Đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại tỉnh thái nguyên

213 117 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 14:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - - HOÀNG THỊ HUẾ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TINH THẦN - VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ DƯỚI TUỔI CÓ MẸ ĐƯỢC BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH MANG THAI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - - HOÀNG THỊ HUẾ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TINH THẦN - VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ DƯỚI TUỔI CÓ MẸ ĐƯỢC BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH MANG THAI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS Nguyễn Văn Sơn TS Nguyễn Hồng Phương THÁI NGUYÊN - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Đây cơng trình nghiên cứu riêng Tôi xin đảm bảo số liệu kết luận án trung thực, khách quan chưa có cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ Hồng Thị Huế LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận án tơi nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu giúp đỡ tận tình thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp quan liên quan Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, phận Sau đại học, Phòng, Ban Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Văn Sơn, TS Nguyễn Hồng Phương, người Thầy dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình bảo định hướng cho tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành Luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Tập thể thầy, cô Bộ môn Nhi Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trang bị cho nhiều kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cám ơn Ban quản lý cán dự án Emory - Đại học Y Dược Thái Nguyên, sát cánh bên tôi, đồng kham cộng khổ giúp đỡ thực đề tài nghiên cứu Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình ln giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian tơi học tập để hồn thành khóa học Một lần tơi xin trân trọng cảm ơn Tác giả: Hồng Thị Huế NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN AA Axít arachidonic BSID-III Bayley Scale of Infant Development-III (Thang đo phát triển trẻ em phiên 3) CES-D Center for Epidemioligic Studies - Depression Scale (Thang đánh giá trầm cảm) DHA Axit docosahexaeonic FA Folic Acide (Axit folic) FANTA Food and Nutrition Technical Assitance (Hỗ trợ kỹ thuật thực phẩm dinh dưỡng) IFA LBW MM MDI Iron + Folic Acide (Sắt + Axit folic) Low Birth Weight (Nhẹ cân sinh) Multiple Micronutrient (Đa vi chất dinh dưỡng) Mental development index (Thang điểm trí tuệ) NCS Nghiên cứu sinh NKHHCT Nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính IQ Intelligence Quotient (Thương số thông minh) RTCCD Research and training centre