Thực trạng và giải pháp về hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN

60 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 12:33

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm: Trên thực tế thuật ngữ tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, quan hệ tài tùy theo bối cảnh cụ thể, mà thuật ngữ tín dụng có nội dung riêng Trong quan hệ tài tín dụng theo nghĩa sau: - Xét theo góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm tín dụng coi phương pháp chuyển dịch quỹ từ người cho vay sang người vay - Trong quan hệ tài cụ thể tín dụng giao dịch tài sản sở có hồn trả hai chủ thể - Tín dụng có nghĩa số tiền cho vay định chế tài cung cấp cho khách hàng Nói tóm lại, bản, tín dụng trao đổi không ngang giá thực thể đó, thực thể tiền, hàng, uy tín để đổi lấy cam kết hoàn trả vốn lãi hạn sở lòng tin Nói ngắn gọn ta coi tín dụng lòng tin Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời hạn định với khoản chi phí định 1.1.2 Bản chất chức tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Bản chất tín dụng ngân hàng: Quan hệ tín dụng Ngân hàng với khách hàng mang đặc điểm sau: Thứ nhất, thay đổi quyền sử dụng không làm thay đổi quyền sở hữu tín dụng Thứ hai, thời hạn tín dụng xác định người vay người cho vay Thứ ba, người sở hữu vốn tín dụng nhận phần thu nhập hình thức lợi tức 1.1.2.2 Chức tín dụng ngân hàng: • chức tập trung phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc hoàn trả: Tập trung phân phối lại vốn tiền tệ hai trình thống vận hành hệ thống tín dụng Thơng qua chức tín dụng trở thành cầu nối cung - cầu vốn kinh tế, nhờ vận động tín dụng mà chủ thể vay nhận phần tài nguyên xã hội mở rộng quy mô kinh doanh hay tiêu dùng Ở khâu tập trung, tín dụng phương thức giúp cho chủ thể kinh tế thu hút phần vốn xã hội hình thái tiền tệ vật chất tạm thời nhàn rỗi Ở khâu phân phối, tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, dân cư, tổ chức xã hội… • Chức kiểm sốt hoạt động kinh tế: Kiểm soát hoạt động kinh tế qua kênh tín dụng thực hình thái giá trị tiền tệ, dựa sở vận động luồng giá trị tiền tệ để kiểm tra, kiểm soát Chức dựa sở tín dụng thực chức tập trung phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hồn trả Chức kiểm sốt hoạt động kinh tế thể chủ thể vay chủ thể cho vay thực thẩm định dự án, kế hoạch kinh doanh việc kiểm tra giám sát trình sử dụng vốn vay nhằm đạt hiệu cao 1.1.3 Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng Tín dụng phải đảm bảo nguyên tắc bản: - Nguyên tắc sử dụng vốn vay mục đích: Ngân hàng cần tìm hiểu rõ mục đích vay vốn khách hàng đồng thời phải kiểm tra xem khách hàng có sử dụng vốn vay mục đích cam kết khơng Điều quan trọng việc sử dụng vốn vay mục đích hay khơng có ảnh hưởng đến khả thu hồi nợ sau Khách hàng cần sử dụng vốn vay mục đích nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay giúp khách hàng đảm bảo khả hồn trả nợ cho ngân hàng Từ nâng cao uy tín khách hàng ngân hàng củng cố quan hệ vay vốn khách hàng ngân hàng sau - Nguyên tắc hoàn trả vốn lãi: Đây nguyên tắc thiếu hoạt động cho vay Điều xuất phát từ tính chất tạm thời nhàn rỗi nguồn vốn mà ngân hàng sử dụng vay Đại đa số nguồn vốn mà ngân hàng sử dụng vay vốn huy động từ khách hàng gửi tiền, đó, sau cho vay thời hạn định khách hàng vay tiền phải hoàn trả lại cho ngân hàng để ngân hàng hoàn trả lại cho khách hàng gửi tiền Hơn chất quan hệ tín dụng quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn vay nên sau thời gian định vốn vay phải hoàn trả, gốc lãi 1.2 DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.2.1 Khái niệm DNVVN Sự phân loại doanh nghiệp không thống quốc gia quốc gia có điều kiện kinh tế khác đặc trưng riêng biệt Ví dụ doanh nghiệp đặt mơi trường kinh tế nước xem DNVVN, đặt môi trường kinh tế nước khác lại xem doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn…tương tự doanh nghiệp khứ xem doanh nghiệp lớn lại đánh giá doanh nghiệp nhỏ Do để xác định DNVVN ta phải hiểu doanh nghiệp nằm quốc gia nào, môi trường kinh tế thời điểm Nói cách khác khái niệm DNVVN có ý nghĩa phạm vi quốc gia, thời điểm định Thông thường khái niệm DNVVN thường dựa nhóm tiêu chí định lượng định tính, tiêu chí định lượng đóng vai trò quan trọng để phân biệt nhóm doanh nghiệp với doanh nghiệp lớn Có ba tiêu định lượng thường dùng độc lập hay kết hợp để xác định quy mô DNVVN với nhau:  Lượng vốn đầu tư vào máy móc, dây chuyền sản xuất  Số lượng lao động  Quy mô sản xuất doanh thu từ hoạt động kinh doanh Theo tiêu chí Nhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp có số lượng lao động 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến 50 người, doanh nghiệp vừa có từ 50 đến 300 lao động Ở nước, người ta có tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp nhỏ vừa nước Xét mặt định tính tiêu thường đưa cấu công ty, cấu quản lý, ngành nghề kinh doanh, người định rủi ro xảy Sau số định nghĩa vài quốc gia tiêu biểu giới: Trong nước thuộc cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC), doanh nghiệp vừa nhỏ xếp thành nhóm cụ thể sau: Doanh nghiệp có quy mơ vừa có 250 nhân viên, doanh thu hàng năm không vượt 50 triệu EUR, giá trị tổng tài sản không vượt 43 triệu EUR Doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp có 50 cơng nhân, doanh thu hàng năm không vượt 10 triệu EUR giá trị tổng tài sản không vượt triệu EUR Doanh nghiệp cực nhỏ có 10 nhân viên, doanh thu hàng năm nhỏ triệu EUR, tổng tài sản nhỏ 1,4 triệu EUR Tại Nhật Bản, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm khoảng 99,7% số doanh nghiệp Nhật Bản, 70% số nhân công Nhật làm việc cho công ty này, giá trị sản xuất chiếm nửa tổng giá trị ngành sản xuất Hoạt động họ tập trung vào sản xuất hàng điện tử, kỹ thuật hóa học, cụ thể sau: Bảng 1.1: Xác định quy mô doanh nghiệp Các doanh nghiệp vừa Khu vực Quy mô lao động / Vốn Sản xuất, khai thác chế biến < 300 người / 100 triệu Yên Bán buôn < 100 người / 30 triệu Yên Bán lẻ dịch vụ < 50 người / 10 triệu Yên Các doanh nghiệp nhỏ Khu vực Sản xuất Thương mại dịch vụ Quy mô lao động / Vốn < 20 người/5 triệu Yên < người/dưới triệu Yên (Nguồn: Thư viện khoa học kĩ thuật Trung ương) Tại Indonesia, doanh nghiệp vừa nhỏ đóng vai trò quan trọng kinh tế, chiếm 90% tổng số doanh nghiệp nước,thu hút từ 60% - 70% việc làm doanh nghiệp Inđônêxia cho doanh nghiệp vừa doanh nghiệp có số lượng cơng nhân từ 20-99 người, vốn tư trêm 600 triệu RP (tiền Inđơnêxia) doanh nghiệp nhỏ có số lượng cơng nhân từ 5-19 người vốn tư 600 triệu RP doanh nghiệp cực nhỏ có số lượng lao động từ 1-4 người (Thư viện khoa học kĩ thuật Trung ương) Tại Việt Nam, nghị định phủ số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ: Doanh nghiệp vừa nhỏ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký khơng q 10 tỷ đồng số lao động trung bình hàng năm không 300 người Như vậy, khái niệm DNVVN chủ yếu dựa vào quy mô vốn số lượng lao động doanh nghiệp Bảng 1.2: Tiêu thức phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Công nghiệp Thương nghiệp, dịch vụ Tiêu thức DN vừa DN nhỏ DN vừa DN nhỏ Vốn sản xuất (VND) < 10 tỷ < tỷ < tỷ < tỷ LĐ thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp về hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN, Thực trạng và giải pháp về hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN