Bài hát: khát vọng (phạm minh tuấn)

1 103 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 12:45

nhạc sỹ: Phạm Minh Tuấnhãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội. hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao. hãy sống như biển trào, như biển trào, để thấy bờ bến rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông... Khát vọng Sáng tác: Phạm Minh Tuấn ™™ œ™ œ œœœ œ ™ œ œœœ œ œ œ œ œ™ œ ‰ œj ™™ œ™ œ™ œ™ œ ‰ j J J œ J J 3 b6 & b b8 Hãy b j & b b œ™ œ œ œ œ ™ œ œj œj œ œ j j ‰ j œ™ œ œ œ œ™ œ œ œ œ™ œ œ sống đời sông để biết yêu nguồn cội Hãy sống đời núi vươn bb œj œ œ j ™ j ‰ j œ™ œ œ œ j b œ j & œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œœ 14 tới b &b b 20 tầm cao Hãy sống biển trào nhưu biển trào để thấy bờ bến Œ œj ™™ œ™ œ œ œ j j ‰ j œ™ œ œ œ œ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ™ œ œ œ ™ œ ™ œ ™ bb œ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ j œ™ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ™ œ b œ ‰ œ & J J œ Jœœ J JœœJ rộng Hãy sống ước vọng để thấy đời mênh mơng Và 27 khơng gió mây để thấy trời bao la Và không phù sa bão giông ánh lửa đêm đông Và không dâng mỡ màu cho b ™ & b b œ™ œ ‰ œ™ œ œ œ œ™ œ œj œj œ œ œj œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œ ™ œ œj không hạt giống xanh đất mẹ bao 34 hoa Sao không ca tình u đơi lứa Sao khơng mặt trời gieo dung Sao không đàn chim gọi bình minh thức giấc Sao khơng mặt trời gieo b j œ™ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ & b b œj œ œ œJ œ™ œJ ‰ œ ™™ œ™ œ ‰ ™™ 41 hạt nắng vô hạt nắng vô tư Và tư b j & b b œJ œ œ œJ œ™ œJ ‰ œ ™™ œ™ œ™ 46 Ha œ™ œ™ www.hopamviet.com  œ™ œ ‰ j œ™ œ ‰ J œ Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài hát: khát vọng (phạm minh tuấn), Bài hát: khát vọng (phạm minh tuấn)