ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TỪ MỘT SỐ NGUỒN PHÁT THẢI CHÍNH

39 121 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 14:29

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí, chủ yếu do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ được đưa vào không khí, có sự tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người và cũng có thể gây hại cho sinh vật khác như động vật và cây lương thực, và có thể làm hỏng môi trường tự nhiên hoặc xây dựng. Hoạt động của con người và các quá trình tự nhiên có thể gây ra ô nhiễm không khí.Các tác nhân chính gây ô nhiễm không khí: Bụi (PM10, PM2.5), khí thải (CO, SO2, NOx, hơi kim loại, CFC, VOC…) Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Môi trường Môn học: Kiểm soát và đánh giá chất lượng môi trường ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỢI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM TỪ MỘT SỐ NGUỒN PHÁT THẢI CHÍNH Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải PGS.TS Nguyễn Thị Hà Học Viên: Nguyễn Văn Thành Đỗ Hà Thu Trần Nam Anh Nội Dung  Hiện trạng chất lượng môi trường không khí Hà Nội  Các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội  Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu nhiễm khơng khí Hiện trạng chất lượng mơi trường khơng khí Hà Nội Ơ nhiễm khơng khí thay đổi lớn thành phần khơng khí, chủ yếu khói, bụi, khí lạ đưa vào khơng khí, có tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho người gây hại cho sinh vật khác động vật lương thực, làm hỏng môi trường tự nhiên xây dựng Hoạt động người q trình tự nhiên gây nhiễm khơng khí Các tác nhân gây nhiễm khơng khí: Bụi (PM10, PM2.5), khí thải (CO, SO2, NOx, kim loại, CFC, VOC…) 1.1 Hiện trạng chất lượng Giá trị AQI PM2.5 điểm đo chi cục BVMT HN Giá trị AQI PM2.5 điểm đo Mỹ Đình Giá trị AQI PM2.5 điểm đo Phạm Văn Đồng Hà Nội nhìn từ cao - Ảnh: Cafebiz Nguồn: Website Sở TN&MT HN (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/) Diễn biến giá trị trung bình 24h PM2.5 trạm quan trắc địa bàn Hà Nội (01/01/2019 – 30/03/2019) Nguồn: http://sotnmt.hanoi.gov.vn/ Chỉ số chất lượng khơng khí ngày 17/11 vào lúc 17h00 AQI PM2.5 80 AQI NO2 AQI CO 76 69 61 AQI PM10 60 67 60 54 65 49 64 46 63 15 14 50 50 38 36 36 46 35 31 21 52 13 Nguồn: Tự tổng hợp từ website Sở TN&MT HN (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/) 1.2 Hiện trạng quản lý, giám sát Bộ X T VT Bộ G ây d ???? Sở MT N& T Bộ Hiện chưa có quan chuyên trách quản lý chất lượng môi trường không khí TN &M T ựng Hiện trạng quản lý Quyết định số 1309/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc: Điều 2.4 Xây dựng, quản lý sở liệu quốc gia quan trắc môi trường, hệ thống thông tin quan trắc môi trường; […] đánh giá công bố thông tin, số liệu quan trắc môi trường cho cộng đồng; […]; đánh giá, dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường sức chịu tải thành phần môi trường theo tỉnh vùng phạm vi nước Các trạm quan trắc mơi trường khơng khí Hà Nội  Chi Cục bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội) quản lý 11 trạm quan trắc môi trường tự động Hai trạm cố định đặt phố Trung Yên phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm), quan trắc thông số ô nhiễm PM10, PM2.5, NO 2/NO/NOx, CO, SO2 O3  Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) quản lý trạm quan trắc cố định đặt đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên), kết nối liệu với hệ thống quan trắc Hà Nội; số đăng cổng thông tin Tổng cục với tên miền enviinfo.cem.gov.vn  Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vận hành 18 máy quan trắc đặt số điểm địa bàn thành phố, công khai kết trang airnet.vn ứng dụng Airnet  Đại sứ quán Mỹ đặt điểm quan trắc tự động phố Hai Bà Trưng, số công bố trang airnow.gov Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu nhiễm khơng khí hoạt động giao thơng  Nâng cao tiêu chuẩn kiểm sốt khí thải phương tiện giao thông ô tô, xe máy sản xuất, lắp ráp mới, xe nhập khẩu; kiểm soát xe lưu hành (theo Quyết định Số: 49/2011/QĐ-TTg) Loại xe Mức tiêu chuẩn khí thải cũ Mức tiêu chuẩn khí thải mới Ơ tơ tham gia giao thơng Xe chạy động xăng, dầu diesel có thời gian sản xuất trước năm 1999 tham gia giao thông Mức Ơ tơ tham gia giao thơng sản xuất sau năm 1999 (áp dụng Mức 2  theo lộ trình đối với đời xe bên dưới) Ơ tơ sản xuất giai đoạn sau năm 1999 đến năm 2008 Ơ tơ tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 Mức Mức Áp dụng từ ngày 1/1/2021 Áp dụng  từ ngày 1/1/2020 Loại xe Mức tiêu chuẩn khí thải cũ Mức tiêu chuẩn khí thải mới Ơ tơ qua sử dụng nhập Ơ tơ cũ nhập chạy xăng (trường hợp xe có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập đến cảng, cửa Việt Nam trước ngày 15/5/2019) Ơ tơ cũ nhập chạy dầu (trường hợp xe có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập đến cảng, cửa Việt Nam trước ngày 15/5/2019) Ơ tơ cũ nhập chạy xăng (trường hợp xe có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập đến cảng, cửa Việt Nam sau ngày 15/5/2019) Mức Mức Mức Mức Mức Mức Ơ tơ cũ nhập chạy dầu (trường hợp xe có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập đến cảng, cửa Việt Nam sau ngày 15/5/2019) Ơ tơ sản xuất, lắp ráp nhập Mức Euro 4, ngày 1/1/2017 mức Euro5 từ 1/1/2022 Loại xe Mức tiêu chuẩn khí thải cũ Mức tiêu chuẩn khí thải mới Ơ tô tham gia giao thông Xe chạy động xăng, dầu diesel có thời gian sản xuất trước năm 1999 tham gia giao thơng Mức Ơ tơ tham gia giao thông sản xuất sau năm 1999 (áp dụng Mức 2  theo lộ trình đối với đời xe bên dưới) Ơ tơ sản xuất giai đoạn sau năm 1999 đến năm 2008 Ơ tơ tham gia giao thơng sản xuất sau năm 2008 Xe ô tô sử dụng nhiên liệu diezen Mức Mức Áp dụng từ ngày 1/1/2021 Áp dụng  từ ngày 1/1/2020 Áp dụng từ 1/1/2018, yêu cầu đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn khí thải mức phép lưu thơng Loại xe Các loại xe mô tô bánh Mức tiêu chuẩn khí thải cũ Mức tiêu chuẩn khí thải mới Các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp nhập phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí hoạt động giao thơng Dán nhãn lượng ô tô (loại xe đến chỗ) + Các loại xe ôtô (nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp) mới, loại từ chỗ trở xuống bắt buộc phải dán Nhãn lượng từ ngày 1/1/2015 (Thông tư số 43 ngày 24/9/2014) + Các loại xe ôtô loại chỗ đến chỗ ngồ nhập lắp ráp nước buộc phải dán nhãn lượng từ ngày 1/1/2018 (Thông tư số 40 ngày 9/11/2017)   Đề xuất dán nhãn áp dụng quy định dán nhãn lượng loại xe ô tô tham gia lưu thông Đề xuất dán tem chứng nhận xe đạt tiêu chuẩn khí thải loại xe máy Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí hoạt động giao thông        Xây dựng quy trình đo khí thải phần mềm quản lý, tự động giám sát kiểm tra khí thải xe lưu hành Đề xuất xây dựng lộ trình áp dụng kiểm sốt khí thải xe máy Cải thiện kỹ thuật xe máy, ô tô nhằm giảm bớt phát thải khí nhiễm từ xe cộ sử dụng biện pháp đơn giản để giảm bay nhiên liệu Thống kê kiểm soát lượng xe máy xe tơ lưu thơng Áp dụng hình thức phạt nguội trường hợp phát khí thải vượt tiêu chuẩn cho phép trình lưu thông Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đồng thời khuyến khích sử dụng tiếp tục phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng xe buýt, đường sắt thị, Khuyến khích sản xuất sử dụng phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với mơi trường (như khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, cồn nhiên liệu, biodiesel điện ) Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí hoạt động xây dựng     u cầu cơng trình xây dựng phải kiểm sốt bụi địa điểm thi công phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng  Các phương tiện vận chuyển vật liệu bắt buộc phải che chắn có mui, bạt che đậy có mui, bạt che đậy để rơi vãi gây an tồn giao thơng vệ sinh mơi trường  Bắt buộc quy hoạch trồng xanh xung quanh khu đô thị, chung cư, nâng tỉ lệ xanh 12-15m 2/người (theo TCVN 9257 : 2012) Quy hoạch hợp lý tuyến vận chuyển qua thành phố Tăng cường phun nước quét đường (bằng máy thủ công), đặc biệt vào mùa khô Các xe ôtô phải phun nước, rửa trước vào thành phố Các phương tiện giới phải rửa bánh xe khỏi công trường xây dựng đô thị Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu nhiễm khơng khí hoạt động sản xuất và sinh hoạt  Tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu đun nấu thay sử dụng dầu, than, củi  Không xây dựng nhà máy nhiệt điện lớn, khu công nghiệp, nhà máy thành phố (nếu xây mới); phải chuyển khỏi thành phố (nếu có từ trước) Chỉ giữ lại thành phố xí nghiệp trực tiếp phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhân đân, cần thay máy cũ máy mới, thay đổi qui trình công nghệ với kỹ thuật đại  Quy định biện pháp nghiêm ngặt kiểm tra trước hết xí nghiệp cơng nghiệp mới, đồng thời áp dụng cho xí nghiệp cũ  Nghiên cứu công nghệ sản xuất hơn, thay loại máy móc dây chuyền cơng nghệ lạc hậu, gây nhiều ô nhiễm dây chuyền công nghệ, máy móc đại, gây nhiễm  Sử dụng cơng nghệ xử lý khí thải hiệu nhà máy, xí nghiệp  Giám sát chất lượng môi trường thường xuyên khu sản xuất Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí rác thải, nhiễm thủy vực và các sự cố khác    Tăng cường tần suất thu gom rác thải sinh hoạt, đồng thời cải tiến công nghệ kỹ thuật xử lý, thu gom rác rác thải Đầu tư, nghiên cứu thử nghiệm phương pháp xử lý ô nhiễm cho thủy vực, lưu vực sông địa bàn thành phố Xây dựng kịch mơ hình hóa lan truyền chất nhiễm xảy cố Từ có biện pháp nhằm xử lý hạn chế tối đa tác động tới môi trường sức khỏe cộng đồng    Nghiên cứu phương pháp lượng hóa thích hợp bồi thường thiệt hại nhiễm khơng khí Tun truyền, giáo dục bảo vệ mơi trường phòng cháy chữa cháy Vận động người dân không đốt rơm rạ ruộng hướng dẫn cách xử lý rơm (ủ làm phân bón, trồng nấm…) Tăng cường giám sát, kiểm soát ô nhiễm     Xây dựng thêm trạm quan trắc môi trường khơng khí Thường xun cập nhật, đánh giá chất lượng mơi trường khơng khí Xây dựng chế tài, pháp lý đủ sức răn đe Nâng cao công tác giám sát, thực thi luật bảo vệ môi trường Kết luận    Mơi trường khơng khí Hà Nội bị nhiễm  Biện pháp kiểm sốt, giảm thiểu ô nhiễm không khí Hà Nội dựa công cụ giáo dục, pháp luật công nghệ Và giải pháp quan trọng kiểm sốt nhiễm nguồn phát thải Công tác quản lý, kiểm sốt chất lượng mơi trường thực chưa có hiệu cao Có nhiều nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp gây nhiễm khơng khí Hà Nội: giao thông, xây dựng, chế tài quản lý lỏng lẻo, ý thức người dân… Tài liệu tham khảo  http://sotnmt.hanoi.gov.vn/  Nguyễn Đinh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng Kiểm sốt nhiễm khơng khí, NXB Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, 2007  Đồng Kim Loan, Phạm Ngọc Hồ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Khải, Trần Thị Hồng, Kiểm sốt đánh giá chất lượng mơi trường, NXB Đại học quốc gia Hà Nội  Quyết định số 1309/QĐ-BTNMT  Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo trạng môi trường, thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường  TCVN 9257 : 2012, Quy hoạch xanh sử dụng công cộng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế Xin trân trọng cảm ơn ... AQI PM2.5 điểm đo chi cục BVMT HN Giá trị AQI PM2.5 điểm đo Mỹ Đình Giá trị AQI PM2.5 điểm đo Phạm Văn Đồng Hà Nội nhìn từ cao - Ảnh: Cafebiz Nguồn: Website Sở TN&MT HN (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/)... đặt số điểm địa bàn thành phố, công khai kết trang airnet.vn ứng dụng Airnet  Đại sứ quán Mỹ đặt điểm quan trắc tự động phố Hai Bà Trưng, số cơng bố trang airnow.gov Các ngun nhân gây nhiễm khơng... 54 65 49 64 46 63 15 14 50 50 38 36 36 46 35 31 21 52 13 Nguồn: Tự tổng hợp từ website Sở TN&MT HN (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/) 1.2 Hiện trạng quản lý, giám sát Bộ X T VT Bộ G ây d ???? Sở MT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TỪ MỘT SỐ NGUỒN PHÁT THẢI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TỪ MỘT SỐ NGUỒN PHÁT THẢI CHÍNH, 1 Hiện trạng chất lượng, 2 Hiện trạng quản lý, giám sát

Từ khóa liên quan