đề thi trắc nghiệm môn cơ sở an toàn thông tin

4 151 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 16:28

1 Trình tự truy cập: Định dạng  Xác thực  Cấp quyền Các hệ mật khóa bí mật: DES; RC4; AES Mục đích cơng XSS: - Đánh cắp tài khoản - Đánh cắp cookie - Thực Click Hijacking Một đoạn mã độc sử dụng cơng từ điển vào máy tính để có quyền truy cập vào tài khoản quản trị Đoạn mã sau liên kết máy tính bị xâm nhập với nhằm mục đích nhận lệnh từ xa Thuật ngữ mô tả ĐÚNG NHẤT loại mã độc : BACKDOOR Các lỗ hổng web là: - SQL Injection - Cross-Site Saipting - Cross-Site Request Forgery - Xác thực yếu Mức bảo mật: TS > S > C > U Để dễ dàng cấp quyền truy cập vào tài nguyên mạng cho nhân viên, bạn phải định phải có cách dễ dàng cấp cho người dùng quyền truy cập cá nhân vào tệp, máy in, máy tính ứng dụng Bạn nên xem xét sử dụng mơ hình bảo mật: ”Kiểm soát truy cập tùy ý” Trong mật mã khóa bí mật, số lượng khóa hệ thống có 10 người dùng: 20 Mã hóa liệu sử dụng mật mã khóa cơng khai nhằm: - Dữ liệu mã hóa khóa cơng khai, giải mã khóa bí mật - Từ khóa cơng khai khơng thể tìm khóa bí mật 10 Xác thực đa nhân tố: - Thẻ từ, smartcard, token + mã PIN - Mật + mật lần (OTP) - Mật + vị trí địa lý 11 Mục đích chữ ký số: - Đảm bảo tính tồn vẹn - Đảm bảo tính xác thực - Đảm bảo tính bí mật - Đảm bảo tính chống chối bỏ 12 Phát biểu tính tồn vẹn: - Tính tồn vẹn thơng tin tính chất đảm bảo thơng tin không bị sửa đổi truyền từ điểm nguồn tới điểm đích - Nhiệm vụ đảm bảo tính tồn vẹn thông tin phát sửa đổi thơng tin có sửa đổi - Việc tạo lưu trữ hay nhiều thơng tin giúp kiểm tra tính tồn vẹn thơng tin 13 Tấn công Stuxnet vào nhà máy điện hạt nhật IRAN: WORM 14 Ví dụ rò rỉ thông tin: - Nhân viên bán hàng đọc thông tin mật cơng ty thương mai - Từ ngồi vùng kiểm sốt nghe nội dung họp cơng ty, có thơng tin mật, hệ thống loa hoạt động với công suất lớn - Thông tin mật công ty bị đối thủ biết họ mua chuộc người nội công ty đặt thiết bị nghe - Thông tin mật công ty bị đối thủ biết nhân viên gửi nhầm file chứa thông tin mật trình làm việc 15 Mục tiêu mã độc công người dung:’ - Thu thập liệu máy tính - Ăn cắp thơng tin mật khẩu, mã bảo mật thẻ tín dụng - Sử dụng tài nguyên máy tính nạn nhân (để “đào” Bitcon) - Mã hóa liệu đòi tiền chuộc - Phá hủy liệu máy tính nạn nhân - Nghe thơng tin chụp hìn, ghi âm, quay hình, keylogger - Sử dụng máy tính nạn nhân để tạo mạng botnet phục vụ cho công DDOS - Sử dụng máy tính nạn nhân để phát tán thư rác - Làm hư hại thiết bị phần cứng 16 KHÔNG phải tính chất an tồn thơng tin: - Tính cấp thiết - Tính xác - Tính kịp thời 17 Hàm băm có tích chất sau: - Nén  quan hệ thơng điệp tóm lượt tương ứng 1:1 - Kháng tiền ảnh: từ H(x) khơng tìm x - Kháng tiền ảnh thứ hai: cho trước x, khơng thể tìm x’ cho H(x) = H(x’) - Kháng va chạm: khơng thể tìm cặp (x,y) cho H(x) = H(y) 18 Độ an toàn mật lớn là: A2a34567 Gồm chữ số, chữ hoa chữ thường 19 Loại lỗ hổng dẫn đến việc ghi liệu vượt ranh giới dự kiến: - Stack overflow - Heap overflow 20 Phát biểu sâu máy tính (WORMS): - Worms ghi tất ký hiệu gõ vào tệp văn - Worms phát tán sang hệ thống khác - Worms mang virus - Worms lây nhiễm vào đĩa cứng MBR 21 Trong mơ hình kiểm sốt truy cập bắt buộc MAC có tính chất: - Khơng ghi xuống - Khơng đọc lên 22 Ma trận kiểm sốt truy cập (Acess Control Matrix) thuộc mơ hình kiểm sốt truy cập tùy chọn (DAC) 23 Biểu thức thể tính trội: (2,(kinh doanh))
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi trắc nghiệm môn cơ sở an toàn thông tin, đề thi trắc nghiệm môn cơ sở an toàn thông tin