Tim hieu ve o nhiem moi truong nuoc

36 1,488 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 07:10

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC I.1 NƯỚCNước là một hợp chất hóa học của ôxy và hiđrô, có công thức hóa học là H2O. 70% diện tích của Trái Đất được nước che phủ nhưng chỉ 0,3% tổng lượng nước trên Trái Đất nằm trong các nguồn có thể khai thác dùng làm nước uống. • Nước là taì nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trừong , quyết định sự tồn tại , phát triển bền vững của đất nước Mô hình phân tử nước I.2 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚCÔ nhiễm nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho con ngừơi, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá , nghỉ ngơi, giải trí, cho động vật nuôi và các loài hoang dã ”. I.3 Các nguồn gây Ô nhiễm môi trường nước chủ yếu  Nguồn thành thị  Nguồn nông nghiệp  Nguồn tự nhiên Ngoài ra còn có phân loại như sau; nguồn tập trung, nguồn không tâp trung, nguồn có thể khống chế được ,nguồn không thể khống chế được Nước thải Tràn dầu Các hoạt động khác Động đất Núi lửa Nước tự nhiên Tác động của điều kiện tự nhiên mưa Các hiện tượng khác Tác động của điều kiện nhân taọ SƠ ĐỒ NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM I.4 CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỂM CHỦ YẾU  Chất thải hữu cơ  Chất thải từ sản xuất công nghiệp  Thuốc bảo vệ thực vật Ô nhiễm môi trường Nước Việt Nam 1.Thực trạng Tình trạng ô nhiễm nước là vấn đề rất đáng lo ngại.  Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số.  Mức độ ô nhiễm nước các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung là rất lớn  Tình trạng ô nhiễm nước nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp.  Ngoài ra biển nước ta cũng bị ô nhiễm khá nặng nề, vì nó nhận các chất gây ô nhiễm từ lục địa và từ biển . Một số hình ảnh về tình trạng ô nhiễm nước [...]...THUỐC B O VỆ THỰC VẬT Ô NHIỄM NƯỚC KÊNH THỊ NGHÈ RÁC SINH HOẠT CỦA NGƯỜI DÂN Ô NHIỄM BIỂN 2 Nguyên nhân •Gia tăng dân số •Mặt trái của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ sở hạ tầng yếu kém, lạc hậu •Nhận thức của người dân về vấn đề môi trường còn chưa cao •Sự bất cập trong hoạt động quản lý, b o vệ môi trường •Ngân sách đầu tư cho b o vệ môi trường nước còn rất thấp... nước Tài Liệu Tham Kh o Phạm Minh Hiệp, Nguyễn Thị Mai, 2005 Môi trường và con người Tủ sách Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái, TS Lê Thị Hiền Th o, 2003 Sinh thái học và b o vệ môi trường Nxb Xây dựng Bộ khoa học công nghệ môi trường – Cục môi trừơng , 2000 200 câu hỏi về môi trừơng Hà Nội Ô nhiễm môi trường các kênh rạch ngày càng tăng, Nguyễn Phan Toàn Nhân dân, 13/08/2006... 2000 200 câu hỏi về môi trừơng Hà Nội Ô nhiễm môi trường các kênh rạch ngày càng tăng, Nguyễn Phan Toàn Nhân dân, 13/08/2006 http://www.dwrm.gov.vn/luat_tnn.html B o động tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt Lao Động số 63 Ngày 19/03/2007 http://vi.wikipedia.org/wiki HÃY CÙNG LÀM CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN . nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho con ngừơi, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi. cho động vật nuôi và các loài hoang dã ”. I.3 Các nguồn gây Ô nhiễm môi trường nước chủ yếu  Nguồn thành thị  Nguồn nông nghiệp  Nguồn tự nhiên Ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tim hieu ve o nhiem moi truong nuoc, Tim hieu ve o nhiem moi truong nuoc, Tim hieu ve o nhiem moi truong nuoc

Từ khóa liên quan