TEST 23 ôn THI học kỳ 1 (đề CUỐI)

4 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 22:01

KHĨA HỌC LIVESTREAM ƠN THI THPT QUỐC GIA 2020 website: www.bschool.vn _ TEST 23 ÔN THI HỌC KỲ Thầy Đỗ Văn Đức: http://fb.com/thayductoan File PDF lịch LIVESTREAM: http://m.me/dovanduc2020 Kênh Youtube học free: http://bit.ly/youtubedvd Đăng ký học khóa livestream nhóm kín, liên hệ thầy Đỗ Văn Đức ĐÁP ÁN CHI TIẾT GỬI TRONG GROUP KHÓA HỌC LIVE Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ Hàm số đạt cực tiểu điểm điểm sau? x − y + − + + + y − A x = B x = Cho hàm số có bảng biến thiên sau x − y C x = −1 + + D x = + − y Khẳng định sau sai? − −1 A Hàm số đạt cực đại x = B Hàm số đồng biến khoảng ( − ;1) C Hàm số nghịch biến khoảng (1; +  ) D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho nghịch biến khoảng A ( 0; ) B ( −2;0 ) C ( −3; − 1) D ( 2;3) _ Thầy Đỗ Văn Đức – http://facebook.com/thayductoan Bộ đề ơn thi THPT Quốc Gia mơn Tốn 2020 Hàm số có tập xác định khơng phải ? A y = ( x + 1) B y = x website: www.bschool.vn C y = x x −1 D y = x Đồ thị hàm số y = ( x − 1) x + 3x + A có đường tiệm cận? B C D Cho hàm số y = log a x, y = log b x, y = log c x có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? A b  c  a B c  a  b C a  b  c log x − 2 Tìm tham số m để hàm số y = đồng biến khoảng ( 0;1) log x − m A m  B m  −2 C m  D m  −2 Người ta xếp hai cầu có bán kính r vào hộp hình trụ cho cầu tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai cầu tiếp xúc với cầu đề tiếp xúc với đường sinh hình trụ (tham khảo hình vẽ) Biết thể tích khối trụ 120 cm3, thể tích khối cầu A 10 cm3 B 20 cm3 B D 40 cm3 C D Vơ số Có số nguyên m   −5;5 để x3 − 3x + m  1;3 A 11 C 30 cm3 Có số nguyên m để phương trình x + = me x có nghiệm phân biệt? A 10 D a  c  b B C Cho hàm số y = f ( x ) liên tục x − y + − D có có bảng biến thiên sau − + + − y − −4 − _ Thầy Đỗ Văn Đức KHĨA HỌC LIVESTREAM ƠN THI THPT QUỐC GIA 2020 website: www.bschool.vn _ Có giá trị nguyên tham số m cho phương trình f ( sin x − cos x ) = m − có hai   3 nghiệm phân biệt khoảng  − ;  4 A 13 B 12 12  ?  C 11 D 21 Cho  x  2020 log ( x + ) + x − y = Có cặp số ( x ; y ) nguyên thỏa mãn điều y kiện trên? A 2019 13 B 2018 C Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm x f ( x) − có bảng xét dấu đạo hàm hình vẽ sau: −2 + D + − + − 0 + Có số nguyên m  ( 0; 2020 ) để hàm số g ( x ) = f ( x − x + m ) nghịch biến khoảng ( −1; ) ? A 2018 14 B 2017 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục C 2016 D 2015 đồ thị hàm số y = f ( x ) hình vẽ bên Tìm f f ( x ) −1) số điểm cực trị hàm số y = 2019 ( 15 A 13 B 11 C 10 D 12 Có miếng bìa hình chữ nhật ABCD với AB = AD = Trên cạnh AD lấy điểm E cho AE = 2, cạnh BC lấy điểm F trung điểm BC Cuốn miếng bìa lại cho cạnh AB DC trùng để tạo thành mặt xung quanh hình trụ Khi tính thể tích V tứ diện ABEF A V = π B V = 2π C V = 3π D V = 3π _ Thầy Đỗ Văn Đức – http://facebook.com/thayductoan KHĨA LUYỆN ĐỀ KHĨA HỌC LIVESTREAM MƠN TỐN TẠI BSCHOOL.VN DÀNH CHO HỌC SINH 2K2 THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC GIỚI THIỆU KHĨA HỌC Đơi nét thầy Luyện đề thi thử từ trường THPT chuyên Sở, đề thi hay năm 2020 • Cựu học sinh Chun Tốn – Chun Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội • Cử nhân xuất sắc khoa Kinh Tế Đối Ngoại - Đại Học Ngoại Thương Hà Nội • Huy chương Bạc Olympic tốn Hà Nội mở rộng năm 2007 • Đạt kết cao kỳ thi Đại Học (28.5 điểm khối A 27.5 điểm khối B) LIÊN HỆ FACEBOOK: http://facebook.com/thayductoan WEBSITE: www.bschool.vn YOUTUBE: http://bit.ly/youtubedvd Tập trung vào toán mức độ 8+, từ câu 30 đến câu 50 Tổng ôn chuyên đề VD-VDC, kiến thức lớp 11, lớp 12 xuất kỳ thi ƯU ĐÃI Được vào thẳng khóa Luyện Đề dành cho 2k1 năm ngối, danh sách đề khóa 2k1 chữa có chi tiết link: http://bit.ly/luyendedvd Được vào thẳng khóa BLIVE-I học cho 2k2, danh sách buổi học có chi tiết link: http://bit.ly/blivetoan Được sử dụng đặc quyền để mua sách Book – Luyện 30 đề toán CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ Liên hệ thầy Đỗ Văn Đức: http://facebook.com/thayductoan Liên hệ chị trợ lý Huyền Trang: https://www.facebook.com/Trang.Bschool Số điện thoại: 039.968.1123 ... ( 1; ) ? A 2 018 14 B 2 017 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục C 2 016 D 2 015 đồ thị hàm số y = f ( x ) hình vẽ bên Tìm f f ( x ) 1) số điểm cực trị hàm số y = 2 019 ( 15 A 13 B 11 C 10 ... phân biệt khoảng  − ;  4 A 13 B 12 12  ?  C 11 D 21 Cho  x  2020 log ( x + ) + x − y = Có cặp số ( x ; y ) nguyên thỏa mãn điều y kiện trên? A 2 019 13 B 2 018 C Cho hàm số y = f ( x ) có... 8+, từ câu 30 đến câu 50 Tổng ôn chuyên đề VD-VDC, kiến thức lớp 11 , lớp 12 xuất kỳ thi ƯU ĐÃI Được vào thẳng khóa Luyện Đề dành cho 2k1 năm ngối, danh sách đề khóa 2k1 chữa có chi tiết link: http://bit.ly/luyendedvd
- Xem thêm -

Xem thêm: TEST 23 ôn THI học kỳ 1 (đề CUỐI) , TEST 23 ôn THI học kỳ 1 (đề CUỐI)