GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2019, BÀI 1 (PHẦN 2): KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

45 231 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 19:34

KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LEENIN. KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LEENIN. KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LEENIN. KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LEENIN. KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LEENIN. KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LEENIN. KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LEENIN. b PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Phép biện chứng vật lý luận khoa học mối liên hệ phổ biến vận động, phát triển vật, tượng, quy luật chung nhất, phổ biến trình vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tư 12/14/19 Hai nguyên lý Nguyên lý mối liên hệ phổ biến - Sự vật, tượng tồn mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với nhau; tức chúng luôn tồn quy định lẫn nhau, tác động lẫn làm biến đổi lẫn - Mỗi vật hay tượng giới hệ thống, cấu thành từ nhiều yếu tố, nhiều mặt tồn mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau, chi phối làm biến đổi lẫn TÍNH CHẤT CHẤTCỦA CỦAMỐI MỐI LIẾN LIẾN HỆ HỆ TÍNH TÍNH KHÁCH QUAN TỜN TẠI LÀ TỜN TẠI TRONG TÍNH QUY ĐỊNH LẪN NHAU - Vì chúng vốn có vật, tượng - Các mối liên hệ tồn độc lập, không phụ thuộc vào ý chí người CON NGƯỜI KHƠNG CHỈ PHỤ THUỘC MTTN MÀ NGƯỢC LẠI MTTN CŨNG BIẾN ĐỔI BỞI HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 12/14/19 3 TÍNHCHẤT CHẤTCỦA CỦAMỐI MỐI LIẾN LIẾN HỆ HỆ TÍNH TÍNH PHỔ BIẾN - Bất vật tượng liên hệ với vật tượng khác - Mối liên hệ diễn lĩnh vực (tự nhiên, xã hội tư duy) 12/14/19 TÍNHCHẤT CHẤTCỦA CỦAMỐI MỐI LIÊN LIÊN HỆ HỆ TÍNH TÍNH ĐA DẠNG - Sự vật đa dạng nên hình thức liên hệ vật đa dạng (Mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bên ngoài, mối liên hệ chất, mối liên hệ không chất, mối liên hệ tất nhiên, mối liên hệ ngẫu nhiên, mối liên hệ chủ yếu, mối liên hệ thứ yếu) -Một vật có nhiều mối liên hệ 12/14/19 12/14/19 5 Ý nghĩa phương pháp luận Khi nhận thức người phải có quan điểm tồn diện quan điểm lịch sử - cụ thể, xem xét kỹ mối liên hệ chất, bên vật, tượng cần tránh cách nhìn phiến diện, chiều, chung chung việc nhận thức, giải vấn đề thực tiễn sống công việc NGUYÊN LÝ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN - PHÁT TRIỂN: Phát triển phạm trù triết học dùng để khái quát trình vận động lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến ngày hoàn thiện Nguyên nhân phát triển: liên hệ tác động qua lại mặt, yếu tố vật, tượng, bên ngồi áp đặt Càng khơng ý muốn chủ quan người quy định Con người 12/14/19 nhận thức thúc đẩy phát triển nhanh chậm lại mà thơi TÍNH CHẤT CHẤTCỦA CỦASỰ SỰ PHÁT PHÁTTRIỂN TRIỂN TÍNH TÍNH KHÁCH QUAN Phát triển vốn có vật tượng, ý muốn chủ quan người 12/14/19 TÍNH CHẤT CHẤTCỦA CỦASỰ SỰ PHÁT PHÁTTRIỂN TRIỂN TÍNH TÍNH PHỔ BIẾN - Phát triển diễn lĩnh vực (tự nhiên, xã hội, tư ) - Từ thực khách quan đến khái niệm, phạm trù phản ảnh thực 12/14/19 Hoạt động cá nhân theo cặp (2 phút) ? Hãy cho ví dụ về: 1/ phát triển tự nhiên:…… 2/ phát triển xã hội:……… 3/ phát triển tư duy:……… 12/14/19 10 Hãy phân biệt đâu chất triết học 12/14/19 Bông dệt vải Sai Học sinh giỏi Gừng cay Đúng Đúng Xã hội khơng có giai cấp bóc lột Đúng Cột gỗ lim khơng mọt Đúng Vữa xây nhà Sai 31 - KHÁI NIỆM LƯỢNG - 331.212km - 91 triệu dân - 63 tỉnh, TP - 54 dân tộc - TTKT: – 6,5%/năm 12/14/19 -TNBQ: 2109USD/người/năm 32 Lượng gì? Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, biểu thị số lượng, quy mơ, cường độ, trình độ, nhịp điệu vận động phát triển vật thuộc tính vật 12/14/19 33 MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LƯỢNG VÀ CHẤT Từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất Độ giới hạn có thống lượng chất Ở đó có biến đổi lượng chưa có thay đổi chất; vật nó, chưa khác Điểm nút giới hạn mà thay đổi lượng đưa tới thay đổi chất vật Bước nhảy: dùng để chuyển hóa chất vật thay đổi lượng trước gây nên Các hình thức bước nhảy: Bước nhảy đột biến, bước nhảy dần dần, bước nhảy toàn bộ, bước nhảy cục Sự thay đổi chất tác động trở lại thay đổi lượng Sự tác động chất lượng biểu quy mô tồn tại, nhịp điệu vận động phát triển lượng Quy luật từ thay đổi dần lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại thể quan hệ biện chứng hai mặt lượng chất vật - Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN Trong hoạt động thực tiễn nhận thức phải bước tích lũy Lượng để làm biến đổi Chất theo quy luật Mọi biểu khơng ý tích lũy lượng, chủ quan nơn nóng, ý chí muốn bước nhảy tiếp tục dẫn tới thất bại Mặt khác, cần khắc phục tư tưởng hữu khuynh, ngại khó, ngại khổ, lo sợ khơng dám thực bước nhảy vọt có đủ điều kiện Trong hoạt động thực tiễn, cần khắc phục xu hướng xu hướng tả khuynh bảo thủ, dung hòa Phải tích cực chuẩn bị kỹ điều kiện khách quan chủ quan Mỗi có tình thế, thời kiên tổ chức thực bước nhảy để giành thắng lợi định 12/14/19 36 Quy luật phủ định phủ định Pháp xâm lược Việt Nam Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Điểm nút Bước nhảy 1858 1930-1931 Độ 1936 - 1939 19 - - 1945 Đất nước ta giai đoạn lịch sử Vị trí quy luật: Chỉ rõ khuynh hướng Khuynh hướng phát triển lịch sử xã hội Việt Nam từ chế độ vận động, phátphong triểnkiến củalên sựchế vậtđộvà liên hệ thực dân XHCN cũ 12/14/19 37 CÁ CHẾT DO HÓA CHẤT TRE GIÀ MĂNG MỌC CHÁY RỪNG SỰ TIẾN HĨA LỒI NGƯỜI PHỦ ĐỊNH LÀ GÌ? 12/14/19 38 • Do can thiệp, tác động từ bên ngồi • Là phủ định trơn, phủ định không tạo tiền đề cho phát triển tiếp theo, 12/14/19 + Phủ định siêu hình: (Sóng thần) 39 Do phát triển thân vật, tượng (tự phủ định, tự phát triển) + Phủ định biện chứng: Phủ định biện chứng có kế thừa yếu tố tích cực sv,ht cũ HẠT NẢY MẦM THÀNH CÂY CON 12/14/19 40 Phân biệt phủ định biện chứng phủ định siêu hình ví dụ sau: SV - HT a Con nhà tông chẳng giống lông giống cánh b Sử dụng thuốc trừ sâu để diệt sâu bệnh c Các học thuyết khoa học đời sau so với học thuyết khoa học trước d Nổ mìn đánh cá e Sự phát triển xã hội loài người qua chế độ xã hội 12/14/19 PĐBC PĐSH x x x x x 41 - Đặc điểm phủ định biện chứng: + Tính khách quan: Nguyên nhân phủ định nằm thân vật, tượng Tác động bên tạo thêm điều kiện cho phủ định thuận lợi mà thơi 12/14/19 + Tính kế thừa: Sự phủ định “sạch trơn” mà đời từ lòng cũ, gạt bỏ yếu tố lỗi thời, lạc hậu, giữ lại yếu tố tích cực, phù hợp để phát triển 42 Nội dung quy luật Phủ định biện chứng khiến cho vật vận động có tính chu kỳ Sự vật khác chu kỳ vận động phát triển dài, ngắn khác Tính chu kỳ phát triển từ điểm xuất phát, trải qua số lần phủ định, vật dường quay trở lại điểm xuất phát sở cao Phủ định lần thứ làm cho Phép chứng vật khẳng định vậnmặt động phát vật trở thành đối lập vớitriển chínhđi Số lần biện phủ định nó.khơng diễn lênchu xu hướng giới, kỳ từngchung vật cụđường thể, khác mà theo đường xoáy ốc quanh co phức theo thẳng, có Phủ định lần thứ hai vật tạp hai lần phủ định đời, đối lập với đối lập, nên trái ngược vật dường quay lại cũ, sở cao Phủ định phủ định phát triển dường quay trở lại cũ sở cao Rùa Phủ định lầ 12/14/19 Trứng Rùa Phủ định lần (PĐ PĐ) 44 - Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN - Khi phủ định cũ, xác lập phải xuất phát từ mâu thuẫn khách quan vật, chống chủ quan ý chí - Khơng phủ định trơn, mà phải biết kế thừa, phát triển sáng tạo yếu tố tích cực từ cũ điều kiện - Biết phát đích thực, tạo điều kiện cho đời phát triển; Khắc phục tư tưởng bảo thủ 12/14/19 45
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2019, BÀI 1 (PHẦN 2): KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2019, BÀI 1 (PHẦN 2): KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

Từ khóa liên quan