Tiểu Luận Truyền thông phòng chống HIV tại địa bàn huyện Trấn Yên tỉnh Yến Bái

21 143 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 13:54

Danh mục từ viết tắt1LỜI MỞ ĐẦU2NỘI DUNG5I.CƠ SỞ LÝ LUẬN51.Các khái niệm51.1.HIVAIDS và các thuật ngữ liên quan51.2.Các giai đoạn nhiễm HIV .61.3.Khái niệm truyền thông82.Công tác phòng chống HIVAIDS tại Việt Nam9II.Thực trạng về chủ đề nghiên cứu111.Giới thiệu địa bàn112.Thực trạng vấn đề HIVAIDS tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái113.Thực trạng hoạt động truyền thông chống lây nhiễm HIV tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.124.Đánh giá hoạt động truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái15a.Kết quả đạt được15b.Những hạn chế còn tồn tại165.Đánh giá dưới góc độ Công tác xã hội17III.Đề xuất, kiến nghị17Kết luận20Danh mục tài liệu tham khảo21Danh mục từ viết tắtCTXHCông tác xã hộiNVCTXHNhân viên công tác xã hộiBHYTBảo hiểm y tếUBNDỦy Ban Nhân DânLỜI MỞ ĐẦUHIVAIDS là đại dịch toàn cầu, theo số liệu báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới đã công bố vào năm 2017, thế giới đang có hơn 41 triệu người tử vong vì nhiễm HIV. Trong năm 2017, đã có 940.000 người trên thế giới thiệt mạng do các nguyên nhân liên quan đến HIV và có 1,8 triệu ca nhiễm mới được phát hiện.Việt Nam là một quốc gia rất nỗ lực trong quá trình giảm thiểu HIVAIDS. Con số ngươi nhiễm HIV ở nước ta đã giảm đáng kể nhờ sự vào cuộc của các cấp, ban, ngành đoàn thể trong nhiều năm qua. Năm 2018, cả nước xét nghiệm phát hiện mới 7.497 trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 2.514, số bệnh nhân tử vong là 1.436 trường hợp. Ước tính số người nhiễm mới HIV trong năm 2018, có khoảng 5.500 người từ 15 tuổi nhiễm HIV và trẻ em nhiễm mới là 268 trẻ. Số người nhiễm mới là người lớn giảm 64% so với năm 2010.Mỗi năm có trên 10.000 nhiễm HIV mới được phát hiện và có đến 2.000 3.000 tử vong do AIDS. Ở các quốc gia như Việt Nam, nơi mà ảnh hưởng kinh tế vĩ mô của HIV chưa lớn, đại dịch này có thể làm suy giảm, thậm chí đảo ngược những tiến bộ đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và đẩy các gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV vào đói nghèo. Không những vậy, Ảnh hưởng cá nhân và xã hội của nhiễm HIVAIDS là rất lớn, ngoài ra còn có những ảnh hưởng về kinh tế, ảnh hưởng về tâm lý xã hội, ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống y tế và HIV làm giảm tuổi thọ trung bình.Có thể thấy, dịch HIVAIDS năm 2018 tiếp tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, diễn biến dịch HIVAIDS vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong cộng đồng. Sự gia tăng tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, đặc biệt trong nhóm trẻ tuổi, dần sẽ là nhóm chính nhiễm mới HIV ở Việt Nam. Lây truyền HIV từ người nhiễm HIV sang những người không thuộc nhóm nguy cơ cao như vợ, bạn tình của người nghiện chích ma túy sẽ khó khăn trong việc triển khai các biện pháp can thiệp giảm hại do khó khăn xác định nhóm đích để cung cấp dịch vụ can thiệp và tư vấn làm xét nghiệm HIV sớm. Một số địa bàn có nguy cơ lây nhiễm HIV cao ở các vùng sâu, vùng xa cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng do người dân không có đủ kiến thức về phòng, chống HIVAIDS và tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư cao nhưng chưa được xét nghiệm phát hiện địa bàn trọng điểm về dịch HIVAIDS… Để đẩy lùi dịch HIVAIDS, công tác truyền thông, tuyên truyền thông tin phòng ngừa lây nhiễm HIV rất cần thiết. Tại địa phương em, hoạt động truyền thông phòng ngừa lây nhiễm HIV được triển khai và thực hiện đã nhiều năm nay, đạt được nhiều thành quả, song những hạn chế vẫn tồn tại nhiều do chưa có sự can thiệp của hoạt động CTXH chuyên nghiệp. Vì