đề cương tài chính doanh nghiệp 1

4 138 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2019, 03:26

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên: ThS Phạm Văn Tuệ Nhã Bộ mơn Tài doanh nghiệp, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân E-mail: vantuenha@gmail.com Thông tin chung - Tên học phần: Tài doanh nghiệp - Số tín chỉ: Điều kiện học trước: Lý thuyết tài tiền tệ Ngun lý kế tốn Giáo trình Giáo trình Tài doanh nghiệp, đồng chủ biên: PGS.TS Vũ Duy Hào ThS Trần Minh Tuấn (NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2016) Tài liệu tham khảo - Richard A Brealey, Stewart C Myers and Alan J Marcus (2011), Fundamentals of Corporate Finance, 7th Edition, McGraw-Fill/Irwin Series in Finance, Insurance and Real Estate - Stephen A Ross, Randolph W Westerfield Jeffrey F Jaffe (2003), Corporate Finance, the McGraw-Hill Companies - Eugene F Brigham, Joel F Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning - Eugene F Brigham and Phillip R Daves (2007), Intermediate Financial Management, Ninth Edition, Thomson South-Western Mơ tả học phần Học phần Tài doanh nghiệp nghiên cứu vấn đề lý thuyết tài doanh nghiệp: Đặc điểm nguồn vốn doanh nghiệp, phương thức huy động vốn, phân tích tình hình tài doanh nghiệp, định tài ngắn hạn doanh nghiệp mà trọng tâm quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận, quản lý dòng tiền ra, vào tác động thuế đến hoạt động tài doanh nghiệp Mục tiêu học phần Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tài doanh nghiệp, kỹ phân tích, đánh giá, giải vấn đề tài doanh nghiệp như: phân tích tài chính, lựa chọn nguồn tài trợ, đưa định quản trị tài ngắn hạn doanh nghiệp Cụ thể sau: Mục tiêu lý thuyết: - Nắm khái niệm tài doanh nghiệp, so sánh khác loại hình doanh nghiệp khía cạnh quản trị tài chính, phân tích vấn - đề quản trị tài doanh nghiệp Nắm nguyên tắc quản trị tài doanh nghiệp hiểu mục tiêu quản trị tài doanh nghiệp - Hiểu rõ khái niệm đặc điểm quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp - Nắm đặc điểm, phương pháp tính, tác động số loại thuế (thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Thu nhập Doanh nghiệp) đến doanh nghiệp - Hiểu rõ khái niệm, cấu thành, đặc điểm báo cáo tài chính, nắm ý nghĩa tiêu báo cáo tài - Hiểu mục đích phương pháp phân tích tài doanh nghiệp thông - qua báo cáo tài thơng tin liên quan Nắm đặc điểm phương thức huy động vốn doanh nghiệp, trình lựa chọn nguồn tài trợ Mục tiêu thực hành: - Biết vận dụng kiến thức kỹ thực hành phân tích tình hình tài - doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài thơng tin liên quan Bước đầu biết phân tích việc lựa chọn nguồn vốn phù hợp cho doanh nghiệp Thực hành đánh giá chiến lược quản trị tài doanh nghiệp định huy động vốn, đầu tư, định tài ngắn hạn Phương pháp giảng dạy học tập Học phần giảng dạy dựa kết hợp giảng lớp, tập lớp tập nhà Ngồi ra, sinh viên có hội thảo luận lớp với chủ đề cụ thể Hình thức đánh giá kiểm tra - Điểm chuyên cần: Tỷ trọng 10%, dựa kết điểm danh buổi học ý thức học tập sinh viên lớp thông qua phát biểu, thảo luận, chữa bài, … - Bài kiểm tra số 1: Tỷ trọng 10%, hình thức: Kiểm tra tập trung lớp - Bài kiểm tra số 2: Tỷ trọng 20%, hình thức: Kiểm tra tập trung lớp - Bài thi kết thúc học phần: Tỷ trọng 60% Điểm tổng kết học phần = Điểm chuyên cần×10% + Điểm kiểm tra số 1×10% + Điểm kiểm tra số 2×20% + Điểm thi kết thúc học phần×60% * Lưu ý: - Trường hợp sinh viên khơng thể tham gia buổi kiểm tra lớp lý bất khả kháng cần báo cáo trực tiếp với giảng viên trước ngày kiểm tra Chỉ lý bất khả kháng ốm đau, bệnh tật, tai nạn, công tác xa dài ngày, cố nghiêm trọng cá nhân hay gia đình, … chấp nhận xem xét sinh viên phải có chứng minh kèm theo Khơng bố trí kiểm tra bù cho trường hợp không báo cáo báo cáo sau ngày kiểm tra khơng có lý thỏa đáng - Sinh viên nghỉ học 20% tổng số buổi học không tham gia thi kết thúc học phần lý có báo cáo hay khơng Nội dung tiến trình học phần dự kiến Tuầ Buổ Nội dung n 10 i Bài 1: Tổng quan Tài doanh nghiệp Bài 2: Giá trị thời gian tiền Bài 3: Quản trị doanh thu, chi phí lợi nhuận doanh nghiệp 10 Bài kiểm tra số 11 12 Bài 4: Báo cáo tài doanh nghiệp 13 14 15 Bài 5: Phân tích tài doanh nghiệp 16 17 Bài 6: Nguồn vốn doanh nghiệp 18 19 Bài kiểm tra số 20 Ôn tập – Hệ thống kiến thức – Chữa kiểm tra ... 10 i Bài 1: Tổng quan Tài doanh nghiệp Bài 2: Giá trị thời gian tiền Bài 3: Quản trị doanh thu, chi phí lợi nhuận doanh nghiệp 10 Bài kiểm tra số 11 12 Bài 4: Báo cáo tài doanh nghiệp 13 14 15 ... phần Tài doanh nghiệp nghiên cứu vấn đề lý thuyết tài doanh nghiệp: Đặc điểm nguồn vốn doanh nghiệp, phương thức huy động vốn, phân tích tình hình tài doanh nghiệp, định tài ngắn hạn doanh nghiệp. .. khác loại hình doanh nghiệp khía cạnh quản trị tài chính, phân tích vấn - đề quản trị tài doanh nghiệp Nắm nguyên tắc quản trị tài doanh nghiệp hiểu mục tiêu quản trị tài doanh nghiệp - Hiểu rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương tài chính doanh nghiệp 1, đề cương tài chính doanh nghiệp 1

Từ khóa liên quan