bài tập tổ chức y tế

16 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 12:52

tổ chức y tế và quản lý y tế ở việt nam, giáo trình cung cấp một số bài tập liên quan đến tổ chức hoạt động y tế ở địa phương và truong ương trong hệ thống tổ chức y tế ở Việt nam hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Chart Title 141 118 90 71 69 68 74 72 76 56 47 29 27 23 22 20 15 33 26 20 10 46 45 45 36 32 31 29 24 22 19 12 10 VĐHH Hội chứng lỏng - lỵ Rặng lợi 25 22 19 16 15 14 12 11 33 27 26 24 19 17 14 Hội chứng dày ruột Tai nạn GT/LĐ Giun sán 29 26 20 14 12 10 46 45 43 29 26 20 14 12 10 32 25 23 17 13 10 Tk, xương khớp Tiết niệu, sinh dục Xoang mũi 21 20 16 13 Sốt siêu vi, cúm Các bệnh da Dị ứng, nội tiết 38 25 21 19 17 15 14 22 21 19 14 10 Cao HA, tim mạch Cacs bệnh mắt Sốt rét 18 17 13 biểu đ tròn thể tỉ lê hộ gia đ ình sử dụng loại hố xí Hố xí lộ thiên Hố xí tự hủy Hố xí hai ngăn 10% 2% 15% 73% Tỉ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt 11% 0.01 88% Sông suối Ao/ hồ Giếng tự đào Tỉ lệ hộ gia đình uống nước đun sôi 8% 17% 75% Thường xuyên Không thường xun Khơng có thói quen Nhóm bệnh Nhóm bệnh Nhóm bệnh Tai nạn lao động/ Tiêm chủng mở Nhóm tiết niệu Nhóm bệnh ngồi Vấn đề vệ sinh đường hơ đường tiêu hóa giao thơng rộng sinh dục da mơi trường hấp Tiêu chí Tiêu chí 2,4 2,1 2,1 1,8 1,7 (gt) 1,3 Tiêu chí 3 2,3 2,1 1,8 1,8 1,5 Tiêu chí 2,6 2,6 2,5 2,3 1,6 1,6 1,4 Tiêu chí 2,6 (gt) 2,8 2,6 2,1 1,6 1,4 2,1 Tổng điểm 11,2; 10,8 9,5 8,6 6,8 6,5 6,3 Nhóm bệnh Nhóm bệnh đường Tai nạn lao động/ Tiêm chủng mở Nhóm tiết niệu Nhóm bệnh ngồi Vấn đề vệ sinh đường hơ hấp tiêu hóa giao thơng rộng sinh dục da mơi trường Tiêu chí 21 20 16,5 13 11,5 12,5 14 Tiêu chí 18 18,5 19,5 17,5 10,5 11 14 Tiêu chí 21 21 16 18,5 13,5 13,5 14,5 Tiêu chí 20 18,5 13,5 20,5 14 12 12,5 Tiêu chí 20 20 13,5 20,5 14 14 13 Tiêu chí 20 19 12 18,5 16 14 11,5 Tổng điểm 120 117 91 108,5 79,5 77 79,5 Nhóm bệnh Tiêu chí Đa số suy dinh dưỡng Ng Thường xuyên sử dụng kháng sinh Nh â TYT thường xuyên thiếu thuốc, trang thiết bị ời b để khám n ện h vi Nhà xa nơi khám bệnh Nhà chật chội Kinh tế khó khăn n ườ r t ôi M vấ g( nđ h ềk ) ác Cơng tác quản lí sổ sách, giấy tờ yếu kéo G đ ts s i am hg án i á- l ản u q í tế Tỉ lệ bệnh hô hấp trẻ em Môi trường ô nhiễm thuốc khói bụi y tuổi BMT năm 2018 CBYT thiếu nhiệt tình Mẹ thiếu kiến thức kĩ chăm sóc trẻ ên Tỉ lệ bệnh hô hấp trẻ em tuổi BMT năm 2018 Đa số suy Thường xuyên dinnh dưỡng sd kháng sinh MT ô nhiễm TYT thường thiếu thuốc thuốc, trang thiết khói bụi bị để khám Kinh tế khó khăn Mẹ thiếu kiến CBYT thiếu thức kĩ nhiệt tình chăm sóc trẻ Cơng tác quản Nhà chật Nhà xa nơi lý sổ sách, giấy chội khám bệnh tờ yếu Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ tuổi xã K huyện D vào tháng 12 năm 2012 20,2% CSSK cho phụ nữ mang thai chưa tốt Kiến thức dinh dưỡng TH dinh dưỡng của người chăm sóc trẻ người chăm sóc trẻ chưa tốt chưa tốt Hoạt động tư vấn chưa Truyền thông chưa hiệu tốt Người dân chủ quan Thời gian ngắn không đủ để can thiệp Thiếu nhân lực tổ chức hoạt động Hạn chế kinh tế Hoạt động theo dõi Thực hành số người chưa thực tốt tham gia hạn chế Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai chưa tốt Hoạt động tư vấn cho Hạn chế nhân lực phụ nữ mang thai chưa chăm sóc tốt Chỉ khám, chưa có tư Thời gian tổ chức hoạt vấn dinh dưỡng động ngắn Hạn chế kinh phí Kiến thức dinh dưỡng người chăm sóc trẻ chưa tốt (chỉ đạt 73%) Chưa có tài liệu phát tay Truyền thơng phòng Người dân chủ chống suy dinh dưỡng quan chưa quan tâm chưa hiệu mức Các buổi hoạt động tư vấn Loa đài chưa phát huy Chưa có pano, áp phích Ở xa hiệu Bài truyền thơng khơng Loa cũ Kinh phí cập nhật Thiếu cán tư vấn Thực hành dinh dưỡng người chăm sóc trẻ chưa tốt (Tỉ lệ người chăm sóc trẻ thực hành dinh dưỡng đạt 46,1%) Số buổi thực hành dinh dưỡng Chưa có buổi cân độc lập cho trẻ Người chăm sóc ko hiểu tình trang dinh dưỡng Khơng có kế hoạch Chế độ ăn chưa phù Số người tham gia hoạt ăn phục hồi hợp động hạn chế HD theo dõi chiều cao Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động cân nặng trẻ gia giám sát thực đơn giám sát xem trẻ ăn đình chưa tốt ngày trẻ Sử dụng loa đài chất lượng tốt Truyền thông kiến thức chăm sóc Tăng cường cơng tác truyền thơng trẻ chưa hiệu GDSK Cập nhật làm truyền thông In ấn phát tài liệu Đặt làm treo pano áp phích nơi cơng cộng Mẹ thiếu kiến thức kĩ chăm Lập ds bà mẹ, gởi giấy mời sóc trẻ bị viêm đường hơ hấp Hoạt động tư vấn chăm sóc trẻ Tăng cường buổi tư vấn kĩ chưa tốt chăm sóc trẻ Nhân viên khám tư vấn kiến thức BĐHH trẻ Nhận việc làm thêm kinh tế kém, Cải thiện vấn đề kinh tế Học hỏi, áp dụng nâng cao suất Nhà xa Chuyển nhà gần tt y tế kinh doanh Mua, xây dựng nhà cửa gần tt y tế Xây dựng nhà có nhiều đường thơng thống Nhà chật chội, khu cơng Chọn nhà rộng rãi, thống nghiệp đãng, xa khu cơng nghiệp Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa Chuyển nhà xa khu công nghiệp Cai thuốc cho người nghiện thuốc Mơi trường nhiễm thuốc khói bụi Thành viên gia đình Ngăn cấm sử dụng thuốc Treo biển cấm sử dụng thuốc nơi công thường xuyên sử dụng thuốc nhà nơi cơng cộng cộng In ấn áp phích, quảng cáo truyền bá tác hại việc sử dụng thuốc Cấp đủ kinh phí Cơng trình thi cơng chậm Đẩy nhanh tốc độ cơng trình Nhiều nhân cơng tay nghề giỏi Làm đơn xin cấp thêm thuốc trang thiết bị Trạm y tế thường xuyên thiếu thuốc, trang thiết bị để khám Xin cấp mua thêm thuốc Xin cấp thêm trang thiết bị Xin kinh phí dự trù Và cập nhật thiết bị Nhận mua thêm thuốc, trang thiết bị Đào tạo quản lí sổ sách Cơ sở y tế chưa hiệu Công tác quản lý sổ sách giấy tờ Tăng cường công tác csyt yếu Rà soát sổ sách Thực quản lí qua hệ thống mạng Đào tạo cán y tế trình độ chun mơn Đội ngũ y tế chưa hiệu Phát huy đội ngũ y tế Bổ xung nvyt tuyến ... sở y tế chưa hiệu Công tác quản lý sổ sách gi y tờ Tăng cường công tác csyt y u Rà soát sổ sách Thực quản lí qua hệ thống mạng Đào tạo cán y tế trình độ chun mơn Đội ngũ y tế chưa hiệu Phát huy... thêm kinh tế kém, Cải thiện vấn đề kinh tế Học hỏi, áp dụng nâng cao suất Nhà xa Chuyển nhà gần tt y tế kinh doanh Mua, x y dựng nhà cửa gần tt y tế X y dựng nhà có nhiều đường thơng thống Nhà... khám Kinh tế khó khăn Mẹ thiếu kiến CBYT thiếu thức kĩ nhiệt tình chăm sóc trẻ Cơng tác quản Nhà chật Nhà xa nơi lý sổ sách, gi y chội khám bệnh tờ y u Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ tuổi xã K huyện D
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập tổ chức y tế, bài tập tổ chức y tế