Bài 41

4 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 15:00

Bài 41: Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ Bài (trang 143 sgk Địa Lí 8): Vì tính chất nhiệt đới miền Bắc Đông Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? Lời giải: - Miền Bắc Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều đợt gió mùa đơng bắc lạnh từ phía bắc trung tâm châu Á tràn xuống - Miền Bắc Đơng Bắc Bộ vị trí tiếp giáp với vùng ngoại tuyến, a nhiệt đới Hoa Nam - Miền Bắc Đơng Bắc Bộ khơng có địa hình che chắn Các dãy núi mở rộng phía bắc, tạo điều kiện cho luồng gió đơng bắc lạnh dễ dàng lấn sâu vào Bắc Bộ Bài (trang 143 sgk Địa Lí 8): Chứng minh miền Bắc Đơng Bắc Bộ có tài ngun phong phú, đa dạng? Nêu số việc cần làm để bảo vệ môi trường tự nhiên miền? Lời giải: - Chứng minh: + Là miền giàu khoáng chất so với nước, bật than đá (Quảng Ninh, Thái Nguyên), apatit (Lào Cai), quặng sắt (Thái Nguyên), quặng thiếc vonfram (Cao Bằng), thủy ngân (Hà Giang); đá vơi, đất sét … có nhiều nơi + Nguồn lượng thủy điện giàu nước ta, tập trung chủ yếu hẹ thống sơng Hồng + Có nhiều cảnh quan đẹp tiếng: vịnh Hạ Long, bãi tắm Trà Cổ, núi Mẫu Sơn, hồ Ba Bể, vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì - Một số việc cần làm để bảo vệ môi trường tự nhiên miền: + Trồng bảo vệ rừng, chống xói + Bảo vệ mơi trường biển lành + Khai thác tài nguyên phải đôi với công việc bảo vệ môi trường Bài (trang 143 sgk Địa Lí 8): Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu Tính nhiệt độ trung bình năm tổng lượng mưa năm trạm cho? Lời giải: - Vẽ biểu đồ: Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa trạm khí tượng Hà Nội - Tính nhiệt độ trung bình năm tổng lượng mưa trạm cho: + Trạm Hà Giang: nhiệt độ trung bình năm 22,5 oC; tổng lượng mưa năm trạm 2362mm + Trạm Lạng Sơn: nhiệt độ trung bình năm 21,3 oC; tổng lượng mưa năm trạm 1400mm + Trạm Hà Nội: nhiệt độ trung bình năm 23,5 oC, tổng lượng mưa năm trạm 1676mm .. .Bài (trang 143 sgk Địa Lí 8): Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 41 , Bài 41