Pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay

90 105 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 14:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ HỒNG PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ HỒNG Chuyên ngành: Luật Kinh tê Mã số: 60 38 01 07 PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Thị Quỳnh Chi Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Phạm Thị Hồng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Kết cấu luận văn .3 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại .4 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 Khái quát quyền đòi nợ pháp luật chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái quát quyền đòi nợ 12 1.2.2 Khái quát pháp luật chấp quyền đòi nợ 28 1.2.3 Khái quát chung hoạt động chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại………………………………………………………………………………… 28 CHƯƠNG 31 PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ VÀ THỰC TIỄN THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 31 2.1 Quy định pháp luật chấp quyền đòi nợ 31 2.1.1 Quy định chung vể chấp quyền đòi nợ 31 2.1.2 Quy định pháp luật Hợp đồng chấp quyền đòi nợ .37 2.1.3 Quy định pháp luật việc xử lý quyền đòi nợ bên vay vi phạm nghĩa vụ toán 44 2.2 Thực tiễn chấp quyền đòi nợ để đảm bảo tiền vay Ngân hàng thương mại Việt Nam 52 2.2.1 Quy định chấp quyền đòi nợ để bảo đảm tiền vay số Ngân hàng thương mại Việt Nam 52 2.2.2 Thực tiễn chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại Việt Nam 57 CHƯƠNG 70 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 70 3.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật thê chấp quyền đòi nợ 70 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ để khắc phục hạn chế, vướng mắc pháp luật hành .70 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ để đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn hoạt động Ngân hàng thương mại 71 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 72 3.2 Giải pháp, kiên nghị hoàn thiện pháp luật 73 3.2.1 Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hành .73 3.2.2 Tăng cường lực tổ chức tín dụng nâng cao nhận thức khách hàng .81 3.2.3 Tăng cường kiểm soát rủi ro hoạt động cấp tín dụng nói chung hoạt động nhận chấp quyền đòi nợ nói riêng 82 KẾT LUẬN 84 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiêt việc nghiên cứu đề tài Trong thời gian gần đây, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề khủng hoảng kinh tế lĩnh vực tài – ngân hàng Bằng chứng hoạt động sáp nhập tái cấu trúc ngân hàng thương mại diễn mạnh mẽ giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, kể đến vài điển thương vụ hợp Tổng cơng ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western bank) thành Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank), thương vụ sáp nhập Ngân hàng cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Trước tình hình kinh tế khó khăn, để trì hoạt động phát triển, tổ chức tín dụng nói chung Ngân hàng thương mại nói riêng nỗ lực đưa thị trường sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng nâng cao doanh số Một phương án ngân hàng lựa chọn đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, mở rộng đối tượng tài sản nhận làm tài sản bảo đảm Nếu trước đối tượng tài sản ngân hàng ưa chuộng hướng tới bất động sản năm gần tài sản bảo đảm lại đa đạng, phong phú nhiều, khơng bao gồm tài sản hữu mà bao gồm tài sản hình thành tương lai; khơng bao gồm tài sản hữu hình mà bao gồm tài sản vơ hình; khơng bao gồm vật mà bao gồm quyền tài sản Một quyền tài sản nhiều ngân hàng thương mại quan tâm nhận làm tài sản bảo đảm quyền đòi nợ đặc biệt biện pháp chấp quyền đòi nợ để bảo đảm tiền vay khách hàng Mặc dù quyền đòi nợ trở thành loại tài sản bảo đảm ngân hàng thương mại ưa chuộng quy định pháp luật loại tài sản hạn chế nhiều vướng mắc Xuất phát từ lý nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật chấp quyền đòi nợ ngân hàng thương mại Việt Nam nay” nhằm vướng mắc mà ngân hàng thương mại gặp phải nhận bảo đảm quyền đòi nợ, đồng thời đưa biện pháp, phương án khắc phục bất cập quy định pháp luật liên quan đến việc nhận bảo đảm loại tài sản cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Quyền đòi nợ dùng để chấp đảm bảo nhiều nghĩa vụ khách hàng với Ngân hàng thương mại như: cho vay, L/C tài trợ bên bán/ bên nhập L/C giáp lưng… Trong phạm vi luận văn này, tác giả luận văn sâu nghiên cứu vấn đề chấp quyền đòi nợ để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn khách hàng Ngân hàng thương mại đây hình thức cấp tín dụng chiếm tỷ trọng lớn Ngân hàng thương mại Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài Như nêu trên, việc nhận bảo đảm quyền đòi nợ diễn phổ biến vài năm trở lại đây, đó, vấn đề mẻ phức tạp Bởi vậy, số lượng viết, công trình nghiên cứu vấn đề hạn chế Các nội dung tác giả đề cập đến luận văn chủ yếu xây dựng sở đúc rút từ kinh nghiệm làm việc thực tế tham khảo thực tế hoạt động ngân hàng thương mại Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, kết hợp với phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh, diễn giải … Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài 4.1 Mục đích việc nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ số vấn đề lý luận quyền đòi nợ, nội dung quy định pháp luật hành quyền đòi nợ nhận chấp quyền đòi nợ Trên sở thấy vướng mắc, bất cập pháp luật hành đề xuất số giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi bảo vệ tối đa quyền lợi chủ thể tham gia vào giao dịch chấp quyền đòi nợ 4.2 Nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Với mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt sau: - Làm rõ số vấn đề lý luận quyền đòi nợ, chấp quyền đòi nợ như: khái niệm, đặc điểm quyền đòi nợ, chấp quyền đòi nợ; phát triển quy định pháp luật quyền đòi nợ, chấp quyền đòi nợ; phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành quyền đòi nợ, - chấp quyền đòi nợ; Nêu lên thực trạng hoạt động nhận chấp quyền đòi nợ ngân hàng thương mại, sở bất cập pháp luật hành - quyền đòi nợ, chấp quyền đòi nợ; Đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật quyền đòi nợ, chấp quyền đòi nợ đảm bảo tối đa quyền lợi chủ thể tham gia giao dịch chấp quyền đòi nợ Kêt cấu luận văn Luận văn kết cấu thành phần: Lời mở đầu, nội dung kết luận Phần nội dung gồm: 03 Chương: - Chương 1: Một số vấn đề chung chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại - Chương II: Pháp luật chấp quyền đòi nợ thực tiễn chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại Việt Nam - Chương III: Một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại Việt Nam Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại hình thành tồn phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hoá Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) có tác động lớn quan trọng đến trình phát triển kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn kinh tế thị trường NHTM ngày hồn thiện trở thành định chế tài khơng thể thiếu Thơng qua hoạt động tín dụng, ngân hàng thương mại tạo lợi ích cho người gửi tiền, người vay tiền cho ngân hàng thông qua chênh lệch lãi suất Tại nước khác giới, cách hiểu thuật ngữ ngân hàng thương mại có khác biệt, ví dụ: Tại Mỹ, Ngân hàng thương mại công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa: "Ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xuyên nhận tiền bạc cơng chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài nguyên cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính" Tại Việt Nam, trước Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (Sau viết tắt “Luật TCTD năm 2010”) đời có nhiều cách hiểu khác thuật ngữ ngân hàng thương mại Trong đó, đa số chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư cho “Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hồn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán” Theo quy định Khoản Điều Luật TCTD năm 2010 thì: “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” Theo quy định Khoản Điều Luật TCTD năm 2010 thì: “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã” Như vậy, quy định pháp luật nêu trên, Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng loại hình ngân hàng có phạm vi hoạt động rộng số loại hình ngân hàng, không thực tất hoạt động ngân hàng mà thực “các hoạt động kinh doanh khác” theo quy định Luật TCTD năm 2010 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại Như nêu mục 1.1, Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng có phạm vi hoạt động rộng nhất, theo đó, hoạt động Ngân hàng thương mại bao gồm hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác phép theo quy định Luật TCTD năm 2010 1.1.2.1 Hoạt động ngân hàng Ngân hàng thương mại Khoản Điều 20 Luật TCTD năm 1997 sửa đổi bổ sung theo Luật số 20/2004/QH11 quy định: “Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán” Theo quy định Khoản 12 Điều Luật TCTD năm 2010 thì: “Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; vướng mắc lớn cần giải đưa chế xử lý cách hiệu quyền đòi nợ biện pháp xem xét lựa chọn trao quyền chủ động cho bên nhận chấp Theo đó, bên có nghĩa vụ không thực nghĩa vụ theo quy định hợp đồng phát sinh quyền đòi nợ, bên nhận chấp áp dụng biện pháp hợp pháp để thu hồi số tiền bên có nghĩa vụ phải tốn, bao gồm khơng giới hạn biện pháp thu giữ tài sản khác bên có nghĩa vụ, yêu cầu ngân hàng nơi bên có nghĩa vụ mở tài khoản phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài khoản bên có nghĩa vụ tốn Nếu vướng mắc cách thức xử lý quyền đòi nợ giải quyết, quyền đòi nợ trở thành loại tài sản bảo đảm thực thụ, phát huy vai trò mang lại hội tiếp cận nguồn vốn lớn cho thành phần kinh tế xã hội Đồng thời, mở hội kinh doanh cho tổ chức tín dụng nói chung Ngân hàng thương mại nói riêng 3.1.3 Hồn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, yếu tố nhà đầu tư nước quan tâm hàng đầu trước đưa định đầu tư vào Việt Nam hệ thống pháp luật Sự hoàn thiện, ưu việt, minh bạch hệ thống pháp luật không thước đo phát triển quốc gia mà yếu tố có sức hút mãnh liệt nhà đầu tư Thật vậy, đầu tư vào quốc gia, nhà đầu tư cần biết chắn có rủi ro, tranh chấp xảy nguồn vốn mình, họ bảo vệ pháp luật nước sở hay khơng, có sở để thu hồi vốn hay khơng Quyền đòi nợ loại tài sản hữu hình bắt đầu thừa nhận thời đại kinh tế thị trường, nói quyền đòi nợ loại tài sản xã hội văn Do đó, hồn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ minh chứng xác đáng thể tiến hệ thống pháp luật Hiện nay, vươn thị trường quốc tế mục tiêu nhiều doanh nghiệp Việt Nam Để làm điều không cần nỗ lực thân 71 doanh nghiệp việc nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, nâng cao lực cạnh tranh mà phụ thuộc nhiều vào hệ thống pháp luật Việt Nam Tại nhiều quốc gia giới, phát triển hệ thống pháp luật nước mà doanh nghiệp mang quốc tịch điều kiện định việc doanh nghiệp đầu tư vào quốc gia hay khơng Khi Việt Nam tham gia vào tổ chức quốc tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật yếu tố quan trọng tổ chức quan tâm, xem xét Do đó, muốn hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi cấp thiết Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao vai trò pháp luật Trong thời gian gần quyền đòi nợ trở thành loại tài sản bảo đảm phổ biến Ngân hàng thương mại nhận chấp cách rộng rãi Có lẽ phần lý mà quy định pháp luật vấn đề chấp quyền đòi nợ hạn chế bất cập 3.2 Giải pháp, kiên nghị hoàn thiện pháp luật 3.2.1 Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hành a) Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân năm 2005 Thứ nhất: Bộ luật Dân năm 2005 thừa nhận quyền đòi nợ loại tài sản dùng làm tài sản bảo đảm lại chưa đưa định nghĩa quyền đòi, điều gây khó khăn cho chủ thể xác định loại tài sản Ngày nay, quyền đòi nợ bước trở thành đối tượng giao dịch phổ biến xã hội, việc đưa định nghĩa thống quyền đòi nợ thực cần thiết hữu ích Thứ hai: Như nêu Chương Luận văn, giống số loại tài sản khác, quyền đòi nợ chia thành 02 loại quyền đòi nợ hình thành quyền đòi nợ hình thành tương lai Tuy nhiên, cách hiểu 02 loại quyền đòi nợ nhiều tranh cãi Cùng với việc quy định khái niệm quyền đòi nợ, thiết nghĩ nên quy định tiêu chí xác định, phân biệt quyền đòi nợ hình thành quyền đòi nợ hình thành tương lai, đồng thời quy định chế pháp lý áp dụng loại quyền đòi nợ 72 Thứ ba: Hợp đồng bảo đảm bắt buộc phải có nội dung vấn đề chưa pháp luật quy định rõ Chẳng hạn giá trị tài sản bảo đảm nội dung trọng yếu của hợp đồng bảo đảm, theo hướng dẫn Bộ Tư pháp lại khơng thiết phải ghi hợp đồng bảo đảm, trừ chấp nhà phải ghi rõ Điều 402 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Tuỳ theo loại hợp đồng, bên thoả thuận nội dung sau đây” Như vậy, pháp luật khơng có quy định cụ thể việc loại hợp đồng cần có điều khoản bắt buộc bên chủ thể tham gia giao dịch có tồn quyền định nội dung, điều khoản hợp đồng, miễn điều khoản khơng trái với quy định pháp luật, đạo đức xã hội Không giống loại hợp đồng dân khác, hợp đồng bảo đảm gần không phát sinh cách độc lập mà tồn song song với giao dịch, hợp đồng khác Khi phải xử lý tài sản bảo đảm lúc hợp đồng phát sinh nghĩa vụ bảo đảm xảy tranh chấp, mối quan hệ bên nhận bảo đảm bên bảo đảm rạn nứt trở nên căng thẳng Khi đó, hợp đồng bảo đảm khơng quy định cách rõ ràng, đầy đủ nguy xảy tranh chấp lớn lúc thiện chí bên dành cho khơng bị giảm sút đáng kể Do đó, nhằm hạn chế tối đa tranh chấp xảy tạo sở cho việc giải tranh chấp, theo tác giả việc quy định nội dung hợp đồng bảo đảm thực cần thiết Thứ tư: Theo quy định pháp luật hành, quyền đòi nợ loại tài sản khơng bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu, giao dịch chấp quyền đòi nợ giao dịch khơng bắt buộc phải đăng ký giao dịch bảo đảm Tuy nhiên, áp dụng nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên toán quy định Điều 325 Bộ luật Dân năm 2005 vào giao dịch chấp quyền đòi nợ việc đăng ký giao dịch chấp quyền đòi nợ lại trở thành yếu tố định thứ tự ưu tiên toán Như vậy, pháp luật không bắt buộc bên phải đăng ký chấp giao dịch chấp quyền đòi nợ để bảo đảm quyền lợi mình, dù muốn hay khơng bên nhận chấp phải thực đăng ký giao dịch bảo đảm Rõ ràng, quy định 73 pháp luật có mâu thuẫn với Do đó, đề nghị sửa đổi theo hai hướng sau đây: Một là, không áp dụng nguyên tắc xác định định thứ tự ưu tiên toán quy định Điều 325 Bộ luật Dân năm 2005 giao dịch chấp quyền đòi nợ mà xác định thứ tự ưu tiên toán bên nhận chấp quyền đòi nợ sở thứ tự thơng báo cho bên có nghĩa vụ trả nợ Hai là, quy định rõ giao dịch chấp quyền đòi nợ giao dịch bảo đảm cần phải đăng ký, áp dụng nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên toán nêu giao dịch chấp quyền đòi nợ Thứ năm: Tự hợp đồng phương thức thực quyền sở hữu tài sản quyền tự kinh doanh Bộ luật Dân năm 2005 mở rộng cụ thể hoá đầy đủ so với Bộ luật Dân năm 1995 nguyên tắc tự cam kết thoả thuận Tuy nhiên, để quy định Bộ luật Dân năm 2005 nói chung, chế định hợp đồng nói riêng quy định mang tính tảng, sở chung cho quy định luật chuyên ngành, thích ứng với thể chế thị trường, cần có sửa đối, bổ sung sau đây: - Nên thống dùng khái niệm hợp đồng, bỏ cụm từ “dân sự” - Cần xếp lại cấu phần nghĩa vụ – hợp đồng để có thống chặt chẽ hơn, khắc phục trùng lặp quy định nghĩa vụ, hợp đồng rời rạc, thiếu gắn kết - Các quy định hợp đồng, giao dịch cần khái quát cao Xác định cách rõ ràng, cụ thể tính chất đối tượng để có quy phạm thích ứng: quy phạm mệnh lệnh, tuỳ nghi, tuỳ nghi lựa chọn; tăng cường quy phạm tuỳ nghi tuỳ nghi lựa chọn; tăng cường quy định trách nhiệm pháp lý bên hợp đồng cụ thể - Các quy định Bộ luật Dân năm 2005 tự cho kẻ mạnh, không an toàn cho kẻ yếu Điều thể chỗ: tự hợp đồng chế độ trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng không rõ ràng, khó áp dụng, khơng khả thi Trong điều kiện kinh tế nay, cần tăng cường quy định 74 cụ thể, rõ ràng điều kiện thương mại chung Bộ luật Dân sự, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng loại hợp đồng “gia nhập” Điều 407 Bộ luật Dân năm 2005 chưa đủ chặt chẽ để bảo vệ tự hợp đồng cách lành mạnh - Sửa đổi quy định khái niệm hợp đồng cụ thể cho xác hơn, phù hợp với chất pháp lý loại hợp đồng Thứ sáu: Theo quy định Điều 122 Bộ luật Dân năm 2005 điều kiện có hiệu lực giao dịch dân bên tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện Tuy nhiên, pháp luật hành lại chưa có giải thích coi tự nguyện, tiêu chí, cách thức xác định tự nguyện, điều gây khó khăn cho bên tham gia giao dịch trường hợp phải chứng minh tự nguyện Do đó, nên có quy định, hướng dẫn cụ thể tiêu chí, cách thức xác định tự nguyện tham gia giao dịch dân Thứ bảy: Điều 137 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Khi giao dịch dân vô hiệu bên khơi phục lại tình trạng ban đầu, hồn trả cho nhận; khơng hồn trả vật phải hồn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường” Quy định chưa xác định việc hoàn trả tiền theo giá trị vật thời điểm giao kết hay thời điểm hoàn trả Quy định chưa tính đến trường hợp có hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản giao người nhận phần phát sinh Đây trường hợp phức tạp có trường hợp hoa lợi, lợi tức phát sinh cách tự nhiên có trường hợp lại cơng sức người nhận chuyển giao tài sản, Bộ luật Dân không quy định trường hợp khơng đủ sở để giải tranh chấp bên Đối với tài sản nhà, đất khơng ngun giá trị ban đầu giải cần áp dụng khung giá giải hậu hợp 75 đồng vơ hiệu Thực tế có chênh lệch giá cao giá nhà đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định với giá thị trường thời điểm xét xử Bên cạnh đó, khơng phải giao dịch lúc vơ hiệu tuyệt đối có trường hợp giao dịch rơi vào trường hợp vô hiệu bên thực phần tồn giao dịch lợi ích việc cơng nhận giao dịch lớn lợi ích việc hủy giao dịch cần cơng nhận giao dịch việc vi phạm bên xử lý biện pháp pháp lý khác Do đó, đề nghị bổ sung quy định giải hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu: Nếu khơng hồn trả vật mà hồn trả tiền tính theo giá trị vật thời điểm hoàn trả Trong trường hợp tài sản mà bên chuyển giao có phát sinh hoa lợi, lợi tức: hoa lợi, lợi tức phát sinh cách tự nhiên phải trả lại với tài sản người trả lại tốn chi phí quản lý Nếu hoa lợi, lợi tức hoàn toàn kết sáng kiến công sức lao động bên quản lý tài sản người quản lý tài sản chuyển giao lại với tài sản, phải tốn chi phí sử dụng tài sản cho bên Thứ tám: Khoản - Điều 305 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền bên phải trả lãi số tiền chậm trả theo lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả thời điểm tốn, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác” Thực tế nay, mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước cơng bố mức lãi suất có tính định hướng để tổ chức tín dụng tham khảo ấn định mức lãi suất cho vay khách hàng Trên thực tế, mức lãi suất thấp nhiều so với mức lãi suất cho vay tổ chức tín dụng Nếu việc chậm trả tiền dẫn đến nghĩa vụ phải trả lãi theo lãi suất việc chậm trả tiền đương nhiên có lợi cho người có nghĩa vụ trả tiền vơ hình chung khuyến khích đương chiếm dụng vốn thông qua việc vi phạm nghĩa vụ toán 76 Mặt khác, Điều 305 Bộ luật Dân năm 2005 quy định trách nhiệm việc chậm thực nghĩa vụ dân hai khoản, nhiên, nội dung hai khoản điều luật đặt tranh cãi: hai quy định loại trừ hay áp dụng tình huống? Cụ thể là: trường hợp người có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ trả tiền họ phải chịu trách nhiệm theo Khoản - Điều 305 hay họ phải chịu trách nhiệm hai khoản? Nếu người có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ trả tiền phải chịu trách nhiệm theo quy định tồn văn điều luật có nghĩa là, người có quyền khơng u cầu người có nghĩa vụ phải thực đầy đủ, nghĩa vụ, mà quyền u cầu người có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng; người có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ trả tiền phải chịu trách nhiệm theo quy định Khoản - Điều 305 người có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ phải thực đầy đủ, nghĩa vụ đền bù thiệt hại theo thỏa thuận có hợp đồng hưởng lãi số tiền chậm nhận, theo lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố, mà khơng có quyền u cầu người có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại Sự thể không rõ ràng Điều luật tạo tranh chấp bên tình tương ứng Tòa án khơng đủ sở pháp lý để giải có cách vận dụng pháp luật khác quan Tòa án khác Do đó, để khắc phục tình trạng nêu trên, cần sửa đổi quy định Điều 305 Bộ luật Dân năm 2005 theo hướng rõ ràng b) Sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm Thứ nhất: Tại Điều 22 Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định bên nhận chấp có nghĩa vụ “cung cấp thông tin việc chấp quyền đòi nợ, bên có nghĩa vụ trả nợ u cầu”, đồng thời quy định bên có nghĩa vụ trả nợ có quyền “yêu cầu bên nhận chấp cung cấp thơng tin việc chấp quyền đòi nợ; khơng cung cấp thơng tin có quyền từ chối toán cho bên nhận chấp” Theo quy định nêu bên nhận chấp phải cung cấp thơng tin bên có nghĩa vụ trả nợ yêu cầu Như vậy, thời điểm bên xác lập giao dịch chấp quyền đòi nợ mà bên có nghĩa vụ trả nợ khơng biết để thực 77 quyền yêu cầu bên nhận chấp khơng có nghĩa vụ phải thông báo Quy định nêu không đề cập đến vai trò bên chấp việc thơng tin, thơng báo việc chấp quyền đòi nợ cho bên có nghĩa vụ trả nợ Trong đó, Điều 314 Bộ luật Dân năm 2005 lại quy định: “1 Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thông báo việc chuyển giao quyền yêu cầu người quyền không chứng minh tính xác thực việc chuyển giao quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ có quyền từ chối việc thực nghĩa vụ người quyền Trong trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thông báo việc chuyển giao quyền yêu cầu mà thực nghĩa vụ người chuyển giao quyền u cầu người quyền khơng u cầu bên có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ mình” Như vậy, áp dụng quy định Điều 314 Bộ luật Dân năm 2005 vào giao dịch chấp quyền đòi nợ bên có nghĩa vụ hồn tồn nại lý không thông báo để từ chối thực nghĩa vụ với bên nhận chấp Trên thực tế, u cầu bên có nghĩa vụ tốn tiền mua hàng hóa/tiền phí dịch vụ, đa số bên bán hàng/bên cung ứng dịch vụ cần gửi tới bên có nghĩa vụ toán văn đề nghị toán Do đó, việc bên chấp khơng thơng báo cho bên có nghĩa vụ trả nợ việc chấp quyền đòi nợ dẫn đến tình trạng bên có nghĩa vụ trả nợ thực nghĩa vụ trả nợ với bên chấp Vì vậy, bên chấp cố tình gian lận bên nhận chấp bị thiệt hại Như vậy, rõ ràng, quyền lợi bên nhận chấp hoàn toàn phụ thuộc vào bên chấp Để có sơ sở giải vấn đề nêu trên, thiết nghĩ cần có quy định rõ ràng việc chế định pháp luật chuyển giao quyền yêu cầu có áp dụng chấp quyền đòi nợ hay không Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm thông báo cho bên có nghĩa vụ trả nợ bên chấp Ngoài ra, để đảm bảo bên chấp thực nghiêm túc nghĩa vụ thông báo cho bên có nghĩa vụ trả nợ việc chấp quyền đòi nợ, pháp luật cần bổ sung chế tài áp dụng bên chấp trường hợp không thực nghĩa vụ thông báo 78 Thứ hai: Điều 66 Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định 02 cách thức xử lý tài sản bảo đảm quyền đòi nợ u cầu người thứ ba (i) người có nghĩa vụ trả nợ chuyển giao khoản tiền tài sản khác cho bên nhận bảo đảm cho người bên nhận bảo đảm uỷ quyền; (ii) bù trừ nghĩa vụ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng thời người có nghĩa vụ trả nợ Thực tế, cách thức nêu trên, bên nhận chấp hồn tồn có lựa chọn khác chuyển giao quyền đòi nợ cho bên thứ ba khác Đối với trường hợp nghĩa vụ bảo đảm đến hạn trước nghĩa vụ toán theo quy định hợp đồng phát sinh quyền đòi nợ cách thức xử lý theo tác giả lựa chọn có lợi cho bên nhận chấp bên có nghĩa vụ tốn bên có nghĩa vụ tốn khơng phải tốn giá trị hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ trước hạn, giúp họ có thời gian để thu xếp tài chính, bên nhận chấp khơng phải chờ đợi mà thu hồi tiền vốn Vì vậy, theo quan điểm tác giả, pháp luật hành nên bổ sung thêm phương thức chuyển nhượng quyền đòi nợ vào phương thức xử lý tài sản bảo đảm quyền đòi nợ Đồng thời cho phép chủ thể quyền lựa chọn phương thức xử lý khác với phương thức mà pháp luật quy định Thứ ba: Cần bổ sung quy định chế phối hợp quan hữu quan việc áp dụng pháp luật giao dịch bảo đảm nói chung xử lý tài sản bảo đảm nói riêng Mặc dù pháp luật hành có quy định cụ thể trường hợp xử lý tài sản bảo đảm, phương thức xử lý tài sản bảo đảm thực tế việc xử lý tài sản bảo đảm gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc Những khó khăn, vướng mắc không chống đối, thiếu hợp tác bên bảo đảm mà phía quan nhà nước có thẩm quyền, bên nhận bảo đảm bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm thực thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm Theo quy định Khoản Điều 58 Nghị định 163/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 11/2012/NĐ-CP người xử lý tài sản nội dung thỏa thuận hợp đồng bảo đảm để tiến hành xử lý tài sản bảo đảm mà 79 không cần phải có văn ủy quyền xử lý tài sản bên bảo đảm Như vậy, theo quy định bên nhận bảo đảm hồn tồn vào hợp đồng bảo đảm để xử lý tài sản bảo đảm mà khơng cần có ủy quyền đồng ý bên bảo đảm Tức bên nhận bảo đảm thực hoạt động, ký kết giấy tờ, tài liệu nhằm xử lý tài sản bảo đảm Tuy nhiên, thực tế thực công việc này, bên nhận bảo đảm gặp phải vướng mắc từ phía quan nhà nước có thẩm quyền Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể việc xử lý tài sản bảo đảm, thiết nghĩ cần có trao đổi thống mặt quan điểm quan lập pháp quan tư pháp Ngoài ra, thực trạng quy định pháp luật cách hiểu quan nhà nước địa phương khác khác vấn đề gặp Điều dẫn đến tình trạng vụ việc có tính chất tương tự giải địa phương khác kết lại hoàn toàn khác biệt 3.2.2 Tăng cường lực tổ chức tín dụng nâng cao nhận thức khách hàng Hiện nay, số lượng tổ chức tín dụng Việt Nam nhiều, đó, khủng hoảng kinh tế khiến khách hàng thận trọng việc đầu tư tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Cung lớn cầu tình trạng hoạt động ngân hàng thời gian vừa qua, vậy, cạnh tranh tổ chức tín dụng ngày khốc liệt Để tồn phát triển, tổ chức tín dụng mặt phải đưa sách nhằm thu hút khách hàng, mặt khác cần thận trọng để sàng lọc khách hàng, hạn chế kiểm soát nợ xấu Thực tế đòi hỏi tổ chức tín dụng cần nâng cao lực việc hoạch định, xây dựng sách, định hướng phát triển; xây dựng nâng cao hiệu hệ thống đánh giá tín nhiệm khách hàng; xây dựng chế kiểm sốt, thẩm định khách hàng cách xác phải đảm bảo thời gian cung ứng dịch vụ Song song với việc xây dựng hệ thống sách, quy định nội bộ, việc đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán nhân viên phải trọng 80 Như nêu Chương II Luận văn, thông thường tổ chức tín dụng đồng ý nhận chấp quyền đòi nợ làm tài sản bảo đảm trường hợp bên bảo đảm đủ điều kiện cho vay khơng có bảo đảm theo quy định tổ chức tín dụng Như vậy, rõ ràng cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng này, tổ chức tín dụng gần chắn tin tưởng khách hàng có khả thực nghĩa vụ trả nợ họ xử lý tài sản bảo đảm Bởi thế, việc đánh giá lực, tình hình thực tế khách hàng trở thành vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả thu hồi vốn tổ chức tín dụng Trong giao dịch chấp quyền đòi nợ, việc xử lý tài sản bảo đảm phụ thuộc nhiều vào hợp tác, thiện chí bên có nghĩa vụ tốn Do đó, để nâng cao hiệu xử lý tài sản bảo đảm quyền đòi nợ, khơng có cách khác phải nâng cao nhận thức bên có nghĩa vụ tốn Để nâng cao nhận thức bên có nghĩa vụ tốn khơng thể dừng lại việc tuyên truyền, vận động mà cần xây dựng chế tài áp dụng bên có nghĩa vụ tốn trường hợp khơng thực nghĩa vụ Các chế tài quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng tổ chức kinh tế, đối tác bên có nghĩa vụ toán áp dụng 3.2.3 Tăng cường kiểm sốt rủi ro hoạt động cấp tín dụng nói chung hoạt động nhận chấp quyền đòi nợ nói riêng Kiểm sốt, hạn chế rủi ro ln vấn đề tổ chức tín dụng quan tâm hàng đầu, đặc biệt tình trạng nợ xấu ngày gia tăng Tất tổ chức tín dụng xây dựng cho hệ thống văn nội nhằm hạn chế tối đa rủi ro Theo đó, rủi ro tổ chức tín dụng quan tâm khơng có rủi ro tín dụng mà có yếu tố rủi ro khác rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường Hoạt động kiểm sốt rủi ro tổ chức tín dụng hoạt động cấp tín dụng thể thông qua việc xây dựng quy định đánh giá, xếp hạng khách hàng nhằm đưa cách thức ứng xử phù hợp đối tượng khách hàng; 81 xây dựng quy định bảo đảm tín dụng nhằm đưa nguyên tắc định việc nhận tài sản bảo đảm, xác định loại tài sản bảo đảm nhận, không nhận, tiêu chí đánh giá, thẩm định tài sản bảo đảm …; đưa giới hạn, hạn mức rủi ro chấp nhận; xây dựng quy định thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, theo tách biệt khâu thẩm định khâu phê duyệt để đảm bảo tính khách quan, minh bạch; xây dựng quy định cách thức ứng xử trường hợp rủi ro xảy ra; xây dựng quy định trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro Tóm lại, việc hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề đặt thời đại Trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng nay, mối quan hệ xã hội biến đổi cách nhanh chóng xuất ngày đa dạng Điều đòi hỏi nhà làm luật Việt Nam cần tích cực việc nắm bắt xu thời kịp thời đưa giải pháp, quy định hợp lý, có giá trị thực tiễn giá trị áp dụng 82 KẾT LUẬN Quyền tài sản loại tài sản đặc thù với nhiều tiểu quyền khác Cho nên, khó đưa mơ hình chấp quyền tài sản chung cho tất quyền tài sản Thiết nghĩ, với việc sửa đổi Bộ luật dân sự, nhà làm luật nên xây dựng nguyên tắc cho biện pháp chấp quyền tài sản có quy định riêng cho loại quyền tài sản có dẫn chiếu cần thiết cho việc áp dụng quy định liên quan Các văn pháp luật chuyên ngành nên sửa đổi theo hướng ghi nhận việc chấp quyền tài sản Bộ luật dân quy định chi tiết việc xác lập hệ pháp lý loại hình chấp quyền tài sản mà văn điều chỉnh Nếu làm điều này, tạo tính an toàn pháp lý cao cho giao dịch chấp quyền tài sản, giúp bảo vệ quyền lợi bên nhận bảo đảm có ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm, ngồi thủ tục phá sản Riêng quyền đòi nợ - loại quyền tài sản không mẻ, nhiên, tham gia giao dịch tài sản thực tế hạn chế Quyền đòi nợ tài sản đặc biệt, đó, dường thái độ Ngân hàng thương mại loại tài sản e dè Cùng với phát triển kinh tế, quyền đòi nợ ngày Ngân hàng thương mại quan tâm bắt đầu có chuyển biến tích cực việc nhận chấp loại tài sản Hiện nay, quy định pháp luật hành liên quan đến vấn đề quyền đòi nợ đặc biệt vấn đề chấp quyền đòi nợ hạn chế Điều rào cản tính trình phát triển quyền đòi nợ Để góp phần nâng cao vị loại tài sản này, khiến tài sản trở thành loại tài sản bảo đảm phổ biến Ngân hàng thương mại cần có nỗ lực, phối hợp quan lập pháp, quan tư pháp tổ chức, doanh nghiệp xã hội./ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 14 tháng năm 2005; Bộ luật Dân số 44-L/CTN Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995; Báo Sài Gòn giải phóng (23/6/2015), “Hoạt động ngân hàng tháng đầu năm 2015” Công ty TNHH MTV quản lý khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Báo cáo kết xử lý nợ tháng cuối năm 2014 Ths Nguyễn Trường Giang, Ths Bùi Đức Giang, “Đi tìm triết lý chấp quyền tài sản pháp luật Việt Nam” đăng website: www.sbv.gov.vn/portal/contentattachfile/idcplg; ?dID Ths Bùi Đức Giang (2013), “Giao dịch có đối tượng quyền đòi nợ” đăng website: http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2013/11/12/giao-dich-cdoi-tuong-quyen-di-no/ Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010; Luật công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thơng qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 giao dịch bảo đảm; 10 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm; 11 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm; 12 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 đăng ký giao dịch bảo đảm; 13 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Phòng Quản lý tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng, Danh mục tài sản bảo đảm 84 14 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Báo cáo hoạt động tín dụng tháng cuối năm 2014 15 Quy định xếp hạng tài sản bảo đảm tỷ lệ cấp tín dụng tối đa tính giá trị tài sản bảo đảm VPBank, số liệu thống kê thời điểm tháng 2/2015 16 Quy định việc nhận tài sản bảo đảm quyền đòi nợ số 3736/2011/QĐTGĐ ngày 10/6/2011 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 17 Quy định nhận chấp tài sản quyền đòi nợ số 116/2012/QĐ-TGĐ ngày 1/12/2012 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; 18 Quy định nhận chấp tài sản quyền đòi nợ số 166/2013/QĐ-TGĐ ngày 12/11/2013 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 19 Trần Anh Tuấn, “Các chế định pháp luật Quyền đòi nợ”, Tạp chí Luật học, số 323, trang 19-22; 20 TS Lê Thị Thu Thủy (2006), Các biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản Tổ chức tín dụng, NXB Tư pháp, Hà Nội 21 Thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 ; 22 Thơng tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 quy định ủy thác nhận ủy thác tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; 23 Thơng tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 hướng dẫn số vấn đề xử lý tài sản bảo đảm; 24 Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn (2012), Quyết định giải việc dân số 13/2012/VDS; 85 ... quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại ……………………………………………………………………………… 28 CHƯƠNG 31 PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ VÀ THỰC TIỄN THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM. .. chung chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại - Chương II: Pháp luật chấp quyền đòi nợ thực tiễn chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại Việt Nam - Chương III: Một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện... định pháp luật chấp quyền đòi nợ Ngân hàng thương mại Việt Nam Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay , Pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay , THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 2 Khái quát về quyền đòi nợ và pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại Ngân hàng thương mại, b. Giao dịch chiết khấu hối phiếu đòi nợ, PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ VÀ THỰC TIỄN THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM, 2 Thực tiễn về thế chấp quyền đòi nợ để đảm bảo tiền vay tại các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm