Giải pháp mở rộng thị trường thiết bị khoa học của công ty TNHH thiết bị khoa học việt khoa đến năm 2020

136 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 17:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN NGỌC KIÊN GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ KHOA HỌC CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN NGỌC KIÊN GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ KHOA HỌC CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 Cán dẫn khoa học: TS TẠ THỊ KIỀU AN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Tạ Thị Kiều An Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng …… năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS.TS Nguyễn Phú Tụ TS Nguyễn Quyết Thắng TS Nguyễn Thành Long PGS.TS.Võ Phước Tấn TS Lại Tiến Dĩnh Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 02 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Ngọc Kiên Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1989 Nơi sinh: Phú Thọ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820193 I- Tên đề tài: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ KHOA HỌC CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA ĐẾN NĂM 2020 II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu tìm số giải pháp góp phần mở rộng thị trường cho sản phẩm thiết bị khoa học công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa; với số mục tiêu cụ thể là: - Tổng hợp nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận thị trường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị khoa học - Phân tích đánh giá thực trạng thị trường hoạt động công ty, đưa yếu tố tác động đến mở rộng thị trường - Đề xuất giải pháp mở rộng thị trường thiết bị khoa học công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa III- Ngày giao nhiệm vụ: Ngày 15 tháng năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Ngày 25 tháng 02 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: TS Tạ Thị Kiều An CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Ngọc Kiên ii LỜI CÁM ƠN Luận văn thực công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Tạ Thị Kiều An hướng dẫn tơi thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ, vơ có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới lãnh đạo công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Tác giả Trần Ngọc Kiên iii TÓM TẮT Đối với doanh nghiệp nào, dù doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp sản xuất muốn tồn phát triển phải có thị trường để tiêu thụ sản phẩm mình.Vì hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị khoa học công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa vô quan trọng phải đối mặt với nhiều khó khăn: Chất lượng sản phẩm, giá cả, nguồn hàng nhập khẩu, tỷ giá hối đối, sách mở rộng thị trường tiêu thụ công ty… Hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị khoa học quan quản lý nhà nước trang thiết bị khoa học vào nghiên cứu giải pháp nhằm mở rộng thị trường thị trường tiêu thụ sản phẩm Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa thời gian tới Đề tài sử dụng phương pháp: Phân tích, so sánh, tổng hợp lý thuyết từ nghiên cứu nước nước ngồi có liên quan đến đề tài Phỏng vấn hỏi ý kiến chuyên gia để khai thác ý kiến đánh giá chun gia có trình độ cao để xem xét, nhận định vấn đề để tìm giải pháp tối ưu cho vấn đề đó…Đề tài đem lại thân người nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị khoa học mà đưa giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị khoa học công ty iv ABSTRACT With any enterprise, from commercial to manufactoring business type which want to operate and develop effectively need to have their own market for comsuming products So, the market expansion activities of comsuming science equipment products of VK Science Equipment Co.,ltd are very improtant; but these activities met many problems, such as: Produce quality, price, import sources, exchange rate, company comsuming market policy… Nowaday, there are many science equipment companies and State agencies are still researching about the solutions of expaning the comsuming production market This dissertation is used methods: analysis, comparison, synthetic theory from domestic and international researchs which is involed to the dissertation Interviewing and asking the professor for finding the best solutions from considering their opinions This dissertation not only brings the theory and practice about expaning the comsuming science equipment market to the student but also help to find the solutions of expaning the comsuming science equipment market for Viet Khoa Company v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG .x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xi MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG.5 1.1 Các vấn đề chung thị trường mở rộng thị trường 1.1.1 Khái niệm thị trường 1.1.2 Chức thị trường 1.1.3 Vai trò thị trường 1.1.4 Phân loại thị trường 1.2 Các vấn đề chung mở rộng thị trường 1.2.1 Khái niệm mở rộng thị trường 1.2.2 Nội dung mở rộng thị trường 1.2.3 Các hình thức mở rộng thị trường 10 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mở rộng thị trường doanh nghiệp11 1.3.1 Sự ảnh hưởng yếu tố môi trường bên doanh nghiệp .11 1.3.2 Môi trường vĩ mô 15 1.3.3 Môi trường vi mô 18 1.4 Các công cụ nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường giải pháp 20 1.4.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 21 1.4.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) .21 1.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 23 1.4.4 Các công cụ để xây dựng giải pháp khả thi chọn lựa 24 vi 1.5 Tổng quan tình hình nghiên cứu 26 Tóm tắt chương 30 Chương 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA31 2.1 Tổng quan công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa .31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân 32 2.1.3 Giới thiệu sản phẩm công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa34 2.1.4 Tình hình hoạt động cơng ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa thời gian qua 41 2.2 Thực trạng thị trường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa thời gian qua 46 2.2.1 Tình hình hoạt động marketing cơng ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa 46 2.2.2 Thị trường mục tiêu tiêu thụ sản phẩm thiết bị khoa học công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa 51 2.2.3 Thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty thời gian qua 55 2.2.4 Đánh giá chung 56 2.3 Các yếu tố môi trường tác động đến thị trường mở rộng thị trường công ty 59 2.3.1 Môi trường vĩ mô 59 2.3.2 Môi trường vi mô 62 Tóm Tắt Chương 72 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHOA HỌC CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa đến năm 2020 73 3.1.1 Cơ sở để xác định mục tiêu 73 Xin q Ơng/Bà cho biết số thơng tin cá nhân: Họ tên: ……………………………………………………………… ………… Điện thoại:………………………………… Mail:………………………………… Nơi công tác: Chức vụ: Tôi xin cam đoan ý kiến đánh giá quý Ông/Bà sử dụng vào mục đích nghiên cứu luận văn tốt nghiệp khơng dùng váo mục đích khác Xin chân thành cảm ơn đóng góp q Ơng/Bà! TP.Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Phòng vấn viên Năm 2016 PHỤ LỤC TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA Bảng 1: Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng yếu tố bên STT 10 11 12 Các yếu tố bên Mức độ quan trọng Khả tài Hoạt động bán hàng Chất lượng sản phẩm Sự đa dạng sản phẩm Hoạt động chuyển giao công nghệ Năng lực sản xuất Thương hiệu công ty Trữ lượng sản phẩm nguyên vật liệu Hệ thống phân phối Mặt bẳng sản xuất thiết bị Tinh thần làm việc người lao động Nguồn lao động chất lượng lao động TỔNG CỘNG 0.06 0.09 0.10 0.07 0.09 0.09 0.08 0.08 0.06 0.10 0.09 0.09 1.0 Bảng 2: Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ ảnh hưởng yếu tố bên STT Các yếu tố bên Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Khả tài Hoạt động bán hàng Chất lượng sản phẩm Sự đa dạng sản phẩm Hoạt động chuyển giao công nghệ Năng lực sản xuất Thương hiệu công ty Trữ lượng sản phẩm nguyên vật liệu Hệ thống phân phối Mặt bẳng sản xuất thiết bị Tinh thần làm việc người lao động Nguồn lao động chất lượng lao động TỔNG CỘNG 0.06 0.09 0.10 0.07 0.09 0.09 0.08 0.08 2 3 3 0.12 0.18 0.30 0.21 0.27 0.27 0.16 0.24 0.06 0.10 0.09 0.09 3 0.12 0.30 0.27 0.18 10 11 12 2.62 Bảng 3: Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức quan trọng yếu tố bên STT 10 11 13 Các yếu tố bên ngồi Mức độ quan trọng An ninh trị Nguồn cung cấp sản phẩm nhập nguyên vật liệu đầu vào Giá sản phẩm nhập nguyên vật liệu đầu vào không ổn định Cạnh tranh gay gắt đối thủ Xu hướng sử dụng thiết bị khoa học ngày gia tăng Sản phẩm thay Các đối thủ tiểm ẩn Thị trường tiêu thụ sản phẩm Cơng tác nghiên cứu phát triển Mối quan hệ khách hàng nhà cung cấp Khoa học công nghệ phát triển nhanh Nguồn lao động chất lượng nguồn lao động Tổng cộng 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 1.0 Bảng 4: Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ ảnh hưởng yếu tố bên STT Các yếu tố bên Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng An ninh trị Nguồn cung cấp sản phẩm nhập nguyên vật liệu đầu vào 0.10 0.10 3 0.30 0.30 Giá sản phẩm nhập nguyên vật liệu đầu vào không ổn định 0.09 0.18 Cạnh tranh gay gắt đối thủ Xu hướng sử dụng thiết bị khoa học ngày gia tăng 0.09 0.09 2 0.18 0.18 10 Sản phẩm thay Các đối thủ tiểm ẩn Thị trường tiêu thụ sản phẩm Cơng tác nghiên cứu phát triển Mối quan hệ khách hàng nhà cung 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 2 3 0.16 0.16 0.27 0.18 0.27 cấp 11 Khoa học công nghệ phát triển nhanh 13 Nguồn lao động chất lượng nguồn lao động Tổng cộng 0.09 0.08 0.27 0.16 2.61 Bảng 5: Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng yếu tố cạnh tranh STT Các yếu tố cạnh tranh Mức độ quan trọng 10 Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Chiết khấu cho khách hàng Công tác bán hàng Hệ thống phân phối Quảng cáo Máy móc thiết bị Sự phân biệt khách hàng công ty Sản lượng tiêu thụ Cạnh tranh giá Tổng cộng 0.11 0.11 0.1 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.11 1.0 Bảng 6: Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ ảnh hưởng yếu tố cạnh tranh Mức STT Các yếu tố cạnh tranh Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Chiết khấu cho khách hàng Công tác bán hàng Hệ thống phân phối Quảng cáo Máy móc thiết bị độ quan trọng 0.11 0.11 0.1 0.1 0.09 0.09 0.09 Công ty Việt Khoa Cơng ty Lâm Việt Cơng ty Huy Hồng Điểm Hạng quan trọng 0.22 0.33 0.3 Điểm Hạng quan trọng 0.44 0.33 0.3 Điểm Hạng quan trọng 0.33 0.22 0.3 2 0.3 0.18 0.18 0.27 3 0.3 0.36 0.27 0.27 3 2 0.3 0.27 0.18 0.18 Sự phân biệt khách hàng công ty 0.09 0.18 0.27 0.27 10 Sản lượng tiêu thụ Cạnh tranh giá Tổng cộng 0.11 0.11 0.33 0.44 2.73 0.44 0.22 3.2 0.22 0.33 2.6 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THAM KHẢO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Bảng 1: Tổng hợp ý kiến khách hàng đảm bảo chất lượng sản phẩm STT Ý kiến khách hàng Số lựa chọn Hoàn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Tạm Đồng ý 20 Hoàn toàn đồng ý 12 Tổng cộng 50 Bảng 2: Tổng hợp ý kiến khách hàng giá phù hợp STT Ý kiến khách hàng Tỷ lệ (%) 12 18 40 24 100 Số lựa chọn Tỷ lệ (%) 17 16 50 16 34 32 10 100 Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Tạm Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Tổng cộng Bảng 3: Tổng hợp ý kiến khách hàng kênh phân phối sản phẩm Công ty STT Ý kiến khách hàng Rất yếu Khá yếu Yếu Khá mạnh Mạnh Tổng cộng Số lựa chọn Tỷ lệ 28 10 11 50 56 20 22 100 PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH EMAIL SỐ ĐT Nguyễn Nhân Tâm GĐ Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa tamnn@vks.com.vn 0908 354 019 Đồn Thị Ngọc PGĐ Cơng Ty TNHH