Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chạch sông (M.siamensis)

47 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:46

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xác định loại kích dục tố thích hợp trong sinh sản nhân tạo cá chạch sông, xác định thức ăn phù hợp cho cá chạch từ giai đoạn cá bột lên cá giống và Xác định qui trình nuôi cá thương phẩm nhằm khuyến cáo nhân rộng phát triển phong trào ương nuôi cá chạch tại địa phương. Mời các bạn tham khảo! TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SINH SẢN NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ CHẠCH SÔNG (Macrognathus siamensis) CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: Ths NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM ĐƠN VỊ: BỘ MÔN THỦY SẢN Trà Vinh, ngày 22 tháng 12 năm 2010 LỜI CẢM TẠ Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Trà Vinh, Phòng Kế hoạch-Tài vụ, Phòng Khoa học công nghệ Đào tạo sau đại học, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Cảm ơn em Phạm Văn Đầy, lớp DF09TS giúp đỡ suốt thời gian vừa qua Cuối xin gửi lời cảm ơn tập thể Bộ môn Thủy sản động viên, giúp đỡ suốt thời thực đề tài MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học 2.1.1 Hình thái, cấu tạo phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.5 Đặc điểm sinh sản 2.2 Những nghiên cứu kích thích sinh sản ương nuôi cá chạch PHẦN 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liêu 3.1.1 Thời gian địa điểm 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Kích thích sinh sản nhân tạo cá chạch sông 3.2.2 Nghiên cứu ương cá bột thành cá giống loại thức ăn khác 10 3.2.3 Thí nghiệm ni thương phẩm cá chạch sơng 12 3.3 Phương pháp xử lí số liệu 13 PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 Kích thích sinh sản nhân tạo cá chạch sông 14 4.1.1 Tỉ lệ đẻ 14 4.1.2 Thời gian hiệu ứng 15 4.1.3 Sức sinh sản tương đối thực tế 15 4.1.4 Tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ nở 16 4.2 Ương cá bột thành cá giống loại thức ăn khác 16 4.2.1 Biến động yếu tố môi trường 17 Nhiệt độ 18 Oxy 18 4.2.2 Tăng trưởng chiều dài cá ương 20 4.2.3 Tăng trưởng khối lượng 22 4.2.4 Tỉ lệ sống 24 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 28 I Kết luận: 28 II Đề xuất 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 PHỤ LỤC 31 DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Hình thái bên ngồi cá chạch sơng Macrognathus siamensis Hình 4.1: Vuốt trứng 14 Hình 4.2: Chuẩn bị cho trứng thụ tinh 14 Hình 4.3: Bố trí thí nghiệm 17 Hình 4.4: Cá hết nỗn hoàng 18 Hình 4.5: Cá ương sau 10 ngày 18 Hình 4.6: Cá ương sau 30 ngày 19 Hình 4.7: Cá ương sau 50 ngày 19 Hình 4.8: Thu mẫu cá .20 Hình 4.9: Tỉ lệ sống cá ương thí nghiệm 24 Hình 4.10: Cá bệnh chết 25 Hình 4.11: Cá có đốm trắng bị tuột nhớt 25 Hình 4.12: Cá bị lở loét nhiễm nấm 26 Hình 4.13: Mẫu nấm cá 26 Hình 4.14: Bể bố trí thí nghiệm cá nuôi thương phẩm 25 DANH SÁCH BẢNG Bảng 4.1: Kết sinh sản thí nghiệm 14 Bảng 4.2: Biến động yếu tố môi trường bể ương 17 Bảng 4.3: Tăng trưởng chiều dài cá ương qua đợt thu 20 Bảng 4.4: Tăng trưởng khối lượng cá ương qua đợt thu 22 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DOM: Domperidon LH: Luteinizing hormon HCG: Human chorionic gonadotropin NT: Nghiệm thức TN: Thí nghiệm TGHƯ: Thời gian hiệu ứng SSSTĐTT: Sức sinh sản tương đối thực tế TL: Tỉ lệ TACN: Thức ăn công nghiệp PHẦN 1: GIỚI THIỆU Cá chạch sơng (Macrognathus siamensis) lồi cá sống nước ngọt, giới cá tìm thấy chủ yếu nước Châu Á, đặc biệt nước thuộc khu vực Đông Nam Á Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện Tại Việt Nam, khu vực Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL), chúng sống rộng rãi tất thủy vực tự nhiên như: sông, hồ, kênh, rạch, ao, mương, đồng ruộng…(Rainboth, 1996, Đức Hiệp, 1999) Đây loài cá có kích thước nhỏ, chiều dài tối đa vào khoảng 30 cm, kích cỡ khai thác trung bình từ 16 - 18 cm (Clarice Brough, 2008) Mặc dù có kích thước nhỏ, cá có chất lượng thịt ngon, ngọt, không xương dăm, chế biến thành nhiều ăn, đặc biệt làm khơ ưa chuộng Cá chạch loại thức ăn dùng phổ biến bữa ăn gia đình Ở ĐBSCL, cá chạch khai thác từ tự nhiên xuất quanh năm Trong năm gần đây, ảnh hưởng việc khai thác không hợp lý làm cho trữ lượng cá chạch sơng ngày giảm Vì để đáp ứng nhu cầu thị trường, đa dạng hóa đối tượng ni góp phần khơi phục lại nguồn lợi việc nghiên cứu đối tượng cần thiết Bên cạnh đó, lươn đồng cá chạch sơng đầu tư ni mức độ nơng hộ để góp phần tăng thu nhập cho gia đình nơng dân nghèo địa phương Tuy nhiên giới nghiên cứu sinh sản nhân tạo, ương ni lồi cá chưa nghiên cứu nhiều Cũng Việt Nam kết nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá chạch sông đưa số kết ban đầu ương cá đến 30 ngày tuổi giá thể vầ mật độ khác Nguyễn Quốc Đạt (2007), việc ương nuôi cá chạch giống loại thức ăn khác mơ hình ni thương phẩm đối tượng chưa nghiên cứu Vì để có thông tin sinh sản nhân tạo ương nuôi cá giống đầy đủ hơn, đề tài: “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo nuôi thương phẩm cá chạch sông (M siamensis)” thực cần thiết MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: - Xác định loại kích dục tố thích hợp sinh sản nhân tạo cá chạch sơng - Xác định thức ăn phù hợp cho cá chạch từ giai đoạn cá bột lên cá giống - Xác định qui trình ni cá thương phẩm nhằm khuyến cáo nhân rộng phát triển phong trào ương nuôi cá chạch địa phương NỘI DUNG THỰC HIỆN: - Kích thích sinh sản nhân tạo cá chạch sơng - Ương cá chạch sông giai đoạn từ cá bột lên cá giống loại thức ăn khác - Nuôi cá chạch sơng thương phẩm bể lót bạt có giá thể mật độ nuôi khác - Sử dụng loại thức ăn khác nuôi cá chạch sông thương phẩm PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học 2.1.1 Phân loại, hình thái cấu tao Cá Chạch sơng có vị trí phân loại sau: Ngành : Vertebrata Lớp: Osteichthyes Lớp phụ: Actinopterrygii Bộ: Synbranchiformes Họ: Mastacembelidae Giống: Macrognathus Loài: Macrognathus siamensis (Günther, 1861) Tên địa phương: Cá chạch sông, cá chạch cơm, cá chạch tre, Trey Chhlononh Chhnoht (tên Khmer) Tên tiếng anh: Spot-Finned Spiny Eel, Peacock Eel, Siamese Spiny Eel Theo Mai Đình Yên ctv (1992); Trương Thủ Khoa Trần Thu Hương, (1993) cá chạch M siamensis có thể dài, đạt đến 30 cm Miệng tương đối nhỏ kéo dài thành vòi Vây lưng dài, có chuỗi từ 13-19 gai vi lưng biệt lập, vi hậu mơn có 2-3 gai 30-90 tia vi mềm, khơng có vi bụng Vi thường không nối liền với vi lưng vi hậu mơn, vẩy nhỏ tròn M siamensis có chuỗi điểm cầu vồng lưng, khơng có sọc ngang thể, điểm khác biệt mà khác giống Macrognathus khơng có Hình 2.1: Hình thái bên ngồi cá chạch sơng Macrognathus siamensis Cá có thân dài hình ống, phần trước tròn, phần sau dẹp bên Đầu cá nhỏ, dài dẹp bên, dài đầu gấp 2,5-3 lần cao đầu qua chẩm Mõm dài nhọn, kéo dài thành râu nhỏ ngắn Miệng nhỏ, hẹp, rạch miệng ngắn, phía mõm có nếp da hoạt động Răng nhỏ mịn Mắt nhỏ nằm lệch phía lưng đầu, gần chót mõm gần điểm cuối xương nắp mang Phần trán hai mắt hẹp, cong lồi, rộng trán 1,2-1,4 lần đường kính mắt Lỗ mang nhỏ, lược mang mịn thưa (Nguyễn Văn Hảo, 2005) Vi lưng dài, chia làm phần: Phần trước gai cứng nhọn, gai cuối to dài nhất, màng da tia vi diện gốc, phần sau tia mềm gốc vi phát triển Vi lưng nối liền với đuôi gốc Gai thứ vi hậu môn không lộ ngồi Chiều cao vi hậu mơn tương đương 7/108/10 chiều cao vi lưng Vi ngực, vi đuôi nhỏ, cá vi bụng (Nguyễn Văn Hảo, 2005) Vẩy nhỏ, bao phủ toàn thân, đầu phần gốc vi lưng, gốc vi đuôi Đường bên liên tục từ mép lỗ mang đến điểm gốc vi đuôi Lưng cá màu xanh đen xám đen, hai bên thân có màu vàng nhạt bụng có màu vàng sậm Trên vi lưng có từ 3-6 đốm tròn to, màu đen chung quanh có viền trắng Vi có đốm nhỏ Vi lưng vi hậu mơn có màu xanh sậm đen nhạt, rìa ngồi trắng, gặp sọc màu đỏ Vi có nhiều sọc Lúc cá nhỏ có chấm nhỏ xếp thành hàng thẳng đứng thân (Trương Thủ Khoa Trần Thị Thu Hương, 1993) Cá bột suốt, nhìn thấy rõ thức ăn ruột (Nguyễn Quốc Đạt, 2007) Khác với loài cá khác giống Macrognathus vây lưng có 13-14 gai có khoảng 3-6 đốt tròn chạy dọc theo phần tia mềm vi lưng (Nguyễn Văn Hảo, 2005) Theo Rainboth (1996) đặc điểm loài cá (trong 179 loài cá) vây vi lưng khơng liền nhau, mõm có 7-14 vân ngang có đốm đen tròn lớn gốc vây lưng 2.1.2 Phân bố Cá chạch sông sống thủy vực nước tỉnh thuộc Nam Bộ, Nam Trung Bộ Tây Nguyên Trên giới, cá phân bố Ấn Độ, Miến Điện, Indonexia (Borneo), Thái Lan, Lào, Campuchia (Nguyễn Văn Hảo, 2005; Trương Thủ Khoa Trần Thị Thu Hương, 1993) Theo Serov et al (2006) Việt Nam cá tìm thấy sơng Đồng Nai, sơng Sài Gòn, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) vài sơng thuộc tỉnh Phú n, Bình Định Đây lồi cá đặc trưng cho khu hệ cá Đơng Nam Á Thường tìm thấy dòng sơng, kênh rạch, ao, đầm, hồ chứa nước, nơi có dòng nước Hình 4.14: Bể bố trí thí nghiệm cá nuôi thương phẩm 27 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUT 5.1 Kt lun S dng LHRHa+Dom 50 àg/kg kích thích sinh sản cho cá chạch sơng tốt HCG 1500 UI/kg điều kiện nhiệt độ 27,5 oC, pH 7,5, oxy 7,24 ppm đạt: Tỉ lệ đẻ cá nghiệm thức đạt 100 % Thời gian hiệu ứng cá tiêm LHRHa+Dom 50 µg/kg 10 ngắn HCG 1500 UI/kg 10 30 phút Sức sinh sản tương đối thực tế, tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ nở cá tiêm LHRHa+Dom 50 µg/kg (85 trứng/gam, 69 %, 66 %) cao HCG 1500 UI/kg (68 trứng/gam, 40 %, 36 %) • Sử dụng thức ăn trùn để ương cá chạch sông từ cá bột lên cá giống tốt Cá sau 50 ngày ương đạt kết quả: Chiều dài cá cao 63,13 mm nghiệm thức trùn chỉ, 35.18 mm nghiệm thức TACN 40 % đạm, 34,53 mm nghiệm thức TACN 40 % đạm kết hợp cá tạp, thấp 33,29 mm nghiệm thức cá tạp Khối lượng cá đạt cao nghiệm thức trùn 0,96 g/con, TACN 40 % đạm 0,19 g/con, cá tạp 0,15 g/con 0,11 g/con nghiệm thức TACN 40 % đạm kết hợp cá tạp Tỉ lệ sống cá đạt cao 22,67 % nghiệm thức trùn chỉ, 11,33 % (TACN 40 % đạm), 10 % (TACN 40 % đạm kết hợp cá tạp) 9,33 % (nghiệm thức cá tạp) 5.2 Đề xuất Nghiên cứu số bệnh cá chạch ương để có biện pháp phòng trị thích hợp nhằm tăng hiệu cho sản xuất Cần tiếp tục nghiên cứu thêm khả thay số loại thức ăn ương cá chạch sông từ giai đoạn cá bột lên cá giống nhằm làm tăng tỉ lệ sống giảm giá thành sản xuất 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đức