vậy, em lựa chọn đề tài “ Hoạt động truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”. Mục lục Danh mục từ viết tắt LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN .5 Các khái niệm 1.1 HIV/AIDS thuật ngữ liên quan .5 1.2 Các giai đoạn nhiễm HIV 1.3 Khái niệm truyền thông Cơng tác phòng chống HIV/AIDS Việt Nam II Thực trạng chủ đề nghiên cứu .11 Giới thiệu địa bàn 11 Thực trạng vấn đề HIV/AIDS huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 11 Thực trạng hoạt động truyền thông chống lây nhiễm HIV huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 12 Đánh giá hoạt động truyền thơng phòng chống lây nhiễm HIV địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái .15 a Kết đạt .15 b Những hạn chế tồn 16 Đánh giá góc độ Cơng tác xã hội 17 III Đề xuất, kiến nghị 17 Kết luận 20 Danh mục tài liệu tham khảo 21 Danh mục từ viết tắt CTXH Công tác xã hội NVCTXH Nhân viên công tác xã hội BHYT Bảo hiểm y tế UBND Ủy Ban Nhân Dân LỜI MỞ ĐẦU HIV/AIDS đại dịch toàn cầu, theo số liệu báo cáo Tổ chức Y tế giới công bố vào năm 2017, giới có 41 triệu người tử vong nhiễm HIV Trong năm 2017, có 940.000 người giới thiệt mạng nguyên nhân liên quan đến HIV có 1,8 triệu ca nhiễm phát Việt Nam quốc gia nỗ lực trình giảm thiểu HIV/AIDS Con số nhiễm HIV nước ta giảm đáng kể nhờ vào cấp, ban, ngành đoàn thể nhiều năm qua Năm 2018, nước xét nghiệm phát 7.497 trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS 2.514, số bệnh nhân tử vong 1.436 trường hợp Ước tính số người nhiễm HIV năm 2018, có khoảng 5.500 người từ 15 tuổi nhiễm HIV trẻ em nhiễm 268 trẻ Số người nhiễm người lớn giảm 64% so với năm 2010.Mỗi năm có 10.000 nhiễm HIV phát có đến 2.000 3.000 tử vong AIDS Ở quốc gia Việt Nam, nơi mà ảnh hưởng kinh tế vĩ mô HIV chưa lớn, đại dịch làm suy giảm, chí đảo ngược tiến đạt cơng xóa đói giảm nghèo đẩy gia đình bị ảnh hưởng HIV vào đói nghèo Khơng vậy, Ảnh hưởng cá nhân xã hội nhiễm HIV/AIDS lớn, ngồi có ảnh hưởng kinh tế, ảnh hưởng tâm lý xã hội, ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống y tế HIV làm giảm tuổi thọ trung bình Có thể thấy, dịch HIV/AIDS năm 2018 tiếp tục có xu hướng giảm Tuy nhiên, diễn biến dịch HIV/AIDS tiềm ẩn nhiều nguy lây nhiễm HIV cao cộng đồng Sự gia tăng tỷ lệ lây nhiễm HIV nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, đặc biệt nhóm trẻ tuổi, dần nhóm nhiễm HIV Việt Nam Lây truyền HIV từ người nhiễm HIV sang người khơng thuộc nhóm nguy cao vợ, bạn tình người nghiện chích ma túy khó khăn việc triển khai biện pháp can thiệp giảm hại khó khăn xác định nhóm đích để cung cấp dịch vụ can thiệp tư vấn làm xét nghiệm HIV sớm Một số địa bàn có nguy lây nhiễm HIV cao vùng sâu, vùng xa tiềm ẩn nhiều nguy lây nhiễm HIV cộng đồng người dân khơng có đủ kiến thức phòng, chống HIV/AIDS tỷ lệ nhiễm HIV cộng đồng dân cư cao chưa xét nghiệm phát địa bàn trọng điểm dịch HIV/AIDS… Để đẩy lùi dịch HIV/AIDS, công tác truyền thơng, tun truyền thơng tin phòng ngừa lây nhiễm HIV cần thiết Tại địa phương em, hoạt động truyền thơng phòng ngừa lây nhiễm HIV triển khai thực nhiều năm nay, đạt nhiều thành quả, song hạn chế tồn nhiều chưa có can thiệp hoạt động CTXH chuyên nghiệp Vì vậy, em lựa chọn đề tài “ Hoạt động truyền thơng phòng chống lây nhiễm HIV huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái” NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN Các khái niệm 1.1 HIV/AIDS thuật ngữ liên quan  HIV: virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải người, tên viết tắt tiếng Anh từ Human Immunodeficiency Virus  AIDS: hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, bệnh mãn tính virus HIV gây ra, tên viết tắt cụm từ Acquired Immuno Deficiency Syndrom AIDS giai đoạn cuối trình nhiễm HIV - Hội chứng: tập hợp dấu hiệu bệnh triệu chứng có mối tương quan với thường với bệnh cụ thể  Các đường lây truyền HIV:  Lây qua đường máu: nồng độ virus HIV máu cao tất dịch sinh học, nên vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với máu người nhiễm HIV có khả lây nhiễm cao ( thông qua việc sử dụng chung bơm kim tiêm, dao, vật sắc nhọn, dụng cụ y tế có dính máu)  Lây qua đường tình dục: Khi quan hệ tình dục khơng sử dụng bao cao su cách gây trầy xước phận sinh dục; quan hệ tình dục qua đường hậu mơn; quan hệ tình dục qua đường miệng… phận sinh dục có vết thương hở hội cho virus HIV có từ dịch tiết âm đạo, tinh dịch, máu dễ dàng xâm nhập  Lây truyền từ mẹ sang con: mẹ nhiễm HIV lây sang trình mang thai, sinh con, cho bú Tỷ lệ lây truyền 25-30% 1.2 khơng có biện pháp can thiệp Các giai đoạn nhiễm HIV : HIV chia thành giai đoạn giai đoạn cửa sổ, giai đoạn nhiễm trùng không triệu chứng giai đọa cuối – giai đoạn HIV có triệu chứng Giai đoạn 1: Được gọi giai đoạn cửa sổ - Giai đoạn kéo dài từ – tháng sau hành vi nguy (quan hệ tình dục khơng sử dụng bao cao su với gái mại dâm, dùng chung bơm kim tiêm với người bị nhiễm bệnh…) - Ở giai đoạn có đến 80% người bị nhiễm virus hồn tồn khơng có biểu bệnh, 20% lại có số biểu nhiễm trùng cấp như: + Sốt (38-40 độ C) + Đau cơ, đau khớp, + Vã mồ hơi, mệt mỏi, chán ăn, + Nơn ói, tiêu chảy, + Viêm họng + Phát ban đỏ da (xuất 50% bệnh nhân) + Hạch to, lách to + Một số bệnh nhân có biểu thần kinh như: viêm não, viêm màng não, viêm dây thần kinh ngoại biên… Các triệu chứng diện vòng 5-10 ngày tự khỏi hồn tồn - Trong giai đoạn này, có diện kháng nguyên tức virus HIV máu Lúc hệ miễn dịch chưa phát có mặt virus thể nên chưa sản sinh kháng thể - Phải chờ 12 tuần sau kháng thể xuất lúc xác định thử nghiệm xác định nhiễm HIV thơng thường (huyết chẩn đốn) test nhanh - Đây giai đoạn đặc biệt dễ lây số lượng virus máu cao người bị nhiễm HIV lại khơng biết nhiễm bệnh Giai đoạn 2: Được gọi giai đoạn HIV không triệu chứng (giai đoạn nhiễm trùng không triệu chứng) - Sau thời kỳ nhiễm trùng cấp (diễn 20% số người bị nhiễm) người nhiễm HIV rơi vào giai đoạn dài khơng có triệu chứng lâm sàng, chẩn đốn huyết (xét nghiệm test nhanh) lại dễ dàng, dựa vào diện kháng thể chống HIV có máu người bị nhiễm - Tức giai đoạn bệnh nhân có kết xác sau làm xét nghiệm máu để tìm kháng thể chống virus HIV - Lúc bạch cầu bị tiêu diệt khơng đáng kể Virus tiếp tục sinh sơi nẩy nở, nhìn bề ngồi khơng biết bệnh nhân bị nhiễm HIV, thân người bệnh (nếu chưa xét nghiệm máu) Thời gian kéo dài từ 5-10 năm - Số lượng tế bào T4 giảm, lượng T4 không giống người giảm lượng T4 không tỉ lệ thuận với mức độ nặng bệnh Lượng kháng nguyên tăng lên phản ánh nhân lên virus HIV mà hệ thống miễn dịch thể không khống chế Giai đoạn 3: Giai đoạn HIV có triệu chứng Hội chứng hạch to toàn thân kéo dài Sau xét nghiệm huyết dương tính, 50-70% trường hợp xuất hội chứng hạch to toàn thân kéo dài Hội chứng chẩn đốn có đủ điều kiện sau: - Có hạch khác (khơng kể hạch bẹn) - Mỗi hạch thường có đường kính cm - Hiện diện kéo dài tháng - Khơng giải thích lý hạch Hay gặp hạch cổ, đến hạch hàm, hạch nách Một số hạch gặp hạch khuỷu tay, trung thất (trong lồng ngực), ổ bụng Những biểu lâm sàng thực HIV (bệnh chuyển sang giai đoạn AIDS) - Tiêu chẩy nhiều tháng - Sút – 5% trọng lượng thể - Sốt không rõ nguyên nhân kéo dài… Tiếp sau người nhiễm virus HIV bắt đầu mắc bệnh nhiễm trùng hội từ bên ngồi hay nói cách khác HIV đến giai đoạn cuối AIDS Với người lớn: Thời gian từ lúc bệnh nhân xác định bị AIDS đến lúc chết thường không năm, trung bình 18 tháng Riêng trẻ em, thời gian thường ngắn hơn, khoảng 10-12 tháng Biểu lâm sàng thường nhiễm trùng hội ung thư Phần lớn bệnh nhân mắc bệnh lao đặc biệt lao phổi, bệnh đường tiêu hoá, bệnh liên quan đến dây thần kinh nhiễm trùng da 1.3 Khái niệm truyền thông Truyền thông hoạt động truyền đạt thông tin thông qua trao đổi ý tưởng, cảm xúc, ý định, thái độ, mong đợi, nhận thức lệnh, ngôn ngữ, cử phi ngôn ngữ, chữ viết, hành vi phương tiện khác thơng qua điện từ, hóa chất, tượng vật lý mùi vị Đó trao đổi có ý nghĩa thông tin nhiều thành viên (máy móc, sinh vật phận chúng) Cơng tác phòng chống HIV/AIDS Việt Nam Để thực cơng tác phòng, chống HIV/AIDS từ năm 2005 đến nay, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế bộ, ngành liên quan quan tâm ủng hộ xây dựng hệ thống pháp luật, sách, hướng dẫn chun mơn để triển khai cơng tác phòng, chống HIV/AIDS bảo đảm tính chặt chẽ, nhân văn thuận lợi triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS Đặc biệt, năm 2018, để bảo đảm cho người nhiễm HIV trì việc cung cấp thuốc ARV, Chính phủ chuyển dần nhiệm vụ điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS từ nguồn lực chương trình, dự án sang nhiệm vụ Quỹ Bảo hiểm Y tế; đa dạng hóa mơ hình xét nghiệm HIV Để bảo đảm thực mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết tình trạng HIV, năm qua, Bộ Y tế mở rộng mơ hình xét nghiệm HIV cộng đồng như: Xét nghiệm không chuyên tổ chức cộng đồng, y tế thôn thực hiện, tự xét nghiệm HIV, xét nghiệm HIV cho bạn tình, bạn chích người nhiễm HIV, tìm người nhiễm HIV theo vết dựa vào địa bàn trọng điểm nguy lây nhiễm HIV cao, dựa vào mạng lưới nhóm nguy cao để giới thiệu xét nghiệm phát người nhiễm HIV theo mạng lưới họ Ngồi ra, Bộ Y tế đẩy nhanh việc mở rộng phòng xét nghiệm sàng lọc HIV xuống trạm y tế nơi có địa bàn trọng điểm HIV mở rộng thêm phòng xét nghiệm phép khẳng định trường hợp HIV dương tính tuyến huyện, đặc biệt huyện xa trung tâm tỉnh, từ thời gian trả kết xét nghiệm khẳng định HIV dương tính rút ngắn, cải thiện tình trạng dấu người nhiễm HIV sau xét nghiệm HIV, tăng cường chuyển gửi thành công người nhiễm HIV đến sở điều trị ARV Việc mở rộng thêm loại hình xét nghiệm cộng đồng với tăng cường công tác xét nghiệm HIV sở y tế, nên số người người nhiễm HIV cộng đồng tiếp tục phát hiện, ngày có người nhiễm HIV biết sớm tình trạng HIV tham gia điều trị sớm ARV góp phần giảm nguy lây nhiễm HIV cộng đồng Việt Nam nước khu vực Đông Nam Á cam kết nhanh chóng đạt mục tiêu 90-90-90 UNAIDS khởi xướng Theo 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV mình, 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV điều trị thuốc kháng virut 90% số người điều trị đạt ngưỡng ức chế tải lượng virus Năm 2018 năm thứ liên tiếp Việt Nam tiếp tục theo đuổi thực mục tiêu 90-90-90 Trong năm qua, Việt Nam đạt nhiều thành tựu phòng, chống HIV/AIDS, như: 11 năm liên tiếp dịch HIV kiểm sốt tiêu chí: Giảm số người nhiễm HIV năm; giảm số người chuyển sang AIDS giảm số người tử vong HIV/AIDS; Việt Nam tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV cộng đồng dân cư mức 0,3% Để hồn thiện mục tiêu phải có thời gian kéo dài, phấn đấu để đến năm 2020 hoàn thành Và năm 2018, tiếp tục đưa mục tiêu lên hàng đầu, mục tiêu tham vọng thách thức Tuy nhiên đạt mục tiêu này, khơng bảo vệ sức khỏe, tính mạng người mà ổn định phát triển quốc gia Trong bối cảnh dịch HIV mang tính tồn cầu tác động tồn cầu, Việt Nam làm tốt cơng tác phòng, chống HIV/AIDS nói chung thực thắng lợi mục tiêu 90-90-90 khơng có ý nghĩa thiết thực người dân Việt Nam mà với cộng đồng quốc tế Quan trọng nhất, tiền đề để tiến tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 10 II Thực trạng chủ đề nghiên cứu Giới thiệu địa bàn Trấn Yên huyện vùng thấp nằm phía Nam tỉnh Yên Bái: - Phía Bắc Trấn Yên giáp với huyện Văn Yên huyện Yên Bình - Phía Nam giáp với huyện Văn Chấn - Phía Tây giáp huyện Văn Chấn huyện Văn Yên - Phía Đơng giáp huyện n Bình thành phố Yên Bái tỉnh Phú Thọ Huyện Trấn Yên có diện tích tự nhiên 628,58 km2 Dân số gần 90.000 người Huyện có dân tộc sinh sống dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ cao Hiện huyện Trấn Yên có 22 đơn vị hành trực thuộc gồm thị trấn 21 xã Thực trạng vấn đề HIV/AIDS huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Số ca nhiễm HIV địa phương năm 2018 theo báo cáo trung tâm y tế huyện 89 người Trong có 31 nữ 58 nam - Phân tích theo nhóm tuổi người nhiễm HIV phát chủ yếu nhóm tuổi từ 19 đến 48 tuổi - Đối tượng nhiễm HIV đa số lây qua đường tiêm chích ma túy - Số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS 62 người - Người nhiễm HIV địa bàn phường thuộc nhóm tuổi lao động khơng có cơng việc ổn định - Phân tích theo khu vực: Xã có tỷ lệ người nhiễm cao Kiên Thành, với 17 người nhiễm Xã Quy Mơng có người nhiễm, đứng thứ toàn huyện 11 Thấp xã Minh Tiến có người nhiễm Thực trạng hoạt động truyền thông chống lây nhiễm HIV huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Trong giai đoạn 2016-2019, địa phương tổ chức buổi tập huấn kiến thức tuân thủ điều trị ARV, sống tích cực cho bệnh nhân AIDS buổi truyền thơng lợi ích thẻ BHYT với người nhiễm HIV cần thiết việc tham gia BHYT cho 100 người; tổ chức buổi tập huấn kiến thức dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang cho 20 phụ nữ độ tuổi sinh đẻ Đảm bảo công tác vô khuẩn dịch vụ y tế để phòng lây chéo Các hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện, hoạt động dự phòng lây truyền mẹ đẩy mạnh, tháng 1/2018 triển khai hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV địa phương UBND huyện Trấn Yên triển khai Kế hoạch số 244 ngày 24/7/2018 cơng tác phòng chống HIV/AIDS thực mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 địa bàn phường Cụ thể 90% số người nhiễm HIV thực tế xét nghiệm phát nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV điều trị thuốc kháng vi rút ARV 90% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV ngưỡng ức chế Để thực mục tiêu đó, UBND huyện Trấn Yên đề biện pháp chủ yếu tiêu để thực hiện, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, phòng ban ngành đồn thể liên quan, Trạm xá đóng địa bàn huyện nghiêm túc thực nhiệm vụ phân công Để nâng cao hiệu công tác truyền thông, cán huyện Trấn Yên tham gia lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề để cung cấp cho đội ngũ cán làm công tác truyền thơng ban, ngành, đồn thể, địa phương kiến thức HIV, 12 cách chăm sóc, điều trị, hoạt động can thiệp giảm tác hại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin, Truyền thông ngành Y tế tổ chức; đồng thời, giới thiệu dịch vụ y tế chăm sóc, dự phòng lây nhiễm điều trị cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Báo chí, Loa phát địa phương, Bản tin giáo dục sức khỏe, nhiều tác phẩm báo chí lĩnh vực đến với cộng đồng, người sống chung với HIV, có nội dung phòng chống lây nhiễm với người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS Các hoạt động truyền thơng Trung tâm Y tế huyện tích cực triển khai cộng đồng với phương châm “Hướng sở” qua việc triển khai thực phong trào “Tồn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS cộng đồng dân cư” lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” Cơng tác truyền thơng đa dạng hố loại hình để chuyển tải thơng tin, kiến thức phòng, chống HIV/AIDS đến cộng đồng như: Tổ chức tháng chiến dịch truyền thơng hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS với quy mô lớn Các ngành chức phối hợp với trường học tổ chức truyền thơng phòng, chống HIV/AIDS thơng qua hình thức hội thảo, tập huấn, buổi học ngoại khố… Bên cạnh tăng số lượng tài liệu truyền thông (pano, tờ gấp, áp phích, sổ tay truyền thơng, tranh lịch…) trường học, quan Năm 2018, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với ngành chức tổ chức 18 lượt truyền thơng HIV hình thức cho 215 người Bên cạnh đó, cơng tác giám sát dịch HIV/AIDS can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV tăng cường Hàng năm ngành chức tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình nhiễm HIV/AIDS, số lượng đối tượng nguy cao; rà soát số liệu định kỳ, giám 13 sát bệnh nhân chuyển giai đoạn AIDS tử vong HIV/AIDS tuyến xã; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát, quản lý, thống kê báo cáo số liệu HIV/AIDS; nâng cao chất lượng xét nghiệm sàng lọc, đào tạo nâng cao lực, cập nhật kiến thức xét nghiệm HIV cho cán làm công tác xét nghiệm Hệ thống cán chuyên trách giám sát HIV/AIDS củng cố nâng cao lực hoạt động nghiêm túc chế độ rà soát, báo cáo thống kê số liệu theo quy định Cũng chương trình can thiệp giảm tác hại lây nhiễm HIV, ngành chức tích cực thực chương trình điều trị thay chất dạng thuốc phiện Methadone Để triển khai công tác điều trị ARV cho bệnh nhân HIV, hỗ trợ dự án Quỹ toàn cầu, từ năm 2006, Trung tâm Y tế huyện triển khai phòng khám ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS Hiện phòng khám ngoại trú Trung tâm điều trị ARV cho 38 người nhiễm HIV/AIDS địa bàn huyện Hàng tháng Trung tâm khám cấp thuốc nhiễm trùng hội cho trung bình gần 30 lượt bệnh nhân Trước kinh phí điều trị cho bệnh nhân ARV dự án Quỹ toàn cầu chi trả; từ năm 2019, kinh phí điều trị cho số bệnh nhân quỹ bảo hiểm y tế tốn (nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế) Cùng với công tác điều trị, Trung tâm tăng cường hoạt động tư vấn xét nghiệm để người nhiễm HIV/AIDS, người có nguy cao tiếp cận dịch vụ y tế dịch vụ xã hội khác; triển khai cơng tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS cộng đồng thông qua đội ngũ cán y tế sở, cộng tác viên; phát huy trách nhiệm người nhiễm HIV chăm sóc HIV/AIDS cộng đồng; phối hợp tốt chương trình phòng, chống HIV/AIDS chương trình Lao cơng tác dự phòng, điều trị, chăm sóc Năm 2018, trung tâm y tế huyện tư vấn xét nghiệm cho 127 trường hợp, phát trường hợp dương tính (+) với HIV Các trường hợp tư vấn chuyển gửi đến phòng khám để khám điều trị 14 Với nhiều giải pháp đồng bộ, cơng tác phòng chống HIV/AIDS huyện Trấn Yên đạt hiệu tích cực, chất lượng điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS ngày nâng cao Cơng tác dự phòng lây nhiễm HIV cộng đồng đến đối tượng nhiễm HIV; hàng nghìn người có hành vi nguy cao tiếp cận truyền thơng tư vấn Đồn niên tình nguyện viên tham gia chiến dịch phòng chống HIV phát bơm kim tiêm bao cao su cho hàng tram đối tượng nghiện chích ma túy địa bàn; tuyên truyền cho nhân dân đối tượng nguy cao hiểu biết cách phòng lây nhiễm HIV, góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV địa bàn Đánh giá hoạt động truyền thơng phòng chống lây nhiễm HIV địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái a Kết đạt Qua hoạt động truyền thông, phát thêm trường hợp nhiễm HIV, thông qua tư vấn khám xét nghiệm Cho thấy nhận thức người dân có chuyển biến tích cực Số lượng bệnh nhân HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế có xu hướng tăng hai năm gần Với nỗ lực triển khai phòng, chống HIV/AIDS năm qua, huyện Trấn Yên giảm 3/4 số người nhiễm số người tử vong HIV/AIDS so với mức năm trước đây, giữ vững mục tiêu khống chế tỷ lệ người nhiễm HIV cộng đồng dân cư mức 0,3% Công tác truyền thông góp phần khơng nhỏ vào q trình thay đổi nhận thức người dân người nhiễm HIV, giảm thiểu tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS, người dân cung cấp kiến thức xác 15 đường lây truyền kiến thức liên quan thông qua truyền thông phòng chống lây nhiễm b Những hạn chế tồn Công tác tuyên truyền, giáo dục tệ nạn ma tuý, HIV tới quần chúng nhân dân cấp ngành thiên hình thức chạy theo chiến dịch đợt phát động phong trào, chưa chủ động thực tốt nhiệm vụ hiệu chưa cao Trong giai đoạn tới, viện trợ quốc tế cho cơng tác phòng, chống HIV/AIDS bị cắt giảm, nguồn lực nước hạn chế, khiến hoạt động truyền thơng phòng, chống HIV/AIDS gặp nhiều khó khăn Đây vừa thách thức, vừa hội thể động, sáng tạo địa phương cơng tác phòng, chống HIV/AIDS nói chung truyền thơng phòng, chống HIV/ AIDS nói riêng Sự phối hợp ngành cấp số địa phương chưa chặt chẽ đồng dẫn đến chưa phát huy sức mạnh tổng hợp cộng đồng cơng tác phòng chống HIV, lồng ghép chương trình phòng, chống tệ nạn ma t, mại dâm, HIV chưa thường xuyên nên thiếu hiểu biết người phòng chống lấy nhiễm HIV Chưa thu hút đầu tư từ doanh nghiệp địa phương cho hoạt động truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV Đánh giá góc độ Cơng tác xã hội Địa phương chưa có can thiệp hoạt động CTXH chuyên nghiệp nên thiệt thòi khơng nhỏ với địa phương Cụ thể cơng tác truyền thơng phòng chống lây nhiễm NVCTXH làm việc trực tiếp với người nhiễm HIV có hoạt động hỗ trợ sau: 16 - Nhân viên Công tác xã hội can thiệp, hỗ trợ người bị ảnh hưởng HIV/AIDS phương pháp cơng tác xã hội cá nhân theo tiến trình cụ thể nhằm giúp họ phát huy tiềm thân việc giải vấn đề - Nhân viên Công tác xã hội sử dụng phương pháp Cơng tác xã hội nhóm để can thiệp, hỗ trợ nhóm bị ảnh hưởng HIV/AIDS, thơng qua việc sinh hoạt nhóm, giúp người đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn sống - Nhân viên Công tác xã hội sử dụng kỹ biện hộ để giúp người bị ảnh hưởng HIV/AIDS thực quyền đến trường - Tranh thủ ủng hộ cấp quyền địa phương, tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV quan, doanh nghiệp, trường học,… => Với hoạt động em nhận thấy địa phương cần có can thiệp hoạt động CTXH chuyên nghiệp III Đề xuất, kiến nghị - Về tổ chức: Đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung Lãnh đạo Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố quan tâm đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn Ban quản lý dự án trung ương; ưu tiên bố trí cán chun mơn làm việc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục làm việc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS; Kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS cần chi tiêu nội dung chương trình - Về hoạt động chun mơn: Cần đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm dựa vào cộng đồng, xét nghiệm theo dấu bạn tình, bạn chích chung; Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thu hút bệnh nhân vào chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Methadone các giải pháp giảm bỏ trị; Với tỉnh triển khai chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Buprenorphine 17 cần có giải pháp tăng nhanh bệnh nhân điều trị; Đẩy mạnh, khơi thông kênh cấp phát vật dụng can thiệp giảm tác hại tập trung chuyển đổi bảo hiểm y tế cho người điều trị HIV/AIDS; Tăng cường xét nghiệm tải lượng vi rút cho người điều trị ARV sử dụng kinh phí bảo hiểm y tế để thay cho nguồn kinh phí dự án - Về xây dựng văn quy phạm pháp luật: Hiện nay, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tiến hành việc chuẩn bị sửa đổi Luật phòng, chống HIV/AIDS để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2020 xây dựng Chiến lược Kết thúc dịch AIDS vào năm 2030; Xây dựng Kế hoạch năm phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam bao gồm tiếp tục vận động hỗ trợ Quỹ Toàn cầu AIDS, Lao Sốt rét Trung tâm Kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ tài kỹ thuật cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn tới Do địa phương cần phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS thực nhiệm vụ - Tăng cường đầu tư, quản lý sử dụng có hiệu nguồn đầu tư; đạo việc tham gia phối hợp liên ngành; phối hợp hoạt động Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, tổ chức trị, xã hội, đồn thể tạo đồng thuận cao nhận thức hành động công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm Kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết thị Trung ương Tỉnh ủy công tác phòng, chống HIV/AIDS, nhằm rút kinh nghiệm kịp thời lãnh đạo, đạo thực có hiệu - Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn cho cán làm cơng tác phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, huyện, đặc biệt khóa đào tạo kỹ lập kế hoạch, thu thập, phân tích sử dụng số liệu, theo dõi, đánh giá tình hình dịch 18 - Tập huấn kỹ thực phần mềm báo cáo thuốc ARV, phần mềm quản lý bệnh nhân Methadone báo cáo phòng, chống HIV/AIDS khác - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dự phòng, can thiệp giảm tác hại bao gồm thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vị, hoạt động chống kỳ thị phân biệt đối xử cộng đồng, gia đình sở y tế Duy trì, mở rộng nâng cao chất lượng điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thuốc thay Methadone Buprenorphine; mở rộng điều trị trước phơi nhiễm HIV (PrEP); mở rộng cấp phát bơm kim tiêm, bao cao su cho đối tượng nguy cao - Mở rộng xét nghiệm phát nhiễm HIV cộng đồng, tự xét nghiệm HIV, tập trung xét nghiệm HIV khu vực trọng điểm nhóm nguy cao, xét nghiệm bạn tình, bạn chích Tư vấn, kết nối điều trị ARV cho >90% người phát nhiễm HIV - Cần có can thiệp hoạt động CTXH chuyên nghiệp địa phương để nâng cao hiệu hoạt động truyền thông trợ giúp cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS Kết luận Hiện Việt nam nói chung huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nói riêng, số người nhiễm HIV tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS diễn phức tạp, mối quan tâm chung tốn khó quốc gia, khơng riêng quốc gia Quan tâm chăm sóc người có HIV/AIDS vừa mang ý nghĩa kinh tế, 19 trị, vừa thể tính nhân văn sâu sắc người Việt Nam, giúp cho họ có sống ổn định, có công việc để làm lại đời Làm cho xã hội có nhìn khác họ Từ đóng góp sức lực vào việc xây dựng đất nước, giúp xã hội ổn định Để thực hiện, quan tâm tốt đến người nhiễm HIV/AIDS Đảng, nhà nước, cấp quyền, đảng ủy cần có sách hợp lý, kịp thời… thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực cơng tác phòng chống lây nhiễm HIV cộng đồng để người có HIV có sống tốt hơn, hạn chế tệ nạn xã hội, làm cho đất nước ngày ổn định Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình CTXH với người có HIV- NXB Đại học Lao Động Xã Hội Tranyen.yenbai.gov.vn Vaac.gov.vn 20 Wikipedia.org 21 ... mẹ sang con: mẹ nhiễm HIV lây sang trình mang thai, sinh con, cho bú Tỷ lệ lây truyền 25-30% 1.2 khơng có biện pháp can thiệp Các giai đoạn nhiễm HIV : HIV chia thành giai đoạn giai đoạn c a sổ,... c a sổ, giai đoạn nhiễm trùng không triệu chứng giai đ a cuối – giai đoạn HIV có triệu chứng Giai đoạn 1: Được gọi giai đoạn c a sổ - Giai đoạn kéo dài từ – tháng sau hành vi nguy (quan hệ tình... làm cho đất nước ngày ổn định Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình CTXH với người có HIV- NXB Đại học Lao Động Xã Hội Tranyen.yenbai.gov.vn Vaac.gov.vn 20 Wikipedia.org 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Truyền thông phòng chống HIV tại địa bàn huyện Trấn Yên tỉnh Yến Bái, Tiểu Luận Truyền thông phòng chống HIV tại địa bàn huyện Trấn Yên tỉnh Yến Bái, I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, Công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, Thực trạng hoạt động truyền thông chống lây nhiễm HIV tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái., III. Đề xuất, kiến nghị

Từ khóa liên quan