Cau Hoi trac nghiem IC3 phan a

48 123 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 16:57

MỘT SỐ CÂU HỎI IC3-GS4 PHẦN CẤU TẠO MÁY TÍNH Câu 1: Hai nhiệm vụ hệ điều hành?  Quản lý tiến trình  Diệt virus  Tạo bảng tính  Quản lý thư điện tử  Quản lý nhớ máy tính Đáp án:  Quản lý tiến trình  Quản lý nhớ máy tính Câu 2: Chức tiết kiệm điện cho phép sử dụng pin, giữ lại tệp tin chương trình mở sau tắt máy tính?  Sleep  Hybrid sleep  Block  Hibernation Đáp án:  Hibernation Câu 3: Chức hệ điều hành là?  Để tách người dùng khỏi phức tạp phần cứng  Làm máy tính hấp dẫn  Cho phép người sử dụng dùng máy tính cách  Để quản lý truy cập người dùng Đáp án:  Để tách người dùng khỏi phức tạp phần cứng Câu 5: Lựa chọn tệp tin chạy video có tên Customers máy tính?  Customers.avi  Customers.wav  Customers.zip  Customers.mp3 Đáp án:  Customers.avi Câu 6: Điểm khác lệnh Copy (Sao chép) lệnh Cut (Cắt)?  Cut (Cắt) phục hồi Một tập tin chép phục hồi  Tệp tin bị Cut (Cắt) khơng xuất vị trí nguồn, lưu trữ ClipBoard đến người dùng dán (paste) Tệp tin chép (Copy) vị trí ban đầu, lưu trữ ClipBoard đến người dùng dán (paste)  Lệnh (Cắt) không thực với tệp tin thực thi, lệnh chép (Copy) dùng với tất tệp tin  Tệp tin bị chép khơng xuất vị trí nguồn, lưu trữ ClipBoard đến người dùng dán (paste) Tệp tin bị cắt lại vị trí ban đầu, lưu trữ ClipBoard đến người dùng dán (paste) Đáp án:  Tệp tin bị Cut (Cắt) không xuất vị trí nguồn, lưu trữ ClipBoard đến người dùng dán (paste) Tệp tin chép (Copy) vị trí ban đầu, lưu trữ ClipBoard đến người dùng dán (paste) Câu 7: Đâu phát biểu phần mở rộng tệp tin?  Phần mở rộng tệp tin cung cấp thông tin dung lượng tệp tin  Chỉ có phần mở rộng cho loại tệp tin  Phần mở rộng tệp tin kiểu tệp tin  Phải ln hiển thị phần mở rộng tệp tin Đáp án:  Phần mở rộng tệp tin kiểu tệp tin Câu 8: Phát biểu tệp tin ẩn?  Tệp tin ẩn khơng bị xóa, thư mục chứa chúng bị xóa  Tệp tin ẩn khơng sử dụng khơng gian ổ đĩa  Tệp tin ẩn có nghĩa tệp tin riêng tư  Nếu bạn muốn xem tệp tin ẩn tất tệp tin ẩn phải hiển thị Đáp án:  Nếu bạn muốn xem tệp tin ẩn tất tệp tin ẩn phải hiển thị Câu 11: Hai lựa chọn đặc điểm trợ (accessibility characteristics) Microsoft Windows 7?  Sound Recorder  On-Screen Keyboard    Calculator Magnifier Windows Remote Assistance Đáp án:  On-Screen Keyboard  Magnifier Câu 12: Hai lựa chọn cấu hình cơng cụ Parental Control?  Các loại từ mà người sử dụng sử dụng trình xử lý văn  Các loại trò chơi người dùng chơi  Số người sử dụng máy tính  Số lượng video xem  Hồ sơ cá nhân người dùng mà giao tiếp Đáp án:  Số người sử dụng máy tính  Các loại trò chơi người dùng chơi Câu 15: Phát biểu nói đến CPU?  CPU tạo bỡi nhớ RAM ROM  CPU thường tích hợp với chíp gọi vi xử lý  CPU viết tắt Processing Unit  CPU nhắm đến phần mềm người sử dụng Đáp án:  CPU thường tích hợp với chíp gọi vi xử lý Câu 16: Khi mở tệp tin bắt đầu chương trình, kiểu nhớ tạm lưu trữ thơng tin đến hồn tất tiến trình?  Bộ nhớ EPROM  Thiết bị vào/ra  Cổng (Port)  Bộ nhớ đệm (Buffer) Đáp án:  Bộ nhớ đệm (Buffer) Câu 17: Trong khái niệm sau, đâu phần mềm?  Microsoft Windows  Màn hình       Xử lý văn Máy in Cơ sở liệu Chuột Bàn phím Thư điện tử Đáp án:  Microsoft Windows  Xử lý văn  Cơ sở liệu  Thư điện tử Câu 18: Sắp xếp thứ tự thực bước mở cửa sổ System Information?  Kích chọn vào All the Programs  Kích chọn vào System Information  Lựa chọn Accessories  Kích chọn vào nút Start  Lựa chọn System Tools Đáp án:  Kích chọn vào nút Start  Kích chọn vào All the Programs  Lựa chọn Accessories  Lựa chọn System Tools  Kích chọn vào System Information Câu 20: Hai thiết bị máy tính xách tay phải có để máy tính hoạt động cách xác?  Bút kỹ thuật số  Máy in  Chuột  Tai nghe  Màn hình Đáp án:  Chuột  Màn hình Câu 21: Ba đặc trưng điện thoại thông minh (Smartphone)?  Cho phép cài đặt chương trình bên thứ ba      Hỗ trợ thư điện tử Có GPS Hỗ trợ tất kiểu hệ điều hành Bền so với điện thoại di động khác Có thời lượng pin lâu Đáp án:  Cho phép cài đặt chương trình bên thứ ba  Hỗ trợ thư điện tử  Có GPS Câu 22: Hai thiết bị thay dùng hình cảm ứng?  Chuột  Máy in  Bàn phím  Microphone  Máy quét Đáp án:  Chuột  Bàn phím Câu 24: Đâu chương trình chương trình sử dụng để đo tồn hiệu hệ thống tiến trình/thiết bị cách so sánh với hệ thống khác tiến trình/thiết bị khác?  Trình điều khiển (Driver)  Benchmark  ActiveX Control  Thư viện (Library) Đáp án:  Benchmark Câu 25: Kết hợp kiểu power plan với đặc trưng tương ứng nó?  Cân (Balanced)  Tiết kiệm điện (Power Saver)  Hiệu cao (High performance)  Phương án tốt cho hầu hết người dùng  Phương án sử dụng nhiều lượng làm giảm thời gian sử dụng pin  Phương án giúp người sử dụng máy tính xách tay tối ưu hóa pin cách tối đa Đáp án:  Cân (Balanced): Phương án tốt cho hầu hết người dùng  Tiết kiệm điện (Power Saver): Phương án giúp người sử dụng máy tính xách tay tối ưu hóa pin cách tối đa  Hiệu cao (High performance): Phương án sử dụng nhiều lượng làm giảm thời gian sử dụng pin Câu 28: Những phát biểu nói tùy chọn Change công cụ Uninstall a program?  Khi thay đổi chương trình, khơng xuất cửa sổ danh sách chương trình  Thay đổi chương trình bao gồm tùy chọn cài đặt gỡ bỏ ứng dụng  Tất chương trình hiển thị cửa sổ chương trình đặc tính chúng thay đổi sửa chữa  Khi chỉnh sửa chương trình, trở thành chương trình nguyên Windows Đáp án:  Thay đổi chương trình bao gồm tùy chọn cài đặt gỡ bỏ ứng dụng Câu 29: Bạn vừa cài đặt chương trình xem ảnh có tên JPG Viewer Chương trình cho phép xem ảnh với phần mở rộng JPG Bạn làm để hiển thị ảnh với phần mở rộng jpg sử dụng JPG Viewer?  Sử dụng công cụ Access Center cho tập tin JPG để truy cập với JPG Viewer  Sử dụng công cụ liên kết tệp tin (file associations) chương trình để liên kết tệp tin JPG vào chương trình cài đặt  Bạn khơng nên làm điều Cứ bạn cài đặt chương trình máy tính, chương trình đề xuất (Recommended Program) để mở kiểu tệp tin cụ thể thay đổi  Khi liên kết tệp tin (file associations) chương trình thiết lập, chúng thay đổi Đáp án:  Sử dụng công cụ liên kết tệp tin (file associations) chương trình để liên kết tệp tin JPG vào chương trình cài đặt Câu 30: Giấy phép phân phối phần mềm cho phép người sử dụng dùng thử, đánh giá sản phẩm miễn phí thời gian xác định có giới hạn chức sản phẩm gì?  Adware  Abandonware  Shareware  Greenware Đáp án:  Shareware Câu 31: Những phát biểu nói giấy phép phần mềm?  Là hợp đồng tác giả người sử dụng  Luôn khoảng thời gian mà điều khoản điều kiện sử dụng có giá trị  Cho phép nhân phân phối không giới hạn  Cho phép người sử dụng thêm tính bán để thu lợi nhuận Đáp án:  Là hợp đồng tác giả người sử dụng Câu 32: Xác định phần mở rộng ứng dụng office 2010?  Meeting notes.one  Videoclub.accdb  The world of books.docx  Talk outline.pptx  Car expenses 2011.xlsx Đáp án:  One note: Meeting notes.one  Access: Videoclub.accdb  Word: The world of books.docx  PowerPoint: Talk outline.pptx  Excel: Car expenses 2011.xlsx Câu 33: Phát biểu Microsoft One Note?(chọn hai)  Cho phép thêm vẽ, sơ đồ phần tử đa phương tiện  Các trang có kích thước cố định  Chỉ người làm việc trang thời điểm   Cho phép người khác chỉnh sửa ghi mà khơng cần có kết nối đồng hóa sau Ý tưởng cho nhóm làm việc thành viên nhóm ln kết nối Đáp án:  Cho phép thêm vẽ, sơ đồ phần tử đa phương tiện  Cho phép người khác chỉnh sửa ghi mà không cần có kết nối đồng hóa sau Câu 34: Nên dùng phần mềm để tạo thuyết trình?  PowerPoint  Word  Access  Excel Đáp án:  PowerPoint Câu 36: Bạn cần gửi 24 tệp tin có kích thước lớn email Làm để bạn gửi chúng nhanh hiệu hơn?  Gửi tệp tin  Sử dụng chương trình nén để nén gửi tệp tin nén với dung lượng nhỏ  Nhóm tệp tin thành nhóm cho tệp tin gửi với nội dung dung lượng  Tạo tệp tin chứa 24 tệp tin ban đầu Đáp án:  Sử dụng chương trình nén để nén gửi tệp tin nén với dung lượng nhỏ Câu 38: Tại lại hữu ích khởi động máy tính chế độ Safe mode?  Làm tăng tốc độ truy cập ổ cứng cách xếp lại tệp tin lưu trữ đĩa cứng  Nó phân tích hệ thống phát chương trình độc hại mà loại bỏ máy tính khởi động chế độ bình thường (Normal mode)  Cho phép giải vấn đề gây bỡi chương trình trình điều khiển khởi động khơng xác ngăn hệ điều hành khởi động cách xác  Nó giám sát việc sử dụng hiệu suất tài nguyên theo thời gian thực Đáp án:  Cho phép giải vấn đề gây bỡi chương trình trình điều khiển khởi động khơng xác ngăn hệ điều hành khởi động cách xác Câu 39: Bạn cần phải biết tiến trình, chương trình dịch vụ chạy máy tính bạn Cơng cụ Microsoft Windows cung cấp thông tin này?  System Information  Windows Mobility Center  Resource Monitor  Task Manager Đáp án:  Task Manager Câu 40: Trình hỗ trợ tương thích (Program Compatibility Assistant – PCA) Microsoft Windows dùng để?  Mô khả phiên trước hệ điều hành  Cho phép quay trở lại phiên trước hệ điều hành  Tìm kiếm cập nhật ứng dụng cài đặt chúng  Chỉnh sửa ứng dụng phát triển cho phiên trước cho chạy Windows Đáp án:  Mô khả phiên trước hệ điều hành Câu 42: Hai lựa chọn triệu chứng lỗi nhớ RAM?  Hệ thống khởi động xác khơng có âm  Hệ thống khởi động thơng báo cho bạn lỗi địa nhớ  Hệ thống khởi động chế độ Safe mode  Hệ thống không khởi động bạn nghe thấy tiếng bip lặp lặp lại  Hệ thông cho phép người quản trị truy cập Đáp án:  Hệ thống khởi động thông báo cho bạn lỗi địa nhớ  Hệ thống không khởi động bạn nghe thấy tiếng bip lặp lặp lại Câu 43: Bạn chơi trò chơi máy tính bạn Các hình ảnh khơng hiển thị cách xác hình bị đóng băng Thành phần bị lỗi?     Bo mạch chủ Card đồ họa Card âm Thiết bị nhập Đáp án:  Card đồ họa Câu 44: Những âm phát từ loa tĩnh bị bóp méo Làm giải vấn đề này?(chọn hai)  Đổi sang hát khác  Cài đặt lại trình điều khiển loa  Di chuyển loa đến địa điểm khác  Khởi động lại máy nghe nhạc  Kiểm tra xem loa kết nối cách xác Đáp án:  Cài đặt lại trình điều khiển loa  Kiểm tra xem loa kết nối cách xác Câu 45: Tùy chọn kết việc chuột máy tính hoạt động khơng xác?  Con trỏ chuột nhấp nháy màu xanh  Các phím chuột hoạt động khơng xác  Màn hình khơng hiển thị thơng báo tín hiệu  Con trỏ chuột có hình dạng bút chì  Xuất tiếng kêu bip Đáp án:  Các phím chuột hoạt động khơng xác Câu 46: Phát biểu nói lưu hệ thống (system image backup)?  Một lưu hệ thống bao gồm Windows tệp tin hệ thống  Một lưu hệ thống cho phép khôi phục lại tệp tin, ứng dụng thiết lập máy tính  Một lưu hệ thống bao gồm Windows chương trình  Một lưu hệ thống cho phép bạn lựa chọn khôi phục phần hệ thống Đáp án: Đáp án: Câu 10: Đặt thuộc tính Read only cho tệp tin Books ToRead.txt, hình Desktop?  Đáp án: Câu 13: Thay đổi độ phân giải hình độ phân giải đề nghị (recommended)? Đáp án: Câu 14: Thay đổi múi máy tính thành (UTC+2:00) Cairo? Đáp án:  Câu 19: Mở cửa sổ hiển thị thông tin chi tiết hệ thống? Đáp án: Câu 23: Mở Device Manager hiển thị danh sách card đồ họa? Đáp án:  Câu 26: Thao tác chống phân mảnh đĩa cứng máy tính Đáp án: Câu 37: Thực thao tác kiểm tra xem hệ điều hành Windows bạn sử dụng cập nhật nhất? Đáp án:  Control Panel  System and Security  Windows Update Câu 41: Thực thi chức Windows Defender? Đáp án:  Câu 4: Đưa máy tính chế độ ngủ (Sleep)? Đáp án: Câu 8: Khôi phục tệp tin từ Recycle Bin cách sử dụng lựa chọn tương ứng mở thư mục chứa tệp tin vừa khôi phục? Đáp án: Câu 9: Hiển thị tệp tin ẩn thư mục thiết lập lại thuộc tính cho tệp tin ln hiển thị hình? Đáp án: Câu 12: Thao tác thiết lập máy in làm máy in mặc định? Đáp án: Câu 21: Thao tác ngắt kết nối máy tính bạn với mạng không dây?  Đáp án: Câu 24: Thao tác mở Microsoft Windows Action Center  Đáp án: Câu 28: Thao tác vơ hiệu hóa chức Windows Media Player Windows?  Đáp án: Câu 33: Hãy thao tác đóng ứng dụng sở liệu?  Đáp án:  Đóng cửa sổ Access nút lệnh Close Câu 36: Thao tác xóa tập tin monthly.txt tệp tin nén Sent.zip Desktop  Đáp án:  Click đôi vào tệp tin nén Sent.zip Desktop để mở xóa tệp tin monthly.txt Câu 45: Thao tác tạo ảnh hệ thống (system image) để lưu trữ DVD?  Đáp án:  Câu 3: Thao tác kết thúc phiên làm việc người dùng Windows? Đáp án:  Câu 8: Sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần tệp tin thư mục Documents theo kiểu tệp tin?  Đáp án:  Câu 11: Thao tác thêm người sử dụng (Standard user) với tên Test? Đáp án:  Câu 17: Thao tác hủy lệnh in tài liệu Reports.docx từ hàng đợi máy in Test Delivery Printer 2010? Đáp án: Câu 20: Thao tác cá nhân hóa trỏ chuột bạn để hiển thị vết mờ theo sau di chuyển? Đáp án:    Câu 24: Thao tác điều chỉnh hiệu ứng hình ảnh Microsoft Windows để có cải thiện hiệu suất máy tính? Đáp án:     Câu 27: Thao tác thay đổi thiết lập Power Option cho máy tính tự chuyển sang chế độ ngủ (sleep) sau 10 minutes sử dụng pin máy tính (battery)? Đáp án:    Câu 33: Sử dụng Notepad để mở tệp tin Notes.txt hình Desktop?  Đáp án:  Có thể bấm đơi chuột vào khởi động Notepad mở tệp tin Notes.txt Câu 38: Thao tác mở cửa sổ xử lý cố (Troubleshooting) máy tính Microsoft Windows? Đáp án:  Câu 39: Thao tác mở công cụ Windows Computer Management? Đáp án:     Click chuột phải, chọn Open ... tên Contract?  Contract.hlp  Contract.dll  Contract.png  Contract.exe Đáp án:  Contract.exe Câu 5: Phát biểu chức thùng rác (Recycle Bin) đúng?  Lưu tệp tin bị x a từ ổ đ a cứng ổ đ a mạng... Internet- Quản lý add-ons trình duyệt  Hardware and Sound- Thêm máy in  Programs- Đặt chương trình mặc định     User Accounts- Thay đổi mật Windows Appearance and Personalization- Thay đổi thiết... User Accounts  Appearance and Personalization  Clock, Language and Region  Ease of Access  Thiết lập thời gian ngày tháng  Bật chế độ thông báo sử dụng âm  Xem tổng dung lượng RAM tốc độ vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau Hoi trac nghiem IC3 phan a, Cau Hoi trac nghiem IC3 phan a

Từ khóa liên quan