Quản lí dạy học môn tiếng việt theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh ở trường tiểu học mai động

1 158 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 06:43

Quản lí dạy học mơn tiếng Việt theo định hướng phát triển lực ngôn ngữ cho học sinh trường Tiểu học Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội/ Lê Cẩm Tú - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 - 94 tr./ Đăng ký cá biệt: V-LA2/5831 Một số biện pháp rèn luyện kỹ đọc luyện nói dạy học vần/ Nguễn thị thu Hà Kiểm tra đánh giá lực kể chuyện học sinh tiểu học theo định hướng giáo dục văn hoá giao tiếp/ Nguyễn thị Duyên Xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá mơn tiếng việt lớp theo định hướng phát triển lực người học/ Nguyễn Trung Dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí dạy học môn tiếng việt theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh ở trường tiểu học mai động, Quản lí dạy học môn tiếng việt theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh ở trường tiểu học mai động

Từ khóa liên quan