Hiệp, 1999 Kỹ thuật nuôi lươn vàng, cá chạch, baba NXB NN Hà Nội Huỳnh Nha Trang, 2006 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học cá chạch sông Macrognathus siamensis Luận văn tốt nghiệp Đại học, trường Đại học Cần Thơ Khuyến nông khuyến ngư, 2008 Thức ăn nuôi cá qui mô nhỏ http://www.khuyennongvn.gov.vn Truy cập: 22/11/2010 Mai Đình Yên, Nguyễn Văn Thiện, Lê Hoàng Yến, Nguyễn Văn Trọng, 1992 Định loại cá nước Nam Bộ Việt Nam Ngô Trọng Lư, 2000 Kỹ thuật ni cá quả, cá chình, bống bớp; NXB NN Hà Nội Nguyễn Quốc Đạt, 2007 Thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá chạch sông Luận văn tốt nghiệp cao học Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Tuần, 1999 Sản xuất giống cá Nguyễn Thi Ngọc Lan, 2004 Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để ương ni cá lóc bơng Luận văn tốt nghiệp cao học Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Hồng Thắm, 2007 Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản thử nghiệm sản xuất giống lươn đồng (Monopterus albus) Luận văn tốt nghiệp cao học Trường Đại học Cần Thơ 10 Nguyễn Tường Anh, 1979 Một số vấn đề nội tiết học sinh sản, NXB NN Hà Nội 11 Nguyễn Văn Hảo, 2005 Cá nước Việt Nam NXB NN Hà Nội; Tập III; 12 Nguyễn Văn Kiểm, 2000, Sản xuất nhân tạo loài cá nuôi vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 13 Nguyễn Chung, 2007 Kỹ thuật sinh sản, nuôi đánh bắt lươn đồng NXB Nông nghiệp TPHCM 14 Nicolski, G.V., 1963 Sinh thái học (Nguyễn Văn Thái, Trần Đình Trọng Mai Đình Yên dịch) Nhà xuất đại học – THCN 15 Phạm Thanh Liêm, 2003 Sự phát triển cá bột Giáo trình giảng kỹ thuật sản xuất giống lớp cao học Đại học Cần Thơ 29 16 Trần Thị Thanh Hiền Nguyễn Hương Thùy, 2008 Khả sử dụng thức ăn chế biến cá còm (Chitala chitala) giai đoạn bột lên giống Tạp chí khoa học 2008 (1): 135-141 17 Trương Thủ Khoa, Trần Thị Thu Hương, 1993 Định Loại cá nước vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ 18 Trương Quốc Phú, 2004 Giáo trình Phân tích chất lượng nước quản lí mơi trường ao nuôi Đại học Cần Thơ 19 Al- Hussainy, A.H, 1949, on the functional morphology of the alimentary tract of the some fishes in relalion to defferemce in their habits Quart J Micr Sci 9(2): 190-124 20 Boyd, C E 1998 Water quality for pond aquaculture Department of fisheries and allied aquaculture Auburn University, Alabama 36849 USA 21 Clarice Brough, 2008 Peacock Eel http//animal-world.com Truy cập 22/11/2010 22 Das S.K and N Kalita, 2003, Captive breeding of Peacook Eel, Macrognathus siamensis, Assam Agricultural University, College of Fisheries, Raha, Nagaon, Assam, India 782 103 23 Person Le Ruyet, J., J C Alexandre, L Thédaud and C Muggnier, 1993 Marine fish larvae feeding formulated diets or live prey T World Aquacul Soc., 24: 21-224 24 Lin, H.R., 1997 Hormones and spawning in fish Department of biology Zhongshan University Guangzhou 510275 China 25 Munilla-Moran, R., J R Stank and Brabour, 1990 The role of oxygenous enzymes on the digestion of the cultured turbot larvae, Scophthamus maximus L Aquaculture 88: 337-350 26 Serov D.V, V.K Nezedoliy, D.S Pavlov, 2006 The fresh water fishes of central VietNam, Moscow 27 Walter J Raiboth, 1996 Fishes of the campodian Mekong, Food and agriculture organization of the united nation 28 Watanable Y., 1984 Postembryonic development of istestinal epithelium of masu salmon (Oncorhnchus masou) Bull Tonoku Reg Fish Res Lab, 46: 1-14 30 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sức sinh sản cá nghiệm thức HCG liều 1500 UI/kg 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KL cá KLtrứng SL trứng SSS 14,31 2,09 1846,17 15,39 0,75 662,50 15,74 0,75 662,50 11,07 0,55 485,83 15,08 0,74 653,67 11,23 0,7 618,33 13,15 0,85 750,83 14,74 1,18 1042,33 12,53 2,25 1987,50 14,08 0,85 750,83 14,55 0,69 609,50 15,03 1,59 1404,50 14,21 2,79 2464,50 16,39 0,85 750,83 15,84 0,69 609,50 10,87 0,59 521,17 15,03 0,54 477,00 13,08 0,85 750,83 14,14 1,18 1042,33 129,01 43,05 42,09 43,89 43,35 55,06 57,10 70,71 158,62 53,33 41,89 93,45 173,43 45,81 38,48 47,95 31,74 57,40 73,72 Phụ lục 2: Sức sinh sản cá nghiệm thức LHRHa liều 50 µ/kg 10 KL cá KLtrứng SL trứng SSS 12,16 0,75 662,50 11,42 1,05 927,50 18,66 1,73 1528,17 13,78 2,21 1952,17 16,48 0,8 706,67 12,28 0,49 432,83 14,01 1,91 1687,17 12,16 0,95 839,17 11,42 1,43 1263,17 15,56 2,51 2217,17 31 54,48 81,22 81,90 141,67 42,88 35,25 120,43 69,01 110,61 142,49 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 14,88 15,48 13,28 14,1 13,06 12,32 16,56 14,78 15,48 12,28 14,21 0,9 1,49 1,01 1,15 1,34 2,21 1,34 0,69 1,91 0,58 1,91 795,00 1316,17 892,17 1015,83 1183,67 1952,17 1183,67 609,50 1687,17 512,33 1687,17 53,43 85,02 67,18 72,04 90,63 158,46 71,48 41,24 108,99 41,72 118,73 Phụ lục 3: Tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ nở (%) Lần lặp lại Tỉ lệ thụ tinh Tỉ lệ nở HCG LHRHa HCG LHRHa 40 65 45 55 46 70 30 68 35 72 35 75 Phụ lục 4: Biến động nhiệt độ thí nghiệm ương (oC) Bể NT1 Bể Bể Bể NT2 Bể Bể Bể NT3 Bể Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Sáng 26,57 26,58 25,82 25,47 26,64 24,89 25,23 Chiều 28,20 27,10 27,12 27,00 27,47 25,87 27,11 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng 26,53 27,73 26,53 27,67 26,53 27,90 26,57 27,83 26,60 27,70 26,57 27,80 26,70 26,70 27,35 26,68 27,70 26,70 27,40 26,57 27,35 26,57 27,35 26,78 27,67 26,52 25,70 26,74 25,70 26,94 26,26 27,36 25,96 27,10 25,92 27,17 25,82 27,06 26,44 32 25,40 26,72 25,43 26,58 25,85 26,82 25,77 26,75 25,80 26,88 25,33 26,58 25,35 26,50 27,54 26,14 27,59 26,61 27,77 26,86 27,56 26,94 27,87 26,31 27,46 26,62 24,89 25,84 24,90 25,87 24,50 26,17 24,47 26,19 24,51 26,17 24,81 25,86 24,83 25,23 26,94 25,21 26,77 25,19 27,04 25,14 26,83 25,13 26,50 25,20 26,67 25,20 Chiều Bể Sáng Chiều Bể10 Sáng Chiều NT4 Bể11 Sáng Chiều Bể12 Sáng Chiều 27,63 26,67 28,17 27,00 28,07 26,77 27,83 26,67 28,27 27,48 26,77 27,51 26,70 27,58 26,85 27,42 26,87 27,45 27,16 26,52 27,68 25,94 27,28 25,98 26,96 26,22 27,18 26,67 25,42 26,82 25,63 26,95 25,77 26,80 25,80 26,82 27,60 26,52 27,51 27,23 28,00 26,97 27,74 26,76 27,59 25,89 25,00 25,96 24,77 25,66 24,50 25,66 24,50 25,67 Phụ lục 5: Biến động pH bể ương Bể NT1 NT2 NT3 NT4 Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể 10 Sáng Chiều Bể 11 Sáng Chiều Bể 12 Sáng Chiều Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần tuần Tuần 7,71 7,2 7,62 7,75 7,72 7,66 7,75 7,86 7,58 7,65 7,8 8,17 7,76 8,26 7,71 7,61 7,78 7,92 7,8 7,72 7,75 7,8 7,78 7,68 7,81 8,22 7,62 8,25 7,5 7,63 7,62 7,9 7,83 7,66 7,744 7,86 7,8 7,65 7,81 8,22 7,61 8,23 7,6 7,3 7,53 7,7 7,42 7,53 7,8 7,6 7,7 7,7 8,08 7,48 7,97 7,57 7,5 7,37 7,78 7,89 7,45 7,58 7,5 7,9 7,73 7,68 7,92 7,62 7,91 7,6 7,6 7,7 7,77 7,89 7,44 7,51 7,8 7,8 7,9 7,8 7,98 7,65 7,84 7,6 7,3 7,56 8,01 7,78 7,61 7,68 7,82 7,77 7,6 8,03 8,07 7,71 8,18 7,28 7,59 7,37 8 7,61 7,75 7,5 7,75 7,98 8,05 7,78 8,25 7,64 7,2 7,85 7,96 7,68 7,79 7,75 7,45 7,9 8,01 8,04 7,79 8,49 7,45 7,6 7,62 7,56 7,98 7,09 7,05 7,6 7,8 7,72 7,6 7,2 7,13 7,3 7,62 7,52 7,6 8,11 7,21 7,42 7,8 7,7 7,68 7,62 8,2 7,5 7,5 7,7 7,6 7,42 7,62 8,11 7,34 7,46 7,7 7,8 7,65 7,65 8,26 7,42 7,8 33 26,67 25,31 27,23 25,70 27,34 25,37 26,83 25,19 26,89 Phụ lục 6: Biến động oxy bể ương Bể Sáng Chiều NT1 Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều NT2 Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều NT3 Bể Sáng Chiều Bể Sáng Chiều Bể10 Sáng Chiều NT4 Bể11 Sáng Chiều Bể12 Sáng Chiều Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 7,86 7,2 7,72 7,9 8,19 8,2 7,88 7,8 7,75 8,02 8,2 8,04 8,4 7,15 7,65 7,8 8,12 7,8 7,84 7,17 7,72 8,17 8,29 8,06 7,9 7,96 7,4 7,94 7,9 8,11 7,7 7,85 7,81 8,1 8,09 8,17 8,2 7,82 7,92 7,42 7,9 7,8 7,86 8,13 7,86 7,74 7,83 8,05 8,1 8,04 8,04 8,1 7,74 7,35 7,5 8,09 7,89 7,14 7,68 7,88 8 8,1 8,05 7,36 7,9 7,36 7,5 7,82 7,9 7,85 7,26 7,82 7,71 7,86 8,02 8,05 7,95 7,4 8,02 7,44 7,42 7,88 7,7 7,91 6,95 7,36 7,14 7,8 7,97 8,08 7,36 7,8 7,64 7,35 7,46 7,6 7,65 7,31 7,58 7,24 7,86 7,9 7,85 8,06 7,45 7,84 7,74 7,88 7,8 8,16 8,16 7,61 7,92 8,2 7,99 8,02 7,95 8,3 7,66 7,2 7,7 7,84 7,8 7,84 7,52 7,76 7,6 7,75 7,9 7,85 7,8 7,69 7,15 7,9 7,73 7,78 7,9 8,04 7,17 7,45 7,92 7,9 7,87 8,06 6,88 7,25 7,6 7,92 7,05 7,57 7,9 7,04 7,81 8 7,9 7,88 8,03 Phụ lục 7: Xử lý thống kê Các tiêu sinh sản ANOVA Sum of Squares SSS tương đối TT Between Groups Tỉ lệ thụ tinh Mean df Square 2801,600 2801,600 Within Groups 57075,598 38 1501,989 Total 59877,197 39 1232,667 Between Groups 34 1232,667 F Sig, 1,865 ,180 56,892 ,002 Within Groups Tỉ lệ nở 86,667 Total 1319,333 Between Groups 1290,667 1290,667 322,667 80,667 1613,333 Within Groups Total 21,667 16,000 ,016 Khối lượng, chiều dài cá ương qua lần thu Multiple Comparisons 95% Confidence (J) (I) Nghiệm Nghiệm Difference Lower Upper Bound Bound thức (I-J) ,02700* ,00309 ,000 ,0189 ,0351 ,02733* ,00309 ,000 ,0193 ,0354 ,02748* ,00335 ,000 ,0187 ,0362 -,02700* ,00309 ,000 -,0351 -,0189 ,00033 ,00309 1,000 -,0077 ,0084 ,00048 ,00335 ,999 -,0083 ,0092 -,02733* ,00309 ,000 -,0354 -,0193 -,00033 ,00309 1,000 -,0084 ,0077 ,00015 ,00335 1,000 -,0086 ,0089 -,02748* ,00335 ,000 -,0362 -,0187 -,00048 ,00335 ,999 -,0092 ,0083 -,00015 ,00335 1,000 -,0089 ,0086 Cdài thu lần Tukey HSD 4,76667* ,73459 ,000 2,8498 6,6836 3,73333* ,73459 ,000 1,8164 5,6502 4,37879* ,79858 ,000 2,2949 6,4627 -4,76667* ,73459 ,000 -6,6836 -2,8498 -1,03333 ,73459 ,498 -2,9502 ,8836 -,38788 ,79858 ,962 -2,4718 1,6960 -3,73333* ,73459 ,000 -5,6502 -1,8164 1,03333 ,73459 ,498 -,8836 2,9502 ,64545 ,79858 ,850 -1,4384 2,7293 Dependent Variable thức Interval Mean KL thu lần Tukey HSD 35 Std, Error Sig, -4,37879* ,79858 ,000 -6,4627 -2,2949 ,38788 ,79858 ,962 -1,6960 2,4718 -,64545 ,79858 ,850 -2,7293 1,4384 ,25414* ,02575 ,000 ,1868 ,3214 ,24774* ,02652 ,000 ,1784 ,3171 ,24361* ,02868 ,000 ,1686 ,3186 -,25414* ,02575 ,000 -,3214 -,1868 -,00640 ,02674 ,995 -,0763 ,0635 -,01053 ,02889 ,983 -,0860 ,0650 -,24774* ,02652 ,000 -,3171 -,1784 ,00640 ,02674 ,995 -,0635 ,0763 -,00413 ,02958 ,999 -,0814 ,0732 -,24361* ,02868 ,000 -,3186 -,1686 ,01053 ,02889 ,983 -,0650 ,0860 ,00413 ,02958 ,999 -,0732 ,0814 Cdài thu lần Tukey HSD 21,26232* 1,73678 ,000 16,7222 25,8025 22,09517* 1,78901 ,000 17,4185 26,7719 20,12886* 1,93477 ,000 15,0711 25,1866 -21,26232* 1,73678 ,000 -25,8025 -16,7222 ,83286 1,80374 ,967 -3,8824 5,5481 -1,13346 1,94840 ,937 -6,2268 3,9599 -22,09517* 1,78901 ,000 -26,7719 -17,4185 -,83286 1,80374 ,967 -5,5481 3,8824 -1,96632 1,99510 ,758 -7,1818 3,2491 -20,12886* 1,93477 ,000 -25,1866 -15,0711 1,13346 1,94840 ,937 -3,9599 6,2268 1,96632 1,99510 ,758 -3,2491 7,1818 ,79383* ,10760 ,000 ,5118 1,0759 ,77929* ,10760 ,000 ,4973 1,0613 ,76429* ,11836 ,000 ,4540 1,0745 -,79383* ,10760 ,000 -1,0759 -,5118 -,01455 ,11387 ,999 -,3130 ,2839 -,02955 ,12409 ,995 -,3548 ,2957 -,77929* ,10760 ,000 -1,0613 -,4973 KL thu lần Tukey HSD 4 KL thu lần Tukey HSD 36 ,01455 ,11387 ,999 -,2839 ,3130 -,01500 ,12409 ,999 -,3403 ,3103 -,76429* ,11836 ,000 -1,0745 -,4540 ,02955 ,12409 ,995 -,2957 ,3548 ,01500 ,12409 ,999 -,3103 ,3403 Cdài thu lần Tukey HSD 33,89610* 2,40796 ,000 27,5843 40,2079 3 32,07792* 2,40796 ,000 25,7661 38,3897 28,52679* 2,64876 ,000 21,5838 35,4697 -33,89610* 2,40796 ,000 -40,2079 -27,5843 -1,81818 2,54835 ,891 -8,4979 4,8616 -5,36932 2,77700 ,222 -12,6484 1,9098 -32,07792* 2,40796 ,000 -38,3897 -25,7661 1,81818 2,54835 ,891 -4,8616 8,4979 -3,55114 2,77700 ,579 -10,8302 3,7280 -28,52679* 2,64876 ,000 -35,4697 -21,5838 5,36932 2,77700 ,222 -1,9098 12,6484 3,55114 2,77700 ,579 -3,7280 10,8302 ,73194* ,08877 ,000 ,4984 ,9655 ,74806* ,08877 ,000 ,5145 ,9816 ,75283* ,09371 ,000 ,5063 ,9994 -,73194* ,08877 ,000 -,9655 -,4984 ,01611 ,09490 ,998 -,2336 ,2658 ,02089 ,09954 ,997 -,2410 ,2828 -,74806* ,08877 ,000 -,9816 -,5145 -,01611 ,09490 ,998 -,2658 ,2336 ,00478 ,09954 1,000 -,2571 ,2667 -,75283* ,09371 ,000 -,9994 -,5063 -,02089 ,09954 ,997 -,2828 ,2410 -,00478 ,09954 1,000 -,2667 ,2571 Cdài thu lần Tukey HSD 30,36111* 2,84082 ,000 22,8871 37,8351 27,25000* 2,84082 ,000 19,7760 34,7240 26,58333* 2,99877 ,000 18,6938 34,4729 -30,36111* 2,84082 ,000 -37,8351 -22,8871 -3,11111 3,03697 ,736 -11,1012 4 KL thu lần Tukey HSD 37 4,8790 -3,77778 3,18520 ,638 -12,1578 -27,25000* 2,84082 ,000 -34,7240 -19,7760 3,11111 3,03697 ,736 -4,8790 11,1012 -,66667 3,18520 ,997 -9,0467 7,7134 -26,58333* 2,99877 ,000 -34,4729 -18,6938 3,77778 3,18520 ,638 -4,6023 12,1578 ,66667 3,18520 ,997 -7,7134 9,0467 ,80680* ,12445 ,000 ,4786 1,1350 ,76962* ,11743 ,000 ,4600 1,0793 ,84809* ,12185 ,000 ,5268 1,1694 -,80680* ,12445 ,000 -1,1350 -,4786 -,03718 ,13250 ,992 -,3866 ,3122 ,04129 ,13644 ,990 -,3185 ,4010 -,76962* ,11743 ,000 -1,0793 -,4600 ,03718 ,13250 ,992 -,3122 ,3866 ,07847 ,13006 ,931 -,2645 ,4214 -,84809* ,12185 ,000 -1,1694 -,5268 -,04129 ,13644 ,990 -,4010 ,3185 -,07847 ,13006 ,931 -,4214 ,2645 Cdài thu lần Tukey HSD 29,84472* 3,37612 ,000 20,9427 38,7467 27,95396* 3,18556 ,000 19,5544 36,3535 28,59710* 3,30542 ,000 19,8815 37,3127 -29,84472* 3,37612 ,000 -38,7467 -20,9427 -1,89076 3,59449 ,952 -11,3686 7,5870 -1,24762 3,70113 ,987 -11,0066 8,5114 -27,95396* 3,18556 ,000 -36,3535 -19,5544 1,89076 3,59449 ,952 -7,5870 11,3686 ,64314 3,52817 ,998 -8,6598 9,9461 -28,59710* 3,30542 ,000 -37,3127 -19,8815 1,24762 3,70113 ,987 -8,5114 11,0066 -,64314 3,52817 ,998 -9,9461 8,6598 KL thu lần Tukey HSD 4 *, The mean difference is significant at the 0,05 level, 38 4,6023 Tỉ lệ sống cá ương Multiple Comparisons Dependent Variable tỉ lệ sống lần Tukey HSD Ngiệm thứ Difference thức c 55,33333* 9,85611 49,33333* 4 Tukey HSD Interval Mean Tỉ lệ sống lần Ngi ệm Tukey HSD 95% Confidence (I) Tỉ lệ sống lần (J) Lower Upper Bound Bound ,003 22,7080 87,9586 9,85611 ,007 16,7080 81,9586 62,66667* 9,85611 ,002 30,0414 95,2920 -55,33333* 9,85611 ,003 -87,9586 -22,7080 -6,00000 8,81557 ,901 -35,1810 23,1810 7,33333 8,81557 ,838 -21,8476 36,5143 -49,33333* 9,85611 ,007 -81,9586 -16,7080 6,00000 8,81557 ,901 -23,1810 35,1810 13,33333 8,81557 ,479 -15,8476 42,5143 -62,66667* 9,85611 ,002 -95,2920 -30,0414 -7,33333 8,81557 ,838 -36,5143 21,8476 -13,33333 8,81557 ,479 -42,5143 15,8476 50,33333* 4,24451 ,000 36,2833 64,3834 51,00000* 4,24451 ,000 36,9500 65,0500 55,66667* 4,24451 ,000 41,6166 69,7167 -50,33333* 4,24451 ,000 -64,3834 -36,2833 ,66667 3,79641 ,998 -11,9001 13,2334 5,33333 3,79641 ,534 17,9001 -51,00000* 4,24451 ,000 -65,0500 -36,9500 -,66667 3,79641 ,998 -13,2334 11,9001 4,66667 3,79641 ,630 17,2334 -55,66667* 4,24451 ,000 -69,7167 -41,6166 -5,33333 3,79641 ,534 -17,9001 7,2334 -4,66667 3,79641 ,630 -17,2334 7,9001 49,33333* 3,38062 ,000 38,1429 60,5237 49,33333* 3,38062 ,000 38,1429 60,5237 53,33333* 3,38062 ,000 42,1429 64,5237 (I-J) 39 Std, Error Sig, -7,2334 -7,9001 Tỉ lệ sống lần Tukey HSD Tỉ lệ sống lần Tukey HSD -49,33333* 3,38062 ,00000 3,02372 4,00000 3,02372 ,578 -49,33333* 3,38062 ,000 -60,5237 -38,1429 ,00000 3,02372 4,00000 3,02372 ,578 -53,33333* 3,38062 ,000 -64,5237 -42,1429 -4,00000 3,02372 ,578 -14,0090 6,0090 -4,00000 3,02372 ,578 -14,0090 6,0090 24,00000 9,46170 ,138 -7,3198 55,3198 24,00000 9,46170 ,138 -7,3198 55,3198 26,00000 9,46170 ,104 -5,3198 57,3198 -24,00000 9,46170 ,138 -55,3198 7,3198 ,00000 8,46280 1,000 -28,0132 28,0132 2,00000 8,46280 ,995 -26,0132 30,0132 -24,00000 9,46170 ,138 -55,3198 7,3198 ,00000 8,46280 1,000 -28,0132 28,0132 2,00000 8,46280 ,995 -26,0132 30,0132 -26,00000 9,46170 ,104 -57,3198 5,3198 -2,00000 8,46280 ,995 -30,0132 26,0132 -2,00000 8,46280 ,995 -30,0132 26,0132 20,66667 6,59485 ,063 -1,1634 42,4967 18,66667 6,59485 ,094 -3,1634 40,4967 20,00000 6,59485 ,072 -1,8300 41,8300 -20,66667 6,59485 ,063 -42,4967 1,1634 -2,00000 5,89861 ,985 -21,5254 17,5254 -,66667 5,89861 ,999 -20,1920 18,8587 -18,66667 6,59485 ,094 -40,4967 3,1634 2,00000 5,89861 ,985 -17,5254 21,5254 1,33333 5,89861 ,996 -18,1920 20,8587 -20,00000 6,59485 ,072 -41,8300 1,8300 ,66667 5,89861 ,999 -18,8587 20,1920 -1,33333 5,89861 ,996 -20,8587 18,1920 *, The mean difference is significant at the 0,05 level, 40 ,000 -60,5237 -38,1429 1,000 -10,0090 -6,0090 1,000 -10,0090 -6,0090 10,0090 14,0090 10,0090 14,0090 41 ... phương Tuy nhiên giới nghiên cứu sinh sản nhân tạo, ương ni lồi cá chưa nghiên cứu nhiều Cũng Việt Nam kết nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá chạch sông đưa số kết ban đầu ương cá đến 30 ngày tuổi... ương nuôi cá chạch giống loại thức ăn khác mơ hình ni thương phẩm đối tượng chưa nghiên cứu Vì để có thơng tin sinh sản nhân tạo ương nuôi cá giống đầy đủ hơn, đề tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo. .. tạo nuôi thương phẩm cá chạch sông (M siamensis)” thực cần thiết MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: - Xác định loại kích dục tố thích hợp sinh sản nhân tạo cá chạch sông - Xác định thức ăn phù hợp cho cá chạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chạch sông (M.siamensis), Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chạch sông (M.siamensis)

Từ khóa liên quan