Phương Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa phuongdtn@vks.com.vn 0913 761 328 minhnnb@vks.com.vn 0903 653 354 haicc@vks.com.vn 0982 272 262 phuht@vks.com.vn 0934 925 968 thutm@vks.com.vn 0909 833 611 GĐKD Khu vực miền Nguyễn Ngọc Bình Minh Chu Cơng Hải Hoang Thanh Phú Nam Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa GĐKD Khu vực miền Bắc Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa GĐKD Khu vực miền Trung Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa Kế tốn trưởng Cơng Từ Minh Thư Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa GĐKT Công Ty TNHH Phạm Minh Toàn Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa toanpm@vks.com.vn 0907 280 246 Trần Hữu Phúc Đạt TPKD Thiết bị giải datthp@vks.com.vn 0933 736 231 phẫu bệnh Nguyễn Đại Dương TPKD Thiết bị phụ trợ duongnd@vks.com.vn 0984 795 410 10 Nguyễn Hoàng TPKT Khu vực miền Hoannh@vks.com.vn 0903 640 261 Huân bắc 11 Pham Như Tân TPKT Khu vực miền tanpn@vks.com.vn 0908 920 400 trucnt@vks.com.vn 0908 002 294 nguyetnm@vks.com.vn 0904 598 609 Hứa Phú Doãn PCT Hội Trang Thiết Bị Y Tế TP Hồ Chí Minh huaphudoan@yahoo.com 0942 838 324 Nguyễn Trần Hồi GĐ Cơng Ty TNHH nguyenhoaian81@yahoo Ân Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Nam Trang com Trung 12 Nguyễn Thanh Trúc TP Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa 13 Phạm Minh Nguyệt GĐ Quản lý Chất lượng 14 15 0937 081 085 TPKD Công Ty TNHH 16 namtrangist@yahoo.com 0167 244 5228 Võ Hưu Khang TGĐ Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Khang Kiên sales@khangkien.com 0968 231 372 18 Trần Thiên Ý GĐ Kinh Doanh Khu vực miền Nam Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Khang Kiên Sales1@khangkien.com 19 Trần Thị Hạnh Phó phòng XNK Ngơ Văn Trường Phó phòng kinh doanh Cơng ty TNHH Thiết Bi Khoa Học Kỹ Thuật HTV Nguyễn Văn Phòng kinh doanh Trường Nguyễn Văn Sang 17 20 21 22 Nguyễn Văn Cương Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Nam Trang hanh.tran158@gmail.co m 0902 905 214 Vantruong0210@gmail.c om 0909 860 489 Cơng ty CP Tập đồn cơng nghệ T Tech thienansl68@gmail.com 0978 746 815 GĐ Công Ty TNHH sangnamyt@gmail.com 0906 444 294 thiết bị y tế Sang Nam 23 Nguyễn Minh Phúc GĐKD Công Ty TNHH thiết bị y tế Sang Nam 24 Trần Đăng Khoa GĐKD Công ty TNHH trandangkhoa@vietanhco thiết bị khoa học Việt com.vn Anh 25 26 27 Lê Thị Thu Hà minhphucyte@gmail.co m TPKD Công Ty TNHH thuha@nguyenanhvn.co Nguyên Anh m mduc.pham@ducminhse Nguyễn Minh Đức GĐ Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Đức Minh Nguyễn Thị Bích Kế tốn Cơng ty accountant2@ducminhse Thơm TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Đức Minh com com 01222 785 817 0962 796 080 0938 189 048 0903 252 059 0974 873 187 PKD Công ty TNHH 28 Nguyễn Công Lực thương mại khoa học kỹ thuật Lâm Việt sales12@lamviet.com 0961 818 664 29 Đặng Thị Kiều My Phòng XNK Cơng ty kieumy@hoaviet.vn 0902 576 766 vansang@gmail.com 0909 452 221 TNHH Hóa Việt 30 Nguyễn Văn Sáng GĐ Công ty TNHH TISASOFT PHỤ LỤC DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KHẢO SÁT STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ - CƠNG TY SỐ ĐT Phòng vật tư Bệnh viện Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh Phòng vật tư Bệnh viện Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh Phòng vật tư Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP Hồ Chí Minh Bệnh Viện Mắt TP Hồ Chí Minh 0919 923 377 Dương Phan Trung Tâm Trần Huy Khôi Lưu Thanh Quang Nguyễn Thanh Hùng Trương Tuấn Bảo Công ty cấp nước Trà Vinh 0903 669 005 Nguyễn Văn Chinh Công ty cấp nước Trà Vinh 0908 693 317 Phan Thanh Quý Bệnh viện Trợ Rẫy TP Hồ Chí Minh 0908 348 653 Thái Hồng Khơi Bệnh viện Trợ Rẫy TP Hồ Chí Minh 0989 233 104 Phan Trung Hiếu Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai 0933 235 523 10 Cao Thanh Liêm Bệnh viện Thống Nhất 0934 118 119 11 Phan Hữu Tuấn Bệnh viện Thống Nhất 0903 940 491 12 Trần Thanh Liêm Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh 0903 611 329 13 Nguyễn Ngọc Long Bệnh viện Tai Mũi Họng 083 914 4580 14 Trần Thế Hà Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 0914 030 280 15 Trịnh Đình Đơng Bệnh viện Quốc tế Becamex 0918 614 065 16 17 18 19 20 21 Nguyễn Hưu Bình Ngơ Văn Đồng Phan Thế Hải Ngô Văn Viên Đặng Thái Hiệp Đỗ Thúy Quyên 0917 792 336 0918 875 323 0984 074 590 0126 444 7363 0988 321 831 075 3810 392 22 23 24 Quách Thị Liên Nguyễn Phi Nhân Nguyên Lam Thành Công Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc Tế Viện sinh học nhiệt đới Bệnh viện nhân dân Gia Đinh Trường đại học Lạc Hồng Trường đại học Lạc Hồng Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Bến Tre Công ty TNHH CN Nông thôn Tiền Giang Công ty CP Đô thị Cam Ranh Công ty CP Đô thị Cam Ranh 25 Nguyễn Xuân Hương Viện môi trường tài nguyên 08 3865 1132 26 Đăng Việt Cường Công ty TNHH Kimberley Clark 0650 3743 911 27 Nguyễn Minh Cường Công ty Dược Phẩm - 0903 359 878 28 Nguyễn Ngọc Minh Công ty O-I Bjc Vietnam Glass Limited 0922 739 799 29 Lê Minh Đức Chi cục thú y Bình Dương 0650 3821 432 0919 772 198 0122 461 2132 0903 837 467 073 3872 289 058 854 310 058 854 310 0650 3822 334 32 Nguyễn Quang Dũng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật mơi trường Miền Nam Trung tâm phân tích mơi trường Bình Dương Phân viện cơng nghệ sau thu hoạch 33 Nguyễn Quang Cường 34 Đỗ Tiến Trung Bệnh viện Từ Dũ Bệnh viện Từ Dũ 0978 739 408 0907 126 388 35 Nguyễn Văn Ka Bệnh viện Vinmec Tân Cảng 0933 200 785 36 Nguyễn Thế Khang Bệnh viện Vinmec Tân Cảng 0909 094 095 37 Trần Thế Sơn 38 Đặng Văn Quốc 39 Trần Quang Vinh Khoa Y – Đại học Quốc Gia Khoa Y – Đại học Quốc Gia Khoa Y – Đại học Quốc Gia 0938 828 267 0982 050 680 0164 811 1720 Khoa Y – Đại học Quốc Gia Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ 0122 347 8499 0918 606 030 42 Trần Trung Đức Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 0937 425 501 43 Nguyễn Lê Hoàng Phúc Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 0985 884 889 44 Nguyễn Thị Phấn Trung tâm y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh 08 3923 6155 45 Nguyễn Hoàng Lan Trung tâm y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh 08 3923 6155 46 Lê Thị Thu Thanh Trung tâm y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh 08 3923 6155 Trung tâm thú y vùng 08 3948 3046 48 Phan Thanh Phùng 49 Trần Chí Thiện Trung tâm thú y vùng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 08 3948 3046 08 3829 9592 50 Nguyễn Thị Loan Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 08 3829 9592 30 Nguyễn Văn Đồng 31 Nguyễn Thùy Diễm 40 Đặng Thu Hiền 41 Nguyễn Thế Cường 47 Trần Bảo Trang 0938 117 331 083 8481 316 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY Tủ lạnh trữ mẫu y sinh Thiết bị giải phẫu bệnh Kính hiển vi Olympus Máy PCR – Realtime PCR Máy tách triết DNA Máy lắc, máy khuấy, bể điều nhiệt Máy quang phổ, máu pH, Quang kế lửa Hệ thống Elisa Hệ thống nhiễm sắc thể Hệ thống hỗ trợ thoát màng Máy ly tâm Súng bắn nhiệt độ, đèn chiếu hồng Bàn thí nghiệm Tủ an tồn sinh học cấp II Tủ hút khí độc chịu Acid ... phẩm thiết bị khoa học công ty TNHH thiết bị khoa học việt khoa đến năm 2020 Kết Luận Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 1.1 Các vấn đề chung thị trường mở rộng thị trường. .. lý luận thị trường mở rộng thị trường Chương 2: Thực trạng thị trường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH thiết bị khoa học Việt Khoa Chương 3: Một số giải pháp mở rộng thị trường. .. SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHOA HỌC CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển công ty TNHH thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng thị trường thiết bị khoa học của công ty TNHH thiết bị khoa học việt khoa đến năm 2020 , Giải pháp mở rộng thị trường thiết bị khoa học của công ty TNHH thiết bị khoa học việt khoa đến năm 2020

Từ khóa liên quan