Giải bài tập toán 8 Tuan 4

4 36 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2019, 19:20

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. 3 Phiếu tập tuần Toán PHIẾU HỌC TẬP TOÁN TUẦN 04 Đại số : Luyện tập đẳng thức đáng nhớ Hình học 8: § 4.2: Đường trung bình hình thang  Bài 1: Biến đổi biểu thức sau thành tích đa thức: x +8 a) b) d) 27 − 8y Bài 2: a) e) − y +1 f) e) g) x + x + * = (* + *) x + x + * = (* + *) c) b) d) f) x3 + * = (* + 2a)(4 x − * + *) x x − * + = (* − *) * − 2a + = (* − *) *− y − * = (* − 3x )(* + *) Bài 3: Tìm a) x6 y3 − 125 64 Điền hàng tử thích hợp vào chỗ có dấu * để có đẳng thức: c) 125 x − 27 y c) 64 x − y h) = (3 y − *)(* + *) * − 27 x3 = (4 x − *)(9 y + * + *) biết: x − x + = 25 b) ( x − 1)( x + x + 1) − x( x + 2)( x − 2) = d) (5 x + 1) − (5 x − 3)(5 x + 3) = 30 ( x − 2)3 − ( x − 3)( x + 3x + 9) + 6( x + 1) = 15 ∆ABC d BC A Bài 4: Cho đường thẳng qua không cắt đoạn thẳng Vẽ BD ⊥ d,CE ⊥ d (D, E ∈ d) BC I ID = IE Gọi trung điểm Chứng minh ABCD CD ( AB < CD ) M Bài 5: Cho hình thang có song song với trung AD M điểm Qua vẽ đường thẳng song song với đáy hình thang cắt E, F BC N AC BD cạnh cắt đường chéo Chứng minh N , E, F BC , BD, AC trung điểm PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN AB ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán - Hết – PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài a ) x3 + = x + 23 = ( x + 2)( x − x + 4) b) 27 − y = 33 − (2 y )3 = (3 − y )(9 + y + y ) c ) y + = ( y )3 + = (y + 1)(y − y + 1) 1 1  d ) 64 x − y = (4 x)3 −  y ÷ = (4 x − y )(16 x + xy + y ) 2  e) 125 x − 27 y = (5 x )3 − (3 y )3 = (5 x − y ) (5 x ) + x y + (3 y )  = (5 x − y )(25 x + 15 x y + y ) 2  x   y 3   x6 y3   x y   x  x y  y   x6 y3 f) − − = − + ÷ = −  ÷ +  ÷  = −  + ÷ ÷ − +  ÷  125 64 4        125 64       2 x y  x x y y  = −  + ÷ − + ÷   25 20 16  Bài 2: a) b) x + x + * = (* + *) ⇔ x + 2.x.2 + 22 = ( x + 2) x − * + = (* − *)2 ⇔ (3x ) − 2.3 x.2 + 22 = x − 12 x + 22 = (3x − 2) 2 c) 1  1 x + x + * = (* + *) ⇔ x + 2.x +  ÷ =  x + ÷ 2  2 2 2 a a a  * − 2a + = (* − *) ⇔  ÷ − .2 + 22 =  − ÷  2 2  d) PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán e) y − * = (* − x)(* + *) ⇔ (2 y ) − (3 x) = (2 y − x)(2 y + x) f) g) h) 1  1 1  * − = (3 y − *)(* + *) = (3 y ) −  ÷ =  y + ÷ y − ÷  2 2  x + * = (* + 2a)(4 x − * + *) ⇔ (2 x)3 + (2 a)3 = (2 x + 2a)(4 x − x.2 a + 4a ) * − 27 x = (4 x − *)(9 y + * + *) ⇔ (4 x)3 − (3 y )3 = (4 x − y )(16 x + 12 xy + y ) Bài 3: a) x − x + = 25 b) (5 x + 1) − (5 x − 3)(5 x + 3) = 30 ( x − 1) = (±5) x − = ±5 x − = h c x - = -5 x =   h c x = −4 25 x + 10 x + − 25 x + = 30 10 x = 30 − 10 10 x = 20 x=2 Kết luận: Vậy x = x = -4 Kết luận: Vậy x = giá trị cần tìm giá trị cần tìm c) ( x − 1)( x + x + 1) − x( x + 2)( x − 2) = d) ( x − 2)3 − ( x − 3)( x + x + 9) + 6( x + 1) = 15 x − − x ( x − 4) = x − x + 12 x − − x + 27 + 6( x + x + 1) = 15 x3 − − x + x = 4x = − x + 12 x + 19 + x + 12 x + = 15 24 x = 15 − 25 x= 24 x = −10 x=− 12 Kết luận: x = cần tìm − giá trị Kết luận: x = 12 giá trị cần tìm Bài 4: Chứng minh ID = IE Ta có: BD // CE ( vng góc với d ) nên tứ giác BDEC hình thang Gọi O trung điểm ED Khi đó, OI đường trung bình hình thang BDEC PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán ⇒ OI / / BD / / CE; OI = Vì BD ⊥ d ; CE ⊥ d BD + CE nên OI ⊥ d ∆IDE có IO vừa đường cao, vừa đường trung tuyến nên ID = IE ∆IDE cân tạị I hay Bài 5: a) Chứng minh N , E , F trung điểm BC , BD, AC - Xét hình thang ABCD có: M trung điểm AD (gt) N ∈ BC , MN // AB,MN // CD (gt) ⇒ N trung điểm BC (định lý đường trung bình hình thang) - Xét ΔABD có: M trung điểm AD (gt), E ∈ BD ME // AB ( MN // AB,E ∈ MN ) ⇒ E trung điểm BD ( định lý đường trung bình tam giác) - Xét ΔACD có: M trung điểm AD (gt), F ∈ AC MF // CD ( MN // CD,F ∈ MN ) ⇒ F trung điểm AC ( định lý đường trung bình tam giác) HẾT PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ ... 2  x + * = (* + 2a) (4 x − * + *) ⇔ (2 x)3 + (2 a)3 = (2 x + 2a) (4 x − x.2 a + 4a ) * − 27 x = (4 x − *)(9 y + * + *) ⇔ (4 x)3 − (3 y )3 = (4 x − y )(16 x + 12 xy + y ) Bài 3: a) x − x + = 25... Phiếu tập tuần Toán - Hết – PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài a ) x3 + = x + 23 = ( x + 2)( x − x + 4) b) 27 − y = 33 − (2 y )3 = (3 − y )(9 + y + y ) c ) y + = ( y )3 + = (y + 1)(y − y + 1) 1 1  d ) 64. .. a a  * − 2a + = (* − *) ⇔  ÷ − .2 + 22 =  − ÷  2 2  d) PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán e) y − * = (* − x)(* + *) ⇔ (2 y ) − (3 x) = (2 y − x)(2 y + x) f) g) h)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập toán 8 Tuan 4, Giải bài tập toán 8 Tuan 4