Phân loại phương pháp so sánh ngữ văn

2 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 21:35

phương pháp so sánh ngữ vănphân loại phương pháp so sánhphương pháp so sánh ngữ vănphân loại phương pháp so sánhphương pháp so sánh ngữ vănphân loại phương pháp so sánh phương pháp so sánh ngữ vănphân loại phương pháp so sánh Phân loại phương pháp so sánh: -Phương pháp so sánh - lịch sử hệ thống thủ pháp phân tích dùng việc nghiên cứu ngơn ngữ thân thuộc nhằm phát triển kết cấu chúng từ âm dạng thức cổ phục nguyên + Những thủ pháp phương pháp so sánh - lịch sử     Thủ pháp xác định đồng nguồn gốc Thủ pháp phục nguyên hình thức nguyên sơ Thủ pháp xác định niên đại tuyệt đối tương đối Thủ pháp phân tích từ nguyên _ Phương pháp lịch sử - so sánh : Là hệ thống thủ pháp dùng để nghiên cứu phát triển lịch sử ngôn ngữ riêng biệt Nhằm thể quy luật bên bên chúng Nguyên tắc phương pháp lịch sử - so sánh xác định đồng khác biệt hình thức âm ngơn ngữ + Những thủ pháp phương pháp lịch sử - so sánh      Thủ pháp phục nguyên bên Thủ pháp niên đại hóa Thủ pháp phân tích lịch sử cấu tạo từ Thủ pháp biểu đồ phương ngữ Các thủ pháp giải thích mặt văn hóa lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại phương pháp so sánh ngữ văn, Phân loại phương pháp so sánh ngữ văn

Từ khóa liên quan