for community development (Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng) SES Socioeconomic status (Tình trạng kinh tế xã hội) TT-VĐ Tinh thần – vận động TYT Trạm y tế UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc) USAID United States Agency for International Development (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) YTTB Y tế thôn TCYTTG Tổ chức y tế giới MỤC LỤC 1.1 Khái niệm phát triển giai đoạn phát triển .3 1.1.1.Khái niệm phát triển trẻ 1.2 Nghiên cứu phát triển tinh thần - vận động trẻ năm đầu đời 1.2.1 Tầm quan trọng nghiên cứu phát triển trẻ giai đoạn trước tuổi .4 1.4.1 Dinh dưỡng phát triển tinh thần - vận động trẻ 17 1.4.2 Tình trạng kinh tế xã hội .26 1.4.3 Giáo dục 27 1.4.4 Bệnh tật 30 2.3.4 Chỉ tiêu nghiên cứu .40 2.3.5 Biến số, số nghiên cứu công cụ đánh giá 40 2.3.7 Tổ chức nghiên cứu .49 2.3.7.1 Cán tham gia nghiên cứu .49 2.3.7.2 Tổ chức triển khai nghiên cứu 49 2.3.8 Chuẩn bị đào tạo cán nghiên cứu 49 2.3.10 Xử lý phân tích số liệu 51 2.3.11 Tổ chức buổi nghiên cứu .52 2.3.12 Đạo đức nghiên cứu 53 TÍNH MỚI VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 122 KHUYẾN NGHỊ 126 DANH SÁCH BẢNG 1.1 Khái niệm phát triển giai đoạn phát triển .3 1.1.1.Khái niệm phát triển trẻ 1.2 Nghiên cứu phát triển tinh thần - vận động trẻ năm đầu đời 1.2.1 Tầm quan trọng nghiên cứu phát triển trẻ giai đoạn trước tuổi .4 1.4.1 Dinh dưỡng phát triển tinh thần - vận động trẻ 17 1.4.2 Tình trạng kinh tế xã hội .26 1.4.3 Giáo dục 27 1.4.4 Bệnh tật 30 2.3.4 Chỉ tiêu nghiên cứu .40 2.3.5 Biến số, số nghiên cứu công cụ đánh giá 40 Bảng 2.2 Chi tiết nội dung thu thập số liệu trình theo dõi trẻ .48 2.3.7 Tổ chức nghiên cứu .49 2.3.7.1 Cán tham gia nghiên cứu .49 2.3.7.2 Tổ chức triển khai nghiên cứu 49 2.3.8 Chuẩn bị đào tạo cán nghiên cứu 49 2.3.10 Xử lý phân tích số liệu 51 2.3.11 Tổ chức buổi nghiên cứu .52 2.3.12 Đạo đức nghiên cứu 53 Bảng 3.6 Đặc điểm mơi trường hộ gia đình nhóm nghiên cứu .58 TÍNH MỚI VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 122 KHUYẾN NGHỊ 126 Họ tên mẹ 25 Tuổi 25 Thơn/ Xóm 25 ID 25 Không 25 Không 26 Không 26 Không 26 Không 27 Không 27 Họ tên mẹ 29 Tuổi 29 Thôn/ Xóm 29 ID 29 Họ tên mẹ 31 Tuổi 31 Thôn/ Xóm 31 ID 31 Họ tên mẹ 33 Tuổi 33 Thôn/ Xóm 33 ID 33 Họ tên mẹ 36 Tuổi 36 Thôn/ Xóm 36 ID 36 Họ tên mẹ 39 Tuổi 39 Thôn/ Xóm 39 ID 39 Thành phần viên vi chất bổ sung 44 GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU 47 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 1.1 Khái niệm phát triển giai đoạn phát triển .3 1.1.1.Khái niệm phát triển trẻ 1.2 Nghiên cứu phát triển tinh thần - vận động trẻ năm đầu đời 1.2.1 Tầm quan trọng nghiên cứu phát triển trẻ giai đoạn trước tuổi .4 1.4.1 Dinh dưỡng phát triển tinh thần - vận động trẻ 17 1.4.2 Tình trạng kinh tế xã hội .26 1.4.3 Giáo dục 27 1.4.4 Bệnh tật 30 2.3.4 Chỉ tiêu nghiên cứu .40 2.3.5 Biến số, số nghiên cứu công cụ đánh giá 40 Bảng 2.2 Chi tiết nội dung thu thập số liệu trình theo dõi trẻ .48 2.3.7 Tổ chức nghiên cứu .49 2.3.7.1 Cán tham gia nghiên cứu .49 2.3.7.2 Tổ chức triển khai nghiên cứu 49 2.3.8 Chuẩn bị đào tạo cán nghiên cứu 49 2.3.10 Xử lý phân tích số liệu 51 2.3.11 Tổ chức buổi nghiên cứu .52 2.3.12 Đạo đức nghiên cứu 53 Bảng 3.6 Đặc điểm mơi trường hộ gia đình nhóm nghiên cứu .58 TÍNH MỚI VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 122 KHUYẾN NGHỊ 126 Họ tên mẹ 25 Tuổi 25 Thơn/ Xóm 25 PHỤ LỤC 11 Phụ lục 12 GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU Tên dự án nghiên cứu: " Hiệu việc bổ sung vi chất dinh dưỡng trước mang thai tăng trưởng phát triển trẻ nhỏ” Chủ nhiệm đề tài: Ts Nguyễn Hồng Phương, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 284 Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Ngun, Việt Nam Giới thiệu/Mục đích Chúng tơi mời chị tham gia nghiên cứu có tên là: " Hiệu việc bổ sung vi chất dinh dưỡng trước mang thai lên tăng trưởng phát triển trẻ nhỏ” Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu bổ sung vitamin khoáng chất hàng tuần cho phụ nữ trước mang thai lên tăng trưởng phát triển trẻ em suốt năm đầu đời Kết từ nghiên cứu cung cấp chứng khoa học có giá trị nhằm giúp nhà hoạch định sách xây dựng chiến lược ngắn hạn dài hạn để cải thiện tình trạng dinh dưỡng tối ưu phát triển cho trẻ em Việt Nam giới Tiến trình nghiên cứu Nghiên cứu triển khai dựa nghiên cứu bổ sung vi chất dinh dưỡng từ trước mang thai mà chị tham gia Chúng tiếp tục theo dõi cặp mẹ trẻ đạt 24 tháng tuổi Y tế thôn đến nhà để mời chị chị tới trạm y tế vào thời điểm 3, 6, 12, 18 24 tháng Tại trạm y tế xã, hỏi số thông tin thân chị, điều kiện kinh tế xã hội, tiền sử sinh đẻ, bệnh tật, chế độ ăn chị q trình dinh dưỡng chăm sóc trẻ Sau chúng tơi tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe chung chị, bao gồm đo cân nặng chiều cao chị Chúng lấy giọt máu đầu ngón tay chị chị để xét nghiệm xem chị cháu có bị thiếu máu không thời điểm chị 12 24 tháng Tiếp theo tiến hành đánh giá tăng trưởng trẻ thông qua số nhân trắc học: cân nặng, chiều dài, vòng đầu, vòng ngực, vòng cánh tay, vòng đùi, lớp mỡ da bụng, da tam đầu, xương bả vai Chúng đánh giá phát triển vận tinh thần vận động trẻ theo thang điểm chuyên dụng Bayley Dự kiến thời gian để hoàn thành bước khám xét đánh giá khoảng 1-3 tùy theo thời điểm đánh giá trẻ Các câu hỏi vấn, khám sức khỏe, cân đo làm xét nghiệm phần quy trình chăm sóc sức khỏe thường quy Nguy hại Khơng có nguy hại tới sức khỏe chị chị tham gia nghiên cứu Các bước thực để lấy thơng tin tình hình sức khỏe chị chị phần quy trình chăm sóc sức khỏe thường quy Khi chúng tơi lấy máu xét nghiệm, chị cháu cảm thấy đau Chúng áp dụng nghiêm ngặt quy trình