Tổng quan về máy tính

59 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 20:26

TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH NỘI DUNG • Cơ máy tính -Sơ đồ cấu trúc máy -Bộ xử lý trung tâm -Bộ nhớ -Bộ nhớ -Các thiết bị vào -Các thiết bị • Nguyên lý hoạt động MTĐT CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH Các đơn vị đo thông tin: Đơn vị sở: Bit (0 1) Đơn vị bản: Byte: Byte = Bit Các bội số Byte: Kilobyte: KB = 210 = 1024 Byte Megabyte: MB = 1024 KB Gigabyte: 1GB = 1024 MB Terabyte: 1TB= 1024 GB CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH Biểu diễn số máy tính cách chuyển đổi chúng:  Hệ nhị phân: Trong máy tính, để xử lý thơng tin người ta dùng hệ nhị phân (Binary - số 2), dùng chữ số để biểu diễn số tương ứng (Ví dụ biểu diễn)  Hệ thập phân: Trong sống hàng ngày, ta thường dùng hệ thập phân (Denary - số 10) để biểu diễn giá trị số  Hệ thập lục phân: Cách biểu diễn hệ đếm số dài, người ta dùng hệ đếm số 16 hệ số để biểu diễn ngắn gọn Hệ 16 sử dụng 15 chữ số sau: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH a) Hệ 10 sang hệ 2: C1 Thực liên tiếp phép chia cho thương số Số nhị phân tương ứng kết phép dư chia cho lấy từ lên • Ví dụ: Đổi 11 từ hệ denary sang hệ binary • • Vậy (11)10=(1011)2 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH • C2:Xét ví dụ: Đổi sô 61 sang hệ nhị phân - Đầu tiên ta viết dãy số sau, dãy số cần nhớ để thuận tiện cho việc tính tốn 2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 256 128 64 32 2^0 16 9= 0 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH b)Đổi hệ sang hệ 10 Ví dụ : Đổi số nhị phân 100111 sang hệ thập phân - Đầu tiên ta lại có dải số bên cộng với số mũ tương ứng vị trí sau : 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0 128 64 32 16 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH • - Số nhị phân 100111 có tất số tương đương với vị trí dải số Ta viết số vào vị trí tương ứng Ta sau: • 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0 • 32 16 • 0 1 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH • - Nhìn vào dãy từ trái qua phải, ta nhận thấy vị trí tương ứng với số mũ nên ta viết lại sau: • ( * 2^5 ) + ( * 2^4 ) + ( * 2^3 ) + ( * 2^2 ) + ( * 2^1 ) + ( * 2^0 ) = 32 + + + + + = 39 (Chính kết đổi sang hệ thập phân số nhị phân 100111) CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH • c) Hệ sang hệ 16 • Ta nhóm bốn chữ số từ phải sang trái thành nhóm hết lấy tương ứng sang hệ 16 • VD: (111101)2 đổi sang hệ 16: • Ta có (11 1101)2 =(3D)16 • d) Đổi hệ 16 sang • Để đổi ngược lại từ hệ 16 sang hệ với số hệ 16 ta đổi thành bốn chữ số nhị phân viết từ trái sang phải: • VD: Đổi (3D)16sang hệ 2: • Ta có (3D)16 =(0011 1101)2 Hệ 10 Hệ Hệ 16 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 10 1010 A 11 1011 B 12 1100 C 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Máy tính tầm trung (mini computer) Dùng trường đại học lớn, cơng ty có nhu cầu xử lý xử lý liệu mức cao Trạm làm việc (Workstation) -Thuộc loại máy vi tính (microcomputer) lực xử lý mạnh, thường dùng cho công việc khoa học kỹ thuật, đặc biệt thiết kế Máy tính cá nhân (Personal Computer) Đa dạng chủng loại, phù hợp với hoạt động cá nhân ... • Chuột quang hoạt động nguyên lý phát phản xạ thay đổi ánh sáng (hoặc la de) phát từ nguồn cấp để xác định thay đổi toạ độ trỏ hình máy tính  Ưu điểm chuột quang: Độ phân giải chuột quang đạt... Chống sốc tuyệt đối, tiếng ồn, mát - Tóm lại, Hiệu tổng thể máy tăng theo • Vì sử dụng chip flash nên liệu SSD lưu trữ an toàn loại HDD tốc độ ĐĨA QUANG  Bằng bicarbonat phủ phim nhôm phản xạ ... cho hoạt động pin Đa phần chuột không dây ngày thuộc loại chuột quang cập nhật năm 2009, có chuột laser khơng dây đạt độ xác cao chuột quang không dây ngày trở nên phổ biến MÁY QUÉT (SCANNER) Máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về máy tính, Tổng quan về máy tính