văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là

15 1,761 3
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 12:10

Kiểm tra bài cũ Hãy chọn câu trả lời đúng nhất? 1. Câu trần thuật đơn loại câu: A. Do một cụm c-v tạo thành. B. Do hai cụm c-v tạo thành. C. Do một cụm c-v tạo thành., dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc. D. Do một cụm c-v tạo thành., dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến. 2. Trong câu trần thuật đơn từ là: A. Vị ngữ thường do từ kết hợp với danh từ tạo thành. B. Vị ngữ thường do từ kết hợp với danh từ tạo thành, cụm danh từ tạo thành. C. Vị ngữ thường do từ kết hợp với danh từ tạo thành, cụm danh từ tạo thành. Ngoài ra, tổ hợp giữa từ với động từ (cụm động từ) cũng thể làm vị ngữ. D. Vị ngữ thường do từ kết hợp với danh từ tạo thành, cụm danh từ tạo thành. Ngoài ra, tổ hợp giữa từ với động từ (cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ ) cũng thể làm vị ngữ. D D TiÕt 118 C©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ lµ Tiết 118 Câu trần thuật đơn không từ I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ II> Câu miêu tả và câu tồn tại III> Luyện tập Tiết 118 Câu trần thuật đơn không từ I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ 1.Bài tập: SGK Trang 118 a) Phú ông mừng lắm. ( Trích: Sọ Dừa) C b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân. (Duy Khán) C Vị ngữ do cụm tính từ, cụm động từ tạo thành . V - cụm ĐT V - cụm TT * Thêm từ phủ định, cụm từ phủ định : a 1) Phú ông / không (chưa, chẳng)mừng lắm. b 2) Chúng tôi / chẳng (không, chưa)tụ hội ở góc sân. Không, chưa, chẳng + ĐT, TT, hoặc cụm ĐT, cụm TT. Vị ngữ biểu thị ý phủ định. Tiết 118 Câu trần thuật đơn không từ 1.Bài tập: (SGK Trang 118) I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là. 2. Kết luận. Trong câu TTĐ không từ : - Vị ngữ thường do ĐT, CĐT, TT, CTT tạo thành. - Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa VD: Chúng tôi/ học Tiếng Việt . Chúng tôi/ chẳng(chưa, không) học Tiếng Việt. Tiết 118 Câu trần thuật đơn không từ I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là. II> Câu miêu tả và câu tồn tại. 1. Bài tập: (SGK 119) * Bài tập 1 a. Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. -> Miêu tả hành động của sự vật nêu ở CN. (CN đứng trước VN) b) Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con. -> thông báo sự xuất hiện của sự vật nêu ở CN (CN đứng sau VN). c, Lọ hoa đặt ở trên bàn. C miêu tả trạng thái của sự vật. I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là.I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là. NTr N C CTrN V V d.Trên bầu trời vụt tắt một vì sao. V C thông báo về sự tiêu biến của sự vật. BT2: ấy vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng, tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng. tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. (Tô Hoài) tiến lại hai cậu bé con Tiết 118 Câu trần thuật đơn không từ I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là. II> Câu miêu tả và câu tồn tại. 1. Bài tập: (SGK 119) đằng cuối bãi Tiết 118 Câu trần thuật đơn không từ I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ 2. Kết luận: - Câu miêu tả : - Câu tồn tại: II> Câu miêu tả và câu tồn tại. 1. Bài tập: (SGK 119) Dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm, của sự vật nêu ở chủ ngữ. Trong câu miêu tả , chủ ngữ thường đứng trước vị ngữ. Dùng để thông báo về sự tồn tại, xuất hiện hoặc tiêu biến của sự vật. Một trong những cách tao câu tồn tại đảo chủ ngữ xuống sau vị ngữ. Tiết 118 Câu trần thuật đơn không từ 2. Những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm .v.v của sự vật nêu ở chủ ngữ được gọi câu . Trong câu , chủ ngữ thường đứng trước vị ngữ. 3. Những câu dùng để thông báo về sự tồn tại, xuất hiện hoặc tiêu biến của sự vật được gọi câu Một trong những cách tạo câu. đảo chủ ngữ xuống sau vị ngữ. 1.Trong câu TTĐ không từ : - Vị ngữ thường do tạo thành. - Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ . ĐT,cụm ĐT, TT, cụm TT tồn tại không, chưa,. miêu tả miêu tả tồn tại [...]... V ->Xa xa, nổi lên một hồi trống - >Câu tồn tại c Trước nhà, những hàng cây //xanh mát - >Câu miêu tả C V -> Trước nhà, xanh mát những hàng cây - >Câu tồn tại Hãy chuyển những câu miêu tả ở trên sang câu tồn tại: Tiết 118 Câu trần thuật đơn không từ III> Luyện tập Bài tập 3: Viết một đoạn văn từ năm đến bảy câu tả cảnh trường em, trong đó sử dụng ít nhất một câu tồn tại * Đoạn mẫu: Trường em nằm... trong những câu sau Cho biết những câu nào câu miêu tả và những câu nào câu tồn tại? a.(1)Bóng tre//trùm lên âu yếm bản, làng, xóm, thôn C V - >Câu miêu tả (2)Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng //mái đình, mái chùa cổ kính V C - >Câu tồn tại (3) Dưới bóng tre xanh, ta // gìn giữ một nền văn hóa lâu đời - >Câu miêu tả C V (Thép mới) b (1)Bên hàng xóm tôi //cái hang của Dế Choắt C V - >Câu tồn... tủa // những mầm măng - >Câu tồn tại V C (2) Măng//trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ trỗi dậy C - >Câu miêu tả V Bài tập 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau Cho biết những câu đó thuộc kiểu câu nào? a Trên đồng ruộng, những cánh //trắng phau - >Câu miêu tả C V ->Trên đồng ruộng, trắng phau những cánh trắng - >Câu tồn tại b Xa xa, một hồi trống //nổi lên - >Câu miêu tả C V ->Xa xa,... cảnh trường em, trong đó sử dụng ít nhất một câu tồn tại * Đoạn mẫu: Trường em nằm ở trung tâm của phường Đồng Xuân Hai dãy nhà hai tầng nằm nép mình duyên dáng bên chân đồi Thằn Lằn Mỗi sáng đi học, từ xa em đã thấy ánh bình minh thoa một màu hồng phấn như trang điểm cho ngôi trường thêm rực rỡ Dưới mái vòm của cổng , nhộn nhịp những cậu học sinh Cõu trn thut n Cõu trn thut n cú t l Cõu nh ngha . Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn có từ là Câu trần thuật đơn không có từ là Câu định nghĩa Câu giới thiệu Câu miêu tả Câu đánh giá Câu tồn tại Câu. Tiết 118 Câu trần thuật đơn không có từ là I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là 2. Kết luận: - Câu miêu tả : - Câu tồn tại: II> Câu miêu
- Xem thêm -

Xem thêm: văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là, văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là, văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn