Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre

60 175 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2019, 15:05

Nội dung bài Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre được trình bày như sau: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, căn cứ xác định sự cần thiết đầu tư dự án, địa điểm đầu tư dự án, quy mô dự án – tiến độ thực hiện,.. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM ĐỊA ĐIỂM : ẤP BÌNH LỘC, XÃ ĐẠI HỊA LỘC, H.BÌNH ĐẠI, T.BẾN TRE CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN MINH PHƯƠNG Bến Tre - Tháng năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN MINH PHƯƠNG (Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Phó Tổng Giám đốc) ĐẶNG QUỐC DŨNG NGUYỄN BÌNH MINH Tp HCM – Tháng năm MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Khả đáp ứng yếu tố đầu vào cho sản xuất II.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án II.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng thực dự án II.2 Khả tiêu thụ sản phẩm đầu dự án II.3 Kết luận cần thiết đầu tư CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN 10 III.1 Vị trí địa lý 10 III.1.1 Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư dự án 10 III.1.2 Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án 10 III.2 Địa hình, thổ nhưỡng 11 III.3 Khí hậu 12 III.4 Thủy văn 12 III.4.1 Hệ thống sơng rạch huyện Bình Đại 12 III.4.2 Chế độ thủy văn tỉnh Bến Tre 13 III.5 Hiện trạng hạ tầng sở 13 III.6 Bảo vệ môi trường 13 III.7 Nhận xét chung 13 CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 14 IV.1 Quy mô đầu tư dự án 14 IV.2 Hạng mục cơng trình – thiết bị 14 IV.3 Thời gian thực dự án 15 CHƯƠNG V: QUY TRÌNH NI TƠM CHÂN TRẮNG 16 V.1 Lưu đồ nuôi 16 V.2 Chuẩn bị ao nuôi 16 V.2.1 Qui trình 16 V.2.2 Lý 17 V.2.3 Các thủ tục cần tuân thủ 17 V.2.4 Phân công nhiệm vụ biểu mẫu giám sát 19 V.3 Tiếp nhận thả tôm giống 19 V.3.1 Qui trình 19 V.3.2 Lý 19 V.3.3 Các thủ tục cần tuân thủ 19 V.3.4 Phân công nhiệm vụ biểu mẫu giám sát 20 V.4 Tiếp nhận bảo quản thức ăn, hóa chất 20 V.4.1 Qui trình 20 V.4.2 Lý 20 V.4.3 Các thủ tục cần tuân thủ 21 V.4.4 Phân công nhiệm vụ biểu mẫu giám sát 22 V.5 Cho tôm ăn 22 V.5.1 Qui trình 22 V.5.2 Lý 22 V.5.3 Các thủ tục cần tuân thủ 22 V.5.4 Phân công nhiệm vụ biểu mẫu giám sát 23 V.6 Phòng ngừa trị bệnh 24 V.6.1 Qui trình 24 V.6.2 Lý 24 V.6.3 Các thủ tục cần tuân thủ 24 V.6.4 Phân công nhiệm vụ biểu mẫu giám sát 25 V.7 Chăm sóc hàng ngày 25 V.7.1 Qui trình 25 V.7.2 Lý 25 V.7.3 Các thủ tục cần tuân thủ 25 V.7.4 Phân công nhiệm vụ biểu mẫu giám sát 28 V.8 Thu hoạch vận chuyển 29 V.8.1 Qui trình 29 V.8.2 Lý 29 V.8.3 Các thủ tục cần tuân thủ 29 V.8.4 Phân công nhiệm vụ biểu mẫu giám sát 29 CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 31 VI.1 Nội dung tổng mức đầu tư 31 VI.1.1 Vốn cố định 31 VI.1.2 Vốn lưu động 37 VI.2 Biểu tổng hợp vốn đầu tư 37 CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 VII.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 38 VII.2 Phân bổ nguồn vốn 38 VII.3 Tiến độ vay vốn 38 VII.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay 40 CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 44 VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 44 VIII.2 Tính tốn chi phí dự án 44 VIII.2.1 Lực lượng lao động trang trại 44 VIII.2.2 Giá thành sản phẩm 46 VIII.2.3 Giá vốn hàng bán 46 VIII.3 Doanh thu từ dự án 47 VIII.4 Các tiêu kinh tế dự án 48 VIII.4.1 Hiệu kinh tế dự án 48 VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án 49 VIII.4.3 Hiện giá sinh lợi 50 VIII.4.4 Phân tích rủi ro dự án 51 VIII.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 55 CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN 56 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phương  Giấy phép ĐKKD số : 1300631167  Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre  Đăng ký lần đầu : 15/10/2010  Đăng ký lần hai : 29/11/2013  Đại diện pháp luật : Đặng Quốc Dũng Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : 532/28/5/9 Đường Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đơng B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh  Ngành nghề : Ni trồng kinh doanh thủy sản I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm  Ngành dự án : Nuôi trồng thủy hải sản (nuôi tôm thẻ chân trắng)  Địa điểm đầu tư : Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre  Diện tích : 47 (trong khu A : 12ha khu B : 35ha)  Chứng nhận đầu tư số : 5511100012 ngày 28/09/2012  Nơi cấp : Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre  Công nghệ nuôi tôm : Công nghệ sinh học BIOFLOC áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt nơng nghiệp tồn cầu GLOBAL G.A.P  Mục tiêu đầu tư : Dự án đạt sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm 25 - 30tấn/ha/vụ  Mục đích dự án : - Phát triển nuôi tôm chân trắng hiệu quả, đảm bảo an tồn cho lồi tơm địa, góp phần đa dạng sinh học hướng tới phát triển nuôi tôm chân trắng bền vững: + Sản xuất thủy sản nhiều không tăng đáng kể nhu cầu sử dụng nguồn lợi tự nhiên từ đất nước + Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững, không tàn phá môi trường + Phát triển hệ thống ni trồng thủy sản có tỷ suất chi phí/lợi nhuận hợp lý, đóng góp cho phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản mặt kinh tế xã hội - Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua thuế giải công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập người lao động đặc biệt vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; thực đẩy mạnh phát triển kinh tế nơng nghiệp, sách tam nông theo chủ trương Đảng Nhà nước  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 63,680,678,000đồng Vốn cố định : 42,972,964,000 đồng, vốn lưu động: 20,707,714,000 đồng Vốn vay : 30,000,000,000 đồng, chiếm 70% nguồn vốn đầu tư TSCĐ  Thời gian thực : Thời gian hoạt động dự án 20 năm hoạt động từ tháng năm 2011 dự án; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM I.3 Cơ sở pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ Phát triển rừng ngày 3/12/2004  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Chỉ thị 228/CT-BNN-NTTS Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ngày 25/1/2008 v/v phát triển nuôi tôm chân trắng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành luật Đất đai;  Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRANG TRẠI NI TƠM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM  Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn v/v quy định điều kiện sở, vùng nuôi tôm sú, tơm chân trắng thâm canh đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm;  Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn v/v ban hành danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng sản xuất, kinh doanh thuỷ sản;  Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 2/4/ 2010 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Quyết định số 456/QĐ-BNN-NTTS Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ngày 04/02/2008 v/v ban hành số quy định điều kiện sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng;  Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 24/ 5/2010 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi tôm chân trắng địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020;  Tiêu chuẩn thực hành tốt nơng nghiệp tồn cầu GLOBAL G.A.P (vệ sinh an tồn thực phẩm, an tồn lao động, phòng chống cháy nổ, …);  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Khả đáp ứng yếu tố đầu vào cho sản xuất II.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Bến Tre tỉnh thuộc vùng Đồng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có tiềm phát triển ni trồng thủy sản lớn Với hệ thống sơng ngòi chằng chịt nhận nguồn cung cấp nước ngọt, phù sa, loài thủy sinh nước từ hai nhánh sông Tiền sơng Hậu thuộc hệ thống sơng Mekong; có đường bờ biển dài 65 km chạy dọc huyện biển (Bình Đại, Ba Tri Thạnh Phú) tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giống loài thủy sản lợ, mặn góp phần hình thành hệ sinh thái đa dạng, phong phú cho tỉnh Bến Tre với vùng nuôi thủy sản ngọt, lợ, mặn  Đánh giá chung thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên phát triển nuôi tôm chân trắng (TCT) Bến Tre (1) Những thuận lợi Bến Tre nói chung khu vực huyện ven biển nói riêng có điều kiện tự nhiên phù hợp cho nuôi trồng thủy sản loài nước lợ mặn khu vực nhiệt đới nói chung TCT nói riêng: - Có diện tích mặt nước để ni trồng thuỷ sản tương đối lớn (trên 15% tổng diện tích tự nhiên Tỉnh) - Lượng mưa trung bình năm cao (1.210 – 1500 ml/năm), với hệ thống sơng ngòi dày đặc nguồn cung cấp nước dồi với chất lượng tốt cho hoạt động NTTS Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM - Nguồn nước hệ thống sông Mekong giàu dinh dưỡng với lượng phù sa nhiều phiêu sinh vật phong phú với suất sinh học cao, nguồn thức ăn tự nhiên tốt cho đối tượng thủy sản nuôi - Vùng cửa sông ven biển hầu hết bị xâm nhập mặn, độ mặn nước sông biến thiên từ - 13% mùa khô từ - 7% vào mùa mưa Rất thuận lợi để phát triển ni trồng thuỷ sản nước lợ nói chung ni tơm TCT nói riêng - Có nhiệt trung bình cao ổn định, nhiệt độ trung bình năm 26 – 27 oC, tổng số nắng năm 1.650giờ nên hoạt động nuôi trồng thủy sản diễn quanh năm - Nằm vùng phải chịu tai biến thiên nhiên bão gió, lụt nên rủi ro cho hoạt động NTTS khơng nhiều - Ngồi có diện tích rừng ngập mặn lớn nơi cư trú, sinh sống, bãi đẻ nhiều động thực vật thuỷ sản, đặc biệt nhà máy lọc nước thải sinh học khổng lồ giúp cải thiện chất lượng nước cho NTTS (2) Những khó khăn Trong mùa lũ, lượng nước sơng Mekong đổ nhiều mang theo lượng phù sa lớn làm cho độ độ mặn nước giảm, ảnh hưởng tới NTTS Bên cạnh mang đến rủi ro cho ao nuôi không đầu tư hệ thống cơng trình vững II.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng thực dự án  Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Tình hình kinh tế xã hội tháng 10/2013 tiếp tục phát triển, số tiêu chủ yếu tăng khá, đạt kế hoạch vượt so với kỳ Sản xuất nông nghiệp tháng chủ yếu tập trung vào việc gieo trồng chăm sóc lúa vụ mùa thu đơng, với diện tích cấy sạ 30,531 ha, đạt 98.7% kế hoạch Hiện trà lúa giai đoạn đẻ nhánh chiếm 2/3 diện tích cấy sạ, số giai đoạn mạ; lúa sinh trưởng phát triển tốt; sâu bệnh xuất rải rác gây hại nhẹ Trong vụ lúa này, 04 mơ hình cánh đồng mẫu huyện Giồng Trơm, Ba Tri, Bình Đại Thạnh Phú tiếp tục thực hiện, với tổng diện tích 352 Tình hình chăn ni gia súc, gia cầm tháng ổn định, không xảy dịch bệnh nguy hiểm heo tai xanh, lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm Các bệnh thông thường xảy rải rác mức độ nhỏ, khơng có dấu hiệu lây lan, điều trị kịp thời Tồn tỉnh có khoảng 149,235 bò, giảm 1.2% so kỳ; 417,101 heo, giảm 2.46% 4.98 triệu gia cầm, giảm 2.93% so kỳ Tổng diện tích ni thủy sản thả giống ước 43,941 ha, đạt 100.9% kế hoạch; đó, diện tích ni tơm biển 32,106 ha, sản lượng thu hoạch 39,713 tấn, tăng 33.26% so kỳ Nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh vụ thu hoạch gần hết diện tích, tiếp tục thả giống vụ 23,420 (tôm sú 415 ha, tôm thẻ chân trắng 3,005 ha), tơm ni phát triển bình thường, dịch bệnh xảy rải rác Tình hình nuôi thủy sản nước ổn định, diện tích cá tra thâm canh, bán thâm canh thả giống ước đạt 684 ha; dịch bệnh có xuất rải rác ao cá nuôi, tỷ lệ hao hụt trung bình từ 10 - 20%, tập trung cá có trọng lượng 200 gram/con Trong tháng, giá bán cá tra nguyên liệu từ 23,500 đến 24,000 đồng/kg, tăng 1,000- 1,500 đồng/kg so với tháng trước (do nhu cầu nhập cá tra nước tăng trở lại) Tình hình ni nghêu, sò phát triển bình thường, nhiên giá bán nghêu nguyên liệu mức thấp so với năm trước, nghêu cỡ 60-80 con/kg, giá bán từ 18.500-25.000 đồng/kg Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRANG TRẠI NI TƠM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM Tình hình sản xuất cơng nghiệp tháng tiếp tục phát triển Chỉ số phát triển sản suất công nghiệp tăng 22.31% so với tháng trước, chủ yếu ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 23.99% sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất sơ dừa tăng cao, sản xuất thuốc tăng mạnh sau thời gian gặp khó khăn đầu sản phẩm Giá trị SXCN tháng 10 ước 624 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 5,279 tỷ đồng, đạt 84.6% kế hoạch, tăng 19.8% so với kỳ Trong đó, khu vực kinh tế nước 3.042 tỷ đồng, tương đương so kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi 2,237 tỷ đồng, tăng 57.3% so kỳ Một số loại sản phẩm tăng so với kỳ như: Thủy sản chế biến tăng 43%, bột sữa dừa tăng 36.2%, than hoạt tính tăng 35.6%, than thiêu kết tăng 9.3%,… Bên cạnh đó, tình hình văn hố xã hội tỉnh có bước phát triển, cơng tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục quan tâm thực Ngoài ra, tỉnh tổ chức tư vấn việc làm cho khoảng 3.316 lao động, giải việc làm cho 151 lao động; 46 lao động đăng ký làm việc có thời hạn nước ngồi, có 17 lao động trúng tuyển (Nhật Bản người, Đài Loan 10 người); tiếp nhận 434 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp thực chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 544 lao động theo quy định Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2013 tiếp tục có tăng trưởng khả quan tất lĩnh vực tăng so với kỳ, tạo tiền đề động lực để cấp, ngành toàn thể nhân dân tỉnh nhà hăng hái chăm lo sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh tăng trưởng cao tháng 02 tháng lại năm 2013  Tình hình ni tơm chân trắng (TCT) (1) Những thuận lợi Việc phát triển nuôi tôm sú dần lợi thế, bị cạnh tranh gay gắt TCT từ nước xuất Thái Lan, Trung Quốc, Ấn độ… tôm sú giá, vùng đất ni tơm sú bị thối hóa, bỏ hoang người ni thua lỗ khó cải tạo để trồng lúa Vì vậy, việc cải tạo đất để phát triển nuôi tôm TCT phù hợp, mở tiềm - Được cho phép Bộ NN&PTNT, (ban hành kèm theo định số 456/QĐBNN-NTTS ngày 04/02/2008; thị số 228/CT-BNN-NTTS ngày 25/01/2008 làm pháp lý) Sự quan tâm cấp quyền tỉnh Bến Tre việc triển khai nuôi TCT - Bến Tre có diện tích vùng nước lợ mặn lớn, có điều kiện tự nhiên (khí hậu, thủy văn, nguồn nước…) thuận lợi cho phát triển nghề ni TCT - TCT lồi tơm rộng muối, rộng nhiệt, lớn nhanh giai đoạn đầu tơm có khối lượng 20g, khơng đòi hỏi thức ăn có hàm lượng protein cao tôm sú; hệ số thức ăn tương đối thấp, có khả sống tốt điều kiện ni mật độ cao cho suất cao tôm sú - Bến Tre có kinh nghiệm ni tơm sú lâu đời, kỹ thuật ni TCT lại khơng khác nhiều so với tôm sú nên thuận lợi việc phổ biến kỹ thuật phát triển nuôi TCT - Cơ sở hạ tầng dịch vụ thú y thủy sản thừa hưởng từ vùng nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh tương đối hoàn thiện - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre có Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 24/ 5/2010 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi tôm chân trắng địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 (2) Những khó khăn Bến Tre coi vùng có nhiều lợi ni trồng thủy sản, phát triển Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM 12/1/2019 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 11/1/2020 12/1/2020 1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021 1/1/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 10/1/2022 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 2/1/2023 12,750,000 12,750,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,000,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 123,448 873,448 108,690 116,186 862,438 108,925 105,411 858,925 101,663 98,384 851,663 91,356 94,401 844,401 78,707 87,140 834,329 79,878 77,301 829,878 72,616 70,274 822,616 63,247 65,355 815,355 52,471 58,093 806,219 50,832 49,192 800,832 43,570 42,164 793,570 35,137 36,308 786,308 26,236 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 123,448 123,448 108,690 116,186 112,438 108,925 105,411 108,925 101,663 98,384 101,663 91,356 94,401 94,401 78,707 87,140 84,329 79,878 77,301 79,878 72,616 70,274 72,616 63,247 65,355 65,355 52,471 58,093 56,219 50,832 49,192 50,832 43,570 42,164 43,570 35,137 36,308 36,308 26,236 12,750,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,000,000 3,000,000 42 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 12/1/2023 1/1/2024 3,000,000 3,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 750,000 750,000 750,000 Tổng 29,047 29,047 778,110 750,000 28,110 21,785 21,785 21,082 21,082 771,785 750,000 21,785 14,523 14,523 14,055 14,055 764,523 750,000 14,523 7,027 7,027 7,262 7,262 757,262 750,000 7,262 37,357,677 24,000,000 13,357,677 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 3,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 750,000 750,000 750,000 - 43 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm bắt đầu hoạt động từ Quý II năm 2014; - Tổng mức đầu tư: 63,680,678,000đồng Trong đó: Vốn đầu tư tài sản cố định: 42,972,964,000 đồng, vốn lưu động: 20,707,714,000 đồng Trong đó, vốn vay NHPT đầu tư cho tài sản cố định 30,000,000,000 đồng, chiếm 70% nguồn vốn đầu tư TSCĐ - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: + 02 trang trại nuôi trồng tôm thẻ chân trắng, với diện tích ao ni 23.6 + Mật độ nuôi tối đa: 200 giống/m2 + Tỷ lệ sống: 85% - Chi phí dự án: + Chi phí thức ăn: tính theo bảng chi phí thức ăn phụ lục đính kèm + Chi phí đầu DO, điện nước: tính theo bảng + Chi phí bảo trì máy móc thiết bị… - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay ưu đãi: 11.4%/năm; Thời hạn vay 120 tháng, trả nợ theo phương thức trả gốc lãi phát sinh - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 22% VIII.2 Tính tốn chi phí dự án VIII.2.1 Lực lượng lao động trang trại Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 225 người, :  Giám đốc trang trại: người Chịu trách nhiệm quản lý toàn hoạt động trang trại, liên hệ với nhà phân phối có kế hoạch kinh doanh tồn trang trại  Phó trại: người Chịu trách nhiệm quản lý chung toàn trang trại, quản lý Giám đốc trại  Trưởng trại: người Chịu trách nhiệm quản lý 02 trại A B Mỗi trưởng trại phụ trách công việc chung trại báo cáo lại với cấp  Kế toán: kế toán trưởng, nhân viên Chịu trách nhiệm thu – chi theo kế hoạch phương án kinh doanh chịu trách nhiệm tính tốn tiền lương cho nhân viên  Hành nhân sự: người Chịu trách nhiệm quản lý hành nhân sự, tuyển dụng nhân viên, thủ tục hành pháp lý trang trại  Nhân viên văn phòng: người Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 44 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ sổ sách, kết nối phận với nhau, đảm nhận giấy tờ có liên quan  Nhân viên phòng thương mại: người Chịu trách nhiệm liên hệ với đại lý nhập nguồn nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu  Kỹ sư nông nghiệp chăn nuôi: người Chịu trách nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật trang trại  Bảo vệ: người Chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ tài sản trang trại  Tổ nhà bếp vệ sinh: người  Công nhân chăn nuôi: 200 người Nhân cơng chăn ni trực tiếp gồm có 200 người, có 100 nhân cơng cố định 100 nhân cơng làm việc bán thời gian theo kì thu hoạch, lực lượng ưu tiên thuê mướn lao động nữ địa phương Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 10,299,760,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 4%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Trách nhiệm Nhân viên quản lý Giám đốc trại Phó trại Tổ trưởng trại Kế tốn trưởng Nhân viên kế tốn Trưởng phòng hành nhân Nhân viên văn phòng Nhân viên phòng thương mại Kỹ sư nơng nghiệp chăn ni Bảo vệ Tổ nhà bếp+ vệ sinh Công nhân chăn nuôi trực tiếp + Toàn thời gian + Bán thời gian Tổng SL Lương/ tháng/ người 1 2 1 200 100 100 225 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Quĩ lương BQ năm Tổng BHXH Tổng BHYT Tổng BHTN 4,000 5,200,000 1,500 1,950,000 281,520 30,600 24,480 40,800 16,320 16,320 10,200 8,160 51,000 28,560 18,360 36,720 816,000 816,000 - 33,120 3,600 2,880 4,800 1,920 1,920 1,200 960 6,000 3,360 2,160 4,320 96,000 96,000 - 33,120 3,600 2,880 4,800 1,920 1,920 1,200 960 6,000 3,360 2,160 4,320 96,000 96,000 - 8,944,000 1,097,520 129,120 129,120 15,000 12,000 10,000 8,000 4,000 5,000 4,000 5,000 7,000 3,000 3,000 195,000 156,000 260,000 104,000 104,000 65,000 52,000 325,000 182,000 117,000 234,000 45 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM VIII.2.2 Giá thành sản phẩm TÍNH TỐN CHI PHÍ GIÁ THÀNH TT Khoản mục I II Chi phí biến đổi Chi phí giống (con/kg thương phẩm) Chi phí thức ăn (kg thức ăn/kg thương phẩm) Thuốc TYTS (ngàn đồng/kg thương phẩm) Dầu DO, điện (ngàn đồng/kg thương phẩm) Lương nhân cơng Chi phí quản lý doanh nghiệp (3% Doanh thu) Chi phí cố định Khấu hao tài sản cố định (Dt) (KH theo đường thẳng) - Xây lắp - Thiết bị Chi phí thường xuyên bảo trì thiết bị Lãi vay vốn cố định Chi lương cho cán quản lý * Lương * BHXH+YT+ CĐ Tổng cộng (Ct) 10 Định mức 82.4 1.24 1 1 Đơn giá 0.105 26 5.75 2.7 0.82 1 1 1 0.42 0.41 0.25 0.66 4.17 2.09 0.40 Chi phí/kg thương phẩm 60.22 8.65 32.12 5.00 6.00 5.75 2.70 4.23 0.82 0.42 0.41 0.25 0.66 2.49 2.09 0.40 64.45 Chi phí cấu thành giá thành kg thương phẩm: chi phí biến đổi chi phí cố định + Chi phí biến đổi bao gồm: chi phí mua giống, chi phí thức ăn, thuốc TYTS, dầu DO, điện, lương nhân cơng sản xuất trực tiếp, chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí cố định: chi phí khấu hao, chi phí thường xun bảo trì thiết bị, lãi vay vốn cố định, chi phí lương cho phận nhân công quản lý gián tiếp VIII.2.3 Giá vốn hàng bán Nhu cầu sản xuất nuôi trồng năm sau: Năm Diện tích ni trồng (ha) Hiệu suất nuôi trồng Mật độ thả/m2 (con/m2) Số lượng giống/vụ (con) Tỷ lệ sống Số lượng đạt chuẩn thu hoạch (con) Số đạt chuẩn/kg (con) Khối lượng tôm thu hoạch/vụ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2014 2015 2016 2017 23.6 23.6 23.6 23.6 60% 65% 70% 80% 120 130 140 160 28,320,000 30,680,000 33,040,000 37,760,000 85% 85% 85% 85% 24,072,000 26,078,000 28,084,000 32,096,000 70 70 70 70 343,886 372,543 401,200 458,514 46 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM THU HOẠCH Số vụ/năm Khối lượng tôm thu hoạch/năm (kg) 2.5 859,714 2.5 931,357 2.5 1,003,000 2.5 1,146,286 Chi phí giá vốn hàng bán sau: ĐVT: 1,000 đồng TT Khoản mục I II 10 Chi phí giá thành năm 2014 2015 2016 Chi phí biến đổi 51,769,286 58,326,729 65,325,936 Chi phí giống (con/kg thương phẩm) 7,434,000 8,375,640 9,380,717 Chi phí thức ăn (kg thức ăn/kg thương 27,612,000 31,109,520 34,842,662 phẩm) Thuốc TYTS (ngàn đồng/kg thương 4,298,571 4,843,057 5,424,224 phẩm) Dầu DO, điện (ngàn đồng/kg thương 5,158,286 5,811,669 6,509,069 phẩm) Lương nhân công 4,945,200 5,571,592 6,240,183 Chi phí quản lý doanh nghiệp (3% Doanh 2,321,229 2,615,251 2,929,081 thu) Chi phí cố định 5,638,760 5,733,150 8,998,564 Khấu hao tài sản cố định (Dt) (KH theo 1,916,500 1,916,500 1,916,500 đường thẳng) - Xây lắp 554,000 554,000 554,000 - Thiết bị 1,362,500 1,362,500 1,362,500 Chi phí thường xuyên bảo trì thiết bị 218,000 226,720 235,789 Lãi vay vốn cố định Chi lương cho cán quản lý 2,141,760 2,227,430 2,316,528 * Lương 1,794,000 1,865,760 1,940,390 * BHXH+YT+ CĐ 347,760 361,670 376,137 Tổng cộng (Ct) 57,408,046 64,059,879 74,324,500 2017 77,644,541 11,149,652 41,412,993 6,447,078 7,736,493 7,416,903 3,481,422 9,100,657 1,916,500 554,000 1,362,500 245,220 3,167,248 2,409,189 2,018,006 391,183 86,745,198 VIII.3 Doanh thu từ dự án Với thị trường đầu tôm thẻ chân trắng có sẵn, vụ thu hoạch, tơm thương phẩm đạt chuẩn xuất ngay, dự án khơng có hàng tồn kho Giá bán tơm bán dự kiến năm đầu 90 ngàn đồng/kg thương phẩm với tiêu chuẩn khoảng 70 con/kg Mức giá năm tăng thấp 4% Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 47 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM Doanh thu qua năm ĐVT: 1,000 đồng Năm 2014 DOANH THU Khối lượng tôm thu hoạch/ha/vụ Tổng khối lượng tôm thu hoạch (kg) Đơn giá/kg Doanh thu 2015 2016 2017 14,571 15,786 17,000 19,429 859,714 931,357 1,003,000 1,146,286 90 94 97 101 77,374,286 87,175,029 97,636,032 116,047,398 2018 21,857 1,289,571 105 135,775,456 VIII.4 Các tiêu kinh tế dự án VIII.4.1 Hiệu kinh tế dự án Biểu tính tốn hiệu kinh tế dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Khoản mục TT Thời gian thực dự án 2014 2015 2016 2017 2018 Diện tích ni trồng (ha) 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 Hiệu suất nuôi trồng 60% 65% 70% 80% 90% Khối lượng thu hoạch tiêu thụ 859,714 931,357 1,003,000 1,146,286 1,289,571 (kg) Giá bán sản phẩm (ngàn đồng/kg) 90.0 93.6 97.3 101.2 105.3 (có GTGT) Tổng lợi ích hàng năm ( Bi ) Tr.đ Tổng doanh thu (B) 77,374,286 87,175,029 97,636,032 116,047,398 135,775,456 II Chi phí giá thành hàng năm (Ct) 57,408,046 64,059,879 74,324,500 86,745,198 99,861,441 III Tổng chi phí hàng năm (Ci = It + 57,408,046 64,059,879 74,324,500 Cot) Chi phí hoạt động hàng năm (Cot) 57,408,046 64,059,879 74,324,500 86,745,198 99,861,441 86,745,198 99,861,441 EBIT 29,302,200 35,914,015 3,167,248 2,977,742 26,134,952 32,936,272 5,128,537 5,749,689 7,245,980 15,573,667 18,029,817 18,182,995 23,552,511 28,668,035 V Cân thu chi tài ( Bi - 19,966,240 23,115,150 23,311,532 Ci ) 29,302,200 35,914,015 VI Tổng nguồn trả nợ dự án 13,692,755 16,250,517 I 19,966,240 23,115,150 23,311,532 Lãi vay EBT IV Thuế thu nhập doanh nghiệp Vtn= ( B-Ct - GTGT - Vk ) * 22% Lợi nhuận sau thuế (LN st ) ( LN st = B - Ct-Tn ) 19,966,240 23,115,150 23,311,532 4,392,573 5,085,333 9,703,334 10,931,408 11,007,997 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 48 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM VII - Khấu hao TSCĐ (Dt) 1,916,500 1,916,500 1,916,500 1,916,500 1,916,500 - Lợi nhuận sau thuế dùng trả nợ (tối đa 50% LN st) Kế hoạch trả nợ (Lãi vay vốn cố định + Nợ gốc phải trả ) 7,786,834 9,014,908 9,091,497 11,776,255 14,334,017 5,417,248 5,977,742 5,643,238 5,293,742 4,951,742 Dư nợ đầu năm 30,000,000 27,750,000 24,750,000 21,750,000 18,750,000 Nguồn vốn vay NHPT 30,000,000 27,750,000 24,750,000 21,750,000 18,750,000 Lãi vay cố định 3,167,248 2,977,742 2,643,238 2,293,742 1,951,742 Nguồn vốn vay NHPT 3,167,248 2,977,742 2,643,238 2,293,742 1,951,742 Nợ gốc phải trả 2,250,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Nguồn vốn vay NHPT 2,250,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,286,086 4,953,666 5,364,759 8,399,013 11,298,775 0 0 4,286,086 4,953,666 5,364,759 8,399,013 11,298,775 VIII Cân trả nợ = ( VI ) - ( VII ) IX Nguồn hợp pháp khác để trả nợ X Tích luỹ sau trả nợ (Tổng cân - nguồn hợp pháp khác để trả nợ ) Với kế hoạch sản xuất cho năm, dự án đầu tư đầy đủ trang thiết bị nâng cao suất ni trồng hợp lí, tận dụng tối đa diện tích mặt nước, mang lại suất sinh lợi cao cho chủ đầu tư Qua biểu phân tích hiệu dự án, cho thấy rằng, năm 2014 dự án hoàn trả khoản nợ, lãi vay thuế dự án khoản thu nhập cao qua năm VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 20 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với: Chi phí sử dụng vốn re = 20% Lãi suất vay ngân hàng rd = 11.4%/năm Với suất chiết khấu WACC = 17.3% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn sau: Năm 2013 2014 2015 2016 2017 D (Vốn vay) 15,000,000 27,750,000 24,750,000 21,750,000 18,750,000 E (Vốn chủ sở hữu) 12,972,964 12,972,964 12,972,964 12,972,964 12,972,964 E+D (Tổng Vốn) 27,972,964 40,722,964 37,722,964 34,722,964 31,722,964 %D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay) 53.6% 68.1% 65.6% 62.6% 59.1% %E = E/(E+D) (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) 46.4% 31.9% 34.4% 37.4% 40.9% WACC danh nghĩa 14.1% 12.5% 12.8% 13.1% 13.5% WACC bình quân 17.3% Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 49 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM Bảng báo cáo ngân lưu ĐVT: 1,000 đồng Năm 2013 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thanh lí thiết bị dụng cụ Thu hồi vốn lưu động NGÂN LƯU RA Vốn CĐ Vốn lưu động Chi phí hoạt động Chi phí lãi vay Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy sau thuế - 2015 87,175,029 87,175,029 2016 2017 97,636,032 116,047,398 97,636,032 116,047,398 27,881,482 27,881,482 96,374,490 67,037,621 76,967,739 15,091,482 20,707,714 57,408,046 64,059,879 74,324,500 3,167,248 2,977,742 2,643,238 (27,881,482) (19,000,204) 20,137,407 20,668,293 4,392,573 5,085,333 5,128,537 (27,881,482) (23,392,777) 15,052,074 15,539,756 (27,881,482) (51,274,259) (36,222,184) (20,682,428) 89,038,941 86,745,198 2,293,742 27,008,457 5,749,689 21,258,768 576,340 Chỉ tiêu TT Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 2014 77,374,286 77,374,286 84,105,118,000 đồng 38 % Thời gian hoàn vốn (có chiết khấu) Đánh giá năm Hiệu Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 84,105,118,000 đồng > Suất sinh lợi nội là: IRR = 38 % > WACC Thời gian hồn vốn tính năm  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh VIII.4.3 Hiện giá sinh lợi Bảng phân tích giá sinh lợi dự án cho thấy tỷ số B/C = 1.23 > Với đồng chi phí đầu tư, dự án thu lợi ích gấp 1.23 lần Năm 2013 2014 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2015 2016 2017 … 50 DỰ ÁN TRANG TRẠI NI TƠM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM Nguồn thu có chiết khấu Tổng nguồn thu Nguồn chi có chiết khấu Tổng nguồn chi B/C - 65,971,832 63,374,695 60,519,564 61,331,413 753,889,873 27,881,482 82,172,024 48,735,158 47,708,350 47,057,359 611,698,238 1.23 … … … … VIII.4.4 Phân tích rủi ro dự án  Nhận diện rủi ro Kết tiêu thẩm định dự án (NPV, IRR, ) chịu tác động hàng loạt liệu phân tích ban đầu như: Các thơng số đầu tư, thơng số chi phí hoạt động, thông số doanh thu dự kiến Đối với dự án này, chi phí xây dựng yếu tố phụ thuộc vào nhà cung ứng nguyên vật liệu, chi phí hoạt động bao gồm chi phí biến đổi chi phí cố đinh Chi phí biến đổi bị chi phí giá thị trường như: chi phí giống, chi phí thức ăn, thuốc TYTS, dầu DO, điện Chi phí cố định làm ảnh hưởng đến dự án lãi vay Ngoài chi phí trên, có rủi ro khác suất thu hoạch tôm thành phẩm, hiệu suất nuôi trồng không đạt mật độ tối đa nhu cầu tiêu thụ thị trường, giá bán tôm thương phẩm ảnh hưởng nhiều từ thị trường nước Lạm phát làm ảnh hưởng đến dòng tiên theo thời gian yếu tố đáng lo ngại, nhiên với dự báo trước lạm phát ln Chính phủ kiềm giữ khoảng dao động từ 6% đến 10%, mặt khác trường hợp lạm phát có lợi cho dự án nên không đáng lo ngại Đế xác định đâu yếu tố ảnh hưởng mạnh đến dự án, tiến hành phân tích yếu tố thay đổi như: chi phí xây dựng, lãi vay, chi phí đầu vào, mật độ nuôi trồng, tỷ lệ sống, giá bán sản phẩm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 51 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM  Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy chiều tiến hành để kiểm tra mức thay đổi biến kết dự án NPV, IRR so với thay đổi biến rủi ro biến lại khơng đổi Chi phí xây dựng dao động từ (40%-160%), lãi suất vay (7%-15%), chi phí đầu vào dao động (40%-160%), mật độ nuôi trồng dao động (40%-100%), tỷ lệ sống (40%-85%), giá bán sản phẩm dao động (40%-160%) ta có kết thay đổi NPV IRR sau: + Chi phí xây dựng: Thay đổi chi phí xây dựng 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% NPV 104,816,786 102,758,279 98,601,775 94,705,189 91,016,582 87,498,052 84,105,118 80,805,267 77,608,920 74,501,575 71,469,887 68,507,280 65,604,109 IRR 43.8% 43.2% 42.1% 41.0% 40.0% 39.0% 38.1% 37.2% 36.3% 35.5% 34.6% 33.9% 33.1% Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy giá trị xây dựng dao động từ (40%-160%) giá trị NPV dao động từ 104,816,786,000 đồng xuống 65,604,109,000 đồng NPV dương (+) Qua bảng phân tích trên, cho thấy mức độ ảnh hưởng NPV IRR vào thay đổi chi phí xây dựng không đáng kể + Lãi suất vay: Thay đổi lãi suất vay 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 11.4% 12.0% 13.0% 14.0% NPV 89,936,287 88,611,021 87,285,756 85,960,490 84,635,224 84,105,118 83,309,958 81,984,693 80,659,427 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh IRR 40.0% 39.6% 39.1% 38.7% 38.3% 38.1% 37.8% 37.4% 37.0% 52 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM 15.0% 79,334,161 36.6% Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy lãi suất thay đổi (7% - 15%) NPV dao động từ 89,936,287,000 đồng xuống 80,659,427,000 đồng, IRR giảm từ 40% xuống 36.6% lớn WACC 17.3% Mức dao động lãi suất không làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu dự án, nhiên lãi suất giảm hiệu dự án tăng + Chi phí đầu vào: Thay đổi chi phí đầu vào (thức ăn, nguồn nguyên liệu dầu DO, thuốc…) 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% NPV IRR 281,565,346 248,655,308 215,745,270 182,835,232 149,925,194 117,015,156 84,105,118 51,195,080 18,285,042 (14,624,996) (47,600,557) (84,157,006) (125,204,668) 96.8% 85.4% 74.6% 64.5% 55.1% 46.3% 38.1% 30.4% 23.0% 15.6% 7.7% - Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy chi phí đầu vào dao động từ (40%-160%) giá trị NPV dao động từ 281,565,346,000 đồng đến (125,204,668,000) đồng Nếu chi phí đầu vào tăng từ 30% so với chi phí dự án, với yếu tố khác khơng đổi dự án khơng đạt hiệu + Mật độ nuôi trồng: Thay đổi mật độ nuôi trồng/m2 NPV (35,771,370) 40% (25,637,042) 45% (15,660,482) 50% (5,683,922) 55% 4,292,638 60% 14,269,198 65% 24,245,758 70% 34,222,318 75% 44,198,878 80% 54,175,438 85% Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh IRR 8.4% 11.7% 14.6% 17.4% 20.0% 22.4% 24.8% 27.2% 29.4% 31.6% 53 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM 90% 95% 100% 64,151,998 74,128,558 84,105,118 33.8% 36.0% 38.1% Nhận xét: Khi mật độ nuôi trồng ổn định dao động (40% - 100%) NPV dao động từ (35,771,370,000) đồng đến 84,105,118,000 đồng Nếu mật độ nuôi ban đầu không đạt mức ổn định từ 60% trở lên so với mức tối đa 200 tơm giống/m2 dự án khơng đạt hiệu + Tỷ lệ sống tôm thương phẩm Thay đổi tỷ lệ sống tôm 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% NPV (186,552,215) (151,892,978) (117,233,742) (82,806,489) (51,363,713) (23,823,764) 3,158,456 30,140,677 57,122,897 84,105,118 IRR 5.3% 13.0% 19.6% 25.9% 32.0% 38.1% Nhận xét: Khi tỷ lệ sống tơm khơng đạt từ 70% trở lên dự án khơng đạt hiệu ứng với kết bảng tỷ lệ dao động từ (40%-85%) NPV dự án (186,552,215,000) đồng đến 84,105,118,000 đồng + Thay đổi giá bán tôm thương phẩm Thay đổi giá bán tôm thương phẩm 40% 60% 70% 80% 85% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% NPV (281,392,735) (145,801,519) (78,550,119) (21,621,198) 4,810,381 31,241,960 84,105,118 136,968,276 189,831,434 242,694,592 295,557,750 348,420,908 401,284,066 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh IRR 13.7% 20.0% 26.1% 38.1% 50.5% 63.5% 77.2% 91.5% 106.4% 122% 54 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy, giá bán dao động từ (40%-160%) giá trị NPV dao động từ (281,392,735,000) đồng đến 401,284,066,000 đồng Nếu giá bán giảm khoảng 80% trở xuống so với giá dự án khơng đạt hiệu  Kết luận Trong yếu tố trên, sau phân tích nhận thấy rằng: + Có yếu tố khơng gây ảnh hưởng nhiều đến tính hiệu dự án: yếu tố chi phí xây dựng, lãi vay Khi phân tích dao động yếu tố lên NPV IRR cho thấy kết không làm ảnh hưởng nhiều đến NPV IRR + Yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu dự án: chi phí đầu vào, mật độ ni trồng, tỷ lệ sống giá bán sản phẩm Khi giá yếu tố đầu vào tăng từ 40% so với giá tại, mật độ nuôi trồng không đạt từ 60% trở lên, tỷ lệ sống tôm thương phẩm 70% giá bán thấp so với giá thực tế 20% dự án khơng đạt hiệu (Giả định rằng, yếu tố thay đổi, yếu tố khác giữ nguyên) Trong trường hợp rủi ro xảy ra, cần có giải pháp khắc phục tình hình sản xuất kinh doanh trang trại cách: + Thay loại thức ăn cho tôm mang lại giá trị cao cách tập trung sản xuất đồng thời không ngừng đầy mạnh phát triển phòng nghiên cứu để có nguồn thức ăn thay tốt, giảm chi phí giá thành, tăng suất ni trồng + Có ban ngoại giao chuyên làm việc thường xuyên với viện nghiên cứu thủy hải sản, để nắm bắt thông tin giống mới, phát minh chăn nuôi + Dựa vào kinh nghiệm đối tác lâu năm thị trường, nguồn cầu sản phẩm đầu đảm bảo ổn định sản lượng giá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu hoạt động tốt dự án + Đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thị trường nước nước ngồi thơng qua khả làm việc phòng thương mại trang trại VIII.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án “Trang trại ni tơm thẻ chân trắng” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Dư án góp phần giải cơng ăn việc làm cho 200 lao động, ưu tiên lao động nữ Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 84,105,118,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 38 % ; thời gian hoà vốn sau năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 55 DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN Như phân tích dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm thực mơ hình ni tơm khép kín áp dụng cơng nghệ sinh học không thay nước, thay nước hạn chế làm tiết kiệm việc sử dụng tài nguyên đất nước, không tác động xấu đến môi trường Đồng thời với việc hoạt động theo tiêu chuẩn thực hành tính nơng nghiệp tồn cầu GLOBAL G.A.P (đã cấp giấy chứng nhận), dự án cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao tác động môi trường Khơng góp phần tăng giá trị xuất khẩu, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động có thu nhập thấp địa phương, đặc biệt lao động nữ mà dự án góp phần thực phát triển kinh tế nơng nghiệp, sách tam nơng theo chủ trương Đảng Nhà nước Ngoài lợi ích trực tiếp từ dự án nêu, mô hình hoạt động hiệu dự án nhân rộng vùng, địa phương cộng đồng doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản khác làm cho cộng đồng nuôi trồng thủy sản phát huy tốt lực ngành nghề tạo sản phẩm thân thiện với môi trường, nâng cao thu nhập cho người lao động, tỷ suất đầu tư/lợi nhuận hợp lý góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước Công ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phương khẳng định dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đánh giá khả thi thơng qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước Vì vậy, Cơng ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phương mong muốn Đơn vị cho vay chấp nhận hỗ trợ công ty việc vay vốn Chúng xin cam kết: - Chấp nhận quy định hỗ trợ tài Đơn vị - Sử dụng vốn vay mục đích tạo điều kiện để Đơn vị cho vay kiểm tra việc sử dụng vốn vay - Trả nợ gốc tiền vay lãi tiền vay đầy đủ, hạn - Những thông tin kê khai tài liệu kèm xác, đắn hợp pháp Chúng chịu trách nhiệm trước Đơn vị cho vay Pháp luật lời cam kết Chúng xin chân thành cảm ơn Bến Tre, ngày tháng năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN MINH PHƯƠNG (Giám đốc) ĐẶNG QUỐC DŨNG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 56 ... tố đầu vào đầu dự án chế sách Chính phủ nói chung tỉnh Bến Tre nói riêng lĩnh vực nuôi tôm chân trắng, Công ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phương định đầu tư xây dựng dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân. .. Chí Minh  Ngành nghề : Ni trồng kinh doanh thủy sản I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm  Ngành dự án : Nuôi trồng thủy hải sản (nuôi tôm thẻ. ..   THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN MINH PHƯƠNG (Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre, Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre

Từ khóa liên quan