lượng nhà trường để tổ chức, thực hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa Đổi hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa Đổi cơng tác kiểm tra, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa Khả thi Khơng khả thi ... giáo dục đa văn hóa trường trung học sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái. .. quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp môi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Giả thuyết khoa học Hoạt động chủ nhiệm lớp trường THCS huyện Đại Từ tỉnh Thái. .. hoạt động chủ nhiệm lớp mơi trường giáo dục đa văn hóa trường trung học sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trường trung học sở huyện Đại Từ, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường trung học cơ sở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan