SKKN BB CHỦ NHIỆM GIỎI copy

17 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 06:17

MỤC LỤC I MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: .1 Mục đích nghiên cứu: Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: .2 Phương pháp nghiên cứu: 4.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: II NỘI DUNG .3 Cơ sở lý luận thực tiễn: Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến: Các giải pháp sáng kiến sử dụng để giải quyết vấn đề: 3.1 Khảo sát tình hình thực tế học sinh đầu năm học: 3.2 Xây dựng “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”: 3.3 Kết hợp với với Đội thiếu niên, Đoàn niên nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 3.4 Phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên môn để giáo dục các em: 10 3.5 Kết hợp chặt chẽ với ban phụ huynh lớp 11 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: 11 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .14 Kết luận: 14 Kiến nghị: .Error! Bookmark not defined 2.1 Đối với giáo viên: Error! Bookmark not defined 2.2 Đối với cấp quản lí chun mơn: .Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ cái viết tắt Nội dung GV Giáo viên HS Học sinh KTĐK Kiểm tra định kì HK I Học kì I HK II Học kì II BDHS SL Bồi dưỡng học sinh Số lượng I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài : Theo mục tiêu giáo dục người giáo viên chủ nhiệm có vị trí vơ quan trọng việc hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ sống để học sinh tiếp tục bước vào cấp học Dựa theo đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS thực tế sau nhiều năm giảng dạy, nhận thấy nhận thấy: * Về phía học sinh: Các em hiếu động, nghịch ngợm, thích vui chơi, học nhanh nhớ chóng qn, đơi nói chuyện thảo luận nhóm, qn đồ dùng học tập, ý thức tự giác học tập chưa cao, có em nghỉ học khơng lý Tinh thần, ý thức tự quản chưa tốt Đặc biệt với phương pháp học nhóm theo mơ hình trường học Việt Nam việc xây dựng nếp tự quản cho học sinh việc cần thiết Các em có ý thức tự quản hiệu học cao Đối với học sinh lớp lứa tuổi này, em có nhiều thay đổi nhận thức, tâm sinh lí, tình cảm mối quan hệ xã hội Các em dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, bị xâm hại,… Nhưng em chưa có đủ khả để từ chối, để tự bảo vệ Vì vậy, em cần giáo dục rèn luyện nhiều kĩ để tự tin học tập, sống * Giáo viên: Thực tế số giáo viên chưa nhận thức đắn tầm quan trọng ảnh hưởng lớn công tác chủ nhiệm lớp đến chất lượng hai mặt giáo dục cho học sinh giáo dục lực phẩm chất đạo đức Nhiều giáo viên vận dụng lựa chọn phương pháp giáo dục học sinh chưa phù hợp (máy móc, dập khuân) ảnh hưởng đến phát triển nhân cách học sinh làm cho học sinh thiếu tự tin, sáng tạo, * Gia đình: Bên cạnh việc giáo dục đạo đức, kĩ sống cho trẻ gia đình (nhất nơi có kinh tế phát triển) lại không trú trọng, nhiều gia đình mải mê với cơng việc xã hội, kiếm tiền khơng có thời gian cho việc chăm lo, giáo dục dẫn em phát triển khơng hồn thiện lực, phẩm chất như: thiếu ý thức học tập, thực chưa nghiêm túc nếp theo quy định: học muộn, không nghiêm túc hoạt động tập thể, khơng tích cực học, Bản thân liên tục nhiều năm làm cơng tác chủ nhiệm lớp Có năm cơng tác chủ nhiệm tơi nhẹ nhàng giáo viên lớp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Tôi việc phát huy sáng tạo thêm theo mục tiêu phấn đấu Nhưng có năm vất vả với công tác chủ nhiệm lớp khơng có nếp từ lớp Sau nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, nhận thấy: Để nâng cao chất lượng HS hoàn thành tốt nhiệm vụ vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp vô quan trọng, nhân tố số định chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Chính vậy, tơi chọn nghiên cứu đề tài “Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp” Tôi xin giới thiệu để bạn tham khảo, trao đổi đóng góp thêm ý kiến để phương pháp hồn thiện Mục đích nghiên cứu: Là giáo viên nhiều năm liền làm công tác chủ nhiệm lớp, viết sáng kiến kinh nghiệm với mong muốn: Rèn luyện tinh thần động; giữ lửa lòng say mê, sáng tạo; cố gắng học tập, tự rèn luyện học sinh Bên cạnh tơi muốn ghi lại biện pháp làm để suy ngẫm, để chọn lọc đúc kết thành kinh nghiệm thân, chia sẻ với đồng nghiệp việc làm thành công công tác chủ nhiệm lớp Trên sở nghiên cứu nội dung phương pháp chủ nhiệm lớp, đề xuất số biện pháp, kinh nghiệm chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh giúp tơi hồn thành tốt nhiệm vụ giao Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 3A2, trường Tiểu học Hào Phú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Phương pháp nghiên cứu: Để sáng kiến áp dụng nhiều năm đạt hiệu cao, áp dụng phương pháp sau: 4.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Tài liệu viết tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Tiểu học: Tâm lý học lứa tuổi Tiểu học tâm lý học sư phạm tác giả Lê Ngọc Lan - Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học: Module TH 34 “Công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học” 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra: Dùng để thu thập thông tin HS - Phương pháp trao đổi: Dùng để trao đổi với đồng nghiệp có kinh nghiệm; trao đổi với học sinh, với phụ huynh - Phương pháp giao nhiệm vụ: Dùng để giao nhiệm vụ cho học sinh - Phương pháp trải nghiệm: Thơng qua thực tế tình hình lớp học để tìm ưu điểm, hạn chế biện pháp khắc phục - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Dùng để đánh giá sáng kiến rút học kinh nghiệm II NỘI DUNG Cơ sở lý luận thực tiễn: Trong trường Tiểu học giáo viên chủ nhiệm lớp việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp phải thường xuyên theo dõi hoạt động chơi, buổi sinh hoạt, giao lưu tập thể,…và hoạt động học tập nhà học sinh Vì công việc giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học nặng nề, vất vả vô phức tạp Bên cạnh giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học phải dạy toàn cấp học thực tế giáo viên theo học sinh từ lớp lên lớp khác Vì vậy, năm lên lớp, em lại học với thầy (cô) khác Nếu giáo viên lớp làm tốt công tác chủ nhiệm, xây dựng tốt nề nếp lớp học mà lên lớp trên, giáo viên chủ nhiệm lớp lại khơng trì, khơng phát huy nề nếp lớp học chất lượng học tập học sinh sao? Do vậy, công tác chủ nhiệm lớp phải thực đồng từ lớp đến lớp Nề nếp lớp học, phương pháp học tập, đạo đức, nhân cách kĩ sống học sinh phải giáo viên chủ nhiệm ý xây dựng, rèn rũa từ lớp phải trì, phát huy xuyên suốt lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học nặng nhọc, phức tạp Mỗi giáo viên muốn làm tốt công tác chủ nhiệm phải vừa giáo viên giỏi chun mơn, vừa phải nhà tâm lí giỏi để hiểu học sinh, để xử lí tình rắc rối cho khéo léo, tế nhị đạt hiệu giáo dục cao Nếu giáo viên không tâm huyết với nghề, khơng có tinh thần trách nhiệm cao khó mà hồn thành nhiệm vụ Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến: Trong xã hội ngày nay, học sinh thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo hiểu biết song đạo đức học sinh có chiều hướng xuống Đạo hiếu, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” dường bị xem nhẹ Đặc biệt, lớp 3A2 tơi chủ nhiệm nhiều học sinh hiếu động, hay nghịch ngợm, thiếu ý thức, nhận thức chậm Do đó, chủ nhiệm lớp cơng việc khó khăn vơ nghiêm túc Ngay từ đầu năm học, chủ nhiệm lớp 3A2 năm học 2018 - 2019, tiến hành khảo sát phẩm chất, lực nhận thức em Tổng số học sinh có 28 em (1 học sinh khuyết tật) Kết sau: - Năng lực: Năng lực Mức độ hoàn thành Tốt SL % Tiêu chí ĐG Tự phục vụ tự quản Hợp tác Tự học giải vấn đề Đạt 22,2 18,5 14,8 SL % 21 19 21 77,8 70,4 77,8 Chưa đạt SL % 0 0 0 - Phẩm chất: Phẩm chất Mức độ hồn thành Tốt SL % Tiêu chí ĐG Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kỉ luật Đoàn kết, yêu thương 10 Đạt 22,2 26 37 33,3 SL % 19 19 17 15 70,4 70,4 63 55,6 Chưa đạt SL % 0 0 0 0 - Học tập: Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt tốt môn tốt môn Toán tốt môn các môn học các môn học Toán, Tiếng Tiếng Việt Việt SL % 14,8 SL % 14,8 SL % 11,1 SL % 18,5 SL 23 % 85,2 Sở dĩ có trạng số nguyên nhân khách quan chủ quan sau: - Cô trò bỡ ngỡ, chưa quen - Có em hồn cảnh gia đình khó khăn nên ảnh hưởng đến việc học hành em Những lúc rảnh, em lại phải giúp đỡ gia đình em: Đào Duy Vinh, Đỗ Nguyệt Ánh, Nguyễn Văn Trường (B) - Một số em nhận thức hạn chế em : Đặng Văn Quang, Đào Duy Vinh, Nguyễn Văn Trường (A), Trần Đỗ Bảo Long - Một số em nghịch ngợm, hiếu động hay vi phạm nếp: Giang Tiến Khải, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Trường (B) - Hầu hết gia đình em làm công nhân, lao động tự do, công việc bận rộn nên có điều kiện chăm lo đến việc học hành em Ngồi khó khăn trên, lớp 3A2 có thuận lợi định: - Đa số em biết đoàn kết, giúp đỡ tiến bộ, lễ phép với thầy cô người lớn tuổi Bên cạnh số phụ huynh quan tâm đến việc học tập em mình, tạo điều kiện tốt cho em học tập - Lớp nhận quan tâm Ban Giám Hiệu nhà trường, Liên đội Các giải pháp sáng kiến sử dụng để giải quyết vấn đề: 3.1 Khảo sát tình hình thực tế học sinh đầu năm học: Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, muốn đề biện pháp giáo dục học sinh phù hợp, đạt hiệu trước hết giáo viên phải hiểu học sinh, phải nắm đầy đủ thông tin cần thiết học sinh Do vậy, từ ngày đầu nhận lớp, tiến hành điều tra thông tin HS thông qua phiếu sau (Tôi phát cho em phiếu yêu cầu em điền đầy đủ 10 thông tin phiếu): GIỚI THIỆU BẢN THÂN Họ tên:……… …………………………………………… Là thứ… …trong gia đình Hồn cảnh gia đình (khá giả, đủ ăn, nghèo) Kết học tập năm lớp 2: Môn học yêu thích: Mơn học cảm thấy khó: Góc học tập nhà: (Có, khơng) Những người bạn thân lớp: Sở thích: 10 Địa gia đình: Thơn xã Số điện thoại gia đình: Qua phiếu điều tra này, nắm đầy đủ thông tin cần thiết học sinh để ghi vào Sổ Theo dõi chất lượng học sinh Và quan trọng hiểu phần học sinh mình, điều có lợi cho tơi cơng tác giảng dạy giáo dục học sinh 3.2 Xây dựng “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”: Để HS thấy được“Mỗi ngày đến trường ngày vui”, việc xây dựng “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” việc làm quan trọng Lớp học thân thiện lớp học ln có chia sẻ giáo viên học sinh, học sinh với học sinh; xúc phạm nhân phẩm, danh dự, thân thể học sinh, lớp học mà nơi có tình cảm u thương, tơn trọng, gắn bó với Để xây xựng lớp học mong muốn, tiến hành biện pháp sau: * Xây dựng mối quan hệ thầy - trò bạn bè lớp: + Xây dựng mối quan hệ thầy - trò: - Đối với lớp tơi giảng dạy, học sinh có sai phạm học sinh chưa ngoan, tơi tìm hiểu ngun nhân nhẹ nhàng khun bảo, sử dụng biện pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh Song song với việc giáo dục đạo đức cho em qua môn học, thường tâm với học sinh giải lao để nắm bắt tâm tư, tình cảm em Từ buổi tâm đó, học sinh mạnh dạn việc nêu ý nghĩ với giáo, qua biết giúp đỡ bạn lớp, tạo nên mối quan hệ gần gũi với học sinh hơn, biết học sinh cần khơng thích gì, phân tích cho em hiểu nên làm cần làm - Đầu tư nghiên cứu, đổi phương pháp giảng dạy Nâng cao chất lượng dạy học, tạo môi trường học tập tự nhiên thân thiện, giúp học sinh phát huy hết khả Lớp học theo mơ hình đòi hỏi học sinh phải tự học theo 10 bước học tập, tự lĩnh hội kiến thức, phát huy óc sáng tạo Giáo viên người hướng dẫn cho học sinh phương pháp học Cho em làm quen với cách học cách tự nhiên, nhẹ nhàng, khơng ép buộc, gò bó Các em thấy tự học khơng biết có quyền hỏi thầy giáo trao đổi với bạn Một số học sinh có tính cách nhút nhát tham gia học nhóm này, em dần trút bỏ tự ti trở nên mạnh dạn, tự tin để thể khả thân Khi em quen với cách tự học tơi tiến hành giảng dạy theo phương pháp để em tự hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức tơi theo sát hoạt động nhóm để kịp thời hướng dẫn cho em em cần em chưa hiểu Đa số em thường thích hoạt động trao đổi, thảo luận tự làm phải thực hành vào lại khơng lấy làm thích thú Nắm mong muốn em, thay em phải làm để biết em nắm kiến thức đến đâu, thay đổi vài tập hình thức trò chơi học tập Qua phần trò chơi, tơi biết em có hiểu chưa, em vừa đảm bảo theo yêu cầu học, vừa rèn luyện tính nhanh nhẹn tính tốn phát huy tinh thần đồng đội lại hứng thú yêu thích với hoạt động + Xây dựng mối quan hệ bạn bè: Xây dựng mối quan hệ bạn bè đoàn kết, gắn bó tơi xây dựng nề nếp lớp học, tiến tới xây dựng môi trường học tập thân thiện Từ mơi trường học tập thân thiện đó, chất lượng học tập lớp chắn nâng cao Để xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết, đồn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ học tập, thực biện pháp sau: - Để tạo mối quan hệ thân thiện bạn lớp, đặc biệt em nhận thức nhanh, nắm kiến thức với em nhận thức chậm, tiết học, tơi thường xuyên chia nhóm ngẫu nhiên Tiết học này, em chung nhóm với bạn này, tiết sau, em lại chung nhóm với bạn khác Lúc đầu có em chưa chịu, ngồi chung nhóm khơng hợp tác với nhau, tơi tính điểm kết nhóm lấy kết chung cho tất thành viên nhóm Từ em đoàn kết hợp tác với Đối với em khơng tích cực hợp tác, tơi cho ngồi riêng phải làm tồn cơng việc nhóm, làm đến đâu đạt điểm đến Bị ngồi nên khơng thể hồn thành công việc phải nhận điểm kém, bạn nhóm điểm cao Các em thay đổi suy nghĩ Cứ vậy, em có tinh thần hợp tác tốt - Trong lớp, tơi đặt hòm thư chia sẻ, ghi tên em lớp để học sinh tự viết điều em chưa đồng ý việc làm, cách cư xử bạn lớp khơng nói xấu, khơng xa lánh bạn Căn vào điều em viết ra, điều tốt tơi đọc cho lớp nghe tuyên dương trước lớp Còn điều em phê bình tơi phải điều tra nắm rõ hay sai Sau góp ý riêng với học sinh bị bạn phê bình, yêu cầu em phải xin lỗi bạn phải sửa chữa với thái độ vừa gần gũi vừa nghiêm khắc để em sửa chữa - Tôi gặp gỡ trao đổi riêng với học sinh nhóm học sinh có xích mích để biết rõ đầu đuôi, kịp thời can thiệp không để mâu thuẫn kéo dài với chuyện xích mích em với em kia, gây ảnh hưởng xấu đến tình bạn Sau phân tích rõ đúng, sai Ai sai phải nhận lỗi xin lỗi bạn Sau giảng hòa, giúp em vui vẻ đoàn kết trở lại * Tổ chức hoạt động tập thể trò chơi hoạt động giúp em hiểu “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”: - Tổ chức sinh hoạt tập thể vui chơi buổi học khóa: Đầu tiết học, cho HS chơi trò chơi hát múa vừa liên quan đến học vừa có tính giải trí để em tiếp thu kiến thức tốt Trong tiết học số tiết học số môn Lịch sử, Địa lý Khoa học hay Giáo dục lối sống tơi tổ chức cho em chơi trò chơi như: làm phóng viên; sắm vai xử lí tình Thông qua hoạt động này, em hình thành rèn luyện nhiều kĩ sống cần thiết, nắm kiến thức - Thông qua hoạt động ngồi lên lớp, tơi tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể vui chơi có hiệu cao: - Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động giáo dục lên lớp tháng buổi.: Rung chuông vàng, Hái hoa dân chủ, vẽ tranh chào mừng ngày lễ lớn Nhờ biện pháp đó, sĩ số lớp tơi ln đảm bảo, chất lượng học tập học sinh ngày nâng cao, em trở nên tự tin, động sáng tạo Thực xây dựng mơi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực 3.3 Kết hợp với với Đội thiếu niên, Đoàn niên nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp + Kết hợp chặt chẽ với Đội thiếu niên nhà trường Để hoạt động học tập, hoạt động lên lớp đạt hiệu tốt cần kết hợp chặt chẽ với Đội thiếu niên nhà trường Cụ thể tổng phụ trách đưa hoạt động theo chủ điểm, tháng để thúc đẩy hoạt động học tập hoạt động khác nhà trường Sau hoạt động Đội có tổng kết, tuyên dương, khen thưởng Học sinh thể rõ tính tập thể thơng qua hoạt động mà Đội phát động + Tham gia sinh hoạt chào cờ đầu tuần Tiết sinh hoạt cờ đầu tuần có tính chất tổng hợp nhằm giáo dục tư tưởng trị cho em Nội dung sinh hoạt tiết sinh hoạt cờ thường gắn với nội dung sinh hoạt tuần, tháng Qua sinh hoạt cờ em giao lưu văn hoá văn nghệ, nghe nhà trường phát động thi đua, tổng kết thi đua, nghe nói chuyện theo chuyên đề văn hoá xã hội… + Tổ chức tốt sinh hoạt lớp: Tổ chức tốt sinh hoạt lớp điều kiện để em thể tính chủ động, tự quản, vai trò lớp Ban cán lớp: đánh giá ưu, khuyết điểm bạn Học sinh lớp: phát biểu thể tâm tư nguyện vọng cách thoải mái Trong sinh hoạt, em nói, hát, chơi, thể nên sinh hoạt trở thành háo hức, chờ đợi em Nó thực lơi tập thể lớp nên tính tự quản, tinh thần tập thể có dịp để phát huy + Hình thành nhân cách thông qua học Giáo dục lối sống Qua học Giáo dục lối sống, hình thành nhân cách cho học sinh việc xử lí tình huống, trò chơi đóng vai… từ em biết tự sửa sai, học tập theo gương tốt cách nhẹ nhàng, thoải mái Chính vậy, em biết đồn kết, giúp đỡ nhau, biết tơn trọng giữ gìn danh dự cho + Đề cao tính tập thể dạy văn hố Ngồi việc truyền thụ kiến thức, tơi ln tạo khơng khí phấn khởi cho em học, tạo cho em mạnh dạn, tự tin Nhất học sinh nhận thức chậm, nhút nhát hay có mặc cảm Để tạo gắn bó cá nhân với tập thể, phát vấn thường dùng câu hỏi mang tính nhẹ nhàng động viên, khích lệ để em tự tin Qua tơi thấy tính chủ động, tự tin em thay đổi nhiều + Rèn nếp tự quản Giờ tự quản khoảng thời gian khơng có giáo viên, em tự học, tự giữ kỉ luật lớp Bên cạnh đó, ý thức tự giác học sinh yếu tố định tự quản tốt hay không Giáo viên yêu cầu học sinh giữ kỉ luật, học tập tự quản Muốn giáo viên cần đẩy mạnh công tác thi đua học sinh để học sinh phấn đấu đạt thành tích tốt thi đua cá nhân, nhóm,… đến thi đua lớp, trường 3.4 Phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên môn để giáo dục em: Việc kết hợp với giáo viên môn để giáo dục em quan trọng em khơng học ngun mơn Tốn hay Tiếng Việt mà học mơn hoạt động giáo dục Âm nhạc, Thể dục, Thủ công, Mỹ thuật… Nên từ đầu năm học, sau nắm bắt tình hình lớp, tơi trực tiếp gặp gỡ trao đổi tình hình lớp với giáo viên môn để thống biện pháp giáo dục em có nếp tự quản tốt tất môn học Thường xuyên trao đổi với giáo viên mơn để nắm bắt tình hình lớp từ có biện pháp giáo dục phù hợp tới đối tượng học sinh 3.5 Kết hợp chặt chẽ với ban phụ huynh lớp Để thúc đẩy hoạt động lớp, trường, em cần bố mẹ quan tâm, động viên, nhắc nhở kịp thời Vì việc kết hợp thường xun, thơng báo kịp thời đợt thi đua, đợt kiểm tra cho phụ huynh để phụ huynh yên tâm phấn khởi em có quan tâm thiết thực Một vài phần thưởng nhỏ như: vở, bút, nhãn vở… bé lại nguồn động viên tiếp sức cho em phấn đấu Các em phấn khởi, tự tin vào thân phấn đấu bố mẹ, thầy ghi nhận Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Trong đợt thi đua của nhà trường, Đội phát động lớp tơi tham gia tích cực đạt kết cao Lớp có chuyển biến rõ ràng học tập tu dưỡng rèn luyện đạo đức Kết đạt được: Tổng số: 28 học sinh (1 học sinh khuyết tật) * Về lực, phẩm chất: - Năng lực: + Trước áp dụng sáng kiến: Tiêu chí ĐG Năng lực Mức độ hồn thành Tốt SL % Đạt SL % Chưa đạt SL % 22,2 21 77,8 0 18,5 22 81,5 0 14,8 23 85,2 0 Tự phục vụ tự quản Hợp tác Tự học giải vấn đề + Sau áp dụng sáng kiến: Năng lực Mức độ hoàn thành Tốt Đạt Chưa đạt Tiêu chí ĐG Tự phục vụ tự quản Hợp tác Tự học giải vấn đề SL 7 % 33,3 26 26 SL 18 20 20 % 66,7 74 74 SL 0 % 0 - Phẩm chất: + Trước áp dụng sáng kiến: Phẩm chất Mức độ hoàn thành Tốt SL % Tiêu chí ĐG Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kỉ luật Đoàn kết, yêu thương 10 Đạt 22,2 26 37 33,3 SL % 21 20 16 18 77,8 74 63 66,7 Chưa đạt SL % 0 0 0 0 + Sau áp dụng sáng kiến: Phẩm chất Mức độ hoàn thành Tốt SL % Đạt Tiêu chí ĐG Chăm học, chăm làm 11 40,7 Tự tin, trách nhiệm 12 44,4 Trung thực, kỉ luật 14 51,9 Đoàn kết, yêu thương 14 51,9 Qua năm thực sáng kiến, nhận thấy SL Chưa đạt SL % % 16 59,3 15 55,6 13 48,1 13 48,1 sáng kiến kinh 0 0 0 0 nghiệm có tính khả thi cao Đến cuối năm kết đạt: + 27/27 HS = 100% học sinh Đạt lực, phẩm chất, khơng HS chưa đạt + Khơng có học sinh bị trách phạt trước tồn trường; học sinh đến trường ln đảm bảo an tồn học lẫn chơi; khơng có học sinh gây gổ đánh ngồi nhà trường, khơng có học sinh bị tai nạn giao thông + Đồ dùng dạy học bàn ghế lớp suốt năm qua bảo quản tốt, tình trạng hư hao, mát lớp khác + 100% học sinh tích cực tham gia buổi sinh hoạt tập thể * Về học tập: Hoàn thành tốt các mơn học Trước Sau Hồn thành tốt mơn Toán, Tiếng Việt Trước Sau Hồn thành tốt mơn Toán Trước Sau Hồn thành tốt mơn Tiếng Việt Trước Sau Hồn thành các mơn học Trước Sau S L S % L 14,8 % 22,2 S L % 14,8 S % L 25,9 S L % 11.1 S L % 22,2 S L % 18,5 S L % 25,9 S L 23 % 85,2 S ,7% L 16 59,2 Như vậy, so với kết khảo sát đầu năm, em Hồn thành tốt nội dung học tập mơn học tăng 7,4%; Hồn thành tốt nội dung học tập mơn Tốn, Tiếng Việt tăng 11,1%; Hồn thành tốt nội dung học tập mơn Tốn tăng 11,1%; Hồn thành tốt nội dung học tập mơn Tiếng Việt tăng 7,4 %; Hồn thành môn học giảm 25,9% * Về kết khen thưởng: 18 em, đó: + Đã có thành tích “Hồn thành xuất sắc nội dung học tập môn học rèn luyện” : 6/27HS = 22,2 % + Đã có thành tích “Hồn thành xuất sắc nội dung học tập mơn Tốn Tiếng Việt” : 6/27 HS = 22,2 % + Đã có thành tích “ Hồn thành xuất sắc nội dung học tập mơn Tốn” : 6/27 HS = 22,2% + Đã có thành tích “ Hồn thành xuất sắc nội dung học tập mơn Tiếng Việt”: 7/27 HS = 26% - 100% học sinh Hồn thành chương trình lớp - Lớp đạt danh hiệu: Tiên tiến * Kết thi năm học 2018 - 2019: + Thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Đạt khuyến khích + Thi chữ đẹp cấp trường : Đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích + Thi trang trí lớp học cấp trường: Đạt giải nhì III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Để trở thành nhà sư phạm, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, khéo léo, tinh tế ứng xử thành công việc giáo dục học sinh người giáo viên chủ nhiệm cần phải: - Tìm hiểu để biết cách tồn diện, sâu sắc học sinh Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm lí, tính cách, sở thích, thói quen, học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp - Chú trọng xây dựng bồi dưỡng Hội đồng tự quản, huấn luyện để em trở thành “người lãnh đạo nhỏ” tài ba - Ln giữ bình tĩnh trước lỗi lầm học sinh, tìm hiểu cặn kẽ thấu đáo nguyên nhân tình xảy để có cách xử lí đắn, hợp tình, hợp lí; tránh trách nhầm, trách oan học sinh làm em hoang mang, thiếu niềm tin vào người thầy - Ln biết khích lệ biểu dương em kịp thời Hãy khen ngợi ưu điểm sở trường em để em thấy giá trị nâng cao, có niềm tin hứng thú học tập - Luôn thể cho học sinh thấy tình cảm yêu thương người thầy học sinh Hãy nhớ lòng nhân ái, bao dung, đức vị tha người thầy ln có sức mạnh to lớn để giáo dục cảm hóa học sinh - Duy trì sáng tạo công tác xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”, để tất em cảm thấy “Mỗi ngày đến trường ngày vui” - Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh; kiên trì vận động phụ huynh tích cực tham gia vào cơng tác giáo dục học sinh Trên số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp Tuy nhiên trình độ thân hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót mang tính chủ quan Rất mong góp ý Hội đồng khoa học cấp để đề tài áp dụng đạt hiệu cao Xin trân trọng cảm ơn ! CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN Nguyễn Thùy Dung ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI HUYỆN SƠN DƯƠNG NĂM HỌC 2019-2020 ... vả với cơng tác chủ nhiệm lớp khơng có nếp từ lớp Sau nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, nhận thấy: Để nâng cao chất lượng HS hồn thành tốt nhiệm vụ vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp vơ quan... viên chủ nhiệm ý xây dựng, rèn rũa từ lớp phải trì, phát huy xuyên suốt lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học nặng nhọc, phức tạp Mỗi giáo viên muốn làm tốt cơng tác chủ nhiệm phải vừa giáo viên giỏi. .. tơi chủ nhiệm nhiều học sinh hiếu động, hay nghịch ngợm, thiếu ý thức, nhận thức chậm Do đó, chủ nhiệm lớp cơng việc khó khăn vơ nghiêm túc Ngay từ đầu năm học, chủ nhiệm lớp 3A2 năm học 2018 -
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN BB CHỦ NHIỆM GIỎI copy, SKKN BB CHỦ NHIỆM GIỎI copy, Các giải pháp sáng kiến đã được sử dụng để giải quyết vấn đề:

Từ khóa liên quan