Ngày 159 họp cát lái

2 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 21:44

Ngày 15-9-2018 Họp cát lái Giải khó khăn vướng mắt ngày qua Tập trung phân công nhiệm vụ cụ thể người để phát huy tốt vai trò tránh trường hợp làm phân tán cơng việc Chú cơng quản lý tồn tất xe hoạt động cơng ty bao gồm việc chi phí hiệu sử dụng, nân g cấp cho hoạt động xe hiệu Chị nhân hỗ trợ cơng tính tốn đánh giá hiệu chi phí cho cấc vấn đè quản lý mục tiêu cho tài xế, tôn lý hiệu xe, bàn giao mật qua từ tôn quản lý xe bình quân tháng km, lượng hang giao bao nhiêu, so sánh hiệu so với tháng trước tài xế khác, từ xây dựng sách lương tài xế, để nâng cao hiệu suất hoạt động xe Hiệu lực 19/9 Hỗ trợ chi phí cho cơng sách Quyết định hỗ trợ moveo lốp Trợ lý kho anh từ tới hỗ trợ kho Nhóm nhà Thanh Tơn hỗ trợ đánh giá kho Ví dụ nhập container, lượng tăng ca, đánh giá hiệu công việc, so sánh chi phí tiền lương tăng ca, giảm ca, đề xuất khen thưởng cá nhân đóng góp tốt Quyết định gửi moveo đề cử Chú Banh giám sát phần vốn khí Phú Lợi, kiểm sốt tất hoạt động phạm vi, Kiến nghị phụ trách giám đốc bán hàng dự án kiểm sốt hỗ trợ hồn thành nhiệm vụ kiểm tra kiểm sốt hoạt động Bắt tay vơ làm có kế hoạch cụ thể Nhóm hỗ trợ ban lãnh đạo xây dựng vận hành Công bố nhân công nhân nhân viên Hỗ trợ đánh giá tiền lương, hướng dẫn đào tạo nắm bắt nhu cầu phần mềm Hỗ trợ quản lý gps công banh, xếp kho, anh từ chuyển qua phú lợi, lên kế hoạch nhập xuất, thông báo cho đơn vị hang, xe Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc Cơng Phân tích số liệu giao thơng Sơ đồ xe hoạt động, Lập trình khu nhập khu xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngày 159 họp cát lái, Ngày 159 họp cát lái

Từ khóa liên quan