lấy máu đảm bảo vô trùng tuyệt đối để giảm thiểu tối đa rủi ro xảy Trẻ quấy khóc khơng hợp tác đánh giá phát triển tinh thần trẻ Trong trường hợp này, chúng tơi kiên trì chờ đợi để chờ trẻ có tâm lý thoải mái đánh giá, hẹn chị đánh giá trẻ vào ngày khác Lợi ích Chị chị chúng tơi định kỳ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt chị đánh giá tăng trưởng phát triển thông qua test đánh giá an toàn, sớm phát rối loạn trình phát triển, để can thiệp cho trẻ đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện Ngoài ra, (các bác sỹ, nhà nghiên cứu, nhà khoa học) rút học để giúp đỡ phụ nữ khác chị Giữ bí mật thơng tin Mọi thơng tin nghiên cứu giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Thơng tin cá nhân chị mã hóa giữ kỹ, sau huỷ liệu nhập phân tích Chúng tơi thơng báo cho chị kết đánh giá xét nghiệm chị chị Nếu phát chị cháu bị thiếu máu nặng, cháu bị suy dinh dưỡng chậm phát triển tinh thần, giới thiệu chị cháu tới Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để tư vấn điều trị Quà tặng Sau lần thăm khám xét nghiệm, để cảm ơn chị trả lời vấn, xin gửi chị quà tương ứng với số tiền 40.000 VND Tham gia tự nguyện rút khỏi nghiên cứu Việc tham gia vấn chị hoàn tồn tự nguyện Nếu muốn chị từ chối không tham gia vấn không trả lời câu hỏi vào lúc Chị khơng phải trả khoản lệ phí cho nghiên cứu Nghiên cứu không chi trả chi phí khác siêu âm, xét nghiệm khác xét nghiệm Hb điều trị khác Nếu có chi phí phát sinh, chi phải tự chi trả Chị có quyền từ chối tham gia nghiên cứu mà khơng có hình phạt hay điều nguy hại tới sống hàng ngày chị Thậm chí chị đồng ý tham gia nghiên cứu, chị xin rút khỏi nghiên cứu chị thấy không tiện cho chị Việc chị xin không tiếp tục tham gia nghiên cứu không ảnh hưởng tới việc khám chữa bệnh chị chị Bệnh viện huyện Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Ngun Chị có câu hỏi khơng? Liên hệ Nếu chị có câu hỏi thêm nghiên cứu, chị liên hệ với TS Nguyễn Hồng Phương, chủ nhiệm đề tài PGS TS Phạm Văn Hoan, chủ tịch Hội đồng đạo đức theo địa : TS Nguyễn Hồng Phương PGS TS Phạm Văn Hoan Chủ nhiệm đề tài Chủ tịch hội đồng đạo đức Viện nghiên cứu Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Y – Xã hội học Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, Địa chỉ: Nhà số 50, Ngõ 141, Phố Nguyễn Thành phố Thái Nguyên Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 84-280-851945 Số điện thoại: 04.3555.8288 Fax: 84-280-855710 Fax: 04.3555.8274 Cam đoan người tham gia nghiên cứu: Sau nghe vấn viên giải thích thắc mắc tơi tình nguyện tham gia nghiên cứu Tơi biết tơi rút khỏi nghiên cứu muốn vấn viên sẵn sàng trả lời thắc mắc tơi có thời gian thực nghiên cứu _ Ngày tháng năm Tên người tham gia nghiên cứu Cam đoan điều tra viên: "Tơi giải thích đầy đủ cho người tự nguyện tham gia nghiên cứu biết quy trình cần phải thực nghiên cứu nguy lợi ích tham gia vào nghiên cứu." _ Ngày tháng năm Tên vấn viên Phụ lục 13 DANH SÁCH DỤNG CỤ TRONG BỘ TEST BAYLEY Bộ số _ Sách minh họa Số lượng Quyển truyện Quyển tranh 12 khối hình (8 khơng lỗ, có lỗ) 16 thỏi nhựa (8 vàng, đỏ, xanh da trời) Con lợn bỏ xu Gấu bơng Bộ hình khối xanh da trời (4 tròn, vng) Hộp có nắp STT Tên dụng cụ 10 Vòng tay 11 Ví có cúc cài 12 Ơ tô 13 Hộp xuốt 14 Lược 15 Bộ ghép hình lego 16 Cốc có tay cầm 17 Búp bê 18 Túi có dây thắt 19 khỗi hình tròn (đỏ, xanh 20 Thẻ có lỗ lá, xanh da trời, đen, vàng) Kiểm kê theo ngày STT Tên dụng cụ Số lượng 21 Bóng to 22 Bóng nhỏ 23 Thẻ ghi nhớ 24 Dây giầy 25 Thanh nhựa có lỗ 26 Bảng xếp hình (hồng/ xanh 27 Bộ xếp hình (cây kem, 28 Bộ hình khối đỏ (Vng, 29 Bộ vịt (3 lớn, nhỏ, 30 Con vịt chút chít 31 Thảm chia vạch 32 cốc nhựa 33 thìa 34 bút chì 35 bút sáp màu đỏ 36 khăn 37 Gương 38 Chuông 39 Xúc xắc 40 Vòng dây da trời) bóng, chó) tròn, tam giác) nặng) Dụng cụ kèm bayley 41 đồng xu nhỏ Kiểm kê theo ngày STT Tên dụng cụ 42 hộp bánh tròn, nhỏ Số lượng 43 Kéo an tồn 44 Đồng hồ bấm 45 Giấy ướt 46 Giấy trắng 20 Kiểm kê theo ngày Người kiểm ký tên DANH SÁCH TÀI LIỆU, CÔNG CỤ MỘT ĐTV BAYLEY CẦN CÓ STT 10 11 12 13 14 15 Tài liệu, công cụ Bảng kiểm dụng cụ Bayley (cuốn) Bảng kiểm quan sát (tờ) Bộ câu hỏi đánh giá cho trẻ mẹ trẻ (bộ)-theo số lượng trẻ Bút chì có tẩy (cái) Gọt bút chì (cái) Bút bi (cái) Sách hướng dẫn thực Bayley (cuốn) Sách hướng dẫn thực hành quản lý chất lượng Bayley (cuốn) Thùng đồ Bayley (thùng) Giấy ướt sát khuẩn (gói) Giấy ướt thơng thường (gói) Giấy ăn (gói) Quà cho bé (theo số lượng trẻ) Số lượng Thực tế 2 1 1 1 Thực tế Phụ lục 14 Ảnh hưởng bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển vận động trẻ Ảnh hưởng trực tiếp Ảnh hưởng gián tiếp β P KTC95% β 0.22 0.19 0.15; 0.29 NO P KTC95% Tổng số ảnh hưởng β P KTC95% 0.22 0.00 0.15; 0.29 Vận động lúc 24 tháng Vận động lúc 12 tháng Trầm cảm mẹ NO 0.07 0.01 0.02; 0.12 0.07 0.01 0.02; 0.12 Thiếu máu NO 0.30 0.05 0.00; 0.59 0.30 0.05 0.00; 0.59 Cân nặng sinh NO 0.18 0.27 -0.14; 0.51 0.18 0.27 -0.14; 0.51 IFA 1.13 0.07 -0.56; 2.83 0.80 0.00 0.37; 1.23 1.93 0.03 0.22; 3.64 MM 1.54 0.12 -0.12; 3.20 0.90 0.00 0.46; 1.35 2.44 0.00 0.77; 4.11 Trầm cảm 0.30 0.11 0.09; 0.51 NO 0.30 0.01 0.09; 0.51 Thiếu máu 1.35 0.64 0.09; 2.60 NO 1.35 0.04 0.09; 2.60 SDD lúc 12 tháng 0.84 0.74 -0.62; 2.29 NO 0.84 0.26 -0.62; 2.29 IFA 3.66 0.79 2.11; 5.22 -0.04 0.74 -0.26; 0.18 3.63 0.00 2.06; 5.19 MM 4.48 0.79 2.93; 6.03 -0.38 0.04 -0.73; -0.02 4.10 0.00 2.57; 5.63 Vận động lúc 12 tháng Trầm cảm mẹ 12 tháng NO ; ; IFA -0.34 0.17 -0.83; 0.15 -0.34 0.17 -0.83; 0.15 MM -1.16 0.00 -1.64; -0.68 -1.16 0.00 -1.64; -0.68 Thiếu máu sinh No IFA 0.02 0.72 0.07; 0.10 0.02 0.72 0.07; 0.10 MM -0.09 0.04 -0.17; -0.01 -0.09 0.04 -0.17; -0.01 IFA 0.05 0.15 -0.02; 0.13 0.05 0.15 -0.02; 0.13 MM 0.10 0.00 0.03; 0.17 0.10 0.00 0.03; 0.17 Cân nặng sinh Phụ lục 15 Ảnh hưởng bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển nhận thức trẻ Ảnh hưởng trực tiếp Các yếu tố Nhận thức lúc 24 tháng Nhận thức lúc 12 tháng SDD lúc 12 tháng Thiếu máu Cân nặng sinh Bổ sung vi chất: IFA MM Mơi trường hộ gia đình Trung bình Cao Nhận thức lúc 12 tháng SDD 12 tháng Thiếu máu Cân nặng sinh Vi chất trước mang thai: IFA MM Mơi trường hồ gia đình Trung bình Cao Ảnh hưởng gián tiếp Tổng số ảnh hưởng β P KTC95% β P KTC95% β P KTC95% 0.18 -1.04 0.00 0.00 0.00 0.23 0.12; 0.25 -2.75; 0.67 NO -0.22 0.27 0.16 0.20 0.05 0.47 -0.56, 0.12 0.01; 0.54 -0.27; 0.59 0.18 -1.26 0.27 0.16 0.00 0.16 0.05 0.47 0.12; 0.25 -3.01; 0.48 0.01; 0.54 -0.27; 0.59 -0.21 1.87 0.80 0.02 -1.80; 1.39 0.30; 3.44 0.61 0.88 0.00 0.00 0.23; 0.98 0.44; 1.31 0.40 2.75 0.63 0.00 -1.21; 2.01 1.18; 4.32 0.77 0.84 0.43 0.46 -1.16; 2.71 -1.41; 3.10 0.46 0.79 0.04 0.00 0.02; 0.90 0.27; 1.31 1.23 1.63 0.22 0.16 -0.73; 3.19 -0.64; 3.91 -1.21 1.48 -0.45 0.19 0.03 0.56 -3.02; 0.61 0.16; 2.80 -1.97; 1.06 0.00 0.00 0.23 0.97 0.20 -0.06; 0.06 -0.12; 0.58 -1.21 1.48 -0.22 0.19 0.03 0.77 -3.02; 0.61 0.16; 2.80 -1.70; 1.25 3.21 5.06 0.00 0.00 1.57; 4.84 3.46; 6.67 0.01 -0.20 0.93 0.11 -0.15; 0.17 -0.44; 0.04 3.21 4.86 0.00 0.00 1.57; 4.85 3.26; 6.46 2.77 4.35 0.01 0.00 0.78; 4.77 2.04; 6.66 0.13 0.11 0.36 0.36 -0.15; 0.41 -0.13; 0.35 2.90 4.46 0.00 0.00 0.91; 4.90 2.14; 6.78 SDD lúc 12 tháng Thiếu máu 0.00 0.97 -0.05; 0.05 0.00 0.97 -0.05; 0.05 Cân nặng sinh -0.19 0.00 -0.24; -0.14 -0.19 0.00 -0.24; -0.14 IFA 0.00 0.87 -0.06; 0.05 -0.01 0.19 -0.02; 0.00 -0.01 0.65 -0.07; 0.05 MM 0.04 0.23 -0.02; 0.09 -0.02 0.01 -0.03; 0.00 0.02 0.59 -0.04; 0.08 Trung bình 0.06 0.08 -0.01; 0.14 0.01 0.29 -0.01; 0.03 0.07 0.05 0.00; 0.15 Cao 0.03 0.56 -0.06; 0.11 0.00 0.72 -0.02; 0.02 0.03 0.51 -0.06; 0.11 IFA 0.01 0.85 -0.07; 0.09 No path 0.01 0.85 -0.07; 0.09 MM -0.09 0.02 -0.17; -0.01 -0.09 0.02 -0.17; -0.01 Trung bình 0.13 0.01 0.03; 0.23 0.13 0.01 0.03; 0.23 Cao 0.09 0.11 -0.02; 0.21 0.09 0.11 -0.02; 0.21 Vi chất trước mang thai Môi trường hộ gia đình Thiếu máu Vi chất trước mang thai ; Mơi trường hộ gia đình Cân nặng sinh No path IFA 0.05 0.18 -0.02; 0.12 0.05 0.18 -0.02; 0.12 MM 0.10 0.01 0.03; 0.17 0.10 0.01 0.03; 0.17 Phụ lục 16 Ảnh hưởng bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển ngôn ngữ trẻ Ảnh hưởng trực tiếp β P KTC95% Ảnh hưởng gián tiếp β P KTC95% Tổng số ảnh hưởng β P KTC95% Ngôn ngữ lúc 24 tháng Ngôn ngữ lúc 12 tháng SDD lúc 12 tháng 0.20 0.00 0.14; 0.27 -2.40 0.00 -4.02; -0.77 NO 0.20 0.00 0.14; 0.27 -0.31 0.09 -0.66; 0.05 -2.70 0.00 -4.36; -1.04 Thiếu máu NO 0.03 0.83 -0.25; 0.31 0.03 0.83 -0.25; 0.31 Cân nặng sinh NO 0.62 0.01 0.18; 1.06 0.62 0.01 0.18; 1.06 Vi chất trước mang thai IFA -1.00 0.19 -2.51; 0.05 0.42 0.03 0.05; 0.79 -0.58 0.46 -2.13; 0.96 MM 1.68 0.03 0.20; 3.17 0.71 0.00 0.30; 1.13 2.40 0.00 0.89; 3.90 Trung bình -0.97 0.30 -2.82; 0.87 0.62 0.02 0.11; 1.13 -0.36 0.71 -2.23; 1.52 Cao -0.70 0.52 -2.85; 1.45 1.09 0.00 0.48; 1.71 0.39 0.72 -1.78; 256 -1.50 0.08 -3.16; 0.16 NO -1.50 0.08 -3.16; 0.16 Thiếu máu 0.13 0.84 -1.08; 1.34 0.00 0.96 -0.07; 0.07 0.13 0.83 -1.08; 1.34 Cân nặng sinh 0.51 0.47 -0.88; 1.90 0.29 0.09 -0.04; 0.61 0.80 0.25 -0.56; 2.15 IFA 1.85 0.02 0.34; 3.35 0.05 0.46 -0.08; 0.17 1.89 0.01 0.39; 3.40 MM 3.65 0.00 2.18; 5.12 0.02 0.86 -0.19; 0.23 3.67 0.00 2.21; 5.13 Mơi trường hộ gia đình Ngơn ngữ lúc 12 tháng SDD lúc 12 tháng Vi chất trước mang thai Mơi trường hộ gia đình Trung bình 3.98 0.00 2.15; 5.81 -0.12 0.34 -0.35; 0.12 3.86 0.00 2.04; 5.69 Cao 5.67 0.00 3.55; 7.78 -0.03 0.73 -0.23; 0.16 5.63 0.00 3.52; 7.75 0.00 0.96 -0.05; 0.05 NO 0.00 0.96 -0.05; 0.05 -0.19 0.00 -0.24; -0.14 NO -0.19 0.00 -0.24; -0.14 IFA -0.01 0.87 -0.06; 0.05 -0.01 0.19 -0.02; 0.00 -0.01 0.64 -0.08; 0.05 MM 0.03 0.24 -0.02; 0.09 -0.02 0.01 -0.03; 0.00 0.01 0.62 -0.04; 0.07 Trung bình 0.06 0.09 -0.01; 0.13 0.01 0.29 -0.01; 0.03 0.07 0.06 0.00; 0.14 Cao 0.02 0.64 -0.06; 0.10 0.00 0.72 -0.02; 0.02 0.02 0.59 -0.06; 0.11 Suy dinh dưỡng lúc 12 tháng Thiếu máu Cân nặng sinh Vi chất trước mang thai Mơi trường hộ gia đình Thiếu máu No path Vi chất trước mang thai IFA 0.01 0.85 -0.07; 0.09 0.01 0.85 -0.07; 0.09 MM -0.09 0.02 -0.17; -0.01 -0.09 0.02 -0.17; -0.01 IFA 0.05 0.18 -0.02; 0.12 0.05 0.18 -0.02; 0.12 MM 0.10 0.01 0.03; 0.17 0.10 0.01 0.03; 0.17 Cân nặng sinh ... triển tinh thần vận động trẻ tuổi có mẹ bổ sung vi chất dinh dưỡng trước trình mang thai Thái Nguyên với mục tiêu sau: Đánh giá phát triển tinh thần - vận động trẻ tuổi có mẹ bổ sung vi chất dinh. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - - HOÀNG THỊ HUẾ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TINH THẦN - VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ DƯỚI TUỔI CÓ MẸ ĐƯỢC BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH... dưỡng trước mang thai Thái Nguyên Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tinh thần - vận động trẻ tuổi có mẹ bổ sung vi chất dinh dưỡng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại tỉnh thái nguyên , Đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại tỉnh thái nguyên , Hình 2.1: Bản đồ tỉnh Thái Nguyên và các huyện trong nghiên cứu, Sơ đồ 3.1: Ảnh hưởng của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển vận động của trẻ, Sơ đồ 3.2: Ảnh hưởng của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển nhận thức của trẻ, Sơ đồ 3.3: Ảnh hưởng của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển ngôn ngữ của trẻ, VI. CÁC CƠ HỘI KHÁC ĐỂ KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm