VỐN XÃ HỘI CỦA LÃNH ĐẠO ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 13:48

Nghiên cứu thực hiện khảo sát điển hình và điều tra 243 chi nhánh NHTM tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khám phá cấu trúc vốn xã hội của lãnh đạo và hoạt động cung ứng dịch vụ của các NHTM Việt Nam. Đồng thời chỉ ra ảnh hưởng của vốn xã hội của lãnh đạo tới hoạt động cung ứng dịch vụ của các NHTM. Kết quả cho thấy vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng sau khi kiểm định thang đo với cấu trúc gồm bốn thành phần là mạng lưới bạn bè, mạng lưới đồng nghiệp, mạng lưới đối tác kinh doanh và mạng lưới quan chức thuộc các cơ quan quản lý các cấp. Đồng thời vốn xã hội của lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động cung ứng dịch vụ của NHTM. Do đó, trong chiến lược phát triển của các NHTM Việt Nam, vốn xã hội là một nguồn lực cần được khai thác hiệu quả để nâng cao kết quả hoạt động cung ứng dịch vụ của ngân hàng. VỐN XÃ HỘI CỦA LÃNH ĐẠO ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt Nghiên cứu thực khảo sát điển hình điều tra 243 chi nhánh NHTM Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khám phá cấu trúc vốn xã hội lãnh đạo hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM Việt Nam Đồng thời ảnh hưởng vốn xã hội lãnh đạo tới hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM Kết cho thấy vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng sau kiểm định thang đo với cấu trúc gồm bốn thành phần mạng lưới bạn bè, mạng lưới đồng nghiệp, mạng lưới đối tác kinh doanh mạng lưới quan chức thuộc quan quản lý cấp Đồng thời vốn xã hội lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM Do đó, chiến lược phát triển NHTM Việt Nam, vốn xã hội nguồn lực cần khai thác hiệu để nâng cao kết hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng Từ khóa: vốn xã hội lãnh đạo, hoạt động cung ứng dịch vụ, ngân hàng thương mại SOCIAL CAPITAL OF LEADERS AFFECTING INTO THE COMMERCIAL BANKS’ SERVICES PROVIDING ACTIVITY: CASE STUDY OF HO CHI MINH CITY Abstract Research conducted typical survey and investigation of 243 commercial bank’s branches in Ho Chi Minh City to explore the structure of leaders’ social capital and services providing activity of commercial banks in Vietnam At the same time, indicating the influence of leaders’ social capital on commercial banks' services providing activity The results show that the social capital of bank leaders after measuring the scale of the structure is composed of four components: network of friends, network of colleagues, network of business partners and network of officials of the management agencies at all levels At the same time, leaders’ social capital has a direct impact on commercial banks' services providing activity Therefore, in the development strategy of Vietnamese commercial banks, social capital is a resource that needs to be exploited effectively in order to improve the results of commercial banks’ services providing activity Keywords: social capital of leaders, services providing activity, commercial bank Giới thiệu Ở Việt Nam hoạt động truyền thống chủ yếu ngân hàng cho vay (chiếm khoảng 70 – 80% hoạt động ngân hàng) Chính vậy, đa số ngân hàng thường có xu hướng tập trung vào hoạt động cho vay, kênh để tạo lợi nhuận cho ngân hàng (Nguyễn Thị Mỹ Linh & Nguyễn Thị Ngọc Hương 2015) Sự phát triển hoạt động cho vay, giúp ngân hàng có vị trí ngày quan trọng phát triển kinh tế Tuy nhiên, hoạt động chứa đựng rủi ro cao cạnh tranh ngày khốc liệt ngân hàng, đòi hỏi ngân hàng cần tạo ưu vượt trội đẩy mạnh vào phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ Đây hoạt động đem lại nguồn thu ổn định phi rủi ro cho ngân hàng Để phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ, đòi hỏi dịch vụ ngân hàng phải phong phú, đại, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Các loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phải đầu tư áp dụng cơng nghệ đại, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, có trì khách hàng hữu thu hút khách hàng tiềm Ngồi việc đầu tư vào cơng nghệ đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng, nói mạng lưới quan hệ xã hội lãnh đạo ngân hàng đóng góp quan trọng phát triển bền vững hoạt động ngân hàng Điều phù hợp Việt Nam, mà quan hệ cá nhân trọng (Nguyễn Văn Thắng 2015) Trong xã hội, mà mối quan hệ cá nhân mạnh, nguồn lực cho ngân hàng nâng cao, ngân hàng dễ dàng việc thu thập thông tin khách hàng tiềm mà khách hàng ngân hàng giới thiệu, từ giúp ngân hàng giảm chi phí Có thể nói mạng lưới quan hệ góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho ngành ngân hàng Hơn nữa, Ngân hàng khơng có lợi từ mối quan hệ người lãnh đạo ngân hàng, mà tận dụng mối quan hệ tồn sẵn xã hội để hỗ trợ cho việc đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ Ngồi mặt tích cực, mối quan hệ thể mặt tiêu cực, giai đoạn vừa qua, tượng thâu tóm lẫn ngân hàng, tranh thủ mối quan hệ với quan chức để phục vụ cho lợi ích nhóm cá nhân, gây lũng đoạn thị trường tâm lý bất an cho chủ thể tham gia thị trường Các vụ án kinh tế thời gian qua liên quan đến vị lãnh đạo ngành ngân hàng gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho kinh tế, phần nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ xã hội, bao gồm mối quan hệ lãnh đạo ngân hàng Các mối quan hệ lãnh đạo ngân hàng vừa thể mặt tích cực tiêu cực, nên thân ngân hàng Chính phủ cần khung lý thuyết để nhận thức rõ tác động mối quan hệ lãnh đạo ngân hàng tới hoạt động ngân hàng đặc biệt hoạt động cung ứng dịch vụ Cơ sở lý thuyết khung phân tích Vốn xã hội nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu Jane Jacob (1961) phân tích vốn xã hội mối tương quan đời sống thành phố, Pierre Bourdieu (1986), xây dựng lý thuyết riêng vốn xã hội, Coleman (1988, 1990), Putnam (1993, 1995, 2000), Nahapiet & Ghosal (1998), định nghĩa vốn xã hội dạng nguồn lực tồn mạng lưới quan hệ có chất lượng (như tín nhiệm, chia sẻ, hỗ trợ) chủ thể tham gia Vốn xã hội ngân hàng đề cập đến mạng lưới chất lượng mối quan hệ lãnh đạo ngân hàng; mối quan hệ bên ngân hàng; mối quan hệ bên ngân hàng Trong (i) Vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng nguồn lực chủ thể (cá nhân, nhóm, tổ chức) tồn mạng lưới quan hệ với lãnh đạo; (ii) Vốn xã hội bên ngân hàng nguồn lực chủ thể (cá nhân, nhóm, tổ chức) tồn mạng lưới quan hệ với ngân hàng; (iii) Vốn xã hội bên ngân hàng nguồn lực chủ thể (cá nhân, nhóm, tổ chức) tồn mạng lưới quan hệ bên ngân hàng Tất mối quan hệ dựa sở tin cẩn, chia sẻ, hỗ trợ kỳ vọng lẫn Tuy nhiên, phạm vi viết đề cập đến vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng Vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng Nghiên cứu tác giả Cialdini & cộng (2001), Paré & cộng (2008):, McCallum & O'Connell (2009), Truss & Gill (2009), Wharton & Brunetto (2009), có đề cập đến vốn xã hội lãnh đạo chất lượng mạng lưới quan hệ lãnh đạo: tình hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau, quyền lực, công nhận xã hội cam kết với chủ thể bạn bè, nhà tư vấn, quyền, quan truyền thơng Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xây dựng thang đo chất lượng cho mạng lưới quan hệ lãnh đạo, nên không tạo gợi ý xây dựng, phát triển đánh giá vốn xã hội lãnh đạo Để khắc phục nhược điểm trên, tác giả Dien Thanh Huynh & Hoai Trong Nguyen (2012) tích hợp hai yếu tố chất lượng cấu trúc mạng lưới để xây dựng thang đo vốn xã hội lãnh đạo cho ngành bất động sản, nhiên thang đo chưa hoàn toàn phù hợp để đo lường cho ngành ngân hàng Hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng thương mại Từ lược khảo lý thuyết theo luật TCTD rút hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM gồm: dịch vụ ngân quỹ; dịch vụ toán, thu chi hộ cho khách hàng; dịch vụ cho thuê két sắt; dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư; dịch vụ mơi giới kinh doanh chứng khốn, bảo hiểm… Khung phân tích nghiên cứu Hình 1: Khung phân tích mối liên hệ vốn xã hội lãnh đạo với hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM Vốn xã hội lãnh đạo NH Hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM Dịch vụ ngân quỹ Dịch vụ toán, thu chi hộ Vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng Hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM Dịch vụ cho thuê két sắt… Dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư Dịch vụ môi giới kinh doanh CK, bảo hiểm : quan hệ hỗ trợ : biểu hiện/đề cập Dữ liệu phương pháp Bài viết thực gồm hai giai đoạn: (1) xây dựng thang đo mơ hình lý thuyết; (2) kiểm định thang đo mơ hình lý thuyết cho trường hợp điển hình Giai đoạn áp dụng phương pháp vấn chuyên sâu Giai đoạn 2, kế thừa mẫu giai đoạn 1, cỡ mẫu 243 chi nhánh NHTM Việt Nam, đối tượng giám đốc, phó giám đốc chi nhánh NHTM Dữ liệu thu thập sử dụng để đánh giá thang đo cơng cụ hệ số tin cậy (Cronbach’s alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA) phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để đánh giá độ tương thích với liệu, tính đơn nguyên, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ để điều chỉnh mơ hình nghiên cứu Cuối kiểm định mơ hình lý thuyết cơng cụ mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để rút kết luận tác động vốn xã hội lãnh đạo tới hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM Bài viết kết hợp lược khảo lý thuyết nghiên cứu định lượng để xác định vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng có tác động dương đến kết hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM Do giả thuyết đặt sau: H1: Tăng cường vốn xã hội lãnh đạo tác động đồng biến với việc gia tăng kết họat động cung ứng dịch vụ Kết nghiên cứu Kết nghiên cứu định tính cho thấy vốn xã hội lãnh đạo ngân thang đo đa hướng bậc hai, bao gồm thành phần mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh quan chức thuộc quan quản lý Nhà nước cấp Hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng gồm: dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ toán, thu chi hộ, cho thuê két sắt, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư….Nền kinh tế ngày phát triển, dịch vụ ngân hàng theo phát triển theo để đáp ứng nhu cầu xã hội, lợi nhuận từ dịch vụ mang lại cho ngân hàng cao mà rủi ro lại Trong năm gần đây, dịch vụ toán qua tài khoản đem lại lợi nhuận cao cho NHTM, nhiên tỷ trọng đóng góp dịch vụ vào lợi nhuận ngân hàng khác nhau, để phù hợp với hướng nghiên cứu kết hoạt động cung ứng dịch vụ cung ứng dịch vụ đạt kết mong đợi Kết ước lượng SEM cho thấy mơ hình lý thuyết sau hiệu chỉnh đạt mức độ tương thích với liệu thị trường, với: χ2(48)=95,712 (P=0,000); CFI= 0,927, RMSEA= 0,079 CMIN/df = 1,994 Kết mơ hình tổng kết Hình Hình 2: Kết SEM mơ hình nghiên cứu (đã chuẩn hóa) CU4 6: Cun g ứng dịch vụ cho KH cá CU47 : Cung ứng dịch vụ cho 4TCKT 0,74 069 Hoạt động cung ứng dịch vụ (0,598Θ) 0,394***(H1+) Vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng 0,73 0,65 Qu an c 0,56 H ợp tá c gi ữa cá c ph òn g 0,66 H ợp tá c gi ữa cá c cá nh ân H ợp tá c gi ữa cá c cá nh ân Nguồn: Ước lượng từ liệu điều tra đề tài Ghi chú: Θ Hệ số xác định; (***) hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% Kết ước lượng chuẩn hóa biểu diễn cho thấy giả thuyết chấp nhận mức ý nghĩa 1% Với hệ số xác định 0,394, thành phần khái niệm vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng giải thích 39,4% biến thiên hoạt động cung ứng dịch vụ Bảng 1: Hệ số hồi quy (đã chuẩn hóa) mối quan hệ Giả Mối quan hệ khái niệm Thuyết H1 Tăng cường vốn xã hội lãnh đạo tác động đồng biến với việc gia tăng kết họat động cung ứng dịch vụ Nguồn: Ước lượng từ liệu điều tra nghiên cứu Hệ số Sai số Giá trị Mức ý hồi quy chuẩn tới hạn nghĩa 0,394 0,135 3,208 0,000 Giả thuyết H1 tăng cường vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng tác động đồng biến với việc gia tăng kết họat động cung ứng dịch vụ, chấp nhận mức ý nghĩa 1% (hệ số hồi quy chuẩn hóa 0,394) Phân tích ảnh hưởng vốn xã hội lãnh đạo tới hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng Bảng trình bày kết tính tốn từ mơ hình SEM tác động trực tiếp vốn xã hội lãnh đạo tới kết hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng Bảng 2: Tác động khái niệm nghiên cứu Biến phụ thuộc Tác động Hoạt động cung ứng dịch vụ Trực tiếp Gián tiếp Tổng Nguồn: Tính tốn từ kết ước lượng Hình Vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng 0,394 0,394 Vốn xã hội lãnh đạo tác động trực tiếp đến hoạt động cung ứng dịch vụ thể qua việc chấp nhận giả thuyết H1 với hệ số hồi quy chuẩn hóa 0,394 Sự tác động giải thích sau: mối quan hệ cá nhân người lãnh đạo với bạn bè, đối tác kinh doanh, quan chức Nhà nước giúp ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ họ vừa khách hàng ngân hàng vừa cầu nối cho ngân hàng tiếp cận khách hàng mới, tiềm Bên cạnh đó, hợp tác tốt lãnh đạo với đồng nghiệp, nhân viên mình, kích thích tinh thần làm việc phát huy lực nhân viên, giúp hiệu chất lượng dịch vụ tăng cao, tạo niềm tin nơi khách hàng, từ góp phần giữ gắn kết lâu dài với khách hàng việc sử dụng dịch vụ ngân hàng Kết luận số gợi ý sách Thông qua kết nghiên cứu cho thấy vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng nguồn lực có tác động ý nghĩa đến hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM chiến lược phát triển NHTM, cần đưa nguồn lực vào để khai thác sử dụng cách hiệu để phát huy hiệu ứng tích cực nguồn lực nhằm nâng cao kết cung ứng dịch vụ ngân hàng Bên cạnh đó, cần có khung phân tích để tiếp cận, đo lường vốn xã hội lãnh đạo thông qua mục tiêu tiêu chí đo lường cụ thể Ngồi ra, để chiến lược phát triển vốn xã hội lãnh đạo phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng thành công, cần phải tập trung vào nâng cao chất lượng mạng lưới mối quan hệ Bản thân người lãnh đạo phải tự xác định mạng lưới quan hệ xây dựng mối quan hệ dựa tinh thần hành xử mực, có tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tri thức hỗ trợ lẫn Vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng việc tạo hiệu ứng tích cực, hiệu ứng tiêu cực cho ngành ngân hàng, Chính phủ cần có sách để hạn chế hiệu ứng tiêu cực cho ngành ngân hàng: đảm bảo phân công nguồn lực phải theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo tính hiệu quả; xây dựng khung pháp lý tốt, tạo sân chơi chung cho NHTM; ban hành văn hướng dẫn quy trình, minh bạch tạo điều kiện tiếp cận vốn thụ hưởng hỗ trợ từ sách công tất NHTM Tài liệu tham khảo: [1] Hoai Trong Nguyen & Dien Thanh Huynh (2012) ‘The Contribution of Social Capital Into The Activities of Real Estate Companies in VietNam’, Journal of International Business Research, Volume 11, Special Issue, Number 3, 2012, ISSN 1544-0222, pp 53-69 [2] Bourdieu P (1986) The Form of Capital, in Richardson, J E (ed.) Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education, 241-258, New York:Greenwood [3] Burt, Ronald, 2000 Cấu trúc mạng vốn xã hôi Trong Robert Sutton Barry Staw, eds Nghiên cứu hành vi tổ chức, Greenwich, CT:JAI Press, tr 345-423 [4] Cialdini R B., Wosinska W., Barrett D W., Butner J., & Gornik-Durose, M (2001), “The differential impact of two social influence principles on individualists and collectivists in Poland and the United States” Website http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/petia.petrova/Petrova %20Web%20site%20material/Personality%20and%20Individual%20Differences%20-%20Final.pdf [5] Woolcock M & Narayan D (2000), “Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy” Final version submitted to the World Bank Research Observer To be published in Vol 15(2), pp.225-249 http://www.oecd.org/dataoecd/5/13/1824913.pdf [6] Vũ Cao Đàm, 2013, Vốn xã hội cho phát triển KH&CN Việt Nam, tạp chí Tia sáng [7] Nguyễn Thị Mỹ Linh & Nguyễn Thị Ngọc Hương, 2015, ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam’, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam Số 11 (450) 11-2015) [8] Nguyễn Văn Thắng, 2015, Một số lý thuyết đương đại quản trị kinh doanh: ứng dụng nghiên cứu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân ... Gornik-Durose, M (2001), “The differential impact of two social influence principles on individualists and collectivists in Poland and the United States” Website http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/petia.petrova/Petrova... mối tương quan đời sống thành phố, Pierre Bourdieu (1986), xây dựng lý thuyết riêng vốn xã hội, Coleman (1988, 1990), Putnam (1993, 1995, 2000), Nahapiet & Ghosal (1998), định nghĩa vốn xã hội dạng... chất lượng mạng lưới quan hệ lãnh đạo: tình hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau, quyền lực, công nhận xã hội cam kết với chủ thể bạn bè, nhà tư vấn, quyền, quan truyền thơng Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xây
- Xem thêm -

Xem thêm: VỐN XÃ HỘI CỦA LÃNH ĐẠO ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VỐN XÃ HỘI CỦA LÃNH ĐẠO ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm