MỘT số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN KHỐI CHỒI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG môn làm QUEN văn học tại

26 15 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2019, 19:37

Sáng kiến bậc Mầm non là sự sáng tạo mang tính khoa học, là sản phẩm trí tuệ được tạo ra từ một người hoặc một số người trong một lĩnh vực nào đó, là giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Kinh nghiệm là vốn sống trong cuộc sống và trải nghiệm trong công việc được giao.Sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục đào tạo được xếp bậc phải đạt bốn tiêu chí: Tính khoa học, tính sáng tạo, tính thực tiễn, tính sư phạm.Sáng kiến kinh nghiệm của nhà giáo phải thực sự là quá trình lao động sáng tạo, quá trình tìm tòi nghiên cứu qua thực tiễn về kiến thức, phương pháp dạy học, mang đến hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho bản thân trong quá trình dạy học và hơn thế nữa được phổ biến rộng rãi cho đồng nghiệp áp dụng hiệu quả. UBND HUYỆN KRÔNG ANA TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN KHỐI CHỒI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN LÀM QUEN VĂN HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG Lĩnh vực : Chuyên môn Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tuyết Đơn vị : Trường Mầm non Hoa Hồng BăngAdrênh, tháng 04 năm 2019 MỤC LỤC Phần thứ nhất: Mở đầu I Đặt vấn đề: Lý chọn đề tài : Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: II Mục đích ( mục tiêu) nghiên cứu: .4 Phần thứ hai: Giải vấn đề I Cơ sở lí luận vấn đề: .5 II Thực trạng vấn đề nghiên cứu: III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: IV Tính giải pháp:……………… 19 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: .21 Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận: .23 II Kiến nghị: 24 Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non bậc học mở đầu hệ thống giáo dục quốc dân, chiếm vị trí quan trọng Giáo dục mầm non có nhiệm vụ xây dựng sở ban đầu, đặt móng cho việc hình thành nhân cách người cho xã hội tương lai, thời điểm mấu chốt quan trọng nhất, thời điểm tất việc bắt đầu: Bắt đầu học ăn, học nói, học ngủ, học chơi Mục đích giáo dục tạo nên người mới, người phát triển toàn diện hoàn thiện nhân cách đạo đức, trí tuệ Cho nên giáo dục mầm non góp phần khơng nhỏ vào việc giáo dục hệ trẻ Đến trường Mầm non trẻ khơng chăm sóc mà giáo dục Trách nhiệm nặng nề cao tất thuộc giáo mầm non, giáo viên người giúp trẻ làm quen với nhiều lĩnh vực khác nhau: Lĩnh vực phát triển nhận thức, ngơn ngữ, tình cảm - xã hội, thẩm mỹ Tuy nhiên để trẻ thực tốt lĩnh vực khác ngơn ngữ trẻ phải rõ ràng, rành mạch Lĩnh vực phát triển chiếm vị trí quan trọng định cho phát triển toàn diện trẻ, nhiên làm quen văn học môn học trẻ mầm non u thích, hình thành trẻ tình cảm đạo đức tốt đẹp, cảm xúc thẩm mỹ, phát triển trí tưởng tượng như: Lòng u thiên nhiên, q hương, đất nước, người… lòng kính trọng yêu thương gần gũi giúp đỡ người thân xung quanh trẻ như: ông bà, bố mẹ, cô giáo, anh chị em, Thông qua hoạt động trẻ tái tạo sáng tạo thêm tình tiết tác phẩm cách hồn nhiên phù hợp với nội dung tác phẩm Thông qua hiểu biết, trí tưởng tượng trẻ Đồng thời trẻ thể thơ diễn cảm, kể lại chuyện sáng tạo phù hợp với nhân vật câu chuyện cách trọn vẹn Thông qua văn học giúp trẻ nhận biết giới xung quanh phát triển ngôn ngữ cho trẻ Thực tế trường Mầm non Hoa Hồng, qua lần thao giảng, dự giờ, nhận thấy khả cảm thụ văn học, ngôn ngữ trẻ nhiều hạn chế, trẻ đọc thơ chưa diễn cảm, kể chuyện chưa hay, tham gia đóng kịch chưa mạnh dạn, cách thể vai diễn chưa lôi cuốn, kết trẻ đạt tương đối thấp so với yêu cầu đề Giáo viên chưa chủ động linh hoạt việc tổ chức hoạt động đóng kịch cho trẻ, có chủ yếu tiết học, chơi, buổi sinh hoạt chưa có Chưa thực đầu tư vào công tác soạn giảng trẻ áp dụng công nghệ thơng tin vào tiết dạy hạn chế Chưa có chuẩn bị tốt đồ dùng, dụng cụ cho trẻ tham gia đóng kịch làm cho hoạt động đóng kịch, biểu diễn khơng thu hút ý trẻ Sử dụng đồ dùng dạy học chưa có khoa học, dẫn đến học trẻ tập trung ý hiệu tiết học chưa cao Xuất phát từ yêu cầu cụ thể văn học, dạy trẻ làm quen với văn học khơng thể thiếu chương trình giáo dục trẻ, vai trò giáo q trình tổ chức quan trọng để truyền đạt đến trẻ cách hứng thú Hầu hết giáo viên dạy lớp có đầu tư lớp dưới, giáo viên dạy lố 4-5 tuổi chưa trọng, chưa thật quan tâm đầu tư vào tiết dạy cho trẻ làm quen với văn học Chính để tổ chức hoạt động làm quen văn học cho trẻ 4-5 tuổi đạt hiệu tốt nhất, nên trình hoạt động chun mơn tơi nghiên cứu, tìm “Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối chồi nâng cao chất lượng môn làm quen văn học trường mầm non Hoa Hồng” Đề tài tiến hành nghiên cứu năm, biện pháp đưa sáng kiến kinh nghiệm trước chưa mang lại hiệu mong muốn nên tiếp tục lựa chọn để đưa cá biện pháp, giải pháp thiết thực mang lại hiệu cao Đối tượng nghiên cứu Biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối chồi nhằm nâng cao chất lượng môn làm quen văn học trường mầm non Hoa Hồng Phạm vi nghiên cứu Khuôn khổ nghiên cứu : Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối chồi nâng cao chất lượng môn làm quen văn học trường mầm non Hoa Hồng Đối tượng khảo sát : Giáo viên khối chồi trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Hoa Hồng Thời gian : Bắt đầu từ tháng 09 năm 2017 đến tháng 05 năm 2019 II Mục đích, mục tiêu nghiên cứu Giúp giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhiều biện pháp, giải pháp hay trình tổ chức cho trẻ làm quen văn học lớp chủ nhiệm Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt, sáng tạo để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục mơn làm quen văn học Rèn luyện phát triển ngôn ngữ mạch lạc, phát triển khả nghe, nói, hiểu ngơn ngữ hình ảnh nội dung thông qua tác phẩm văn học, đồng thời phát huy tính tích cực sáng tạo trẻ Rèn kỹ đọc, kể diễn cảm cho trẻ 4-5 tuổi lớp đạt hiệu ngày cao Giáo viên biết cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non đưa vào dạy biết lựa chọn phương pháp giảng dạy, sáng tạo cách phù hợp với lứa tuổi, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cách trọn vẹn Bồi dưỡng giáo viên thường xuyên biết đổi phương pháp dạy học theo hướng bổ sung phương tiện dạy học phù hợp với nội dung dạy theo chủ đề chủ điểm khác Nhiệm vụ đề tài: Qua đề tài nghiên cứu, giúp cho giáo viên có định hướng phù hợp việc xây dựng kế hoạch giảng dạy lựa chọn phương pháp hoạt động làm quen với văn học có hiệu quả, sát với thực tế phù hợp với tình hình địa phương, tình hình trường, lớp cơng tác Giúp giáo viên tìm giải pháp, biện pháp để tạo hứng thú, sáng tạo cho trẻ môn làm quen văn học Giúp trẻ khả đọc rõ lời, thể khéo léo phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát, khả tư độc lập suy nghĩ Nói lưu lốt, biết sử dụng từ xác giao tiếp Góp phần mở rộng nhận thức, phát triển trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, phát triển ngơn ngữ Từ trẻ hứng thú kể chuyện, đọc thơ Giúp trẻ cảm nhận hay, đẹp môi trường sống xung quanh trẻ, hình thành cho trẻ kĩ tiếp nhận tác phẩm văn học thể lại tác phẩm văn học cách sáng tạo Vận dụng đề tài nghiên cứu giúp giáo viên không thiếu tự tin việc đổi cách dạy, cách truyền tải kiến thức cho trẻ, cách vận dụng linh hoạt biện pháp, phương pháp để có kết tốt q trình hình thành phát triển tốt ngôn ngữ cho trẻ biết sử dụng thiết bị, đồ dùng giảng dạy phù hợp để trẻ trãi nghiệp cách tốt II Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề Mục tiêu chiến lược phát triển Giáo dục mầm non từ đến 2020 đưa quan điểm xác định vị trí giáo dục mầm non đặt móng cho phát triển nhân cách thông qua hệ thống giáo dục quốc dân tạo tiền đề để phổ cập giáo dục tiểu học Đội ngũ giáo viên trường mầm non lực lượng nòng cốt nghiệp giáo dục mầm non, yếu tố định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Cơ giáo người truyền thụ tri thức khoa học, hiểu biết môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội đến với trẻ Hoạt động chuyên môn nhiệm vụ trọng tâm nhà trường, chiếm hầu hết thời gian năm học khối lượng công việc giáo viên có tầm quan trọng lớn nhà trường; định phần lớn chất lượng chuyên môn nhà trường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho hoạt động học tập trẻ xã hội đại đầy động sáng tạo Trong trường mầm non môn làm quen văn học môn nghệ thuật ngôn từ, phản ánh đầy đủ thực khách quan bao la rộng lớn xung quanh trẻ Điều đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần phải cố gắng nhiều để nắm bắt tích lũy kinh nghiệm chun mơn thực hoạt động dạy học cách tốt Văn học giúp cho trẻ hình thành phát triển ngôn ngữ mà ngôn ngữ phương tiện giao tiếp trẻ Dạy trẻ làm quen văn học giúp trẻ biết yêu quý đẹp, yêu quê hương, đất nước, người Trẻ em khơng có điều kiện để tiếp xúc nhiều với sống cách trực tiếp kinh nghiệm sống em ít, văn học loại hình nghệ thuật miêu tả chép lại thực sống thu nhỏ trẻ Khi trẻ em tiếp xúc với văn học lúc trẻ đến với sống cách gián tiếp lúc trẻ bắt đầu tư duy, trí tưởng tượng sức sáng tạo trẻ khởi động phát triển từ nhứng năm đầu đời trường mầm non Để tác phẩm văn học nghệ thuật tác động sâu sắc gây ấn tượng mạnh mẽ đến trẻ, làm cho trẻ hứng thú, việc chuẩn bị kĩ lưỡng trước đến lớp giáo viên quan trọng cần thiết Giáo viên cần phân tích xác định nội dung tư tưởng tác phẩm, nhiệm vụ người giáo viên mầm non giáo dục trẻ qua tính cách nhân vật câu chuyện, thơ xác định hình thức đọc, kể diễn cảm, tìm tòi phương pháp dạy học hay nhất, giúp trẻ nhớ sắc thái giọng kể, ngữ điệu, giọng điệu, lời nói nhân vật, từ giúp trẻ nhận ngơn ngữ, ngữ điệu nhân vật Từ giúp trẻ mẫu giáo phát triển ngôn ngữ cách hệ thống Vì cần trọng phát triển tồn diện ngơn ngữ cho trẻ văn học phương tiện giúp trẻ hình thành khả phát triển ngôn ngữ, văn học đưa trẻ đến với đẹp ngơn ngữ, phát huy tính tích cực làm giàu vốn từ cho trẻ.Vì cán quản lý phụ trách chuyên môn trường mầm non Hoa Hồng nhận thấy tầm quan trọng việc chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non, thấy vai trò nhiệm vụ người giáo viên việc phát triển mầm non tương lai đất nước Tôi đề kế hoạch cần phải làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhà trường nói chung bồi dưỡng nâng cao chất lượng mơn làm quen văn học nói riêng II.Thực trạng vấn đề - Ưu điểm: Đa số giáo viên nắm vững nội dung, phương pháp chương trình dạy lứa tuổi Một số giáo viên nắm bắt kịp chương trình giáo dục mầm non Các giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy cho đồng nghiệp, giáo viên biết cách lồng ghép môn làm quen văn học vào môn học khác cách hợp lý Một số giáo viên cho trẻ làm quen văn học lúc nơi nhiều hình thức khác Trẻ biết kể chuyện, đọc thơ theo hướng dẫn cô giáo - Hạn chế: Giáo viên chưa vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tiết dạy Chưa thể nhu cầu dạy học lấy trẻ làm trung tâm, cô người hướng dẫn Giáo viên chưa biết tận dụng đồ dùng đồ chơi sẵn có để tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen văn học dẫn đến hiệu chưa cao Chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho môn làm quen văn học chưa phong phú, đa dạng để thu hút ý trẻ, chưa thực ý phát huy tính tích cực trẻ Chưa tạo môi trường hoạt động văn học cho trẻ Việc sử dụng công nghệ thông tin vào giảng hạn chế, có sơ sài, chưa có đầu tư Giáo viên chưa có sáng tạo chuyển thể từ chuyện kể sang kịch bảng sân khấu, khơng tạo kịch tính, kiện, biến Bên cạnh số giáo viên cảm nhận tác phẩm văn học thơ chuyện hạn chế Chưa khai thác mơi trường xung quanh lớp để vận dụng giáo dục cho trẻ Các thủ thuật đọc kể, chưa bộc lộ cảm xúc hấp dẫn hút trẻ vào tiết học Một số cháu đến lớp sử dụng tiếng địa phương, nói ngọng, nói lắp số cháu người đồng bào dân tộc thiểu số lớp lần đầu nên hạn chế kỹ nghe, đọc, nói nên trẻ bỡ ngỡ chưa mạnh dạn cảm nhận thể tác phẩm văn học, khả giao tiếp nhút nhát, tiếp cận tiếng Việt hạn chế Tổng số giáo viên tồn trường 15 giáo viên, số giáo viên dạy khối chồi giáo viên * Kết giáo viên đạt được: Kết NỘI DUNG Đạt Chưa đạt Số GV Tỉ lệ % Số GV Tỉ lệ % Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, linh hoạt, sáng tạo 3/6 50 3/6 50 Các phương tiện dạy học hấp dẫn Sử dụng đồ dùng đẹp, khoa học, sáng tạo 4/6 66 2/6 14 Xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ phong phú, hấp dẫn kích thích trẻ hoạt động 4/6 66 2/6 14 Khai thác phương tiện dạy học, ĐDĐC có hiệu 3/6 50 3/6 50 * Kết trẻ đạt : NỘI DUNG KẾT QUẢ Trẻ đạt % Trẻ chưa đạt % Trẻ hứng thú tiết làm quen văn học 36% 64% Khả đọc, kể diễn cảm 40% 60% Mạnh dạn, tự tin giao tiếp 42% 58% Kỹ kể chuyện sáng tạo 35% 65% - Nguyên nhân chủ quan: Trình độ nắm bắt giáo viên chưa có đồng Giáo viên chưa chủ động linh hoạt, sáng tạo việc tổ chức cho trẻ làm quen văn học, hoạt động chưa có nhịp nhàng, áp đặt Việc áp dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy làm quen văn học hạn chế Qua việc tổ chức dự giờ, thao giảng thân nhận thấy giáo viên chưa mạnh dạn việc đổi mới, chưa có linh hoạt, sáng tạo dẫn đến tiết học rập khn máy móc, cứng nhắc Vì chưa phát huy hết khả trẻ trình hoạt động làm quen văn học, số giáo viên hạn chế kĩ tổ chức hoạt động lúng túng xử lý tình Giáo viên trình lên lớp nói nhiều chưa phát huy tính tích cực chủ động trẻ Giáo viên sử dụng giáo cụ trực quan chưa phù hợp, chưa khoa học nên chưa thực hút trẻ hoạt động kể chuyện dẫn đến tiết dạy chưa đạt hiệu cao - Nguyên nhân khách quan: Trường có điểm, điểm trường cách xa Cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho chương trình giáo dục mầm non nay; đồ dùng dụng cụ phục vụ cho hoạt động làm quen văn học chưa thật đầy đủ Hầu hết biểu diễn tác phẩm văn học thiếu yếu tố phụ trợ như: Âm thanh, cảnh trí, trang phục… làm cho hoạt động đóng kịch, biểu diễn không thu hút ý trẻ Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động đơn điệu, màu sắc chưa hấp dẫn nên không hút trẻ hoạt động làm quen văn học Hai phân hiệu buôn K62 phân hiệu buôn Cuê đa số học sinh em đồng bào dân tộc Êđê khả nhận thức trẻ không đồng đều, trẻ phát âm nói tiếng Việt chưa rõ trẻ rụt rè, nhút nhát Bên cạnh có số gia đình hồn cảnh q khó khăn, phải lo cho sống ngày nên thiếu chăm sóc giáo dục bố lẫn mẹ nên ngôn ngữ nhiều cháu chưa phát triển hết, số cha mẹ học sinh nhận thức tầm quan trọng việc rèn luyện kĩ cần thiết để chuẩn bị cho trẻ vào học lớp chưa cao, ngại giao tiếp phát âm tiếng Việt Vì nên tơi thấy cần phải nghiên cứu tìm giải pháp, biện pháp để khắc phục tồn trình giảng dạy giáo viên nhằm đạt kết tốt hơn, làm cho trẻ hứng thú, ý vào hoạt động làm quen văn học trước Từ thân tơi nhận thấy cần phải có định hướng giúp giáo viên thay đổi biện pháp giảng dạy trước đầu tư vào việc nâng cao phương pháp, hình thức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, trọng nhiều đến việc đọc, kể diễn cảm dạy trẻ kể lại chuyện, kể sáng tạo nhiều hình thức đa dạng phong phú, dạy trẻ đóng kịch Qua việc làm có bước đầu góp phần cho thành công công tác dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học trẻ nắm nội dung thể số tác phẩm văn học quen thuộc kể diễn cảm số câu chuyện gần gũi với trẻ Hướng tới thực chuyên đề giáo dục“ Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” nên thân nghiên cứu, tìm tòi biện pháp, phương tiện dạy học phù hợp nhằm hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường học tập phong phú, sáng tạo lớp học nhiều nguyên vật liệu có sẵn địa phương, qua trẻ vui chơi, trải nghiệm học tập mơi trường III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Đây chuyên đề lớn, không phần quan trọng chương trình Giáo dục mầm non, nên thực chuyên đề giáo viên nghiên cứu kĩ tài liệu biết chuyển tải tư tưởng cảm xúc tác giả nội dung tác phẩm thơng qua hình thức nghệ thuật hấp dẫn, phong phú Qua giúp trẻ phát huy tính tích cực cá nhân - tự tin - độc lập - sáng tạo - hình thành tư duy- khả ghi nhớ có chủ đích Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục sát với tình hình lớp, nắm vững kiến thức chuyên môn Biết vận dụng phương pháp, nội dung phù hợp theo chủ đề tác phẩm văn học Giáo viên có khả phân tích nội dung, nghệ thuật ngơn từ tác phẩm để truyền thụ kiến thức cho trẻ xác, sống động Khai thác, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học cách khoa học có hiệu Xây dựng môi trường văn học lớp phải hấp dẫn, thu hút trẻ tìm hiểu Đưa giải pháp, biện pháp, cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động cho đạt hiệu nhất, vừa trì hứng thú trẻ vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng thoải mái Dưới hướng dẫn giáo viên hình thành phát triển khả ghi nhớ biểu diễn lại tác phẩm văn học Thông qua môn học khác giáo viên hướng dẫn trẻ nhận thức rõ ràng, xác ngơn ngữ khả cảm thụ văn học thông qua thơ, câu chuyện lồng ghép tiết học Giúp trẻ tham gia vào hoạt động tích cực Trẻ hiểu nội dung tác phẩm, khám phá giới xung quanh Việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen văn học không đơn đọc thơ, kể câu chuyện mà giáo viên truyền tải cho trẻ hiểu biết sống mn màu, với nhiều màu sắc thú vị, qua trẻ cảm nhận tình cảm yêu thương, ghét, sợ … , bước cung cấp cho trẻ khái niệm kinh nghiệm sống sau * Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn đầu năm cho giáo viên khối chồi - Biện pháp : Xây dựng kế hoạch chuyên môn Kết hợp với tổ khối lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn từ đầu năm học, cụ thể theo năm học, tháng, học kỳ, chủ đề, thời điểm cách phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên tham gia Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi chuyên đề, hội giảng, thao giảng nhằm giúp giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn để nâng cao trình độ chuyên môn Các giáo viên tham gia giảng dạy dự chéo lẫn Hướng dẫn tổ khối lập kế hoạch họp chuyên môn tổ họp đánh giá sau tiết dạy để rút kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận mục tiêu, nội dung, phương pháp môn làm quen văn học để giáo viên khối nắm vững phương pháp hình thức tổ chức hoạt động làm quen văn học cho trẻ sinh động hơn, giúp trẻ hứng thú học - Biện pháp 2: Tập huấn chuyên môn đầu năm Lựa chọn giáo viên cốt cán, tham gia học hỏi tiếp cận mới, có kinh nghiệm, có khả truyền đạt xử lý tình sư phạm cách linh hoạt, sáng tạo… tập huấn buổi chuyên đề phòng giáo dục cụm chuyên môn tổ chức, dự học tập kinh nghiệm trường bạn tỉnh, huyện để học tập rút kinh nghiệm tiếp thu vấn đề triển khai lại tổ để học hỏi Bên cạnh để nắm khả giảng dạy giáo viên khả cảm thụ văn học trẻ Vào đầu năm học, tơi lập kế hoạch khảo sát, từ phân loại trình độ lực giáo viên tiếp thu trẻ để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp qua việc khảo sát chất lượng đầu năm Có kế hoạch dự giờ, chuyên đề thao giảng tiết dạy mẫu cụ thể cho giáo viên có hội học hỏi lẫn Lên kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi chủ yếu làm rối, mơ hình để sử dụng cho tiết học : Thơ, kể chuyện, đồng dao, ca dao giúp giáo viên sáng tạo hơn, đồ dùng dạy học phong phú, đa dạng, giúp tiết học có hiệu quả, khơng gây nhàm chán cho trẻ * Giải pháp 2: Phát huy vai trò đạo tổ trưởng chun mơn - Biện pháp 1: Chỉ đạo tổ chuyên môn điều hành tổ chức, hoạt động tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tổ; Đánh giá, xếp loại đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ quản lý Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục bám sát nội dung chủ đề, đưa dự kiến đề tài môn học đặc biệt môn làm quen văn học cho chủ đề năm học, hướng dẫn giáo viên dự kiến đồ dùng dạy học cần phải chuẩn bị cho môn học Xây dựng Kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, thao giảng, dự giờ, thường xuyên lên tiết mẫu cho giáo viên tham gia dự học tập - Biện pháp 2: Xây dựng Kế hoạch cụ thể sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học phong phú, đa dạng, mang tính mở, kích thích trẻ tham gia hoạt động; Hướng dẫn xây dựng quản lý việc kế hoạch cá nhân, soạn giảng tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, thao giảng; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ chương trình khung theo độ tuổi, thảo luận soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học, đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá, ) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tổ, giáo viên tuyển dụng (đổi phương pháp dạy học; đổi kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT dạy học góp phần đổi phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá) Dự giáo viên tổ theo quy định (4 tiết/giáo viên/năm học); Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề 10 Ví dụ: Đề tài truyện “Chú dê đen” Giáo viên chuẩn bị hình ảnh, video câu chuyện, rối tay theo nhân vật, chó sói, dê đen, dê trắng, trẻ kể chuyện sáng tạo với tranh rối mơ hình theo sở thích trẻ phải đảm bảo để trẻ có khơng khí thoải mái tự tin để trẻ phát huy hết khả sáng tạo óc tư mình, trợ giúp gợi ý trẻ lúng túng Để phát huy hết khả sáng tạo trẻ giáo viên khuyến khích để trẻ mạnh dạn đặt tên sáng tạo cho câu chuyện Gợi ý để trẻ đặt tên phù hợp với nội dung câu chuyện, tự đặt cho câu chuyện tên trẻ biết tư duy, từ làm giàu thêm vốn từ phát triển ngôn ngữ cho trẻ Cơ khuyến khích, tun dương để trẻ mạnh dạn phát huy tính tích cực trẻ Trẻ cảm nhận tác phẩm văn học có sâu sắc hay khơng, điều quan trọng cách truyền đạt kiến thức giáo viên trẻ Vì giáo viên phải nhập tâm vào tác phẩm văn học giáo truyền đạt kiến thức cho trẻ dầy đủ, xác trọn vẹn Qua trẻ cảm nhận tác phẩm văn học sâu sắc, trẻ nhập vào vai chơi, nhân vật thơ truyện thể cách sinh động, mà kỹ muốn trẻ có giáo viên phải thường xuyên luyện tập cho trẻ, luyện tập tiết dạy mà lúc nơi Thường xuyên cho trẻ tham gia trải nghiệm để trẻ thể cách sinh động, ngôn ngữ trẻ mạch lạc, phong phú, nhập vai trò chơi đóng kịch dựa theo tác phẩm văn học, giáo viên cần tập cho trẻ phương pháp quan sát, mô phỏng, tái tạo cách nhắc lại, bắt chước Rối tay câu chuyện ‘ Nhổ củ cải” Ví dụ: Để tổ chức hoạt động chung làm quen tác phẩm văn học truyện “Nhổ củ cải” giáo viên cho trẻ thể điệu vận động chó con, mèo con, chuột nhắt Cho trẻ lặp lặp lại câu đối thoại Cơ hỏi “ ơng già gọi bà già ?” “ bà già gọi cháu gái nào?” cô cho vài trẻ thể để tác phẩm trẻ có hội tham gia dù hay nhiều 12 Sau trẻ hiểu nội dung câu chuyện, thơ giáo viên cho trẻ tham gia đóng vai để từ trẻ biết nhận xét nhân vật Giáo viên người hướng dẫn trẻ vào vai chơi, trẻ chọn vai chơi theo ý thích Giáo viên cho trẻ phát biểu cảm nghĩ thân nhận vai chơi Chuẩn bị bối cảnh , trang phục cho trẻ đóng kịch điều quan trọng, giúp trẻ hứng thú thích tham gia hoạt động Thể ngôn ngữ nhân vật giúp trẻ trãi nghiệm với ngôn từ muôn màu, muôn sắc Trẻ biết cách chọn lọc lời hay, ý đẹp trình giao tiếp Kết thúc hoạt động giáo viên cho trẻ chơi trò chơi nhẹ có nội dung phù hợp với nội dung thơ, câu chuyện học, để tránh nhàm chán trò chơi phải ln đổi mới, sáng tạo thu hút trẻ tích cực tham gia Khi tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với văn học diều quan trọng giáo viên phải đổi hình thức tổ chức, hình thức khơng nên đề trùng lập dễ gây cho trẻ nhàm chán Giáo viên động viên người hỗ trợ đắc lực cho trẻ hoạt động đóng vai, tạo cho trẻ cảm giác an toàn thể ngôn ngữ trước đám đông Cách dẫn dắt hoạt động phải linh hoạt, nhẹ nhàng, tự nhiên khơng áp đặt, gò bó trẻ Và điều đặc biệt quan trọng giáo viên phải thân thiện gần gũi trẻ, tạo cho trẻ tâm thoải mái Kết thúc hoạt động giáo viên cố nội dung học trò chơi sơi động phù hợp với nội dung Giáo viên phải nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ kịp thời, trẻ đọc hay, kể chuyện diễm cảm, đóng kịch giỏi Lưu ý giáo viên tuyệt đối không chê trẻ, mà phải động viên trẻ hình thức khác Tìm cách giúp trẻ yếu hoạt động tốt Ví dụ: Khi trẻ đọc thơ, kể chuyện chưa diển cảm, chưa nhịp, đọc ngọng…thì giáo viên cần quan tâm ý giúp trẻ luyện tập nhiều hơn, động viên trẻ cố gắng để đọc, kể tốt bạn khác Khi đọc thơ, kể câu chuyện để chuẩn bị dạy cho trẻ, giáo viên phải hiểu nội dung, xác định thể loại thơ, truyện, xác định nhịp đọc, phải hiểu tác giả sử dụng nghệ thuật gì? ( so sánh, nhân cách hóa…) Biết nọi dung thơ, câu chuyên nhắn gửi điều ? Ví dụ : Bài Thơ : “Em vẽ” Em vẽ Con gà trống Mào đỏ tươi …………… Em Vẽ Nhiều mái trường Tươi đỏ mái 13 Với nghệ thuật so sánh tác giả vẽ lên trước mắt ta gà trống, mèo lười, thật sống động, gà nghe thơi chưa nhìn, ngắm mà cảm nhận vẽ đẹp rực rỡ gà - Biện pháp 2: Phân tích giọng đọc, kể Để giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học cách hứng thú, trước dạy hướng dẫn giáo viên nghiên cứu kỹ tác phẩm: phân tích giọng đọc, tập kể diễn cảm để giúp trẻ hiểu nội dung học, giúp trẻ nhìn thấy hình tượng nhân vật, khung cảnh, tình tiết biết cách đánh giá chúng đắn Bằng cách đó, trẻ cảm thụ âm điệu ngơn ngữ thơ ca, chuyện kể.Vì buổi sinh hoạt chuyên môn, hay tiết dự lớp thường xuyên trao đổi với giáo viên thủ thuật lên lớp, kỹ đọc kể, giọng điệu, ngữ điệu âm để có giọng đọc kể phù hợp VD: Truyện “ Tích chu” cô giáo cần phải kể giọng êm nhẹ, vừa phải Giọng bà ấm áp tình cảm, yếu Giọng tích chu hoảng hốt, có tính chất hối lỗi Giọng bà tiên ấm áp, dịu hiền Giọng người dẫn chuyện phải nhẹ nhàng, hút người nghe VD: kể cho trẻ nghe chuyện “ Nhổ củ cải” Trước kể giáo viên đọc kĩ tác phẩm, phân tích giọng nhân vật chuyện: Giọng ông già gọi bà già nào!.( giọng chậm rãi, ồm ồm) Giọng bà già gọi cháu gái nào! Giọng cháu gái nhí nhảnh, hồn nhiên…khi chó gọi mèo nào… Sau giáo viên kể cho trẻ nghe chuyện, trẻ thuộc biết kể lại câu chuyện diễn cảm, biết thể giọng nhân vật Biết đóng kịch thể tốt vai Ví dụ: Bài thơ : “ Bé làm nghề” Khi đọc giọng điệu câu thơ phải nhẹ nhàng, có cao độ lên xuống nhịp nhàng, có điểm nhấn mạnh theo câu thơ Bé làm nghề ( giọng ngang) Bé chơi làm thợ nề ( giọng xuống) Xây nên bao nhà cửa ( giọng cao)… Cô giáo hướng dẫn trẻ đọc thơ diễn đạt, biểu cảm giúp trẻ thích thú dễ cảm nhận âm điệu, nội dung thể qua thơ * Giải pháp 4: Hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường văn học, làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo, mang tính mở nhằm lơi trẻ vào tiết dạy - Biện pháp 1: Hướng dẫn giáo viên làm mơ hình, rối 14 Cũng hoạt động khác giáo dục mầm non việc cho trẻ làm quen với văn học ln ln phải có song song nội dung thơ, câu chuyện với hình ảnh minh họa trực quan Nhằm thu hút ý trẻ tăng thêm sức hấp dẫn câu chuyện thơ, giúp trẻ cảm nhận tốt tác phẩm văn học, học đạt kết cao Với tình hình thực tế nhà trường, thấy việc tạo môi trường cho trẻ làm quen văn học góp phần hình thành trẻ khả yêu thích đẹp xung quanh việc làm quan trọng tạo mơi trường làm quen văn học Chính vào đầu năm học kết hợp với tổ khối tiến hành kiểm tra việc trang trí lớp để xem lớp trang trí có phù hợp hay khơng, có bật chủ đề hay khơng điều quan trọng có đẹp bắt mắt trẻ hay không Khi kiểm tra lớp hướng dẫn giáo viên nên giành riêng khoảng trống có diện tích vừa phải, vừa tầm với trẻ nơi dễ gây ý trẻ Hướng dẫn giáo viên trang trí góc văn học theo nội dung câu chuyện “ Thỏ học ” giáo viên trang trí nhân vật chuyện thỏ con, thầy giáo hươu, bạn trang trí thêm cảnh vật xung quanh Xây dựng môi trường văn học khơng lớp mà ngồi lớp học Mơi trường văn học đa dạng , phong phú giúp trẻ phát huy khả tư duy, sáng tạo Hiện theo chương trình giáo dục mầm non áp dụng quan điểm giáo dục “ Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”, trẻ học thông qua trãi nghiệm, trẻ khám phá tìm hiểu, giao tiếp tương tác với bạn bè Ở góc nghệ thuật giáo viên trưng bày loại rối nhân vật tác phẩm văn học như: Rối tay, rối que, mơ hình đa chiều… kết hợp hoạt động góc, giáo viên hướng dẫn trẻ cách sử dụng rối, mơ hình đa chiều Được điều khiển nhân vật theo diễn biến nội dung truyện làm cho trẻ thích thú nhập vai tốt vào tác phẩm văn học Biện pháp đưa văn học đến gần với trẻ hơn, văn học trở nên gần gũi Trong hoạt động chung trẻ nhớ toàn câu chuyện thuộc thơ liền, lứa tuổi trẻ dễ nhớ mà mau quên Hướng dẫn, khuyến khích động viên giáo viên xây dựng môi trường văn học, làm đồ dùng dạy học bằng: Vật thật, mơ hình, đạo cụ, trang phục, sân khấu, rối ( rối tay, rối dẹt, rối que, mơ hình đa chiều…) Sau sản phẩm làm đồ dùng dạy học cô giáo Đặng Thị Diễm Qun 15 Mơ hình giới động vật Sau hướng dẫn, giáo viên tìm tòi học hỏi từ bạn bè đồng nghiệp, tham khảo trang mạng tạo nhiều sản phẩm sử dụng tiết học theo chủ đề Ví dụ : Chủ đề giới động vật, sử dụng cho thơ, truyện theo chủ đề Qua khơi gợi cho trẻ thích thú đọc thơ, kể chuyện qua mơ hình, thơ : “ Hươu sao” sử dụng mơ hình để tạo ý, thích thú cho trẻ đọc thơ quan sát hình ảnh minh họa Ví dụ : Câu chuyện “ Chú dê đen” trẻ thích thú vừa kể vừa có mơ hình khu rừng nơi có dê đen, dê trắng chó sói ở, giúp trẻ hình dung nơi vật sống rừng thông qua việc kể chuyện Mơ hình đa chiều câu chuyện “ Nhổ củ cải” - Biện pháp 2: Hướng dẫn làm mơ hình đa chiều Để trẻ yêu thích tác phẩm văn học, hứng thú tham gia vào hoạt động làm quen văn học giáo viên cần hướng dẫn khuyến khích trẻ tự tạo hình nhân vật thơ, câu chuyện dùng sản phẩm trẻ làm để dạy trẻ đọc thơ, dạy trẻ kể chuyện, phương pháp giúp trẻ phấn khởi tham gia vào tiết học với đồ dùng tạo mà tự tay tạo hình nhân vật câu chuyện trẻ hiểu thêm tính cách nhân vật, dành tình cảm u thích tác phẩm văn học VD: Bài thơ “Ngày mùng tám tháng ba”, giáo viên vẽ tranh, trẻ giúp cô tô màu tranh Những trẻ khéo tay giúp cô vẽ thêm hoa, thêm hướng dẫn trẻ tô màu phù hợp vẽ thêm chim, bướm Hoặc giáo viên vẽ bìa cứng, trẻ giúp cắt bơng hoa Sau trẻ làm tranh động cho thơ “Ngày mùng tám tháng ba” Hay số thơ chủ đề “ Hiện tượng thiên nhiên” thơ: Sao trăng, truyện hạt nước tí xíu, thơ Biển bé, truyện mây gió Hướng dẫn 16 giáo viên cho trẻ làm mơ hình theo hình thức trò chơi “ nón kì diệu” để trẻ ơn lại thơ cách hứng thú Để tiết dạy thật hấp dẫn lôi trẻ việc chuẩn bị đồ dùng dạy học chu đáo việc thiếu, đồ dùng phải đẹp mắt, mẻ, sáng tạo thu hút trẻ Hướng dẫn giáo viên sưu tầm nguyên vật liệu mới, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có như: vải vụn, lõi giấy vệ sinh, báo cũ, rơm khô, đĩa CD cũ, lon bia, hũ nhựa… để tạo đồ dùng phong phú phục vụ cho tiết dạy: VD: Chuẩn bị đồ dùng cho câu chuyện “Cáo, Thỏ Gà trống” dùng bao tay củ để làm rối nhân vật, dùng nguyên vật liệu bìa cứng, báo cũ, cỏ khơ, hột hạt… làm mơ hình kết hợp diễn rối kể chuyện cho trẻ nghe Có thể gắn bánh xe buộc dây để rối di chuyển theo mơ hình… Để giúp trẻ có hứng thú tham gia hoạt động làm quen văn học, việc cần thiết giáo viên phải tạo môi trường văn học xung quanh trẻ, giúp trẻ sống môi trường văn học Để từ thường xuyên tiếp cận với tác phẩm văn học, hình thành nhu cầu văn học trẻ Ở lớp giáo viên nên chọn góc phòng thống, đủ ánh sáng để làm góc văn học cho trẻ, trang bị nhiều sách văn học, góc văn học trang trí đẹp mắt với tác phẩm văn học cô trẻ tự làm Ví dụ: Giáo viên sưu tầm số truyện tranh có hình ảnh đẹp nội dung văn học (Chú dê đen, nhổ củ cải, Bác gấu đen…) số tác phẩm văn học cô trẻ làm (ước mơ Hưu sao; Cáo, Thỏ Gà trống …), hình thức trẻ vẽ theo tưởng tượng nội dung, giúp cô tô màu tranh vẽ sau đóng thành sách Với thơ chương trình học chủ đề, viết lên bìa lịch kết hợp số hình ảnh sưu tầm tranh tự vẽ Tất sản phẩm cô, trẻ tạo huy động trưng bày góc văn học Những tác phẩm đơn giản giáo viên trẻ làm chưa mang tính thẩm mỹ cao thật đem lại hiệu lớn giúp trẻ ghi nhớ nhân vật tác phẩm văn học, đặc điểm nhân vật…, yêu thích sản phẩm làm từ thích đọc thơ, kể chuyện tham gia đóng kịch mà tranh, rối minh họa cho thơ, câu chuyện sản phẩm trẻ * Giải pháp 5: Hướng dẫn giáo viên cho trẻ làm quen văn học thông qua môn học khác - Biện pháp 1:Hoạt động lúc, nơi Trong học khác tích hợp mơn làm quen văn học thơ, đồng dao, câu chuyện học chưa học, để gây hứng thú cho trẻ học, văn học lựa chọn mang lại hiệu cao Một thơ, ca dao, câu chuyện nhỏ… gây hứng thú giúp trẻ bước vào tiết học cách nhẹ nhàng 17 Ngoài câu chuyện thơ quy định chương trình, tơi hướng dẫn đạo giáo viên thực tốt việc lồng ghép văn học với môn học khác cho phù hợp với chủ đề, chủ điểm Ví dụ: Khi trẻ tham quan cô cho trẻ đọc thơ : Đàn kiến, trẻ vừa vừa đọc giúp trẻ nhanh thuộc dể hiểu nội dung thơ, đàn kiến xếp hàng ngắn, thẳng hàng qua giáo dục kỹ sống cho trẻ Ví dụ: Khi trẻ ăn cơm: Cô giáo cho trẻ đọc thơ ngồi vào bàn ăn, thơ “ Giờ ăn” Trẻ đọc thơ thông qua thơ trẻ rèn nề nếp ăn, ngồi vào bàn, cách cầm thìa, xúc cơm khơng làm rơi vãi… Việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học tiến hành lúc nơi dạo, tham quan, hay hoạt động khác trường trẻ… Vào hoạt động trời giáo viên cho trẻ đọc số thơ, câu chuyện có liên quan đến tượng thời tiết, tượng thiên nhiên để qua trẻ thực nghiệm dễ dàng cảm nhận nội dung câu chuyện, thơ Ví dụ: Vào mùa hè cho trẻ quan sát bầu trời, giáo viên cho trẻ đọc thơ “ông mặt trời”, “ Nắng mùa hè” qua cho trẻ biết nắng nóng mùa hè lồng ghép giáo dục trẻ học đội mũ, nón Hoặc vệ sinh rửa tay trẻ, giáo viên cho trẻ đọc thơ “ Rửa tay sẽ” giúp trẻ ý việc thực vệ sinh cá nhân hàng ngày Giờ hoạt động vui chơi giáo viên cho trẻ xem truyện tranh, tập kể chuyện sáng tạo, cho trẻ đọc thơ kết hợp từ hình ảnh Trong ngủ trưa, trước ngủ giáo viên rèn cho trẻ thói quan đọc thơ “ Đi ngủ” thơ “ Ngủ” qua trẻ hiêu có ý thức ngủ trưa Hay lúc chờ bàn ăn, giáo viên sưu tầm số thơ cho trẻ đọc nhằm giáo dục vệ sinh ăn uống cho trẻ Để gây hứng thú cho trẻ trò chuyện kết hợp cho trẻ xem tranh, hình ảnh máy tính, đoạn video có nội dung phù hợp nhằm để trẻ hứng thú, phát huy tính tích cực thân từ phát triển ngơn ngữ Trong lúc trò chuyện cô cung cấp cho trẻ nhiều vốn từ giúp trẻ hiểu nghĩa câu, nói trọn câu, diễn đạt mạch lạc Khơng trẻ tìm hiểu giới xung quanh làm quen với kiến thức mới, giúp trẻ bước vào tiết học cách dễ dàng Vì lúc trò chuyện với trẻ giáo viên phải nói rõ ràng, xác, ngắn gọn, đủ nghĩa giúp trẻ học nói tốt Qua thời gian thực giáo viên nhận thấy cháu mạnh dạn hồn nhiên trước, thích trò chuyện với người lớn Đặc biệt có vốn từ đáng kể - Biện pháp 2: Thơng qua hoạt động có chủ đích Trong hoạt động chung tiết học việc tích hợp mơn làm quen văn học cho trẻ cần thiết, giúp trẻ đỡ nhàm chán 18 Trong q trình trẻ học tốn giáo viên sử dụng câu chuyện dẫn dắt trẻ vào hoạt động, từ trẻ hứng thú với tiết học tốn cố kiến thức câu chuyện mà trẻ học Ví dụ: Dạy trẻ Làm quen với tốn Chủ đề “Thế giới thực vật – Tết mùa xuân” Đề tài: Đếm đến 5, nhận biết nhóm có số lượng 5, nhận biết chữ số Tích hợp câu chuyện “Nhổ củ cải”, sau ôn kiến thức cũ thay chuẩn bị sẵn đồ dùng rổ cho trẻ, giáo viên kể cho trẻ nghe câu chuyện “Nhổ củ cải” vận động trẻ giúp cô nhổ cũ cải, trẻ cô nhổ đủ cũ cải bỏ vào rổ sau lần nhổ kết hợp đếm Câu chuyện giúp tiết học trở nên nhẹ nhàng sinh động Giờ học: Khám phá khoa học Chủ đề " Một số loại rau" Giáo viên trò chuyện với trẻ số loại rau Trong học hướng dẫn giáo viên nên giáo dục trẻ biết lợi ích số loại rau, dinh dưỡng mà rau cung cấp cho người Hình thành cho trẻ kinh nghiệm sống, giúp cho học sinh động, hấp dẫn tránh nhàm chán vào học giúp trẻ lĩnh hội kiến thức dễ dàng Ví dụ: tạo hình đề tài vẽ theo ý thích, giáo viên gợi ý cách cho trẻ đọc thơ “ em vẽ” nhà thơ Hồng Thanh Hà… Ví dụ: Mơn âm nhạc: Dạy hát “Cháu yêu bà” Giáo viên lồng ghép cho trẻ đọc thơ “ Giúp bà” nhằm giáo dục trẻ yêu quý bà giúp đỡ bà Qua trẻ cảm nhận tình cảm gia đình thơ Hay mơn thể dục: chơi trò chơi cho trẻ đọc đồng dao ca dao cho có nhịp điệu nhanh, dí dỏm giúp trẻ thực tốt động tác thể dục Như vậy, việc cho trẻ làm quen với văn học thông qua môn học khác vơ quan trọng, điều giúp trẻ tiếp xúc với văn học nhiều hình thức nhiều phương diện Qua giúp trẻ cảm nhận tác phẩm văn học cách sâu sắc Muốn trẻ dễ nhớ, khắc sâu nội dung, hình ảnh, nhân vật tác phẩm văn học việc cho trẻ làm quen với văn học lúc nơi cần thiết, thơng qua môn học khác trẻ khơi gợi lại ấn tượng văn học Trẻ tiếp thu dễ dàng hơn, qua trình lồng ghép văn học vào môn học khác trẻ thấy văn học có tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực phát triển người như: ngơn ngữ, tình cảm, nhận thức, thẩm mỹ - Biện pháp 3:Thông qua môi trường bên lớp học Hướng dẫn giáo viên khối chồi xây dựng môi trường dạy học bên ngồi lớp học Ví dụ: câu chuyện “ Tấm cám” giáo dùng ngun vật liệu phế thải nguyên vật liệu có sẵn địa phương để làm hình tấm, cám, giếng nước,…tạo cho trẻ khơng gian cổ tích thật qua trẻ khám phá, trải nghiệm, trẻ dể dàng hình dung câu chuyện thông qua nhân vật nhập vai vào nhân vật 19 * Giải pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối kết hợp với cha mẹ trẻ việc cho trẻ làm quen văn học: Công tác phối kết hợp với cha mẹ trẻ nhà trường vấn đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Vì hướng dẫn giáo viên vào buổi họp cha mẹ đầu năm, phải tuyên truyền giúp cha mẹ trẻ hiểu tầm quan trọng hoạt động trường, đặc biệt môn làm quen văn học từ để đưa biện pháp cụ thể Trong buổi họp chuyên môn Tôi nhắc nhở giáo viên làm tốt việc trao đổi với phụ huynh hàng ngày vào đón trả trẻ, giáo viên gặp gỡ trao đổi với tình hình học tập sức khỏe trẻ Kết hợp tuyên truyền đến phụ huynh chủ đề, trẻ học, qua động viên phụ huynh cung cấp tranh, sách báo, hình ảnh chủ đề học, phối hợp với phụ huynh dạy ôn lại cho trẻ đọc thơ, kể chuyện, tập trẻ vẽ theo nội dung chuyện… Bên cạnh đó, giáo viên cần vận động phụ huynh đóng góp số sách truyện mẫu giáo Những loại sách có hình ảnh rõ nét, nội dung có tính chất giáo dục cao Thực tế cho thấy, sau nhận thức rõ tầm quan trọng môn làm quen văn học trẻ, phụ huynh người kinh mà kể phụ huynh ngườ dân tộc thiểu số nhiệt tình ủng hộ đồng thời tạo mơi trường văn học cho gia đình, mua sách báo phù hợp với độ tuổi trẻ, kể cho nghe, dạy đọc đồng dao, ca dao….chính vậy, đến lớp trẻ có nhiều tiến rõ rệt hứng thú tiết học mà thao giảng, dự giờ.Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ giáo viên báo cáo chun mơn hàng tháng có chuyển biến rõ rệt Qua việc áp dụng số biện pháp ngồi học Chất lượng mơn Làm quen văn học tăng lên rõ, Các cháu thích học môn này, mạnh dạn giao tiếp, thích trò chuyện người lớn đặc biệt thích tham gia vào hoạt động khơng có làm quen văn học mà tất hoạt động trường mầm non IV Tính giải pháp Mỗi giải pháp, biện pháp có tác dụng riêng hỗ trợ cho chung nhiệm vụ cung cấp kiến thức, kỹ năng, thủ thuật lên lớp giúp giáo viên đúc rút nhiều kinh nghiệm hoạt động giáo dục, hoạt động cho trẻ làm quen văn học Sau thời gian bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên thực hiện, nhận thấy khả cảm thụ văn học trẻ có chuyển biến rõ rệt, khả tổ chức, sử dụng môi trường, đồ dùng giáo viên có phần phong phú, hấp dẫn so với chưa thực chuyên đề Để thực biện pháp, giải pháp trước hết giáo viên phải linh hoạt, động, sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp, đầu tư chiều sâu vào công tác chuyên môn, mở rộng tìm tòi, nghiên cứu chun đề học Ngoài giáo viên cần linh hoạt, nhẹ nhàng, sáng tạo cách nghĩ, cách làm biết phối hợp chặt chẽ với chun mơn, nhà trường, đồn thể công tác tuyên truyền đến bậc phụ huynh việc xây dựng môi trường văn học lớp học Cũng việc sử dụng phương pháp, biện pháp chăm sóc giáo dục 20 giúp trẻ phát triển tồn diện theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mà Bộ GD&ĐT ban hành Các giải pháp, biện pháp đảm bảo yếu tố thực tế, thiết thực ,dễ hiểu nêu rõ tầm quan trọng trẻ chương trình chăm sóc giáo dục mầm non Thông qua giải pháp đưa có chuyển biến rõ rệt chất lượng môn học làm quen văn học khối chồi V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Trước áp dụng đề tài nghiên cứu khối chồi trường mầm non Hoa Hồng, chất lượng việc xây dựng kế hoạch, phương tiện dạy học, xây dựng môi trường hoạt động giáo viên chưa phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, giáo viên chưa khai tác cách hợp lý phương tiện dạy học Trẻ chưa mạnh dạn, thiếu tự tin, khả đọc, kể diễn cảm hạn chế, trẻ nhanh nhàm chán tham gia hoạt động làm quen văn học Sau áp dụng đề tài nghiên cứu: * Đối với giáo viên: Giáo viên xây dựng kế hoạch phù hợp vào tình hình thực tế lớp, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trình tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen văn học Giáo viên nắm vững mục đích, nội dung kiến thức theo độ tuổi, có chuẩn bị, đầu tư vào hoạt động cho trẻ làm quen văn học Cung cấp kiến thức văn học đảm bảo nội dung lẫn phương pháp Vì nên khả cảm thụ văn học trẻ ngày tiến bộ, trẻ hiểu nội dung câu chuyện, thơ tính cách nhân vật nhanh nhớ lâu Trẻ tham gia tích cực, hứng thú hơn, trẻ dân tộc thiểu số phát âm rõ ràng, rành mạch Trẻ có khả tư tốt, biết chọn lời hay, ý đẹp giao tiếp Giáo viên biết sử dụng đồ dùng đẹp, khoa học hơn, tạo môi trường hoạt động cho trẻ phong phú hấp dẫn, sáng tạo Biết khai thác phương tiện dạy học có hiệu Giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động Kết đạt Nội dung NH 2017-2018 NH 2018- 2019 ( Ước lượng) Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, linh hoạt, sáng tạo 2/6 4/6 4/6 2/6 Các phương tiện dạy học hấp dẫn Sử dụng đồ dùng đẹp, khoa học, sáng tạo 3/6 3/6 5/6 1/6 21 Xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ phong phú, hấp dẫn kích thích trẻ hoạt động Khai thác phương tiện dạy học, ĐDĐC có hiệu 3/6 3/6 4/6 2/6 2/6 4/6 4/6 2/6 * Đối với trẻ : Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, mạnh dạn, tự tin giao tiếp Vốn từ trẻ phong phú hơn, ngôn ngữ phát triển rõ rệt, trẻ biết phát âm rõ ràng, diễn đạt ngơn ngữ có phần lưu lốt hơn, đọc thơ biết ngắt nhịp, đọc ngữ điệu, kể chuyện biết kể diễn cảm, thuộc truyện nhiều hơn, biết tự dẫn chuyện mạnh dạn nhận vai để đóng kịch, thể giọng điệu tính cách nhân vật Có kỹ kể chuyện sáng tạo * Đối với trẻ: Kết đạt Nội dung NH 2017- 2018 NH 2018- 2019 ( Ước lượng) Trẻ đạt % Trẻ chưa đạt % Trẻ đạt % Trẻ chưa đạt % Trẻ hứng thú tiết làm quen văn học 36% 64% 78% 22% Khả đọc , kể diễn cảm 40% 60% 62% 38% Mạnh dạn, tự tin giao tiếp 42% 58% 80% 20% Kỹ kể chuyện sáng tạo 35% 65% 70% 30% * Đối với phụ huynh: Tạo niềm tin phụ huynh, ngày tin tưởng vào cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Giữa phụ huynh giáo viên có hợp tác tích cực gắn bó với nhà trường hơn, hiểu tầm quan trọng giáo dục mầm non 22 III Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận: Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển giáo dục Trong nhà trường đội ngũ giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục, tìm biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng mơn làm quen với văn học nói riêng việc làm vô ý nghĩa lý luận thực tiễn Trong trình áp dụng sáng kiến với việc hướng dẫn, bồi dưỡng cho giáo viên khối chồi thực tốt môn “ Làm quen văn học” trường Mầm non Hoa Hồng, sau thời gian thực Tơi thấy có chuyển biến rõ rệt Giáo viên vận dụng kiến thức linh hoạt, sáng tạo hơn, không ngừng học hỏi bạn bè, đồng nghiệp trao dồi khả tổ chức tiết dạy với nhiều hình thức, thủ thuật sống động Giáo viên bổ sung nhiều đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học, đồ dùng đẹp, sinh động, đa dạng phong phú tạo hứng thú cho trẻ : rối tay, rối que, mơ hình đa chiều, trang phục nhân vật truyện Khả nghiên cứu tác phẩm, phân tích nghệ thuật tác phẩm, tính cách nhân vật, giọng đọc, kể giáo viên có tiến rõ nét, lơi ý trẻ Xây dựng nội dung giáo dục phù hợp với tình hình thực tế trường, lớp Các nội dung giáo dục từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, kĩ đọc kể diễn cảm cần cố hoàn thiện Hình thức tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen văn học phải đa dạng, sáng tạo thường xuyên đổi Trẻ học mà chơi, chơi mà học, thông hoạt động vui chơi trẻ lĩnh hội kiến thức mà giáo viên truyền thụ Qua việc cho trẻ làm quen văn học hình thành trẻ đạo đức tốt đẹp, cảm xúc thẩm mỹ, phát triển trí tưởng tượng Thơng qua hoạt động trẻ làm tái tạo sáng tạo thêm tình tiết tác phẩm cách hồn nhiên phù hợp với nội dung tác phẩm Giáo viên phối hợp tốt với phụ huynh học sinh việc xây dựng môi trường văn học cho trẻ, trao đổi cung cấp kiến thức chăm sóc trẻ để giáo viên phụ huynh chăm sóc giáo dục giúp trẻ phát triển cách tồn diện Những biện pháp tơi đưa chưa nhiều, phần thành cơng, góp phần định hướng tốt cho giáo viên khối chồi việc xây dựng, tổ chức có hiệu mơn làm quen văn học cho trẻ 4-5 tuổi, trường Mầm non Hoa Hồng năm học vừa qua Chính sau đề tài tơi tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng môn làm quen văn học mà môn khác nữa, đưa chuyên môn nhà trường ngày lên II Kiến nghị : - Đối với Phòng Giáo dục Quan tâm đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trẻ mầm non hàng năm 23 Mở lớp chuyên đề, tập huấn việc sử dụng rối hoạt động làm quen văn học có hiệu Chọn sáng kiến kinh nghiệm hay có tính thuyết phục cao phổ biến rộng rãi cho tham khảo, học tập - Đối với nhà trường Tạo điều kiện cho giáo viên giỏi tham quan học tập trường nhiều để giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Trên “ Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối chồi nâng cao chất lượng môn làm quen văn học” Tôi thực đạt hiệu đơn vị Rất mong đóng góp ý kiến hội đồng sáng kiến cấp, đồng nghiệp để thân tơi có kinh nghiệm công tác bồi dưỡng chuyên môn ngày tốt hơn./ Băng ADrênh, ngày 15 tháng 04 năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Ánh Tuyết NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TM/ HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Kim Hương 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Bồi dưỡng thường xuyên năm 2017-2018 Bồi dưỡng thường xuyên năm 2018-2019 TS.Trần Thị Ngọc Trâm Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo – TS Lê Thu Hươngdục mầm non PGS.TS Lê Thị Tuyết Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học NXB ĐH Quốc gia Hà Nội Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Nguyễn Thị Ánh Tuyết Các tạp chí giáo dục Mầm non Giáo dục học mầm non Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với văn học tuyển chọn NXB ĐH Quốc gia Hà Nội Nhà xuất giáo dục VN Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ 35 tuổi Phùng Thị Tường Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi qua môn LQVH NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 10 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4-5 tuổi lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Nhà xuất giáo dục Việt Nam 11 WWW Mầm non Com 25 26 ... Khuôn khổ nghiên cứu : Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối chồi nâng cao chất lượng môn làm quen văn học trường mầm non Hoa Hồng Đối tượng khảo sát : Giáo viên khối chồi trẻ 4-5 tuổi trường... lựa chọn để đưa cá biện pháp, giải pháp thiết thực mang lại hiệu cao Đối tượng nghiên cứu Biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối chồi nhằm nâng cao chất lượng môn làm quen văn học trường mầm non... trường nhiều để giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Trên “ Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối chồi nâng cao chất lượng môn làm quen văn học Tôi thực đạt hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN KHỐI CHỒI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG môn làm QUEN văn học tại, MỘT số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN KHỐI CHỒI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG môn làm QUEN văn học tại