Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp hai trường TH nguyễn văn trỗi

20 28 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2019, 20:49

Sáng kiến bậc Tiểu học là sự sáng tạo mang tính khoa học, là sản phẩm trí tuệ được tạo ra từ một người hoặc một số người trong một lĩnh vực nào đó, là giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Kinh nghiệm là vốn sống trong cuộc sống và trải nghiệm trong công việc được giao.Sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục đào tạo được xếp bậc phải đạt bốn tiêu chí: Tính khoa học, tính sáng tạo, tính thực tiễn, tính sư phạm.Sáng kiến kinh nghiệm của nhà giáo phải thực sự là quá trình lao động sáng tạo, quá trình tìm tòi nghiên cứu qua thực tiễn về kiến thức, phương pháp dạy học, mang đến hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho bản thân trong quá trình dạy học và hơn thế nữa được phổ biến rộng rãi cho đồng nghiệp áp dụng hiệu quả. Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Mục lục Phần thứ nhất: Mở đầu I.Đặt vấn đề II Mục đích nghiên cứu Phần thứ hai: Giải vấn đề I Cơ sở lí luận vấn đề II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp giải vấn đề IV Tính giải pháp 15 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 16 III Kết luận, kiến nghị 17 Nhận xét hội đồng chấm sáng kiến cấp trường – cấp huyện 20 Tài liệu tham khảo 19 Người thực hiện: Lê Hoài Vân1 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Có ý kiến cho rằng: “Mỗi âm thanh, từ ngữ, quy tắc Tiếng Việt di sản quý báu mà ông cha ta để lại Những di sản giúp người có hiểu biết, có nhân cáchđồng thời ni dưỡngcho dân tộc trường tồn phát triển…” Tiếng Việt đóng vai trò quan trọng người nuôi dưỡng tâm hồn người từ thuở bé Không dừng lại đó, Tiếng Việt môn học cần thiết bậc Tiểu học, học Tiếng Việt giúp cho học sinh hình thành phát triển tư ngôn ngữ Thông qua môn Tiếng Việt, học sinh học cách giao tiếp, truyền đạt tư tưởng cảm xúc cách xác biểu cảm Để có điều đòi hỏi học sinh phải có vốn từ khả trau dồi vốn từ thông qua hoạt động học giao tiếp Qua trình giảng dạy lớp nói chung mơn Tiếng Việt lớp nói riêng nhận thấy rằng: Tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt giúp học sinh hình thành kỹ nghe, nói, đọc, viết, kỹ thực hành giao tiếp cụ thể Nội dung tài liệu tinh giản, tích hợp kiến thức thiết thực mang tính cập nhật, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Tiểu học thời đại Hơn nữa, từ công cụ để cấu thành ngôn ngữ, để em hiểu nghĩa từ khó, phải biết dùng từ cho ngữ pháp, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp lại khó Xuất phát từ thực tế từ năm học 2016 – 2017, nhận thấy để em nắm vững phân môn Luyện từ câu điều quan trọng Làm móng vững cho việc tiếp thu kiến thức cao lớp học Vì năm học 2017 – 2018, để khắc phục khó khăn mà học sinh mắc phải, mạnh dạn đưa ra: “Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường Nguyễn Văn Trỗi”để giúp đồng nghiệp tháo gỡ khó khăn băn khoăn, trăn trở trình giảng dạy nhằm phát huy khả sử dụng vốn từ học sinh II Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ học tập, nhu cầu khám phá mới, nhu cầu giao tiếp buộc học sinh phải tăng cường vốn từ Một trẻ em có vốn từ phong phú dễ dàng tiếp thu giảng, tiếp thu kiến thức mới, hoạt ngôn, tự tin giao tiếp Nhưng ngược lại, với vốn từ nghèo nàn, em tự ti, khó khăn giao tiếp Dần dần sinh mặc cảm, ảnh hưởng đến chất lượng học tập Vì thế, làm giàu vốn từ nội dung cần thiết lứa tuổi tiểu học Qua trình giảng dạy học tập tơi hiểu sở lí luận cơng tác giáo dục học sinh, đặc biệt chất lượng dạy học phân môn Luyện từ câu lớp Tôi tìm hiểu biện pháp thực tế trình giảng dạy phân môn quan trọng này, nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh Người thực hiện: Lê Hoài Vân2 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Nhưng q trình dạy, tơi nhận học sinh khó khăn việc phân biệt câu, chữ tiếng từ câu, nhận biết câu trình học làm tập việc lựa chọn, sử dụng từ để đặt câu theo mục đích nói Mặc khác, nhiệm vụ mà giáo viên đặt lên hàng đầu để nâng cao chất lượng dạy phân môn Luyện từ câu Có giảng dạy tốt chất lượng học sinh nâng cao Kết học tập em câu trả lời xác giáo viên trình truyền đạt kiến thức đến học sinh Vì vậy, trình giảng dạy, giáo viên cần truyền đạt để em tiếp thu cách hiệu Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Để có tiết học tốt lớp khó để đạt tiết Luyện từ câu khó nhiều Học sinh lớp làm quen với phân mơn nên có nhiều yếu tố khiến em phải quan tâm Trong chương trình học, có bao gồm mở rộng vốn từ dùng từ đặt câu phức tạp.Mỗi tiết Luyện từ câu có đặc điểm riêng Giáo viên phải lựa chọn phương pháp cho linh hoạt, phải làm chủ nội dung tiết dạy Trong trình giao tiếp nhiều em dùng từ đặt câu chưa xác, lủng củng, chưa phù hợp với hồn cảnh em nhỏ, tư chưa phát triển cao, em tình trạng nghĩ nói Chưa có lựa chọn dùng từ, câu cho thích hợp, chưa có trao chuốt cách dùng từ, câu câu nói Chính cần có hướng dẫn giáo viên để em phát triển theo hướng tích cực Khơng có phương pháp “vạn năng”, “tuyệt đối” hiệu với đối tượng học sinh, phù hợp với trình dạy Chỉ có tìm tòi sáng tạo, sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh đạt thành công qua dạy Vốn từ em trở nên đa dạng, phong phú em phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo, tinh thần hợp tác làm việc, với nhiệt tình người giáo viên mang lại kết hoàn hảo II.Thực trạng vấn đề Thuận lợi Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trường có truyền thống hiếu học, sở vật chất ngày khang trang, trang thiết bị đồ dùng dạy học cần thiết đầy đủ cho giáo viên học sinh Ban giám hiệu quan tâm tới việc đạo đổi phương pháp hình thức dạy học, đặt công tác bồi dưỡng cho giáo viên lên hàng đầu Giáo viên tích cực học hỏi để tìm phương pháp dạy học mới, lấy học sinh làm trung tâm Người thực hiện: Lê Hoài Vân3 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Lớp chủ nhiệm học buổi tuần nên giáo viên có nhiều thời gian để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh Đa số học sinh ngoan ngoãn, biết lời thầy giáo Khó khăn Ở lớp q trình học Cơng nghệ Tiếng Việt em học nghiêng ngữ âm, nhiệm vụ em đọc, chưa cần hiểu nhiều nghĩa Nhưng lên lớp em phải tiếp thu thêm khối kiến thức khổng lồ đặc biệt phân mơn Luyện từ câu Chính em bỡ ngỡ, lúng túng q trình học điều dễ hiểu Trong thực tế giảng dạy qua lần thao giảng, thân nhận thấy hình thức tổ chức dạy học phân mơn Luyện từ câu đơn điệu, rập khn máy móc theo sách hướng dẫn, có tính đổi mới, sáng tạo nên học sinh chưa hứng thú, học trở nên nặng nề, bắt buộc dẫn đến chất lượng tiết học chưa cao Qua kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy quan sát thực tế, nhận thấy học sinh học Luyện từ câu thường mắc phải nhược điểm sau: - Về từ: Học sinh tìm từ sai u cầu, hiểu nghĩa từ mơ hồ, phát từ loại chậm, số lượng từ tìm ít, nhầm lẫn s/x, r/d/gi - Về câu: Đặt câu theo mẫu nhầm lẫn, chưa rõ nghĩa, thừa thiếu Giao tiếp với thiếu chủ - vị, chưa có hình ảnh sắc thái cảm xúc Từ thực trạng nêu trên, vào cuối năm học 2016 -2017 cho em làm khảo sát chất lượng nhận kết không mong đợi: Xếp loại Số lượng Tỉ lệ Nhận xét Hoàn thành tốt 10% Vốn từ phong phú, vận dụngtốt vốn từ giao tiếp Hoàn thành 15 50% Vốn từ dừng lại mức bản, hiểu nội dung vận dụng vốn từ giao tiếp hạn chế Chưa hồn thành 12 40% Vốn từ q ít, khơng biết sử dụng từ để giao tiếp Với sở lí luận vào thực tiễn nêu trên, từ đầu năm học 2017 – 2018, sâu vào khả phân biệt từ câu, khả nhận biết từ cách dùng từ để đặt câu học sinh lớp 2, qua thấy ưu điểm tồn trình học để tìm giải pháp, nhằm khắc phục tồn mà học sinh mắc phải Để nâng cao chất lượng dạy học phân môn Luyện từ câu cho học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng III.Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Người thực hiện: Lê Hoài Vân4 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Qua nhiều năm giảng dạy lớp 2, từ mong muốn giúp học sinh có vốn từ phong phú phong thái tự tin giao tiếp Tôi mạnh dạn đưa giải pháp sau: - Giải pháp: Tăng cường vốn từ cho học sinh qua dạng tập - Giải pháp: Giúp học sinh tích cực học Luyện từ câu - Giải pháp: Tìm từ qua câu đố theo chủ điểm Tăng cường vốn từ cho học sinhqua dạng tập Trong chương trình học Luyện từ câu lớp 2, dạng tập chủ yếu tìm từ, đối đáp đặt câu theo mẫu Tuy nhiên dạng tập tài liệu hướng dẫn thường rập khn, máy mócvà biên soạn phạm vi đối tượng học sinh có khả làm Nên học sinh khó mở rộng vốn từ cho Vì vậy, dựa vào dạng tậpđể phân hóa thêm nhiều hoạt động, với mong muốn học sinh tích lũy nguồn vốn từ phong phú Trong giải pháp này, xây dựng ba biện pháp: 1.1 Hướng dẫn cho học sinh sử dụng mẹo để tránh lẫn lộn vần s/x, r/d/gi tìm từ Trong trình tìm từ, đặt câu, học sinh lớp việc phân biệt phụ âm đầu s/x , r/d/gikhông phải việc đơn giản, mặt khác giọng nói đặc trưng vùng miền nên ngơn ngữ nói em mang tính địa phương mang ln đặc trưng vào ngơn ngữ viết Dẫn đến từ, câu em tìm hầu hết bị sai Ví dụ: Học sinh làm hoạt động [5 Tr 85] 6C tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt tập 2A Yêu cầu hoạt động là: Tìm từ có tiếng bắt đầu s/x Nhưng qua quan sát làm, tơi thấy học sinh nhầm lẫn s/xrất nhiều Hình 1: Bài làm học sinh nhầm lẫn s/x Để khắc phục lỗi mắc phải tơi hướng dẫn học sinh qua bước Người thực hiện: Lê Hoài Vân5 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi - Bước 1: Sửa sai làm cho học sinh - Bước 2: Tôi yêu cầu em tiếp tục tìm từ có tiếng bắt đầu s/xtheo nhóm Tiếp theo tơi nhận xét làm nhóm đưa từ lên bảng học sinh tìm thêm nhiều từ có chứa tiếng bắt đầu s/x - Bước 3: Dẫn dắt cho học sinh mẹo để kết hợp với âm s/x: + Mẹo kết hợp âm đệm:S không với vần oa, oe, uê, oăn có x với vần Ví dụ: Xoa tay, xoay xở, xoan, xoắn lại, tóc xoăn, xòa tay, xoen xt, xuề xòa, xun qua…Nhưng có số trường hợp ngoại lệ tơi lưu ý cho học sinh rà soát, kiểm soát, soạn trường hợp điệp âm đầu từ láy: soát, sờ soạng, sột soạt… +Mẹo láy âm:S không láy âm với âm đầu khác, có x có khả Ví dụ như: Lì xì, xích mích, lộn xộn, loăn xoăn, bờm xờm… + Tên đồ dùng liên quan đến công việc nấu nướng, ăn uống, loại thức ănthường viết với x như: Xơi, xà lách, xúc xích, lạp xưởng, xoong, que xiên…nhưng có số trường hợp ngoại lệ sả, sợi mì… + Đa số danh từ đồ vật, cối, đại từ viết với snhư: Sông, suối, ông sư, bà sãi, sung, sầu riêng, cấy sồi, sim, hoa sen, hoa súng, sọt, sợ dây, ông sao, súng…Nhưng trường hợp có số từ ngoại lệ như: xoan, xồi, dây xích, xẻng, mùa xuân… Tương tự tập tìm từ có chứa tiếng bắt đầu d/r/gi tơi hướng dẫn học sinh với phương pháp trên: - Đối với d/r/gi: + Mẹo âm đệm: Chỉ có d kết hợp với âm đệm, r gi khơng kết hợp với vần như: Hậu duệ, kiểm duyệt, nhất, trì có trường hợp ngoại lệ roa cu – roa + Mẹo run rẩy – rừng rực: Những từ láy điệp âm đầu r rung động nhiều cung bậc khác nhau, sắc thái, ánh sáng tươi, chói như: Rả rích, rì rào,răng rắc, rầm rập, rón rén,rập rình, run rẩy, rung rinh, rạo rực, rực rỡ, rạng rỡ, rói rói, rừng rực… Sau thời gian nắm mẹo kết hợp này, hoạt động sau em tiến nhiều Khơng nhầm lẫn tìm từ có chứa tiếng bắt đầu s/x, r/d/gi, từ em tìm phong phú đa dạng Người thực hiện: Lê Hoài Vân6 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Hình 2: Bài làm học sinh sau nắm mẹo kết hợp với âm s/x 1.2 Mở rộng vốn từ qua dạng tập hỏi - đáp Học sinh muốn sử dụng ngôn ngữ để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc thân với người xung quanh, đòi hỏi em cần vốn ngơn ngữ định, có vốn từ Vốn từ phong phú, em thể cách xác, đầy đủ tinh tế những điều muốn bày tỏ Qua nâng cao hiệu giao tiếp Chất lượng giao tiếp luôn tỉ lệ thuận với vốn từ em Chính vậy, làm phong phú vốn từ cho em hoạt động quan trọng cần thiết Trong chương trình Luyện từ câu lớp 2, phần lớn dạng tập hỏi đáp, đối - đáp theo tình Đây dạng tập nhằm củng cố vốn từ cho học sinh, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin giao tiếp Nên dựa vào mạnh dạng tập đưa hoạt động phân hóa để trau dồi thêm vốn từ, kỹ đối thoại cho em Ví dụ 1: Trong hoạt động [4 Tr 20], 11A, tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 2, tập 1B, nhiệm vụ học sinh đối đáp tác dụng đồ vật nội dung trò chyện tài liệu hướng dẫn là: - Học sinh A: Cái ghế dùng để làm gì? - Học sinh B: Cái ghế dùng để ngồi Nhưng câu chuyện dừng lại đối đáp khơng thú vị khơng thể khai thác sáng tạo học sinh dùng cụm từ, câu để đối đáp Nên hướng dẫn học sinh mở rộng trò chuyện dựa nội dung sẵn có để trò chuyện sinh động, sơi - Học sinh A: Vậy bạn có biết ghế làm khơng? - Học sinh B: Chiếc ghế làm từ gỗ đôi bàn tay khéo léo thợ mộc làm Người thực hiện: Lê Hoài Vân7 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi - Học sinh A: Những người thợ mộc giỏi quá! Họ làm ghế đẹp vất vả - Học sinh B: Nên sử dụng ghế này, phải biết giữ gìn chúng nhé! Qua nhiều tiết học chắn em tích lũy dần cho khơng vốn từ phong phú mà kỹ chững chạc giao tiếp, ứng xử nơi cơng cộng Ví dụ 2: u cầu hoạt động [5.tr16], 19B, tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 2, tập 2A làhọc sinh đóng vai đáp lời tình chị phụ trách Đội nói chuyện với em nhỏ Khi thực yêu cầu này, tơi khơng chọn học sinh lớp đóng vai chị phụ trách Đội mà nhờ học sinh lớp tham gia hoạt động học sinh lớp Nội dung đối đáp theo tài liệu hướng dẫn là: - Chị phụ trách Đội: Chào em - Các bạn học sinh: Chúng em chào chị ạ! - Chị phụ trách Đội: Chị tên Hương, chị cử phụ trách em - Các bạn học sinh: Ơi ! thích q! Sau đối đáp hết nội dung có sẵn bài, tơi gợi mở, hướng dẫn em thay câu phong phú giữ nghĩa gốc để trò chuyện sơi nổi, lí thú Để hoạt động mang lại hiệu quả, tiến hành mở rộng vốn từ việc gợi ý cho học sinh số từ cho câu nói thêm sinh động, lôi người nghe không làm nghĩa câu muốn nói Đối với phương pháp dạy này, bước quan trọng để tạo hiệu cho dạy hướng dẫn cho học sinh hiểu nghĩa câu tìm được, học sinh chưa tìm câu tương ứng tơi gợi mở cung cấp để học sinh tìm câu thay phù hợp Chẳng hạn như: - Chị phụ trách Đội: Chị lại gặp em tiết sinh hoạt tuần rồi! - Các bạn học sinh: Chúng em vui gặp lại chị ạ! - Chị phụ trách Đội: Chị vui, em nhớ chị tên khơng nào? - Các bạn học sinh: Dạ có ạ! Chị tên Hương Chị cô Tổng phụ trách cử xuống sinh hoạt Sao với chúng em ạ! … Người thực hiện: Lê Hoài Vân8 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Hình 3: Học sinh lớp tham gia đóng vai em Qua trò chuyện trên, giao tiếp với chị lớp em mạnh dạn hơn, khơng rập khn, máy móc theo nội dung học mà chủ động xử lí tình nhạy bén, linh hoạt Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt Sao, đưa tình theo chủ điểm tháng để em đóng vai với Qua giúp em mạnh dạn, tự tin Đồng thời, rèn luyện cho em kỹ lễ phép, biết cách xưng hô hợp lí, dùng câu đầy đủ giao tiếp 1.3 Tăng cường vốn từ học sinh qua dạng tập đặt câu theo mẫu Ở lớp 2, học sinh bước đầu chập chững làm quen với việc đặt câu theo mẫu thật mẻ khó khăn Tuy nhiên với thông minh ham học hỏi, cộng với hướng dẫn giáo viên học sinh hoàn thành nội dung học theo mẫu đưa Nhưng học sinh đặt câu dừng lại mức độ vơ tình dẫn em rơi vào tình trạng máy móc, thiếu sáng tạo Câu văn mà em đặt khơ khan sáo rỗng, khơng có cảm xúc Luyện tập đặt câu giúp em nắm vững cấu trúc câu để vận dụng tốt vào giao tiếp, làm để thu hút ý người nghe để người nghe hiểu hết nội dung muốn truyền tải việc khó Vì vậy, ý đến việc trau dồi vốn từ cho em từ đầu Và để làm tốt Người thực hiện: Lê Hoài Vân9 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi đựa vào dạng tập đặt câu theo mẫu “Ai gì?”, “Ai nào?”, “Ai làm gì?” để bổ sung thêm vốn từ cho em Ví dụ: Khi dạy dạng tập đặt câu theo mẫu “Ai làm gì?”, tơi thấy hầu hết học sinh đặt câu theo mẫu câu văn em chưa có hình ảnh, chưa có sáng tạo Khi dạy đến hoạt động [4 Tr46], 13A, tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 2, tập 1B với câu điền phận câu vào bảng theo mẫu: a Cậu bé nhìn lên tán b Cậu bé òa khóc c Họ đem hạt gieo trồng khắp nơi d Bố tặng nhà trường khóm hoa cúc đại đóa đẹp mê hồn Ai? (nhóm 1) Làm gì? (nhóm 2) Cậu bé nhìn lên tán Cậu bé òa khóc Họ đem hạt gieo trồng khắp nơi Bố tặng nhà trường khóm hoa cúc đại đóa đẹp mê hồn Với yêu cầu tập, tơi thấy học sinh hồn thành, với mong muốn học sinh tích lũy thêm nhiều vốn từ Tôi tiếp tục thực theo bước sau: - Bước 1: Yêu cầu học sinh đặt thêm câu theo mẫu “Ai làm gì?” Đa số học sinh đặt câu em tìm là: + Bạn Hoa làm tập + Con hổ có lơng đẹp + Bà em nhai trầu + Học sinh học thể dục Bước 2: Sau đó, tơi u cầu em tiếp tục chia câu vừa đặt vào tiếp phần tập Ai? (nhóm 1) Làm gì? (nhóm 2) Cậu bé nhìn lên tán Cậu bé òa khóc Họ đem hạt gieo trồng khắp nơi Bố tặng nhà trường khóm hoa cúc đại đóa đẹp mê hồn Người thực hiện: Lê Hồi Vân10 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Bạn Hoa làm tập Con hổ có lơng đẹp Bà em nhai trầu Học sinh học thể dục Tiếp đến đưa câu hỏi cho học sinh: + Bộ phận trả lời câu hỏi “Ai?” từ thuộc nhóm nào? + Học sinh trả lời: Nhóm + Bộ phận trả lời câu hỏi “Làm gì? từ thuộc nhóm nào? + Học sinh trả lời: Nhóm Sau em trả lời tốt câu hỏi trên, cho em trực tiếp vận dụng để nối từ nhóm cụm từ nhóm để tạo thành câu có nghĩa Ví dụ: + Cậu bé làm tập +Bà em đem hạt gieo trồng khắp nơi + Học sinh làm tập + Con hổ nhìn lên tán Tơi thấy học sinh hào hứng ghép câu Từ câu có sẵn, em cắt, ghép vô số câu khác với câu mẫu giữ nghĩa, cấu trúc câu Để thử xem học sinh có nắm hay không, đưa câu trước lớp “Con hổ học thể dục” lớp cười lên thích thú cho câu tơi vừa xếp chưa hợp lí sai nghĩa Qua hoạt động này, giúp em sàng lọc để dùng từ đặt câu xác, hợp lí có nghĩa Hơn hoạt động học sinh đạt mức chưa hoàn thành xếp nhiều câu có nghĩa - Bước 4: Sau học sinh nắm mẫu câu “Ai làm gì” Tơi muốn câu văn em có hình ảnh giàu cảm xúc Câu văn có hình ảnh câu văn mà ngồi hai phận làm nòng cốt có thêm số phận phụ kèm mà lớp học có khái niệm định ngữ bổ ngữ Mục đích hướng cho học sinh đặt câu có hình ảnh, có sắc thái biểu cảm, bước đầu giúp em cảm nhận lời nói người nghe Quay trở lại với câu em vừa tìm xếp được, tơi tiếp tục khai thác học sinh câu hỏi, cụ thể như: Từ câu:Học sinh học thể dục Bạn thêm số từ để câu văn hay hơn? Các em sơi trình bày ý kiến như: + Học sinh học thể dục, tiết học vui + Học sinh học thể dục, bạn học tích cực Người thực hiện: Lê Hoài Vân11 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi + Hôm thứ hai, học sinh học thể dục Hoặc với câu:Con hổ có lơng đẹp Tôi hướng dẫn thu thập nhiều câu từ học sinh + Con hổ có lơng đẹp, có màu vàng đen +Con hổ có lơng đẹp, chúa tể rừng xanh + Con hổ có lơng đẹp, trơng oai vệ làm sao! Với cách khai thác trên, giúp học sinh đặt vô số câu chuyển thể từ câu theo mẫu Rõ ràng câu văn em vừa hình thành mang hình ảnh sắc thái cảm xúc Nhưng thực tế, thấy câu văn đặt chủ yếu từ học sinh đạt mức hồn thành tốt Nhưng tơi tin rằng, với kiên trì khai thác cách khéo léo, học sinh đạt mức hồn thành chưa hoàn thành đặt câu Đối với mẫu câu “Ai gì?” “Ai nào” Tôi hướng dẫn học sinh theo phương pháp mang lại hiệu tốt Tuy nhiên, muốn biện pháp đạt hiệu quả, giáo viên cần có kiên trì, nhẫn nại, chịu khó thời gian dài mang lại thành cơng Giúp học sinh tích cực học Luyện từ câu Như chúng biết, hứng thú tiền đề tự giác Hứng thú tự giác hai yếu tố tạo nên tính tích cực Nếu giáo viên khơi gợi hứng thú tự giác học sinh em phát huy tính tích cực cách triệt để Trong giải pháp này, đưa biện pháp: 3.1 Biện pháp điều chỉnh hoạt động để học sinh tích cực học tập Các hoạt động tìm từ tài liệu hướng dẫn, yêu cầu đưa thường nhóm tìm từ ngữ viết vào bảng nhóm, q trình quan sát em hoạt động Qua nhiều tiết học thấy người làm việc nhóm trưởng, em tích cực tìm từ bên cạnh số thành viên nhóm lại ỷ lại khơng hoạt động Vì tơi điều chỉnh hoạt động thành hình thức thi trước lớp,để tất học sinh cố gắng, từ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Ví dụ: Ở hoạt động [1.tr 108] 26B, tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp tập 2C Yêu cầu hoạt động viết vào bảng nhóm loài cá chứa tiếng bắt đầu tr ch Tôi điều chỉnh hoạt động thành hoạt động thi trước lớp chia lớp thành hai đội có số lượng trình độ đồng với nhau, sau bạn hai đội lên bảng lớp viết từ tìm (từ vừa tìm khơng giống với từ đội bạn tìm trước đó) Sau giáo viên tính số từ hợp lệ hai đội, đội có nhiều từ có quyền đưa yêu cầu dành cho đội Người thực hiện: Lê Hoài Vân12 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Hình 5: Học sinh tích cực tham gia thi tìm từ Sau tổ chức hoạt động vậy, thấy em hào hứng tham gia, em khơng nói chuyện riêng mà cố gắng tìm từ cho Từ khả tìm từ em phát triển, khơng thụ động, dựa dẫm vào nhóm trưởng, qua rèn luyện cho em tính đồn kết trách nhiệm tập thể 3.2 Biện pháp tăng cường vốn từ cho học sinh phương pháp trực quan Đối với học sinh lớp 2, vốn từ em nghèo nàn, cách dùng từ em hạn chế, chưa phù hợp với mục đích giao tiếp Vì tơi cố gắng bổ sung số vốn từ cho học sinh giúp em phân tích, lựa chọn từ ngữ cho hợp lí Trong trình dạy Luyện từ câu, tơi thường xun sử dụng đồ dùng trực quan để hướng dẫn học sinh Trực quan nguyên tắc lí luận dạy học, nhằm tạo cho học sinh biểu tượng hình thành khái niệm Trên sở trực tiếp quan sát đồ dùng trực quan minh họa cho vật Đồ dùng trực quan có vai trò lớn việc giúp học sinh nhớ kỹ, hiểu sâu hình ảnh Qua quan sát vật thật, học sinh phối hợp nhiều giác quan để quan sát vật, tượng, từ hình ảnh giữ lại đặc biệt, vững trí nhớ, giúp em hứng thú học tập, phát triển khả tập trung, tò mò, khám phá, khai thác tối đa tính tự lực, tích cực học sinh Kỹ quan sát cần thiết việc mở rộng vốn từ cho học sinh Học sinh quan sát theo hướng dẫn giáo viên tự tìm tòi, quan sát chuẩn bị nhà Khi sử dụng phương pháp này, chuẩn bị thật kỹ đồ dùng cần sử dụng để tập trung ý học sinh, bên cạnh tơi dùng phương pháp gợi mở để dẫn dắt em tìm từ theo yêu cầu Ví dụ: Khi dạy hoạt động [1.tr 26], tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt tập 2B, yêu cầu học sinh kể tên phận Tôi sử dụng phương pháp dạy học trực quan Người thực hiện: Lê Hoài Vân13 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Hình 6: Sử dụng vật thật để học sinh hình dung rõ phận Bước 1: Lựa chọn đối tượng quan sát: Tơi chuẩn bị có đầy đủ phận để học sinh nắm rõ đặc điểm chung Bước 2: Xác định mục đích quan sát: Sau yêu cầu học sinh quan sát tổng thể cây, hướng dẫn học sinh quan sát từ lên Bước 3: Báo cáo kết sau quan sát: Các nhóm báo cáo kết thảo luận sau quan sát cây, em trả lời chưa xác thiếu phận gợi mở cho em câu hỏi “Bộ phận nằm lòng đất, hút chất dinh dưỡng từ đất lên để nuôi sống cây? Bộ phận to khỏe cây, gần tiếp giáp với đất? Lá mọc từ phận cây? Thì chắn học sinh biết rễ cây, thân cây, cành cây… Bước 4: Chốt lại kết học sinh vừa quan sát được: Dựa kết vừa tìm được, tơi học sinh củng cố lại lần cách vào phận thật để học sinh khắc sâu kiến thức vừa lĩnh hội Để dạy tốt phương pháp này, thân cần hướng dẫn học sinh quan sát nhiều đối tượng khác nhau: tranh, vật, cối đồ vật thật Khi em biết quan sát tức em biết sử dụng giác quan để nhận biết vật quan sát có hình dạng, màu sắc Khi quan sát, em phải nhận định quan sát gì? đồ vật gì? gì? tiếp đến phải biết nhìn theo nhiều góc độ khác để tìm hiểu rõ đối tượng quan sát.Cuối diễn đạt điều quan sát ngơn ngữ có tính tạo hình Người thực hiện: Lê Hoài Vân14 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Sau sử dụng phương pháp trực quan để học sinh mở rộng vốn từ, thấy em hào hứng học tập, thích khám phá khái niệm cụ thể đối tượng quan sát, em tìm khắc sâu từ ngữ mà em chưa dùng tới Biện pháp tìm từ qua câu đố theo chủ điểm Chương trình Tiếng Việt lớp phân bố theo chủ điểm, là: Em học sinh, bạn bè, trường học, thầy cô, ông bà, cha mẹ, anh em, bạn nhà, bốn mùa, chim chóc, mng thú, sơng biển, cối, Bác Hồ, nhân dân Qua chủ điểm học, để khắc sâu kiến thức cho em, chuẩn bị sưu tầm câu đố liên quan đến nội dung em vừa học để em tự suy luận câu trả lời từ kiến thức khắc sâu Ví dụ: Sau em học xong chủ điểm “cây cối” Tôi đưa câu đố cho em như: Cây thẳng trước nhà? Trái ngon dành tặng riêng bà, bà (Là cau) Hè hoa đỏ son Hè thay áo xanh non mượt mà Bao cánh tay tỏa rộng Như vẫy đón bạn ta tới trường? (Là hoa phượng) Có múi số cánh Có cổ tích đoán ra? (Là khế) Học sinh làm việc nhóm cá nhân để tìm câu trả lời xác nhất, tơi thấy em sôi nổi, hào hứng tham gia hoạt động Qua trao dồi thêm tư tìm tòi, học hỏi, khắc sâu kiến thức cho em, bồi dưỡng lực hiểu từ xác, khoa học, tích cực hóa vốn từ, hình thành củng cố kỹ sử dụng từ Không thế, chủ điểm sau em chủ động việc tìm câu đố, nhờ thêm trợ giúp phụ huynh tìm câu đố để lên lớp trao đổi với bạn Nhờ ngân hàng câu đố lớp ngày đa dạng, phong phú giúp em nắm vững kiến thức học IV Tính giải pháp Với người giáo viên tâm huyết với nghề, việc nâng cao chất lượng dạy học nói chung việc mở rộng vốn từ cho học sinh nói riêng nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, nên đề tài điều mong muốn học sinh Người thực hiện: Lê Hoài Vân15 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi có vốn từ phong phú, đa dạng, sử dụng từ ngữ xác, linh hoạt để em mạnh dạn, tự tin giao tiếp Qua nhiều năm giảng dạy, từ khó khăn mà thân học sinh gặp phải, xây dựng giải pháp để cải thiện vốn từ hạn chế học sinh, để em thấy hứng thú u thích học phân mơn Luyện từ câu Ở đề tài này, xây dựng giải pháp, có số giải pháp mà thân xây dựng thực sau: Tôi đưa giải pháp “Tăng cường vốn từ cho học sinh qua dạng tập” vào đề tài, tơi hiểu việc mở rộng vốn từ cho học sinh không dừng lại việc cho học sinh nắm lí thuyết, mà phải nắm kỹ năng, hiểu biết quy tắt sử dụng từ Tiếng Việt Vì học sinh phải có giai đoạn thực hành thông qua dạng tập Qua tập, giáo viên đưa học sinh vào hoạt động thực tiễn tính tốn xếp hợp lí Có giúp học sinh đạt tới kỹ định Như tâm lí học đại kết luận: Chỉ hoạt động kỹ hình thành phát triển Tơi đưagiải pháp “Tìm từ qua câu đố theo chủ điểm” vào trình giảng dạy mang lại hiệu tốt.Vì câu đố kiểu ẩn dụ hay Khi em cố gắng suy nghĩ để tìm lời giải đáp cho câu hỏi, yếu tố kích thích não em làm việc, liên tưởng nhiều đến vật tượng xung quanh Nếu định hướng rõ ràng, học sinh học cách tư tiến bộ, sáng tạo, tạo tiền đề học tập cấp độ cao Câu đố tiếng Việt làm cho em thêm yêu quý tiếng mẹ đẻ, hiểu thêm sựphong phú, hấp dẫn, đa nghĩa Tiếng Việt, từ góp phần bảo vệ sáng, giàu đẹp Tiếng Việt Vì vậy, theo tơi đưa câu đố vào học phân mơn Luyện từ câu nói riêng tất mơn học nói chung phương pháp dạy học lí thú làm cho học sinh sảng khoái, thay đổi hoạt động học tập học sinh, kích thích liên tưởng, suy đốn làm cho tiết học sinh động, có ý nghĩa Từ em nhớ lâu hơn, sâu sắc kiến thức học Trong giải pháp “Giúp học sinh tích cực học Luyện từ câu”.Với mục đích trọng tổ chức tốt hoạt động để tăng tính tự giác, phát huy tính chủ động tích cực học sinh để em chiếm lĩnh kiến thức cách có hiệu Và giải pháp hỗ trợ cho hai giải pháp để trình thực tốt V Hiệu Sáng kiến kinh nghiệm Qua trình dạy học sinh lớp 2D năm học 2017 – 2018, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thân vận dụng giải pháp nêu đạt kết cụ thể: - Giáo viên lên lớp tự tin, nắm vững kiến thức, nội dung học Hướng dẫn hoạt động cho học sinh rõ ràng, mạch lạc Người thực hiện: Lê Hoài Vân16 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi - Học sinh học tập tích cực, biết vận dụng kiến thức tiết học vào thực tiễn sống Kết học tập nói chung kết học phân môn Luyện từ câu việc mở rộng vốn từ cho học sinh nói riêng nâng lên thấy rõ Các em tự lựa chọn cho vốn từ phù hợp giao tiếp, khả năng, sử dụng thành thạo giao tiếp, kỹ nói em diễn đạt mạch lạc, phong phú, tự nhiên Câu văn em từ sai hơn, xuất nhiều câu văn hay, chí có từ ngữ trừu tượng, thú vị gây thu hút cho người đọc, người nghe Điều chứng tỏ vốn từ em nâng lên, em biết sử dụng vốn từ cách hợp lí hơn, sinh động Tạo cho em hứng thú, sảng khoái, ham thích học tập…Đó đích mà người làm giáo dục mong muốn hướng tới Và để chứng minh cho tiến em, lại tiến hành khảo sát vào cuối học kì II năm học 2017 – 2018 mang lại kết khả quan : Xếp loại Số lượng Tỉ lệ Nhận xét Hoàn thành tốt 10 33,3% Vốn từ phong phú, vận dụngtốt vốn từ giao tiếp Hoàn thành 17 56,7% Vốn từ dừng lại mức bản, hiểu nội dung vận dụng vốn từ giao tiếp hạn chế Chưa hồn thành 10% Vốn từ q ít, khơng biết sử dụng từ để giao tiếp Qua bảng khảo sát vào cuối năm học 2017-2018.So với cuối năm học 2016 -2017, nhận thấy rằng, sau áp dụng giải pháp, khả sử dụng vốn từ em tăng lên rõ rệt Số học sinh hoàn thành tốt từ 10% tăng lên 33,3% Số học sinh hoàn thành từ 50% lên đến 56,7% Số học sinh chưa hồn thành 40% giảm 10% Vậythiết nghĩ, áp dụng biện pháp cách nhuần nhuyễn vào việc dạy Luyện từ câu sau chương trình lớp 2, học sinh có vốn từ phong phú, việc sử dụng từ nhạy bén linh hoạt Tạo tiền đề để em học tốt môn Tiếng Việt lớp học Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Đứng trước vai trò, vị trí tầm quan trọng việc dạy Luyện từ câu, thấy việc hướng dẫn em hiểu rõ phân môn Luyện từ câu cần thiết Học Tiếng Việt không học tri thức ngôn ngữ mà quan trọng bồi dưỡng kỹ nghe, nói, đọc, viết học sinh, giúp em biết sử dụng vốn từ vào giao tiếp, tư vào hoạt động sống Dạy Tiếng Việt dạy cho em cách tổ chức giao tiếp ngôn ngữ Mỗi câu học sinh biết sử dụng từ ngữ thành thạo, dịp để em có thêm kiến thức kĩ chủ động tham dự vào sống văn hóa thường ngày Người thực hiện: Lê Hoài Vân17 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh phải thực nhiều phương diện Trong giáo viên người giữ vai trò quan trọng nhất, phải người thật yêu nghề, tâm huyết với học sinh Ln tìm tòi, linh hoạt tiết dạy mà lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức lớp học cho đảm bảo tính vừa sức học sinh, tạo cho tiết học hứng thú bổ ích II Kiến nghị Qua đề tài mạnh dạn đưa số đề xuất: Bản thân giáo viên phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ phân môn để có hình thức tổ chức phương pháp dạy học phù hợp với tiết dạy Phải tự trau dồi kiến thức cho thân, ngôn ngữ phải chuẩn xác, diễn đạt phải rõ ràng, mạch lạc, sáng, gần gũi với lứa tuổi tiểu học Đối với học sinh: Phải chuẩn bị đầy đủ sách vở, trước đến lớp Trong hoạt động phải tích cực hoạt động nhóm, ý nghe giáo viên giảng Hồn thành đầy đủ tập giao Tích cực tham gia phong trào nhà trường tổ chức để hồn thiện phát triển thân Về phía Nhà trường: Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn để giáo viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ đồng nghiệp để bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng dạy Về phía phụ huynh: Trước hết cần hiểu rõ tầm quan trọng việc học em mình, tạo chỗ dựa vững để trẻ chia sẻ, bày tỏ, phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục rèn luyện cho em, theo dõi hoạt động trẻ để có giáo dục cho phù hợp Trên giải pháp mà thân áp dụng năm học 2017- 2018 đề tài “Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai trường Nguyễn Văn Trỗi” Rất mong nhận giúp đỡ, góp ý bổ sung Ban giám hiệu nhà trường, cấp quản lý giáo dục giáo viên, đồng nghiệp để sáng kiến có kinh nghiệm bổ ích áp dụng cho năm học sau Krơng Ana, ngày 10 tháng năm 2019 Người thực Lê Hoài Vân TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu Người thực hiện: Lê Hoài Vân18 Tác giả Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học NXB Giáo dục Việt Nam Những tình giao tiếp ứng xử NXB Giáo dục Việt Nam Để học tốt Tiếng Việt lớp Thái Thị Như Quỳnh Vui học Tiếng Việt lớp Đặng Nguyệt Minh Giúp em giỏi Luyện từ câu Võ Thị Minh Trang Các câu đố dành cho học sinh Tiểu học NXB Giáo dục Việt Nam Người thực hiện: Lê Hoài Vân19 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) Người thực hiện: Lê Hoài Vân20 ... động tham dự vào sống văn hóa th ờng ngày Người th c hiện: Lê Hoài Vân17 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh phải th c... sinh học th dục, bạn học tích cực Người th c hiện: Lê Hoài Vân11 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi + Hôm th hai, học sinh học th dục Hoặc với câu:Con... học hỏi để tìm phương pháp dạy học mới, lấy học sinh làm trung tâm Người th c hiện: Lê Hoài Vân3 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Lớp chủ nhiệm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp hai trường TH nguyễn văn trỗi, Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp hai trường TH nguyễn văn trỗi

Từ khóa liên quan