Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng anh của học sinh lớp 5 trường TH nguyễn viết xuân

14 19 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2019, 07:35

Sáng kiến bậc Tiểu học là sự sáng tạo mang tính khoa học, là sản phẩm trí tuệ được tạo ra từ một người hoặc một số người trong một lĩnh vực nào đó, là giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Kinh nghiệm là vốn sống trong cuộc sống và trải nghiệm trong công việc được giao.Sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục đào tạo được xếp bậc phải đạt bốn tiêu chí: Tính khoa học, tính sáng tạo, tính thực tiễn, tính sư phạm.Sáng kiến kinh nghiệm của nhà giáo phải thực sự là quá trình lao động sáng tạo, quá trình tìm tòi nghiên cứu qua thực tiễn về kiến thức, phương pháp dạy học, mang đến hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho bản thân trong quá trình dạy học và hơn thế nữa được phổ biến rộng rãi cho đồng nghiệp áp dụng hiệu quả. SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Thông tư 22/2016/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGD-ĐT việc đổi đánh giá học sinh Tiểu học Đánh giá học sinh mơn học nói chung, mơn Tiếng Anh nói riêng “Đánh giá tiến học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích cố gắng học tập, rèn luyện học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan” Thông qua việc đánh giá bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học học sinh, đồng thời rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh, hướng tới hoạt động học tập chủ động Bộ Giáo dục Đào tạo lựa chọn đổi kiểm tra đánh giá mắt xích quan trọng, khâu đột phá để thực đổi tồn diện Vì thường nói kiểm tra đánh dạy học Do vậy, thay đổi cách tiến hành kiểm tra đánh giá, người giáo viên đồng thời phải thay đổi phương pháp dạy học, cách thức tổ chức hoạt động học tập, cách quản lý để phù hợp với hình thức kiểm tra đánh giá Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân Trong tiềm thức nhiều giáo viên, nhắc tới hoạt động kiểm tra đánh giá họ gắn với kiểm tra, thi Trên thực tế, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực học sinh, tiếp cận với giáo dục đại rộng phạm vi “bài kiểm tra” nhiều Theo Thơng tư 22/2016/TT-BGD-ĐT có hai hình thức đánh giá đánh giá thường xuyên đánh giá định kỳ Có thể ví von việc đánh giá thường xuyên đánh giá định kỳ giống trình nấu ăn gia đình Ở đánh giá thường xuyên, người mẹ hỗ trợ trình nấu nướng, hướng dẫn, quan sát thực thao tác, nếm ăn điều chỉnh cho thêm gia vị nhạt, cho thêm nước mặn… với mục đích hồn thành ăn cho ngon điều kiện gia đình Trong đó, đánh giá định kỳ ví mẹ giao việc cho nấu ăn mẹ không tham gia Sau nấu hoàn thiện, lúc ăn lúc mẹ đánh giá xem nấu ngon hay không Như thấy, đánh giá thường xuyên (hay trình người mẹ hướng dẫn, hỗ trợ con) giúp tác động trực tiếp vào kết sản phẩm Trong đánh giá định kỳ có vai trò khác, tập trung vào kết cuối không tác động vào q trình làm sản phẩm Đối với học sinh, đặc biệt học sinh tiểu học, việc thực đánh giá thường xuyên quan trọng đánh giá định kỳ với đánh giá thường xuyên, giáo viên hỗ trợ trực tiếp cho em học tập tác động lên kết trình Việc lấy kết điểm số đánh giá định kỳ nhằm xác định xem q trình đánh giá thường xun có đem lại kết tốt hay không Đối với môn tiếng Anh bậc Tiểu học, mục tiêu phải đáp ứng bốn kỹ nghe, nói, đọc, viết thời gian để thực hành lại ít, có hai tiết/tuần trường dạy tiếng Anh tự chọn, trường dạy theo Đề án xếp bốn tiết/ tuần Thực tế, môn học cần nhiều thời gian thực hành sau phần mới, học tiếng Anh học sinh ngại thực hành nói Chính giáo viên cần linh hoạt đổi phương pháp dạy học hình thức tổ chức lớp học nhằm giúp đối tượng học sinh phát huy hết khả tiếp thu cách hiệu Vậy thực đánh giá thường xuyên học nào? Hoạt động có làm “nặng” thêm cho dạy giáo viên không? Để đánh giá khả tiếp thu trình học học sinh, khả giao tiếp em giúp em tự tin giao tiếp tiếng Anh Tôi xin đưa số biện pháp đánh giá kỹ nói dành cho học sinh lớp mà tơi tích lũy q trình học tập giảng dạy thơng qua chuyên đề “Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân ” II Mục đích nghiên cứu: Đối với giáo viên: Việc nghiên cứu nhằm tìm biện pháp giúp giáo viên có biện pháp đánh giá kỹ nói học sinh, giáo viên không tốn nhiều thời gian vào việc tổ chức kiểm tra nói thường xuyên định kỳ Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân Đối với học sinh: Giúp em giảm áp lực, căng thẳng học đợt kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ; bên cạnh đó, giúp cho học sinh trở nên tự tin, động giao tiếp tiếng Anh; phát huy tính sáng tạo em khả thuyết trình Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Căn Chỉ Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị hội nghị Trung Ương khóa XI việc đổi bản, tồn diện giáo dục: Tiếp tục đổi hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá lực ngoại ngữ học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu trình theo kết từng giai đoạn giáo dục, đào tạo Tiếp tục xây dựng định dạng đề thi theo Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam, từng bước hoàn thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, đề thi đánh giá lực ngoại ngữ Thông tư 22/2016/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGD-ĐT việc đổi đánh giá học sinh Tiểu học Căn vào tình hình học tiếng Anh học sinh trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Hiện nay, việc học tiếng Anh dùng để giao tiếp cần thiết đứa trẻ biết đọc viết phải biết nghe nói trước Nghe nói kỹ quan trọng việc dạy tiếng Anh để giúp học sinh có khả giao tiếp tốt đạt hiệu cao Đa số em học sinh trường tơi ngại nói tiếng Anh học nhiều nguyên nhân khác như: Tâm lý ngượng ngùng, dè dặt ngại bạn cười nói sai II Thực trạng vấn đề: Trong năm học qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Ana quan tâm nhiều đến công tác dạy học tiếng Anh trường Giáo viên tham gia lớp tập huấn công tác giảng dạy Phòng Giáo dục huyện Krơng Ana Sở Giáo dục tỉnh Đăk Lăk tổ chức Bên cạnh đó, nhà trường ln tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tiếng Anh tham gia lớp chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy, thao giảng, nghiên cứu cách thức đề kiểm tra Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đại phục vụ cho việc dạy học tiếng Anh trường; loại sách Tiếng Anh dành cho cấp Tiểu học, băng đĩa, máy chiếu, loa số đồ dùng dạy học khác Vì mà chất lượng dạy học mơn tiếng Anh ngày nâng cao rõ rệt Học sinh trường đa số người dân tộc Kinh, em quan tâm, trang bị đầy đủ sách dụng cụ học tập, khả tiếp thu em tốt tương đối đồng Tuy nhiên, chín năm cơng tác trường nhận thấy số hạn chế học sinh học mơn như: Học sinh có thói quen viết giấy Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân cầm đọc Qua thống kê, khảo sát số học sinh có thói quen chiếm đến 67%; Trong lớp học, học sinh có khả tiếp thu tốt thường dành hội nói nhiều so với học sinh tiếp thu chưa nhanh Số học sinh tiếp thu tương đối nhanh chiếm 61%; Một số học sinh có kỹ nghe viết tốt lại ngại thực hành nói, phát âm ngọng: l/n; r/d; ch/tr, Số học sinh chiếm 35%; Khoảng 15 % số học sinh chưa chủ động việc chiếm lĩnh kiến thức, chưa thật tâm vào việc học nên đôi lúc em không muốn tham gia luyện nói bạn Sau bảng thống kê khảo sát đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cuối năm học 2016 – 2017 BẢNG THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH LỚP Tổn g số Phát âm Chuẩn HS 56 Ngữ điệu Chưa Đúng chuẩn Trả lời câu hỏi Chưa Đúng Trình bày thuyết trình Chưa Chưa đạt Đạt Sáng tạo SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 31 55, 25 44, 38 67,9 18 32,1 27 48, 29 51,8 26 46, 21 37,5 16,1 III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Để đánh giá kỹ nói học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân có hiệu giúp em tự tin giao tiếp, giảm áp lực kỳ kiểm tra định kỳ Tôi xin đưa bốn giải pháp sau: Giải pháp 1: Phát triển kỹ nói đánh giá kỹ nói học sinh thơng qua giao tiếp với giáo viên học lớp Giáo viên sử dụng biện pháp đánh giá phần mở đầu kết thúc tiết học Giải pháp không giúp giáo viên đánh giá kỹ nói học sinh mà giúp học sinh ôn lại học củng cố lại vừa học Ví dụ: Khi bắt đầu (Unit 7: How you learn English? Leson 1) Trước bắt đầu tiết học, giáo viên đặt câu hỏi liên quan đến nội dung yêu cầu học sinh trả lời Teacher’s activities I Students’ activities Warm up (chatting) Pre- Reading T asks ss some questions Ss: Answer questions T: How many lessons you have Ss: I have four: Science, English, today? Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân T: How often you have English? Vietnamese and Math T: Do you like learning English? Ss: I have English twice a week T: Do you like watching English Ss:Yes, I cartoons? Ss: Yes, I T: What cartoons you like to watch? Ss: I like Tom and Jerry T: Do you like reading English comic Ss: Yes, I I like reading Conan books? T: Comments Giáo viên quan sát lớp học tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu chưa nhanh có hội giao tiếp với giáo viên Ví dụ phần củng cố (Unit 1: What’s your address?) giáo viên tiến hành bước dạy sau Teacher’s activities III Students’ activities Consolidation (Chatting) Post - writing T asks ss some questions Ss: Answer questions T: What’s your address? Ss: It’s in Quynh Ngoc Village, Ea Na commune, Krong Ana District T: What’s it like? Ss: It’s small and quite T: Who you live with? Ss: I live with my parents and brother T: Asks ss to work in pairs to ask and answer as the Ss: Work in pair model T: Calls some pairs go to the board Ss: Practise T: Asks ss to comments Ss: Comment T: Gives comments Giáo viên đánh giá học sinh thông qua hình thức giao tiếp đánh dấu vào bảng đánh giá Mỗi em phải kiểm tra đánh giá lần/ tháng để giáo viên có kết đánh giá xác Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân Giải pháp 2: Phát triển kỹ nói đánh giá kỹ nói học sinh thơng qua hình thức nói có sử dụng tranh ảnh tiết học Giáo viên áp dụng biện pháp phần khai thác tranh sách giáo khoa sử dụng tranh bên sách tiến hành vào Giáo viên giới thiệu chủ đề học cách đặt số câu hỏi (Who, What, Where, How, Why) Học sinh trả lời câu hỏi theo tranh Phần thường áp dụng phần: 1(look, listen and repeat) Ví dụ: Unit 9: What did you see at the zoo? Teacher’s activities Students’ activities New lesson -Pre-reading Ss: Look at the picture T: Shows picture T: Asks ss some questions Ss: Answer questions T: Who are they in each picture? Ss: They are Linda and Peter T: What are they talking? Ss: They are talking some interesting things about animals T: Where did Linda go? Ss: She went to the zoo T: What’s animals in these pictures? Ss: I see some elephants, monkeys and tigers T: Do you like monkeys/elephants/tigers? Ss: Yes, I / No, I don’t T: What animals you like? Ss: I like elephants/ monkeys/ tigers T: Calls some ss to answer Ss: Answer T: Comments the way ss to answer Ở phần này, giáo viên đặt câu hỏi liên quan đến tranh theo dõi khả phản xạ, cách em trả lời câu hỏi đánh giá kỹ nói học sinh thơng qua tiêu chí bảng đánh giá Giải pháp 3: Phát triển kỹ nói đánh giá kỹ nói học sinh thơng qua hình thức thực hành nhóm đơi Giải pháp thực thông qua phần luyện nói lớp (point and say and let’s talk) Đây hình thức kiểm tra nói có kiểm sốt (While Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân – Speaking) Học sinh dựa vào tranh mẫu câu gợi ý để luyện nói Học sinh thực hành nói tiếng Anh theo cặp, nhóm kiểm soát giáo viên Giáo viên theo dõi phần trình bày học sinh đánh giá kỹ nói em Giáo viên tiến hành bước cụ thể sau: Sau giáo viên dạy xong ngữ liệu phần hướng dẫn học sinh luyện tập Giáo viên yêu cầu học sinh luyện tập nhóm đơi thời gian khoảng phút Sau khoảng thời gian giáo viên đưa từng tranh mời vài cặp học sinh lên thực hành trước lớp Mỗi tranh giáo viên yêu cầu đến cặp học sinh trình bày trước lớp Giáo viên yêu cầu học sinh lại nhận xét sau giáo viên nhận xét, đánh giá, góp ý cho học sinh Ví dụ: Ở phần point and say (unit 10: When will Sport Day be?) Teacher’s activities Point and say While -practice T: Makes model with a student T: When will Sport Day be? T: Asks ss to work in pairs and practice with new model sentence (3minutes) After three minutes, teacher calls some pairs of students present in front of class T: Shows picture a T: Calls ss to comment T: Comments T: Does like this with picture b, c and d Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xn (Học sinh lớp 5B trình bày nói nhóm đơi trước lớp) Bên cạnh giáo viên đánh giá học sinh qua phần luyện nói tự (Post – speaking) Giáo viên mời vài cặp nhóm học sinh thực hành phần nói Học sinh vận dụng kiến thức, ngôn ngữ để áp dụng vào tình thực tế Giáo viên yêu cầu học sinh luyện mẫu câu vừa học với ngôn ngữ riêng mà khơng cần hỗ trợ giáo viên Ở phần em thường sử dụng thêm câu vốn từ vựng mà em biết nhằm nâng cao kỹ Vậy thơng qua phần giáo viên không đánh giá kỹ sử dụng tiếng Anh học sinh mà phát học sinh có khiếu môn tiếng Anh Giáo viên tiến hành sau: Sau học sinh luyện tập mẫu câu phần Giáo viên đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề học yêu cầu học sinh trả lời, giáo viên hướng dẫn em trả lời theo hướng liên hệ vào thực tế Giáo viên đặt câu hỏi tương tự với học sinh Sau yêu cầu học sinh thực hành cặp đơi nhóm thời gian phút Sau khoảng thời gian giáo viên mời học sinh thực hành hỏi trả lời trước lớp Ở phần giáo viên khuyến khích học sinh sử dụng ngơn ngữ để thực hành Các bạn lại theo dõi nhận xét Sau giáo viên nhận xét đánh giá, góp ý để em hồn thiện Ví dụ: Phần let’s talk (Lesson unit 10 When will Sport Day be?) Teacher’s activities Students’ activities Let’s talk Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân Post - reading T: Makes model with a good student Ss: It’ll be on Sunday T: When will Sport Day be? Ss: I’m go going to play football T: What are you going to do? Ss: I’m going to play with my friends T: Who are you going to play with? Ss: I’m going to play at Buon Trap Second School T: Where are you going to play? Ss: Work in pairs T: Asks ss to work in pairs and practise like model (2 minutes) T: Calls some ss to practice in front of Ss: Practise class Ss1: : When will Sport Day be? Ss2: It’ll be on Sunday Ss1: What are you going to do? Ss2: I’m go going to play badminton Ss1: Who are you going to play with? Ss2: I’m going to play with my friends Ss1: Where are you going to play? T: Asks ss to comment Ss2: I’m going to play at Buon Trap Second School T: Give comments Ss: Listen and comment Giải pháp 4: Phát triển kỹ nói đánh giá kỹ nói học sinh thông qua chủ đề học hình thức thuyết trình Sau chủ đề học giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị nói theo gợi ý giáo viên Khuyến khích sáng tạo học sinh Biện pháp giáo viên thường áp dụng sau kết thúc đơn vị học Ví dụ: Sau kết thúc 15 Unit 15: What would you like to be in the future? Giáo viên hướng dẫn học sinh dành khoảng thời gian phút yêu cầu học sinh chuẩn bị nói nghề nghiệp tương lai mà mong muốn với độ dài không phút Giáo viên khuyến khích học sinh có khiếu học tiếng Anh sáng tạo động viên học sinh hạn chế việc tiếp thu cố gắng viết theo mẫu giáo viên hướng dẫn Sau học sinh chuẩn bị xong nói mình, giáo viên u cầu học sinh thực nhóm đơi luyện nói với bạn khoảng phút Sau giáo viên Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân mời học sinh lên bảng trình bày nói chuẩn bị Học sinh lắng nghe, đặt câu hỏi nhận xét Giáo viên theo dõi, nhận xét góp ý cho học sinh hồn thiện nói Bài mẫu giáo viên Good morning every one My name’s Minh I’m in class 5A at Nguyen Viet Xuan Primary School I like sport and I often play football with my friends after school I want to be a footballer in the future Good morning every one My name’s Hoa I’m in class 5B at Nguyen Viet Xuan Primary School I like reading books in my free time I often read comic books I go to the library twice a week to borrow them In the future, I would to be a writer because I want to write books for children I hope that my dream will be true Good morning every one My name’s Minh I’m in class 5A at Nguyen Viet Xuan Primary School Today, I would like to talk somethings about my job in the future At school, I like many subjects such as: Math, English, Music, Vietnamese, Science, PE and IT and Math is my favourite subject I would like to be a doctor in the future because I would like to work in a hospital and look after patients In my free time, I often read books and surf the internet to find some information for my projects I hope that my dream will be true (Học sinh lớp 5B trình bày phần nói trước lớp) Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo 10 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân Với giải pháp đánh giá kỹ nói học sinh trên, giáo viên lập bảng đánh giá học sinh qua tiêu chí sau: Họ tên Phát âm Chuẩn Nguyễn Văn A Ngữ điệu Chưa chuẩn Đúng  Trả lời câu hỏi Chưa  Đúng Chưa Trình bày Chưa đạt Đạt  Sáng tạo  IV Tính giải pháp Đánh giá tiến học sinh biện pháp đánh ln diễn suốt q trình dạy học, giúp học sinh so sánh phát thay đổi, tiến thân đường chiếm lĩnh kiến thức cá nhân đặt Và biện pháp đánh giá theo mục tiêu tiến học sinh Học sinh cảm thấy tự tin thể khả nãng nói ln nỗ lực học tập Các biện pháp đánh giá tạo phát triển, nâng cao lực người học, giúp em hình thành khả tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau… Đây điều mà thân tơi hướng đến q trình làm chun đề Theo tơi có nhiều cách giúp phát triển kỹ nói đánh giá kỹ nói học sinh Tuy nhiên, giáo viên sử dụng cách rèn kỹ nói đánh giá giống Có giáo viên đánh giá vào cuối kỳ cuối năm tốn nhiều thời gian cho giáo viên chuẩn bị Nếu đánh giá kỹ nói xuyên suốt năm học giải pháp tốt cho giáo viên học sinh trình kiểm tra đánh giá Vì cách thức đánh giá kỹ nói tơi đưa đề tài mang lại hiệu cao trình học nói học sinh Quan trọng học sinh luyện kỹ nói mình, giúp em tự tin giao tiếp tiếng Anh trường tiểu học Giúp em có tảng kiến thức cho bậc học cao V Hiệu SKKN Tôi áp dụng biện pháp đánh giá học sinh lớp trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm học 2017 – 2018 tiến hành với tất khối lớp học năm 2018 - 2019 Tôi nhận thấy đa số em tự tin giao tiếp Đặc biệt năm học nhận thấy học sinh lớp biết đặt mục tiêu trình học tiếng Anh Các em học để chiếm lĩnh kiến thức mong muốn có hội thể kiến thức thơng qua kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết Bảng thống kê khảo sát kết đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp cuối học năm học 2017-2018 (khi áp dụng phương pháp đánh giá mới) BẢNG THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH Tổn Phát âm Ngữ điệu Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo Trả lời câu hỏi 11 Trình bày thuyết trình Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân g số HS Chuẩn Chưa Đúng chuẩn SL % SL % Chưa Đúng Chưa Chưa đạt Đạt Sáng tạo % SL % SL % SL % SL % 70,0 15 30,0 14 28,0 23 46,0 13 26,0 SL % SL % S L 50 34 68,0 16 32,0 38 76,0 12 24,0 35 Từ kết cho thấy, giáo viên có đầu tư tốt vào công tác giảng dạy áp dụng tốt phương pháp giảng dạy cho phù hợp với lực học tập học sinh ngày gặt hái chất lượng hiệu học sinh thấy thích thú, ham học, học tốt ghi nhớ lâu Đối với giáo viên: Ngày đam mê công việc giảng dạy kết gặt hái ngày cao Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận: Sau áp dụng biện pháp dành cho học sinh lớp trường tôi, thấy đạt hiệu cao Vì giai đoạn đầu học ngoại ngữ, học sinh cần tự tin nuôi dưỡng niềm u thích mơn học nên hoạt động đánh giá chủ yếu để khuyến khích tạo tự tin cho học sinh, không nhằm phân loại, không chê bai hay gây áp lực - Các hoạt động đánh giá thường xuyên phải gắn liền với nội dung dạyhọc, quan tâm đánh giá lực, phẩm chất học sinh - Quan tâm đến từng học sinh cụ thể hoạt động đánh giá, nhấn mạnh vào điều học sinh làm - Cần phản hồi kịp thời cho học sinh kết đánh giá Giáo viên nên bắt đầu việc khen ngợi điều học sinh thực tốt nỗ lực học sinh để thực nhiệm vụ trước góp ý chỗ học sinh cần nỗ lực Giáo viên chủ yếu sử dụng hình thức phản hồi nhận xét lời chỗ với học sinh Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế mà giáo viên nhận xét chữ viết vào sản phẩm học tập học sinh - GV sử dụng kết đánh giá để điều chỉnh cải thiện hoạt động dạyhọc, suy nghĩ đến trách nhiệm phía trước tiên học sinh khơng chưa hoàn thành nhiệm vụ Trên sơ lược tóm tắt kiến thức hướng dẫn cách mà giáo viên sử dụng việc đánh giá kỹ nói tiếng Anh dành cho học sinh lớp Trong trình soạn bài, giáo viên phải lựa chọn kĩ hình ảnh, chủ đề Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo 12 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân gần gũi với sống hàng ngày để em khơng đánh giá kỹ nói mà có hội vận dụng vào thực tế Với tâm huyết tìm phương pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh cách khách quan giúp em ln chủ động, tích cực việc học tập, nhận thấy học sinh thích thú với việc đánh giá kỹ nói mà tơi áp dụng Nó làm cho em quên cảm giác kiểm tra, đánh đa số em tập trung làm để thể tốt hiểu biết thân thông qua kỹ học II Kiến nghị: Không Ea Na, ngày 12 tháng 02 năm 2019 NGƯỜI VIẾT Bùi Thị Thanh Thảo NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo 13 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách tiếng Anh lớp Sách tập tiếng Anh lớp Trang web: Sachmem.vn Thông tư 22/2016/TT BGD-ĐT Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo 14 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân ... tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân Giải pháp 2: Phát triển kỹ nói đánh giá kỹ nói học sinh th ng qua hình th c nói. .. this with picture b, c and d Giáo viên: Bùi Th Thanh Th o Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xn (Học sinh lớp. .. (While Giáo viên: Bùi Th Thanh Th o Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ nói tiếng Anh học sinh lớp trường TH Nguyễn Viết Xuân – Speaking) Học sinh dựa vào tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng anh của học sinh lớp 5 trường TH nguyễn viết xuân, Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng anh của học sinh lớp 5 trường TH nguyễn viết xuân