Đề thi test IQ đi XKLĐ nhật bản

6 251 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 09:36

Đề thi test IQ XKLĐ Nhật Bản Nếu DIDIIDID tương ứng với số 49499494, DIIDIIDD tương ứng với số nào? A 94494499 B 49949944 C 49499494 D 94944949 E 49944949 F Tôi Ký tự dãy sau ký tự nào? A…C…F…J…O…? A R B S C T D U E V F Tôi Số dãy số sau số nào? 2…4…8…16…32…? A 56 B 64 C 72 D 88 E 96 F Tôi Số dãy số sau số nào? 3…5…10…12…24…26…? A 48 B 50 C 52 D 54 E 56 F Tôi Picasso tiếng lãnh vực nào? Du lịch – Hội họa – Âm nhạc – Văn học – Thiên văn học A Du lịch B Hội họa C Âm nhạc D Văn học E Thiên văn học F Tơi khơng biết Bạn nghe nói nghệ thuật thứ bảy chưa, theo bạn nghệ thuật thứ bảy gì? A Là nghệ thuật ca- múa -nhạc, chiếu phim vào chiều thứ bảy B Là nghệ thuật thứ bảy bảy loại hình nghệ thuật C Tơi khơng rõ Một năm từ sau từ có tính chất giống với bốn từ lại? Suy nghĩ – Nói – Viết – Gọi – Ðọc A Suy nghĩ B Nói C Viết D Gọi E Ðọc F Tôi Một năm từ sau từ có tính chất giống với bốn từ lại? Jakata – Teheran – Madrid – Havana – Munich A Jakata B Teheran C Madrid D Havana E Munich F Tôi Nếu bạn xếp lại ký tự HAỘNI thành từ thích hợp, từ nói lên: A Tên núi B Tên sông C Tên khu phố cổ D Tên động vật E Tên loài F Tôi 10 Số dãy số sau số nào? 1…2…3…5…8…13…21…34…? A 47 B 53 C 55 D 62 E 65 F Tôi 11 Vừa gà vừa chó, Bó lại cho tròn, Ba mươi sáu con, Một trăm chân chẵn Theo bạn có gà chó? A 12 chó 24 gà B 13 chó 23 gà C 14 chó 22 gà D 15 chó 21 gà E 16 chó 20 gà F Tơi khơng biết 12 Trong test Sơn có số câu hỏi Sơn trả lời sai 10 câu hỏi Kết thang điểm Sơn đạt 60% Vậy test Sơn có tất câu hỏi? A 15 B 20 C 25 D 30 E 35 F Tôi 13 Peter trợ lý thầy giáo dạy thể dục thể thao Thầy bảo cậu ta mang cho thầy 16 banh từ kho Mỗi chuyến Peter mang tối đa Vậy theo bạn Peter cần phải chuyến để mang hết banh đó? A B 41/2 C D 51/2 E F Tôi 14 Số dãy số sau số nào? 32…36…9…12…4…6…? A B C D E F G Tôi 15 Số dãy số sau số nào? 135…45…180…60…240…80…? A 320 B 360 C 400 D 420 E 460 F Tôi 16 Simon thuê xe từ thành phố lên núi cách 100 km để trượt tuyết Giữa đường, đón người bạn Nina, tiếp tục 50 km lại với cô Lúc về, Simon dừng lại nhà Nina xuống, Simon nhà Simon phải trả 50 USD thuê xe 10 USD tiền xăng Nếu tính sòng phẳng ra, Nina phải trả tiền? A 10 B 15 C 20 D 25 E 30 F Tôi 17 Nếu từ HANOI tương ứng với số 81459… từ HOIAN tương ứng với số mấy? A 84951 B 84519 C 81549 D 85149 E 85914 F Tôi 18 Bạn cho biết quốc gia sau không thuộc khối ASEAN? A Lào (Laos) B Trung Quốc (China) C Miến Ðiện (Myanmar) D Thái Lan (Thailand) E Việt Nam (Vietnam) F Tôi 19 Bạn cho biết tháp cao giới nay? A Tháp Eiffel Pháp B Tháp đôi Patronas Malaysia C Tháp xây Trung Quốc D Tháp nghiêng Pisa Ý E Tôi 20 Bạn cho biết nước sau nước thứ ba giới phóng thành cơng tàu vũ trụ có người lái? A Trung Quốc B Hàn Quốc C Nhật Bản D Ấn Ðộ E Pakistan F Tôi 21 Bạn cho biết tượng nhật thực xảy khi: A Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm đường thẳng B Mặt trời-Mặt Trăng-Trái Đất, nằm đường thẳng C Mặt Trăng-Trái Đất-Mặt Trời, nằm đường thẳng D Trái Đất-Mặt Trời-Mặt Trăng, nằm đường thẳng E Tôi 22 Mối quan hệ cháu gái với cháu trai tương tự anh em trai với: A Anh em họ B Cô C Mẹ D Con gái E Chị em gái F Tôi khơng biết 23 Bạn cho biết cơng thức hố học vàng gì? A Ag B Au C Al D As E Ar F Tôi 24 Mối quan hệ ruột ngũ cốc tương tự bao thư đối với: A Người đưa thư B Tem C Thư D Hộp thư E Túi đưa thư F Tơi khơng biết 25 Hãy nói xem câu tranh luận sau đúng? Một số người gác cổng chiến binh Một số người chiến binh người hèn nhát Do đó, kết luận số người gác cổng kẻ hèn nhát Kết luận hay sai? A Đúng B Sai C Tôi 26 Mối quan hệ đồ móc quần áo tủ đựng quần áo tương tự đối với: A Nhành B Bụi rậm C Rừng D Mặt đất E Tổ chim F Tôi 27 Cái sau giống so với lại: Cười – Cười toe toét – Nhíu mày – Sờ – Coi thường A Cười B Cười toe toét C Nhíu mày D Sờ E Coi thường F Tôi 28 Gina nhanh Jan, Nora chậm Gina Câu nói sau nhất? A Nora nhanh Jan B Nora chậm Jan C Nora Jan D Khơng thể nói Jan hay Nora, E Tôi 29 Cái sau giống với bốn lại? Nước trái – Trứng – Thịt bò – Xà lách – Phô mai A Nước trái B Trứng C Thịt bò D Xà lách E Phơ mai F Tơi 30 Bạn cho biết Copernicus tiếng lãnh vực nào? A Du lịch B Hội hoạ C Âm nhạc D Văn học E Thiên văn học ... D 15 chó 21 gà E 16 chó 20 gà F Tơi khơng biết 12 Trong test Sơn có số câu hỏi Sơn trả lời sai 10 câu hỏi Kết thang đi m Sơn đạt 60% Vậy test Sơn có tất câu hỏi? A 15 B 20 C 25 D 30 E 35 F Tôi... phóng thành cơng tàu vũ trụ có người lái? A Trung Quốc B Hàn Quốc C Nhật Bản D Ấn Ðộ E Pakistan F Tôi 21 Bạn cho biết tượng nhật thực xảy khi: A Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm đường thẳng B... F Tôi 30 Bạn cho biết Copernicus tiếng lãnh vực nào? A Du lịch B Hội hoạ C Âm nhạc D Văn học E Thi n văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi test IQ đi XKLĐ nhật bản, Đề thi test IQ đi XKLĐ nhật bản