Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt kĩ năng hợp tác trong môn mĩ thuật lớp 5

18 26 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2019, 20:49

Sáng kiến bậc Tiểu học là sự sáng tạo mang tính khoa học, là sản phẩm trí tuệ được tạo ra từ một người hoặc một số người trong một lĩnh vực nào đó, là giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Kinh nghiệm là vốn sống trong cuộc sống và trải nghiệm trong công việc được giao.Sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục đào tạo được xếp bậc phải đạt bốn tiêu chí: Tính khoa học, tính sáng tạo, tính thực tiễn, tính sư phạm.Sáng kiến kinh nghiệm của nhà giáo phải thực sự là quá trình lao động sáng tạo, quá trình tìm tòi nghiên cứu qua thực tiễn về kiến thức, phương pháp dạy học, mang đến hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho bản thân trong quá trình dạy học và hơn thế nữa được phổ biến rộng rãi cho đồng nghiệp áp dụng hiệu quả. Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Phần thứ : MỞ BÀI I Đặt vấn đề Với chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học, mơn nói chung mơn Mĩ thuật nói riêng xây dựng cách hợp lý, khoa học, đáp ứng mục tiêu đào tạo đông đảo giáo viên, học sinh đón nhận cách hào hứng, phù hợp với xu hội nhập Hiện nay, giáo dục Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật chiếm vị trí quan trọng, phần quan trọng việc giáo dục Kĩ sống Như biết ông cha ta thường nói “Một làm chẳng nên non – Ba chụm lại nên núi cao” Thật vậy, hợp tác với làm việc cho dù khó khăn đến đâu mà người biết đồng sức, đồng lòng giải thành công Hiện nay, dạy học mĩ thuật theo phương pháp dạy học Đan Mạch, kĩ hợp tác phần quan trọng giáo dục học môn mĩ thuật Học tập theo phương thức hợp tác nhóm phần khắc phục hạn chế tính ích kỉ cá nhân, rút ngắn thu hẹp khoảng cách thân với bạn bè, không tin tưởng bạn, chia khó khăn với bạn học, khơng tự tin vào thân Ngày học hợp tác nhóm áp dụng ngày nhiều vào nhà trường trở thành phương pháp giáo dục có hiệu Muốn làm điều học sinh cần phải chăm thực hành, tích lũy kiến thức ngày để trang bị nhiều kĩ sống tương lai Để giúp em thực tốt sản phẩm chung nhóm thời gian định, làm việc nhóm cho hiệu thân tơi lựa chọn nghiên cứu kĩ hợp tác Làm cách nào, làm làm để học sinh học tập ngày đạt kết cao hơn, đáp ứng xu phát triển toàn diện xã hội, đất nước Đó điều mà mong muốn từ tiết học Mĩ thuật Là giáo viên giảng dạy nhiều năm, thân tơi ln suy nghĩ, tìm tòi biện pháp để giúp phát triển kĩ hợp tác cho HS trình học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môn Mĩ thuật Nên mạnh dạn xây dựng nội dung Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp vấn đề tâm đắc chọn làm đề tài nghiên cứu II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Học hợp tác nhóm giúp em rèn luyện phát triển kĩ làm việc, kĩ giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực xã hội sở làm việc hợp tác GV : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Hợp tác chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn công việc, tập thực hành chung cụ thể Kĩ hợp tác giúp học sinh biết chia sẻ trách nhiệm, biết cam kết làm việc có hiệu với thành viên khác nhóm Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đồng thời có thống cao việc tăng cường giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học môn Mĩ thuật; giúp em có khả làm chủ thân, khả ứng xử, ứng phó phù hợp, tích cực trước tình sống Phần thứ hai : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Giáo dục phổ thông nước ta năm vừa qua đổi mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học gắn với bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định, học để chung sống, mà thực chất cách tiếp cận Kĩ sống Đặc biệt, rèn luyện kĩ sống cho học sinh Bộ Giáo dục Đào tạo xác định năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), giáo dục kĩ sống gắn với trụ cột giáo dục, : Học để biết (Learning to know); Học để sống với người khác (Learning to live together) gồm kĩ xã hội : giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể cảm thông ; Học để làm ( Learning to do); Học để làm người (Learning to be) Vì vậy, việc phát triển kĩ hợp tác cho học sinh cần thiết, giúp em rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đình, bạn bè Tổ quốc; giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè người, sống tích cực, chủ động, an tồn, hài hòa lành mạnh Như vậy, mục tiêu giáo dục giáo dục phổ thông chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức cho học sinh sang trang bị lực cần thiết cho em Đặc biệt lực hành động, lực thực tiễn, giáo dục theo hướng đổi “phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên” (Luật Giáo dục năm 2005, Điều 5) Rèn luyện kĩ hợp tác cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức mà phải tơi Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp luyện kĩ sống, qua tạo cho em mơi trường lành mạnh, an tồn, tích cực, vui vẻ để trang bị cho em vốn kiến thức, kĩ năng, giá trị sống để bước vào đời tự tin Chính thế, việc định hướng cho em biết hợp tác tốt để làm việc, để tạo sản phẩm sâu sắc chủ đề, yếu tố cần thiết, giúp em ln xây dựng mơi trường văn hóa mà người học biết cách tôn trọng giá trị chung, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Đó lí tơi chọn đề tài chia sẻ kinh nghiệm với người II Thực trạng vấn đề a) Về phía học sinh Qua thực tế giảng dạy, nhận thấy học sinh thích làm việc nhau, chia sẻ cơng việc, thể sản phẩm chung nhóm, giúp tiến học tập Nhưng xu nay, phần lớn em thuộc gia đình con, chăm sóc chu đáo, phải tham gia hoạt động tập thể, công việc nhỏ gia đình Thực tế cho thấy, số học sinh chưa trải nghiệm việc làm hàng ngày, không chưa tự phục vụ cho cá nhân giúp đỡ cha mẹ ông bà, chưa cộng tác với làm việc cụ thể hay nói cách khác làm việc với đồng đội , bên cạnh nhiều em chưa va chạm với bên ngồi xã hội, số gia đình con, ưu gia đình nên chưa chia sẻ công việc với ai, dẫn đến em e ngại, rụt rè hợp tác Nhiều em chưa ý thức việc cá nhân nhóm phải làm gì, học gì, hợp tác với bạn sao; trình làm nhóm phải đâu, làm việc cần thiết trước, sau Số ỉ lại cho bạn đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm kết học tập, cụ thể sản phẩm mĩ thuật nhóm làm (Có bảng thống kê hợp tác thành viên tham gia hoạt động nhóm kì năm kèm theo mục a trang 13) Nhưng bên cạnh đa số học sinh em đóng địa bàn thị trấn, quan tâm gia đình, định hướng, giáo dục, động viên giúp em bố trí thời gian học tập, vui chơi phù hợp, thúc đẩy phát triển toàn diện mặt học sinh Đối tượng học sinh lớp lớp cuối cấp, đa số em nhanh nhẹn, ý thức học tập làm tốt Tự giác vươn lên học tập, phát huy trí tưởng tượng sáng tạo, làm giàu cảm xúc thẩm mĩ cho sản phẩm tạo b) Về phía giáo viên Hiện nay, nhu cầu tiến tới mục tiêu giáo dục giáo dục cơng dân tồn cầu chủ yếu trang bị cho học sinh lực cần thiết, đặc biệt lực hành động, lực thực tiễn, giáo dục theo hướng đổi phát huy tính tích Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học Bên cạnh đó, Lãnh đạo đơn vị ln khuyến khích đổi phương pháp dạy học, tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục học sinh trình giảng dạy Là giáo viên Tiểu học trực tiếp dạy môn Mĩ thuật, cảm nhận khó việc tự trang bị kiến thức phương pháp giáo dục kĩ hợp tác thông qua vẽ tranh cho học sinh Người dạy luôn tận tâm, dìu dắt em thực hoạt động nhóm cho đạt chất lượng cao Ngồi phải bao quát chung lớp, quan sát cách làm việc học sinh, so sánh đối chiếu cách làm thân nhóm học lớp để rút kinh nghiệm thực tiễn cho thân Đồng thời có kế hoạch thực điều chỉnh hình thức biện pháp áp dụng cho phù hợp với thực tiễn dạy – học, dẫn chi tiết cho nhóm, nhắc nhở em học tập thực hành cho có hiệu tốt Mặt khác, đối tượng học sinh lớp lớp cuối cấp, đa số em nhanh nhẹn, ý thức học tập làm tốt Vì thế, giáo viên thuận lợi việc trọng bồi dưỡng thêm số kĩ giúp em tự tin sống, trình học tập Từ thực trạng trên, đưa số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển kĩ hợp tác môn Mĩ thuật thân, thực thời gian qua, phần cải thiện chất lượng học tập môn học III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Trong chương trình học Mĩ thuật lớp có 13 chủ đề, chủ đề thời lượng từ đến tiết học Các chủ đề chiếm thời lượng nhiều nhiều nội dung cơng việc, đòi hỏi em phải hợp tác nhóm thực đồ chủ đề Hình thành thói quen hồn thành cơng việc nhóm theo giai đoạn cơng việc thuộc chủ đề tiết định Nhằm định hướng cho học sinh biết giai đoạn, thời gian nhóm làm việc để sản phẩm nhanh chóng hồn thiện Để em nhận thức nhóm làm việc cho có hiệu Ngay từ đầu, cung cấp hình thức làm việc tiết học chủ đề Các em nắm bắt nội dung, thời gian thời lượng giai đoạn hình thành sản phẩm nhóm (Nếu chủ đề có tiết ta thực tương tự.) Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp - Tiết : Thảo luận, tìm nội dung thể tác phẩm, tiến hành vẽ, nặn, xé hình, cá nhân hình ảnh nhân vật gắn liền với hoạt động cụ thể chủ đề - Tiết : Tiến hành làm theo nhóm để hồn thành sản phẩm nhóm (tìm cách đặt hình cho phù hợp, tìm mảng hình, màu sắc, ) - Tiết : Tiếp tục hoàn thành sản phẩm tập viết nội dung sản phẩm, luyện tập để trưng bày (mỗi cá nhân tự viết lời thoại nhân vật vẽ, nặn, đưa nhóm để thống viết thành truyện hay kịch bản, ) - Tiết : Tiến hành trưng bày sản phẩm (đánh giá mức độ hợp tác, kĩ làm việc thành viên thông qua sản phẩm) Hình thành nhóm Nhằm giúp em tập trung tháo gỡ vấn đề khó khăn, mà cá nhân giải hết số lượng công việc thời gian định Giúp nhóm làm việc nhanh nhẹn, tìm ý tưởng chủ đề thống cao việc lựa chọn nội dung thực bài, vừa đảm bảo theo yêu cầu lại vừa đảm bảo hoàn thành sản phẩm trước thời gian quy định Hoạt động nhóm nhiều hình thức khác để học sinh hợp tác với nhiều bạn khác nhau, giao lưu học hỏi bạn bè Càng nhiều hình thức chia nhóm giúp em tìm bạn có ý tưởng cách làm việc tương đồng em Từ đó, dẫn đến em hợp tác tốt làm việc đạt hiệu cao Một số hình thức chia nhóm sau: Chia theo số điểm danh, theo sắc màu, theo lồi hoa, theo sở thích, Ngồi chia nhóm theo trình độ, nhóm hỗn hợp, nhóm giới tính, nhóm số học sinh hiệu cao (khoảng em đến em), em có trách nhiệm nhiều với cơng việc Tạo thành nhóm nhỏ thảo luận nhóm, chọn nội dung thực hành 3.Tơn trọng mục đích, mục tiêu hoạt động chung nhóm; tơn trọng định chung, điều cam kết Các em chủ nhân tương lai đất nước, người định phát triển đất nước năm tới Nên giáo viên tôn trọng Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp định, tự tin giao quyền lựa chọn cho em Các nhóm tự tin cho lựa chọn, đăng kí với người dạy ý tưởng, lên kế hoạch đoàn kết thực sản phẩm trước hết ta tơn trọng định nhóm nhằm thúc đẩy phát triển tốt hợp tác nhóm em Học sinh thảo luận chọn nội dung để thực dung để thực 3.1 Lựa chọn nội dung để thực hành : Để có sản phẩm cá nhân theo chủ đề định em hội ý, đưa ý kiến chọn, tìm nội dung thích hợp với khả tự nhận nhiệm vụ cụ thể thống tổ Đồng thời em phải hình thành cơng việc giai đoạn một, thực nội dung dựa gợi ý sau : + Nhiệm vụ gì? + Thời gian thực nhiệm vụ bao nhiêu? + Chất liệu thực nhiệm vụ gì? + Sản phẩm cuối cần có gì? + Cách thức trình bày/ đánh giá sản phẩm nào? Sản phẩm cá nhân vẽ Trang phục yêu thích Sau thời gian thực hành cá nhân, tiến hành kiểm tra trình thực để giúp em đẩy nhanh tiến độ công việc Xem lại nội dung hồn chỉnh chưa, cần bổ sung để đảm bảo cho tiết học cách : để bạn học nhận xét kết cần đạt sản phẩm tiết học, khắc phục Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp để sản phẩm hồn chỉnh u cầu tổ tự đánh giá mức độ hồn thành nhóm chất lượng làm Đánh giá làm việc nghiêm túc, chăm thành viên, ý việc bảo đảm lớp học sạch, đẹp 3.2 Hoàn thành sản phẩm nhóm Thời gian cá nhân phải tích cực tham gia, tự giác làm việc, nỗ lực phát huy lực, sở trường thân để hồn thành nhiệm vụ nhóm phân cơng Đồng thời biết hỗ trợ, giúp đỡ thành viên khác trình hoạt động Sau em lựa chọn nội dung thể hiện, giáo viên khơng phó mặc mà tiến hành tư vấn để nhóm phát triển thêm chủ đề, không bị chệch hướng Nhắc nhở em có lựa chọn nghiêm túc, hồn thành chủ đề cụ thể nhóm nhanh Mỗi cá nhân cơng đoạn Cuộc sống quanh em Lúc phối hợp nhịp nhàng nhóm đòi hỏi cao hơn, nhóm thảo luận cách đặt cho phù hợp, có nhóm chính, nhóm phụ, địa điểm diễn đâu vào thời gian nào, sau em làm nhiệm vụ khác nhau: em cắt hình, em phác hình hình ảnh phụ theo hình thức 2D 3D, tất đặt theo ý tưởng nhóm tiến hành dán hình, đặt hình, tơ màu để hồn thành sản phẩm Qua việc làm giúp em biết giao tiếp hiệu quả, tơn trọng, đồn kết cảm thơng, chia sẻ với thành viên khác nhóm để hình thành nội dung sản phẩm Kết hợp nhóm để hoàn thành sản phẩm Cuộc sống quanh em Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Sản phẩm nhóm Trang phục u thích 3.3 Xây dựng nội dung chuẩn bị trưng bày sản phẩm Hoạt động giúp em biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động, đoàn kết vượt qua khó khăn, vướng mắc để hồn thành nhiệm vụ, mục đích chung nhóm Lấy ý kiến cá nhân đóng góp để trở thành nội dung câu chuyện thuyết trình sản phẩm nhóm Đồng thời biết lắng nghe, tơn trọng, xem xét ý kiến người Phần đòi hỏi em xây dựng nội dung sản phẩm : Nội dung nói chủ đề gì, diễn đâu, vào thời gian nào, gắn với kỉ niệm đáng nhớ thân em bạn Dựa vào hệ thống câu hỏi gợi ý mà em xây dựng nội dung gắn liền với sản phẩm gắn liền với thực tế Viết nội dung dựa sản phẩm để chuẩn bị cho trưng bày Bên cạnh đó, hướng dẫn em chuẩn bị nội dung cho tiết trưng bày sản phẩm : Thuyết trình, sắm vai, kể chuyện, đóng kịch, múa rối lựa chọn nội dung em tiến hành quy trình khác Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp 3.4 Có trách nhiệm thành cơng hay thất bại sản phẩm nhóm tạo Đây tiết cuối để đánh giá lực nhìn nhận lại thành lao động hợp tác thành viên nhóm Tạo cho em có sân chơi trải nghiệm thực tế cá nhân nhóm Đánh giá sản phẩm thước đo chất lượng người học chất lượng sản phẩm qua trình hoạt động học tập nhóm Mục đích giúp em nhìn nhận lại vấn đề ưu điểm mặt hạn chế, cần khắc phục điểm thời gian tới Phần trưng bày kết hợp sức mạnh nhóm, thực giới thiệu sản phẩm nhóm Mỗi nhóm coi thi đua lớp, thi đua cá nhân, tìm kiếm sáng tạo vượt trội sáng tạo hình, sáng tạo màu xếp bố cục, kết hợp diễn xuất viết văn hay, thuyết trình tốt, tự tin đứng trước người nói khơng ngại ngần, đóng kịch tự nhiên, có tính logic, lơi người xem, Đóng kịch múa rối cho phần giới thiệu sản phẩm Cuộc vấn sau lần em giới thiệu sản phẩm mục đích để nhóm học hỏi trao đổi kinh nghiệm học tập Những câu hỏi dành cho nhóm em tháo gỡ nhìn nhận vấn đề cần thực lại, làm lại cho sản phẩm đẹp Lớp đặt câu hỏi vấn nhóm Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Không em phát huy tối đa sức mạnh nhóm, tận dụng thời gian làm ngồi học để sản phẩm ý theo ý tưởng Ngồi đánh giá tích cực, cần mẫn hợp tác làm việc cá nhân nhóm, có giúp sức tổ sản phẩm sẻ nào, Qua cá nhân nhóm rút học cho thân Các thành viên phải tự trách nhiệm với thân mình, khơng đỗ lỗi cho nhau, tự chịu trách nhiệm kết học tập trước lớp Dựa vào tình hình thực tế sản phẩm giáo viên đặt câu hỏi cho tập thể lớp, nhằm giúp em nhìn nhận tốt cố gắng cá nhân trình học Giáo viên kết hợp với tổ trưởng bao quát lớp trình học để đưa nhận xét thích hợp, có khen, có thưởng, có nhắc nhở, sau : + Sản phẩm nhóm thể ? + Cách xếp hình ảnh màu sắc ? + Lớp nhận xét chung sản phẩm nhóm + Nhóm giới thiệu sản phẩm hay, ấn tượng, tốt nhất, ? + Hãy xếp loại cho sản phẩm Phỏng vấn nhóm thành cơng nhóm chưa thành cơng tạo hình, màu, + Em cho biết thành viên nhóm em làm việc ? + Em có hài lòng với kết nhóm khơng ? + Nếu có thêm thời gian nhóm em tiếp tục làm gì? + Vì nhóm em thành cơng ? ; hay chưa thành cơng ? + Qua nhóm em rút học ? Qua hình thức vấn, giúp em tự đánh giá chất lượng làm việc cá nhân nhóm, tự đánh giá chất lượng sản phẩm nhóm lớp Quan tâm đến thái độ làm việc bạn nhóm, nhắc nhở cá thành viên tập trung cao việc thực nhiệm vụ, chất lượng, danh dự nhóm Từ đó, cá nhân học sinh rút kinh nghiệm việc phối hợp thực hoạt động nhóm IV Tính giải pháp Như biết, kỹ hợp tác khả cá nhân biết cách chia trách nhiệm, biết cam kết làm việc cho có hiệu với thành viên khác nhóm Hợp tác chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn công việc, lĩnh vực mục đích chung Nhưng tính học sinh tự tìm hiểu cách thực hiện, tự chiếm lĩnh tri thức, làm việc cá nhân độc lập, kết hợp với làm việc nhân với cá nhân hoạt động học, mà giáo viên người đạo diễn 10 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Để giải vấn đề cá nhân đưa nhận định chủ quan trước tập thể, sau tập hợp chung ý kiến chủ thể tạo thành thể thống Từ tất cá nhân tự hồn thành nhiệm vụ riêng, tiếp đến sản phẩm cá nhân tạo thành sản phẩm chung hoàn chỉnh nhóm Các cơng đoạn thời gian thực cụ thể vào thời điểm khác mà giáo viên giúp cho học sinh hình thành thói quen qua tiết học Qua học sinh ngày tự tin làm việc nhóm, kết hợp nhịp nhàng, biết phân việc cho thành viên tiến hành hồn thành sản phẩm nhanh Các tổ thi đua trổ tài, sử dụng nhiều chất liệu tạo hình làm cho sản phẩm phong phú, để lại ấn tượng cho người xem, (các sản phẩm học sinh kèm theo trang 16) Tính giải pháp khơng có giai đoạn thực cá nhân độc lập, kết hợp thực cá nhân với với cá nhân, mà tùy vào lựa chọn ý đồ thể sản phẩm Vì vậy, phần trưng bày trở nên phong phú hơn, kết hợp nhiều cá nhân tham gia giới thiệu sản phẩm thơng qua hình thức sau : Đóng kịch, sắm vai, múa rối, Giới thiệu sản phẩm em, hai em, hay nhiều em kết hợp V Hiệu Sáng kiến kinh nghiệm - Đối với Học sinh Trong năm qua thân giảng dạy phương pháp dạy học Đan Mạch cho học sinh khối trường Tiểu học Krông Ana, nhận thấy hiệu giải pháp sau : Tạo thân thiện, hợp tác, giao tiếp ứng xử học giáo viên học sinh, học sinh học sinh, động viên, tạo hội cho đối tượng học sinh tham gia Các em làm việc nghiêm túc hơn, có thái độ hợp tác, thiện chí trách nhiệm cá nhân trình làm việc theo nhóm Sẵn sàng nhận nhiệm vụ tự nguyện thực nhiệm vụ nhóm giao cho Sản phẩm nhóm ngày em trọng đầu tư có chất lượng 11 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Chất lượng sản phẩm học sinh nâng lên, chất liệu màu sáp trước đây, em sử dụng chất liệu học đa dạng để tạo sản phẩm : Giấy, giấy màu, đất nặn, hoa, lá, loại vỏ, hạt, đá sỏi, cách thể nội dung mang tính giáo dục cao, bố cục, màu sắc chặt chẽ hơn, sinh động, ngộ nghĩnh, tự nhiên, lơi người xem, khơng rập khn, chép Hình thức trình bày phong phú : Như 2D; 3D; múa rối; đóng kịch; thuyết trình tạo u thích mơn học ngày cao học sinh Dưới bảng thống kê số sản phẩm thời điểm học tập năm Kì I năm học 2017- 2018 (chủ đề Trường em) Kì I năm học 2018- 2019 (chủ đề Trường em) Chủ đề Trường em với nhiều hình thức, chất liệu khác Ngồi số sản phẩm em có phụ lục kèm theo trang 15 Thật thú vị lập bảng điều tra thực tế năm học 2017- 2018 năm học (từ đầu kì II hết tháng 3/2019) cho thấy hình thành nhóm sở thích có thay đổi tích cực Số em tham gia hợp tác nhóm tự nguyện ngày tăng so với thời điểm năm trước, năm học Lớp Kì I năm học 2017- 2018 Kì I năm học 2018- 2019 TS Ít hợp tác Hợp tác Hợp tác lâu dài TS Ít hợp tác Hợp tác Hợp tác lâu dài 5A 32 16 12 35 13 15 5B 35 15 13 35 10 17 5C 34 17 11 33 13 13 5D 34 15 12 35 12 13 10 a) Bảng thống kê số liệu hợp tác đầu kì hai năm Lớp Kì II năm học 2017- 2018 Đầu kì II đến hết tháng 3/2019 12 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp TS Ít hợp tác Hợp tác Hợp tác lâu dài TS Ít hợp tác Hợp tác Hợp tác lâu dài 5A 32 10 15 35 23 5B 35 10 17 35 12 20 5C 34 10 16 33 20 5D 34 10 20 35 25 b) Bảng thống kê số liệu hợp tác cuối kì hai năm - Đối với thân : Được trang bị vốn kiến thức kĩ vững vàng q trình dạy học, có kĩ hợp tác học sinh, tự tin làm chủ tiết dạy Phần thứ ba : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Nhiệm vụ mục tiêu môn Mĩ thuật giúp em hiểu, nhận biết đẹp, từ tạo đẹp giữ gìn đẹp, hướng em phát triển tồn diện nhân cách Theo tơi việc dạy học mĩ thuật giúp em cảm thụ đẹp dạy em kĩ thuật vẽ, vẽ thật đẹp, trở thành họa sĩ, thơng qua hoạt động dạy hình thành cho em thêm số kĩ năng… Vì vậy, hợp tác nhóm kĩ cần thiết việc học học sinh, kĩ hợp tác làm việc tương lai Nó ví tập thể ln phát triển tốt khơng có hai cá nhân nhiệt tình, nổ hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Mà thân cá nhân tập thể phải nổ lực, tự lực thực nhiệm vụ, ngồi phải ln ln hợp tác với đồng nghiệp để thực mục tiêu chung Như kéo theo hệ thống đơn vị đồn tàu nổ lực hợp tác mang lại kết cao cho đơn vị Hợp tác tốt, làm việc với tinh thần thoải mái, với tính chất phát triển cơng bằng, khơng thiên lệch cá nhân mà hợp tác phát triển, có lợi cho em, nên em vui vẻ làm việc Như vậy, chất lượng sản phẩm nâng lên Khi chất lượng sản phẩm học sinh nâng lên chất lượng học, chất lượng học tập học sinh nâng lên Tiết học thu hút học sinh tham gia nhiệt tình hiệu cơng việc cao Để đạt mục tiêu học theo hướng tích cực học sinh, người dạy phải đổi phương pháp dạy học đem lại kết dạy học tốt mong muốn Nói chung, việc đổi phương pháp giúp người học hợp tác tốt việc làm cần thiết quan trọng Thơng qua đó, điều kiện thuận lợi để học sinh dễ dàng tiếp cận phân môn học khác, mục tiêu giáo dục thẩm mĩ đạt cách dễ dàng hiệu Cùng với hợp tác tốt trình học với thực tế… tin môn Mĩ thuật ngày trở 13 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp nên quan trọng nghiệp giáo dục thẫm mĩ cho hệ mai sau, chủ nhân tương lai đất nước Trên vài kinh nghiệm nhỏ đề tài Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp 5, mong góp ý chân thành đồng nghiệp để đề tài đầy đủ hoàn thiện hơn, giúp tơi thực có hiệu việc nâng cao tư vẽ tranh cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho em./ Bn Trấp, ngày 26 tháng 03 năm 2019 Người viết Hồ Thị Kim Oanh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRÊN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH 14 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác mơn Mĩ thuật lớp Trang phục u thích Em Bảo Trâm Sáng tạo với Em Minh Ngọc Sản phẩm Ước mơ em – học sinh lớp 5A Một số chất liệu khác để dùng làm tranh 15 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Một số chất liệu khác để dùng làm tranh 16 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO STT NỘI DUNG Sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp – heo định hướng phát triển lực - Nhà xuất Giáo dục SGV môn Mĩ thuật lớp - Nhà xuất Giáo dục Tài liệu Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên Tiểu học nhà xuất Giáo dục Thực hành Kĩ sống - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Giáo dục kĩ sống môn học tiểu học - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 17 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp MỤC LỤC STT 10 11 12 13 NỘI DUNG Phần thứ : Mở I Đặt vấn đề II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Phần thứ hai : Giải vấn đề I Cơ sở lí luận vấn đề II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề IV Tính giải pháp V Hiệu Sáng kiến kinh nghiệm Phần thứ ba : Kết luận, kiến nghi I Kết luận Một số sản phẩm học sinh Tài liệu tham khảo Trang 1 2 10 11 13 13 15 17 18 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana ... giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp TS Ít hợp tác Hợp tác Hợp tác lâu dài TS Ít hợp tác Hợp tác Hợp tác lâu dài 5A 32 10 15 35 23 5B 35 10 17 35 12 20 5C 34 10 16 33 20 5D.. .Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Hợp tác chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn công việc, tập thực hành chung cụ thể Kĩ hợp tác giúp học sinh. .. em – học sinh lớp 5A Một số chất liệu khác để dùng làm tranh 15 Gv : Hồ Thị Kim Oanh Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt Kĩ hợp tác môn Mĩ thuật lớp Một số chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt kĩ năng hợp tác trong môn mĩ thuật lớp 5, Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tốt kĩ năng hợp tác trong môn mĩ thuật lớp 5

Từ khóa liên quan