Tiểu Luận Toàn Cầu Hòa và vấn đề hội nhập

34 170 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 12:44

Trường Đại Học Duy Tân Khoa Lý Luận – Chính Trị TIỂU LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ TÀI : TỒN CẦU HĨA VÀ VẤN ĐỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  GVHD : Nguyễn Thị Thành Lê  Lớp : HIS 361 S  Nhóm : Lê Thị Kim Oanh MSSV : 2120524752 Mai Thị Thảo MSSV : 2120526685 Võ Cảnh Toàn MSSV : 2121524670 Đà Nẵng, 12/2019 MỤC LỤC MỤC LỤC A MỞ ĐẦU .1 I Khái quát vấn đề tồn cầu hóa xu hội nhập Việt Nam 1 Khái qt vấn đề tồn cầu hóa Xu hội nhập Việt Nam B NỘI DUNG I Vấn đề tồn cầu hóa Khái niệm tồn cầu hóa Những biểu vấn đề tồn cầu hóa a Biểu tích cực b Biểu tiêu cực .7 Hướng giải quốc gia vấn đề tồn cầu hóa a Không hội nhập, nguyên nhân b Hội nhập chủ động 14 II Hội nhập quốc tế Việt Nam giai đoạn 24 Khái niệm hội nhập quốc tế 24 Sự cần thiết trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 24 Điều kiện, nhiệm vụ qua điểm Đảng vấn đề hội nhập quốc tế 26 a Điều kiện 26 b Nhiệm vụ 27 c Quan điểm đạo Đảng 29 C KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 A MỞ ĐẦU I Khái quát vấn đề toàn cầu hóa xu hội nhập Việt Nam Khái quát vấn đề toàn cầu hóa Tồn cầu hố xu hướng tất yếu ngày mở rộng Tính tất yếu tồn cầu hố trước hết biểu tính tất yếu kinh tế Tồn cầu hố kinh tế khía cạnh quan trọng tồn cầu hố; tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực trị Đến lượt mình, thay đổi trị lại có tác động trở lại kinh tế Song, cần quan tâm nhấn mạnh lại tác động kinh tế thay đổi trị văn hố bối cảnh tồn cầu hố Tồn cầu hóa khơng phải tượng mẻ, mà trái lại, xuất kỷ XV diễn mạnh mẽ cuối kỷ XIX Cho đến nay, có ý kiến khác nguồn gốc chất q trình tồn cầu hố Một số người cho rằng, q trình tồn cầu hố người Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát đường tơ lụa Với số người khác, q trình kiện vượt qua vùng biển thuộc mũi Hảo Vọng việc khám phá châu Mỹ, nhờ giới mở rộng nguồn tài nguyên giới từ châu lục khác chuyển châu Âu Trong đó, số người khác lại tin rằng, tồn cầu hố diễn từ cuối kỷ XIX với phát triển mạnh mẽ cách mạng công nghiệp tạo nên phát triển lực lượng sản xuất phương tiện vận tải Nhưng, dù xuất sớm hay muộn hơn, thời đại nay, toàn cầu hóa mang nội dung với nét đặc thù Một số học giả gọi tồn Tiểu luận mơn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang cầu hóa tồn cầu hóa tư chủ nghĩa Bởi lẽ, q trình chịu chi phối mạnh mẽ nước tư bản, đặc biệt nước tư lớn Toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ đến quốc gia dân tộc, đến đời sống xã hội cộng đồng nhân loại, đến sống người Cách nhìn nhận thái độ tồn cầu hố khác Trong số nước phát triển tiếp nhận tồn cầu hố cách hồ hởi nhiều nước phát triển, phong trào chống tồn cầu hố lại diễn cách rộng khắp thu hút hàng vạn người tham gia Song, bất chấp thái độ khác nhau, ủng hộ hay phản đối, tồn cầu hố xu tất yếu ngày mở rộng mà quốc gia dân tộc phải đối mặt với Vậy tính tất yếu tồn cầu hố biểu nào? Tính tất yếu tồn cầu hố trước hết biểu tất yếu kinh tế Kinh tế, người biết, nhân tố đóng vai trò định phát triển văn minh nhân loại Thực ra, thuật ngữ văn minh nhân loại vừa mang ý nghĩa vật chất, vừa mang ý nghĩa tinh thần Ưu văn minh thể hoà quyện kết hợp yếu tố vật chất yếu tố tinh thần Với ý nghĩa đó, lịch sử nhân loại lịch sử giải phóng mang tính chất tiến khỏi tước đoạt vật chất, đồng thời lịch sử phát triển tự thuộc vương quốc tinh thần Xu hội nhập Việt Nam Việt Nam bắt đầu tiến hành mở cửa hội nhập vào kinh tế khu vực giới từ năm 1986 Nhờ chủ trương đổi mới, mở cửa, gần 20 năm qua, Việt Nam thu thành tựu to lớn tất mặt đời sống xã hội Trên lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng vào loại cao khu vực Chẳng hạn, thập kỷ 70, tốc độ tăng trưởng GNP trung Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang bình hàng năm nước, vùng lãnh thổ khu vực là: 9,6% (Hàn Quốc), 8,3% (Hồng Kông), 7,9% (Malaixia), 7,2% (Inđônêxia), 7,1% (Thái Lan) 6% (Philippin) Nhưng từ 1980 đến 1991, tốc độ tăng GNP hàng năm có thay đổi sau: 9,6% Hàn Quốc, 9,4% Trung Quốc, 6,9% Hồng Kông, 6,6% Singgapo, 5,7% Malaixia, 5,6% Inđơnêxia, Philippin 1,1%(7) Tính từ 1985 đến 1996, tốc độ tăng trưởng GNP hàng năm Việt Nam 8,5%, từ năm 2001- 2005, tốc độ đạt mức 8% Như vậy, so sánh với nước, vùng lãnh thổ khu vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam xếp vào hàng cao năm gần Tuy nhiên, từ năm 1994, nhiều nhà kinh tế lãnh đạo Việt Nam nói đến nguy tụt hậu xa kinh tế Cho đến nay, trải qua 10 năm tiếp tục đổi mới, nguy tồn lớn Để tránh nguy đó, năm gần đây, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hố đại hóa, tiến hành cơng nghiệp hoá, đại hoá rút ngắn theo định hướng xã hội chủ nghĩa môi trường hội nhập cạnh tranh quốc tế Đây chủ trương hoàn toàn đắn để khắc phục nguy tụt hậu Tuy nhiên, chủ trương thực điều kiện lực cạnh tranh kinh tế có tiến bộ, thấp xa so với yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế; tích luỹ từ kinh tế để cơng nghiệp hố, đại hố thấp; kết cấu hạ tầng lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực thấp, v.v Do vậy, khó khăn việc thực q trình cơng nghiệp hóa đại hóa khơng nhỏ Xét mặt cấu kinh tế, Việt Nam nước nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn Sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp nông thôn sang ngành nghề khác khó khăn Tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ có phần chững lại Tỷ lệ lao động đào tạo lao Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang động có trình độ cao thấp Sự lãng phí đầu tư q lớn Thêm vào đó, cơng nghiệp lại phân bố không đều, tập trung chủ yếu đầu đất nước Người lao động có trình độ cao chủ yếu tập trung thành phố lớn Do đó, phát triển cơng nghiệp vùng sâu, vùng xa khó khăn lại khó khăn Bên cạnh đó, tiềm thành phần kinh tế chưa phát huy hết Kinh tế nhà nước chưa làm tốt vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Kinh tế tập thể chậm phát triển Kinh tế tư nhân chưa phát triển với tiềm nhằm tạo động lực cho toàn kinh tế, v.v Những thách thức kinh tế tăng lên gấp bội, vài năm tới, nước ta hội nhập hoàn toàn vào kinh tế khu vực giới Do đó, nguy tụt hậu xa kinh tế nguy thực tế Bản thân nguy có bị loại trừ hay khơng, điều phụ thuộc vào thành công công đổi chuẩn bị nguồn lực cho trình hội nhập kinh tế Cùng với thách thức kinh tế, tồn cầu hóa đặt cho nước ta thách thức lớn mặt xã hội Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang B NỘI DUNG I Vấn đề tồn cầu hóa Khái niệm tồn cầu hóa Tồn cầu hóa q trình biến vùng miền, cộng đồng người khác từ trạng thái biệt lập, tách rời thành trạng thái khác chất, liên kết gắn bó thành thể thống hữu quy mô tồn cầu Khi đó, kiện, tượng, vấn đề xảy vùng miền này, cộng đồng người có ảnh hưởng, tác động tới vùng miền, cộng đồng người khác quy mơ tồn giới Những biểu vấn đề tồn cầu hóa a Biểu tích cực Một là, tồn cầu hố kinh tế thúc đẩy tự hố mậu dịch phát triển Nhìn lại tình hình buôn bán nước giới nay, khơng tồn tình trạng thị trường đơn cường quốc kinh tế phát triển Giờ đây, thị trường nội địa nước gắn với thị trường giới, phận thị trường giới Sự phụ thuộc lẫn nước ngành ngoại thương đóng vai trò lớn tăng trưởng tổng sản lượng quốc nội (GDP) Năm 2004, mức độ phụ thuộc GDP Mỹ vào ngành ngoại thương tới 25,9%, năm 2005, mức độ phụ thuộc GDP Trung Quốc với ngành ngoại thương buôn bán đối ngoại tới 61% Do tính phụ thuộc vào ngành ngoại thương ngày cao, nên mức độ tự hoá mậu dịch nước khu vực Đông Nam Á cao nước Mỹ Latinh Bởi vì, tới phát triển kinh tế nước Mỹ Latinh chủ yếu dựa vào nội thu, nhân tố nhu cầu nước thấp nhiều so với nước Đông Á Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang Hai là, tồn cầu hố kinh tế đẩy mạnh tiến trình quốc tế hố lưu chuyển vốn, có lợi cho tự hoá đầu tư Từ năm 2001 tới 2003, đầu tư trực tiếp nước (FDI) giảm sút lớn, năm 2004 có dấu hiệu tăng trưởng trở lại Theo “Báo cáo đầu tư năm 2005” Hội nghị phát triển mậu dịch Liên hợp quốc cơng bố, tổng số FDI tồn giới lên tới 648 tỷ USD, tăng 2% so với năm 2003 Điều cho thấy xu đầu tư quốc tế giảm sút từ năm 2001 tới 2003 ngăn chặn bắt đầu gia tăng trở lại giới Năm 2004, nước Phương Tây tiếp nhận FDI trị giá khoảng 380 tỷ USD, giảm 14% so với năm 2003 Trong đó, FDI nước phát triển tăng 40%, với tổng giá trị 233 tỷ USD Rõ ràng tồn cầu hố kinh tế khơng thể quốc tế hoá vốn di chuyển dễ dàng từ nước qua nước khác Tồn cầu hố kinh tế thúc đẩy FDI tăng lên mà mức độ lớn thúc đầy tự hoá đầu tư Mấy năm qua, môi trường đầu tư cải thiện, xu lưu thông tự đầu tư tăng lên rõ rệt “Báo cáo Hội nghị mậu dịch Liên Hợp quốc” năm 2004 cho biết hai nước có FDI đổ vào nhiều Mỹ Anh, Mỹ tiếp nhận tới 96 tỷ USD nước Anh tới 78 tỷ USD Mặc dù nước phát triển sức mở cửa thị trường vốn đưa nhiều sách ưu đãi đầu tư nước ngoài, chế thị trường nhiều khâu yếu kém, nên trình độ tự hoá tiền vốn nước phát triển nhiều so với nước phát triển Đây vấn đề mà nước phát triển cần nghiên cứu hoàn thiện để tận dụng hội tốt tồn cầu hố Ba là, tồn cầu hố kinh tế “bật đèn xanh” cho tự hoá lưu chuyển tiền tệ Trong điều kiện ngày nay, tổ chức ngân hàng, tài chính, tiền tệ thị trường chứng khoán nước phải phát triển theo xu tồn cầu hố Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang Nếu đời xu này, khơng thể nói tới tự hố lưu chuyển tiền vốn Ba thị trường chứng khoán tiếng New York, London Tokyo len lỏi tới khắp nơi giới đề thu hút tiền vốn Thông qua việc không ngừng điều chỉnh tỷ giá hối đoái, đồng tiền USD, Euro đồng Franc Thuỵ Sĩ trở thành đồng tiền dự trữ tự lưu hành nước Tóm lại, tiền tệ tự lưu hành rõ ràng tác động mạnh mẽ tiến trình tồn cầu hố Bốn là, tồn cầu hoá thúc đẩy phát triển sản xuất xuyên quốc gia Mấy năm qua, đặc điểm bật sản xuất xuyên quốc gia sản xuất công ty xuyên quốc gia mở rộng mạnh mẽ nước Đầu năm 1994, Khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ vừa khởi động, công ty xuyên quốc gia Mỹ nhân hội thành lập loạt công ty gần biên giới Mehico Những công ty lợi dụng nguyên vật liệu, tài lực, vật lực địa phương sản xuất hàng hoá giá rẻ đưa thị trường nội địa Mỹ Mấy năm qua, hầu hết công ty xuyên quốc gia lớn Mỹ nước giới tới Trung Quốc lập văn phòng trụ sở công ty để tiến hành sản xuất kinh doanh Trung Quốc b Biểu tiêu cực Một là, tồn cầu hóa kinh tế làm nảy sinh nhiều vấn đề cho xã hội người Bên cạnh mặt tốt, mặt tích cực, gây khơng biết điều tiêu cực, gây hậu khôn lường cho quốc gia, dân tộc, chí cho khu vực Hai là, tồn cầu hoá kinh tế tác động làm gia tăng thất nghiệp, dẫn tới phân hóa giàu nghèo tầng lớp dân cư nước, phân hóa giàu nghèo quốc gia Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang Ba là, tồn cầu hóa hội, điều kiện nước giàu, tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia khống chế kinh tế nước phát triển Bốn là, tồn cầu hóa kinh tế sở để nảy sinh cạnh tranh gay gắt lĩnh vực kinh tế “chiến tranh thương mại”, “chiến tranh tiền tệ” “chiến tranh thị trường” nước, từ gây nên biến động kinh tế khu vực giới Trong cạnh tranh gay gắt nước thua thiệt nước phát triển Năm là, tồn cầu hóa kinh tế dẫn đến nguy phá vỡ văn hóa truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa nhân văn nhạy cảm : lối sống, đạo đức, nghệ thuật,… Bởi lẽ tồn cầu hóa kinh tế sở, điều kiện làm cho dòng thác văn hóa, lối sống nước tràn ngập vào cách ạt, bất khả kháng, nước chủ nhà dù có muốn chặn lại khơng thể chặn Hướng giải quốc gia vấn đề tồn cầu hóa a Khơng hội nhập, ngun nhân Q trình tồn cầu hóa bước vào ngã rẽ quan trọng, thách thức mà đối mặt định đường phát triển vài năm tới Chúng ta cần phải nhận thức rằng, môi trường thiếu ổn định thách thức mà đối mặt cần giải ổn thỏa để đạt phiên tồn cầu hóa vững Ngày nay, q trình tồn cầu hóa đạt đến tầm cao chưa thấy: số tồn cầu hóa tổng hợp Viện Kinh tế Thụy Sỹ mức cao thời đại, số trụ cột (hàng hóa, dòng chảy vốn người, Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang Ngoài tốc độ phát triển sản xuất hàng hóa, giao lưu hợp tác kinh tế quy mô khu vực quốc tế, tồn cầu hóa kinh tế quy định bước tiến nhảy vọt khoa học công nghệ, bùng nổ công nghệ thơng tin, hệ thống Internet tồn cầu từ thập niên cuối kỷ XX “kinh tế tri thức có vai trò ngày nỏi bật trình phát triển lực lượng sản xuất” Cùng với phát triển khoa học - công nghệ gia tăng kinh tế tri thức bùng nổ “nhiều vấn đề toàn cầu xúc ngày đòi hỏi quốc gia phải phối hợp giải khoảng cách ngày lớn nhóm nước giàu nghèo; vấn đề bảo vệ mơi trường sinh thái; gia tăng dân số, luồng dân di cư; tình trạng khan lượng, cạn kiệt tài ngun, biến đổi khí hậu trái đất; phòng chống dịch bệnh lớn, tội phạm xuyên quốc gia ” Thêm vào xu hướng ngày có nhiều quốc gia, dân tộc, kể quốc gia, dân tộc có kinh tế phát triển, tham gia hội nhập liên kết kinh tế toàn cầu, sau khơng tồn hai hệ thống kinh tế, hai khu vực thị trường vận động theo quy luật riêng sau sụp đổ Liên Xô nước Đông Âu Lúc này, thân nước tư phát triển không khả hình thành vùng ảnh hưởng rõ rệt, khu vực thị trường khống chế, mà đồng thời xâm nhập, khai thác cạnh tranh với nhiều khu vực thị trường khác Tất vấn đề mang lại nội dung mới, đặc điểm cho xu tồn cầu hóa kinh tế Trong xu đó, nhờ lợi dụng ưu khoa học công nghệ, nguồn tài chính, sức lao động, thị trường , số nước tư phát triển ngày phát triển hơn, nhiều tập đoàn kinh tế tư xuyên quốc gia xuất phát triển với tốc độ, quy mơ chưa có, địa vị chi phối, khống chế chúng Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 18 ngày tăng Trong đó, quan hệ kinh tế quốc tế trình quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội dựa tính ưu việt hệ thống trị xã hội chủ nghĩa ưu vốn có sau sụp đổ Liên Xô tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa giới Bối cảnh mang lại cho kinh tế tồn cầu hóa chất kinh tế tư toàn cầu, tập đoàn kinh tế tư xuyên quốc gia chi phối, khống chế vậy, khiến cho xu tồn cầu hóa kinh tế ln tiềm ẩn mâu thuẫn sâu sắc, sẵn sàng bùng nổ, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh Với nội dung mới, đặc trưng đó, tồn cầu hóa kinh tế vừa có khả tạo hội thuận lợi cho phát triển kinh tế tất nước, vừa dẫn đến nguy to lớn mà hậu chúng khó lường quốc gia Những thuận lợi mang lại trước hết chỗ, thị trường mở rộng, giao lưu hàng hóa ngày thơng thống hơn, hàng rào thuế quan phi thuế quan ngày giảm vậy, trao đổi hàng hóa phạm vi khu vực quốc tế ngày tăng, đem lại hội đẩy mạnh tốc độ sản xuất hàng hóa cho nhiều quốc gia, dân tộc Cùng với đời nhiều hình thức đầu tư, liên kết hợp tác sản xuất nhờ chuyển giao khoản vốn vượt khỏi biên giới quốc gia ngày trở nên thơng thống Các thành tựu khoa học công nghệ chuyển giao nhanh chóng, phổ biến áp dụng rộng rãi phạm vi khu vực quốc tế Điều đem lại cho nhiều quốc gia, dân tộc khả tiếp cận với nhiều nguồn vốn khác nhau, với công nghệ sản xuất đại, kinh nghiệm quản lý từ bên ngồi qua đó, phát triển kinh tế nước Song, tồn cầu hóa kinh tế dẫn đến nguy khó lường, Tiểu luận mơn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 19 tiềm ẩn khả gây chấn động, khủng hoảng cho kinh tế nhiều quốc gia, dân tộc có trục trặc, bế tắc khâu đó, làm gia tăng bất bình đẳng nước phát triển nước phát triển, làm tăng khoảng cách giàu nghèo nước nước Khơng thế, tồn cầu hóa kinh tế với chi phối, khống chế nước tư phát triển, tập đoàn kinh tế tư xun quốc gia tạo khả quốc tế hóa tượng tiêu cực đời sống xã hội, gây nên bất ổn định đời sống xã hội không người, mà quốc gia, dân tộc Sự song hành thuận lợi thách thức xu tồn cầu hóa kinh tế thực tế Vấn đề đặt với quốc gia, dân tộc làm tận dụng thuận lợi mang lại để phát triển kinh tế đất nước, đồng thời hạn chế khắc phục đến mức tối đa nguy gây nên Ý thức cách sâu sắc vấn đề này, thông qua đường lối chiến lược phát triển kinh tế đất nước, Đại hội IX, Đảng ta đưa khẳng định chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường” Và, Dự thảo đề cương văn kiện trình Đại hội X Đảng, lần khẳng định chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta nhấn mạnh việc khơng chủ động hội nhập, mà cần phải tích cực tham gia vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế, “tạo đồng thuận xã hội để vượt qua thách thức, chủ động tích cực hội nhập quốc tế” Trong bối cảnh tồn cầu hóa kinh tế trở thành xu khách quan mà quốc gia, dân tộc khơng thể chống lại hay quay lưng Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 20 lại với nó, khẳng định, chủ trương “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” Đảng ta hoàn toàn đắn Bởi lẽ, xu khách quan này, khơng chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng hội thuận lợi mang lại để phát triển kinh tế đất nước, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ; đồng thời, có sở độc lập tự chủ kinh tế, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế cách có hiệu quả, bảo vệ lợi ích dân tộc an ninh quốc gia cách bền vững, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để đẩy nhanh tốc độ cơng nghiệp hóa, đại hóa, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Trong bối cảnh “nước ta chưa khỏi tình trạng phát triển tồn nguy tụt hậu xa kinh tế so với nước khu vực giới”, việc “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” không để tạo thêm nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp cho trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, mà để đáp ứng yêu cầu lợi ích quốc gia trình phát triển theo hướng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” qua đó, phát huy vai trò ảnh hưởng nước ta tới trình hợp tác phát triển khu vực giới, góp phần thiết thực vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội “Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế nay, cần phải xây dựng tiềm lực kinh tế vững chắc, đủ mạnh để sở đó, khai thác cách tối đa có hiệu qủa lợi cạnh tranh, đối phó thắng lợi với thách thức nảy sinh q trình Tiểu luận mơn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 21 Điều đòi hỏi khơng phải khơng ngừng nâng cao mức tích luỹ từ kinh tế quốc gia, mà phải xây dựng cấu kinh tế hợp lý, có sức cạnh tranh cao, kết cấu hạ tầng ngày đại ngày nâng cao lực nội lực nội sinh, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ Đồng thời với việc xây dựng tiềm lực kinh tế, phải chủ động tích cực xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý, phù hợp với tiến trình kinh tế – xã hội đất nước Khơng thế, “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” xu tồn cầu hóa kinh tế nay, phải lấy việc bảo đảm ngun tắc bình đẳng, tơn trọng lẫn có lợi quan hệ song phương đa phương với đối tác làm phương châm bản; đồng thời phải giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa kiên vừa mềm dẻo nhằm đạt tới mục tiêu xác định bảo vệ lợi ích đáng Trong Dự thảo Đề cương văn kiện trình Đại hội X Đảng, Đảng ta khẳng định, để “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” cách có hiệu xu tồn cầu hóa kinh tế nay, trước hết cần phải xác định rõ vấn đề có tính ngun tắc, đồng thời cần linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với thông lệ quốc tế hợp tác, liên kết quốc tế kinh tế lĩnh vực khác, lấy phục vụ lợi ích tổng thể đất nước làm mục tiêu cao Cùng với xây dựng chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế mở rộng hợp tác quốc tế gắn với chiến lược phát triển đất nước từ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Một mặt, kết hợp cách hài hòa quan hệ hợp tác phát triển đa phương song phương; đẩy mạnh hợp tác toàn diện có hiệu với nước ASEAN, coi trọng việc củng cố phát triển quan hệ hợp tác song phương tin cậy, với đối tác chiến lược; đẩy mạnh việc ký kết hiệp Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 22 định thương mại tự (FTA) với nước, với nước có nhiều quan hệ kinh tế – thương mại với nước ta Mặt khác, chuẩn bị tốt điều kiện tiềm lực đất nước nhằm khai thác có hiệu hội giảm đến tối đa thách thức, khó khăn nước ta tham gia Tổ chức thương mại giới (WTO) Khơng thế, phải chủ động đẩy mạnh việc tạo lập khung pháp lý thể chế thông qua việc ký kết hiệp định hợp tác kinh tế đa phương song phương; tích cực xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, quán, ổn định, minh bạch, tạo hành lang pháp lý để thực cam kết quốc tế Nhấn mạnh chủ trương “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”, Đảng ta đồng thời khẳng định việc “mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế lĩnh vực khác”; thúc đẩy quan hệ quốc tế thiết lập vào chiều sâu, ổn định, lâu dài; mở rộng điểm tương đồng, thu hẹp điểm khác biệt lợi ích, phấn đấu khơng để khác biệt biến thành mâu thuẫn xung đột lợi ích” Như vậy, nói, bối cảnh tồn cầu hóa kinh tế nay, “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” mà Đảng ta xác định khơng chủ trương đắn, mà đường lối chiến lược để nắm bắt tận dụng thuận lợi, hội tồn cầu hóa mang lại, đồng thời khắc phục, hạn chế khó khăn, thách thức nảy sinh nhằm phát triển kinh tế nhanh bền vững, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng nước phát triển, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 23 II Hội nhập quốc tế Việt Nam giai đoạn Khái niệm hội nhập quốc tế Hội nhập quốc tế trình liên kết, gắn kết quốc gia/vùng lãnh thổ với thông qua việc tham gia tổ chức, thiết chế, chế, hoạt động hợp tác quốc tế mục tiêu phát triển thân quốc gia/vùng lãnh thổ nhằm tạo thành sức mạnh tập thể giải vấn đề chung mà bên quan tâm Hội nhập quốc tế theo nghĩa đầy đủ hội nhập tất lĩnh vực khác đời sống xã hội Về chất, hội nhập quốc tế hình thức phát triển cao hợp tác quốc tế nhằm đạt mục tiêu lợi ích chung Sự cần thiết q trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Trong khoảng hai thập kỷ sau Chiến tranh giới thứ hai, kinh tế giới có bước phát triển vượt bậc, với đặc điểm là: Tốc độ tăng trưởng nhanh ổn định; lạm phát kiềm chế, tỷ lệ thất nghiệp giảm Nhưng từ năm 70 đến đầu thập kỷ 80 (thế kỉ XX) “thế giới trải qua khủng hoảng kinh tế tồi tệ lịch sử mình” Từ thập kỷ 80, tồn cầu hố tưởng bật xu khách quan kinh tế giới Mỗi nước trình phát triển tách rời tác động thị trường khu vực giới Liên kết kinh tế hội nhập trở thành xu tất yếu thời đại Thực trạng kinh tế Việt Nam trước 86 kinh tế phát triển Đặc biệt năm 1976-1980, kinh tế tăng trưởng chậm chạp, chí có năm giảm sút.Giai đoạn 1981-1985, kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, tình hình kinh tế bất ổn lạm phát nghiêm trọng Vì đặt cho Việt Tiểu luận mơn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 24 Nam phải hội nhập kinh tế quốc tế để tranh thủ vốn cơng nghệ để tắt đón đầu vươn lên trở thành kinh tế mạnh khu vực Ngay bước vào công đổi mới, Đại hội VI Đảng nhận định: “Trên giới hình thành thị trường” (khác với trước ta thường nhấn mạnh giới có hai thị trường vận hành theo quy luật riêng) Cương lĩnh Đảng thông qua Đại hội VII có đánh giá rằng, “nền sản xuất vật chất đời sống xã hội trình quốc tế hóa sâu sắc, ảnh hưởng lớn tới nhịp độ phát triển lịch sử sống dân tộc” Đại hội IX lần đề cập khái niệm “tồn cầu hóa kinh tế”, coi xu khách quan, lôi ngày nhiều nước tham gia… Đại hội X khẳng định lại “Toàn cầu hóa kinh tế tạo hội phát triển chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây khó khăn, thách thức lớn cho quốc gia, nước phát triển." Là phận cấu thành giới, nước ta không tính đến đứng ngồi xu Trên thực tế kinh tế nước ta gắn kết chặt chẽ với kinh tế giới “đầu vào” lẫn “đầu ra” Để trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao, nước ta cần số vốn đầu tư khơng nhỏ song vốn nước lại có hạn nên riêng năm qua phải huy động khoảng 30% nhu cầu vốn từ bên (cả FDI lẫn ODA) nhập lượng đáng kể máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu Do thu nhập tầng lớp dân cư thấp cần có ngoại tệ để nhập hàng hóa phục vụ sản xuất, nhiều hàng hóa làm phải tiêu thụ thị trường bên ngồi, kim ngạch xuất nước ta chiếm tới 60% giá trị GDP (nếu tính giá trị xuất nhập chúng chiếm 130% GDP, so với Trung Quốc tỷ lệ khoảng 57%) Tiểu luận mơn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 25 Với nhận thức nhu cầu nói trên, suốt chục năm qua Đảng ta luôn nhấn mạnh yêu cầu mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ vốn, cơng nghệ từ bên ngồi Đại hội IX lần nêu khái niệm “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” tháng 11/2001 Bộ Chính trị Trung ương Đảng thơng qua nghị riêng Nghị 07/NQ-TW hội nhập kinh tế quốc tế Cũng theo tinh thần Đại hội X bổ sung thêm ý “tích cực” sau ý “chủ động” hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nhấn mạnh thêm tâm hội nhập Trên thực tế nước ta hội nhập với kinh tế giới gia nhập Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) năm 1995, tổ chức thương mại giới WTO (2006) ký hiệp định thương mại - đầu tư song phương với EU, Hoa Kỳ sau Nhật Bản theo thông lệ quốc tế Điều kiện, nhiệm vụ qua điểm Đảng vấn đề hội nhập quốc tế a Điều kiện Trong nghiệp phát triển kinh tế đất nước, từ Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với khu vực giới Việc mở cửa kinh tế trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần khơng nhỏ để trì tốc độ tăng trưởng cao hàng năm kinh tế Việt Nam Những năm qua, Việt Nam đạt nhiều kết tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế với nỗ lực cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh bước đưa Việt Nam khẳng định vị trường quốc tế thu hút nhà đầu tư Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 26 sức cạnh tranh kinh tế, bước đưa Việt Nam khẳng định vị trường quốc tế mắt nhà đầu tư Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018 Ngân hàng Thế giới công bố dự báo Việt Nam đứng thứ 68/190 kinh tế, tăng 14 bậc so với năm 2017 (82/190 kinh tế) Việt Nam tích cực, chủ động tham gia tổ chức kinh tế – tài hiệp định thương mại Theo thống kê Trung tâm WTO (thuộc VCCI), tính đến nay, Việt Nam tham gia ký kết 13 FTA (gồm FTA ký kết với tư cách thành viên ASEAN FTA ký kết với tư cách bên độc lập), đàm phán FTA (gồm Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực – RCEP, FTA với Khối thương mại tự Châu Âu – EFTA, FTA Việt Nam – Israel Việc Việt Nam ký kết FTA song phương đa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tiếp cận thị trường khu vực thị trường toàn cầu,cũng tiếp cận thị trường dịch vụ nước đối tác thuận lợi Bởi phần lớn rào cản điều kiện buôn bán cam kết dỡ bỏ, chủ yếu hàng rào thuế quan (hầu hết 0% 5%) mang lại lợi cạnh tranh lớn triển vọng tươi sáng cho nhiều ngành sản xuất hàng hóa nước b Nhiệm vụ Một mặt phải hội nhập theo quy mô tốc độ phù hợp lực lợi ích đất nước; mặt khác, khơng thể chờ đợi, để nhìn thời trôi qua Thứ hai, hệ thống trị, cấp, ngành cần liệt vào cuộc, tâm đổi mới, nỗ lực để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập tinh thần Nghị 22 Bộ Chính trị, Chỉ thị 25 Ban Bí thư nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cơng tác hội nhập Chính phủ Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 27 Thứ ba, hội nhập kinh tế, phải làm cho nội lực mạnh lên nhiệm vụ trọng tâm Hội nhập lĩnh vực khác phải hỗ trợ cho hội nhập kinh tế Cùng với đẩy mạnh hoạt động thương mại, đầu tư, Thủ tướng đề nghị nâng cao lực phòng chống, giải quyết, xử lý tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện thương mại, đầu tư quốc tế, trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ luật sư, cán pháp lý để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng đất nước, người dân, DN Trung ương phân cấp cấp giấy phép, quản lý đầu tư nước cho địa phương (có dự án lên tới hàng tỷ USD), đó, địa phương cần nắm vững pháp luật hơn, không để sơ hở, dẫn đến tranh chấp quốc tế Theo FTA hệ mới, nhà đầu tư có quyền kiện quốc tế nhà nước, Chính phủ, quyền địa phương, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, UBND tỉnh, thành phố ý việc này, phối hợp với bộ, quan chun mơn có đội ngũ cán làm công tác Thứ tư, hội nhập lĩnh vực trị, an ninh, quốc phòng, cần tiếp tục chủ động làm sâu sắc mối quan hệ song phương đa phương, phát huy mạnh mẽ, vai trò đối ngoại đa phương, phát huy điểm “đồng” để tăng cường lòng tin đan xen lợi ích Thứ năm, hội nhập lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo khoa học công nghệ, cần nhận thức sâu sắc công nghệ nhân tài quvết định thành công cạnh tranh kỷ 21 Do đó, cần trọng việc chủ động học hỏi nâng cao nội lực phù hợp với thông lệ, chuẩn mực chung Tập trung hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt giáo dục đại học dạy nghề ngang tầm chất lượng phù hợp với tiêu Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 28 chuẩn khu vực quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 Thứ sáu, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò địa phương, DN cơng tác hội nhập quốc tế “Dư địa” phát triển lớn nằm nỗ lực không ngừng, sức sáng tạo vô hạn DN, người dân Địa phương, DN chủ thể trung tâm hội nhập, phải thụ hưởng thành hội nhập c Quan điểm đạo Đảng Chủ động tích cực hội nhập quốc tế sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, hợp tác phát triển, sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; quán triệt vận dụng sáng tạo học kinh nghiệm giải tốt mối quan hệ lớn tổng kết Cương lĩnh; đồng thời trọng số quan điểm sau: - Chủ động tích cực hội nhập quốc tế định hướng chiến lược lớn Đảng nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Hội nhập quốc tế nghiệp toàn dân hệ thống trị lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước Mọi chế, sách phải phát huy tính chủ động, tích cực khả sáng tạo tất tổ chức, cá nhân, khai thác hiệu tiềm toàn xã hội, tầng lớp nhân dân, bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm việc nước ngồi vào cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Hội nhập quốc tế sở phát huy tối đa nội lực; gắn kết chặt chẽ thúc đẩy trình hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 29 đại hóa kết cấu hạ tầng, nâng cao sức mạng tổng hợp lực cạnh tranh quốc gia; gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường mức độ liên kết vùng, miền, khu vực nước - Hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội; hội nhập lĩnh vực phải thực đồng chiến lược hội nhập quốc tế tổng thể với lộ trình, bước phù hợp với điều kiện thực tế lực đất nước - Hội nhập quốc tế trình vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt tình huống, không để rơi vào bị động, đối đầu; không tham gia vào tập hợp lực lượng, liên minh bên chống bên - Nghiêm chỉnh tuân thủ cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đơi với chủ động, tích cực tham gia xây dựng tận dụng hiệu quy tắc, luật lệ quốc tế tham gia hoạt động cộng đồng khu vực quốc tế; chủ động đề xuất sáng kiến, chế hợp tác nguyên tắc có lợi; củng cố nâng cao vai trò cộng đồng khu vực quốc tế, góp phần tích cực vào đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 30 C KẾT LUẬN Bằng bước vững bước tiến vào thị trường giới, trở thành phận thiếu kinh tế giới Qua thực tiễn 20 năm đổi chứng minh đường đổi theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước ta hồn tồn Tuy số hạn chế thực hiện, đưa nước ta từ kinh tế tập trung bao cấp phát triển, trở thành kinh tế thị trường đà phát triển mạnh mẽ Là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận thức xu tồn cầu hoá hội nhập cần thiết cán quản lý kinh tế tương lai người trực tiếp điều hành kinh tế đất nước nên phải có nhận thức rõ ràng xu giới để có phương pháp học tập tốt sau trờ thành người lãnh đạo thực giỏi để đưa đất nước tiến bước đường xã hội chủ nghĩa Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình triết học Mác – Lênin / NXB Chính Trị Quốc Gia - Giáo trình kinh tế trị Mác – Lênin / NXB Chính Trị Quốc Gia - Văn kiện đại hội đảng VI, VII,VIII, IX, X - Bài tham luận: “đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - vấn đề giải pháp” – Thứ trưởng thương mại: Lương Văn Tư - Bài tham luận: “Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam” – PGS.TS Trần Nguyễn Tuyên - “Tác động việc gia nhập tổ chức thương mại giới hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển kinh tế xã hội Việt Nam – Một năm nhìn lại” – Bộ trưởng thương mại: Trương Đình Tuyển - “Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững” – Lê Thế Giới, Võ Xuân Tiến, Trương Bá Thanh / NXB hành chínhh quốc gia - “Tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam” – Ngô Văn Điểm / NXB Chính Trị Quốc Gia - “Tồn cầu hố, tăng trưởng nghèo đói: Xây dựng kinh tế giới hội nhập” : sách tham khảo/ Vũ Hồng Linh dịch / NXB Văn Hố Thơng Tin - Tạp chí cộng sản số 34/2002, 65/2002, 12/2007, 785/2008 - Tổng cục thống kê Việt Nam 19 Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 32 ... nhận định xu phát triển toàn cầu hóa kinh tế Theo nhận định đó, “trên giới: hòa bình, hợp tác phát triển xu lớn Kinh tế giới khu vực có khả phục hồi phát triển nhịp độ khơng Tồn cầu hóa hội nhập... khỏi tình trạng phát triển, tạo tảng để đến năm 2020, trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Tồn cầu hóa nay, thực chất, hội nhập toàn cầu tất lĩnh vực đời sống xã hội, xu phát triển tất yếu,... muốn Tiểu luận môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 15 Dự báo củă nhà sáng lập chủ nghĩa Mác xu phát triển tồn cầu hóa kinh tế thực trở thành xu phát triển tất yếu, khách quan vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Toàn Cầu Hòa và vấn đề hội nhập, Tiểu Luận Toàn Cầu Hòa và vấn đề hội nhập, Xu thế hội nhập của Việt Nam hiện nay, a. Không hội nhập, nguyên nhân, b. Hội nhập chủ động, Điều kiện, nhiệm vụ và qua điểm của Đảng về vấn đề hội nhập quốc tế, c. Quan điểm chỉ đạo của Đảng

Từ khóa liên quan